Page 1

8. Mostra la barra de tasques d’Escriptori. Quines opcions presenta? Què podem fer amb ella? Barra de tasques: és la barra que apareix en la part inferior de la pantalla (encara que es pot col·locar en un lateral de l’Escriptori sense més que seleccionant-la i arrossegant-la fins la posició desitjada). S’hi poden distingir els elements següents: -Botó Inicia: per mitjà d’aquest botó es pot accedir a totes les opcions que ofereix Windows XP. L’opció Tots els programes dóna accés a la resta de programes instal·lats. -Inici ràpid: conté icones d’accés veloç als programes. Per defecte, sempre hi apareixen dues icones: una que dóna accés a Internet Explorer i una altra que permet minimitzar totes les finestres que es tenen obertes per poder veure l’Escriptori o restaurar les finestres a l’estat anterior a la seva minimització. -Programes/carpetes obertes: Apareix una llista de botons que permeten accedir/canviar de finestra activa. Quan es tenen obertes diverses finestres (més de sis, per defecte) del mateix programa es poden agrupar En reduir-se el nombre per sota de quatre es desagrupen automàticament. -Àrea de notificació: Aquesta zona de la barra de tasques mostra icones que donen accés als diferents programes que es carreguen de manera automàtica quan s’inicia una sessió (data de l’equip, programes de protecció de l’equip contra programes maliciosos, extreure hardware amb seguretat, etcètera). 9. Afegeix els elements següents a la barra d’inici ràpid: la calculadora i el bloc de notes, tots dos es troben dins de Tots els programes →Accessoris. Què succeeix si s’agreguen més dreceres de les que pot mostrar? Com s’accedeix a les opcions que no es mostren? Les que afegeixes noves no es poden veure a simple vista, perquè està ocupada per les predestinades, així que apareixen unes cometes “>>” que si li donem, ens surten les ocultes o les noves afegides. 10 .Crea en l’Escriptori diverses dreceres a les utilitats que trobis més interessants en el grup de programes Accessoris. Organitza aquestes dreceres creades de manera que quedin alineades a la part dreta de l’Escriptori.


11. Canvia l’estalvi de pantalla que tens assignat per defecte, per un altre que t’agradi més. Fes que fins a passats 15 minuts no s’activi. Per a què s’utilitza el botó Configuració que apareix en la finestra? He posat l’economitzador, i amb el botó de configuració es pot configurar els minuts que vols que trigui a activar-se. 12. Pots canviar la barra d’inici/tasques de posició en l’Escriptori? Com la canvies de posició? On es pot col·locar? Quina posició és la més adient segons les teves preferències? Sí, es pot canviar, arrossegant-la a algun dels costats de l’escriptori que vulguis. Però la més adient és a sota, la predeterminada. EXCERCICIS PROPOSATS 3. Crea dreceres en l’Escriptori als accessoris següents: Paint, WordPad, Calculadora i Bloc de notes. 4. Prova amb diferents fons d’Escriptori i escull aquell que més t’agradi. Quines altres possibilitats ens ofereix la finestra Propietats de Pantalla? Com canviaries l’estalvi de pantalla? I la resolució? Com en aquest ordinador tenim el Windows Vista, la opció Propietats de Pantalla no existeix, en canvi, tenim l’opció “Personalitzar” que inclou totes aquestes opcions: -Color i aparença de les finestres -Fons d’escriptori -Protector de pantalla -Sons -Punters del Mouse -Tema -Configuració de pantalla En Protector de pantalla hi ha una opció que diu: Cambiar configuració d’energia. Aquest link ens porta a les opcions d’energia, on canviem l’estalvi. La resolució de la pantalla es canvia anant directament a Configuració de pantalla. 5. Entra al menú contextual de l’Escriptori. Quines opcions apareixen? Per a què s’utilitza cada opció? Apareixen les opcions següents: -Ver: Ens permet canviar la forma d’organitzar els icones, veure’ls en diferents mides(grans, molt grans...)


