Page 1

MUZIEKSKE

61

Jaargang 16 - Nr. 61 oktober 2009 Kwartaalblad voor leden en ereleden van het Koninklijk Harmonieorkest St.-Laureys - Hove vzw Voorzitter: Luc Van Braekel Jozef Lambrechtslei 21 2540 Hove

Lokaal:

Zaal DA CAPO Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

Telefoon: 03 454 48 25 Website: www.harmoniehove.be E-mail:

deredactie.harmoniehove@gmail.com

In dit nummer: Voorwoord ................................................ -2De harmonie: een stukje geschiedenis.......... -3Terugblik .................................................. -6Jeugduitstap...................................... -6WIJKomenCONCERT .......................... -8Viering nationale feestdag ................... -9Concert Haagbeuklaan ...................... -10Kaartenverkoop ............................... -12Zomer-end feesten........................... -13In de praatstoel: Herwig Lemmens............. -14Griekenland voor dummies ....................... -16Rarara...wie ben ik? ................................. -22Een grafiekske in ‘t Muziekske ................... -24Harmonieuwelingen.................................. -26Nieuws van Nadiyatou .............................. -30Kruiswoordraadsel ................................... -31Wie is wie ............................................... -32De linker hand van de muzikant ................ -33Familie ................................................... -34Wist je dat?! ........................................... -35Agenda................................................... -36Harmonie in beeld.................................... -38-

Verantwoordelijke uitgever: Roderik Desmet Verbindingsstraat 42 2540 Hove Redactieadres: Lintsesteenweg 1A 2540 Hove Eindredactie en Lay-out: Karlien Van Remoortere Ontwerp omslag: Wianke Wuyts Redactieleden: Anneleen Bossyns Patrick Bruyndonckx Sarah De Block Gi Huyghe Marie Misselyn Karlien Van Remoortere Wendy Verhees


Muziekske 61 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Beste vrienden, 24 september, 14 uur 12 minuten en 25 seconden wanneer ik met dit voorwoord aanvang. Gisteren was het bestuursvergadering, vanavond Jeugdparlement, zonet bijkomende info ontvangen van mevrouw Zampia V. Mixaki, de manager van het hotel in Kreta, alwaar we van 10 tot 17 juli 2010 hopen naar toe te trekken, inmiddels verschillende reisbureaus aangeschreven met betrekking tot de vluchten en verschillende andere (reis)probleempjes, zoals daar zijn: hoe twee bombardons en drie pauken zonder beschadiging vanuit Zaventem tot in Rethymno te krijgen? Het is alvast duidelijk: niet met het vliegtuig. Ondertussen in volle voorbereiding voor de zalm- en kreeftenavond op 2 en 3 oktober met zijn meer dan 380 inschrijvingen, ruim op voorhand volledig uitverkocht, plannen en contracten van de bouw van de garage aan zaal De Capo afgewerkt, wat dankbrieven versturen aan de vele mensen die ons helpen en de lay-out van de affiches en uitnodigingen voor Hov’ in Harmony op 21 november 2009 afgewerkt. Als ik ’s maandags om 21 uur de muzikanten tijdens de pauze in een almaar korter wordend interludium tracht te onderhouden, merk ik sinds begin september nieuwe gezichten… Het blijken ook nieuwe muzikanten, een sax, een klarinet, een dwarsfluit. De namen… ik leer ze nog wel, maar alvast heet ik ze hier zeer hartelijk welkom. Onze jeugddirigent, Patrick Bruyndonckx, belt mij op dat er al minstens een zestal nieuwe muzikantjes zijn aangesloten bij de jeugdharmonie, kortom het bruist, het groeit en het bloeit. Vele vragen zich af: hoe komt dat ? Wel als u dit muziekske nr. 61 in uw handen krijgt, weet dan dat de samenstelling ervan voor meer dan 70% verzorgd wordt door onze jeugd, dat in de raad van bestuur vele hardwerkende jeugdigen vertoeven, dat u op de zalm- en kreeftenavond bediend wordt door heel veel jeugd, dat de jeugdharmonie uit meer dan 30 jeugdmuzikanten bestaat, dat op de zomer-end feesten het druppelkot schitterende mojito’s verkocht, mede door de enthousiaste verkoopstechnieken van een aantal jeugdige dames en de wat oudere jeugd… die steunt, stuurt en werkt mee. U leest wellicht ook de artikels over “de jeugd van tegenwoordig” en de evidentie waarmee allerlei problemen ermee verbonden worden. Maar Fortis, klimaat, wantrouwen in justitie, kredietcrisis: het ligt niet aan de jeugd, maar de jeugd zal het in de toekomst wel moeten oplossen. Mocht u eraan twijfelen: deze vereniging is een bruisend vat van jeugdig enthousiasme en het is deze jeugd die de sterkte en de toekomst van het Koninklijk Harmonieorkest SintLaureys uit Hove vormt. Een erudiet schrijver zei ooit dat jeugd “a state of mind” is. Mijn dank dus aan allen die deze vereniging blijvend in het hart dragen en er zo’n geëngageerde succesvolle bedoening van maken en van blijven maken. Mocht u de zalm- en kreeftenavond gemist hebben, dan zal u zeker ons spetterend optreden op 21 november e.k. “Hov’ in Harmony” niet willen missen. Elk jaar meer dan 400 enthousiaste “klanten” en de kaarten zijn snel weg. Verdere info treft u in dit nummer aan. Het moge u blijvend goed gaan. Tot binnenkort. Uw voorzitter, Luc Van Braekel

-2-


Muziekske 61 De harmonie: een stukje geschiedenis 1922 - Waar is de fanfare ? Wij schrijven 1922: de Belgische wielrenner Firmin Lambot wint de Ronde van Frankrijk en Paul Van Ostaijen keerde in 1921 terug naar de Scheldestad en had zonet “de Feesten van Angst en Pijn” gepubliceerd. Hij had daarbij in zijn Berlijnse periode nog over Hove geschreven maar veel indruk maakte dit niet op de Hovenaren die Paul Van Ostaijen nogal een vreemde gast vonden. Het was in 1922 al meer dan 8 jaar geleden dat er door de leden van de fanfare in groepsverband nog eens een fatsoenlijke noot was geblazen en de fanfare was in dat jaar op sterven na dood. De mensen hadden te veel meegemaakt en ze hadden andere katten te geselen dan muziek te spelen. Bovendien hadden een aantal spelende leden en bestuursleden de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog niet overleefd en zo’n dingen waren blijven hangen bij vele leden. Op zekere dag was het dan toch zo ver. Onder leiding van Leon Dumortier werd opnieuw begonnen en de koppen werden bijeen gestoken en men ging naarstig op zoek naar muzikanten voor de fanfare Sint-Laureys. Liberale fanfare - pastoor Veel resultaat leverde de zoektocht van de heer Leon Dumortier niet op want wat bleek: in 1921 werd een liberale fanfare opgericht. De liberale wedergeboorte maakte Zeereerwaarde Heer pastoor August Van Reeth dermate woedend dat hij de leden van deze fanfare gezanten van de duivel, ja zelfs vazallen van het kwaad noemde en ze zelfs ongezouten uitschold voor smerige rotzakken en geuzen. In een onbewaakt ogenblik tijdens zijn preek riep de verbolgen geestelijke zelfs uit dat hij “die fanfare van de liberalen in de grond ging boren, met instrumenten, de grote trom en al d’r bij”. Het is onbekend of mijnheer pastoor de liberalen in de kerkban heeft geslagen en alhoewel woede, gramschap en kwaadheid, drie slechte raadgevers blijken, bereikte deze gedreven geestelijke wat anderen voor hem niet konden. Op een goede middag zette pastoor Van Reeth kort na het eten en zijn middagdutje zijn hoed op, streek zijn kleding glad, nam zijn wandelstok, groette zijn meid en trok het dorp rond. Zo liep hij “van den enen naar den anderen”, onderweg het goede woord van de fanfare predikend. Hij verving Christus door “fanfare Sint-Laureys” en de zielenherder sloeg her en der op tafel, zalvend met zachte stem, dronk hier en daar een druppel mee, at een boterham met spekvet, hielp mee een koe bevallen, sloeg van tijd tot tijd eens vriendelijk op het achterste van een of andere boerin en zie op de allereerste zondag van maart 1922 was het dan zo ver: de Katholieke Maatschappij Sint -Laureys werd opnieuw in het leven geroepen. De liberalen zagen met lede ogen aan hoe mijnheer pastoor voor een mirakel had gezorgd en hoe plotseling hun ledenaantal werd uitgedund. Er kwam geen wijwater aan te pas.

