Page 1

Jaarverslag 2019

konnected.nl


De geschiedenis van sociale werkgelegenheid

Van armoedebestrijding naar een inclusieve arbeidsmarkt

De samenleving van vandaag is een andere dan die van honderden jaren geleden. Dat geldt ook

voor wat wij sociaal vinden en hoe we naar sociale

werkgelegenheid kijken. De huidige participatiewet kent een lange ontstaansgeschiedenis. Met de

kennis en ervaring uit het verleden werken we aan de uitdagingen van vandaag en morgen. Rond de 16e eeuw komt het Humanisme op, een levensbeschouwing die de mens centraal stelt.

567

In 1595 wordt in Amsterdam het eerste tuchthuis geopend.

1526

1600 Paus Paulus Johannes III bepaalt in 567 dat elke lokale gemeenschap de eigen armen en behoeftigen moet verzorgen.

1890

1595

In de bijna twee eeuwen die volgen verandert er veel voor mensen met een arbeidsbeperking.

In 1938 wordt het vraagstuk van werk voor mensen met een functiebeperking op de politieke agenda geplaatst.

1927

1948

1938

Juan Luis Vives verandert het denken over armoedebestrijding. Hij ziet hier een taak voor de overheid. Aan het eind van de 18e eeuw ontstaat het idee dat mensen met een arbeidsbeperking geschikt zijn voor deelname aan de samenleving.

In 1949 kwam de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (GSW-regeling) tot stand. Sociale werkgelegenheid ontwikkelde zich in deze periode van eenvoudige, vaak kleinschalige vormen van werkgelegenheid naar diverse vorme van structureel werk.

Op 31 augustus 1927 werd de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de arbeid door Onvolwaardigen (AVO) opgericht.

In 1965 treedt de Algemene Bijstandswet (ABW) in werking en in 1966 volgt de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO). In 1964 wordt het eerste sociale werkbedrijf opgericht. Het gaat om stichting Bedrijven van het Fonds voor Sociale Instellingen (FSI).

1959

1949

Nederland ondertekent de Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin is het recht op arbeid voor iedereen opgenomen.

1965

1964

In Den Haag vindt het ‘European Seminar on Sheltered Employment’ plaats. Een begin van wat later de ‘sociale economie’ is gaan heten.

Ruim 30.000 mensen zijn via de GSW-regeling actief. Het is overduidelijk dat de GSW voorzag in een maatschappelijke behoefte.


Op 1 januari 1969 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) voor mensen met een arbeidsbeperking van kracht.

In 1998 ziet de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening het levenslicht. De wet is meer dan vroeger gericht op het begeleiden van mensen naar een baan bij een reguliere werkgever, dus buiten de ‘muren’ van het sociaal werkbedrijf.

1990+

1969

In de jaren 90 werken er zo’n 70.000 mensen in sociale werkplaatsen en de instroom van mensen in de Wsw blijft toenemen.

In 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze nieuwe wet vervangt de Wajong, de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening. Het doel van de Participatiewet is om mensen met een afstand tot werk te ondersteunen bij het krijgen en behouden van een betaalde baan bij een reguliere werkgever. Dat noemen we de inclusieve arbeidsmarkt.

2013

1998

Werkgevers- en werknemersorganisaties sluiten samen met de overheid een akkoord om tot en met 2027 geleidelijk 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

2020

2015


2019

“Met werkleerbedrijf KonnecteD geven we invulling aan de uitdagingen van deze tijd.” Rien Kooijman, directeur KonnecteD


Inhoudsopgave KonnecteD

Voorwoord Rien Kooijman

Vier leidende principes 8

Werkleerroutes

6 en 7 12, 13 en 14

Esther Lieferink over duurzame inzetbaarheid

Sustainable Development Goals 22

Ontwikkelingen en resultaten

Trudy Huisman, voorzitter Raad van Commissarissen 27

Sociale en financiĂŤle cijfers

Hoogtepunten 2019 34

16 en 17 24 en 25 28 t/m 33

Samenwerking

Beatrix Steenbruggen, HR-adviseur bij Tauw

Jos van Deursen, voorzitter College van Bestuur ROC Aventus

Wethouders Thomas Walder en Herman Engberink

Bibliotheek Deventer, Toptaal en KonnecteD 19

10 en 11 20 en 21 18

Werkgevers

Leon Ripperda, eigenaar BijRipperda 15

Anajah Quentin, eigenaar Qleaning

26

Op de werkvloer

Andreas Badstubener bij KonnecteD 9

Storm Bergman bij boomkwekerij Oudenampsen 23

inhoud

05


Rien Kooijman, directeur

“Werken als springplank naar volwaardig meedoen in de samenleving.” In 2019 zijn we gestart met de integratie van de diensten van Sallcon en Deventer Werktalent in werkleerbedrijf KonnecteD. Een ‘nieuw’ werkleerbedrijf waar plaats is voor de Wsw-medewerkers én de nieuwe werkzoekenden, bijvoorbeeld statushouders, mensen uit de reclassering of de bijstand. Centraal staat werkend leren. Het doel is een betaalde baan voor werkzoekenden bij een reguliere werkgever of een uitdagende baan binnen de beschermde omgeving van het werkleerbedrijf. Rien: “Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dat geldt ook voor mensen. KonnecteD investeert in mensen: Wat kunnen ze? Wat vinden ze leuk? Wat willen ze leren? Ons maatschappelijk rendement is dan ook enorm. Werk als springplank naar volwaardig meedoen in de samenleving.

