Page 1

SPACE CAMP

juli 2012

2012

Van 23 t/m 27

" K o m s a m e n m e t o n s ĂŠ c h te r a k e tte n b o u w e n e n l a n c e r e n . "


2012

SPACE CAMP

Ma a n d a g 2 3 j u l i 09.00 uur – Samenkomst in volkssterrenwacht AstroLAB Iris te Ieper (*). 09.15 uur – Verwelkoming + introductie. 09.30 uur – Intrek in de slaapzaal. 10.00 uur – Informatica : Space Station Simulator en / of Moonbase Alpha. 12.30 uur – Knutselen : Solar Rover (zie foto). 1 3 . 3 0 u u r – Mi d d a g ma a l . 14.00 uur – Afwas (+ pauze). 14.30 uur – Workshop : Microraketten (basis versie / zie foto). 17.30 uur – Sport & spel : Badminton wedstrijd. 18.30 uur – Avondmaal. 19.00 uur – Afwas (+ pauze). 19.30 uur – Ontspanning : Bordspelen (**). 21.30 uur – Waarnemen : Nachtelijke wandeling met verkenning van de sterrenbeelden. 23.30 uur – Einde / slapen. * **

Adres: Verbrandemolenstraat 5, 8902 Zillebeke (Ieper). Eveneens mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken. Of naar huis te bellen.

Opgelet ! Wie op maandag met de trein naar Ieper komt kan door ons afgehaald worden aan het station (tot 09.00 uur) mits u ons dit op voorhand telefonisch (GSM) laat weten !


D e l o c a ti e Ook dit jaar zijn we opnieuw te gast bij AstroLAB IRIS te Ieper. Overigens één van de modernste volkssterrenwachten van België ! AstroLAB IRIS, dat in feite bestaat uit twee sterrenwachten, ligt middenin het provinciale natuurdomein 'De Palingbeek'. Tussen Ieper en Zillebeke. En dit geeft heel wat praktische voordelen ... ­ Alle lanceringen kunnen ter plaatse gebeuren. ­ Er is voldoende plaats voor onze diverse workshops. ­ Alle aanwezige telescopen kunnen vrij gebruikt worden. ­ De ligging in een natuurdomein zorgt voor minder lichthinder. ­ De uitvoerige bibliotheek mag naar hartelust gebruikt worden. ­ Het auditorium is uitermate geschikt voor films of documentaires. Daarenboven is dit de enigste volkssterrenwacht in de Benelux die voldoende uitgerust is zodoende men er ook comfortabel kan over­ nachten. Ook alle andere noodzakelijke faciliteiten, zoals een eet­ en ontspanningsruimte, douches en toiletten zijn er voorhanden. Dit maakt, wat ons betreft, de ideale locatie voor ons Space Camp.

In het afgelopen decennium bouwde de Astronomische Contact Groep vzw de project­ en volkssterrenwachten AstroLAB IRIS uit tot een boeiend natuurwetenschappelijk en technisch centrum. Door de aanwezigheid van maar liefst twee sterrenwachten oefent het vooral op eenieder die het heelal wil verkennen een bijzondere aantrekkings­ kracht uit. In deze sterrenwachten staat overigens de grootste amateurtelescoop uit de Benelux en Noord­Frankrijk opgesteld. Tijdens ons Space Camp zal de goed uitgeruste wetenschappelijk­ technische bibliotheek dienst doen als polyvalente ruimte waar workshops, knutselactiviteiten en voordrachten door gastsprekers worden gegeven. De slaapvertrekken zullen zorgen voor een welverdiende nachtrust na een uiterst leuke en leerzame dag. En het auditorium zal zowel gebruikt worden voor educatieve als ontspan­ nende doeleinden. Van multimedia voordrachten en presentaties tot langspeelfilms. Het ochtend­, middag­ en avondmaal nuttigen we vanzelfsprekend in de cafetaria. Waar je, tijdens de pauze, ook terecht kan voor snoep en frisdranken aan democratische prijzen.


2012

SPACE CAMP

Di n sd ag 24 j u l i 09.00 uur – Opstaan, wassen en kleden. 09. 30 uur – O nt bijt . 10.00 uur – Afwas (+ pauze). 10.30 uur – Uitstap : Educatieve wandeling langsheen het planetenpad. 12.30 uur – Knutselen : Planisfeer (+ Stellarium / zie foto). 1 3 . 3 0 u u r – Mi d d a g ma a l . 14.00 uur – Afwas (+ Pauze). 14.30 uur – Workshop : Het zonneschip (zie foto). 15.30 uur – Gastspreker : De zon (+ waarnemen (*)). 17.30 uur – Sport & spel : Tussen twee vuren. 18.30 uur – Avondmaal. 19.00 uur – Afwas (+ pauze). 19.30 uur – Ontspanning : Film (science fiction (**)). 21.30 uur – Waarnemen : Introductie van de 68 cm telescoop (+ astrofotografie (***)). 23.30 uur – Einde / slapen. * ** ***

Gastspreker Franky Dubois komt spreken hoe we veilig de zon kunnen waarnemen ! Op groot scherm, met Dolby Surround geluid, in het knusse auditorium. Gastspreker Steve Rau komt de reuze­telescoop uitgebreid voorstellen.


