Page 1

สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย www.ThaiOrnamentalPlant.org

วารสาร

ไม้ประดับ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2552

Journal of the Society for Ornamental Plants of Thailand

“The Kyoto Botanical Garden” หน้า 8

“เฟินใบมะขาม” พันธุ์ใหม่ หน้า 9

“พริกอะไรเอ่ย..” เผ็ดที่สุดในโลก หน้า 14

“ชม า้ สวนดาดวฟ” ตกึ แถ หน้า 10

ราคา 30 บาท


ทักทาย:

Open garden… ​ตอน​น​ค้ี ง​ไม่ม​ีอะไร​ฮติ ​เท่า​  ไข้​หวัด​  2009​  ที​ห่ ลาย​อ งค์กร​ตา่ ง​ก​เ็ ข้ม​งวด​กบั ​วธิ ี ​การ​ป้องกัน​ต่างๆ​  นานา​ท่​ีต้อง​ปฏิบัติ​  แต่​ลืม​กัน​ไ ป​หรือ​เปล่า​ว่า​  หาก​เรา​รับ​ประทาน​ อาหาร​ที่​มี​ประโยชน์​  ออก​กำลัง​กาย​สม่ำเสมอ ​พั ก​ผ่อน​ให้​เพียง​พอ ​มี​สุขภาพ​จิต​ที่​ดี​ เมื่อ​นั้น​ร่างกาย​ก็​จะ​สมบูรณ์​แข็งแ​ รง ​มี​ภูมิ​ต้านทา น​ที่​แข็งแ​ รง​ไป​ด้ว ​ ​แต่ละ​ฤดูกาล​เมือง​ไทย​มี​พืช​ผัก​ผล​ไม้​ที่​มี​ประโยชน ย​ใน​ทันที​ ์​มากมาย​ให้​เรา​ได้​บริโภค​ ทั้ง​ยัง​มี​ราคา​ไม่​แพง​เมื่อ​เทียบ​กับ​ของ​ต่าง​ประเทศ​  บาง เริ่ม​ตั้งแต่​พืช​ผัก​สวน​ครัว​อย่าง​  กะเพรา​  โหระพา ​ชนิด​ยัง​มี​สรรพคุณ​นานัปการ​​ ​  กระชาย ​ขิง ​ข่า​ตะไคร้​  ต้น​ หอม​  ผักชี​  พริก​ขี้หนู​ที่​ร้อน​แรง​ไม่​แพ้​กัน​  หรือ ​ผล​ไม้ สารพัด​ชนิด ​มะม่วง​  มะละกอ ​ฝรั่ง​  ชมพู​่  ขนุ ​พื้น​บ้าน​รส​อร่อย​อย่าง​กล้วย​ น ​แตงโม​  สับปะรด​ลิ้นจี่ ​ลำไย ​ น้อยหน่า ​มังคุด ​ทุเรียน​  และ​อีก​มาก​ทแี่​ ต่ละ​ชนิ ด​มี​ประโยชน์​มากกว่า​โทษ​แน่นอน​ ​ ​หลาย​ท่าน​อาจ​สงสัย​ว่า​  ฉบับ​นี้​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ผัก​ผ ล​ไม้​หรือ​นี่​  ต้อง​บอก​ว่า โดย​สว่ น​ตวั ​แล้ว​ชอบ​รบั ​ประทาน​ผล​ไม้​ไทย​เป็น​พเิ ศษ​ คะ่ ​  เข้า​ตลาดสด​ท​ไี ร​  มักได้​ผล​ไม้ ​กลับ​บ้าน​มากกว่า​กับข้าว​กับ​ปลา​  ยิ่ง​มา​เจอ​ส ารพัด​ก แห่ง​ชาติเฉลิมพระเกียรติ  ​ที่​จัด​ขึ้น​ใน​งาน  ”​สี​สรร​ ล้วย​ใน​งาน​มหกรรม​กล้วย​ พรรณ​ไม้ ​เทิด​ไท้​บรม​ราชินีนาถ​” แล้ว​  ยิ่ง​ชอบ​เลย​ค่ะ ​เพราะ​ได้​รู้จัก​กล้วย​มาก​ขึ้น ​กว่า​  10 ​ชนิด​เลย​ที​เดียว​  และ​ยัง​ ได้​เจอ​พริก​ประหลาด​ที่​มี​ความ​เผ็ด​กว่า​พริก​ขี้หนู​ส วน​เป็น​ร้อย​เท่า​เลย​ที​เดียว ​ลอง​หา​ คำ​ตอบ​ใน ​“​เล่า​เรื่อง​ต้นไม้​”​  หน้า 14 ค่ะ​ ​ ​ยุค​นี้​อะไรๆ​  ก็​ขึ้น​ราคา​กัน​ไม่​หยุด​หย่อน​  ลอง​อยู ่​บ้าน​ทำงาน​อดิเรกอย่าง​ ปลูก​ต้นไม้​  หรือ​ทำ​อาหาร​รับ​ประทาน​กัน​ใน​ครอบ ครั นอ กจ าก​จ ะ​ป ระห ยั ด ​ก ว่ า ​ไ ป​ร้ า น​อ าหา ร​แ ล้ ว  ​ ว​ช่วง​วัน​หยุด​บ้าง​ก็​ดี​นะ​คะ ยั ง ​ไ ร่างกาย​  แถม​ช่วย​สร้าง​ความ​สัมพันธ์​ใน​ครอบครั ด้ ​อ าหา ร​ที่ ​มี ​ป ระโ ยช น์ ​กั บ​ ว​ให้​แน่นแฟ้น​ขึ้น​อีก​ด้วย ​รับรอง​ ไม่​เป็น​หวัด​แน่ๆค​ ่ะ ภาพปก: ราสิเกติ์ สุขกาล

อุไร จิรมงคลการ

u_chira@yahoo.com

สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับสมาชิก ผู้รักและชื่นชอบการปลูกต้นไม้ทุกท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสีสันให้วงการไม้ประดับในเมืองไทย สนใจสมัครสมาชิก ที่ www.ThaiOrnamentalPlant.org หรือติดต่อคุณเทียนชัย เทียนทองถาวร โทรศัพท์ 08-6512-6999 สนับสนุนโดย

TONG EK Ltd., Part. 2


คณะกรรมการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ที่ปรึกษา ศ. ดร.ระพี สาคริก ดร.อนันต์ ดาโลดม ศ. ดร.ธีระ สูตะบุตร ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ผศ.ดร. ม.ล.อโณทัย ชุมสาย นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นายเกษม จันทรประสงค์ นายโอฬาร พิทักษ์ นายกสมาคมฯ นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล อุปนายก นายสุรัตน์ วัณโณ รศ. ดร.อรดี สหวัชรินทร์ เลขาธิการ นายอภินันท์ บุณยรัตพันธุ์ เหรัญญิก นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ นายทะเบียนพันธุ์ไม้ ผศ. ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ นายทะเบียนสมาชิก ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ บรรณาธิการที่ปรึกษา นายประพันธ์ ประภาสะวัต บรรณาธิการ นางสาวอุไร จิรมงคลการ /เว็บเอดิเตอร์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ นายทศพร บุญศุขะ นายอรรถ ประพันธ์วัฒนะ นางสาววรัปศร อัคนียุทธ กิจกรรม ผศ.สุนทร เล้าเรืองศิลป์ชัย ปฏิคม นายสมพงษ์ ทวีสุข ประชาสัมพันธ์ นายถวิล สุวรรณมณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นายชนะชัย ประไพภูมิ กรรมการกลาง นางสาวมัลลิกา สุคนธรักษ์ นางเนาวรัตน์ ลี้อิสสระนุกูล นางยุพดี เลื่อนฉวี นางสาวประพีร์ วัณโณ นางสลิดา พิเรนทร น.อ.(พิเศษ) ช่อ วาตะ นายสาโรช โสภณางกูร รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ รศ. ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ นายวรวิทย์ อังสุหัตถ์ นางทัศนีย์ วัณโณ นายเปรม ณ สงขลา นายต้นวงศ์ คุณะเกษม ดร.ทยา เจนจิตติกุล ดร.ศศิวิมล แสวงผล นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ นายสุเมธ วิริยกิจ ผศ. ดร.พัชรียา บุณกอแก้ว ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน นายสุวัฒน์ จินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ นายเทียนชัย เทียนทองถาวร ซับเอดิเตอร์ นางสาวพิมพา จิตตประสาทศีล ศิลปกรรม นายคณิน แตงเกตุ

สารบัญ:

Contents กิจกรรม: Activities แวดวงไม้ประดับ: Plants Social เปิดหูเปิดตา: Go Tra vel แนะนำไม้ใหม่: New Comer ในสวน: In the Garden เล่าเรื่องต้นไม้: Plants Gossip ไขปัญหา: Q & A Garden เคล็ดไม่ลับในสวน: Garden’s Tips แหล่งน่าซื้อ: Go Shopping ข่าวสารไม้ประดับ: News ไม้ประดับออนไลน์: Ornamental Online

4 6 8 9 10 14 16 17 18 19 19

พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ที่อยู่ บ้านก้ามปู เลขที่ 5/6 ซอยสมาคมแพทย์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 หรือ ตู้ ปณ.1081 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 08-6512-6999 ข้อความและรูปภาพทั้งหมดในวารสารเล่มนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การคัดลอกส่วนใดๆในวารสารเล่มนี้ไปเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อการศึกษาและการวิจารณ์

อุดมการ์เด้น

ใส่ใจ ห่วงใยปัญหาภาวะโลกร้อน www.UdomGarden.com 3


กิจกรรม: Activities

นายกสมาคมฯ เยี่ยมชมบริษัทอมรินทร์ฯ หลั ง จากรั บ ตำแหน่ ง นายกสมาคมไม้ ป ระดั บ แห่ ง ประเทศไทย ไม่ น าน วั น ที่ 27 กรกฎาคม ที่ ผ่ า นมา คุ ณ อุ ด ม ฐิ ต วั ฒ นะสกุ ล มีโอกาสเยี่ยมคารวะ  คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จำกัด  (มหาชน) และทีป่ รึกษาสมาคมฯ และคุณประพันธ์ ประภาสะวัต   บรรณาธิการอำนวยการ  นิตยสาร บ้านและสวน และบรรณาธิการที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อแนะนำตัวและ ยืนยันความตั้งใจในการพัฒนาวงการไม้ประดับของไทยให้ดียิ่งขึ้นไป ในโอกาสนี้ คุ ณ เมตตาและคุ ณ ประพั น ธ์ ไ ด้ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ ตำแหน่งใหม่ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการในทุกด้าน นับเป็นความกรุณาอย่างสูงค่ะ • นายกสมาคมฯ นำกล้วยไม้แวนด้า และฟิโลเดนดรอนพันธุ์ใหม่มอบ ให้คุณเมตตาในวันนั้น

นวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ เ​ดือนกรกฎาคมทีผ​่ า่ น​มา​ ​​สมา​คมฯ​ ​มีโ​อกาส​รว่ ม​กจิ กรรมดีๆ​ ​ อย่าง​ ​“งาน​แสดง​นวัตกรรม​กล้วยไม้​นานาชาติ​” ​หรือ​ ​Thailand​ International​ ​Orchid​ ​Innovation​ ​Show​ ​(​TIOIS​)​ ​เมื่อ​วัน​ที่ 24​-​26​ ​กรกฏ​า​คม​ที่​ผ่าน​มา​ ​ซึ่ง​จัด​ขึ้น​เป็น​ครั้ง​แรก​ ​โดย​กรม​ส่ง​ เสริม​การเกษตร​ร่วม​กับ​การ​ท่อง​เที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ ​สมาคม​ พฤกษชาติ​แห่ง​ประเทศไทย​ใน​พระบรม​ราชูปถัมภ์​ ​และ​สมาคม​ พืช​สวน​แห่ง​ประเทศไทย​ ​ที่​อาคาร​ ​8​ ​อิม​แพ็ค​ ​เมืองทอง​ธานี​ ​ วัตถุประสงค์​เพื่อ​นำ​กล้วยไม้​ ​ไม้​ประดับ​สาย​พันธุ์​ใหม่ ​อุปกรณ์​ ​ และ​เทคโนโลยีใ​หม่ๆ​ ​ของ​คน​ไทย​มา​จดั แ​ สดง​ให้เ​ป็นท​ ร​ี่ จู้ กั ก​ นั ม​ าก​ ขึ้น​ ​ซึ่ง​ทาง​สมา​คมฯ​ ​ได้​ร่วม​จัด​แสดง​พรรณ​ไม้​ใหม่​ใน​ครั้ง​นี้​ด้วย​ ​