Werkend leren

Het accent ligt bij ons op werkend leren. We bieden met onze ontwikkeltrajecten waarde vanuit de praktijk en sluiten hiermee aan op de vraag van de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden is de kern van onze werkleerroutes. Hiermee ontwikkelen mensen zich vakinhoudelijk en leren ze hoe het is om werknemer te zijn.

Onderwijs

Kandidaten die (een deel van) een werkleerroute succesvol doorlopen, krijgen een praktijkverklaring en hebben daarmee een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. KonnecteD werkt hierin nauw samen met het onderwijs. Dat moedigt mensen aan om steeds een stapje verder te gaan. Als kandidaten starten in de logistiek en na verloop van tijd ontdekken ze dat het niet past, dan is dat in onze ogen geen dood spoor, maar een moment om te kijken wat dan wel past. In onze winkel is veel keus!

Ambities 2020

We gaan het aantal werkleerroutes uitbreiden en ook doorvoeren in de interne organisatie. Iedereen die bij KonnecteD werkt, gaat onder een werkleerroute vallen. Om mensen binnen meer te verbinden met buiten en andersom. Daarnaast willen we onderwijsinstellingen graag in huis halen. Bijvoorbeeld met klaslokalen waar jongeren een halve dag les krijgen en de rest van de dag de praktijk in kunnen. We hebben bij KonnecteD een soort van mini-samenleving en jongeren kunnen hier oefenen, zodat ze later niet buitenspel komen te staan.”

06

KonnecteD

“Bij iedere werk zijn partners bedrijfsleven, p sector en on betrokken. Binn immers aansl buiten en and


kleerroute s uit het publieke nderwijs nen moet luiten bij dersom.�


Het kompas van KonnecteD

Vier leidende principes In de transitie naar een werkleerbedrijf zetten we in 2019 heel wat ontwikkelingen in gang. Om ons handelen en onze ambities te kunnen toetsen hanteren we vier leidende principes. Deze principes geven ons richting bij alles wat we doen.

08

BETEKENISECONOMIE

POSITIEVE EDUCATIE

Betekenismaximalisatie naast en boven winstmaximalisatie. Mensen hebben steeds meer behoefte aan maatschappelijke betekenis. KonnecteD geeft hier vorm aan door betekenisvol werk te doen en werk van betekenis te maken.

Een positieve insteek helpt bij het ontwikkelen van mensen en hun talenten. Daarom kijken we naar de kracht van mensen en naar wat wél kan. We coachen mensen op talenten en vaardigheden. KonnecteD wil een positief en optimistisch bedrijf zijn.

SOCIALE INNOVATIE

BREDE BLIK

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en financiële uitdagingen vragen om innovatie en creativiteit. Een bedrijfscultuur die innovatie stimuleert is hiertoe van belang. KonnecteD stimuleert dit onder andere via positief leiderschap.

Een brede blik is noodzakelijk bij het uitvoeren van ons werk. Wij kijken ook naar welke factoren, naast iemands arbeidsvermogen, een belemmerende rol spelen in succesvolle bemiddeling naar werk. Bijvoorbeeld bij de leefgebieden gezondheid, wonen en financiën.

KonnecteD


Andreas (44) kreeg op zijn twintigste een heftig ongeluk en werd gedeeltelijk afgekeurd. Toch pakte hij de draad weer op, met hulp van KonnecteD.

”Het ongeluk is lang geleden, maar de gevolgen voel ik nog steeds iedere dag. Ik kon het eerst niet accepteren, maar uiteindelijk moet je verder. Inmiddels heb ik vier diploma’s op zak, ben ik 100 kilo lichter, gegroeid tot voorman en 24 jaar in dienst bij KonnecteD. Ik heb meer energie, loop weer hard en wil zelfs meedoen met de IJsselloop in het team van KonnecteD.”

Op de werkvloer

09


Beatrix Steenbruggen, HR-adviseur bij Tauw

“Creëer draagvlak en begin klein.” “Wil je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, creëer dan draagvlak en begin klein.” Dat zijn de belangrijkste tips van Beatrix Steenbruggen, HR-adviseur bij Tauw. Daar is die aanpak geslaagd: er zijn inmiddels zeven mensen succesvol geplaatst.

Een match

Tauw sloot zich in 2016 aan bij Locus, een organisatie dat bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een inclusief personeelsbeleid. “We zijn gestart met ‘ParticiLeren’, een workshop waarbij we binnen Tauw de mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderzochten. Op die manier creëerden we draagvlak”, vertelt Beatrix. “Vervolgens pakten we door en ontwikkelden een nieuwe functie: medewerker datamanagement. Het profiel legden we neer bij Deventer Werktalent, zij kwamen met meerdere kandidaten die pasten bij het profiel en er was direct een match.”

