Page 1

vastgoedbeheer is samenwerken

INS

VASTGOED BEHEER

C TE U R

REGIS

R EU

PE

S

INSPECTEREN, ADVISEREN EN REGISSEREN.

A D V I S E UR WWW.WOLTERSBV.NL


partner in totaal vastgoedonderhoud INSPECTEUR Onafhankelijk, objectief en belangeloos. Dat zijn de resultaten die voortkomen uit onze inspectie van uw vastgoed. Bij inspectie en/of conditiemeting van uw vastgoed hanteren onze inspecteurs onder andere de methodieken NEN 2767* en RGD Boei* of de door u gewenste methodiek.

Onze inspectiemethodieken dragen zorg voor een eenduidig en onafhankelijk resultaat. Met de uitkomst van onze inspectie weet u als vastgoedeigenaar of uw objecten voldoen aan de algemene veiligheidseisen, en het door u gewenste beheer- en/of onderhoudsniveau. U krijgt van ons een inspectierapport met daarin de conditiescores per bouwelement en de ernst, intensiteit en omvang van de eventueel aanwezige gebreken aan uw vastgoed.

Als opdrachtgever kunt u aanvullende prestatie-eisen stellen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de energieprestatie van uw vastgoed. Aan de hand van dit inspectierapport kunt

NIVEAU

ACTIVITEIT

u doelgericht actie ondernemen. Portefeuillemanagement

Onze inspecteurs kenmerken zich door hun jaren-

Portfolio management

Strategisch

Por

lange ervaring op het gebied van vastgoedonderhoud Voorraadmanagement

en hun gedegen kennis van materialen. Hierdoor zijn zij als geen ander in staat u te voorzien van een kritisch en betrouwbaar inspectierapport waarmee u en uw vastgoed vooruit kunnen. *NEN 2767, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen *RGD Boei, Rijksgebouwendienst

INSPECTIE / CONDITIEMETING

Asset management

Tactisch Voorraadbeheer

Operationeel

Property management

Co Pro

O


ADVISEUR Aan de hand van het inspectierapport kunnen de adviseurs van Wolters TVO helder maken welke stappen resulteren in het door u gewenste kwaliteitsniveau van uw vastgoed.

Door middel van een meerjaren onderhoudsplan maken wij de onderhoudskosten van uw vastgoed voor een periode van 5, 10, 20 jaar of zelfs langer inzichtelijk. Onze adviseurs stellen het meerjaren onderhoudsplan niet alleen op in overleg met de opdrachtgever, maar onderhouden hiervoor ook contact met de gebruiker. Gezamenlijk worden eisen en wensen besproken en wordt bekeken hoe deze binnen uw beschikbare budget het beste tot stand gebracht kunnen worden.

ENERGIEPRESTATIE VAN UW VASTGOED Vanuit onze expertise op het vlak van vastgoedonderhoud weten wij als geen ander hoe u met een reeks relatief eenvoudige ingrepen aanzienlijk kunt besparen op uw energierekening. Deze ingrepen zijn in de meeste gevallen te combineren met de uitvoering van het reguliere vastgoedonderhoud. Aan de hand van diverse modellen kunnen onze adviseurs u voorrekenen hoe snel een eventuele investering terug

Dashboard voor rapportag monitoring en controle

verdiend kan worden.

TOTALE WERKWIJZE Wolters TVO staat voor inspecteren, adviseren en regisseren. Deze drie disciplines zijn afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar in te zetten. Maar het echte voordeel voor u zit hem in de gezamenlijke kracht van de drie disciplines. Door Wolters TVO in te zetten voor inspectie, advies en regie kunt u aanzienlijk besparen op uw OUTPUT

rtefeuilleplan

omplexkaders ojectdefinitie

Onderhouds-, verhuur-, bouwplan

kosten voor vastgoedonderhoud. Hoe? Allereerst doordat wij ons door de jaren heen hebben gespecialiseerd in alle facetten van het vastgoedonderhoud. Voor u betekent dit dat u voor al uw vragen en wensen omtrent het onderhoud van uw vastgoed nog maar met ĂŠĂŠn partij om de tafel hoeft: Wolters TVO. Een forse winst op de efficiency.

