Page 1

o r i e n t


o r i e n t

0 1 0

Komplet skydedørsprogram til pladsbesparende indretning og rumdeling / Complete slidingdoor system for space saving furnishing and room dividing

81

120

38

74

110

orient

#page 2

160/180


o r i e n t

0 1 0

rumdeler skabe / room dividing cabinets

160/180

74

110

orient

#page 4


o r i e n t

0 5

eksempler / examples 92

46

92

38

56

74

92

110

orient

#page 6

46


o r i e n t

0 5

eksempler / examples 92

46

38

92 56

74

92

110

orient

#page 8

46


o r i e n t

0 5

hĂŚngemappeskuffer med synkron styring / File frame drawers with synchronic control

opbevaringsbakke 1 fag / Storage tray 1 square

orient

#page 10

Opbevaringsbakke 3 fag / Storage tray 3 square

Forside: Tower / Front: Tower

Bagside: Kabel opbevaring / Back: Wire management


o r i e n t

0 5

Fronter med faset kant / Fronts with chamfered edge

orient

#page 12

Fronter med lige kant / Fronts with straight edge

kabelgennemføring / grommet


o r i e n t

0 5

BORDPLADER / WORK SURFACES

kassetter / mobiles

H: 560 mm W: 420 mm D: 520 mm 640 mm

orient

#page 14

H: 720 mm W: 420 mm D: 640 mm

H: 720 mm W: 800 mm D: 440 mm


Vi viser respekt for miljøet og glæden ved naturen – vore lakker er fri for tungmetaller, formaldahyd og opløsningsmidler. We show respect for the environment and joy in nature – our lacquer do not contain heavy metals, formaldehyde or solvents.

Korrekt og omhyggelig udvælgelse, tilpasning og sammensætning af finer med limfuger (kant mod kant) kræver kendskab og akkuratesse.

16715 Mediegruppen

Correct and careful selection, adjustment and construction of veneer with glue joints (edge to edge) demands skill and precision.

»Frivilligt aflagt og godkendt grønt regnskab hvert år siden 1996 – som bekræfter vore holdninger til naturen og miljøet – kan rekvireres.« »Voluntarily filed and approved ”green accounts” every year since 1996 – which confirm our attitudes towards nature and the environment – are available upon request.«

w w w. o m a n n . c o m

Omann Orient  

Omann Orient

Advertisement