Waardevol

Inmiddels zijn er zeven mensen in dienst bij Tauw die hun afstand tot de arbeidsmarkt hebben overbrugd. Beatrix: “In de afgelopen jaren leidde een proefplaatsing ook een keer niet tot een positief resultaat. Deze persoon kwam echter via een andere route dan via Deventer Werktalent bij ons binnen. Daarom vind ik de samenwerking met Deventer Werktalent zo waardevol; bij Deventer Werktalent kennen ze de kandidaten goed en houden ze rekening met hun valkuilen. Dat voorkomt teleurstellingen bij zowel de werkgever als de werknemer.”

10

Samenwerking

Tauw in een notendop + Europees advies- en ingenieursbureau + Opgericht in 1928 + 8 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië + In totaal ruim 1.200 medewerkers + 850 medewerkers bij Tauw Nederland


De weg naar een match

Werkleerroutes

Intake

Heb jij het in je?

Start moment

Yes, aan de slag!

Hoe loopt een werkleerroute?

Kandidaten opleiden voor een baan in een branche die aansluit bij hun voorkeur én waarin voldoende Route voor werkgelegenheid is. De werkleerroutes; een integrale werkzoekenden aanpak om kandidaten duurzaam te plaatsen op de arbeidsmarkt. Om te weten welke vaardigheden en competenties ‘de markt’ vraagt, richten we de werkleerroutes samen met de werkgevers in.

Stap 1 Intake

Een consulent van KonnecteD kijkt welke branche aansluit bij de voorkeur en kwaliteiten van de kandidaat. Is er een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan leert de kandidaat eerst werknemersvaardigheden. Daarna zoekt de consulent samen met de kandidaat een passende werkleerroute.

12

KonnecteD

Intern

Wennen aan werk

Extern

Ervaring in de praktijk

En door

Pak jij die baan?

Lies Philippo, accountmanager

“Door goed te luisteren naar de wensen van de werkgever, leveren wij maatwerk en matchen wij de juiste persoon op weg naar succes.”

Sjoerd Hendriks, consulent

“Als procesbegeleider ben ik de spin in het web binnen de werkleerroute; ik hou me bezig met de aanmeldingen en intakes, de interne communicatie en ik ben sparringpartner voor collega`s over de verdere ontwikkeling van de werkleerroute”


Stap 2 Startmoment

Hatice Gezginci, werkcoach

Stap 3 Wennen aan werk

Eric Philippo, praktijkopleider

Stap 4 Op de werkvloer

Linda Roes, manager Roomservice en Horeca van het Deventer Ziekenhuis

Na ondertekening van de werkleerovereenkomst ontmoet de kandidaat de medekandidaten en werkcoach. Samen met de werkcoach maakt de kandidaat afspraken over zijn of haar ontwikkeling gedurende de opleidingsperiode.

De geselecteerde kandidaten starten met een interne praktijkopleiding van drie maanden bij KonnecteD. In deze maanden ligt de focus op basisvaardigheden uit de betreffende branche. Naast de praktijkopleider heeft de werkleider hierin een belangrijke taak.

De kandidaat is klaar om de basisvaardigheden in praktijk te brengen en krijgt een contract voor minimaal 6 maanden bij de werkgever. Dé kans om te leren en te groeien. Een praktijkopleider van de werkgever en een werkcoach van KonnecteD ondersteunen de kandidaat.

Stap 5 Uitstroom

Is de werkleerroute succesvol doorlopen? Dan ontvangt de kandidaat een bewijs van deelname of een praktijkverklaring. Hiermee is de kans op een betaalde baan groter. Terugkeer naar school (niveau 2 of hoger) kan ook een gewenst resultaat zijn van een werkleerroute.

“Om een onderdeel te mogen zijn van iemands toekomstige droombaan en hier mijn bijdrage aan te kunnen geven, word ik als coach erg blij van.”

“Als praktijkopleider enthousiasmeer ik met mijn praktijklessen dagelijks de leerlingen van de werkleerroute met mijn passie voor de horeca. Ik geef ze vertrouwen in hun eigen kracht. Mijn belangrijkste regel is: van fouten kun je leren.”

“Als ik zie dat er meer in zit, stimuleer ik mijn medewerkers om verder te kijken. Ik gun ’t iedereen om op een plek te komen waar iemand écht tot zijn recht komt.”

Paula Francisco, oud-kandidaat

“Via de werkleerroute Horeca mocht ik werken bij de Smaak van Deventer en kwam ik in contact met het Theehuis Bij Van Bruggen. KonnecteD nam contact met hen op voor een stage en nu werk ik op contract. Hier ben ik heel blij mee!”


Vakmensen voor kansrijke branches

Werkleerroutes Aanvullend op de bestaande dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers ontwikkelde KonnecteD de werkleerroutes. In deze praktijkgerichte ontwikkeltrajecten werken we nauw samen met

partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Samen leiden we

vakmensen op voor kansrijke branches. De werkleerroutes zijn het

In 2020 starten we met de werkleerroutes Zorg, Techniek, ICT en Buitenruimten

hart van het werkleerbedrijf.

