Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Ruda Śląska, dn. 26.05.2013r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.05.2013r.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Nazwa zlecenia: Tłumaczenie pisemne POL->ENG (112012 słów tekstu źródłowego)

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2 800,30 eur (0,025 eur/słowo tekstu źródłowego) 2. Kwota uzysku: 1 400,15 eur 3. Kwota do opodatkowania: 1 400,15 eur 4. Podatek od wynagrodzenia: 252,03 eur 5. Kwota do wypłaty: 2 548,27 eur (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem euro dwadzieścia siedem centów)

mLingia Sp. z o.o. Zleceniodawca

.................................. Zleceniobiorca


SPRZEDAWCA

Firma

Miejscowość

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Adres

Ruda Śląska

Faktura Vat Data wystawienia faktury:

26.05.2013r. NIP

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)

1

Nr NABYWCA

Firma (imię i nazwisko):

mLingua Sp. z o.o. Adres:

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP:

778-14-35-103

Uwagi:

Symbol PKWiU/PKOB

miara

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku zł

1

Tłumaczenie pisemne POL>ENG (761007 znaków)

Gotówka/przelew Termin zapłaty Nazwa banku: Nr konta:

Do zapłaty

Słownie zł/gr

1800zn

423

przelew 9.06.2013r. Bank Polski 10000000000000000000000

12 762 zł

71

podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej)

24,53

gr

SUMA

%

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem

gr

gr

10376,19

23

2386,52

12762,71

10376,19

23%

2386,52

12762,71

8%

0,00

0,00

7%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

4%

0,00

0,00

gr

dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy

imię nazwisko pieczęć

gr

Wartość towaru (usługi) bez Stawka podatku Kwota podatku podatku

Sprzedaż według stawek

Nazwa towaru (usługi)

Lp.

10 376,19

imię nazwisko pieczęć

0%

0,00

zwolnione

0,00

niepodlegające

0,00 2 386,52

12 762,71

mLingua Sp. z o.o.

podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej)


Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek nr 1/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 26.05.2013r. Data sprzedaży: 27.05.2013r. Miejsce wystawienia: Ruda Śląska

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Adres:

Stary Rynek 100

Miejscowość

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

778-14-35-103

Uwagi: brak L.p. 1.

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL ->ENG (761007 znaków)

J.m.

Ilość

1125 znaków przekładu

Cena

677

45,03zł

Rabat -

Razem:

30 485,31zł

30 485,31zł

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Wartość

30 485,31zł

trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy przelewem 9.06.2013r.

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Dokumenty księgowe  
Dokumenty księgowe  

Do sporzadzenia dokumentow wykorzystalam wzory dostepne w Internecie. Plik pdf zawiera skan rachunku do umowy zlecenia, faktury VAT i rachun...

Advertisement