Page 1

Persbericht Persbericht, 13 mei 2013

‘Atelier en Expositieruimte Anita Ammerlaan’ presenteert werk Philip de Rooij Mysterieuze elementen, zoals oude (Latijnse) teksten, onbekende dieren, getallen, codes en wiskundige formules, die hij samen met vrouwfiguren, ogen en verworvenheden uit de huidige tijd verwerkt in zijn schilderijen en tekeningen. Kortom alles wat niet voor de hand ligt heeft zijn interesse. Zijn schilderijen ontstaan door emotionele gedrevenheid en door het visualiseren van zijn gedachten. Vrijheid is een van de hoofdthema's die door zijn visuele instelling in combinatie met zijn fantasie op velerlei manieren worden uitgewerkt. In zijn werk tracht hij diepe emoties over te brengen. Philip de Rooij: “When you know how the lock works, you don’t need a key, but it isn’t the same as having the key.” Philip de Rooij werd geboren te Arnhem, januari 1976. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zutphen, een oude stad aan de IJssel. Het veelvuldig vertoeven aan deze rivier heeft niet alleen zijn interesse in de natuur ontwikkeld, maar ook het besef van ruimte zoals dat later zo magnifiek in zijn werk tot uitdrukking komt. Na twee afgeronde handelsopleidingen en een studie HTO-wiskunde is hij bouwkunde gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam met de intentie architekt te worden. Maar al vrij snel kwam hij na eerst gewerkt te hebben bij een vastgoed advies bureau, in de IT-branche terecht, waar hij verantwoordelijk was voor het creëeren en beheren van het beeldmateriaal. De vele gezichten van Amsterdam hebben hem verrijkt in zijn ontwikkeling. Nadat het bedrijf, waar hij werkte failliet ging, kwam hij op een cruciaal punt in zijn leven. Zijn allesoverheersende drang tot creëeren bleek niet langer te stuiten. Reeds vanaf zijn vroegste jeugd tekende hij al en ook nu vormen zijn tekeningen de basis voor zijn schilderijen. Hij schildert voornamelijk in olieverf op linnen en canvas, maar ook vele andere technieken past hij toe. Waar ontwikkeling en wetenschappen in raptempo voort razen, dreigt de mens belangrijke waarden uit het oog te verliezen. De achterliggende gedachte, dat de mensheid zich zelf zo zal vernietigen en het geloven in zijn eigenwaarheid zijn het, die hem tot nadenken stemmen en vanuit zelfreflectie zijn schilderijen te maken. Uitgaande van het steeds hectischer en oppervlakkiger worden van onze maatschappij wil hij met zijn werken de aanschouwer een tegenwicht bieden en hem prikkelen tot contemplatie van het mysterie van het leven in de hoop een dialoog tot stand te brengen. Hij maakt gebruik van zijn fascinatie voor oude culturen, symbolen en tekens uit het verleden,. Hij is voortdurend op zoek naar de optimale weergave van zijn emoties, die ten grondslag liggen aan zijn werk. De schilderijen van Philip zijn in binnen- en buitenland op diversen expositie’s en kunstevenementen te zien geweest.


Zijn werk zal voor langere tijd te bewonderen zijn in Roosendaal en zal worden opgenomen in de vast collectie in de ruimte, naast Twentse kunstenaar Erik Loman en Anita Ammerlaan zelf. Meer informatie: www.derooij-design.com Professioneel kunstenaar Anita Ammerlaan Roosendaalse Anita Ammerlaan (1976), afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academy in 1999, hield zich jarenlang bezig met het schilderen van portretten van koeien op figuratief-realistische wijze. Anita raakte geïnspireerd door de koeien van het melkveebedrijf van haar vader en oom. Nu houdt zij zich ook bezig met andere thema’s. Anita benadert haar thema’s op een kleurrijke, persoonlijke en soms bijna emotionele wijze waardoor haar figuratiefrealistische olieverfschilderijen een poëtische lading krijgen. Anita heeft in sommige omstandigheden de voorkeur voor acrylverf. Hiermee kan zij aan haar laatste serie werken; de 'lightscapes', werken die onbedoeld een mix bleken te zijn van abstracte, impressionistische en expressionistische kunst. Bij deze 'lightscape'-serie ging zij vanuit haar eigen gevoel, haar gevoel voor de natuur, met de materie, zonder voorop gesteld plan, aan het werk om haarzelf en het publiek te laten verrassen. Het zijn typische werken die je ook van dichtbij, real-life, zou moeten bekijken. Alleen dan zie je de vele kleurschakeringen, het reliëf en de vele manieren waarop het licht speelt met de schilderijen. Tevens combineert Anita deze voor haar nieuwe manier van werken met het figuratiefrealisme. Meer informatie op www.anitaammerlaan.com Atelier en expositieruimte Anita heeft een prachtig en 1150 m2 groot Atelier in het centrum van Roosendaal, wat tevens gebruikt wordt als expositieruimte voor de kunst van andere en wisselende gastkunstenaars. De ruimte is voornamelijk geopend van vrijdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00, maar zal gesloten zijn wanneer Anita deelneemt aan kunstevenementen. De agenda is te vinden op haar Facebookpagina, onder: "evenementen". www.facebook.com/AtelierExpositieruimteKunstenaarAnitaAmmerlaan Bezoek op afspraak is natuurlijk ook mogelijk, stuur een mailtje naar: info@anitaammerlaan.com Atelier en Expositieruimte Anita Ammerlaan, Markt 39, Roosendaal(nb). ______________________________________________________________________

Noot voor redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie en/of interviews etc over Anita Ammerlaan, neem contact op met: Patrick Roelofs Management en samensteller van de expositie’s bij ‘Atelier en expositieruimte kunstenaar


Anita Ammerlaan’: Tel: +31 (0)6-40783535 E-mail: kunstenaarerikloman@gmail.com Website: www.anitaammerlaan.com - www.anitaammerlaan.exto.nl Drie bijlagen; rechtenvrije foto, worddocument en PDF van dit persbericht. Foto: Kunstenaar Philip de Rooij voor zijn werk bij ‘Atelier en expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaan’.

Wanneer je een andere foto dan deze toegevoegd aan de email wilt gebruiken, laat mij dit dan weten. Eventueel zijn er andere foto's beschikbaar. Laat even weten via de e-mail of telefoon, wanneer er een stuk wordt geplaatst in de krant en dat ik een exemplaar krijg hiervan. Alvast dank hiervoor.

‘Atelier en Expositieruimte Anita Ammerlaan’ presenteert werk Philip de Rooij  

Professioneel kunstenaar Philip de Rooij presenteert diversen werken van zijn hand bij 'Atelier en expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you