Werkleerroute

Horeca

+ 1e groep september 2019 + 2e groep januari 2020

Partners: Sandton IJsselhotel, Postillion Hotel, No11, McDonald’s, Witteveen+Bos, Deventer Ziekenhuis, Carinova, Theehuis Bij van Bruggen

Werkleerroute

Schoonmaak/Facilitair

+ 1e groep oktober 2019 + 2e groep februari 2020

Partners: Dolmans, Asito, DJM, Qleaning

Werkleerroute

Logistiek Partners: MĂźller Fresh Food Logistics, Randstad Logistiek, Coop, Vos Transport, Hanos

14

KonnecteD

+ 1e groep november 2019 + 2e groep januari 2020


Leon Ripperda van BijRipperda

“KonnecteD biedt mensen perspectief.” Ingrid Dalhuisen, accountmanager van Konnec-

teD in Olst-Wijhe, gooide drie jaar geleden bij Leon Ripperda, horecaondernemer in Den Nul, het balletje op over een mogelijke samenwerking. Leon

had hier gelijk oren naar en meerdere mensen zijn nu via KonnecteD bij hem in dienst.

“Sociaal ondernemen zit in mijn bloed”, vertelt

Leon. “Dus toen ik met Ingrid om de tafel ging, was ik snel enthousiast. Inmiddels is de samenwerking met KonnecteD onderdeel van mijn bedrijfs-

voering. Ingrid kent mijn bedrijven goed en weet

welke mensen hier wel en niet passen. De nieuwe

werkleerroutes van KonnecteD bieden mooie kansen. Samen bieden we mensen perspectief.”

“Jamie, een van mijn medewerkers, viel tussen wal en schip; school zag geen kansen en met

zijn dyslexie en dyscalculie kwam hij moeilijk aan

werk. Ik nam hem in dienst en ben nog steeds erg blij met Jamie. Hij wil zich blijven ontwikkelen en

neemt binnenkort deel aan een certificatentraject bij KonnecteD. Ik gun ‘m dat zo! En in 2019 ging

Minas, een man van in de 50 met een taalachterstand, via KonnecteD bij mij aan de slag. Door de

taalbarrière kostte het eerst meer tijd, maar nu wil ik Minas niet meer wil missen.”

Werkgevers

15


Esther Lieferink, coördinator duurzame inzetbaarheid

“Het is belangrijk de juiste signalen op te pikken.” Zie jij het zitten om aan de slag te gaan met de vitaliteit van de medewerkers? Deze vraag werd Esther Lieferink eind 2018 gesteld. “Ik had wel zin in een nieuwe uitdaging.” En die vond ze in de functie van coördinator duurzame inzetbaarheid met de opdracht: hoe voorkomen we dat onze medewerkers ziek worden?

Voldoening

“Dat betekent niet alleen in actie komen als medewerkers ziek zijn, maar vooral onderzoeken wat de oorzaken kunnen zijn. Doen de mensen wel wat ze leuk vinden? Geeft het werk genoeg voldoening? Zo ja, dan is er ook minder snel uitval”, vertelt Esther.

De A van Aandacht

“Het is heel belangrijk om de juiste signalen op te pikken,” licht Esther toe. “Om dat te kunnen doen is vitamine A nodig, de A van Aandacht. Monitoren of iemand wel goed in zijn vel zit en op de juiste plek aan het werk is. Echt in gesprek gaan met je medewerkers, weten wat er speelt en hoe je hen kunt ondersteunen. Dat is bij iedere medewerker weer anders!”

Vitaliteitscheck

KonnecteD startte in 2019 ook met het programma Vitaliteitscheck. “Met deze Vitaliteitscheck deden we een 0-meting: waar staan we?” vertelt Esther. “Er komen verschillende onderdelen aan bod, zoals een check op bloeddruk, BMI, cholesterol en glucose, maar ook beweging, voeding en leefstijl. Het geeft een beeld van waar we als organisatie staan en vooral wat de medewerkers zelf willen veranderen én hoe ze dit voor zich zien. In 2020 gaan we verder aan de slag met de uitkomsten van de Vitaliteitscheck.”

16

KonnecteD

De vier basiselementen duurzame inzetbaarheid 1. Gezondheid en vitaliteit 2. Vakkennis en vaardigheden 3. Motivatie en betrokkenheid 4. Werk en privé balans


Wethouders Deventer en Olst-Wijhe

“Het zou mooi zijn als wij een drempel wegnemen.” KonnecteD werkt in opdracht van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Bij de gemeenten staan meedoen in de maatschappij en de inclusieve arbeidsmarkt hoog op de agenda.

Wethouder Herman Engberink, gemeente Olst-Wijhe “Iedereen verdient een zinvolle daginvulling en de kans om zichzelf te ontwikkelen. Het liefst in de vorm van een betaalde baan, als vrijwilliger of op een werkplek bij KonnecteD. Als gemeente zetten we ons daarvoor in en zijn er ondernemers bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dat het nog niet op grote schaal gebeurt, komt door de onbekendheid van de mogelijkheden en de vooroordelen over mensen die al een tijd uit het arbeidsproces zijn.”

