Page 1

ROOSTER TOETSWEEK 4 BRUGKLASSEN datum

dag

30-jun

maandag

1-jul

dinsdag

2-jul

woensdag

3-jul

donderdag

4-jul

vrijdag

tijdstip 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 vanaf 11.30

1BA 1BB A14 A15 Frans studie-uur wiskunde studie-uur geschiedenis

1BC A16

1BD A17

1BE A20

1BF B13

2HI B17

2HJ B29

2HK B30

Engels studie-uur biologie/verzorging muziek studie-uur Nederlands levensbeschouwing studie-uur aardrijkskunde klankbordoverleg in lok.A20

ROOSTER TOETSWEEK 4 HAVO 2 datum

dag

30-jun

maandag

1-jul

dinsdag

tijdstip 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20

2HF 2HG B14 B15 studie-uur Engels aardrijkskunde studie-uur Frans natuurkunde studie-uur

2HH B16

1BG B31

1BH B32

1BI B33


2-jul

woensdag

3-jul

donderdag

4-jul

vrijdag

09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20

wiskunde geschiedenis studie-uur biologie/verzorging Nederlands studie-uur rekenvaardigheden Duits

ROOSTER TOETSWEEK 4 HAVO 3 datum

dag

27-jun

vrijdag

30-jun

maandag

1-jul

dinsdag

2-jul

woensdag

3-jul

donderdag

4-jul

vrijdag

tijdstip 12.40-13.30 13.30-14.20 14.35-15.25 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 v.a. 11.20 uur

3HA 3HB 3HC C1 C2 C5 aardrijkskunde studie-uur wiskunde Engels studie-uur natuur/scheikunde Nederlands studie-uur rekenvaardigheden Duits studie-uur geschiedenis Frans studie-uur levensbeschouwing

3HD C6

*****

studie-uur economie voorlichting Tweede Fase Bovenbouw

3HE C27


ROOSTER TOETSWEEK 4 VWO 2 datum

dag

30-jun

maandag

1-jul

dinsdag

2-jul

woensdag

3-jul

donderdag

4-jul

vrijdag

tijdstip 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20

2AA 2AB B20 B21 Nederlands studie-uur biologie/verzorging Duits studie-uur geschiedenis Frans studie-uur aardrijkskunde wiskunde studie-uur natuurkunde Engels studie-uur rekenvaardigheden

2AC B23

2GD B09

2GE B24

Latijn

Grieks

ROOSTER TOETSWEEK 4 VWO 3 datum

dag

27-jun

vrijdag

30-jun

maandag

1-jul

dinsdag

tijdstip 12.40-13.30 13.30-14.20 14.35-15.25 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20

3AF 3AG C10 C24 rekenvaardigheden studie-uur scheikunde Engels studie-uur economie Nederlands studie-uur wiskunde

3AH C25

3AI C26

3GJ B48 Latijn

Grieks

3GK B49


2-jul

woensdag

3-jul

donderdag

4-jul

vrijdag

08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 08:30-09:20 09:20-10.10 10.30-11.20 v.a. 11.20 uur

natuurkunde studie-uur Frans levensbeschouwing studie-uur geschiedenis *****

Duits aardrijkskunde voorlichting Tweede Fase Bovenbouw

tw4-ob-1314