1 3

4

เรื่องและภาพ: อุไร จิรมงคลการ

2

4

1. ซุ้มทางเข้าที่ตกแต่งด้วยกล้วยไม้สีม่วงอมฟ้าของแวนด้า 2. อีกมุมหนึ่งที่นำกล้วยไม้มาจัดแสดง 3. วาสนาใบด่างจากบ้านก้ามปู 4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในถุงพลาสติกของอุดมการ์เด้น


2

3

3

2 1​. ​ ​ ร้าน​ขาย​ต้นไม้​หน้า​ ​ ​Garden​ ​Center​ ​แห่ง​หนึ่ง​ ​ 2​.​ ​แวะ​เที่ยว​น้ำตก​ระหว่าง​ทาง​ที่​ ไป​เมือง​ซับ​โป​โร  3​.​ ​ตุ๊กตา​ฟาง​ใน​ หมู่บ้าน​ดอกไม้​ระหว่าง​ทาง​ไป​โท​มิ​ตะ  4​.​ ​ทุ่ง​ดอกไม้​ที่​เมือง​ฟู​รา​โน่​ ​

1. นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมรับเสด็จในวันเปิดงาน 2. ยินดีกับคุณพลากร แจ่มนุช ผู้รับพระราชทานถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมในการ ประกวดสับปะรดสี 3. คุณชนินทร์ โถรัตน์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 3 ​เมื่อ​วัน​ที่​ ​10​-​16​ ​สิงหาคม​ที่​ผ่าน​มา​มี​การ​ประกวด​พรรณ​ไม้​ ​ 10​ ​ชนิด​ ​ทั้ง​กล้วยไม้​​โกสน​​บอน​สี​​โป๊ยเซียน​​ลิ้น​มังกร​​อ​โก​ลนี​มา ​หม้อ​ข้าว​หม้อ​แกง​ลิง​ ​และ​สับปะรด​สี​  ซึ่ง​ทาง​สมา​คมฯ​ได้​ร่วม​เป็น​ กรรมการจัดประกวดด้วย​ ​โดย​รางวัล​ยอด​เยี่ยม​ของ​การ​ประกวด​ทุก​ ชนิด​จะได้รับถ้​​ วย​รางวัล​จาก​สมเด็จ​พระ​เทพ​รัตน​ราช​สุดา​ ​สยาม​บรม-​ ราช​กมุ ารี​ ​สำหรับก​ าร​ประกวด​สบั ปะรด​ส​ ​ี มีอ​ าจารย์ส​ ร​ุ ตั น์​ ​วัณโ​ณ​ ​และ​ คุณ​ชนิ​นทร์​ ​โถ​รัตน์​เป็น​กรรมการ​ตัดสิน​ ​และ​ต้น​ที่​ได้​รับ​รางวัล​ยอด​ เยี่ยม​ใน​การ​ประกวด​ครั้ง​นี้​ ​คือ​ ​Neoregelia​ ​‘​Gee​ ​Whiz​’​ ​ของ​คุณ​ พลากร​ ​แจ่ม​นุช​ ​แห่งบ​ ้าน​มาก​ไม้​ ​ขอ​แสดง​ความ​ยินดี​ด้วย​ค่ะ​

4

ท่อง​เที่ยว​ทฮี่​ อกไกโด​ ​อีก​กิจกรรม​ที่​จัด​ขึ้น​ทุก​ปี  คือ  การ​ทัศนศึกษา​ต่าง​ประเทศ​ เมื่ อ ​วั น ​ที่ ​ ​1 8​- ​2 3​ ​ก รกฎาคม​ที่ ​ผ่ า น​ม า​ ​ท าง​ส มา​ค มฯ​ไ ด้ ​พ า ส​มา​ชิก​ไป​ท่อง​เที่ยว​ที่​ฮอกไกโด ​ซึ่ง​มี​คณะ​กรรมการ  2​ ​ท่าน​ ​คือ​ ​ คุณเ​นาว​รัตน์​ ​ลี้​อิส​สระ​นกุ​ ูล​ ​และ​อาจารย์ย​ ุพดี​ ​เลื่อน​ฉวี​ ​​ร่วม​เดินท​ าง​ ไป​ด้วย​  เป็นท​ ริปที่​ประทับใ​จ​​ลูก​ทัวร์​ทุก​ท่าน​ ​เพราะ​ได้ท​ ั้ง​ธรรมชาติ​ ​ อาหาร​อร่อย​ ​และ​ช็อปปิ้ง​ ​คุณเ​นาว​รัตน์​เลย​เก็บ​ภาพ​มา​ฝาก​กัน​ ​แล้ว​ ฉบับห​ น้า​ ​อาจารย์​ยุพดี ​​จะ​มา​เล่าให้ ​​ ​ฟังใ​น​คอลัมน์เ​ปิด​หเู​ปิด​ตา​ค่ะ​ ​

ภาพ: เนาวรัตน์ ลี้อิสระนุกูล

เรื่องและภาพ: อุไร จิรมงคลการ

1

1

แ​ รลลี่​นัก​พฤกษศาสตร์​ ​ รุ่น​เยาว์​ค​ รั้ง​ที่​6​ ​

1. กิจกรรมในฐานที่น้องๆ เข้าร่วมพร้อมรับความรู้ 2. ​​คุณนาย​ตื่น​สาย​ ​ของ​รางวัลท​ ี่​สมา​คมฯ​ ​จัด​ไว้​ให้​น้องๆ​

​นอกจาก​กิจกรรม​เรื่อง​ต้นไม้​แล้ว​ ​สมา​คมฯ  ยัง​ร่วม​ ยนสาธิตม​ หาวิทยาลัยเ​กษตรศาสตร์ ​และ​ชมรม​ 4 กัรักบษ์​โรงเรี ​โรงเรียน​จัดกิจกรรม  “​​แรลลี่​นัก​พฤกษศาสตร์​ ​รุ่น​ เยาว์​ ​ครั้ง​ที่​ ​6​”​ เมื่อเดือนกันยายน​​ที่​ผ่าน​มา​  มี​นักเรียน​ ชั้น​ประถม​ศึกษา​ปี​ที่​ ​4​-​6​ ​เข้าร​่วม​กิจกรรม​ครั้ง​นี้​ ​80​ ​คน​ ​ และ​มี​พี่​เลี้ยง​จาก​คณะ​วิทยาศาสตร์​ ​มหาวิทยาลัย​มหิดล​ ​ ให้ความรู้กับน้องๆ ภาพ: ศศิวิมล แสวงผล 5


แวดวงไม้ประดับ: Plants Social

1

2

3

4

5

​ใน​โอกาส​มหา​มงคล​เฉลิม​พระชนมพรรษา​ ​77​ ​พรรษา​ของ​

1.  กล้วยเทพนม รูปทรงแปลกตา มีถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์ 2.  กล้วยนาก ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของไทย 3.  กล้วยหิน กำลังสุกเต็มที่ 4.  กล้วยบัวทอง หรือกล้วยคุนหมิง ต้นสูงเพียง 60 เซนติเมตร นิยมปลูกประดับ 5.  กล้วยกล้าย ผลยาวถึง 30 เซนติเมตร 6.  ส่วนหนึ่งของกล้วยที่นำมาโชว์และจำหน่าย

6 6

เรื่องและภาพ: อุไร จิรมงคลการ

สมเด็จพ​ ระ​นาง​เจ้าสิร​ิกิ​ติ์ฯ​ ​พระบรม​ราชินีนาถ​ใน​ปี​นี้​ ​​มูลนิธิ​สวน​ สมเด็จ​พระนาง​เจ้า​สิ​ริกิ​ติ์ฯ​ ​ร่วม​กับ​กรม​ส่ง​เสริม​การเกษตร​และ​ กรุงเทพ​มหา​นคร​ ​จัด  ง​ าน​มหกรรม​กล้วย​แห่งช ​ าติ​ เฉลิมพ ​ ระ​เกียร​ ติฯ ​​ขนึ้ ภ​ ายใน​งาน​สส​ี รร​พรรณ​ไม้​ ​เทิดไ​ท้​ บรม​ราชินนี าถ ​ครัง้ ​ท​ ​่ี 3​​ ​เนือ่ งจาก​กล้วย​เป็น​พชื ​ท​ผ่ี กู พัน​กบั ​วถิ ชี วี ติ ​ คน​ไทย​มา​แต่โ​บราณ​ ​ภายใน​งาน​มน​ี ทิ รรศการ​เกีย่ ว​กบั ก​ ล้วย​ ​การ​สาธิต​ ทำ​อาหาร​และ​ศิลป​ะประดิษฐ์​จาก​กล้วย​ ​การ​เสวนา​ทาง​วิชาการ​ ​ พร้อม​จัดแ​ สดง​สาย​พันธุ์​กล้วยทีม่​ ี​ปลูก​ใน​เมือง​ไทย​เกือบ​ ​100​ ​สาย​ พันธุ์​ ​​


เรื่องและภาพ: อุไร จิรมงคลการ

2

1

​ม า​ช ม​ป ทุ ม าก​ล าง​เมื อ ง​ใ น​ง าน​ ​E mporium​ ​Blossom​​Siam​​Tulip​ ​เมื่อ​วัน​ที่​ ​6​-​16​ ​สิงหาคม​ ที่​ผ่าน​มา​ ​​ณ​ ​ห้าง​สรรพ​สิน​ค้า​ดิ​ ​เอ็ม​โพ​เรียม​ ​งานนี้​จัด​ขึ้น​เพื่อ​ เฉลิมพระเกียรติ​ ​ของ​สมเด็จ​พระ​นาง​เจ้าสิ​ริกิ​ติ์ฯ ​พระบรม-​ ราชินีนาถ​ ​และ​เป็นการ​เผย​แพร่​ปทุมา​ไม้​พื้นข​ อง​ไทย​ ​ซึ่ง​เป็น​ไม้​ ตัด​ดอก​ที่​มีชื่อ​การ​ค้า​ว่า​ ​“Siam​ ​Tulip”​ ​ให้​เป็น​ที่​รู้จัก​กัน​มาก​ ขึ้น​ ​โดย​มี​จัดแ​ สดง​สาย​พันธุล์​ ูก​ผสม​ใหม่ๆ​ ​ที่มี​ศักยภาพ​เกือบ​ ​10​ ​ สาย​พันธุ์​ ​จาก​บริษัท​ต่างๆ​ ​ใน​เมือง​ไทย​ ​และ​การ​จัด​ดอกไม้​แบบ​ ​ KEBANA​ ​ด้วย​ดอก​ปทุมม​ า​ของดี​ไซเนอ​ร์​หลาย​ท่าน​

3

1. 2. 3. 4.

