__MAIN_TEXT__

Page 1

Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV LUNA Septembrie: Luna finalizării pregătirilor componentei de locuire a proiectului Pata-Cluj

La finalul lunii septembrie a avut loc lansarea sistemului de accesare a locuințelor sociale din cadrul proiectului Pata-Cluj

În 22 septembrie, a avut loc lansarea sistemului de accesare a locuinţelor sociale ale proiectului PataCluj în cadrul unei întâlniri cu actorii sociali interesaţi de această componentă. După o săptămână de informări realizate în comunităţile din Pata Rât cu privire la criteriile de eligibilitate şi de accesare a locuinţelor sociale, acestea au fost prezentate joi la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială actorilor sociali implicaţi în proces: reprezentanţi ai instituţiilor publice și ai ONG-urilor active în Pata Rât. Pe agenda discuţiilor de la întâlnire s-au regăsit următoarele teme: conceptul de locuire al proiectului, procesul participativ pentru elaborarea sistemului de accesare a locuinţelor sociale, criteriile de eligibilitate și de accesare a locuințelor sociale şi etapele procesului de acordare a locuinţelor sociale din cadrul proiectului Pata-Cluj. Întâlnirea a adunat 43 de participanţi. Cea mai mare parte a acestora au participat, timp de 6 luni, la consultările legate de locuirea socială din Pata Rât din cadrul proiectului. Implementarea componentei de locuire Pata-Cluj va începe în 3 octombrie prin deschiderea unui birou de informaţii care va fi activ până în 18 noiembrie şi la care locuitorii din Pata Rât pot cere informaţii despre actele necesare pentru întocmirea dosarelor de locuire. Facilitatorii comunitari Alex şi Vlad şi colega noastră Anna care se ocupă de actele de identitate şi prestaţiile sociale vor oferi informaţii şi îndrumare generală legate de programul de lucru al instituţiilor emitente a diferite acte necesare pentru dosar, de formulare care trebuie completate şi alte informaţii despre procesul şi calendarul de locuire. La Căsuţa Verde din Pata Rât unde va funcţiona acest birou în aceeaşi perioadă va funcţiona şi un birou de înregistrare a dosarelor. Echipa care se va ocupa de acest lucru va fi o echipă externă, însoţită de avocaţii care îi vor ajuta pe cei care au nevoie cu redactarea unor documente oficiale. Această echipă va oferi consultanţă individuală familiilor, ţinând cont de situaţiile şi condiţiile specifice ale fiecăreia. Totodată, pentru cei interesaţi vor avea loc şi o serie de întâlniri tematice de grup pe teme de familie ţinute de colegele managere de caz şi Mălina, colega care se ocupă de locurile de muncă care vor demara în cursul lunii octombrie. Rolul acestor şedinţe este de a discuta diferite aspecte ale calității de părinte, despre nevoile copiilor și ale părinților. De asemenea, vor avea loc o serie de întâlniri centrate pe angajare și pe modalități de administrare a resurselor familiale. Biroul de informare, biroul de înregistrare

Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


și grupurile tematice vor funcţiona în paralel pe perioada depunerii dosarelor pentru locuințe sociale. Întrucât numărul de locuinţe sociale realizate în cadrul proiectului constituie doar aproximativ 10% din totalul locuinţelor de care ar fi nevoie pentru asigurarea condiţiilor decente de locuit şi pentru desegregarea spaţială a comunităţilor din Pata Rât, este nevoie de o selecţie a familiilor care vor beneficia de aceste locuinţe sociale. Astfel, împreună cu actorii sociali interesați și cu membrii comunității, am lucrat la dezvoltarea unui sistem de accesare a locuințelor sociale, sistem care cuprinde: un set de criterii de accesare a locuințelor şi instrumente de evaluare a nevoilor şi resurselor familiilor care doresc să aplice pentru o locuinţă în cadrul proiectului Pata-Cluj. Pe baza acestei evaluări se va realiza planul de intervenţie. Acordarea locuinţei sociale face parte din acest plan şi trebuie acompaniată de celelalte măsuri din arii de bază ca sănătate, educaţie şi ocupare. Evaluarea are la bază perspectiva drepturilor copilului, adică analizează resursele şi nevoile familiei în contextul creşterii şi îngrijirii copilului. Rezultatele finale ale selecţiei pentru locuinţele sociale vor fi anunţate în 24 martie 2017. Calendarul complet al procesului de acordare a locuințelor şi paşii selecţiei sunt disponibili în fluturaşul de informare pe care îl găsiţi aici. Elaborarea acestui sistem de accesare a locuințelor sociale în cadrul proiectului a presupus un proces participativ. Pe de o parte au fost realizate o serie de consultări în comunitățile țintă, iar pe de altă parte au avut loc șase întâlniri cu actorii sociali interesați de proiectul de locuire cu care au fost discutate criteriile de accesare a locuințelor sociale care vor fi construite și achiziționate prin proiect. Pe baza acestor consultări cu comunitatea şi cu actorii sociali a fost definitivat setul criteriilor de accesare, procesul fiind coordonat de cercetătorii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Proiectul Pata-Cluj doreşte astfel să contribuie la acele eforturi ale căror obiectiv este incluziunea socială a celor mai defavorizate comunităţi prin asigurarea condiţiilor decente de locuit ca parte a măsurilor integrate de incluziune socială. Astfel în cadrul acestei componente va fi pilotată locuirea socială participativă şi vor fi construite şi

