Page 11

Het kantoor van StuD is te herkennen aan de cirkelvorm. Alle overige ruimtes en dus ook de entree met de bewuste pui is een offset van deze hoofdvorm; dus ook cirkelvormig en/of gebogen. De entree bevindt zich in de te herontwerpen pui, die zich kenmerkt door een rommelige structuur van tal van materialen, dieptes en kleuren. Geen fraai en helder beeld, dat ook nog eens wordt ‘overschaduwt’ door het overstek van het dak. Met het ontwerp van de nieuwe gevel is het doel de cirkelvorm des te meer te benadrukken. Het is een unieke vorm, het is een herkenningspunt op de campus, het staat onlosmakelijk verbonden met deze locatie en ook de aanwezigheid van StuD. De ervaring van een cirkel ga ik echter versterken door een superstrakke vormentaal aan te houden. Dit bewerkstellig ik aan de hand van detaillering, materiaalkeuze en de introductie van een dynamisch element; de zogenaamde ‘schuifgevel’. Aan de hand van dit mechanisch beweegbare geveldeel wordt juist wel of niet de cirkelvorm benadrukt of verbroken. Wanneer StuD geopend is, is het geveldeel naadloos in de gevelbekleding opgenomen en is de cirkelvorm geopend. Men ziet dan de oranje uitsparing die typische elementen bevat gericht op StuD (kaders voor het ophangen van vacatures), als het campusleven (een lange bank geïntegreerd met de pui op het zuid/zuidwesten gericht.

bestaand

schuifgevel

Ontwerpwedstrijd StuD  
Ontwerpwedstrijd StuD  
Advertisement