4

พันธุ์ Cherry Pink จากบริษัทเซทคอนฟลอร่า พันธุ์ทับทิมแดง จากโครงการพัฒนาดอยตุง พันธุ์ Sunshine หรือ Thai Beauty จากคุณอนันต์ เดชะ พันธุ์ Mont Blanc จากสวนอุบลรัตน์

แ​ ปลก​ตา​ ​ตืน่ ใ​จ​ ​ใน​ ​งาน​พฤกษา​สยาม​ครัง้ ท ​ ​ี่ 8​ ​ ​เมื่อ​วัน​ที่​ ​25​ ​กันยายน​ถึง​ ​4​ ​ตุลาคม​ที่​ผ่าน​มา​ ​ที่​เดอะมอลล์​ ​ บางแค​  ครั้ง​นี้​ใช้​ชื่อ​ว่า​ ​“​มหกรรม​พรรณ​ไม้​งาม​ตระการ​ตา​ ​ หรรษา​ทุก​ครอบครัว”​​ ​ตื่น​ตา​ตื่น​ใจ​กัน​ตั้งแต่​ทาง​เข้า​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​ ดอก​เบญจมาศ​หลาย​สหี ล​ าย​พนั ธุ​ ​์ ภายในงาน​มก​ี าร​จดั ส​ วน​หย่อม​ เป็น​ระยะ​ ​และ​การ​จัด​ดอกไม้​เป็น​รูป​แมลง​และ​ผีเสื้อ​ขนาด​ใหญ่​ สีสนั ส​ ดใส​ ​เรียก​เสียก​ ฮ​ อื ฮ​ า​ให้ผ​ ทู้ เ​ี่ ข้าช​ ม​ได้อ​ ย่าง​ด​ ​ี ไฮไลท์ข​ อง​งาน​ นีค​้ อื ​ ​โดม​แมลง​ ​ทีเ​่ ต็มไ​ป​ดว้ ย​ผเี สือ้ แ​ ละ​แมลง​หา​ยาก​ ​เช่น​ ​ตัก้ แ​ ตน​ กิ่ง​ไม้​ ​ตั๊กแตน​ใบไม้​ ​ ​และ​ทขี่​ าดไม่ไ​ด้ค​ ือ​ ​การ​ประกวด​และ​แสดง​ พรรณไม้​ ​ใคร​พลาด​ไป​ ​ชม​ภาพ​กัน​เลย​ครับ

1 2

3

1​.​ ​จันทน์​ผา​กำแพง​​ใหญ่​ที่สุด​ใน​ ประเทศไทย​ ​มมี​ ูลค่าก​ ว่า​ 300,000​​บาท​​ ​2​.​  ​ดาษ​ดน่ื ​ไป​ดว้ ย​ดอก​เบญจมาศ​ สร้าง​ความ​สดชืน่ ​ตง้ั แต่​ทาง​เข้า​ ​3​.​ ​ผีเสื้อ​ดอกไม้ส​ ีสัน​สด​ใส​​ ใคร​ผ่าน​ไป​ผ่าน​มา​กอ็​ ดใจ​ไม่​ได้ ทีจ่​ ะ​ต้อง​แวะ​ถ่าย

เรื่อง: อรรถ ประพันธ์วัฒนะ ภาพ: ชัยพฤกษ์ โพธิ์แดง

7


เปิดหูเปิดตา: Go Tra vel

The Kyoto Botanical Garden เรื่องและภาพ  :  สุรัตน์ วัณโณ

1

3

2

​ตาม​ประสา​พฤกษา​ชน​คน​รัก​ต้นไม้​ ​ไม่​ว่า​จะ​ไป​ที่ไหน​ขอ​ให้​ได้​ เที่ยว​สวน​พฤกษศาสตร์​ของ​เมือง​นั้น​ ​ลูกๆ​ ​เลย​พา​ขึ้น​รถเมล์​ไป​เที่ยว​สวน​ พฤกษศาสตร์​ที่​เกีย​ว​โต​ ​พอ​ลง​จาก​รถ​ก็​ชื่น​ชอบ​กับ​รถ​ที่​ปรับเอียง​​ได้​ทั้ง​คัน​ ​ เพือ่ ให้ค​ วาม​สงู เ​ท่าร​ะดับท​ างเท้า​ ​ให้ค​ น​มอี ายุ​ ​คน​พกิ าร​กา้ ว​ขนึ้ เ​ดินล​ ง​ได้​​ สะดวก​สบาย​ ​ ​ผ่าน​เข้า​ประตู​สวน​ด้าน​หน้า​พบ​สวน​ดอกไม้​สวย​สะพรั่ง​ใน​สไตล์​ยุโรป​ ​ สีสนั ต​ ดั ก​ นั ส​ วยงาม​ ​ผา่ น​แปลง​ดอกไอ​รสิ ​ ​สวน​สมุนไพร​ ​สวน​กหุ ลาบ​ทม​ี่ ี ด​อก​เต็ม​ต้น​ ​เจอ​คุณครู​กำลัง​พา​เด็ก​นักเรียน​ตัว​เล็กๆ​ ​มา​เที่ยว​สวน​ ​เดิน​ จูงมือ​กัน​เป็น​คู่ๆ​ ​ดู​น่า​รัก​มาก​ ​ปลูก​ฝัง​ให้​เด็ก​รักต​ ้นไม้​กัน​ตั้ง​แต่​เล็กๆ​ ​พอดี​ เป็น​จังหวะ​ที่​มี​โชว์​บอน​ไซ​ ​ก็​เลย​ได้​เดิน​ดู​ต้นไม้​บอน​ไซ​ของ​เจ้า​ตำรับ​ ​ดู​ สวยงาม​ด​ ​ ี อด​นกึ ถึงง​าน​แสดง​บอน​ไซ​ของ​บา้ น​เรา​ทจ​ี่ ดั ข​ นึ้ ท​ กุ ป​ ท​ี ส​ี่ วนหลวง​ ​ ร​.​๙​ ​ไม่​ได้​ ​ของ​เรา​ก็​สวย​ไม่​แพ้​ใคร​เลย​ 8

4

1​.​  โรง​เรือน​ภายใน​สวน​พฤกษศาสตร์​ ​ ​2​.​  ภายใน​โรง​เรือน​เต็มไป​ด้วย​พรรณ​ไม้น​ านา​ชนิด​ ​3​.​  Welwitschia​​mirabilis​ ​หรือ​​ปีศาจ​ทะเล​ทราย​ ​ ไม้อ​ วบ​น้ำ​ที่นัก​เล่น​ต้นไม้ช​ าว​ไทย​ต้องการ​ ​ ​4​.  ดอก​โล​บิ​เลียห​ ลาก​สี​ทปี่​ ลูก​ประดับเ​ป็น​สวน​แนว​ตั้ง​ ​ ​5​.​ ​ผู้​สูง​อายุต​ ้อง​ติด​กล้อง​มา​ด้วย​ ​ไว้​เก็บ​ภาพ​ต้นไม้ ​ดอกไม้​เป็นท​ รี่​ะลึก​ ​

5

​ ​ ​เดิน​ไป​พัก​ใหญ่​ ​เห็น​คุณภาพ​ชีวิต​ของ​ผู้​สูง​อายุ​ชาว​ญี่ปุ่น​แล้ว​ก็​รู้สึก​ ว่า​ ​เขา​ใส่ใจ​กบั ผ​ ส​ู้ งู อ​ ายุม​ าก​ ​คน​สว่ น​ใหญ่ท​ มี่ า​เทีย่ ว​​เป็นผ​ ส​ู้ งู อ​ ายุ​ ​เดินไ​ป​ ​ พักไ​ป​ ​ตดิ ก​ ล้อง​มา​ถา่ ย​รปู ต​ น้ ไม้ด​ อกไม้ก​ นั ​ ​ดร​ู าวกับม​ อื อ​ าชีพ​ ​ใกล้เ​ทีย่ ง ก็​มา​นั่ง​กัน​ที่​ศาลา​ ​หยิบ​อาหาร​ที่​นำ​มา​จาก​บ้าน​มา​แบ่ง​ปัน​กัน​ ​มี​ก๊อก​น้ำ​ ​ มี​ห้องน้ำล​ ้าง​ไม้​ล้าง​มือ​ ​ที่​ทิ้งข​ ยะ​ก็​สะอาด​สะอ้าน​ ส​ วน​พฤกษศาสตร์แ​ ห่งน​ ไ​้ี ม่ใ​หญ่โ​ต​มาก​ ​พอ​เดินเ​ล่นส​ บายๆ​ ​สอง​ชว่ั โมง​ ก็เ​ดินไ​ด้ท​ วั่ ​ ​ไม่เ​หนือ่ ย​จน​เกินไ​ป​ ​ประทับใ​จ​​การ​จดั แ​ บ่งส​ ดั ส่วน​เป็นเ​รือ่ ง​เป็นร​าว​ ​ใคร​สนใจ​ไผ่ก​ ็​ไป​ศึกษา​เรื่อง​ไผ่​ได้อ​ ย่าง​จุใจ​ ​ใคร​สนใจ​ไม้​น้ำก​ ็​แวะ​ดู​สระ​น้ำท​ ี่​ มี​บัวแ​ ละ​ไม้​น้ำ​หลาก​หลาย​ชนิด​ ​มี​เรือน​กระจก​สำหรับ​ปลูก​ต้น​ไม้​เมือง​ร้อน​ ​การ​จัด​แบ่ง​สัดส่วน​แบบ​นี้​ ​ทำให้​เข้า​ไปทำความ​รู้จัก​กับ​สิ่ง​ต่างๆ​  ใน​สวน​ ได้ง​่าย​ขึ้น


แนะนำไม้ใหม่: New Comer

หาก​ใ คร​อ ยาก​ ได้​มา​ปลูก​สัก​ต้น​ ​แวะ​ไป​ บ้าน​กา้ มปู​ได้​คะ่ ​​ถา้ ​ไป​ไม่​ถกู ​ค​ลก๊ิ ​ www​.​bankampu​.​com​​ โทรศัพท์​0​​-​2946​-​7223

เฟินใบมะขามพันธุ์ ใหม่ เรื่อง  :  วิฬาร์น้อย ภาพ  :  อภิรักษ์ สุขสัย

1 เฟินใบมะขามบอสตันบลูเบลล์ในบ้านก้ามปู

​ใคร​ที่​ชื่น​ชอบ​และ​สะสม​เฟิน​ ​ลอง​แวะ​ไป​ที่​​บ้าน​ก้ามปู​ ของ​อาจารย์​สุ​รัตน์​กัน​ค่ะ​ ​จะ​ได้​เห็น​เฟิน​ใบ​มะขาม​ชนิด​ หนึ่งท​ ี่​ปลูก​ใน​กระเช้า​ขนาด​ใหญ่​ ​มี​ราก​ยาว​เป็น​สาย​ถึง​ ​2​ ​ เมตร​ ​แขวน​อยู่​ท่าม​ ก​ลาง​แมก​ไม้ใ​น​ร้าน​ ​พลิ้ว​ไหว​ไป​มา​ตาม​ แรง​ลม​ ​ให้ค​ วาม​รู้สึก​ดี​อีก​แบบ​หนึ่ง​ ​ ​อาจารย์​เล่า​ว่า​ ​“​เห็น​เฟิน​ต้น​นี้​ครั้ง​แรก​ที่​ ​Milestone​ ​ Nursery​ ​สหรัฐอเมริกา​ ​เลย​ลอง​ซื้อ​ต้น​เล็กๆ​กลับ​มา​ปลูก​ ที่​เมือง​ไทย​ดู​ ​ปรากฏ​ว่า​ประมาณ​ ​1​ ​ปี​ ​ต้น​​ใหญ่​ขึ้น​ ​มี​ราก​ เป็น​สาย​ยาว​พลิ้ว​สวยงาม​มาก​ ​ตัดสิน​ใจ​ลอง​ผ่า​กอ​เพื่อ​เพิ่ม ​จำนวน​ด​ ​ ู กไ็ ด้​ผล​ด​ที ​เี ดียว​ ​จน​เดีย๋ ว​น​ม้ี ​เี ต็ม​โรง​เรือน​ไป​หมด”​ ​เฟินต​ ้น​นมี้​ ีชื่อ​วิทยาศาสตร์ว​ ่า​ ​Nephrolepis​​exaltata​​ ‘​Boston​ ​Blue​ ​Bell​’​ ​หรือ​เฟินใ​บ​มะขาม​บอส​ตัน​บลูเบลล์​ ​ อยู่​ใน​วงศ์​ ​Oleandraceae​ ​ต้น​เป็นพ​ ุ่ม​แผ่​กว้าง​ ​เส้น​ผ่าน​ ศูนย์กลาง​ ​1​ ​เมตร​ ​ใบ​ประกอบ​แบบ​ขน​นก​ปลาย​คู่ ​ทาง​ใบ​ ห้อย​ลง​เป็นร​ะย้า​ ​ใบ​ย่อย​รูป​แถบ​ ​สี​เขียว​ ​มี​ราก​อากาศ​ห้อย​ เป็นร​ะย้า​ ​โต​ค่อน​ข้าง​ช้า​ ​หมั่นใ​ห้ป​ ุ๋ยท​ ุก​ ​3​ ​เดือน​จะ​เติบโต​ 2 ได้ด​  ี​​และ​มี​ราก​สวยงาม​ ​หาก​ราก​เจริญ​ถึง​ผิวด​ ิน​ ​สามารถ​ เฟินใบมะขามสร้อยระย้า เป็นอีกชนิดที่นิยมปลูก แตก​ต้นใ​หม่​นำ​ไป​ขยาย​พันธุต์​ ่อ​ได้​ ประดับกันมานาน แต่ไม่มีรากเป็นสาย