D e te l e s c o p e n

D e m a a l ti j d e n

Eén van de redenen waarom we AstroLAB IRIS hebben uitgekozen als officiële partner is omdat deze volkssterrenwacht bijzonder veel technisch materiaal bezit. Zo ook heel wat telescopen in alle maten en soorten. Van de typische kleine lenzenkijker, de grote 'Dobson' spiegelkijker tot de reusachtige 68 cm 'Newton' telescoop. En we mogen ze allemaal gebruiken !

De warme maaltijden zijn afkomstig van traiteur Hanssens NV uit Gullegem. Er is doelbewust gekozen om een zo evenwichtig mogelijke maaltijd aan te bieden bestaande uit voorgerecht, hoofdschotel en dessert. Daarnaast krijgt elke deelnemer elke dag een fles bronwater aangeboden. Tijdens de pauze(s) is het mogelijk om frisdrank en / of snoepgoed te verkrijgen aan democratische prijzen.

Sinds begin van de jaren negentig is een team van AstroLAB IRIS medewerkers bezig met de realisatie van een van de grootste publiek toegankelijke telescopen van de Benelux en Noord­Frankrijk: een 68 cm spiegelkijker. De 40 cm 'Dobson' telescoop is, behalve een buitengewoon gemakkelijk te gebruiken toestel, slechts één van de acht semi­professionele telescopen die we ter plaatse mogen gebruiken. De 125 mm ATM refractor is uitstekend om de Zon en de planeten mee waar te nemen. Deze is, naast de 68 cm telescoop, één van de twee vast opgestelde instrumenten.

Opgelet ! Ben je alergisch voor een welbepaald voedingsmiddel ? Laat dit dan op voorhand aan ons weten. Wij houden er dan rekening mee !


2012

SPACE CAMP

Woensdag 25 juli 09.00 uur – Opstaan, wassen en kleden. 09.30 uur – Ontbijt. 10.00 uur – Afwas (+ pauze). 10.30 uur – Knutselen : De drop­box. 12.00 uur – Workshop : Waterraketten. 13.30 uur – Middagmaal. 14.00 uur – Afwas (+ Pauze). 14.30 uur – Workshop : Microraketten (professionele versie / zie foto). 17.30 uur – Sport & spel : Voetbal. 18.30 uur – Avondmaal. 19.00 uur – Afwas (+ pauze). 19.30 uur – Ontspanning : Bordspelen (*). 21.30 uur – Waarnemen : Introductie / waarnemen met een Dobson telescoop. 23.30 uur – Einde / slapen *

Eveneens mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken. Of naar huis te bellen.


P e r s o o n l i j k m a te r i a a l

De verzekering

Elke deelnemer krijgt een eigen ruime kast voor het onderbengen van zijn of haar persoonlijke materialen. Wie beschikt over een eigen laptop en / of een binoculair mag deze gerust meebrengen. Deze kunnen gebruikt worden in de workshops. Een telescoop hoef je niet mee te brengen, daar er ter plaatse meer dan genoeg voorhanden zijn. Om diefstal en / of schade te voorkomen worden dure materialen, zoals eerder genoemde (+ MP3 spelers, fototoestellen, enz...), door de edutainers op een veilige locatie weggeborgen tijdens de activiteiten.

Er is een uitstekende verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen voorhanden. Deze is afgesloten bij Ethias en omvat de volgende punten : Waarborg lichamelijke schade tot 5.000.000 euro per schadegeval. Waarborg materiële schade tot 625.000 euro per schadegeval. Waarborg behandelingskosten welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV tarief tot 100% van dit tarief van toepassing op het ogenblik dat de zorgen verstrekt worden. Terugbetaling van de vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen. Vaste vergoeding van 7.500 euro per slechtoffer (overlijden). Vaste vergoeding van 15.000 euro per slachtoffer naar ratio van de invaliditeit.

Dit dien je zeker mee te brengen: kledij (waarvan minstens één stel dat vuil mag worden tijdens de workshops, één stel dat voldoende warm is voor tijdens het waarnemen alsook sportkledij), schoenen, verzorgings­ producten (tandpasta, tandenborstel, zeep, washandschoen, badhand­ doek, zonnecreme, ...), slaapzak, kussen, ... Opgelet ! Neem je medicatie ? Vergeet deze dan zeker niet mee te nemen, en breng op voorhand het Eureka team hiervan op de hoogte !

Tot op heden is er echter nog nooit iemand gekwetst geraakt tijdens onze activiteiten. Dit omdat we steeds voldoende alsook bijzonder ervaren personeel inzetten en toezien dat de paar verplichte regels steeds door iedereen worden nageleefd.