-3-


Muziekske 61 Onder de herboren muzikanten treft men twee peetvaders aan : het geslacht Oliviers, Louis, Alfons (de vader van de beroemde Emiel of de Mil) en Chareltje (grootvader van Alex) als onderchef. De andere peetvader betrof Frans Voorspoels, de vader van Leopold en grootvader van Leon, Theo, Godelieva, Hugo, Marcel en André. Twee namen worden in die periode zeer belangrijk: Karel (Chareltje) Oliviers, de onderchef van de fanfare en assistent van de dirigent. Hij hield zich o.m. bezig met de opleiding van de leerlingen en met veel geduld leidde hij de aspirant-muzikanten op en gidste hen langs alle geheimen van de notenbalk. Tweede man die uitgroeide tot een van de allergrootste namen in de fanfare was Adolf De Buyst, chef van de harmonie. Hij zou dit blijven tot 4 november 1955. Er werd zo goed geboerd dat op het einde van 1922 opnieuw 40 muzikanten en leerlingen op de repetitie verschenen en er waren ook een 80-tal ereleden wat de schatbewaarder een grote smile opleverde. De zetel van de fanfare werd in 1923 definitief overgeheveld naar Café “De Zwaan” bij Louis Haverals. In 1923 werd opnieuw deelgenomen aan een festival in Oostende, wat een zoveelste medaille opleverde. Chef Adolf De Buyst had zijn manschappen erg goed in de hand en het resultaat hiervan was dat in 1925 er naast Oostende nog werd deelgenomen aan drie andere festivals, nl. deze van Antwerpen, Leuven en Temse. In 1927 en 1928 werd o.m. deelgenomen aan de festivals van Antwerpen en Berchem. Koninklijk Toen in 1928 Jozef Mattheessens werd aangesteld als burgemeester van Hove, was dit meteen een goede reden om een optocht en een grote inhuldiging te houden. Tijdens de avonduren werd een cantate ten gehore gebracht die werd gecomponeerd en gedirigeerd door chef Adolf de Buyst. In 1928 bestaat de fanfare 50 jaar: een jubeljaar! Het bestuur en de muzikanten werden toen nog op het gemeentehuis ontvangen en op 12 november 1928 kreeg de toenmalige voorzitter, August Van der Auwera, een brief van de kabinetchef van Koning Albert. Deze brief luidde als volgt: “Weledele Heer Voorzitter, In antwoord op het verzoek dat U tot de Koning gericht hebt, heb ik de eer u mede te delen dat Zijne Majesteit de fanfaremaatschappij Sint-Laureys te Hove veroorlooft den titel van Koninklijke Maatschappij te voeren.” (zie pagina hiernaast) De echte viering van de titel “Koninklijk” vindt plaats op 8 april 1929 met een spetterend muziekfestival. Het gemeentebestuur dokte daarvoor toendertijd 4000 Belgische franken voor af. En dat was naar de normen van die tijd heel veel geld. Gemeentevaderen wisten toen immers maar al te goed wat een goeddraaiende muziekmaatschappij zoals de “Koninklijke fanfare Sint-Laureys” voor het ontspanningsleven in het dorp betekende. (De info van dit artikel is afkomstig en grotendeels overgenomen uit het boek “Het Koninklijk Harmonieorkest St.-Laureys Hove, Kroniek van 120 jaar muzikaal verenigingsleven in Hove, geschreven door Wim Van Gelder en indien gewenst nog te bekomen.)

-4-


Muziekske 61

-5-


Muziekske 61

TERUGBLIK JEUGDuitstap - 27 juni 2009 Weken lang hadden we eieren naar de Clarissen gedragen om mooi weer te hebben op onze eerste halfjaarlijkse jeugduitstap, deze keer naar de Ardennen. En we hebben geen druppel regen gehad. Toen we ’s avonds naar huis reden, zagen we na 20 km dat het daar plaatselijk serieus gegoten moet hebben. ‘Plaatselijk een bui’, zegt Frank Deboosere dan zo sappig. Het programma: Een toeristisch treinritje door Bouillon, boterhammen aan het kasteel, afvaart van de Semois van Alle tot Membre (12 km) en een etentje (lees: vol-au-vent met frietjes) in een plaatselijk restaurant. De laatste zaterdag van juni is zo’n zaterdag waarop de meeste jeugdmuzikanten wel kunnen, … de examens zijn voorbij, de rapporten al dan niet uitgedeeld. Toch blijkt het een trend te zijn dat we hoe langer hoe meer moeten rekening houden met de agenda’s van onze jongste muzikanten, want die zijn hoe langer hoe meer volgeschreven met activiteiten her en der, zodat er keuzes moeten gemaakt worden. Alle respect daarvoor, want het Harmonieorkest en haar jeugdafdeling staan zelf vaak op kalenders van leden, ereleden, sympathisanten en ander geïnteresseerd publiek, dus hebben we geen reden tot spreken. 9 Muzikantjes (Inge, Gloria, Sylvie, Joke, Stijn, Lien, Hanne, Wouter en Emma) en 3 begeleiders (Dorien, Karin en Patrick) stonden die bewuste zaterdag om 7.45 u. aan Da Capo voor een toffe jeugduitstap. Het verhaal uur per uur volgen, dat gaan we niet doen. U kent de typische eigenschappen… bij het heenrijden wordt er nog een poosje geslapen in de auto’s, ter plekke zijn de meesten wakker, alles loopt vlotjes want uitgekiend en

-6-

voorbereid, in ’t terugkomen wordt er terug een stukje getukt in de wagen, want moe en voldaan. De beste schrijvers echter, dat zijn de jeugdmuzikanten zelf die het allemaal hebben meegemaakt. Vandaar de belofte in het restaurant: ‘Wie het beste verslag maakt, krijgt de lekkerste vol-au-vent’. En schrijven dat ze deden. Sommige bleven schrijven. Honger? Goesting? Toekomstige redactieleden? (n.v.d.r. De verslagen konden met naam of anoniem afgegeven worden. Daardoor zult u niet bij elk verslag een naam vinden). Uit respect voor de schrijfstijl hebben we voor wat volgt de tekstverwerker uitgezet. ‘Vandaag was het jeugduitstap eerst was het lang rijden. We zijn eerst in een trein geweest. Dan zijn we heelemaal naar boven geweest om te eten. We hebben één drankje gekregen en chips. Dan zijn we terug naar beneden gegaan. Dan zijn we gaan kayaken. En onze broeken waren nat.’ ‘Eerst zijn we met een treintje door de stad geweest waar we uitleg kregen. Na ons middag eten zijn we gaan kajakken ongeveer 2 a 3 uur zo’n 12 km. Het was heel tol en nat In het water was er wel heel veel zeewier dat was wel lastig om te kajakken Voor de rest was het geen probleem we hebben ons heel goed geamuzeerd.’ ‘vandaag is het jeugduitstap (zaterdag 29/6/09) In de auto sliepen we noch


Muziekske 61 lekker uit. toen we aankwamen, gingen we eerst even naar de wc’s, daarna gingen we met het treintje rijden, het was een soort rondleiding. Na ons ritje met de trein, gingen we eten moest de voorzitter dit lezen DankU dat we er eentje mochten drinken op u kosten. daarna zijn we gaan kajake het was echt zalig, Alleen wou Joke inees in de bosjes varen waardoor er keiveel wormen in onze boot kwamen. amai toen hebben we pas gegild. allen

geluk kwam Patrick en Karin ons helpen. zo hebben ze heel onze kajak uitgekuist. daarna mochten wij in hun kajak. Mijn armen doen noch altijd pijn van het roeien s’avonds noch dat lekker eten en DRinken danke Irijn. In één woord het was een megadag! (Hanne) ‘Une journeé à boulloi, Toffe dag. Eerst zij we met de trein door de stad gereden. Dan moesten we tevoet weer die berg op ! Daar zijn we gaan pikniken, en terug naar beneden. Om te kayaken, maar eerst nog een lange rit naar de bootjes en dan… man, man, man, nooit ni meer we waren onder de bossjes teregt gekomen, toen we daar uiteindelijk uit waren zat onze boot vol met beestjes, echt niet gezellig! We zijn onze boot helemaal moeten leegoot maken het was echt wel vermoeiend, (en zeker als je met Hanne op de boot zit). Toen zijn we ons gaan omkleden want met natte broeken in en restaurand is echt

erg. We hebben vol au vent met fritjes gegeten. Na het eten weer 2 uur rijden naar huis!’ (Joke) ‘Het leukste was kajakken. Alleen het zeewier was niet leuk omdat je altijd vast zat in het zeewier. In de kajak zat opeens een spin, en iemand had er bang van, Toen zijn er mensen van kajak gewisseld. Vooor Het kajakken zijn we met een trein gaan rijden, dat was super. Het eten ’s avonds was zeer lekker en chique restaurant.’ (Lien) ‘Ik vond het een zeer leuke ervaring. De rondleiding was wel een beetje saai vond ik. De kayaks daarentegen waren wel erg grappig. Zo werden Inge en ik bijvoorbeeld aangevallen door een zwaan. Wat minder hilarisch was, was dat al je kleren nat werden en je 3 uur lang met die kleren moest doorvaren. Het was wel erg lachwekkend dat je ergens tegenvoer en je iedereen zag stuntelen. Onze kayak zat ook wel vol water, omdat Lien er telkens water bleef inscheppen.’ (Sylvie) Het was een toffe ervaring Er waren veel “natte” broeken. Jammer genoeg was er niemand gevallen. Er was spijtig genoeg niemand verongelukt bij het kajaken. We hebben ook met een treintje gereden dat was ook super. Het enige slechte was de volle vent maar gelukkig konden we het wegspoelen met den toernée van Irène. Het was keitof. Ik vond de hele dag heel tof. Het tofste vond ik het kajakken. In het eerste deel zagen we wel een paar dode vissen. Sylvie en ik verwisselde we ook van plaats in elkaars kayak. In het tweede deel van het kajakken zat ik samen met Sylvie in een kajak en werden we bijna “aangevallen” door zwanen. Maar heel de dag was super tof. (Inge) We gingen met de trein rond boion dan dan zijn we naar het kasteel geweest om te eten dan gingen we kajaken we gingen van recrealle naar de eindplaats dan gingen we naar restaurant av Roy de la Bière we hebben er frieten met vollevent (Gloria) -7-


Muziekske 61 WIJKomenCONCERT - 28 juni 2009 Op de laatste zondag van het laatste weekend van juni , komen wi j traditiegetrouw naar jullie toe. Het hele orkest on dergaat een heuse volksverhuizing om onze muziek voor een keer tot bij ons publiek te brengen in plaats van andersom. Grote en kleine i nstrumenten worden uit het repetitielokaal Da Capo gehaald en naar een speciale locatie in Hove gebracht, waar we onze medehovenaars trakteren op een gratis concertje in hun buurt.