Wethouder Thomas Walder, gemeente Deventer “In het Deventer bedrijfsleven zie je de bereidheid om kwetsbare mensen te helpen. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die geen toekomst zien voor deze groep mensen in hun bedrijf. Het zou mooi zijn als we daar een drempel kunnen wegnemen. Door deel te nemen aan een van de werkleerroutes ontwikkelen werkzoekenden vaardigheden en doen ze kennis op om goed beslagen ten ijs te komen bij een werkgever met een openstaande vacature. Op deze manier vergroten we de kans op een goede match.”

18

Samenwerking


Mooie samenwerking Bibliotheek Deventer, Toptaal en KonnecteD

“Het is belangrijk dat medewerkers aangesloten blijven.” De taalvaardigheid van laaggeletterden verbeteren en de zelfredzaamheid vergroten door de ontwikkeling van taal. Bibliotheek Deventer, Toptaal (een stichting met als doel mensen in Nederland te laten participeren door goede taalbeheersing) en KonnecteD sloegen de handen ineen voor dit doel in het pilotproject Taal Werkt. In 2019 ondertekenden ze een convenant, in 2020 gaat het project van start.

Steeds hoger tempo

Maar liefst 11 werknemers van KonnecteD doen mee met dit project. Hacer Saratli, Teamleider & Projectleider Werkleerroutes, begeleidt het pilotproject. “Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat onze medewerkers aangesloten blijven bij de samenleving

waarin dingen in steeds hoger tempo veranderen en ontwikkelen. Maar ook om aan collega’s te laten zien dat het leuk is om jezelf uit te dagen jezelf te blijven ontwikkelen.”

Samenwerking

De werkleiders bij KonnecteD selecteerden de kandidaten binnen hun afdelingen. “Voorwaarde was dat er een bepaalde hulpvraag was en uiteraard de motivatie van de kandidaat”, licht Hacer toe. “Toptaal zette een docent in voor het project en de Bibliotheek zocht vrijwilligers om de docent te ondersteunen buiten de lesuren met de kandidaten te werken aan de opdrachten. Het project duurt 20 weken en daarna hopen we er een vervolg aan te kunnen geven.”

Hacer (midden, in het groen) trots tussen de deelnemers van Taal Werkt.


Jos van Deursen, voorzitter College van Bestuur bij ROC Aventus

“Onderwijs is de sleutel.” Jos van Deursen, sinds 1 januari 2019 voorzitter College van Bestuur, is helemaal op zijn plek bij de grootste onderwijsaanbieder in de regio Stedendriehoek. “Dit heeft te maken met de enorm rijke diversiteit aan studenten en opleidingen, en de verbondenheid met de arbeidsmarkt en werkleerbedrijven.” De samenwerking met KonnecteD, is hier een goed voorbeeld van. “In 2019 investeerden we onder andere samen met KonnecteD in de Intake sluitende aanpak (ISA). Dit is een op maat gesneden intake om te beoordelen welke jongeren tot 27 jaar geschikt zijn om (verder) te leren”, vertelt Jos. “We brengen in kaart hoe ‘schoolbaar’ ze zijn en geven advies over wat de beste vervolgstap is. Belangrijk is dat deze stap niet te hoog, maar zeker ook niet te laag is. Voor de een betekent dit eerst een traject volgen in verband met een taalachterstand en een ander kan direct starten met een mbo-opleiding. Met de ISA willen we de jongeren een dwaaltocht langs allerlei loketten besparen.”

Sleutel

“Het bundelen en uitwisselen van onze expertise met bedrijven zoals KonnecteD, zorgt ervoor dat we elkaar versterken. We werken intensief samen om mensen een kans te bieden op een arbeidsperspectief. Wat ons enorm bindt, is de gezamenlijke overtuiging dat onderwijs de sleutel is naar een volgende fase in je leven. In 2020 gaan we daarom verder met de ISA om samen met KonnecteD voor jongeren een realistische werkleerroute te kunnen schetsen.”

Mooi werk

“Als regionaal opleidingscentrum vinden we het belangrijk dat mensen een kans krijgen om een landelijk erkend diploma te halen. Dat opent meerdere deuren en vergroot dus hun kansen op de arbeidsmarkt. Ieder mens kan op zijn of haar niveau een groei doormaken. Dat gun ik iedereen en daarom is dat één van mijn drijfveren: jongeren voortdurend uitdagen en het beste uit hen halen, zodat ze later een baan hebben die het beste bij hun niveau past. Mooi werk!”

20

Samenwerking

ROC Aventus in een notendop + Onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie + 12.000 studenten en cursisten + 1.200 medewerkers + 200 opleidingen + 12 locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen


“Jongeren voortdurend uitdagen en het beste uit hen halen.�


Sustainable Development Goals

Onze inzet voor een schonere wereld KonnecteD wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Om hier inhoud aan te geven en onze impact hierop zichtbaar te maken, verbinden we ons aan de duurzame doelstellingen van de VN: de Sustainable Development Goals.