2012

SPACE CAMP

Do n d erd ag 26 j u l i 09.00 uur – Opstaan, wassen en kleden. 09.30 uur – Ontbijt. 10.00 uur – Afwas (+ pauze). 10.30 uur – Wedstrijd : De Air­Burst raket (zie foto) 12.00 uur – Knutselen : De zonnetelescoop (zie foto). 13.30 uur – Middagmaal. 14.00 uur – Afwas (+ Pauze). 14.30 uur – Workshop : Lego Mindstorms NXT 2.0 (zie foto). 17.30 uur – Sport & spel : Water wars. 18.30 uur – Avondmaal. 19.00 uur – Afwas (+ pauze). 19.30 uur – Ontspanning : Film (actie (*)). 21.30 uur – Waarnemen : Waarnemen met een Dobson telescoop. 23.30 uur – Einde / slapen. *

Op groot scherm, met Dolby Surround geluid, in het knusse auditorium.


Wat is een microraket ? Zoals je weet werken raketten volgens het reactieprincipe. Door verbrandingsgassen door hun straalpijp naar buiten te stuwen stijgen ze in tegengestelde zin op. Dit principe van actie en reactie hebben we te danken aan de Engelse fysicus Newton. Hij stelde dat met elke actie een gelijke reactie overeenstemt in de tegengestelde zin. Zo wijkt een kanon terug (reactie) wanneer het een kogel afvuurt (actie). Maar omdat het kanon veel meer massa heeft dan de kogel, zal het slechts weinig terugwijken in vergelijking met het projectiel. De eerste die eraan dacht om dit principe toe te passen op raketten was de Russische geleerde Konstantin Tsiolkovski. In 1903 stelde hij een origineel experiment voor: dat van de visser zonder roeispaan ‘verloren’ in het midden van een meer. Gelukkig beschikte de visser in zijn sloep over een aantal grote stenen. Om de oever te bereiken gooide hij ze één na één met een zo groot mogelijke kracht uit zijn sloep. Deze ‘motor’ liet hem toe naar de oever toe te bewegen. Hoe? Eenvoudigweg door het principe van actie en reactie. Door de stenen uit de boot te gooien, oefent hij op elk ervan een kracht uit.

De steen oefent op zijn beurt een even grote kracht uit op zijn hand. Daardoor werden hij en zijn sloep voortgestuwd. Micro­raketjes worden gemaakt van enkele tientallen grammen karton, kunststof en / of balsahout. Daarnaast bevatten ze een rudimentair remsysteem (een lint of valscherm) en een motor­‘patroon’. Bij een lancering bereiken ze snelheden van ongeveer 200 km/h. Naargelang de weersomstandigheden kunnen ze hoogten van 100 tot 150 meter bereiken.


2012

SPACE CAMP

Vrijdag 27 juli 09.00 uur – Opstaan, wassen en kleden. 09.30 uur – Ontbijt. 10.00 uur – Afwas (+ pauze). 10.30 uur – Informatica : Space Station Simulator en / of Moonbase Alpha. 12.30 uur – Waarmen : De zon via projectiemethoden (zie foto). 13.30 uur – Middagmaal. 14.00 uur – Afwas (+ Pauze). 14.30 uur – Workshop : De Courier video­raket (zie foto). 17.30 uur – Algemene opkuis. 18.30 uur – Avondmaal. 19.00 uur – Afwas (+ pauze). 19.30 uur – Uitreiking Space Camp getuigschrift met drink (*). 20.00 uur – Einde. *

Ouders zijn reeds vanaf 19.00 uur welkom in volkssterrenwacht AstroLAB Iris.


D e k o s tp r i j s Dit Space Camp is het enige in z'n soort dat plaatsvindt in en om een heuse volkssterrenwacht. En dat mag gerust uniek genoemd worden. Daardoor zijn het aantal plaatsen beperkt tot maximaal 16 personen. In de kostprijs zijn de volgende zaken inbegrepen : overnachtingen, maaltijden, uitgebreide verzekering, gastsprekers alle knutsel­ materialen en de begeleiding door twee zeer ervaren edutainers zijnde Nathalie Tahon (leerkracht) en Patrick Jaecques (sterrenkundige). Daarnaast krijgt men alle knutselmateriaal mee naar huis zoals twee herbruikbare microraketten, waterraket, educatieve cd­rom, mars­rover op zonne­cellen, zonnekijker en planisfeer. Kostprijs : 229,50 euro.

Het betreffende bedrag dient men voor 25 juni 2012 overgemaakt te hebben op rekening nr. 363­0684147­46 van Eureka met vermelding van 'Space Camp' + naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en e­mail adres. Daar het aantal plaatsen beperkt is kunnen alleen snelle beslissers deelnemen ! Indien u meer informatie wenst kan u ons steeds contacteren op het nummer 059/51.83.88 (+ antwoordapparaat) of een bericht sturen naar: info@eurekashop.be. De foto's en video's die genomen zijn tijdens het Space Camp worden kort daarna, via onze website, beschikbaar gesteld aan alle deelnemers. Om bij weg te dromen tot aan de volgende editie van dit unieke Space Camp ...


S c i e n c e a n d f u n f or e v e r y on e ! www.eurekashop.be E足mail: info@eurekashop.be 足 Tel.: 059/51.83.88

Het EUREKA Space Camp 2012  

Sterrenkunde en ruimtevaart in één kamp !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you