Het eerste concertje spelen we op het pleintje in de Meylwijk. Daar worden we onder een stralend ochtendzonnetje heerlijk ontvangen door heel wat nieuwsgierige kijklustigen. Dit is tevens ook het allereerste concertje onder leiding van onze nieuwe dirigent, Peter Preal. Wij doen ons uiterste best, en Peter…die zag dat het goed was!

We spelen die dag twee concerten: een in de voormiddag en een in de namiddag.

gebeurt dit bij saxofoniste Marleen Opdebeeck die haar 25ste huwelijksverjaardag vierde. In ruil voor een prachtige serenade worden we getrakteerd op heerlijke ‘smoskes’ naar ieders smaak gevuld met heel wat lekkers!

Tijdens de uurtjes tussen de twee concerten worden onze magen gevuld met heerlijke boterhammetjes. Dit jaar

Na de middag trekken we met de hele ploeg naar Zonnedauw. Daar stellen we ons ingebeeld podium op onder een grote boom. Ondertussen wordt ook de ‘concertzaal’ gebruiksklaar gemaakt. Toeschouwers zeulen met stoelen en krukjes en kiezen het beste plekje uit. Daarna wordt hen een heerlijk drankje aangeboden en gaan we voor de tweede en laatste keer vandaag van start. Na drie prachtige en leuke openluchtconcertjes wordt al het materiaal weer opgeruimd en naar Da Capo gebracht. Tot volgend jaar!

-8-


Muziekske 61 Viering nationale feestdag - 26 juli 2009 Op zondag 26 juli hebben we de viering van de Nationale Feestdag m u z i k a a l opgeluisterd. Met de wetenschap dat op die dag vele mu zikant en op vakantie waren, hadden we al snel een Doodle rondgestuurd. Doodle is een online -toepassing waarin je je aanwezigheid / afwezigheid kunt ingeven en de recentste toestand altijd kunt nakijken. En wat bleek al gauw? Heel weinig muzikanten zouden erbij zijn.

Maar druppelsgewijs waren tegen de Nationale-FeestdagViering toch meer dan verwacht een aantal muzikanten naar hun vaderland teruggekeerd, waardoor onze Doodle aangroeide. Op de ochtend van de verzameling op het kerkplein doken n o g e n k e l e muzikanten op waarvan we nog geen antwoord h a d d e n binnengekregen.

Stress dus binnen de gelederen, want het jaarlijks gemiddelde van achttien à tweeëntwintig muzikanten was niet in het vooruitzicht. Dan maar een extra rondvraag naar alle muzikanten dat wie in het land was, erbij zou zijn.

Dag stress, dag ‘wakker liggen van…’. Twintig muzikanten waren aanwezig, en e en f at s o en l i jk e bezetting was eindelijk en eigenlijk een zekerheid. Een korte optocht van de kerk naar het Monument van de gesneuvelden, het ‘Ten Velde’, ‘De Vlaamsche Leeuw’ en de ‘Brabançonne’, een mars terug naar de Markgraaf, alles liep gesmeerd.

Van een aantal muzikale tenoren, we bedoelen hierbij uiteraard niet de tenorsaxen, wisten we dat ze uitheemse oorden hadden opgezocht.

Was er een probleem? Bij lange niet. We konden rekenen op onze trouwe, beschikbare muzikanten. Dank aan iedereen die er kon bij zijn.

-9-


Muziekske 61 Concert Haagbeuklaan - 31 juli 2009 Al enige tijd houden de bewoners van de Haagbeuklaan en omliggende straten geregeld een buurtfeestje om de contacten tussen de buren te onderhouden. Nieuwjaarsrecepties, een gezellig samenzijn rond vuurkorven in de winter, een zomerse barbecue… Ook op 31 juli organiseerden ze een BBQ, maar hiervoor hadden ze een extraatje voorzien, namelijk de muzikale opluistering door een deel van ons harmonieorkest. Onze aanwezigheid werd echter geheimgehouden tot op het laatste moment en de aanwezigen waren dan ook blij verrast door onze muziek. We hoorden alleen maar lovende reacties die we jullie uiteraard niet willen onthouden. Hieronder dus de appreciaties van drie tevreden buurtbewoners. __________________________________ Midzomer in de Haagbeuklaan “Een tasje soep mannen? Ik heb er pas verse gemaakt!” José stond in haar tuintje dat grenst aan het petanqueveld van de Haagbeuklaan. Twee buren sleepten een paar tafels aan, een grote witte parasol, borden en glazen. De soep was zo lekker dat de mannen nog wel een tweede kopje wilden. “José, straks heb je’r geen meer voor uwe Eugène!” Dat was de losse sfeer waarin de midzomerbarbecue op 31 juli een voltreffer werd door twee gewaardeerde ingrediënten: het mooie weer en de aanwezigheid van 27 muzikanten van de harmonie Sint-Laureys, een verrassend jonge en enthousiaste club! Bedankt Bert Bossyns, dat jij zoveel van je collega’s kon overtuigen om in jouw en onze straat mooie deuntjes te komen spelen. Verschillende mensen uit de buurt hoorden de klanken en kwamen meeluisteren. “Mag ik de volgende keer meedoen met jullie feestje?” was de herhaaldelijke vraag. Och, zo’n straatfeestje heeft natuurlijk niks om het lijf: je zet twee bakkers achter het vuur, de mensen brengen hun eigen stoel en een stukje vlees of vis mee en hop, ze zijn vertrokken voor een leuk burenavondje. Maar als je dan ook met live muziek getrakteerd wordt, dan wordt het een echt feestje! Die muziek was een breed spectrum van internationaal gekende melodieën van Leonard Bernstein tot Elvis Costello. Maar dan heb ik nu zelfs de Sint-Laureysvrienden oneer aangedaan want hun repertoire brengt werkelijk alles ten gehore. Eén van de aanwezigen vroeg mij fluisterend in het oor of zij ook het muziekje van de Humble Bee onder de knie zouden hebben. Vraag het eens 1 van hun mannen of vrouwen of juffrouwen? Ze blazen je onder tafel. Tot de volgende keer! Mark Goris

-10-


Muziekske 61 Een warme zomeravond, barbecue in onze straat, mooi gedekte tafels, gebabbel en gelach. Plots veel beweging: een afvaardiging van de harmonie van Hove komt extra gezelligheid brengen met hun muziek. …. Mooi, prachtig, waaauw. …. En zoveel jonge mensen, fantastisch .… En die mensen komen zomaar in hun vrije tijd, die moeten toch graag muziek maken. Dat zijn enkele van de gehoorde reacties. De nestors van onze straat sloegen zelfs aan het dansen op de swingende muziek. Een geslaagde avond, mede door de bijdrage van de harmonie. BEDANKT!!!! Jeanine Fictels ______________________________________ Vrijdagavond, na een lange werkweek, staat ons op het petanqueveld in de Haagbeuklaan een bbq op te wachten. Gezellig schuift iedereen bij elkaar aan. Als special act treedt de harmonie van Hove op. Met herkenbare, vrolijke deuntjes en een wijntje in de hand veroorzaken zij veel spontaniteit. Josée & Gène, de oudste buren, zetten onmiddellijk hun beste beentje voor met hun danspasjes. Bij het aanschouwen van zoveel zittend jong danstalent vragen zij een zogenaamd 'duikel'melodietje aan, waarbij vrienden en buren de hukkelbuk op het petanqueveld beginnen te dansen. Groetjes en tot de volgende! Marlies Deceuninck

-11-


Muziekske 61 Kaartenverkoop - augustus-september 2009 Zoals elk jaar gaan we door de straten van Hove om kaarten te verkopen. Elke Hovenaar die een kaart koopt steunt ons orkest! Op deze manier hebben we meer budgettaire ruimte om partituren te kopen, muziekinstrumenten te laten herstellen, rietjes te vervangen enzovoort. Elke eigenaar van zo’n steunkaart neemt deel aan onze tombola. Elk jaar duidt een onschuldige hand de winnaar aan (de resultaten vint u in de volgende editie van die trimesterblad dat in januari wordt uitgegeven. Tegelijkertijd geven we informatie over ons bestaan en onze werking. We speuren naar muzikanten die thuis alléén spelen. Hierbij proberen we de spreekwoordelijke drempel te verlagen zodat de eenzame muzikant het plezier van SAMEN spelen kan ontdekken. In dat geval geven we een contactadres.

voor,Iedereen is immers vrij. Toch vinden we het boeiend om te observeren wat mensen in zo’n geval zeggen of doen. Zo was er de man die juist thuis kwam,ons zag,zijn auto in de garage parkeerde én extra lang de inhoud van zijn koffer bestudeerde. Maar de kaartverkoper had geduld! En de man kocht een kaart. Of neem nu die grootvader die beweerde dat hij de kaarten bij zijn kleinzoon zou kopen. Probleem: Hove is een klein dorp en de kaartverkoper wist dat de kleinzoon al enkele jaren niet meer bij het orkest speelde. Of… er ging een klein klepje in de deur open wat de kaartverkoper een onbehaaglijk gevoel gaf, want de deur,… die bleef onherroepelijk dicht! Maar er zijn ook veel Hovenaars die ons verwachten, onze kaarten kopen en vertellen hoe belangrijk zij het vinden dat Hove nog een Harmonieorkest heeft. Eén vrouw was zo enthousiast dat ze mij door heel het huis loodste, haar “kleingeldsok” te voorschijn toonde om 5 kaarten te kopen! Dit jaar ontdekten we ook tot onze grote vreugde dat De Hovenaar WEET dat we g e en f an f ar e zi jn , m a ar e en harmonieorkest! Er was zelfs iemand die vroeg hoeveel harmonies er in onze gemeente zijn. Deze man had nog in een gemeente gespeeld waar 3 fanfares naast mekaar speelden.