ในสวน: In the Garden ​บน​พื้นที่​ดาดฟ้า​ของ​ตึกแถว​สี่​ชั้น​ใกล้​กับ​ ทางด่วน​ริม​ถนน​แจ้งวัฒนะ​ ​คือ​มุม​สวน​ที่​ใช้​เก็บ​ พรรณ​ไม้ส​ ะสม​ของ​ค​ ณุ เ​สกสรร​พ​ นัสอ​ มั พร​ท​ จ​ี่ ดั ​ เป็นม​ ุม​พัก​ผ่อน​ขนาด​ย่อม​ท่ามกลาง​ต้นไม้ท​ ี่​มอง​ ออก​ไป​เห็นท​ างด่วน​อยูใ​่ กล้เ​พียง​นดิ เ​ดียว​ ​ซึง่ ส​ วน​ แห่งน​ ี้​เป็นห​ นึ่งใ​น​ ​สิบสวนที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวด​สวน​จัด​เอง​ครั้ง​ที่​ ​6​ ​นิตยสาร​บ้าน​และ​ สวน​ปี​ ​2552​ ​ ​ ​คุณ​เสกสรร​เล่า​ว่า​จุด​เริ่ม​ต้น​เกิด​จาก​งาน​ จุด​พลุ​เฉลิมพระเกียรติ​ที่​เมืองทอง​ธานี​ปี​ ​2549​ ​ เขา​จึง​ถือ​โอกาส​จัด​งาน​สังสรรค์​และ​ยก​ต้นไม้​มา​ ประดับ​เพื่อ​ชวน​ญาติ​และ​เพื่อน​ๆ​  มา​ดู​พลุ​กัน​ที่​นี่​ หลัง​จาก​นั้น​จึง​มี​ความ​คิด​ว่า​น่า​จะ​จัด​สวน​ไว้​เป็น​ ที่พัก​ผ่อน​และ​สะสม​พรรณ​ไม้​ทชี่​ อบ​ ​โดย​จัด​เป็น​ สวน​กระถาง​ซึ่ง​ดูแล​และ​ปรับ​เปลี่ยน​ง่าย​ ​ทั้ง​ยัง​ ดัดแปลง​พื้นที่​ส่วน​หนึ่ง​ให้​กลาย​เป็น​โรง​เรือน​ สะสม​เฟิน​ขนาด​เล็ก​ ​ ​“​ต้นไม้​ส่วน​ใหญ่​ผม​จะ​ซื้อ​ตั้งแต่​ต้น​เล็ก​ๆ​ ​ เพียง​ต้น​เดียว​แล้ว​นำ​มา​ขยาย​พันธุ์​ปลูก​เลี้ยง​ต่อ​ ​ โดย​ใช้​พื้นที่​รกร้าง​ใกล้​กับ​ตึกแถว​เป็น​โรง​เรือน​ ต้นไม้​ ​พอได้​จำนวน​มาก​จึง​นำ​มา​จัด​สวน​บน​นี้​ ครับ​ ​บาง​ส่วน​ก็​แจก​จ่าย​ให้เ​พื่อน​ฝูง​บ้าง​ ​ใคร​มา​ ที่​นกี่​ ็​จะ​ได้​ต้นไม้ต​ ิดมือก​ ลับ​บ้าน​ไป​ด้วย​ ​สำหรับ​ พรรณ​ไม้​ที่​ปลูก​ส่วน​ใหญ่​ผม​จะ​เน้น​รูป​ทรง​และ​ สีสัน​แปลก​ตา​  นำ​มา​จัด​กลุ่ม​กัน​เพื่อ​ไม่​ให้​สวน​ ดู​แล้วม​ ี​แต่​สี​เขียว​อย่าง​เดียว​ครับ​” 2

สวนดาดฟ้าตึกแถว เจ้าของ-จัดสวน  :  คุณเสกสรร พนัสอัมพร ขนาดพื้นที่  48  ตารางเมตร เรื่อง  :  เกซอนลา  ภาพ  :  ราสิเกติ์ สุขกาล

1 10


3

4

เกร็ดสวน

​โอ่ง​ มอส​  ของ​ตกแต่งท​ ใ​ี่ ห้บ​ รรยากาศ​สวน​ปา่ ​ค​ ณ ุ เ​สกสรร​แนะนำ​ ว่าใ​ห้ท​ า​ดนิ เ​หนียว​บาง​ๆ​   บ​ น​โอ่งแ​ ละ​แปะ​มอ​สลง​ไป​  จาก​นนั้ น​ ำ​ลวด​มา​ผกู ย​ ดึ ​ มอส​ให้แ​ น่น​ใ​ส่น​ ำ้ ใ​ห้เ​ต็มโ​อ่งว​ าง​ไว้ใ​น​ทร​ี่ ม่ ​ช​ ว่ ง​แรก​ให้ร​ ดน้ำว​ นั ล​ ะ​3​ ​ค​ รัง้ ห​ ลัง​ จาก​ทม​ี่ อ​สติด​ ด​ แี ล้วจ​ งึ เ​ปลีย่ น​มา​รดน้ำว​ นั ล​ ะ​2​ ​ครัง้ ​​แ​ ละ​อาจ​เพิม่ ส​ สี นั โ​ดย​ปลูก​ เฟินต​ ้น​เล็กๆ​  หรือ​บี​โก​เนีย​ลง​ไป​ด้วย​

5

1.  เลือกใช้ไม้กระถางหลายๆ  ขนาดปลูกจัดกลุ่มกันวางไว้รอบๆ  และเปิดพื้นที่ตรงกลางให้โล่งปูแผ่นพื้นไม้ สำเร็จรูปช่วยให้น้ำระบายลงด้านล่างได้โดยไม่ขังเฉอะแฉะ 2.  ชุดน้ำตกสำเร็จรูปขนาดเล็กนำต้นไม้หลายชนิดมาปลูกตกแต่งรอบๆ  เพิ่มความเป็นธรรมชาติ 3.  โรงเรือนขนาดเล็กที่ใช้เป็นมุมสะสมไม้ในร่มและเฟิน 4.  เลือกใช้พรรณไม้ให้มสี สี นั   รูปร่าง  และผิวสัมผัสหลากหลาย  ปลูกจัดกลุม่ กันช่วยให้มมุ สวนดูมชี วี ติ ชีวา มากขึน้ 5.  อาจูก้าแคระ ซื้อมาจากบ้านก้ามปูเพียงต้นเดียว ตอนนี้นำมาขยายพันธุ์ได้หลายสิบกระถางและนำมา ตกแต่งในสวน

​ “​สำหรับ​การเต​รี​ยม​พื้นที่​ผม​ทา​น้ำยา​กัน​ ซึม​โดย​รอบ​ก่อน​ ​และ​เพิ่ม​ขนาด​ท่อร​ะบาย​น้ำ​ให้​ ใหญ่​ขึ้น​ ​ต้นไม้​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​จะ​วาง​ใน​จุด​ที่​เป็น​ เสา​และ​คาน​เพื่อ​ให้​สามารถ​รับ​น้ำ​หนัก​ได้​ ​โดย​ เลือก​ใช้​วัสดุ​ปลูก​ที่​มี​น้ำ​หนัก​เบา​ ​เช่น​ ​กาบ​ มะพร้าว​ ​ขุย​มะพร้าว​ ​แทบ​จะ​ไม่​ใช้​ดิน​เลย​ ครับ​ ​การ​ดูแล​ผม​เน้น​สภาพ​แวดล้อม​เป็น​หลัก​ ให้​ได้​รับ​แสง​และ​ความชื้น​เหมาะ​สม​ ​เนื่องจาก​ ส่วน​ใหญ่เ​ป็นไ​ม้ก​ ระถาง​และ​บน​นอ​ี้ ากาศ​คอ่ น​ขา้ ง​ ร้อน​  จึง​ต้อง​ให้​น้ำ​มาก​เป็น​พิเศษ​ ​หลัง​จาก​จัด​

สวน​แล้วผ​ ล​ทไ​ี่ ด้ร​บั คื​​ อห​ อ้ ง​นอน​ทอ​ี่ ยูใ​่ ต้ช​ นั้ ด​ าดฟ้า​ นีเ​้ ย็นข​ นึ้ อ​ ย่าง​เห็นไ​ด้ช​ ดั เ​ลย​ครับ​ ​ชว่ ย​​ลด​การ​ใช้​ เครื่อง​ปรับ​อากาศ​ลง​ไป​ด้วย​ ​ยิ่ง​ช่วง​ฤดู​หนาว​ อากาศ​บน​นี้​ดี​มาก​  ลม​พัดเ​ย็นส​ บาย​ตลอด​”​ ​ ​ ​นับ​ว่า​เป็น​สวน​ที่​ใช้​พื้นที่​บน​ดาดฟ้า​อย่าง​ คุม้ ค​ า่ แ​ ละ​ให้ป​ ระโยชน์ไ​ด้ม​ ากกว่าค​ วาม​สวยงาม​ อีกด​ ว้ ย​ ​สำหรับใ​คร​ทย​ี่ งั ม​ พ​ี นื้ ทีว​่ า่ ง​เหลืออ​ ยูล​่ อง​นำ​ ไอ​เดีย​ของ​สวน​น​ไ้ี ป​ใช้​ด​ ​ ู คอ่ ย​ๆ  ​ปลูก​ ​คอ่ ยๆ​  จัด​ ​รับรอง​ว่า​  จะ​เป็นอ​ ีก​มุม​โปรด​ของ​คุณ​เลย​​ค่ะ​ 11


เล่าเรื่องต้นไม้: Plants Gossip

พริกอะไรเอ่ย ...เผ็ดที่สุดในโลก

1

เรื่องและภาพ : อุไร จิรมงคลการ

​สำหรับฉ​ บับน​ ม​ี้ เ​ี รือ่ ง​“​พ​ ริก”​​ม​ า​เล่าใ​ห้ฟ​ งั ค​ ะ่ ​ บังเอิญว​ ่า​​หลัง​จาก​เสร็จ​ภาร​กิจ​ของ​สมา​คมฯ​​ใน​ งาน​สี​สรร​พร​รณ​ไม้ฯ ​​ที่​ผ่าน​มา​ ​จึง​ถือ​โอกาส​เดิน​ ถ่าย​รูป​ต้นไม้​ที่​นำ​มา​ประกวด​กัน​ ​และ​ตาม​ร้าน​ ค้า​ต่างๆ​  ​เรื่อย​มา​ถึง​ร้าน​หมายเลข​ ​62​ ​เห็น​คน​ มุง​กัน​เต็ม​ร้าน​ ​เลย​เข้า​เป็นไป​ไทย​มุง​กับ​เขา​บ้าง​​ เหลือบ​ไป​เห็น​ป้าย​หน้า​ร้าน​เขียน​ว่า​ ​“​ราชา​แห่ง​ พริก​​พริก​พิโรธ​​100​​ครก​”​​ ​ ฟ​ งั ค​ ณุ ล​ งุ ท​ ร​ี่ า้ น​โฆษณา​วา่ ​ ​“​พริกพ​ โิ รธ​พนั ธุน​์ ​ ​ี้ ผม​เห็นม​ า​ตงั้ แ​ ต่เ​ด็กๆ​ ​แล้วค​ รับ​ ​คน​ลพบุรร​ี จู้ กั ก​ นั ​ ดี​ว่า​สรรพคุณ​มัน​เป็น​อย่างไร​ ​ ​มันเ​ผ็ด​ขนาด​ไหน​ ​ ลอง​ดม​กลิ่น ​​หรือ​จะ​ลอง​ชิม​ก็ได้​นะ​ครับ​”​ ​ ​นึก​ใน​ใจ​ว่า​ ​“​จริง​หรือ​นี่​ ​พริกร​ูป​ร่าง​แบบ​นี้​ ​ ดู​ไม่​น่า​กิน​สักเ​ท่าไร​เลย​ ​ลอง​พิสูจน์​ดู​ดี​กว่า​”​ ​จึง​ ลอง​ดมกลิน่ ​ ​แล้วก​ ส​็ มั ผัสก​ บั ก​ ลิน่ ฉ​ นุ ท​ ร​ี่ นุ แรง​มาก​ ​ ด้วย​ความ​อยาก​รจ​ู้ ริง​ ​เลย​ซอื้ พ​ ริกม​ า​หนึง่ ผ​ ล​ใหญ่​ ​