• • •

Uitbannen van armoede Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen Aanpak van klimaatverandering

De eerste twee doelen raken de kern van onze dienstverlening, voor de aanpak van klimaatverandering leveren we op verschillende manieren een bijdrage: + We zetten elektrische transportmiddelen in om ‘the last mile’ over te nemen van vervoerders die de binnenstad bevoorraden én gebruiken deze voertuigen om afval de binnenstad uit te rijden. + Medewerkers van KonnecteD kunnen deelnemen aan het fietsplan en er zijn ‘dienstfietsen’ die ze kunnen gebruiken voor kleine afstanden naar klanten. Ook doen we jaarlijks mee met de nationale ‘Fiets naar je Werk Dag’. + De spouw en het dak van ons pand zijn geïsoleerd en de kozijnen voorzien van isolerende beglazing. + KonnecteD heeft met twee bronnen een ondergronds duurzaam opslagsysteem voor energie, hiermee verwarmen en koelen we het gebouw. + In de kantoren zit een detectiesysteem dat de verlichting bij aan- en afwezigheid van medewerkers automatisch in- en uitschakelt. + In de afgelopen jaren vervingen we de conventionele verlichting door Ledverlichting. + Op het dak van ons pand liggen 200 zonnepanelen. Deze leveren 10% van ons totale energieverbruik. Op een ander deel van het dak realiseerde Deventer Energie een coöperatief zonnedak van 500 zonnepanelen en er is ruimte voor nog eens 500 panelen. + KonnecteD scheidt haar afvalstromen zo goed als mogelijk. + Het schoonmaakteam van Sallcon gebruikt schoonmaakmiddelen in herbruikbare en navulbare blikken in plaats van wegwerp plastic flacons.

22

KonnecteD

01

Geen armoede

08

Eerlijk werk en economische groei

13

Klimaatactie


Storm Bergman bij boomkwekerij Oudenampsen

Meer van de praktijk dan van de theorie Storm Bergman kon zijn draai op school niet vinden en dreigde de aansluiting op de arbeidsmarkt te missen. Accountmanager Maarten Waalkens en consulent Ilse van Voorden maakten kennis met deze onzekere jongen en kwamen al snel tot de conclusie dat Storm meer van de praktijk is dan van de theorie. Inmiddels heeft hij een vast contract bij Boomkwekerij Oudenampsen in Bathmen.

Buitenbeentjes

Veel jongens die bij Oudenampsen werken, komen via Deventer Werktalent. Ze passen vaak niet in het systeem. Eigenaar Rick Oudenampsen kan niet goed tegen onrecht en heeft over het algemeen weinig geduld, maar met deze ‘buitenbeentjes’, die wat extra tijd en aandacht nodig hebben, heeft hij alle geduld van de wereld.

De schuur

De jongens die willen en kunnen blijven, neemt Rick het liefst vast in dienst, maar de schuur is een keer vol. Hij gaat onderzoeken hoe automatisering kan bijdragen aan het vergroten van de productie. Maar wel zo ingericht, dat de jongens er mee kunnen werken.

Op de werkvloer

23


Feiten & cijfers

Werken en leren

Ontwikkelingen en resultaten + 5% van de Wsw-medewerkers, die voorheen ‘binnen’ aan het werk was, ging aan het werk in een individuele of groepsdetachering bij een externe werkgever. + Alle werkleiders en werkcoaches behaalden het Werkstap certificaat om medewerkers op de werkvloer methodisch te begeleiden en op te leiden. + KonnecteD voert al jaren naar tevredenheid van de gemeente het onderhoud en de schoonmaak van 4 parkeergarages in het centrum van Deventer uit. Dit leidde ertoe dat we deze werkzaamheden ook de komende 4 jaar mogen uitvoeren in opdracht van de nieuwe beheerder P1, de partij die de aanbesteding gegund heeft gekregen. + Voor onze nieuwe klant Häfele (beslagtechniek en elektronische sluitsystemen) monteerde onze afdeling Montage zo’n 6000 LED verlichting strips. + Onze verpakafdeling stelde voor Müller Fresh Food Logistics en partner Tony’s Chocolonely meer dan 4300 displays samen. Bijna 4 keer zo veel als in 2018! + 8 medewerkers van de afdeling Milieu haalden het grootrijbewijs (C) of BE. + We leidden samen met UWV en scholingspartner ICT bedrijf BEE-Ideas 12 mensen op voor een baan in de ICT sector. Ze volgden praktijkonderwijs bij BEE-Ideas en stroomden door naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever.

5% 12

8

4.300 DISPLAYS

4

6k


Ontwikkelen en Matchen

+ We hielpen in de gemeente Deventer meer dan 450 mensen duurzaam aan het werk. + In de gemeente Olst-Wijhe bezocht de accountmanager ruim 100 bedrijven en mede hierdoor hielp zij samen met haar collega’s van de gemeente meer dan 100 kandidaten aan het werk. + Samen met het UWV organiseerden wij de bijeenkomst ‘Deventer Zoekt Werk’. Bijna 500 werkzoekenden kregen hier informatie over solliciteren, loopbaan, scholing en werk. Naast werkgevers stonden op het netwerkplein partijen zoals Vluchtelingenwerk, VCD, Saxion, ROC Aventus, Werkcafé en het Ondernemershuis. + We realiseerden 860 (tijdelijke) plaatsingen naar de arbeidsmarkt, school of studie. + KonnecteD heeft 8 accountmanagers en 2 jobhunters die branchegericht werken. Zij haalden in 2019 meer dan 500 vacatures binnen; hiervan is 78% ingevuld. + We deden, samen met Saxion Hogeschool en de gemeente Deventer, mee met een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van verschillende methoden om mensen uit de bijstand te halen. + Samen met Circulus-Berkel activeerden we ruim 100 kandidaten met de inzet van de Cambio methode. Een methode voor sociale activering voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. + De regionale samenwerking in FactorWerk is uitgewerkt in de Doe-Agenda in het kader van Perspectief Op Werk. KonnecteD is projectverantwoordelijke voor de Pijler Matchen en SROI. + KonnecteD ondersteunt en begeleidt oud-medewerkers van Roto Smeets van werk naar werk met onder andere een banenmarkt en nazorgbijeenkomsten.