Zoals iedere kaartverkoper probeer ik elk jaar de 2 uur durende wandeling door mijn dorp zo leuk mogelijk te maken.Bevalt de stijl van het huis mij? Heeft de eigenaar van het huis groene vingers, is hij of zij creatief? Vaak verraadt de brievenbus en/of de bel de stijl van de bewoner. Als muzikant let ik ook op het belgeluid. Hoe creatiever, hoe liever. Als”kaartverkoper” ben je niet altijd welkom. Uiteraard hebben we hier begrip

-12-


Muziekske 61 Zomer-End Feesten - 28 en 29 augustus 2009 Vrijdagavond 22u, achter de toog van het Druppelkot van de harmonie. Herwig staat al drie uur lang samen met Benny verse Mojito’s te maken, en het wordt dus stilaan tijd voor vervanging. Enkele dames van de harmonie treden aan en melden zich voor hun shift tot 24u. Er is al heel wat verkocht en het tempo gaat steeds sneller vooruit, dus een goede samenwerking is wel nodig. Herwig legt uit hoe we onze heerlijke cocktails op professionele manier en helemaal vérs kunnen klaarmaken, voor de ogen van onze klanten.

1)

Persoon A: neem een bekertje en doe er twee vingers van het mengsel rum + rietsuiker in. vul aan met twee takjes verse munt

2)

Persoon B: verder vullen tot aan het boordje met water

3)

Persoon A: tot de rand verder vullen met gecrunched ijs

4)

Persoon B: 3 à 4 vers gesneden stukjes lim oen t oe voegen . Één zwart rietje in de beker.

5)

Klaar om te serveren!

Op de muziek van de jammers werd het tempo steeds meer opgevoerd en de sfeer en temperatuur stegen in de tent! Regelmatig werd er ook een HARMOjito besteld. Ook wel benoemd als een mojito in een klein emmertje!

Zoals gewoonlijk liepen er op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus weer heel wat mensen over de Hovense Kapelstraat ter gelegenheid van de Zomer-end feesten die er georganiseerd werden door de gemeente. Een gezellige bedoening zoals steeds, waar iedereen mekaar nog eens tegenkomt na een lange zomervakantie en vele verre reizen. Tijdens die zomervakantie werd er door de thuisblijvers van de harmonie hard gebrainstormd over dat beruchte laatste weekend van augustus. We wilden namelijk ons ‘druppelkot’ een beetje aanpassen door er iets nieuws aan toe te voegen. Iets verfrissends als tegenhanger voor de alombekende jenevertjes in alle geuren en kleuren die we er jaarlijks serveren. Na enkele proef-avonden op de repetitie en afkeuringen van sommige dranken, kwam Herwig Lemmens met het idee om verse Mojito’s te maken. Onmogelijk, dachten de meesten want da’s veel te veel werk, en waar ga je alle verse ingrediënten kunnen vinden? Maar de harmonie zou de harmonie niet zijn, als we zo’n uitdaging uit de weg zouden gaan, en dus probeerden we het toch, met resultaat! Omdat we natuurlijk niet alleen rasechte cocktail-makers zijn, maar ook superenthousiaste muzikanten, werd er ook nog wat muziek gemaakt. De voorbijgangers in de Kapelstraat konden vrijdag en zaterdag rond 20u genieten van een concertje uit de ‘plezante kaft’ onder leiding van dirigent Peter (a.k.a. Pripri). Dankzij vele enthousiastelingen die zich kandidaat stelden om achter de toog te gaan staan, jenever te schenken, de tent op te bouwen en af te breken, ijs - munt rum - en andere dingen te gaan kopen, te jammen in de tent, een concert te spelen op straat,… werd het weer een geweldige editie van de zomer-end feesten! Bedankt en tot de volgende keer!

-13-


Muziekske 61

In de praatstoel: Herwig Lemmens Als Herwig de deur opent van zijn huis komt hij net terug van de muziekschool. Herwig woont in Kontich-Kazerne langs de spoorweg. Vanuit zijn huis kan hij alle toekomstige “Gaston Roelandsen” die langs de spoorweg lopen, aanmoedigen met het geluid van zijn sax. Na een warm onthaal starten we ons gesprek. Herwig is geboren op 22 november 1957 in Wilrijk als vierde kind van een gezin van zes: 4 meisjes en 2 jongens. Ook Vicky, de partner van Herwig komt uit een groot gezin als laatste van 6 met 4 meisjes en 2 jongens. Als ik vraag op wie Herwig trekt, zegt hij zonder enige aarzeling dat hij fysiek op zijn vader lijkt maar het flamboyante temperament heeft van zijn grootvader. Vicky gaat verder: “loyaal maar niet gemakkelijk”. Ten slotte beschrijft Herwig zichzelf als een olifant in een porseleinwinkel die zegt wat hij denkt. Op tienjarige leeftijd scheidden Herwig’s ouders. De kinderen woonden bij Herwig’s moeder die hard werkte om de kost te verdienen. Herwig’s oudste zus ontfermde zich over de jongste kinderen. In deze periode was Herwig veel vrijer maar zijn moeder vertrouwde hem. Eén van de leuke muzikale ervaringen van Herwig zijn de Jazzconcerten waar hij als twaalfjarige met zijn moeder naartoe ging. Op school verscheen hij dan met de gekende polsbandjes die in die tijd menige wenkbrauwen deden fronsen, gezien de jonge leeftijd van de eigenaar. Later knipte Herwig zijn haar tot achter zijn oren en leerde in een hotelschool te Brussel de knepen van het vak. Hij sportte er ook veel want hoe meer een leerling op die school sportte hoe meer vrijstellingen hij kreeg. Zo was er tussen 17u en 18u en tussen 19u30 en 22u verplichte studie tenzij men een sport beoefende. Wie twee sporten koos, voor Herwig was dat roeien en judo, mocht er nog een derde bijnemen; zwemmen. Deze periode

-14-

stimuleerde Herwig’s competitiviteit, wat hem nog goed van pas zou komen. Na de hotelschool ging Herwig in de horeca werken. Zo kwam hij in het bekende restaurant ”La Pérouse”. Er heerste nog een strenge hiërarchie en de job van “garçon” die hij er had, genoot enige status. De motorsport Op twintigjarige leeftijd ging Herwig naar zijn eerste motorwedstrijd kijken. Dat sprak hem meteen aan en hij deed al snel mee in een juniorreeks. Met zijn eerste moto was Herwig niet de beste en de vrienden bleven weg. Na twee jaar klom Herwig met een competitiemotor uit zijn “underdog“ positie naar een Belgisch kampioen juniortitel. Vervolgens werd hij Nationaal Belgisch kampioen en later Internationaal Belgisch kampioen. Hij zegt zelf dat zijn koppigheid en volharding hem zo ver gebracht hebben. ”Waarom motorsport?”, vraag ik dan. ”Ik wilde winnen en het was een echte passie: de techniek en de snelheid boeiden mij.” antwoordt Herwig. Maar motorsport kostte veel geld! Tussendoor werkte hij als dokwerker o.a. in de petrochemie. Verder had hij een heleboel baantjes, in de brandbeveiliging, als garçon en buitenwipper in discotheken enz. De laatste was ‘La Rocca’. Herwig stopt in 1991 met motorsport. Hij moest toen na een ongeval een knieoperatie ondergaan. In 1999 hernam Herwig voor de laatste keer zijn motor en in 2000 werd hij derde in het Belgisch kampioenschap. Hij was toen 43 jaar oud. Sporten doet Herwig niet meer graag. Hij zeilt nog wel recreatief op het Veerse Meer en heel het gezin gaat mee. “Ik heb snel geleefd”, mijmert Herwig, “In de motorwereld heb ik oppervlakkig gedrag leren onderscheiden van authenticiteit. Met mijn vrienden uit die wereld heb ik


Muziekske 61 een verbondenheid voor het leven, ook al waren het concurrenten. We werden immers met dezelfde levensgevaarlijke risico’s geconfronteerd en deelden die ervaring. Ook in de horecawereld heb ik geleerd mensen correct in te schatten.”, concludeert Herwig. Deze vaardigheden komen hem nu op zijn technisch commercieel werk in de brandbeveiligingssector goed van pas.

muziekschool want hij wil zoveel mogelijk bijleren.

De muziekwereld

Een stukje van de wereld verkennen, bv. Australië met een mobilehome of een bootreis is zijn tweede droom.

Toekomstplannen, dromen. Tot slot mag Herwig nog zijn dromen uitdrukken. Het worden er drie! Herwig zou zo goed muziek willen kunnen spelen, dat hij volledig zelfstandig in een bandje kan spelen,… ’met de ogen dicht.’

Maar bovenal wil Herwig zijn kinderen volwassen zien worden en wil hij nog zijn kleinkinderen leren kennen als de tijd er is. De kinderen van Herwig hebben originele voornamen: LOEKA, 16 jaar, heeft zijn voornaam te danken aan een liedje van Susan Vega. De naam van zijn tweelingbroer ARNO getuigt van Herwig’s bewondering voor de zanger Arno. Met Vicky heeft Herwig nog 2 kinderen: ZIGGY, 8 jaar, van Ziggy Stardust uit een musical van David Bowie. En RAY, 6 jaar, van Ray Charles.

