Page 1

Porównanie e-podręcznika i tradycyjnego. Cechy: E-podręcznik. Tradycyjny podręcznik. wertowanie kartek + 2 strony naraz + + notatki na marginesie + wyróżnienie tekstu na marginesie + robienie zakładek + dobieranie wielkości + czcionki

Pk tabelka  
Pk tabelka  
Advertisement