Page 1

PATRICK WEKEMA FEBRUARI 2014

ONTWERPWEDSTRIJD STYLE MY STUD! HERONTWERP GEVEL


Style my StuD! Een ontwerpwedstrijd van en voor StuD

Het werk van: Patrick Wekema Vlamingstraat 24 2611 KW Delft 0646767416 pwekema@hotmail.com

TOELICHTING


Een herontwerp.. Het bekende Delftse studentenuitzendbureau StuD schrijft een ontwerpwedstrijd onder haar personeelsbestand uit voor een herontwerp van de voorgevel van hun kantoor. De TU campus, waar het kantoor een prominente plaats op inneemt, is volop in ontwikkeling en StuD vindt het de hoogste tijd om haar steentje bij te dragen. Dit alles naast het feit dat de huidige staat van het gebouw hoogstwaarschijnlijk niet meer rijmt met de uitstraling, huisstijl en organisatie van het frisse en dynamische uitzendbureau. De opdracht is duidelijk. Een ontwerp voor een nieuwe frisse, dynamische gevel! We beginnen bij het begin, want..

..wat schort er nou precies aan?


Dat kan netter!

Matig ingeroosterd!

Stoort een beetje!

Tegels zijn zooo 1980!

Verkeerde potje verf?

Nou, dit bijvoorbeeld..


..of dit.. Iets teveel materialen hier..

..en kleuren!

Blauw, grijs en wit.. dat kan bruisender!

Pluspunt! Doekje erover en weer superhip!

Architectonische NO-GO :)


Dopjes, kiertjes en gewoon niet super fraai.

Doorn in het oog.nl

Deze pui schreeuwt om een make-over!

Dit verdient een betere plek, mensen!

Viezigheid alom!

en ook hier nog wat puntjes..


Duidelijk. Het gebouw worstelt met haar leeftijd. De architectonische begrippen die destijds zijn toegepast zijn haast niet meer van deze tijd. De materiaalkeuzes destijds zorgen nu voor een verouderd en helaas soms matig onderhouden beeld. Tegels, kapot stucwerk, de typische beplating rondom het overstek, het zijn samen allemaal aanleidingen om het gebouw eens een flinke make-over te geven. Niet alleen het gebouw is in de loop der jaren veranderd, ook de organisatie, samenstelling, visie en huisstijl zijn erg aan verandering onderhevig. Onlangs is een nieuwe frisse weg ingeslagen met een nieuwe huisstijl en logo, hetgeen des te meer benadrukt dat dit gebouw niet meer aansluit bij de uitstraling van het bedrijf. StuD omschrijft de opdracht, ofwel wens, met woorden als dynamisch, fris, energiek, kleurrijk en reeel. Mooie woorden, maar hoe wordt dit vertaald naar een ontwerp. Allereerst duik ik in het bedrijf zelf.

Wat is StuD?


StuD is.. modern

studeren lef sociaal

dynamisch open-minded energiek

werken fris


De aanpak Bij het ontwikkelen van ideeĂŤn van ontwerp zijn enkele van deze kwaliteiten, eigenschappen en opvattingen meegenomen. Een grote rol hebben gespeeld: flexibel, dynamisch, fris, modern. Daarnaast heb ik grote nadruk gelegd op de uitstraling die het gebouw moet gaan hebben richting de campus, de Doner Company, de tramhaltes, de aula. Tegelijkertijd is er nadruk gelegd op het verschil tussen tijdens en na openingstijden en hoe het gebouw veranderd en overkomt gedurende deze verschillende periodes. Kortom! We weten nu de wensen van het uitzendbureau StuD, we weten de mankementen/verbeterpunten van het specifieke gebouw en er is een beeld geschetst van het bedrijf en haar uitstraling, dus..

..op naar het ontwerp!