Als jonge knaap kende Herwig het verschil niet tussen een sol en een do maar zoon Luca ging naar de muziekschool. Na 2 maanden kon Luca al een deuntje spelen met zijn altsaxofoon. Ook Herwig probeerde het en was verkocht. Het jaar daarop begon Herwig op 47-jarige leeftijd met zijn muzikale opleiding. In de jeugdbeweging had hij vroeger wel marsen gespeeld op basdrum. Maar het blazen op een klaroen was geen succes geweest want hij kreeg er alleen het geluid ”rottepetatte” uit. Op zoek naar het juiste instrument ging hij te rade bij Chris Blom die hij kende van op het café en waarvan hij wist dat hij met muziek bezig was. ‘Je moet tenorsax spelen,’ zei Chris,’ …een altsax is te klein voor uw gestalte!’ Uiteindelijk belandde Herwig bij ons harmonieorkest en speelt hij er al 4 jaar. Maar hij gaat ook nog naar de

Jullie zullen zeker de rode lijn ontdekt hebben die deze voornamen verbindt! Jawel: muziek! Tot slot wil ik graag Herwig’s lijfspreuk met onze lezers delen:”Wanneer tegenslagen in het leven je niet doden wordt men er alleen maar sterker van,…wat mij niet doodt sterkt mij.” En voor culinaire EHBO is er maar één adres: chef kok Herwig zal je in de juiste toonaard helpen om de moeilijkste keukenpartituur “zufolando” te lezen en je de weg tonen naar verheven kookkunst “con passione”!

-15-


Muziekske 61 Griekenland voor dummies met professor Abossos!

Start to speak Greek! (in 5 lessons)

Γεια σας!

Na de twee lessen Grieks die jullie al gehad hebben, kunnen jullie volgens mij wel overleven op Kreta. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat jullie meer kunnen dan dat! Daarom ook in deze editie weer een aantal woordjes Grieks. Pintjes of koffietjes bestellen, zou ondertussen toch al moeten lukken. Maar wat als je twee pintjes moet bestellen? Om dat probleem op te lossen, leer ik jullie vandaag de getallen in het Grieks. Niet moeilijk, maar wel handig om te weten!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννέα δέκα

[énna] [dí-jo] [trie-ja] [téssera] [pénde] [éksi] [eftá] [ogdó] [ennéja] [déka]

Zo, dan kunnen jullie toch weer even voort. Toch zijn er nog enkele belangrijke kleine woordjes die ik jullie even wil aanleren.

Ja Nee En Of

ναι όχι και ή

[nè] [óchi] [kè] [i]

Waarom Waar Wie Hoe Wanneer Wat

-16-

γιατί πού ποιος πώς πότε τι

[jiatí] [poe] [pjos] [pos] [potée] [ti]


Muziekske 61 Om zinnen te kunnen vormen, is het ook belangrijk dat jullie werkoorden kunnen vervoegen. Ik leg jullie vandaag dan ook uit hoe jullie werkwoorden die uitgaan op –ù (zonder het accent op de ù) moeten vervoegen. Het is eigenlijk heel simpel: je laat de –ù vallen, dan heb je de stam en bij die stam voeg je de uitgangen toe. Een voorbeeldje:

γράφω (schrijven) γράφ γράφ γράφ γράφ γράφ

ω εις ει ουμε ετε

Zoals jullie zien, is het persoonlijk voornaamwoord zelfs overbodig. Dit wordt enkel gebruikt wanneer je er de nadruk op wil leggen. Zo, nu laat ik het aan jullie over. Hieronder vinden jullie een aantal werkwoorden die jullie moeten vervoegen in de juiste vorm. Zoals jullie zien, is het persoonlijk voornaamwoord zelfs overbodig. Dit wordt enkel gebruikt wanneer je er de nadruk op wil leggen. Zo, nu laat ik het aan jullie over. γράφ

ουν

1. μένω (wonen) 2. αγοράζω (kopen) 3. αρχίζω (beginnen) 4. βλέπω (zien) 5. γιορτάζω (feesten) 6. διαβάζω (lezen) 7. κάνω (doen, maken) 8. καταλαβαίνω (begrijpen) 9. παίζω (spelen) 10.πηγαίνω αυτή

11. πληρώνω

εγώ ___________________ εσύ ___________________ αυτός ___________________ εμείς ___________________ εσείς ___________________ αυτοί ___________________ εγώ ___________________ εσύ ___________________ αυτός___________________

Veel succes ermee! De oplossing vind je terug op het einde van deze rubriek… Maar niet spieken hoor!

(gaan)

___________________ (betalen) εμείς ___________________

-17-


Muziekske 61 Welk geestrijk vocht wordt er in Griekenland verkocht? Jullie kennen nu al wel een aantal Griekse gerechten, maar ik hoor jullie al denken: goed, lekker, maar wat moet ik daar nu bij drinken? Wel, dat zal ik jullie vandaag proberen te vertellen. Ik heb namelijk drie typische dranken uitgezocht.

Retsina Lang geleden werd de wijn in Griekenland bewaard in grote kruiken. Die waren natuurlijk poreus en daarom smeerden de Grieken ze langs de binnenzijde in met pijnboomhars. Dit gaf natuurlijk een bijsmaak aan de wijn die tegenwoordig bewust wordt toegevoegd. Hierdoor wordt de wijn beter houdbaar en hoeft er geen jaartal op. Retsina is een 100% Grieks product, het wordt nergens anders in de wereld geproduceerd. De wijn wordt nu in alle delen van Griekenland geproduceerd maar algemeen wordt aangenomen dat de beste uit Attika, de provincie waarin Athene ligt, komt. Retsina is wit of roos en moet gekoeld opgediend worden (8-12°C). Het is ideaal om te drinken bij zowat elk Grieks gerecht maar het is het beste in combinatie met de mezedes (inktvis, salades, sardienen, calamares, schelpdieren…) die als voorgerecht geserveerd worden. Ouzo Ouzo is een anijs aroma likeur die zeer veel gedronken wordt in Griekenland. Samen met Retsina is het de nationale drank. De productie van ouzo is vooral geconcentreerd op het eiland Lesvos, hier zou de drank haar oorsprong vinden. Vanaf 1932 werd de likeur gedistilleerd in koperen distilleerders, wat nu als enige juiste productiewijze wordt beschouwd. In zowat alle steden en dorpen vind je tegenwoordig een ouzeri, een soort café waar de Grieken gezellig samen ouzo drinken, gemengd met water of ijs, en mezedes eten. In veel gebieden maken de mensen tsipouro, een thuis gemaakte variant van ouzo. De smaak van tsipouro varieert sterk per producent maar vele Grieken verkiezen hun favoriete lokale tsipouro boven de meer algemeen verkrijgbare massaproductie van ouzomerken. Metaxa Metaxa is een bijzondere Griekse geestrijke drank die in 1888 in de Attikaregio werd uitgevonden door een handelaar, Spyros Metaxas. Sindsdien verkreeg het product werelderkenning voor zijn kwaliteit, kleur en smaak. Op wereldvlak is Metaxa algemeen verkrijgbaar in drie soorten: drie, vijf en zeven sterren. Elke ster staat voor één jaar dat de Metaxa verouderde in eiken vaten tijdens het productieproces. De zeven sterren-Metaxa is dus de oudste en meest exclusieve.

-18-


Muziekske 61 Zoals de meesten, kunnen de Grieken ook feesten! 28 oktober is in Griekenland een officiële nationale feestdag. Maar ik vind het vooral belangrijk dat jullie ook weten waarom dat zo is. Ik leg het jullie even uit…

Op 28 oktober 1940 vielen de Italianen Griekenland binnen, maar Griekenland wilde zich niet zomaar overgeven. Om 4.00u ’s nachts werd daarom aan Metaxas een ultimatum overhandigd door de Italiaanse ambassadeur. In dit ultimatum werd door Italië geëist dat Griekenland de Italiaanse troepen toegang zou verlenen tot Grieks grondgebied, anders zou Italië de oorlog aan Griekenland verklaren. Metaxas zou hierop maar één antwoord hebben gegeven: ‘ü÷é’ (‘nee’). Hierop volgde dan ook een zeer krachtig verzet van Griekenland en de bezetters werden uiteindelijk teruggedrongen. Griekenland bleef zeer dapper tegenstand bieden, maar Italiaanse troepen die gestationeerd waren in Albanië vielen toch binnen. Zo raakte Griekenland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de ochtend trokken vele Grieken al ‘ü÷é’ roepend door de straten en sloten zich spontaan aan bij het leger. Sinds 1942 wordt deze dag herdacht en na de oorlog werd 28 oktober tot nationale gedenkdag uitgeroepen. In het hele land vinden dan herdenkingen en parades plaats en wappert de Griekse vlag.

Wist je dat ze er ooit anders uitzag, de Griekse vlag? Wat een prachtige vlag toch, vinden jullie ook niet? Maar vroeger zag onze vlag er wel een beetje anders uit. De oude nationale vlag zag er iets eenvoudiger uit dan de huidige, maar toch kan je ze vandaag nog in de Griekse vlag herkennen.

De kleuren en het patroon van de Griekse vlag zijn echter veranderd sinds de Griekse Revolutie van 1821. Er wordt gezegd dat de strepen het aantal lettergepen (9) in de zin: ‘Eleftheria i Thanatos’ (oftewel Vrijheid of dood) zouden representeren. ‘Vrijheid of dood’ was het motto tijdens de jaren van de Griekse Revolutie tegen het Ottomaanse Rijk in de 19e eeuw. Maar er is ook een andere versie waarbij men zegt dat de strepen staan voor het aantal letters in het Griekse woord voor vrijheid: ελευθερία [eleftería]. Deze woorden bewogen het hart van de onderdrukte Grieken, ze creëerden intense emoties en inspireerden hen om te vechten en hun vrijheid te herwinnen na 400 jaar van slavernij. Het gestreepte patroon werd gekozen vanwege de gelijkenis met de golvende zee die de kusten van Griekenland omringt. De afwisseling van blauwe en witte kleuren zorgen ervoor dat de Griekse vlag op een winderige dag op de Egeïsche zee lijkt. Men speculeert ook of het blauw en wit misschien de kleding symboliseert die de Griekse zeilers droegen gedurende de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog.

-19-


Muziekske 61 Het Griekse vierkante kruis in de vlag neemt een vierde deel van de oppervlakte van de vlag in beslag en staat symbool voor het respect voor de Grieks-Orthodoxe kerk. Gedurende de donkere jaren van de Ottomaanse overheersing heeft de GrieksOrthodoxe kerk de tot slaaf gemaakte Grieken geholpen hun eigen specifieke cultuur en identiteit te behouden door het stichten van geheime scholen. Tegenwoordig is het christendom nog steeds de dominante religie in Griekenland, dus de aanwezigheid van het Griekse kruis is gerechtvaardigd. Geef nu zelf toe, een mooi verhaal achter een nog mooiere vlag!

Treed op voor groot publiek met de Griekse muziek!

Zoals ik al heb kunnen waarnemen tijdens tal van feestelijke gebeurtenissen in jullie vereniging, is er een aantal muzikanten onder jullie dat af en toe graag eens een danspasje doet. Ik heb dat fenomeen vooral opgemerkt bij jullie voorzitter... En dat is goed, want de Grieken kunnen daar ook wat van! Daarom heb ik besloten jullie vandaag een typische Griekse dans aan te leren, namelijk de sirtaki. Zo kunnen jullie zich in Griekenland helemaal uitleven!

De sirtaki is een Griekse volksdans die jullie ongetwijfeld allemaal kennen, geschikt voor jong en oud en helemaal niet moeilijk! Als jullie er klaar voor zijn, beginnen we eraan… We oefenen eerst de pasjes zonder muziek zodat er geen ongelukken gebeuren. Het gaat als volgt:

Houd de hand vast van je twee buren en vervolgens doe je: links tep met hak vooraan - rechts tep met hak vooraan links tep met hak vooraan - rechts tep met hak vooraan links kruist over rechts - ga op je linkse been staan en til je rechterbeen iets van de vloer op - maak een klein sprongetje en roep ‘hoppa’ - rechts terug op de grond plaatsen links opzij (linkerkant op) - rechts stapt kruislings voor links links opzij - rechts stapt kruislings achter links links opzij - rechts stapt kruislings over links met je linkerbeen zwaai je een rondje en plaatst het kruislings voor rechts (hier doe je 3 tellen over) rechts opzij (rechterkant op) - links stapt kruislings achter rechts rechts opzij - links stapt kruislings voor rechts rechterbeen bijzetten en hierop gaan staan En dan begin je gewoon weer vanaf het begin. Echt niet moeilijk dus!

-20-


Muziekske 61

Het vraagt natuurlijk wel enige oefening en daarom heb ik voor jullie een filmpje uitgezocht zodat jullie thuis alvast eens kunnen oefenen. Maar oefen eerst deze pasjes, sneller en sneller. Op het filmpje zal je ook zien dat de sirtaki rustig begint, en uiteindelijk helemaal losbarst. De experts onder jullie of diegenen die de eenvoudige versie van de dans onder de knie hebben, kunnen dan proberen de sirtaki op het filmpje mee te dansen. Je kan de link makkelijk vinden op de website van de harmonie (www.harmoniehove.be). Ga naar het rubriekje 'Kreta 2010' en klik daar op 'Zo dans je de sirtaki'. Als iedereen thuis eens oefent, ben ik er zeker van dat jullie op de volgende harmonieactiviteit allemaal samen de sirtaki kunnen dansen!

Oplossing werkwoordenoefening: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

μένω αγοράζεις αρχίζει βλέπουμε γιορτάζετε διαβάζουν

7. κάνω 8. καταλαβαίνεις 9. παίζει 10. πηγαίνει 11. πληρώνουμε

-21-


Muziekske 61

In deze nieuwe rubriek grabbelen we in de oude doos, op zoek naar kinderfoto’s van muzikanten en bestuursleden (zonder hun medeweten, natuurlijk). Benieuwd wie deze schattige deugniet is? Je vindt het antwoord bij de wist-je-datjes.

Heb je ook zin om iemand te verrassen met zijn/haar eigen foto in het volgende Muziekske?! Heb je thuis nog leuke foto’s van medemuzikanten en/of -bestuursleden? Stuur ze (stiekem) op naar deredactie.harmoniehove@gmail.com of geef ze af aan een van onze redactieleden!

-22-


Muziekske 61

AMVvoorVOLWASSENEN (Vanaf 15 jaar)

  

Was het altijd al een droom van je om een instrument te bespelen maar ben je er nooit toe gekomen? Of wil je graag je kinderen volgen en begeleiden bij hun muziekstudie? Of heb je heel lang geleden wel een instrument bespeeld, maar wil je je kennis opfrissen?

Dan is de cursus Algemene Muzikale Vorming voor volwassenen geknipt voor jou. Op een aangename, ontspannende manier wordt er onder meer aandacht besteed aan notenlezen, maat en ritme, muziek beluisteren en samenzang, Voorkennis is niet vereist. De lessen gaan door op maandagavond van 19.00u tot 21.30u Reeds vanaf het eerste jaar kan er gestart worden met een instrument naar keuze. Meer informatie? Hilde Bruyninckx, leerkracht AMV e-mail: hilde.bruyninckx@pandora.be

Bijafdeling Hove Albrecht Rodenbachschool Onderwijsstraat 19, 2540 Hove Tel. 03/455 79 11 (enkel tijdens de lesuren van de MaGO!)

Hoofdafdeling Antwerpen ( & secretariaat) Mechelsesteenweg 125, 2018 Antwerpen Tel. 03/239 14 34 e-mail: ma.antwerpen@rago.be

-23-


Muziekske 61 Een grafiekske in ‘t Muziekske!

Alles wat je al ooit wilde weten, in een grafiekje gesmeten! Ook deze keer werd aan de aanwezige muzikanten op de repetitie een vragenlijstje gegeven dat zij met veel enthousiasme invulden! De resulaten vindt u hieronder. Heb je zelf ook een vraag die je graag eens aan de muzikanten wil stellen? Aarzel dan niet om ze door te sturen naar deredactie.harmoniehove@gmail.com!

Vraag 1: Wat is jouw favoriete radiozender? Een vierde van onze muzikanten luistert trouw naar Studio Brussel, op de voet gevolgd door Radio 1 en Radio 2.

Stubru 22%

Mnm 11%

Spiksplinternieuwe zender MNM doet het ook niet slecht met een muzikantenaandeel van 11%.

Andere 27%

Radio 2 16%

Opvallende vijfde plaats voor Radio Minerva. Binnen de 27% andere radiozenders vind je onder andere Q-music, JOE FM en RGR FM. Allemaal radiozenders die door maximum twee personen werden vermeld.

Radio 1 16%

Minerva 8%

Vraag 2: Wat is jouw favoriete tv-zender? De onderstaande grafiek spreekt voor zich. Hoewel de smaak van de televisiekijkende muzikanten heel erg verschillend is, merken we toch dat zowel één als Canvas een groot percentage van de stemmen krijgt: zij zijn de grote winnaars!

VTM 5%

Geen 8%

VT4 5% Vitaya 8%

Canvas 14%

VijfTV 5% Nat. Geo 3%

-24-

2BE 8%

Eén 36% MTV 5%

Ketnet 3%


Muziekske 61 Vraag 3: De welke is jouw favoriete krant?

Percentage lezers

De krantenlezende muzikanten houden van een beetje van alles, maar één krant steekt er met kop en schouders bovenuit: Gazet van Antwerpen. Regionaal nieuws, waaronder onze eigen uitstapjes, concerten en andere activiteiten, is en blijft een topper!

30 25 20 15 10 5 0

De

27

8,1

n ge or M De

10,8

8,1

rd aa d an St

10,8

5,4

De

ag nd o Z n va t e az G

2,7 en rp e tw An t He

e st at La

N

s uw ie He

ad bl s uw ie N t

K

pj oo

nt ra k es

2,7

Le

ir So

2,7

ke ks e i uz M

In deze grafiek wordt weergegeven hoe vaak onze muzikanten wekelijks repeteren (buiten de repetities in Da Capo op maandagavond). Een kleine groep ijverige muzikanten neemt dagelijks zijn instrument vast, een veel grotere groep zet het elke maandag na de repetitie in de kast om het de week nadien weer uit de kast te halen voor de volgende repetitie. Hopelijk leest onze dirigent het Muziekske niet al te grondig…

wekelijkse oefenfrequentie

Vraag 4: Hoe vaak repeteer jij tijdens de week? 3%

zeven keer

6%

vijf keer

3%

drie keer twee keer

9%

Een keer

33%

Nooit

45% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Wekelijkse oefenfrequentie

% muzikanten

twintig keer

6%

zeven keer

6%

Hiernaast ziet u wat onze eerlijke muzikanten antwoorden op de vraag

vijf keer

23%

Vier keer

‘Hoe vaak zou je gemiddeld MOETEN repeteren per week?’