พร้อม​กับ​ถ่าย​รูป​เก็บ​ไว้เ​ป็นห​ ลัก​ฐาน​ ​เพื่อก​ ลับ​ไป​ พิสจู น์ท​ บ​ี่ า้ น​และ​ตงั้ ใจ​ลอง​เพาะ​เมล็ดด​ ​ ​ู เผือ่ ไ​ด้ต​ น้ ​ พริกไ​ว้​กิน​เอง​สัก​ต้นส​ อง​ต้น​ ​ ​ ว​ นั ร​งุ่ ข​ นึ้ ล​ อง​นำ​พริกส​ ด​ทไ​ี่ ด้ม​ า​​แกะ​เนือ้ ล​ อง​ ชิมด​ เ​ู ท่านัน้ ​ ​เจ้าพ​ ริกช​ นิดน​ ก​ี้ แ​็ สดง​ความ​เผ็ดร​อ้ น​ แรง​ออก​มา​ ​สม​ชื่อ​ ​“​พริก​พิโรธ​”​ ​ที​เดียว​ ​จึงร​ีบ​ แกะ​เมล็ดไ​ป​เพาะ​ใน​กระ​ถาง​เล็กๆ​ ​แต่​หลัง​จาก​ นัน้ น​ วิ้ ม​ อื ท​ ส​ี่ มั ผัสเ​นือ้ พ​ ริกก​ ร​็ สู้ กึ ร้​​อน​มาก​ ​จน​ตอ้ ง​ รีบ​ไป​แช่​น้ำ​เย็นอ​ ยู่​นาน​กว่า​ ​20​ ​นาที​ ​จึงร​ู้สึก​ดี​ขึ้น​ ​ อยาก​รู้​จริงๆ​  ​ว่า​เป็น​พริก​ชนิด​ใด​พันธุ์​ไหน​กัน​แน่​ ​ ต้อง​ลอง​ค้น​หนังสือด​ ู​แล้วล​ ่ะ​ ​ ​ เมื่อ​เปิด​ ​Mabberley’s​ ​Plant​-​book​ ​ฉบับ​ พิมพ์​ครั้ง​ที่​ ​3​ ​ได้​กล่าว​ถึง​พริก​ว่า​เป็น​พืช​สกุล​ ​ Capsicum​ ​วงศ์​ ​Solanaceae​ ​มถี​ ิ่น​กำเนิด​ใน​​ ทวีป​อเมริกา​ ​พบ​ทั่ว​โลก10​ ​ชนิด​ ​แต่​ใน​เล่ม​นี้​ กล่าว​ไว้​เพียง​ ​4​ ​ชนิด​ ​คือ​ ​

​ ​1​.​ ​Capsicum​ ​annuum​ ​var​.​ ​annuum​​ เป็นช​ นิดท​ ม​ี่ ก​ี าร​ใช้ป​ ระโยชน์แ​ ละ​พฒ ั นา​เป็นพ​ นั ธุ​์ การ​คา้ ​ เพือ่ นำ​มาบ​รโ​ิ ภค​เป็นผ​ กั ​ ​และ​พริกป​ ระดับ​ ​ มี​ ​5​ ​กลุ่ม​ทสี่​ ำคัญ​ ​คือ​ ​ ​ ​•​ ​Cerasiforme​ ​Group​ ​หรือ​ ​Cherry​ ​Pepper​ ​ผล​ขนาด​เล็ก​แต่​เผ็ดม​ าก​ ​ ​ ​•​ ​Conoides​ ​Group​ ​หรือ​ ​Cone​ ​Pepper​ ​ ให้ผ​ ล​ตรง​หรือ​เป็นร​ูป​กรวย​ ​ ​ ​•​ ​Fasiculatum​ ​Group​ ​หรือ​ ​Red​ ​Cone​ ​ Pepper​ ​มี​ผล​เรียว​ยาว​ ​สี​แดง ​ออก​เป็นก​ระ​จุก​ และ​เผ็ด​มาก​ ​ ​ ​•​ ​Grossum​ ​Group​ ​หรือ​ ​Bell​ ​Pepper​,​ ​ Green​ ​Pepper​,​ ​Sweet​ ​Pepper​,​ ​Pimento​ ​ผล​ ใหญ่​​รูป​ระฆัง​ ​เปลือก​หนา​ ​และ​หยัก​เว้า​เป็นพ​ ู​ ​รส​ เผ็ด​เล็ก​น้อย​ ​นิยม​รับ​ประทาน​เป็น​ผัก​สลัด​ ​ซึ่ง​ก็​ คือ​ ​พริก​หวาน​นั่นเอง​ ​

1​.​​พริก​พิโรธ​หลาย​สิบ​ผล​  ​กับ​แผ่น​ป้าย​หน้า​ร้าน​  ​ที่​ระบุ​ราย​ละเอียด​ของ​พริก​ชนิด​นี้​ไว้​​พร้อม​เบอร์​โทรศัพท์​ 2​.​​หลัง​จาก​โรย​เมล็ด​ไว้​​2​​สัปดาห์​ ก็​เริ่ม​งอก​เป็นต้น​กล้า​เล็กๆ​ ​ 3​ ​.​ ​นอกจาก​พริก​พิโรธ​ยังม​ ี​  ​พริก​ระฆัง​ทอง​ที่​เผ็ด​หอม​เหมือน​พริก​ขี้หนู​ 4​.​ ​พริก​แดง​ลพบุรี​ ​คล้าย​พริก​พิโรธ​ ​แต่​ เผ็ด​น้อย​​เนื้อ​หนา​​ใช้​แทน​พริก​ชี้ฟ้า​​หรือ​พริก​หวาน 14


2

3

​“​ค น​ล พบุ รี ​รู้ จั ก ​กั น ​ดี ​ว่ า​ สรรพคุณ​มัน​เป็น​อย่างไร​ ​​มัน​ เผ็ด​ขนาด​ไหน​​ลอง​ดม​กลิ่น​​หรือ​ จะ​ลอง​ชิม​ก็ได้​นะ​ครับ​”​​ ​ •​ ​ ​Longum​ ​Group​ ​หรือ​ ​Cayenne​ ​Pepper​)​ ​ผล​เรียว​ยาว​ถึง​ ​30​ ​เซนติเมตร​ ​มี​ความ​เผ็ด​มาก​ ถึง​ ​50,000​ ​สโ​ค​วิลล์​ ​(​Scoville​)​ ​ใช้​ทำ​พริกป​ ่น​ที่​ เรียก​ว่า​ ​Paprika​ ​ ​ ​2​.​​C​.​​annuum​​var​.​​glabriusculum​​เป็น​ พริก​ป่า​ของ​อเมริกา​ ​ ​ ​3​.​ ​C​.​ ​frutescens​ ​เป็น​พริก​ที่​มี​ความ​เผ็ด​ ประมาณ​ ​5,000​ ​ส​โค​วิลล์​ ​ใช้​ทำ​ซอส​โท​บา​ส​โก​ ​ (​Tobasco​)​ ​และ​ซอส​พริก​อื่นๆ​ ​ชนิด​นี้​มี​สาย​ พันธุ์​หนึ่ง​ที่​มี​ความ​เผ็ด​ที่สุด​ใน​โลก​ ​คือ​สาย​พันธุ์​ ​ ​ Naga​ ​Jolokia​ ​​มี​ความ​เผ็ด​ถึง​ ​855,000​ ​ส​โค​วิลล์​ ​ นิยม​นำ​มา​ทำ​ส​เปรย์​พริก​ ​ ​ ​4​.​ ​C​.​ ​pubescens​ ​เป็น​พริกอ​ ีก​ชนิด​หนึ่ง​ที่​ ใช้​ทำ​ซอส​พริก​ ​ผล​รูป​ทรง​กระบอก​หรือ​ทรง​กลม​ ​ มี​ทั้ง​สี​เหลือง​ถึง​สแี​ ดง​อม​น้ำตาล​ ​ ​ ​จาก​การ​ค้นคว้า​คาด​ว่า​ ​“​พริกพ​ ิโรธ​”​ ​น่า​จะ​ เป็นช​ นิดเ​ดียว​กบั ​ C​ .​​f​rutescens​ ​‘N​ aga​ ​Jolokia​’​ ซึ่ง​เป็น​พริก​ที่​เผ็ด​ที่สุดใ​น​โลก​ ประมาณ 1 ล้าน ส​โ ค​วิ ล ล์   เมื่ อ ​ค ​ลิ ก ​เข้ า ไป​ค้ น ​ใ น​เว็ บ ไซต์ ​  wikipedia​ ​ได้​ความ​ว่า​ ​พริก​ชนิด​นี้​มี​ถิ่น​กำเนิด​ ทาง​ตะวัน​ออก​เฉียง​เหนือ​ของ​อินเดีย​ ​ใน​รัฐ​ ​ Nagaland​ ​และ​ ​Manipur​ ​มี​การ​ตรวจ​สอบ​

ทาง​สาย​พันธุกรรม​ ​พบ​ว่า​เป็น​ลูกผสม​ระหว่าง​ ​ C​.​ ​chinense​  กับ​ ​C​.​ ​frutescens​ ​ซึ่ง​ไม่​ ทราบ​แน่ชดั ว​า่ ​ ​แพร่ก​ ระจายมา​สเ​ู่ มือง​ไทย​ได้อ​ ย่างไร​ และ​เมื่อป​ ี​ ​2007​ ​กิน​เนสส์​บุ๊คก​ ็บันทึก​ไว้ว​ ่า​  เป็น​ พริก​ที่​เผ็ด​ที่สุด​ใน​โลก​อีก​ด้วย​ ​อีก​ทั้ง​ใน​เว็บไซต์​ ​ youtube​ ​ยัง​มี​คลิป​วีดีโอ​ที่​ชาว​ต่าง​ชาติ​ทดสอบ​ ความ​เผ็ด​ของ​พริก​ชนิด​นี้​อย่าง​ท้าทาย​ ​ซึ่ง​ก็​ ต้อง​ยอม​แพ้​กับ​ความ​เผ็ด​ของ​พริก​สาย​พันธุ์​นี้​ไป​ ตามๆ​กัน​ ​ ​ ​สำหรับ​ชื่อ​สาย​พันธุ์​ ​Naga​ ​Jolokia​ ​เป็น​ชื่อ​ พืน้ เ​มือง​ทต​ี่ งั้ ข​ นึ้ โ​ดย​ชาวนา​กา​​ใน​ถนิ่ ท​ พ​ี่ บ​ ​โดย​คำ​ ว่า​ ​naga​ ​เป็นภ​ าษา​สัน​สกฤ​ต​ ​แปล​ว่า​ ​งจู​ งอาง​ ​ ส่วน​ ​jolokia​ ​หมาย​ถึง​ ​พริก​ ​สื่อ​ถึง​ความ​เผ็ด​ร้อน​ ทีร​่ นุ แรง​ของ​พริกส​ าย​พนั ธุน​์ น​ี้ นั่ เอง​ ​ ​นอกจาก​นย​ี้ งั ​ มีชื่อ​อื่น​อีก​ว่า​ ​Bhut​ ​Jolokia​ ​ซึ่ง​คำ​ว่า​ ​bhut​ ​แปล​ ว่า​ ​ผี​ ​และ​ชอื่ ​ ​Raja​ ​Mirchi​ ​แปล​วา่ ​ ​ราชา​แห่งพ​ ริก​ ​ ​สื่อ​ถึงค​ วาม​เผ็ด​ร้อน​ของ​พริก​ชนิด​นี้​เช่นก​ ัน​ ​ ​สำหรับ​ประโยชน์​ของ​พริก​มี​มากมาย​หลาย​ ประการ​ ​ให้​ทั้ง​วิตามิน​เอ​ ​วิตามิน​ซี​สูง​ ​และ​ยัง​ มี​สาร​แคป​ไซ​ซิน​ ​(​Capsaicin​)​ ​ช่วย​กระตุ้น​การ​ ทำงาน​ของ​ต่อม​น้ำลาย​ ​ทำให้ร​ู้สึก​อร่อย​ ​ช่วย​ให้​ เลือด​ไหล​เวียน​ดี​ ​ช่วย​ขับ​ลม​ ​ ​ขับ​เหงื่อ​ ​ป้องกัน​

4

หลอด​เลือด​ตบี ต​ นั ​ ​ต้อกระจก​ ​และ​มะเร็งบ​ าง​ชนิด​ ​ และ​ถ้า​ใคร​กำลัง​เป็น​หวัดอ​ ยู่​ ​ลอง​หา​เมนู​เด็ด​ที่​มี​ ความ​เผ็ด​ร้อน​ของ​พริก​มา​รับ​ประทาน​กัน​สัก​ ​2​-​3​ ​ มื้อ​ ​รับรอง​ว่าน​อก​จาก​จะ​เอร็ดอร่อย​แล้ว​ ​ยัง​ช่วย​ ให้ห​ าย​เป็นห​ วัดไ​ด้ค​ ่ะ​ ​ ​ ​นอกจาก​นี้​ความ​เผ็ด​ร้อน​ของ​พริก​ยัง​ช่วย​ บรรเทา​อาการ​ปวด​ต่างๆ​ได้​ ​ปัจจุบันจ​ ึง​ผลิต​เป็น​ เจล​พริก​ ​ใช้​ทา​บริเวณ​ที่​เกิด​อาการ​ ​จะ​ช่วย​ให้ ทุเลา​ลง​ ​สำหรับ​สาย​พันธุ์​ ​Naga​ ​Jolokia​ ​หรือ​ พริก​พิโรธ​นี้​ ​ชาว​อินเดีย​ใช้​เป็น​สมุนไพร​แก้​ปวด​ ท้อง​ ​บรรเทา​อาการ​ปวด​บวม​ ​และ​ชาว​พื้น​เมือง​ ใน​ทอ้ ง​ถนิ่ ย​ งั ใ​ช้ท​ า​ตาม​รวั้ บ​ า้ น​ ​และ​ทำ​ระเบิดเพื ​​ อ่ ​ ป้องกันก​ าร​บุกรุก​ทำลาย​ของ​ช้าง​ป่า​ ​ ​สรรพคุณ​มากมาย​ขนาด​นี้​ ​ท่าน​ที่​ชอบ​ รับ​ประทาน​เผ็ด​ลอง​หา​พริก​พิโรธ​มา​ปลูกไว้​​สัก​ ต้น​ทำ​เมนู​รส​เผ็ด​ ​ก็​คง​ดี​นะ​คะ​ ​​แต่​ผู้​ที่​มี​ปัญหา​ เรื่อง​ระบบ​ย่อย​อาหาร​ ​โดย​เฉพาะ​ผู้​ที่​เป็น​แผล​ใน​ กระเพาะ​อาหาร​เรื้อรัง​ ​ไม่​ควร​บริโภค​พริก​มาก​ เกิน​ไป​ ​เพราะ​ความ​เผ็ด​ร้อน​จะ​กระตุ้น​การ​หลั่ง​ น้ำ​ย่อย​ ​ทำให้ป​ วด​ท้อง​ ​ท้อง​อืด​เฟ้อ​ ​และ​ส่ง​ผล​ ให้บ​ าดแผล​ภายใน​ลุกลาม​มาก​ขึ้น​ได้​ค่ะ​

เอกสารอ้างอิง:

• Mabberley, D.J. (2008). Mabberley’s Plant-Book: a portable dictionary of plants, their classification and uses. 3rd edition. University Press, Cambridge, the United Kingdom. • Naga Jolokia pepper - http://en.wikipedia.org/wiki/Naga_Jolokia_pepper (สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2552) • Hottest pepper in the world!! - www.youtube.com/watch?v=Deii8x2AEBU (สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2552) 15


ไขปัญหา: Q & A Garden

ลั่นทมใบร่วงหมดต้น ทำอย่ า งไรดี เรื่องและภาพ  :  วิฬารน้อย

A

ช่วงที่อากาศเดี๋ยวฝนตก  เดี๋ยวร้อนอบอ้าวเหมือนช่วงปลายฝน ต้นหนาวอย่างนี้  หลายบ้านที่ปลูกลั่นทมไว้คงต้องพบกับปัญหาใบ ลัน่ ทมมีจดุ สีสม้ เต็มไปหมด  ไม่นานก็เหลือง  ร่วงจนหมดต้น  เห็นแล้ว สงสัยว่า  ต้นจะตายไหมนี่ ปัญหาดังกล่าวคืออาการของโรคราสนิม  (Rust)  เกิดจากเชื้อรา Puccinia arachidis ทำให้ใบเป็นจุดสีน้ำตาลอมเทาเล็กๆ  ตามใต้ใบ เริ่มจากใบล่างของกิ่ง   จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นตุ่มขุยสีเหลืองอมส้ม และทำให้ใบเหลืองร่วงในที่สุด

วิธีแก้ไข

Q

เริ่ ม ​จ าก​เก็ บ ​ใ บ​ที่ ​ร่ ว ง​อ ยู่ ​โคน​ต้ น ​ไ ป​เผา​ท ำลาย​ใ ห้ ​ห มด​ ​ และ​ตั ด ​แ ต่ ง ​ใ บ​ที่ ​โคน​พุ่ ม ​ต้ น ​ใ ห้ ​โปร่ ง ​เพื่ อ ​ใ ห้ ​อ ากาศ​ถ่ า ยเท​ดี ​ หาก​ลุ ก ลาม​จ น​ทั่ ว ​ ​ใ ห้ ฉี ด ​พ่ น ​ส าร​ป้ อ งกั น ​ก ำจั ด ​เชื้ อ ​ร า​ไ ทร​ อา​ดีไม​ฟอน​ ​(​Triademifon​  ​:​ ​ชื่อ​สามัญ​)​ ​หรือ​คาร์​เบน​ดา​ซิม​ ​(​Carbendazim​  ​:​ ​ชื่อ​สามัญ​)​ ​​ตาม​อัตรา​ที่​ระบุ​จนกว่า​จะ​ไม่​พบ​ อาการ​ ​ ​ ​(​แหล่ง​ข้อมูล​​หนังสือ​​“​มือ​ใหม่​หัด​ปลูก​ลั่นทม​”​​ของ​​สำนัก​พิมพ์​บ้าน​ และ​สวน​)​

ะเพลี้ยแป้ง

ด้วยราสนิมแล ใต้ใบลั่นทมที่เต็มไป

Q

หากพบปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้หรือสวน เขียนเรื่องราวส่งมาที่ บ้ า นก้ า มปู เลขที่ 5/6 ซอยสมาคมแพทย์ แขวงคลองกุ่ ม เขตบึ ง กุ่ ม กรุ ง เทพฯ 10240 หรื อ u_chira@yahoo.com ทีมงานจะช่วยไขปัญหาให้ท่าน

หอยทากเต็มสวน ทำอย่างไรดี

​ใน​ช่วง​ฤดู​ฝน​ที่​ชุ่ม​ฉ่ำ​อย่าง​นี้​ ​หาก​มอง​ตาม​พื้น​ทาง​เดิน​ใน​สวน​ช่วง ​เช้า​ตรู่​ ​เรา​มัก​เจอ​เจ้า​หอย​ทาก​กำลัง​เดิน​เพ่นพ่าน​ ​บาง​ตัว​กก็​ ำลัง​เอร็ดอร่อย​ กับ​ต้นไม้​ใบ​สวย​ของ​เรา​ ​ทั้ง​ต้น​บอน​สี​ ​ฟิโล​เดน​ดรอน​ ​หรือ​แม้แต่​บน​ กระเช้า​กล้วยไม้​ก็​ยัง​พบ​เจ้า​หอย​ทาก​ตัวดี​กำลัง​อร่อย​กับ​ใบ​อวบๆ​ ​กัน​อยู่​ ​ ​ มี​เคล็ด​ลับ​ดีๆ​ ​จาก​สวน​ ​ที​ ​เค​ ​ออ​คิด​ ​ฟาร์ม​ ​มา​ฝาก​กัน​ค่ะ​ ​

A

​นำ​ปลาย​ข้าว​ ​1​ ​กิโลกรัม​ ​แช่​น้ำ​ทิ้ง​ไว้​ ​2​ ​คืน​ ​เท​น้ำท​ ิ้ง​ ​แล้ว​ผสม​กับ​ เมทั​ลดีไฮด์ ​(​Methaldehyde​)​ ​20​ ​กรัม​ ​คลุก​เคล้า​ให้​เข้าก​ ัน​ ​กจ็​ ะ​ได้เ​หยื่อ​ พิษ​สำหรับ​ปราบ​เจ้า​ตัว​ร้าย​ ​จาก​นั้น​นำ​มา​โรย​บางๆ​  ​ตาม​พื้น​ทาง​เดิน​ที่​ พบ​ตวั ​ ​เมือ่ ​หอย​ทาก​กนิ ​เหยือ่ ​เข้าไป​ก​็จะ​ตาย​​ ​รบั รอง​วา่ ​ปญั หา​น​้จี ะ​หมด​ไป​ อย่าง​แน่นอน​ค่ะ สนับสนุนโดย บริษัท ที เค ออคิด ฟาร์ม จำกัด ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก และรับบรรจุดอกกล้วยไม้ เพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2807-2966-7, 08-1645-3841 โทรสาร 0-2807-2798 16

Tips •  เมทั​ลดีไฮด์  ราคาไม่แพง กิโลกรัมละ 550-600 บาท •  สารดังกล่าวออกฤทธิ์ได้ดีทั้งหอยทากที่ออกหากินเวลากลางวัน และกลางคืน แต่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม •  หลังจากใช้ครั้งแรก 3-4 สัปดาห์ ควรโรยซ้ำอีกครั้งเพื่อกำจัดตัวอ่อน ที่เพิ่งฟักเป็นตัว จะช่วยกำจัดหอยให้หมดไปได้