Het kantoor van StuD is te herkennen aan de cirkelvorm. Alle overige ruimtes en dus ook de entree met de bewuste pui is een offset van deze hoofdvorm; dus ook cirkelvormig en/of gebogen. De entree bevindt zich in de te herontwerpen pui, die zich kenmerkt door een rommelige structuur van tal van materialen, dieptes en kleuren. Geen fraai en helder beeld, dat ook nog eens wordt ‘overschaduwt’ door het overstek van het dak. Met het ontwerp van de nieuwe gevel is het doel de cirkelvorm des te meer te benadrukken. Het is een unieke vorm, het is een herkenningspunt op de campus, het staat onlosmakelijk verbonden met deze locatie en ook de aanwezigheid van StuD. De ervaring van een cirkel ga ik echter versterken door een superstrakke vormentaal aan te houden. Dit bewerkstellig ik aan de hand van detaillering, materiaalkeuze en de introductie van een dynamisch element; de zogenaamde ‘schuifgevel’. Aan de hand van dit mechanisch beweegbare geveldeel wordt juist wel of niet de cirkelvorm benadrukt of verbroken. Wanneer StuD geopend is, is het geveldeel naadloos in de gevelbekleding opgenomen en is de cirkelvorm geopend. Men ziet dan de oranje uitsparing die typische elementen bevat gericht op StuD (kaders voor het ophangen van vacatures), als het campusleven (een lange bank geïntegreerd met de pui op het zuid/zuidwesten gericht.

bestaand

schuifgevel


Wanneer StuD gesloten is, dan zal ook de schuifgevel sluiten. En wordt tegelijkertijd de cirkelvorm weer aangehecht. De zitbank is daarmee ook afgeschermd voor nachtelijk gespuis en overlast. Dankzij deze open- en dichtconstructie communiceert het gebouw zich naar de campus. Overdag kun je de gevel gebruiken, kun je zien dat StuD geopend is, krijgen de medewerkers veel (meer dan voorheen) daglicht naar binnen en wordt men uitgenodigd de oranje uitsparing te bekijken en bezoeken. Is het na zessen, dan sluit de gevel zich, zoals gezegd de bank wordt afgesloten en de typerende cirkelvorm wordt weer aangeheeld. Wanneer in gesloten staat, kan men aan de hand van letterbeplakking en vooral indirecte belichting de schuifgevel doen oplichten. De cirkel licht dan op en speelt een rol als baken, herkenningspunt en kan als reclamezuil dienen. Een interdisciplinaire oplossing met een flexibel en dynamisch karakter is het resultaat van de introductie van deze schuifgevel. Naast deze schuifgevel is er ook op het gebied van de organisatie van het kantoor iets veranderd. De entree met voorportaal hebben een meer centralere locatie gekregen. Zo komt men vrijwel bijna in het middelpunt van het gebouw binnen, wat een meer ruimtelijkere ervaring op zal leveren. De waardevolle ruimte aan de pui, voorheen gebruikt als looproute en voorportaal is nu vergroot en kan worden gebruikt door medewerkers. Deze hebben op deze manier veel meer ruimte, connectie met buiten en daglichttoetreding. Ten alle tijden is de pinautomaat bereikbaar, mede dankzij het feit dat deze een eigen ‘voorportaal’ heeft gekregen. Wanneer de schuifgevel zich in gesloten stand bevindt zal desondanks de pinautomaat de uitzondering op de regel zijn, vanwege veiligheidsredenen (het afsluiten van deze ruimte leek ongewenst). In gesloten toestand zal de oranje ‘taartpunt’ van de ruimte voor de pinautomaat er erg uitspringen. De ruimte voor de bank, voorportaal, pinautomaat, entree is in een feloranje kleur gestoken. Dit vanwege raakvlakken met de huisstijl van StuD en het energieke en frissen karakter van deze kleur in combinatie met de witte semi-transparante gevelpanelen rondom het gebouw en schuifgevel.