450

100 100

860

8 +2 500

78% KonnecteD

25


“Schoonmaken is net als daten. Er moet een match zijn. De ene persoon is geknipt om schoon te maken in de horeca, iemand anders is geschikt voor glazen- of gevelbewassing. Als samenwerkingspartner van de werkleerroute Schoonmaak help ik kandidaten om zichzelf te ontwikkelen en vind ik nieuwe talenten voor mijn eigen bedrijf.�

Anajah Quentin, eigenaar van schoonmaakbedrijf Qleaning

26

Wergevers


Trudy Huisman, voorzitter Raad van Commissarissen

“Het gevoel van betekenis te zijn.” Trudy Huisman is sinds september 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hoe kijkt zij terug op 2019? “Afgelopen jaar heb ik de tijd genomen om de organisatie te leren kennen. KonnecteD is een mooi bedrijf met veel kennis en ervaring in huis om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Kijken naar de potentie van mensen en welke kansen er liggen om hen vervolgens een zetje de juiste richting op te geven; dat is onze kracht. Het hebben van een baan en kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer geeft mensen het gevoel dat ze van betekenis zijn. Samen met de andere leden van de RvC kijk ik ernaar uit om hier mijn bijdrage ook het komende jaar aan te leveren.”

Verschuivingen

“In 2019 vond er op bestuurlijk vlak een aantal verschuivingen plaats binnen KonnecteD. We namen medio het jaar afscheid van directeur Mieke Akkermans. Gelukkig vonden we in Rien Kooijman een waardige opvolger. Daarnaast liep de wettelijke termijn van Joop Reintjes en Lammy Tabak, twee leden van de Raad van Commissarissen af. We verwelkomden Jolien Stevels en Ton van Remmen, beiden met roots in de ondernemende wereld. Een mooie aanwinst voor de Raad van Commissarissen.”

Samenstelling RvC per 31 december 2019 + Mw. T. Huisman, voorzitter en remuneratiecommissie + Dhr. T. Bakhuizen, lid remuneratiecommissie + Dhr. E. Hooiveld, voorzitter auditcommissie + Mw. J. Stevels, lid auditcommissie

“Kijken naar de potentie van mensen en welke kansen er voor hen liggen; dat is onze kracht.”

KonnecteD

27


Het sociale verslag

Kerncijfers 2019 Aantal personen in dienstverband

Wsw-medewerkers

Ondersteunend personeel

228

78

+

Totaal 903

541

56

Waar werken de Wsw-medewerkers? Begeleid werken

Verzuimpercentage 2019

79

Gedetacheerd

196

Werken op locatie

48

Sallcon

345

Sallcon Groen

11

Gedetacheerd Het Groen

63

Overig

0

27

50

15,4%

Verzuim Wet Sociale Werkvoorziening

13,7%

Landelijk gemiddelde uit de branche

6,1%

100

Totaal 769

150

200

250

300

350

Verzuim ondersteunend personeel


+ 1728 lunchwandeling kilometers + 18 personeelsactiviteiten georganiseerd + Aanbod 50% korting bij verschillende sportscholen + Met korting naar GA Eagles en zwemmen en schaatsen in de Scheg

Participatieactiviteiten

+ Gezellige jaarafsluiting met bekende artiest

3x

+ Aanbod fietsenplan en landelijke Fiets naar je Werk Dag + 26 ideeën van medewerkers voor ideeëncommissie + 3 keer koken voor je collega’s + Open dag met meer dan 500 bezoekers

18

500

GAE

1728 26

50%

PLAN KonnecteD

29


Het financiële verslag

Kerncijfers 2019 Bij een terugblik op 2019 besteden we natuurlijk ook aandacht aan de financiële situatie van KonnecteD: de balans, de winst- en verliesrekening en de jaarrekening.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

107

183

1.095

1.117

737

819

(x € 1.000)

De balans van 2019 van KonnecteD laat zien dat we financieel gezond zijn. De activa gaat over de bezittingen van onze organisatie en de passiva gaat over ons eigen vermogen. Onze liquide middelen (12,6 miljoen euro) en het eigen vermogen (7,7 miljoen euro) zijn ruim voldoende om de kortlopende schulden (6,9 miljoen euro) te kunnen betalen. ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 VASTE ACTIVA