เคล็ดไม่ลับในสวน: Garden’s Tips • ​โพรแทลลัสเริ่มงอกให้เป็นเป็นรูปหัวใจ

มาเพาะ สปอร์เฟินกัน

• กล่องพลาสติกใสพร้อมฝาปิด เหมาะกับการเพาะสปอร์

เรื่องและภาพ  :  fernSiam.com ​สำหรับ​คน​ที่​ไม่เ​คย​เพาะ​ส​ปอร์​เฟินม​ า​ก่อน​ ​อาจ​นึก​ว่า​เป็น​เรื่อง​ยุ่งย​ าก​ ​ แต่​แท้จริง​ไม่​เป็น​เช่น​นั้น​ ​หาก​เรา​เข้าใจ​ธรรมชาติ​และ​วงจร​ชีวิต​ของ​เฟิน​ ​ก็​ปรับ​สภาพ​ที่​เหมาะ​กับ​เฟิน​มา​อยู่​ใน​ภาชนะ​ได้​ ​จึง​ขอ​แนะนำ​เทคนิค​ การ​เพาะ​ง่ายๆ​ ​เพื่อ​คน​รัก​เฟิน​ที่​สนใจ​ลอง​ทำ​เป็น​งาน​อดิเรก​ ​หรือ​จะ​ทำ​ เป็นการ​ค้า​ก็ได้​ ​เริ่ม​จาก​ ​ ​1​.​​ ​เตรียม​​ผง​ส​ปอร์​เฟิน​ท​แ่ี ก่​ ​แยก​เศษ​ผง​อน่ื ​ออก​ ​เตรียม​ ​วสั ดุ​เพาะ​ ​นยิ ม​ใช้ด​ นิ ​เหนียว​หรือ​พ​ตี มอส​ ​​ส่วน​ภาชนะ​ ​เลือก​ภาชนะ​ท​เ่ี ก็บน​ ำ้ ​-ค​ วามชืน้ ​ ได้​ดี​ ​ป้องกัน​แมลง​ ​ฝุ่น​ผง​ ​เชื้อ​โรค​ ​และ​แสง​สามารถ​ส่อง​ผ่าน​เข้าไป​ได้​ ​เช่น​ ​ ​ •  เริ่มผลิใบอ่อนใบแรก กล่อง​พลาสติกใ​ส​ที่​มฝี​ า​ปิด​ ​ ​2​.​ ​ทำความ​สะอาด​ภาชนะ​ ​ล้าง​ให้​สะอาด​ ​ฆ่า​เชื้อ​ด้วย​ความ​ร้อน​ ​ หรือ​แช่​ใน​น้ำยา​ฆ่า​เชื้อ​ท่​ีหา​ง่าย​ใน​ครัว​เรือน​  ​เช่น​  ​น้ำยา​ล้าง​ห้องน้ำ​วิก​ซอล​​ แล้ว​ล้าง​ด้วย​น้ำ​สะอาด​อีก​ครั้ง​ ​ส่วน​วัสดุ​เพาะ​นำ​มา​ต้ม​ให้​เดือด​ ​หรือ​ใส่​ ไมโครเวฟ​ ​3​-​5​ ​นาที​ที่​ไฟ​แรง​สุด​ ​ตัก​วัสดุ​เพาะ​ใส่​ภาชนะ​ที่​เตรียม​ไว้​ให้​ หนา​ ​1​-​1.5​ ​ซม​.​ ​แล้วป​ ิด​ฝา​รอ​ให้​เย็น​ ​ ​3​. ​หว่าน​ผง​ส​ปอร์​ให้​กระจาย​ห่าง​กัน​ ​ฉีด​พ่น​น้ำ​เบาๆ​  ​ให้​เปียก​ชุ่ม​ ​ • อับสปอร์ที่แก่ ปิด​ฝา​ให้​สนิท​ ​วาง​ใน​ที่​ได้ร​ับ​แสงแดด​รำไร​ ​ไม่​โดน​แดด​ช่วง​กลาง​วันทีร่​้อน​ พร้อมนำมาเพาะ • เมื่อแยกปลูกลงกระถาง ก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้น จัด​ ​เพราะ​จะ​กลาย​เป็น​ต้มสุกไ​ด้​ ​ ​ ​4.​​ ​อีก​ ​1​ ​สัปดาห์ถ​ ึง​ ​1​ ​เดือน​ ​จะ​เริ่มเ​ห็น​ส​ปอร์​งอก​เป็น​จุด​เขียวๆ​ ​ ช่วง​ที่​เพาะ​ได้​ ​2​-4​​ ​เดือน​เป็น​ช่วง​สำคัญ​ ​ควร​หมั่น​ฉีด​พ่น​น้ำ​ที่​ผิว​หน้าว​ ัสดุ​ เพาะ​ให้​แฉะ​เล็ก​น้อย​ ​เพื่อ​ให้​เชื้อ​เพศ​ผู้​สามารถ​ว่าย​น้ำ​ไป​หา​ไข่​เพศ​เมีย​ ได้​ ​และ​ต้อง​ระวัง​เรื่อง​ความ​สะอาด​ของ​น้ำ​​ ​ฝุ่น​ผง​ที่​อาจ​ปลิว​ตกใน​ภาชนะ​ ​ ทำให้ม​ ี​แมลง​ ​เชื้อ​รา​ ​ตะไคร่​ ​หรือ​สาหร่าย​งอก​เบียด​โพรแทลลัส ​(​protalus​)​ ​ของ​เฟิน​และ​ทำให้ต​ าย​ได้​ ​หาก​หว่าน​ส​ปอร์​แน่น​ ​โพรแทลลัส​จะ​ขึ้น​เบียด​กัน​ ​ควร​แยก​เป็นก​ระ​จุกเ​ล็กๆ​  ​ไป​ปลูก​ให้​ห่าง​กัน​ใน​ภาชนะ​ชุด​ใหม่​อีก​ที​ ​ ​ 5​.​ ​ตั้งแต่​เดือน​ที่​ ​3-​​4​ ​จะ​เริ่มเ​ห็น​ต้น​อ่อน​เกิด​ขึ้น​ ​รอ​จน​มี​ใบ​ขนาด​ ​ 1​ ​ซม​.​ ​จึง​แยก​ปลูก​ใน​กล่อง​พลาสติก​ใบ​ใหม่​อีก​ครั้ง​และ​ควร​ปิด​ฝา​ต่อ​ไป​ จนกว่า​ใบ​มี​ขนาด​ ​3​-​4​ ​ซม​.​ ​ต้น​แข็ง​แรง​พอที่​จะ​แยก​ปลูก​ลง​กระถาง​​จิ๋ว​ ​ ​ ​ เมื่อ​ต้น​โต​ราก​แน่น​ ​จึง​ย้าย​ปลูก​ลง​กระถาง​ใหญ่​ขึ้น​ ​ ​ ​ที่​กล่าว​ข้าง​ต้น​เป็น​ขั้น​ตอน​พอ​สังเขป​ ​หาก​ต้องการ​ราย​ละเอียด​และ​ วิธี​การ​เพิ่ม​เติม​ ​ลอง​คลิกไ​ป​ที่​ ​www​.​fernsiam​.​com​/​FernWorld​/​Propa•  ดินเหนียวและพีตมอสนิยมใช้เพาะสปอร์เฟินเพราะมีอายุ gation​/​Sporeling​ ​กลุ่ม​เฟิน​สยาม​ได้​รวบรวม​เทคนิค​การ​ปลูก​เฟิน​จาก​ การใช้งานนาน ประสบการณ์​ของ​สมาชิก​แต่ละ​ท่าน​ไว้​ ​หรือ​สอบถาม​  ​ร่วม​พูด​คุย​กัน​ที่​ ​ •  หากตักวัสดุเพาะลงในภาชนะขณะที่ยังร้อนจัด จะช่วยฆ่า www​.​fernsiam​.​net​ ​ เชื้อโรคในภาชนะทีห่ ลงเหลือได้อีกครั้งหนึ่ง •  น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำสะอาดผ่านการต้มสุก-เก็บไว้อย่างดี ​ ​ขอ​ขอบคุณ​สมาคม​ไม้​ประดับ​แห่ง​ประเทศไทย​ที่​ให้​โอกาส​เฟิน​สยาม​ รวมทั้งกระบอกฉีดต้องสะอาดด้วย ได้​เผย​แพร่​ความ​รู้​และ​ประสบการณ์​ของ​สมาชิก​ใน​ครั้ง​นี้ด้วย​ครับ

Tips

17


แหล่งน่าซื้อ: Go shopping

ร้านนกฮูก • ประติมากรรม น้ำล้น ทำจากปูน ราคา 25,000 บาท

• ตุ๊กตาหินทราย ราคา 15,000 บาท สำหรับท่านทีช่ อบแต่งสวน ตอนนีท้ ่ี “ร้านนกฮูก” มีคอลเล็คชั่นของแต่งสวนบาหลีรูปแบบใหม่มาให้ เลือกกันแล้วค่ะ  ทั้งตุ๊กตาหินทราย  ประติมากรรม น้ำล้น  และอีกมากมาย  ทัง้ สาขา  1  ถนนกาญจนาภิเษก เยื้ อ งปั๊ ม น้ ำ มั น   ปตท.  และสาขา  2  ที่ ศู น ย์ ไม้ดอกไม้ประดับ  ซอยช้าง  นนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2525-0107,  08-1890-9324,  08-6101-2995 โทรสาร 0-2968-1808

• ภายในร้านที่ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

สวนอัญมณี

2

3

1. ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ด่าง ในสวนอัญมณี คลองสาม ปทุมธานี 2. Sansevieria ‘Silver Blue’ 3. Sansevieria pinguicula (Variegated)

1 18

​ใคร​ที่​ชอบ​สะสม​ไม้​ด่าง​ ​ต้อง​รู้จัก​สวน​อัญมณี​อย่าง​แน่นอน​ ​ เพราะ​เป็น​แหล่ง​รวบรวม​ไม้​ด่าง​ทุก​ชนิด​จาก​ทั่ว​โลก​ ​และ​ชนิด​ที่​เกิด​ จาก​การ​พัฒนา​สาย​พันธุ์​ของ​คุณ​ปราโมทย์​ ​โรจน์​เรือง​แสง​ ​ไม่​ว่า​จะ​ เป็นอ​ ​โก​ลนีม​ า​หรือ​แก้ว​กาญจนา​ ​ลิ้น​มังกร​ ​อา​กา​เว่​ ​และ​พรรณ​ไม้​ป่า​ ของ​ไทย​ที่​เกิด​การก​ลาย​พันธุ์​ใน​บ้าน​เรา​ ​ ​ ​ ​ท่าน​ใด​ที่​อยาก​ชม​พรรณ​ไม้​ของ​สวน​นี้​ ​แวะ​ไป​ที่​ตลาด​จตุจักร​ ​ วันพ​ ุธ​ ​บริเวณ​โครงการ​ ​7​ ​ใกล้​กับ​ประตู​ ​2​​ ​แล้วจ​ ะ​เห็น​ว่าส​ วน​นี้​มี​ ไม้​ด่าง​ที่​น่า​สนใจ​ที​เดียว​ ​​ทราบ​ราย​ละเอียด​เพิ่ม​เติม  ติดต่อได้ที่​ โทรศัพท์ ​​08​-​1874​-​4836


ข่าวสารไม้ประดับ: News

1​-​13​​ธันวาคม​​​​

​พรรณ​ไม้​งาม​อร่าม​สวนหลวง​​ร​.​๙​

20​-​23​ธ​ ันวาคม​​​

​ ​ใน​ปนี​ ี้​เพิ่ม​เวลา​ใน​การ​จัด​นาน​ถึง​ ​13​ ​วัน​ ​ชม​การ​ประกวด​  ​และ​ เลือก​ซื้อ​พรรณ​ไม้​นานา​ชนิด​ได้​อย่าง​จุใจ​กว่า​เดิม​แน่นอน

​ พ​ บ​กบั ​ ​The​G ​ arden​2​ 009​  ​ทศ​ี่ นู ย์การค้าแ​ฟชัน่ ไ​อส์แ​ลนด์​ ​รามอินทรา​ ​ชม​การ​ประกวด​กล้วยไม้​ ​และ​พรรณไม้อีก​หลาย​ชนิด​ ​ พร้อม​เลือก​ซื้อใ​น​ราคา​ย่อมเยา

30 พฤศจิกายน- 10 ธันวาคม

25​-​27 ธ​ ันวาคม​​​

งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ราชพฤกษ์ 2549  ตำบลแม่เหียะ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่   สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศูนย์ประสานงาน โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ราชพฤกษ์ 2549 โทรศัพท์ 0-2579-7531

3​-​7​​ธันวาคม​​​ ​ธันวา​พฤกษา​ชาติ​​

​ ​โดย​สมาคม​พฤกษชาติ​แห่ง​ประเทศไทย​ใน​พระบรม​ราชูปถัมภ์​ ​ ที่​โร​สกา​ร์เด้น​ ​สวน​สามพราน​ ​จังหวัด​นครปฐม​ ​ชม​กล้วยไม้​ชนิด​ต่างๆ ​และ​สาย​พันธุ์​ใหม่​จาก​ฝีมือ​ชาว​ไทย​และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ที่​นำ​มา​แสดง​ พร้อม​เลือก​ซื้อ​กล้วยไม้​และ​ไม้​ประดับ​นานา​ชนิด​จาก​นัก​ปลูก​เลี้ยง​ มือ​อาชีพ

​ ง​านกุหลาบเหมันต์ เชียงใหม่ 2552   ณ เจเจมาร์เก็ต ถนนอัษฎาธร จังหวัดเชียงใหม่ พบกับนิทรรศการกุหลาบ การประกวด และการสาธิตเทคนิคการปลูก  และการขยายพันธุก์ หุ ลาบ  จากกลุม่ ผู้ปลูกกุหลาบจังหวัดเชียงใหม่

22​-​31​ม​ กราคม​2​ 553​​​

​ ​อี ก ​ค รั้ ง ​กั บ ​ง าน​ ​พ ฤกษา​ต ะวั น ​อ อก​ ​ค รั้ ง ​ที่ ​ ​4​ บริเวณ​ศาลา​กลาง​จังหวัด​ชลบุรี  พบกับการประกวดสวนหย่อม การจัดดอกไม้ และการประกวดพรรณไม้ พร้อมเลือกซื้อไม้ประดับ จากสวนในราคาย่อมเยา

ไม้ประดับออนไลน์: Ornamental Online

www.fcbs.org เรื่อง : อุไร จิรมงคลการ

ใกล้ห​ น้าห​ นาว​อย่าง​น ​ ี้ คง​ไม่มใ​ี คร​ปฏิเสธ​ความ​สวย​สด​ของ​สบั ปะรด​สกี นั น​ ะ​คะ​ ​ดว้ ย​สสี นั ข​ อง​ใบ​ทส​ี่ ดใส​พร้อม​ผลิด​ อกสะพรัง่ ​ ​เห็นแ​ ล้วก​ อ​็ ด​ซอื้ ​ มา​ปลูก​ไว้​ที่​บ้าน​กับ​เขา​บ้าง​ไม่​ได้​ ​แต่​หลาย​ท่าน​มัก​พบ​​ปัญหา​ว่า​  ​​สับปะรด​สี​ที่​มี​อยู่​มี่​ชื่อ​ว่าอะไร​​  ​ลอง​คลิก​เข้าไป​ที่​ ​​www​.​fcbs​.​org​ เ​ว็บไซต์ข​ อง​  สมาคม​สบั ปะรด​สฟ ​ี ลอริดา  (​Florida​C​ ouncil​o​ f​B​ romeliad​S​ ocieties​)  ห​ รือเ​รียก​สนั้ ๆ​ ​ว่า​ ​​FCBS​ ​ซงึ่ ส​ ามารถ​อา่ น​ เรื่อง​ราว​ของ​สับปะรด​สี​  ทั้ง​ด้าน​พฤกษศาสตร์ ​​การ​จำแนก​  ​และ​การ​ปลูก​เลี้ยง​  ​หรือ​อยาก​ดู​ภา​พก็ค​ลิ๊ก​เข้า​ที่​ ​Photo​ ​Index​ ​ด้าน​ซ้าย​มือ​ได้​ค่ะ​ 19


สนับสนุนโดย

นิตยสาร

และ

250. 265.