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV achiziţionate 32 de locuinţe sociale în afara Pata Rât (în Cluj-Napoca și Apahida), destinate exclusiv locuitorilor din această zonă. Mai multe informaţii despre contextul local şi naţional în care a fost pilotat acest proiect, dar şi despre procesul participativ al realizării criteriilor şi a sistemului de acordare a locuinţelor sociale puteţi găsi consultând materialul ataşat.

Evenimente și acțiuni cu și pentru comunitate Toamna a început cu cea de-a cincea sesiune de design şi construcţie de mobilier urban la Pata Rât Miercuri 7 septembrie a avut loc cea de-a cincea sesiune de design şi construcţie de mobilier urban la Pata Rât. A doua sesiune de anul acesta și ediţia cu numărul 5 a Marii Construieli a avut drept scop reamenajarea spaţiului de la Unitatea Mobilă, repararea mobilierului existent şi completarea acestuia cu bănci şi mese noi în vederea pregătirii spaţiului pentru începerea şcolii. Astfel, după ce timp de patru sesiuni am învăţat să construim diferite obiecte de mobilier urban din europaleţi: canapele şi mese, umbrar, acoperiş pentru o fântână, bănci de cinema, în cea din urmă sesiune am reamenajat spaţiul şi am recondiţionat obiectele de la Unitatea Mobilă. Ne-am adunat de dimineaţă aproximativ 10 adulţi şi 20 de copii şi am lucrat împreună timp de 3 ore, după o scurtă sesiune de instructaj pentru protecţia muncii. Munca propriu zisă a presupus curăţarea meselor şi a canapelelor vechi şi pregătirea lor pentru revopsire, vopsirea şi revopsirea tuturor obiectelor de mobilier în culori vii, repararea băncilor vechi, construirea a 5 noi banchete şi a 2 noi mese și repararea umbrarului. Activitatea de vopsit, pictat şi estetizat mesele şi băncile a fost preferata copiilor care au început repede să îmbogăţească, în mod spontan şi liber, obiectele vopsite cu diverse modele, culori şi forme. Munca de construcţie a rămas în seama colegilor din echipa de educaţie şi a facilitatorilor. Ceilalţi s-au ocupat de organizarea şi păstrarea ordinii activităţilor în spaţiul de lucru şi repararea mobilierului vechi. La final am numărat 17 piese de mobilier construite şi recondiţionate şi 30 de persoane mai însorite, mai vesele şi mai încărcate de energie. Acțiunile de tip Marea Construială au venit în întâmpinarea nevoilor comunității de a avea spații de socializare și interacțiune în comunitate, şi în întâmpinarea nevoilor echipelor care lucrează la Unitatea Mobilă de a avea spaţii (mai) sigure pentru a desfășura activităţile şi Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


acţiunile cu şi pentru copii. Sesiunile de design și bricolaj au fost ocazii concrete în care voluntari, prieteni ai proiectului, membri ai comunității clujene și ai comunităților din Pata Rât s-au cunoscut mai bine și au lucrat împreună. Echipa de educație a pregătit copiii pentru prima zi de școală La începutul lunii septembrie echipa de educație împreună cu echipa managerilor de caz au început să informeze familiile cu privire la pregătirile pe care le au de făcut pentru începerea anului școlar. Astfel, au mobilizat și însoțit 16 școlari, atât copii înscriși în clasa 0, cât și copii mai mari, la Direcția pentru Sănătate Publică pentru realizarea analizelor medicale necesare începerii anului școlar. Iar în data de 12 septembrie echipa de educație a însoțit copii la școlile de care aparțin la festivitatea de deschidere a anului școlar. Pentru școlarii mici această experiență a fost unică și i-a intimidat, motiv pentru care o parte dintre colegi au rămas cu ei la ore în primele zile de școală. Pentru școlari mai mari, trecuți prin această experiență, reîntâlnirea cu colegii și învățătoare a fost motiv de bucurie. La jumătatea lunii septembrie au avut loc informări în comunitățile din Pata Rât cu privire la locuinţele sociale din cadrul proiectului Pata-Cluj Începând cu data de 14 septembrie echipa ADI a început informarea membrilor comunităţii din Pata Rât cu privire la criteriile de eligibilitate și la cele pentru accesarea locuințelor sociale oferite prin intermediul proiectului PataCluj. Informarea vizează atât criteriile, cât și perioadele şi etapele procesului de evaluare a dosarelor, precum și serviciile aferente procesului de locuire. Astfel, prima informare din casă în casă a avut loc în 14 septembrie în comunitatea Coastei, iar în perioada 15-20 septembrie au avut loc informări şi în comunitățile Dallas și Cantonului. Scopul acestor informări a fost pregătirea comunității pentru întâlnirile de lansare oficială a sistemului de accesare a locuințelor sociale realizate în 22, respectiv 23 septembrie. Astfel, în data de 22 septembrie a avut loc o întâlnire în care am prezentat aceste criterii detaliat instituţiilor locale. Iar în 23 septembrie am făcut public materialul detaliat referitor la punctaj, actele necesare, informațiile instituționale utile, etc. pentru criteriile de accesare a