Totaal 1.939 2.119 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

258

322

Debiteuren

1.777

3.036

Overige vorderingen

96

169

12.613

14.576

Totaal

14.744

18.103

TOTAAL ACTIVA

16.683

20.222

Liquide middelen

30

KonnecteD


Aandelenkapitaal Wettelijke reserve deelnemingen

3.177

3.177

707

789

Algemene reserve

3.843

7.981

Totaal

7.727

11.947

(x € 1.000)

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018 EIGEN VERMOGEN

VOORZIENINGEN Voorzieningen voor uitgestelde personele verplichtingen Voorziening voor verlieslatende contracten Voorziening groot onderhoud Totaal

1.567

1.034

158

288

325

359

2.050

1.681

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen

351

527

4.372

4.675

Belastingen en sociale premies

1.180

309

Overige schulden

1.003

1.083

6.906

6.594

Totaal

TOTAAL PASSIVA 16.683 20.222


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening van 2019 laat zien dat de bedrijfslasten (32,4 miljoen euro) iets groter zijn dan de bedrijfsopbrengsten (31,8 miljoen euro). Het verlies (0,62 miljoen euro) is het gevolg van jaarlijks verder teruglopende subsidie-inkomsten. Het verlies was kleiner dan verwacht, omdat onze lasten in 2019 lager uitvielen dan begroot. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2019

Omzet Mutaties voorraad gereed product/halffabrikaat Netto-omzet Overheidsvergoedingen Overige opbrengsten Bedrijfsopbrengsten

10.957 11.890 58

18

11.015 11.908

(x € 1.000)

Omschrijving 2019 2018

18.730 19.311 2.126

2.351

31.871 33.570

Directe kosten van de omzet 750 907 Personeelskosten gesubsidieerde werknemers

20.184

20.941

Personeelskosten ondersteunende werknemers

7.922

8.593

370

265

3.184

3.183

Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfslasten

32.410 33.889

Bedrijfsresultaat

(539)

(319)

Financiële baten

1

1

Financiële lasten

0

0

(82)

2

Resultaat deelnemingen

Financiële baten en lasten (81) 3 Resultaat

32

KonnecteD

(620) (316)


Omschrijving 2019 2018 2017 KERNCIJFERS GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen * 100)

46,3 59,1 60,5

Liquiditeit - current ratio (vlottende activa / vlottende schuld)

2,13 2,75 2,92

Liquiditeit - quick ratio (vlottende activa exclusief voorraden / vlottende schulden)

2,10 2,70 2,87

Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat / eigen vermogen * 100)

8,0- 2,6- 0,3

Winstmarge (resultaat / netto-omzet * 100)

5,6- 2,7- 0,3

Omzet per werknemer (netto-omzet / aantal werknemers * â‚Ź 1.000) Krediettermijn debiteuren in dagen (genormaliseerd) (debiteurensaldo / netto-omzet inclusief BTW * 365 dagen)

12.927 13.130 12.010

43 42 45

Corona crisis

De huidige corona crisis brengt voor veel bedrijven onzekerheden met zich mee. KonnecteD verwacht echter dat de impact van de crisis op het huishoudboekje beperkt blijft. Dat komt omdat we er

financieel goed voor staan en omdat de subsidie-inkomsten de komende jaren blijven doorlopen.


Drie mooie momenten

Hoogtepunten 2019

Open dag Schrijver en Deventenaar Özcan Akyol opende 15 juni 2019 de deuren van KonnecteD. Ruim 500 bezoekers namen een kijkje in ons mooie pand. Een mini-tentoonstelling over de geschiedenis van KonnecteD, huurders die zich presenteerden en volop proeverijen. Het was een mooie dag!

Het beste bedrijfsrestaurant van het land Het bedrijfsrestaurant van KonnecteD is bekroond tot ‘het beste bedrijfsrestaurant van het land’. Met vers belegde broodjes, verschillende salades en soepen en natuurlijk de mensen die er werken kwamen we als winnaar uit de bus. We zijn zo trots als een pauw!

Collegetour Betekenisvol ondernemen, sociaal innoveren en duurzaam impact maken; een greep uit de thema’s die tijdens de KonnecteD Collegetours de revue passeerden. In een zestal sessies gingen we onder begeleiding van bevlogen sprekers met elkaar in gesprek over wat deze thema’s voor ons kunnen betekenen.

Gastspreker Kaj Morel, auteur van het boek ‘Tijd voor de Betekeniseconomie’, gaf een college over hoe we meer maatschappelijke betekenis kunnen toevoegen aan ons economisch handelen.

KonnecteD

34


KonnecteD start samen met ICT bedrijf Indito een experiment met Open Hiring

2020

Morgen

2020

2020

“KonnecteD en haar partners formuleren samen 2020 antwoorden op arbeidsmarktvraagstukken van morgen.� Rien Kooijman, directeur KonnecteD

Start KonnecteD werkleerroutes ICT, Zorg, Techniek en Buitenruimten KonnecteD zet in op inclusieve technologie


Bij werkleerbedrijf KonnecteD draait het om mensen met een afstand tot werk en werkgevers die sociaal ondernemen. Wij verbinden werkenden, werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto: maak werk van betekenis.

konnected.nl

Schonenvaardersstraat 7418 CC Deventer

Profile for Patrick Nijhuis

KonnecteD - Jaarverslag 2019  

KonnecteD - Jaarverslag 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded