Informator Polski

Page 28

Oscypek jak powstaje skarb Podhala

Dzięki gościnności pani Agaty z Ochotnicy Górnej podglądamy proces powstawania tradycyjnego sera górskiego. 1. Zważone mleko z podpuszczką 2. Odciskanie masy suchej od serwatki żyntycy 3,4. Formowanie sera w matrycy 5. Kąpiel solankowa 6. Wędzenie na sosnowych wiórach 7. Bacówka z XIX zbudowana metodą zrębową jeszcze pół wieku temu służyła za schronienie dla bacy i stada owiec na przysiółku Holina niedaleko Ochotnicy Górnej w Gorcach.

2

4

5

zdjęcia Patrycja Skłodowska - blog www.kartkazpodrozy.pl

3

1

6 26

7 Informator Polski — nr 1(96) 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.