-Ordenar por: Ens permet ordenar els icones de la forma que més ens agradi -Actualizar: S’actualitzen els nous icones -Pegar: Si tenim algun fitxer copiat, el podem pegar a l’escriptori. -Pegar Acceso Directo: Si tenim un Accés directe enganxat, també el podem copiar a l’escriptori. -Propiedades de Gráficos: Podem connectar el nostre ordinador a una altra pantalla, podem configurar la pantalla, corregir el color i veure les tecles d’accés ràpid. -Opciones Gráficas: Ens dona les següents opcions: Ajustar el panel, veure les tecles d’accés ràpid, icona de safata i rotació. -Nuevo: Ens dóna l’opció de crear una nova carpeta, un nou accés directe, un document de word... -Personalizar: Ens dóna l’oportunitat de canviar, modificar, personalitzar el nostre escritori com volguem. 6. Investiga què és una zona horària. Configura una zona horària diferent de la que té l’equip. Què succeeix en canviar la zona horària? Les zones horàries o fusos horaris són cadascuna de les vint-i-quatre àrees en les que es divideix la Terra que segueixen la mateixa definició de temps. Les zones horàries generalment estan centrades en meridians. Al canviar la zona horària, canvia l’hora. 8. Obre l’Explorador del Windows. Personalitza la barra d’eines i fes que es mostrin tots els botons disponibles. Què permet cadascun de ells? -Conectar a una unidad de red: Ens permet connectar-nos a una xarxa. -Desconectar de una unidad de red: Ens permet desconnectar-nos s’una xarxa. -Abrir Centro de Sincronización: Ens deixa veure l’activitat de sincronització més propera. Podem sincronitzar o cambiar la configuració de sincronització. -Opciones de carpeta: Podem determinar les tasques, examinar carpetes, determinar el nombre de clicks per obrir una carpeta... 9. Utilitza l’Explorador del Windows per moure’t per la jerarquia de carpetes que presenta el teu equip, i utilitza per a això tant les opcions que apareixen en els diferents menús com els botons de la barra d’eines. Estan relacionades les opcions que apareixen en els menús amb els botons que hi ha en la barra d’eines? Si que tenen relació els botons de la barra d’eines i els diferents menús.


10. Si necessites tenir visible la mida que ocupa en disc un fitxer determinat, quina vista és la més adient? Sense utilitzar la vista anterior, com se’n podria esbrinar la mida? Primer premerem amb el botó dret del ratolí sobre la icona del fitxer o carpeta per veure les propietats. Seleccionarem l’opció Propietats en el menú contextual que apareix. I en la finestra que es mostra, en modificarem les propietats. (Que inclou: Tipus, ubicació, mida...) També depenen del tipus d’arxiu que sigui, ocupa més o menys. 11. Busca en el teu equip els fitxers següents: hosts, services, ntuser i msimn.exe. Indica’n la localització en la jerarquia de carpetes del teu equip. Hosts: Està al Mi PC, al disc local(C:) , carpeta WINDOWS. Services: Mi PC, disc local (C:), carpeta WINDOWS, carpeta system32 Ntuser: Mi PC, disc local (C:), Documents and Settings, 4eso.Educalia.000 m.simn.exe. : Mi PC, disc local(C:), Archivos de programa, Outlook Express 12. Dins de la carpeta Els meus documents, crea una carpeta amb el teu nom i dins d’aquesta, tantes carpetes com assignatures tinguis amb els noms respectius. 13. Si t’equivoques en anomenar una carpeta, què es pot fer per corregir l’error? Seleccionem la carpeta, li donem al botó dret i sortirà un menú contextual, on seleccionem l’opció “Cambiar Nombre” 14. Què succeeix si intentem fer una còpia d’una carpeta en el mateix lloc on ja existeix? Et surt la opció de reemplaçar o copiar una altra vegada la carpeta. 15. Raona les diferències que hi ha entre copiar i tallar, i explica per què s’utilitzen. Copiar s’utilitza per a copiar documents, fitxers fotos... En canvi tallar ens permet copiar un fitxer a la vegada que desapareix del lloc on l’hem copiat per a enganxar-lo en un altre lloc.