Plattegrond 1:100 Schuifgevel gesloten, cirkelvorm gesloten, gebouw gesloten, StuD gesloten. kantoor StuD bank

sc h u v ifge el ba nk

voorportaal

ba

entreezone StuD

nk

sc h

uifg

ev e

l

pin automaat

bordes +100mm


schuifgev el

Plattegrond 1:100 hu sc

cirkelvorm open,

ifg

ev

el

Schuifgevel open,

gebouw geopend, StuD geopend. kantoor StuD bank ba nk

voorportaal

pin utomaat

bordes +100mm

ba

nk

entreezone StuD

pin automaat

bordes +100mm


In relatie met de omgeving

l ev e uifg sch

ba n k

fgeve schui

l

to kan D Stu

bank

or

v oo

rpo

l

rtaa

ne eezo entr uD St es bord mm +100

pin at ma

auto

bank


Impressies van de gevel.. rondom polycarbonaat beplating

voorportaal

pin bank, buiten entree


entree bank, buiten pin

voorportaal extra werkruimte

GEOPEND


schuifgevel, nu in lijn met overige polycarbonaat platen, die rondom het hele gebouw geplaatst zijn.

entree bank, buiten


rondom polycarbonaat beplating

bank, buiten

entree

pin


pin

bank, buiten

entree


schuifgevel, nu in lijn met overige polycarbonaat platen, die rondom het hele gebouw geplaatst zijn.

bank, buiten


Impressies van de gevel..

pin

schuifgevel, nu voor het oranje deel, de cirkel is weer rond


schuifgevel, nu voor het oranje deel, de cirkel is weer rond

GESLOTEN

pin


stucwerk ter plaatse waar de schuifgevel zich niet bevindt.

schuifgevel, nu voor het oranje deel, de cirkel is weer rond


oranje negges bij de vier achterramen

stucwerk ter plaatse waar de schuifgevel zich niet bevindt.


Ter verduidelijking

bank, buiten schuifgevel, nu voor het oranje deel, de cirkel is weer rond

entree gesloten

pin


oranje negges bij de vier achterramen

stucwerk ter plaatse waar de schuifgevel zich niet bevindt.


En dan de materialisatie.. ..polycarbonaat!


MODERN

VERLICHTING LICHT

STRAK HELDER

TRANSPARANT KLEUREN

100% STUD


Het totale ontwerp.. Het ontwerp van de pui omhelst in dit geval dus meerdere handelingen. Allereerst zal de huidige pui verwijderd en vernieuwd worden. Deze nieuwe pui bestaat uit een schakeling van rechte raamkozijnen die aaneengeschakeld een gebogen vorm vormen. De entree, het voorportaal en de ruimte voor het pinnen zullen anders worden georganiseerd, maar wel met dien verstande dat het meer ruimte, licht en mogelijkheden oplevert. De setback van de pui biedt ruimte voor een buitenbank en voorportaal die in het geheel in het oranje zullen worden uitgevoerd. De huidige rommelige en smerige buitengevel zal omhuld worden met een ring van aaneengeschakelde polycarbonaatplaten. Deze zijn lichtgewicht, semi-transparant, goedkoop en geven een erg strakke, moderne uitstraling. Deze kunnen ten alle tijden bedrukt worden met naamgeving, logo’s etc. Uit deze ring van polycarbonaatplaten zal ruimte worden open gelaten voor het in- en uitschuiven van de schuifgevel. Deze schuifgevel is exact het zelfde gematerialiseerd en zal mechanisch aangestuurd over een railing kunnen bewegen. Op deze schuifgevel zullen een aantal meer transparante polycarbonaatplaten geplaatst worden zodat wanneer de schuifgevel open staat het zicht uit de smalle achterramen niet belemmerd wordt. Deze handelingen zijn allen geen onherstelbare ingrepen op de huidige bebouwing. Het casco wordt niet aangetast, alle aanpassingen zijn esthetisch (en functioneel uiteraard) van aard, maar kennen geen constructieve doeleinden of aanpassingen. De gevelbekleding van polycarbonaat zal een frisse, strakke vormgeving opleveren voor een betaalbare prijs. Het is licht, makkelijk verkrijgbaar en prima te verwerken. De grootste kostenpost zal de nieuwe glazen pui in combinatie met de buitenbank zijn. Echter wanneer de totale bouwsom opgemaakt zal worden, dan zal deze ingreep als een reÍel optie gezien worden. Het is een flexibel, dynamisch en modern ontwerp, dat geldt als maatwerk voor een dito bedrijf als StuD. Een ontwerp waarmee je voor de dag kunt komen!

Klaar voor de toekomst! Patrick Wekema, februari 2014

Ontwerpwedstrijd StuD  
Ontwerpwedstrijd StuD  
Advertisement