Page 1

my portfolio


creative


optic illusion


Ogres Valsts tehnikums

O G R E S

T E H N I K U M S

alita

tes

s

izs as isk tod me iem ekn dz au tiba izgli muz ana ems uzn s esija prof

aktu

tehnikum

par mums

V A L S T S

es

dn

dienesta viesnica

tra

vesture kontakti adreses/ka atrast

meklet

web design


ību c ā m

p

a m m rogra

ti k a t kon

i j ā t skolo

e as r u t s vē galerij ja i s e f o r i p m u u j i g d e i e m i t l sasn u m

s m āku

s

web design

PORTfolio  

my works in photoshop and adobe illustrator

PORTfolio  

my works in photoshop and adobe illustrator

Advertisement