450.

I love garden พรรณไม้สะสม Container

Shopping Guidebook อิ​ศรา​​แพง​สี​​ ​

​เคล็ดล​ ับ​ใน​การ​เลือก​ของ​แต่ง​สวน​ ​ ​การ​เลือก​เฟอร์นิเจอร์​หรือ​ของ​ตกแต่ง​สวน​ ​ ควร​เลือก​ให้​เห​มาะ​กับ​ส​ไตส์​สวน​​ ​อย่าง​สวน​ เมือง​ร้อน​หรือ​สวน​บาหลี​ ​ควร​เลือก​เฟอร์นิเจอร์​ หรือ​ประติมากรรม​ที่​ทำ​จาก​หิน​หรือ​กรวด​แม่น้ำ​ ​ เช่น​ ​หินทรายแกะ​สลัก​ ​เฟอร์นิเจอร์​เป็น​ตั่ง​ เตี้ย​ที่​ทำ​จาก​ไม้​แกะ​​สลัก​สี​ธรรมชาติ​หรือ​สี​เข้ม​ ที่​ให้​ความ​รู้สึก​ลึกลับ​ซับ​ซ้อน​ตาม​แบบ​ฉบับ​ของ​ สวน​เมือง​ร้อน​ ​หาก​เป็นส​ วน​โม​เดิร์น​ ​ควร​เลือก​ เฟอร์นเิ จอร์ท​ ​ม่ี ​รี ปู ​ทรง​เรียบ​งา่ ย​ ​​ม​เี ส้นส​ าย​ชดั เจน​ วัสดุ​มี​ลวดลาย​หรือ​สีสัน​ไม่​มาก​นัก​  ​และ​เน้น​ การ​ต กแต่ ง ​ด้ ว ย​ง าน​พื้ น ​แ ข็ ง ​  ​(​H ard​​scape​)​ ​มากกว่า​พรรณ​ไม้​  ​​พรรณ​ไม้​ที่​ใช้​ควร​มี​ทรง​พุ่ม​ สวยงาม​ ​​ปลูกเ​ลี้ยง​ง่าย​ ​ตาย​ยาก​ ​เมื่อจ​ ัด​วาง​ เพียง​ต้น​เดียว​ก็​ดู​สวยงาม​สง่า  เช่น​ ​จันทน์​ผา​ ที่​นิยม​ปลูก​ใน​กระถาง​ปูน​เปลือย​วาง​ประดับ​ไว้​ ตาม​มุม​บ้าน​ ​ช่วย​เพิ่ม​พื้นที่​สี​เขียว​ให้​กับ​บ้าน​ได้​ ไม่​น้อย​ ​ ​ ​หาคำตอบใน​  I  ​love​ ​garden​ ​:​ Shopping Guidebook​  หนังสือ​อีก​เล่ม​ที่​แนะนำ​ร้าน​วัสดุ อุปกรณ์​ที่​ใช้​ใน​การ​แต่งสวน​ ​และ​ร้าน​ต้นไม้​ใน จุด​ต่างๆ  ของ​กรุงเทพ​และปริมณฑล​  ​​พร้อม​ แผนที่​เพื่อคนที่รักการแต่งสวน

20

ของ สุรัตน์

วัณโณ 2

​ “​​ผม​ว่า​นัก​สะสม​พรรณไม้​ควร​มี​ ​3​ ​ต้อง​อยู่​ ใน​หัวใจ​ ​ก็​คือ​ ​ ​1​.​ ​ต้อง​มี​ความ​รัก​ ​การ​สะสม​พรรณไม้​ต้อง​ เกิดจ​ าก​ความ​รกั ก​ อ่ น​ ​ไม่ใช่ม​ งุ่ ม​ นั่ ท​ จ​ี่ ะ​ทำ​เป็นการ​ ค้าต​ งั้ แต่แ​ รก​ ​ ​ถ้าเ​พือ่ ก​ าร​คา้ น​ นั้ ​ ​พอได้ม​ า​ปบั๊ ต​ อ้ ง​ ขาย​ไป​  เ​พือ่ ท​ จ​ี่ ะ​ได้ก​ ำไร​ ​แต่ถ​ า้ ก​ าร​สะสม​ ​เมือ่ ไ​ด้​ มา​แล้ว​กอ็​ ยาก​เก็บ​รักษา​ ​อยาก​เพาะ​ขยาย​ ​อยาก​ พัฒนา​เป็นการ​มอง​คนละ​มุม​ ​ ​2​.​ ​ต้อง​ศึกษา​ค้นคว้าใ​ห้​ถ่องแท้ใ​น​พรรณ​ไม้​ ที่​เรา​ชอบ​ที่​เรา​รัก ​​ ​ ไม่เ​ปะปะ​ ​ไม่ง​ั้น​ก็​จะ​ไป​ไม่ถ​ ึง​ จุด​ที่​จะ​เป็น​เลิศ​ใน​ชนิดห​ นึ่งช​ นิดใ​ดเสียท​ ี​ ​เดี๋ยว​นี้​ การ​ศกึ ษา​คน้ คว้าก​ ง​็ า่ ย​กว่าส​ มัยก​ อ่ น​เยอะ​ ​กด​อนิ -​ เท​อร์​เน็ต​แป็บ​เดียว​ก็​รู้​แล้ว​ ​แต่​ต้นไม้​ก็​ยัง​มี​อะไร​ ซ่อน​เร้น​อีก​มาก​ ​ที่​เรา​ต้อง​สังเกต​ ​เรียน​รู้​ ​และ​ ศึกษา​ค้นคว้า​จาก​ต้นไม้เ​อง​ ​ ​3​.​ ต​ ้อง​มี​ความ​พร้อม​ใน​การ​สะสม  ​เพื่อ​ให้​ เป็น​ไป​อย่าง​ตอ่ ​เนือ่ ง​​ ​ใน​ท​น่ี ​ก้ี ​ค็ อื ​ ​ม​เี งิน​ ​ม​สี ถานที่​ ม​ แ​ี รงงาน​ ​มีแ​ หล่งค​ วาม​ร​ ​ู้ ทัง้ หมด​เป็นป​ จั จัยห​ ลัก​ ที่​ต้อง​ยอมรับ​และ​มี​ให้พ​ ร้อม​ที่สุด​ ​ “และ​อยาก​บอก​ว่า​ ​ความ​จริงจัง​นั้น​ดี​ ​แต่​ อย่า​ซีเรียส​ว่า​ต้อง​มี​ให้​เยอะ​ ​ต้อง​มี​ให้​ครบ​ ​ต้อง​ เป็น​หนึ่ง​เดียว​​ ​มี​ความ​จริง​ง่ายๆ​  ​ที่​ผม​เรียน​รู้​ จาก​ตน้ ไม้แ​ ละ​การ​เดินท​ าง​อยูเ​่ รือ่ ง​หนึง่ ค​ อื ​ ​ต้นไม้​ ของ​ผม​ดู​เผินๆ​ ​เหมือน​จะ​เยอะ​ ​แม้แต่ต​ ัว​เอง​ยัง​ ไม่รู้​เลย​ว่า​มี​เท่าไร​ ​แต่พ​ อ​มอง​ให้ก​ ว้าง​ ​มอง​แล้ว​ เปรียบ​เทียบ​กับ​พรรณไม้​ใน​โลก​นี้​ ​มัน​เทียบ​ไม่​ได้​ เลย​นะ​ ​ต้นไม้​ของ​ผม​เป็นแ​ ค่เ​สี้ยว​เล็กๆ​ ​ของ​โลก​ ​ เป็นแ​ ค่เ​สีย้ ว​เล็กๆ​ ​ของ​ธรรมชาติ​ ​ ​ ​เป็นค​ วาม​จริง​ ที่​ยิ้ม​รับ​แล้ว​ก็​สบายใจ​”​

Gardens

สวน​กระถาง​​​ เอก​วิทย์​​​หาส​นนท์​​​ ​ ​“ ​ข้ อ ​จ ำกั ด ​ข อง​พื้ น ที่ ​จ ะ​ไ ม่ ​เป็ น ​อุ ป สรรค​ ใน​การ​ปลูก​ต้นไม้​อีก​ต่อ​ไป​ ​เพราะ​รวม​ไอ​เดีย​ เก๋​สำหรับ​คน​รัก​ต้นไม้​และ​การ​ตกแต่ง​ ​ปลูก ​แรง​บนั ดาล​ใจ​สร้าง​มมุ ​สวน​สวย​ดว้ ย  Container Gardens​”​

green tips

​หาก​มี​ต้นไม้​ท่ี​มี​ต้องการ​ความ​ชุ่ม​ช้ืน​ แตก​ต่าง​กัน​  ​แต่​อยาก​ปลูก​ไว้​ใน​กระถาง​ เดียวกัน​  ​สามารถ​แก้​ปัญหา​น้ี​ได้​ด้วย​การ​ ใช้​หิน​ฟองน้ำ​เป็น​ตัว​แบ่ง​พ้นื ที่​ระหว่าง​พืช​ท่ี​ ต้องการ​นำ้ ​มาก​และ​พชื ​ทน​แล้ง​ท​่ตี อ้ งการ​นำ้ ​ เพียง​เล็ก​นอ้ ย​ ​ ​​มี​ขน้ั ​ตอน​งา่ ย​ดงั นี้​ ​ ​เริ่ม​จาก​วาง​หิน​ฟองน้ำ​ไว้​ก่งึ กลาง​หรือ​ ​1​  ​ใน​  ​3​  ​ของ​กระถาง​ ​เพือ่ ​แบ่งพ​ น้ื ที​ภ่ ายใน กระถาง​ ​ใส่​หนิ ​ฟองน้ำ​กอ้ น​เล็กๆ  ใน​สว่ น​ท่​ี ต้ อ งการ​ป ลู ก พื ช ทน​แ ล้ ง ​พ วกกุหลาบ​หิน และ​ไม้​อวบ​นำ้ เพือ่ เพิม่ การระบาย​นำ้ ให้ด​ีขน้ึ จาก​น้นั ​นำ​ต้น​ลง​ปลูก​  ​ให้​ต้น​ท่​ีชอบ​น้ำ​มาก​ ไว้​อีก​ด้าน​ท่ี​ไม่มี​หิน​ฟองน้ำ​  ​ค่อยๆ​  เติม ดิน​ที​ละ​นิด​​และ​กด​ให้​ดิน​ยึด​กับ​ต้น​  ​แล้ว​ รดน้ำ​ ​วาง​ใน​ท​ม่ี ​แี สงแดด​ชว่ ง​เช้า​ ​ ​ ​หมั่น​รดน้ำ​เฉพาะ​​ด้าน​ท่ี​ปลูก​ไม้​ชอบ​ น้ำ​เท่านัน้ ​  ​ความชืน้ ​จะ​ถา่ ยเท​มา​ทาง​ดา้ น​ท่​ี ปลูก​พชื ​ทน​แล้ง​ได้​เอง​ ​และ​ยงั ​ชว่ ย​ให้​ดนิ ​ไม่​ แฉะ​เกิน​ไป​ดว้ ย

Journal 3-2552  

วารสารไม้ประดับ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3/2552

Advertisement