Page 10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011

10

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΘΕΟΦΙΛΟ ΑΘΑΝ. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η

ΕΤΩΝ 55 Κηδεύουµε σήµερα Τρίτη 15 Νοεµβρίου & ώρα 4.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων ( Α’ κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 15 Νοεµβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Αθανάσιος , Αρχοντούλα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αλέξανδρος & Ελένη Θεοχαρίδη, Νίκη & Σπύρος Τρίµης ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Συλλυπητήρια θα δεχθούµε µόνο στον Ιερό Ναό Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

Τον πολυαγαπηµένο µας

Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του ∆ιονυσίου και της Βασιλικής το γένος Χατζή που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στα Μακρίσια και η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΪΝΑ του Στυλιανού και της Γεωργίας το γένος Κουρου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής πρόκειται να παντρευτούν στα Κρέστενα. Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του Νικολάου και της ∆ήµητρας που γεννήθηκε στην Αµαλιάδα και κατοικεί στη Γερµανία και ο ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στην Πρέβεζα και κατοικεί στη Γερµανία πρόκειται να παντρευτούν στο Ανόβερο Γερµανίας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4 Τηλ. 2621022749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχουµε την τιµήν να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 16 Noεµβρίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσαν οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4) µε την ευλογία του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Γερµανού θα οµιλήσει ο Αιδεσιµολογιώτατος π. Ηλίας Παπαγγελής, Γενικός Αρχιερατικος Επίτροπος µε θέµα: «Τα ορατά σηµάδια του Χριστού µας».

Ανακοίνωση ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστώ θερµά την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, τα εκκλησιαστικά συµβούλια Αγίου Νικολάου Αλποχωρίου και Χανακίων και τους κατοίκους του Αλποχωρίου, των Χανακίων και της Μυρτιάς για τη στήριξή τους. Θύµιος Μπουγάς

6944/342471

Της υπ’ αριθµ. 0067/27-10-2011περίληψης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του ∆ικαστικού Επιµελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αµαλιάδας ∆ηµήτριος Αλ. Χρέππας, κάτοικος Βελανιδίου δήµου Πηνείας. Στις τριάντα (30) Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη, από τη 4η µέχρι τη 5η απογευµατινή ώρα της ιδίας ηµέρας, στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Γαστούνης, ενώπιον της συµβολαιογράφου Γαστούνης κ. Αναστασία Παπαδηµητροπούλου κατοίκου Γαστούνης ως υπαλλήλου του πλειστηριασµού µε επίσπευση του ∆ιονυσίου Τεµπέλη του Νικολάου κάτοικο Ανδραβίδας Ηλείας θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό το κατασχεθέν σύµφωνα µε την µε αριθµό 066/2011 έκθεσή µου ακίνητο του ∆ιονύσιου Φραγκανδρέα του Παναγιώτη και της Ιωάννας κάτοικο Γαστούνης Νοµού Ηλείας του οποίου η ακριβής περιγραφή , όρια, εκτίµηση και λοιπά αξιόλογα στοιχεία του, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του έχουν ως εξής: Ένα αγροτεµάχιο που βρίσκεται εντός αναδασµού στη θέση «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου Γαστούνης του Νοµού Ηλείας έκτασης αυτού είκοσι χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (20.000 τ.µ.) όπως φαίνεται στο από 6-10-2006 τοπογραφικό διάγραµµα της Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γαστούνης ∆έσποινας Καστραντά, περικλείεται από τα κεφαλαία γράµµατα Α-Ε-Ζ-∆-Α και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε πλευρά Ε-Ζ µέτρων διακοσίων ενεννήντα επτά (297µ.) µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Φραγκανδρέα, ∆ΥΤΙΚΑ µε πλευρά Α-∆ µέτρων διακοσίων ενενήντα επτά (297µ.) µε ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Φραγκανδρέα του Αθανασίου, ΒΟΡΕΙΑ µε πλευρά Α-Ε µέτρων εξήντα επτά και 0,34 (67,34) µε αγροτικό δρόµο πλάτους 13 µέτρων και ΝΟΤΙΑ µε πλευρά ∆-Ζ µέτρων εξήντα επτά και 0,34 (67,34) µε αγροτικό δρόµο. Στο σχεδιάγραµµα υπάρχει δήλωση της πιο πάνω Μηχανικού σύµφωνα µε το νόµο 651/77 µε την οποία δηλώνει ότι το αγροτεµάχιο µε τα στοιχεία Α-Ε-Ζ-∆-Α βρίσκεται στην Αγροτική Περιφέρεια του ∆ήµου Γαστούνης εκτός σχεδίου, εντός αναδασµού και εντός ΖΟΕ (Γ4). Είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο και αποτελεί µέρος του υπ’ αριθµ. 161 τεµάχιο αναδασµού του αγροκτήµατος Γαστούνης Ηλείας. Το παρόν ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του καθ’ ου κατά πλήρης κυριότητα δυνάµει του υπ’ αριθµού 11.741/11-10-2006 Γονικής παροχής της Συµβολαιογράφου Γαστούνης Ελένη Παπαγιαννοπούλου Αβτζόγλου και έχει νόµιµα µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαστούνης στον τόµο 592 και µε αριθµό 18. Τιµή πρώτης προσφοράς: 36.000 ευρώ. Επί του ανωτέρω αναγκαστικά εκπλειστηριαζοµένου ακινήτου έχει γραφεί µια υποθήκη. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βελανίδι 14-11-2011 Ο ∆ικαστικός Επιµελητής ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΧΡΕΠΠΑΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