3% 10%

drie keer

19%

twee keer 13%

Een keer

19%

Nooit 0%

5%

10%

15%

20%

25%

% muzikanten

-25-


Muziekske 61

September is naar gewoonte de maand waarin er nieuwe muzikanten de jeugdharmonie en het Harmonieorkest komen verrijken. Dit jaar was dat niet anders. Of toch… we raakten er bijna de tel bij kwijt. Laat ons toch even terugkeren naar het oefen- en ontspanningsweekend op de Hoge Rielen, het eerste weekend van februari. Daar hadden we 4 jonge muzikantjes die vroegen of ze al mochten meedoen. Eigenlijk zijn ze met de harmonie meegegroeid. Van kindsbeen (vroeger zelfs nog, al van in de Maxi-Cosi) waren ze er al bij op een teerfeest of een Italiaanse avond. Deze kinderen zijn zelfs in hetzelfde jaar geboren als de jeugdharmonie. Wouter Oliviers op 26 februari 1998, Gloria Bruyndonckx op 17 september 1998, Stijn Meel op 20 september 1998, de jeugdharmonie op 5 oktober 1998 en Hanne Voorspoels op 19 november 1998. Een vruchtbaar jaar dus. Gloria Bruyndonckx speelt klarinet en is de jongste dochter van Chris Vyvermans (dwarsfluit) en Patrick Bruyndonckx (dwarsfluit), zus van Matthias (hoorn), Timothy (sopraansaxofoon), Marjolein (trompet) en Jonathan (hoorn).

Stijn Meel speelt kornet en is de oudste zoon van Marleen Voorspoels (klarinet) en Frank Meel (klarinet), broer van Joke (dwarsfluit) en kleinkind van André (sopraansaxofoon) en Josepha Van Herck (medewerkster).

Wouter Oliviers speelt trompet en is de jongste zoon van Carla François (medewerkster) en Stefaan Oliviers (altsaxofoon) en kleinzoon van Iréne Alkemade (meter van de jeugdharmonie en medewerkster) en Jos Oliviers (wafeltjesexpert en medewerker).

-26-


Muziekske 61

Hanne Voorspoels speelt klarinet en is de oudste dochter van An Michiels (medewerkster) en Tonnie Voorspoels (slagwerk) en kleindochter van Hugo Voorspoels (+) en Enny Van den Heede (medewerkster). Tot zover de muzikanten die al sinds februari meespelen in de jeugdharmonie.

Op maandag 7 juli mochten we Stijn Annaert verwelkomen. Stijn heeft al vele jaren ervaring in slagwerk en is eveneens een kameraad van de Lange (Luc) en de Witte (Nicolas). Samen zijn ze al heel lang brandweerlieden bij de brandweer van Kontich. De brandweer van Kontich staat elk jaar paraat om tijdens ons Showconcert in Ter Elst in de foyer te komen tappen. Kranen open en dicht draaien, daar kennen zij alles van. We vroegen op de Zomer-end feesten nog even aan Stijn of hij het zag zitten in die harmonie van Hove… ‘Helemaal. Ik blijf.’, was zijn belofte.

Op de eerste repetitie van het twaalfde jaar jeugdharmonie, op 31 augustus, verwelkomen we Shari Stroeckx. Shari speelt dwarsfluit en is leerling aan de muziekacademie van Antwerpen, afdeling Hove. En ze is zeer gedreven, dat mag je zeker zeggen. Met negen andere dwarsfluitisten rond zich, zal ze de fluitpartij snel onder de knie hebben.

Diezelfde dag meldt ook Jesse Fransen zich aan. Jesse speelt sopraansaxofoon en is eveneens leerling aan de muziekacademie van Antwerpen, afdeling Hove. Hij was zeer gedreven om in de jeugdharmonie te komen meespelen. Samen met sopraansaxofonist Wouter Voorspoels mag dat geen enkel probleem zijn.

-27-


Muziekske 61 Nog een toffe aanwinst diezelfde dag, is Daan Van Genechten. Daan speelt dwarsfluit en is tevens ook leerling aan de muziekacademie van Antwerpen, afdeling Hove. De naam Van Genechten is bekend in Hove. Daan is inderdaad de zoon van Jan Van Genechten, manager van AAB Genva. Daan is een gemotiveerd muzikant.

Op 7 september, een week later dus, mochten we Pieters Reynier begroeten. Pieter speelt altsaxofoon en is ook leerling aan de muziekacademie van Antwerpen, afdeling Hove. Hij is de broer van Emilie Reyniers. Tussen de drie andere altsaxofonisten (Florian, Kwinten en Tom) zal hij links en rechts zeker de nodige steun krijgen.

En op 14 september was het de beurt aan Thomas De Jonghe. Thomas speelt fagot en is daarbij de tweede fagottist in de jeugdharmonie naast Lien Vereycken. Thomas is een leerling van de muziekacademie van Mortsel. Twee fagotten in de jeugdharmonie. Komt heel goed van pas om een ronde, zachte ‘sound’ te bereiken.

Op 28 september mochten we Lauren Jacobs verwelkomen. Lauren speelt dwarsfluit en is eveneens leerling aan de muziekacademie van Mortsel. Dat brengt het aantal dwarsfluiten dan weer meteen op tien.

Alsof dit nog niet genoeg is, zijn er ook nieuwe muzikanten in het Harmonieorkest toegetreden.

-28-


Muziekske 61 Op 31 augustus mochten we Stefanie Nagels welkom heten. Stefanie speelt altsaxofoon en is een leerling van de muziekacademie van Mortsel. Ze is tevens een vriendin van Nele Van den Bulck (dwarsfluit) via de turnkring waarvan ze beiden lid zijn. Nele had Stefanie verteld over het Harmonieorkest en nodigde haar uit om eens mee te komen spelen. Inmiddels heeft Stefanie plaats genomen tussen de altsaxofoons en heeft daar blijkbaar goed ‘haren draai’ gevonden.

Op 7 september was het de beurt aan Annelies Luyten, eveneens een leerling van de muziekacademie van Mortsel. Annelies speelt altsaxofoon en is zeker een toffe versterking voor deze pupiter.

En op 21 september komt Isabel Dens eveneens onze rangen verterken. Isabel speelt dwarsfluit en heeft haar studies instrument helemaal uitgedaan aan de muziekacademie van Lier. Enkele weken geleden ontmoetten Kim (altsaxofoon) en Anneleen Bossyns (dwarsfluit) een paar vriendinnen, waarbij bleek dat één van hen vertelde dat ze ook muziek speelt, maar eigenlijk zou willen samenspelen in een groter ensemble. Zo was de weg naar het Harmonieorkest snel geëffend. Nu speelt ze mee met de 13 andere fluitisten.

Eveneens op 21 september mogen we Nathalie Livens verwelkomen. Nathalie speelt klarinet en heeft eveneens de volledige cyclus van de academie van Edegem doorlopen. Nathalie was één van de deelnemers die op uitnodiging van de organisatoren van het Certamen de Bandas de Musica in Valencia voorbije zomer meespeelde in de Vlamo Symphonic Wind Band, een gelegenheidsorkest samengesteld uit zestig Vlaamse amateur-muzikanten. In dit orkest speelde Kris Voorspoels (klarinet) eveneens mee. In Valencia vertelde Kris Nathalie over het Harmonieorkest van Hove. Voor Nathalie, die in Edegem woont, was de stap niet ver om eens langs te komen en zo is zij ook meteen onze rangen komen vervoegen.

-29-


Muziekske 61

Nieuws van Nadiyatou uit Togo Plan-kindje van onze vereniging Nog steeds steunt ons harmonieorkest een Plan-kindje uit Tchamba in Togo. Enige tijd geleden kregen we een bericht van Plan met meer informatie over hoe het met Nadiyatou gaat. Goed nieuws, want ze is gezond en kan naar school gaan. Verder kregen we ook een foto aan van Nadiyatou.

-30-


Muziekske 61

Kruiswoordraadsel! 1.

4. 3.

2. 11. 5. 7. 6. 9.

12.

8. 10.

1. Omstreeks 1919 in New Orleans tot bloei gekomen muziekcultuur van de Noord-Amerikaanse negerbevolking. 2. Gezongen zonder instrumentale begeleiding. 3. Statige oude Italiaanse of Spaanse dans in tweeledige maatsoort. 4. Stijlperiode uit de beeldende kunsten die ook in de muziek (1600-1750) wordt toegepast. 5. Compositie die het gelijktijdig marcheren van een groep moet

6. Tamelijk zacht. 7. Lied waarin een geliefde wordt bezongen. 8. De snelheid waarmee de relatieve notentekens van een muziekstuk moeten worden uitgevoerd. 9. Elke muziek die populair is. 10. Een aan de xylofoon verwant muziekinstrument. 11. De afstand tussen vijf diatonische tonen. 12. Blaasinstrument

bevorderen.

-31-


Muziekske 61

Wie is Wie?!

September is de maand van de nieuwkomers, en in deze wie is wie stellen we één van hen reeds uitgebreid aan u voor. Nathalie Livens vervoegde ons orkest met haar klarinet en hieronder kan u lezen wat haar nog zoal interesseert... En naast iemand nieuw laten we graag ook nog eens een bekend gezicht aan het woord. Iedereen kent hem van achter de Grote Trom, maar weet u ook welke zijn andere hobby is, of wat hij het liefst eet? Ronny Peeters vertelt het ons zelf!