Tenslotte bespaart u kosten op het gebied van overhead. Uw mensen hoeven zich niet meer bezig te houden met inspectie of het schrijven van bestekken. Die zorg nemen wij u uit handen.

STRATEGISCH ADVIES / MEERJARENONDERHOUDSPLAN

TOTALE PROCES BEWAKING


ge, e

REGISSEUR Als regisseur brengt Wolters TVO die partijen bij elkaar die nodig zijn om het onderhoud van uw vastgoed gestroomlijnd en naar verwachting te laten verlopen. Vanuit de afgesproken kaders van het overeengekomen meerjaren onderhoudsplan bewaakt de regisseur de kwaliteit en het budget. De regisseur is daarbij eindverantwoordelijk voor het gehele traject. Dit betekent dat de regisseur zorg draagt voor de communicatie tussen alle betrokken partijen, de financiële afwikkeling en voor de kwaliteitstoetsing van de afgesproken onderhoudswerkzaamheden. Met andere woorden: de regisseur is uw projectmanager.

Wij zijn als geen andere partij in staat de kosten voor onderhoud voor u te minimaliseren, o.a. door het optimaal laten samenwerken van uitvoerende partijen. Doordat voorafgaand aan het onderhoud de kosten duidelijk inzichtelijk en transparant zijn, zult u gedurende het proces nooit verrast worden door extra kosten.

Op basis van goede ervaringen in het verleden heeft Wolters TVO inmiddels een breed netwerk van betrouwbare, solide en kundige partners opgebouwd. Maar mocht u binnen uw eigen netwerk positieve ervaringen hebben met een partner anders dan de onze, dan werken wij dankzij onze transparante werkwijze probleemloos samen met nieuwe, door u geprefereerde partners.

‘Eén aanspreekpunt voor het onderhoud en beheer van uw vastgoed’

UITVOERING ONDERHOUD / PROJECTMANAGEMENT


à CONDITIEMETING à PLANMATIG ONDERHOUD à ONDERHOUDSSCENARIO’S à BOUWTECHNISCHE ADVIEZEN à PROJECTMANAGEMENT à UITVOERING ONDERHOUD

‘Geen project of wij zitten er voortdurend bovenop.’

Resultaatgericht | Wolters Totaal Vastgoedonderhoud


S

REGIS

E: info@woltersbv.nl • www.woltersbv.nl

aangenaam kennismaken

VASTGOED BEHEER

C TE U R

T: 0570-54 08 88 • F: 0570-54 06 40

PE

Smeenkhof 4/9 • 7429 AX Deventer

INS

A D V I S E UR

WOLTERS TOTAAL VASTGOEDONDERHOUD

R EU

Wolters TVO is één van de vooraanstaande bedrijven in ons land met het VGOkeur. Dit keurmerk heeft betrekking op het resultaatgericht onderhoud en verzekert opdrachtgevers dat het geplande onderhoud in de toekomst ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Het VGO keurmerk is een garantie voor de kwaliteit en de stabiliteit van het onderhoudsbedrijf.

Voor opdrachtgevers is zekerheid van het grootste belang, omdat prestatieovereenkomsten vaak over een periode van tientallen jaren worden afgesloten. Om het certificaat VGO-keur te bemachtigen wordt een onderhoudsbedrijf getoetst op kennis en organisatie, financiële draagkracht, opdrachtgever- en medewerker-tevredenheid. Toetsing wordt uitgevoerd door gerenommeerde partijen als PricewaterhouseCoopers, Kiwa en ISYS.

Zoekt u kostenbesparingen, wilt u inzicht in uw onderhoudskosten, eist u kwaliteit en verwacht u transparantie van uw partner in vastgoedonderhoud. Dan is Wolters TVO de juiste partij voor u.

WWW.WOLTERSBV.NL

Wolters Totaal Vastgoed Brochure - Vastgoedbeheer is samenwerken  
Wolters Totaal Vastgoed Brochure - Vastgoedbeheer is samenwerken  

Wolters TVO is één van de vooraanstaande bedrijven in ons land met het VGOkeur.Dit keurmerk heeft betrekking op het resultaatgericht onderho...

Advertisement