2006

ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ Σας ενηµερώνουµε για τη σωστή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων θέρµανσης (καύσιµα – λέβητα- αυτονοµία). Γίνεται µόνο από αδειούχους συντηρητές καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων βάσει Π.∆. 511/10-6-75 και εκδίδουν φύλλο ελέγχου καλής λειτουργίας. Μέλη µας που εδρεύουν στο νοµό Ηλείας είναι: Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Αµαλιάδα 6972723724 Θεοφίλης Γεώργιος Αµαλιάδα 6977968727 Λαµπρόπουλος Λεωνίδας Πύργος 6972224044 www.kausi.gr

ΕΤΩΝ 78 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 15.00 µ.µ. στον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων Κολιρίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κολίρι 15 Νοεµβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ηλέκτρα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτριος και ∆άφνη Φωτοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλέξανδρος και Ηλέκτρα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 12.00 µ. στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Κορακοχωρίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κορακοχώρι 15 Νοεµβρίου 2011 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Νικολέττα Σωτηροπούλου, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Αναστασία και Γιώργος Τσούλος, Βασιλική Σωτηροπούλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την πολυαγαπηµένη µας σύζυγο, µητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΓΑΡΟΥΦΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ

Το κατάστηµα επιδιορθώσεων «Χρυσό Βελόνι» της Πετροπούλου Ελισσάβετ στην Αιόλου 3 θα είναι ανοιχτό το πρωί από 9:00-12:00 και το απόγευµα 17:00-19:30 έως και Παρασκευή 11 Νοεµβρίου για την παραλαβή ρούχων.

ΕΤΩΝ 91 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 11 π.µ. από το σπίτι µας και από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Αµπελόκαµπο. Καλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αµπελόκαµπος 15 Νοεµβρίου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παναγιώτα Κατσίληρα, Ανδρέας και Παναγιώτα Παπαδάκου, Νίκος και Ιωάννα Παπαδάκου, Αγγελος και Κούλα Παπαδάκου, Κώστας και Βασιλική Παπαδάκου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A

Στη θύµηση της ∆ιονυσίας Μουρελάτου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

∆ύο χρόνια 15-11-2009 -15-11-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΠΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