Naam en voornaam Roepnaam Leeftijd en geboortedatum Instrument Op zoek naar Kindjes Huisdieren Beroep Werkt bij Hobby’s Lievelingsdrank Eet graag Populair omwille van Minder goede eigenschap Wil nog even zeggen dat

RONNY PEETERS RONNEKE 16-04-56 GROTE TROM / / / OFFSET DRUKKER ALBE - DE COKER MUZIEK - VOETBAL KRIEK VIDÉ MET FRIET ALTIJD GOED GEZIND SOMS ZENUWACHTIG HET TOF IS IN DE HARMONIE

Naam en voornaam Roepnaam Leeftijd en geboortedatum Instrument Kindjes Huisdieren Studeert Hobby’s

LIVENS NATHALIE / 19 JAAR, 16/07/1990 KLARINET EN HOBO /

Lievelingsdrank Eet graag Populair omwille van Minder goede eigenschap Wil nog even zeggen dat -32-

HOND

LEERKRACHT LATIJN EN NEDERLANDS MUSICEREN EN STIJLDANSEN (LATIN EN BALLROOM) COCA COLA FRIETEN MET STEAK / / /


Muziekske 61

De linkerhand van de Muzikant Vandaag peilen we de kennis van Marjolein Bruynonckx en Sanne Campforts over mekaar. Sinds enkele maanden zitten deze twee dames naast elkaar aan de pupiter. Sanne verhuisde namelijk van de dwarsfluitpupiter naar die van de trompetten, waar ze hartelijk ontvangen werd. Benieuwd hoe goed deze twee mekaar ondertussen kennen... Marjolein over Sanne Sanne Campforts 20

Sanne over zichzelf Sanne Campforts 21

Spanish Fever ;-)

Abba Gold

Huidige studie/werk

Logopedie

3e jaar Logopedie

Andere hobby’s Woonplaats Verjaardag Fouten % per repetitie

Zwemmen? Momenteel geen Vremde Berthoutstraat, Vremde Gokje: 20 december? 5 januari In elk geval minder dan mij! 12,5% Mag ik uwen demper nog is / lenen?

Volledige naam Leeftijd Favoriet muziekstuk plezante kaft

Typische uitspraak Welk ander instrument zou je willen spelen? Favoriet drankje tijdens de repetitie Meest positieve karaktertrek Marolein’s resultaat:

Dwarsfluit?

Cello

Een pintje

Cola Light

Lacht altijd

Meest al wel goedlachs

vrol i jk

en

4/12 = 33,3%

Sanne over Marjolein Marjolein Bruyndonckx 17

Marjolein over zichzelf Marjolein Bruyndonckx 17

Abba Gold

Abba Gold

Huidige studie/werk

6e jaar Sociaal technische wetenschappen

Sociale technische wetenschappen

Andere hobby’s

Muziekschool, piano

Toneel

Woonplaats Verjaardag Fouten % per repetitie

Molenstraat, Hove In juni? 2,5%

Typische uitspraak

Ja, seg!

Hove 16 oktober 50% Maar alé wij spelen toch hard genoeg?!

Volledige naam Leeftijd Favoriet muziekstuk plezante kaft

Welk ander instrument zou je willen spelen? Favoriet drankje tijdens de repetitie Meest positieve karaktertrek Sanne’s resultaat:

Saxofoon

Gitaar

Ice-tea en Kriek

Ice-Tea

Altijd goed geluimd en vriendelijk 6/12 = 50%

Heel gemotiveerd

-33-


Muziekske 61

Familie

Aan al onze jarigen:

November 2009 Torfs Hendrickx Bossyns Nagels Reyniers Joossens Vereycken Voorspoels Desmet Lemmens De Schutter Decuypere Préal Voorspoels

Luc Inge Bert Stefanie Pieter Frans Lien Hanne Roderik Herwig Matthias Heleen Peter André

December 2009 Voorspoels Wouter Erauw Sylvie

gezondheid!!!

04/11/66 10/11/74 12/11/82 12/11/94 12/11/98 18/11/31 18/11/95 19/11/98 22/11/59 22/11/57 23/11/93 29/11/81 30/11/71 30/11/45

06/12/96 07/12/95

Blom Wauters Boodts Degrauw Bruyndonckx Kempenaers Mertens Vyvermans Wouters Vandamme

Chris Ben Maarten Stan Patrick Sara Rob Chris Eugeen Oliver

10/12/63 12/12/44 13/12/96 14/12/96 16/12/62 20/12/96 24/12/42 29/12/63 29/12/49 30/12/78

Januari 2010 Campforts De Schutter Sohier Voorspoels De Block Deceuninck Bruyndonckx

Sanne Maarten Lucrèce Paul Sarah Jolien Jonathan

05/01/88 09/01/85 09/01/65 18/01/64 26/01/85 28/01/92 30/01/97

Ben jij lid of bestuurslid van onze harmonie en sta je niet tussen de jarigen vermeld? Laat het ons weten op deredactie.harmoniehove@gmail.be

Op 13 september 2009 overleed Elise Delsaerdt, nichtje van Karlien Van Remoortere (dwarsfluit), op achttienjarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Graag willen we ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden. “We zullen nooit meer ‘allemaal’ samen zijn, maar we zullen haar steeds in ons hart en onze gedachten meedragen, zodat ze voor altijd ‘onder ons’ zal blijven.”

-34-


Muziekske 61 Rouane

Becky Willaert, van 1990 tot 2001 muzikant geweest in het Harmonieorkest (drumband en dwarsfluit), de zus van Yves Willaert (altsaxofoon) en dochter van Denise Vreven (+) heeft een flinke zoon gekocht: Rouane. Hij werd geboren op 17 augustus 2009 om 16.30 u. Hij woog toen 3,100 kg en mat 47 cm. We wensen Becky en Cherif veel geluk toe met hun eerste kindje!



Wist je dat 'pp' in onze harmonie staat voor 'pussy power'?



Wij steeds op zoek zijn naar grappige wist-je-datjes en iedereen leuke wist-jedatjes mag doorsturen naar deredactie.harmoniehove@gmail.com ?



André en Dorien hun sopraansaxofoon hebben gewisseld voor een klarinet. Waarom ? Omdat de klarinetten een grote groep van een harmonieorkest vormt. Bij ons in het orkest is de verhouding klarinetten tot de andere instrumenten niet echt optimaal. Wil je een 'normale' verhouding, dan mag je gerust rekenen op 30 à 40 klarinetten.



Wist je trouwens dat de klarinet een tessituur van 4 octaven heeft ?



Onze Pripri (cfr. de nieuwe dirigent, Peter) niet tevreden is met zijn bijnaam? Suggesties zijn welkom.



Pripri eindelijk vrede heeft genomen met zijn barkruk en dat hij er nu wekelijks zijn dijspieren op traint tijdens de repetitie?



Sarah (slagwerk) tijdens een bepaald stuk niet naar de dirigent kijkt, “want dat gaat niet”.



We dit jaar Mojito serveerden op de Zomer-end Feesten?



Er ook een Facebook-groep is van de harmonie? Je kan ze vinden onder de groepsnaam ‘Harmonie Hove’. Iedereen is welkom zich hierbij aan te sluiten!



Het harmonieorkest nog nooit zo groot is geweest als vandaag?



81 harmoniemuzikanten en 33 jeugdharmoniemuzikanten danken de verbouwingswerkers van Da Capo o.l.v. Theo Voorspoels dat Da Capo deze capaciteiten kan onderbrengen. Lijkt dat ze het toen al wisten…



Wist je ook dat sinds 1 januari 2009 tot op vandaag niet minder dan 16 nieuwe muzikanten toegetreden zijn?



De deugniet op pagina 22 Bert Bossyns (trompet) is?



Wist je dat peter tijdens de repetitie zijn eigen bijnaam roept om de muziek te verduidelijken? Accenten op de trompet klinken als 'pri pri', pri, pri

-35-


Muziekske 61

ď ‡Agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De bijgewerkte agenda is te raadplegen op onze website: www.harmoniehove.be

NOVEMBER 2009 wo 04.10.09

Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

wo 11.11.09

Herdenking Wapenstilstand -> samenkomst om 10.00 u. op het Kerkplein aan de SintLaurentiuskerk

do 19.11.09

Kerkvoorbereiding KerkConcert

vr 20.11.09

Generale repetitie —> 20.00 u in de kerk

za 21.11.09

wo 25.11.09

za 28.11.09

ma 30.11.09

Hov'in Harmony Sint-Laurentiuskerk om 20.00 u. Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo Jeugduitstap -> Bijeenkomst aan Da Capo -> Surprise ! -> Aanwezig zijn is de boodschap Sinterklaasbezoek aan de jeugdafdeling DECEMBER 2009

za 05.12.09

Teerfeest -> Zaal Da Capo om 18.30 u. -> Deuren: 18.00 u. -> Jeugdmuzikanten aanwezig om 18.00 u. -> warm blazen + stemmen

zo 06.12.09

Opruiming Teerfeest

wo 16.12.09

Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

za 26.12.09

Kerstrondgang

-36-


Muziekske 61

ď ‡Agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De bijgewerkte agenda is te raadplegen op onze website: www.harmoniehove.be JANUARI 2010

za 02.01.10

Kerstrondgang Ziekenzorg -> Bijeenkomst bij Jos Peeters Beekhoekstraat 48 2540 Hove -> 14.00 u. -> Gelieve je deelname door te geven naar AndrĂŠ Voorspoels

ma 04.01.10

Opendeurrepetitie + Nieuwjaarsreceptie Jeugdafdeling -> met toelichting over het weekend op 'De Hoge Rielen' -> 18.30 u. in Da Capo Worstenbroodrepetitie Harmonieorkest -> 20.00 u. in Da Capo -> Worstenbrood of appelbol na de repetitie Graag uw voorkeur doorgeven aan Jef De Swert

wo 06.01.10

Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

wo 27.01.10

Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

-37-


Muziekske 61

Harmonie in Beeld

-38-


Muziekske 61

Opdracht van de maand: Zoek de échte Peter Préal...

-39-


Muziekske 61

-40-

Het Muziekske oktober 2009  

Het Muziekske is het driemaandelijks leden- en ereledenboekje van het Koninklijk Harmonieorkerkest Sint-Laureys uit Hove.

Advertisement