16. Experimenta amb la Paperera de reciclatge (elimina algun fi txer, recupera’n un altre, buida-la, etc.). Per a això, crea diversos fi txers i carpetes de prova. Com pots canviar les propietats de la Paperera de reciclatge?


La seleccionem i li donem al botó dret, sortirà el menú contextual, i seleccionem Propietats, i les podem canviar al nostre gust. 17. Com eliminaries un fitxer o una carpeta de manera permanent sense que passi per la Paperera de reciclatge? Quan eliminem els fitxers, van a la Paperera de reciclatge. Si volem que s’eliminin directament, sense passar-hi, cal mantenir premuda la tecla Mayús (o Shift) al mateix temps que executem la tasca d’eliminar el fitxer. 18. Fes un recorregut breu per les diferents opcions que mostra el Tauler de control i enumera per a què s’utilitza cadascuna. Apariencia y temas: Ens permet canviar l’aparença dels elements de l’escriptori, aplicar un nou tema al protector de pantalla del nostre equip o personalitzar el menú Inici i la barra d’eines. Conexiones de red i Internet: Ens permet la connexió a Internet, crear una xarxa domèstica o per una oficina petita, configura la xarxa per treballar des de casa, o canvia la configuració del mòdem, telèfon i Internet. Agregar o quitar programas: Instala o treu programes i components de Windows. Dispositivos de sonido, audio y voz: Canvia totalment l’esquema de sons emesos per l’equip, o configura els altaveus i dispositius de gravació. Rendimiento y mantenimiento: Programa que fa comprovacions peròdiques del manteniment de l’ordinador, increment l’espai en el seu disc dur o configura els paràmetres d’estalvi d’energia. Impresoras y otro hadware: Canvia la configuració de la impressora, càmera, mouse, i altre tipus de hardware. Cuentas de usuario: Canvia la configuració dels comptes d’usuari i les contrasenyes. Opciones regionales, de idioma, y de fecha y hora: Canvia la data i la zona horària de l’ordinador, l’idioma, la manera en que es mostren els números, monedes, data i l’hora. Opciones de accesibilidad: Ajusta la configuració de visibilitat, audició i mobilitat de l’ordinador. Centro de seguridad: Ens permet configurar l’equip per a ajudar a protegir-lo 19. Fes un breu recorregut pels diferents accessoris que proporciona Windows i enumera per a què s’utilitza cadascun.


Accesibilidad: Ens dóna les opcions de: Administrador d’utilitats, ampliar, assistent d’accesbilitat i el teclat en la pantalla. Comunicacions: Ens permet accedir a aquests apartats: Assistent per a una connexió nova, assistent per a configurar una xarxa, connexió a l’Escriptori remot, connexions de xarxa, configurar una xarxa inalámbrica i Hyper Terminal. Entretenimiento: Engloba les següents activitats: Control de volum, gravadora de sons i Reproductor Windows Media. Herramientas del sistema: Ens dóna accés a les següents opcions: Activar Windows, Assistent per transferència de archius i configuracions, centre de seguretat, copia de seguretat, desfragmentador de disc, informació del sistema, alliberador d’espai en el disc, mapa de caràcters, restaurar sistemes i tasques programades. Assistent per la comptabilitat de programes: Ajuda a configurar programes antic per a executar-los en Windows XP Assistente para escáneres y cámaras: Permet capturar fotos d’un escàner o càmera digital. Bloc de notes: Crea i modifica arxius de text utilitzant format de text bàsic Calculadora: Realitza operacions bàsiques amb una calculadora en pantalla. Explorador de Windows: Mostra arxius i carpetes del equip Libreta de direcciones: Administra els nostres contactes i busca persones i empreses. Paint: Crea i modifica dibuixos. Mostra i modifica imatges digitalitzades. Paseo por windows XP: Ens guia per les característiques noves i atractives de windows XP Símbolo del sistema: Realitza funcions basades en text. Sincronizar: Actualitza la copia en la xarxa del material que es va modificar sense connexió, com documents, calendaris i missatges de correu electrònic. WordPad: Crea i modifica arxius de text utilitzant el format avançat.


Activitats Windows XP  

Activitats sobre Windos XP

Advertisement