Page 1


Frank Sørensen Katalog | 2013


TITLE FOR THE CATALOGUE

Anlægsgartner Frank Sørensen Juelsbjerg 13 6200 Aabenraa CVR.: 11337473 74686153 frank@fs-aps.dk Kontaktperson: Frank Sørensen


Frank Sørensen Katalog | 2013


INDHOLDFORTEGNELSE PRÆKVALIFICATION TRO OG LOVE ØKONOMISK OG FINASIEL KAPACITET ORGANISATION GRØNT REGNSKAB KVALITETSSIKRING NØGLETAL VALIDERING KUNDETILFREDSHED ANDRE ANDRE ANDRE KONTAKT


Frank Sørensen Katalog | 2013


PRÆKALIFICATION


ENTREPRISE 14 ANLÆGSGARTNERENTREPRISEN Juridiske, Økonomiske, Finansielle og tekniske oplysninger JURIDISKE

Anlægsgartner Frank Sørensen Juelsbjerg 13 6200 Aabenraa CVR.: 11337473 74686153 frank@fs-aps.dk kontaktperson: Frank Sørensen Anlægsgartner Frank Sørensen er et ApS og er ejet af Frank Sørensen. Tro og love-erklæring – se vedlagte kopi.

ØKONOMISK OG FINANSIEL KAPACITET 1. Kopi af seneste tre års regnskaber – se vedlagte regnskaber.

TEKNISK KAPACITET 1.

1.500.000,00 Plejecenter Birkely Vejen 2012 – Nybyggeri og renovering. Jordarbejde, belægninger, græs, byggeri vi har nøgletal. 2. brug af underentreprenører – som udgangspunkt anvendes ikke underentreprenører. 3. medarbejdere – på årsbasis har vi 28 medarbejdere. Ansvarlig for opgaven, herunder kvalitetssikring og miljøledelse er Frank Sørensen – ejer 4. Kvalitetssikring og miljøledelse Kvalitetssikring udarbejdet af DAG, (Danske Anlægsgartnere). Intern kvalitetssikring koblet på bogstyringsprogrammet C5. Miljøledelse udarbejdet af DAG, (Danske Anlægsgartnere). Udarbejdelse af klima-og grønneregnskaber. Se vedlagte kopier.

referencer for lignende arbejder:

ECCO Tønder 2012-2013– beplantning, græs. Kontraktsum 600.000,00 Varbjergparken 2009-2010 – sansehave for demente. Etablering af belægninger, vandbassiner, orangeri, planter. Kontraktsum 2.000.000,00. Kløvermarken/Hvedemarken Sønderborg 20102012 – renovering af boligområde. Belægninger, jordarbejder, græs, beplantning. Kontraktsum 3.700.000,00 Danbo Nordborg2012 – renovering af boligområde. Belægning, græs, beplantning. Kontraktsum

Vi har en grøn smiley fra AT. Eksempel på teknisk materiel og udstyr: 5 gummigede. Lastbil med 14 meter kran. 3 skurvogne der overholder gældende lovkrav. 6.

Nøgletal – som gartnervirksomhed er vi ikke

lavet nøgletal for Plejecenter Birkely Vejen.


Frank Sørensen Katalog | 2013


TRO OG LOVE


Frank Sørensen Katalog | 2013


ØKONOMISK OG FINASIEL KAPACITET


Frank Sørensen Katalog | 2013

Frank Sørense

Anne Bjerring

AFDELING 1

AFDELING 2

Frank Sørense

Frank Sørense

ANLÆG

PLEJE

ORGANISATIONSDIAGRAM for Anlægsgartner Frank Sørensen

AFDELING 3

MINDRE ANLÆG OG PLEJE


ORGANISATION


Frank Sørensen Katalog | 2013


GRØNT REGNSKAB


Frank Sørensen Katalog | 2013


KVALITETSSIKRING


Frank Sørensen Katalog | 2013


NØGLETAL VALIDERING AF KUNDETILFREDSHED


Frank Sørensen Katalog | 2013


ANDRE


Frank Sørensen Katalog | 2013


ANDRE


Frank Sørensen Katalog | 2013


ANDRE


Frank Sørensen Katalog | 2013


KONTAKT Direktør

Tlf: 40 27 99 66 frank@fs-aps.dk

Jordbrugsteknolog af grønne områder Tlf: 30 89 48 17

Bogholder Tlf: 74 68 61 53 (kontor) okonomi@fs-aps.dk


Frank Søren sen Ka ta lo g | 2013

Anlægsgartner Frank Sørensen Juelsbjerg 13 6200 Aabenraa CVR.: 11337473 74686153 frank@fs-aps.dk Kontaktperson: Frank Sørensen

Frank Sørensen Catalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you