Page 4

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ»

Ένα νέο ξεκίνηµα!

Φίλες, φίλοι

«Ε

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Στις 9 και 10 ∆εκεµβρίου 2011 έχουν προγραµµατιστεί οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Επιµελητηρίου Ηλείας. Εκλογές οι οποίες διεξάγονται σε µια εποχή ραγδαίων αλλαγών στη ζωή µας. Σε µια εποχή όπου βιώνουµε αλλαγές στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Σε µια εποχή κρίσιµη για το µέλλον των επιχειρήσεων µας. Μια εποχή όπου χρειαζόµαστε όσο τίποτα άλλο ένα Επιµελητήριο αρωγό στα προβλήµατα µας και την προάσπιση των δικαιωµάτων µας. Ένα Επιµελητήριο µε σαφείς στόχους , συγκροτηµένη πρόταση, τεχνοκρατικό λόγο και ανθρώπους που θα έχουν ξεκάθαρο προσανατολισµό , όρεξη για προσφορά και δηµιουργία. Με άλλα λόγια χρειαζόµαστε ένα νέο ξεκίνηµα! •Ένα νέο ξεκίνηµα µε στόχο τη συνένωση προσπαθειών και δυνάµεων από όπου και αν προέρχονται, µε µοναδικό γνώµονα το συµφέρον του συναδέλφου. •Ένα νέο ξεκίνηµα για ένα Επιµελητήριο αντάξιο της αποστολής και του ρόλου του. Για ένα Επιµελητήριο που κερδίζει το σεβασµό και την αναγνώριση µε τις θέσεις και την προσφορά του. Με ουσιαστική παρέµβαση στο κοινωνικό, επιστηµονικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Που δεν θα διστάσει να συγκρουστεί µε όποιον χρειαστεί για να διασφαλίσει τα συµφέροντα των συναδέλφων. •Ένα νέο ξεκίνηµα για να γίνουν πράξη οι έννοιες της σύνθεσης, της συναίνεσης, της συνεννόησης, της ένωσης δυνάµεων και προσπαθειών, της δηµιουργικής πολιτικής πρότασης. Η Ηλεία χρειάζεται νέες πρωτοβουλίες, που θα δώσουν νέες διεξόδους στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης, θα δώσουν νέα πνοή σε κλάδους που είναι δυναµικοί ακόµα και στην περίοδο της κρίσης (τουρισµός, εξειδικευµένη γεωργία, ενέργεια ,καινοτοµία), θα αναπτύξουν νέες διεθνείς εµπορικές και επιχειρηµατικές διαδροµές για τον επιχειρηµατικό ιστό της περιοχής. Για αυτό και συµµετέχω στη πρόταση διεκδίκησης στα όργανα και στη διοίκηση του Επιµελητηρίου Ηλείας. µε τον συνδυασµό «Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Ηλείας» µε επικεφαλής τον Κώστα Νικολούτσο Την πρόταση για ένα νέο ξεκίνηµα! Μια πρόταση µε επίκεντρο τον Ηλείο Επιχειρηµατία Μια πρόταση που µπορεί και πρέπει να πραγµατωθεί µόνο µε την ουσιαστική συµµετοχή όλων. Συµµετέχοντας στην πρόταση αυτή δεσµεύοµαι για τις παρακάτω συγκεκριµένες δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς άξονες της συµµετοχής µου στον συνδυασµό «Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Ηλείας» .