Μέσα στο σούρουπο της Πέµπτης 10 Νοεµβρίου 2011 τα κεριά για την ανάµνησή της άναψαν στη θύµησή της, η αγαπηµένη της µαµά Νία µαζί µε τη θεία της Ρούλα που την αγάπησε και εκείνη παραµέρισε τα αγριόχορτα που έπνιγαν το ιερό τους σηµείο, για να ακουµπήσουν εκεί τα ρόζ χρυσάνθεµα. Το ρόζ ήταν το αγαπηµένο της χρώµα γιατί έτσι ήταν και η ψυχή της, η καρδιά της, εκεί που την άφησε ξαφνικά στα 16 της χρόνια αφήνοντας πίσω µόνο τη θλίψη αυτή που δε µπορούν να την αντέξουν, στο χωρισµό της απο τους ανθρώπους που τη λάτρεψαν. Γιατί η όµορφη ∆ιονυσία τους ήταν όλη τους η ζωή, τα όνειρά τους αυτά που έκαναν για εκείνη. Οι αγαπηµένοι της , η µαµά της Νία που ήταν η ψυχή της, ο µπαµπάς της Λάµπης που ήταν η αδυναµία του, ο µονάκριβος αδελφός της Αντώνης που ήταν η συντροφιά του, η εξαδέλφη της Σία που ήταν η αδελφή της, η φίλη της Αννυ που την έλεγε αχώριστη φίλη της, κάνοντας µετά το χαµό της το όνοµά της σφραγίδα της, έτσι για να ενωθεί µαζί της, η θεία της Ρούλα που συντροφεύει και παρηγορεί τη µαµά της, στις δύσκολες ώρες που τους γέµισε η µεγάλη της απουσία. Όλοι όσοι την αγάπησαν δε θα ξεχάσουν το δροσερό τους κορίτσι µε το χαµόγελο της ζωής που είχε πάντα στα χείλη της και σταµάτησε πριν καλά τη ζήσουν, τη χαρούν, τη νιώσουν.

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

∆ΙΑΛΕΚΤΗΣ ΧΑΡ. ΚΑΥΓΑ - ΒΑΛΚΑΝΙ∆ΟΥ ΕΤΩΝ 55

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Γρανιτσέικα 15 Νοεµβρίου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Χαράλαµπος Η ΜΗΤΕΡΑ: Σοφία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :Χρήστος & Ελένη Βαλκανίδου, Αθανάσιος Καυγάς, Γλυκερία & Παναγιώτης Ξεροβασίλης, Ελένη & Νίκος Παπαζαφείρης ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΑΒΑΡΑ Συν/χου ∆ικαστικού Υπαλλήλου ΕΤΩΝ 82

Θερµότατα ευχαριστούµε. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερµανό, τον ιερό κλήρο και τον κόσµο. Πύργος 15 Νοεµβρίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αντωνία και Κωνσταντίνος Τσουτσουµπής, Ελένη και Φώτης Νικολόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αννα χα ∆ηµητρίου Τζαβάρα, Βασιλική και ∆ηµήτριος Μισύρης, Γεωργία και Φώτης Πεντάζος, ∆έσποινα και Γεώργιος Γεωργόπουλος, Χρύσα και Αποστόλης Τσιώνας, Ασηµίνα και Βασίλειος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης και Σοφία Κονταξή, ∆ιονυσία και Σωτήρης Ασηµακόπουλος, Χαράλαµπος και Χριστίνα Κονταξή, Τριαντάφυλλος Γιαννηµάρας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΖΩΙΤΣΑΣ χας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΤΩΝ 75

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Κατσαρού 15 Νοεµβρίου 2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελευθερία και Θεόδωρος ∆ιαµαντάκης, Γεώργιος και Λέτα Τσιρώνη, Μαρία και Χαράλαµπος Ξένος, ∆ηµήτριος Τσιρώνης, ∆ιονυσία Τσιρώνη, Νικόλαος και Χριστίνα Τσιρώνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΤΩΝ 87

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Λάνθι 15 Νοεµβρίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Φάνης Καραγκούνης , Ιουλία Καραγκούνη, Χαραλαµπία και ∆ηµήτρης Κυριακόπουλος, Φωτεινή και ∆ηµήτρης Καραγκούνης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301

Σοφία Βαρουξή

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΓΓΕΛΗ ΚΕΚΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Με γονείς ατόµων µε Αυτισµό Υψηλής λειτουργικότητας Τηλ. 6984943878

Συν/χου Αστυνοµικού ΕΤΩΝ 76

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πλάτανος 15 Νοεµβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Θεόδωρος και Παναγιώτα, Αικατερίνη και Παναγιώτης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

ǼĬȃǿȀȅ ȁǹȋǼǿȅ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȀǼȇǻȍȃ Ǽ' ȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ 218ȘȢ ǼȀǻȅȈǾȈ 14 ȃȅǼȂǺȇǿȅȊ 2011 ǾȂǼȇǹ 3Ș