1.Τον σχεδιασµό και την άσκηση µιας ολοκληρωµένης Αναπτυξιακής πολιτικής για τις επιχειρήσεις του Νοµού µας 2.∆ιαµόρφωση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης στη βάση της καινοτοµίας της διαφοροποίησης και της εξωστρέφειας 3.Προώθηση καινοτόµων γεωργικών καλλιεργειών για νέους επιχειρηµατίες αγρότες. 4.Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των µελών 5.Αναζήτηση νέων εµπορικών εταίρων για τα προϊόντα του Νοµού. 6.Καινοτόµα προσέγγιση για την προώθηση του προϊόντος ελιά/ ελαιόλαδο στην Αµερική – ∆υτική Ευρώπη. 7.∆ηµιουργία και προώθηση Συνεργασιών ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα, µε την εφαρµογή σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων 8.Μέτρα για την ενίσχυση της τοπικής καταναλωτικής συνείδησης. Η επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και η δηµιουργία κινήµατος «Καταναλώνω τοπικά» µπορεί να ανασχέσει σε σηµαντικό βαθµό την ραγδαία πτώση του τζίρου των εµπορικών καταστηµάτων και να ενισχύσει την τοπική καταναλωτική πίστη. 9.Αλληλεγγύη στους συναδέλφους που αντιµετωπίζουν πιεστικά προβλήµατα. 10.Ανάπτυξη της Γυναικείας επιχειρηµατικότητας. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Η ενεργοποίηση των υγιών δυνάµεων που έχουµε όλοι, επαγγελµατίες και µη, µπορεί και πρέπει να αποτελέσει καθοριστική συνιστώσα για την ανάκτηση της εδώ και χρόνια χαµένης ανταγωνιστικότητάς µας και τελικά για την έξοδο από την κρίση. Ο τόπος µας µπορεί να προσφέρει πολλά. Στο χέρι µας είναι να εκµεταλλευτούµε τους τοπικούς πόρους, να τους αξιοποιήσουµε για να επιβιώσουµε στα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν. Το επιµελητήριο πρέπει να γίνει και θα γίνει το βασικό εργαλείο ανάπτυξης για την επόµενη δεκαετία. Αυτό το επιµελητήριο οραµατίζοµαι και για αυτό το επιµελητήριο θα αγωνιστώ. Με εκτίµηση Κώστας Λεβέντης Υποψήφιος Τµήµατος Υπηρεσιών

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Ενηµερωτική ηµερίδα για το «Αλ. Μπαλτατζής»

νίσχ υση επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικώ ν προϊόντων» ήταν το θέµα της ενηµερωτικής ηµερίδας που διοργάνωσε χθες το βρά δυ, στο «Σινέ Άστρον» στα Λεχαινά, ο δήµος Ανδραβίδα ς – Κυλλήνης, στο πλαίσιο εφαρµογής και υλοποίησης του Μέτρου 123Α του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Η ηµερίδα αφορούσε τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυµούν να υλοποιήσουν επιδοτούµενο επενδυτικό σχέδιο (από 100.000 µέχρι 10.000.000 ευρώ). Τις δυνατότητες του προγράµµατος παρουσίασαν οι κ.κ. ∆ηµήτριος Καραγιάννης (Οικονοµολόγος – Regional Manager Data RC) και ∆ηµήτριος Άσπρος (Οικονοµολόγος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος Data RC). Στη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα, ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηµατίες και αγρότες του δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης, να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής και τα οφέλη του Μέτρου 123Α, µέσω του οποίου ενισχύονται επενδύσεις ίδρυσης, εκσυγχρονισµού, επέκτασης, µετεγκατάστασης µονά-

δων σε βασικούς τοµείς µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως κρέας, γάλα, αυγά, πουλερικά, δηµητριακά, οίνος, ελαιόλαδο, ελαιούχα προϊόντα και ελιές, µέλι, σηροτροφία- σαλιγκαροτροφία, ζωοτροφές, άνθη , γεώµηλα, οπωροκηπευτικά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά. Επίσης παρουσιάστηκαν και όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα που είναι σε ισχύ ή πρόκειται να προκηρυχθούν µε στόχο τη βέλτιστη ενηµέρωση του παραγωγικού δυναµικού του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Μετά το πέρας της ενηµέρωσης ακολούθησε συζήτηση.

ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ

Οι κεντρικοί οµιλητής της εκδήλωσης κ.κ. ∆ηµήτρης Καραγιάννης και ∆ηµήτρης Άσπρος.

«Ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων» το θέµα της ηµερίδας.

Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ηλειακή Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σε συνεργασία µε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης -Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, το Πανεπιστήµιο Leeds - School of Civil Engineering (UK) και Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, υλοποιεί το έργο LIFE+CONDESE µε τίτλο: «Επιδεικτική Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κοπριάς και Υγρώ ν Αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την Παραγωγή ενός Υψηλής Συγκέντρωσης Θρεπτικών Στοιχείων Εύκολου στη Χρήση Προϊόντος» Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη σε πιλοτική κλίµακα ενός συστήµατος διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Το σύστηµα διαχείρισης θα αξιοποιεί τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων αυτών ώστε να παράγεται ένα νέο προϊόν (compost) µε υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια πληθώρα καλλιεργητικών εφαρµογών. Η Ηλειακή ΑΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της Πιλοτικής µονάδας που θα επεξεργάζεται τα απόβλητα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και τα απόβλητα των ελαιουργείων, ώστε να παράγεται ένα νέο προϊόν πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία Καλεί Α) Ελαιοτριβείς - που προτίθενται να διαθέσουν τα υγρά απόβλητα (λιόζουµο) του ελαιουργείου τους στην πιλοτική µονάδα για τους σκοπούς υλοποίησης του προγράµµατος - που προτίθενται να διαθέσουν κατάλληλη έκταση (επιτρεπόµενη χρήση γης) τουλάχιστον 12 στρεµµάτων για την εγκατάσταση της Πιλοτικής µονάδας. (Σηµειώνεται ότι ελαιοτριβέας µπορεί να δηλώσει συµµετοχή στο πρόγραµµα ανεξάρτητα εάν διαθέτει έκταση για την εγκατάσταση της πιλοτικής µονάδας) Β) Κτηνοτρόφους - που προτίθενται να διαθέσουν κτηνοτρο-

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «LEADING 21ST CENTURY EDUCATION»

Στη Γένοβα ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος φικά απόβλητα στη Πιλοτική µονάδα για την επεξεργασία τους - που προτίθενται να διαθέσουν κατάλληλη έκταση (επιτρεπόµενη χρήση γης) τουλάχιστον 12 στρεµµάτων για την εγκατάσταση της Πιλοτικής µονάδας. (Σηµειώνεται ότι κτηνοτρόφος µπορεί να δηλώσει συµµετοχή στο πρόγραµµα ανεξάρτητα εάν διαθέτει έκταση για την εγκατάσταση της πιλοτικής µονάδας) Οι ελαιοτριβείς και οι κτηνοτρόφοι που θα συνεργαστούν µε την Ηλειακή ΑΕ για την υλοποίηση του έργου, για τα πρώτα 2 χρόνια, θα λαµβάνουν ποσότητες του Νέου Προϊόντος (compost) ανάλογες µε την προσφορά των πρώτων υλών (λιόζουµο/απόβλητα). Το Νέο Προϊόν θα µπορούν να το χρησιµοποιούν στις γεωργικές τους καλλιέργειες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν στα γραφεία της Ηλειακής ΑΕ, (28ης Οκτωβρίου 54 - 2ος όροφος - Πύργος Ηλείας, τηλ.:2621037146) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας. Πληροφορίες : Βλάσση Ευγενία, Νιάρχος Άγγελος. Επιπρόσθετα οι ελαιοτριβείς και οι κτηνοτρόφοι που προτίθενται να διαθέσουν έκταση για την εγκατάσταση της Πιλοτικής µονάδας, να προσκοµίσουν χαρτογραφικά στοιχεία (Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα/Χάρτη εντοπισµού/Σκαριφήµατα) προκειµένου να ελεγχθούν οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης καθώς και οι προδιαγραφές για την χωροθέτηση. Η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας ορίζεται στις 25 Νοεµβρίου 2011. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στις εργασίες του συνεδρίου «Leading 21st century education», που θα διεξαχ θεί στη Γένοβα της Ιταλία ς από 15 έως κα ι 17 Νοέµβρη 2011, θα συµµετά σχει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος κ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Ως µέλος της ύστερα από πρόσκληση της αντιπροσωπείας Εθνικής Οµάτου Υπουργείου δ ας e-Twinning. Ο κ. Παιδείας Π α να γι ωτ ό π ο υ λος µαζί µε άλλα τέσσερα άτοµα θα αποτελέσουν την ελληνική οµάδα εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδεία ς στο προαναφερόµενο συνέδριο που σχετίζεται µε το e-Twinning. Το e-Twinning είναι µια ευρωπαϊκή δράση του προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης, µέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισµικά οφέλη.

patris news  

patris,pirgos

patris news  

patris,pirgos

Advertisement