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ȁǹȋǼǿȍȃ

www.kratika-laxeia.gr

ȀǼȇǻǾ ȆȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȃȉǹǿ ǹȇǿĬȂȅȈ 73707 122995 73729 122017

ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

30.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ

4.350,00 900,00 400,00 400,00

25.650,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00

ǹȇǿĬȂȅȈ

ǼȊȇȍ

73440 73694 122728 122982

ĭȅȇȅȈ

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

ȀǼȇǻǾ ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉǹ ǹȇǿĬ. 73012 73023 73026 73039 73059 73109 73111 73138 73147 73195 73198 73208 73228 73246 73261 73268 73270 73295 73298 73302 73307 73326 73341 73349 73385 73400 73402 73440 73453 73463 73477 73486

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 73492 73494 73533 73541 73542 73574 73602 73606 73610 73618 73623 73641 73644 73668 73669 73672 73674 73694 73699 73707 73715 73729 73735 73737 73747 73788 73792 73824 73829 73832 73850 73851

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 73856 73860 73861 73868 73874 73878 73897 73910 73926 73927 73934 73957 73962 73971 73977 73981 122003 122017 122023 122025 122035 122076 122080 122112 122117 122120 122138 122139 122144 122148 122149 122156

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 122162 122166 122185 122198 122214 122215 122222 122245 122250 122259 122265 122269 122300 122311 122314 122327 122347 122397 122399 122426 122435 122483 122486 122496 122516 122534 122549 122556 122558 122583 122586 122590

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00

ǹȇǿĬ. 122595 122614 122629 122637 122673 122688 122690 122728 122741 122751 122765 122774 122780 122782 122821 122829 122830 122862 122890 122894 122898 122906 122911 122929 122932 122956 122957 122960 122962 122982 122987 122995

ǼȊȇȍ 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ

ȉȊȋǼȇǼȈ ȋǿȁǿǹǻǼȈ ȈǾȂǼȇǹ ȅǿ: 73 țĮȚ 122. ȉȑȜȠȢ, Įʌȩ 240,00 İȣȡȫ țİȡįȓȗȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȐȜȜȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ Įʌȩ 73000 ȑȦȢ 73999 țĮȚ Įʌȩ 122000 ȑȦȢ 122999 ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȑȡįȘ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮțȑȡĮȚĮ ȖȡĮȝȝȐIJȚĮ (10/10) IJȦȞ 40,00 İȣȡȫ. ȆȇȅȈȅȋǾ: Į) Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ȖȡĮȝȝĮIJȓȦȞ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȀȜȒȡȦıȘȢ ȝİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĮȡIJȓȠȣ IJȘȢ ȓįȚĮȢ țȜȒȡȦıȘȢ, ȠȚ ʌȡȐțIJȠȡİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȓ IJȠȣȢ ȠijİȓȜȠȣȞ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȞ ȖȚĮ țȐșİ ȖȡĮȝȝȐIJȚȠ (1/10) ʌȠȣ ĮȞĮȞİȫȞİIJĮȚ țĮȚ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ 4,00 İȣȡȫ ıIJȠȣȢ IJȣȤİȡȠȪȢ. ȕ) īȚĮ ĮȞĮȞȑȦıȘ IJȘȢ İʌȩȝİȞȘȢ ȀȜȒȡȦıȘȢ ȝİ ȐȡIJȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȀȜȒȡȦıȘȢ įİȞ țĮIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ IJȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȩ. ȉĮ țȑȡįȘ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȝİIJȐ IJİIJȡȐȝȘȞȠ ȉȚȝȒ 0,02 Ǽȣȡȫ.

ǹĬǾȃǹ 14 ȃȅǼȂǺȇǿȅȊ 2011 ȅ ǻȚİȣșȣȞIJȒȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȚțȫȞ ȁĮȤİȓȦȞ ǻǾȂǾȉȇǿȅȈ Ȇ. ǻǾȂȅȆȅȊȁȅȈ Ǿ ȀȁǾȇȍȈǾ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ

TΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 ΕΩΣ 14:30 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 ΕΩΣ 14:30 17:30 ΕΩΣ 21:00

patris news  
patris news  

patris,pirgos

Advertisement