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV locuinţelor sociale și am vorbit despre ele în comunitate. Membrii comunităţii au aflat cu această ocazie că vor putea cere informaţii şi primi sprijin la Biroul de Informare care va funcţiona în comunitate începând cu 26 septembrie. Din 3 octombrie aceștia vor avea posibilitatea să-și depună dosarele la Biroul de Înregistrare, iar echipa ADI va oferi sprijin celor interesaţi de locuinţele sociale din proiect prin intermediul activităţii Biroului de Informare și al Grupurilor de Suport. Puteţi afla mai multe despre acestea în materialul de informare dedicat componentei de locuire, accesând link-ul.

Activități de final de an cu participanții înscriși în programul “Șansa a doua” În data de 9 septembrie un grup de 5 copii școlari înscriși în programul “Șansa a doua” oferit în cadrul proiectului au participat la un eveniment în parcul Armătura. La târgul desfășurat în cadrul Ecotradiții copii au trecut pe la standurile cu produsele tradiționale de casă și au degustat din produsele oferite. Apoi au cântat la darabane, s-au dat în hamace și au povestit cu ceilalți participanți la eveniment. Acest gen de activități extrașcolare (excursii, participare la evenimente și ateliere) au fost desfășurate în lunile de vară cu școlarii din programul șansa a doua ca metodă de învățare non-formală și de petrecere a timpului liber. La finalul lunii septembrie, adulții din grupa de gimnaziu a programului au susținut examenele de corigențe la sediul școlii Christiana. Pentru a-i ajuta pe adulți să-și încheie cu bine primul ciclu de studii gimnaziale echipa de educație a oferit suport cu: informări în teren cu privire la derularea programului de susținere a corigențelor, transportul din comunitate, la școala Christiana și retur. Pe parcursul susținerii acestor examene, echipa a fost liantul între profesori și adulții din grupa de gimnaziu. În urma susținerii examenelor de corigențe 4 persoane adulte au finalizat nivelul I al ciclului gimnazial. Cursurile programului “Șansa a doua” vor fi reluate pentru cele două grupe (copii și adulți) începând cu luna octombrie. Proiecțiile realizate în Pata Rât cu sprijinul Cinemobilului s-au mutat pe strada Cantonului Proiecțiile de film și desene animate realizate cu sprijinul Cinemobilului s-au mutat joi, 29 septembrie, pe strada Cantonului. Astfel că, după o serie de proiecții desfășurate în aer liber la Unitatea Mobilă, în spațiul amenajat special în timpul celei de-a patra sesiuni de Mare Construială, Cinemobilul s-a mutat în zona Cantonului, într-un spațiu închis. Desenele și filmele au fost proiectate într-o sală de rugăciune pusă Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


cu generozitate la dispoziția noastră de către pastorul din comunitate. Copiii din comunitatea Cantonului au avut ocazia să se bucure de desene animate și comedii mute de la începuturile cinematografiei timp de aproximativ 100 de minute. Din cei aproximativ 40 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 13 ani o parte au participat și la proiecțiile de la Unitatea Mobilă. Cu toate acestea au stat cuminți și s-au uitat la desene alături de ceilalți. Nu toți copii au fost răbdători, însă toți erau entuziasmați. În preajmă au stat și câțiva părinți, unii înăuntru, cu copii lor, iar alții au așteptat afară. Chiar dacă unii copii au fost chemați acasă pe parcurs ca să-și facă temele, sala a rămas arhiplină și au stat înghesuiți să încapă cât mai mulți. La montarea și demontarea, precum și la transportatul echipamentului la mașină, ne-au ajutat câțiva dintre ei. Copiii și-au exprimat dorința de a mai participa la astfel de evenimente, cât mai curând și cât mai des. Și pentru că pe parcursul celor două luni în care au fost proiectate filme copii au întrebat cât vor dura proiecțiile, urmează să găsim o formulă ca ultimele două vizionări care vor avea loc în luna octombrie să ajungă, din nou, la cât mai mulți doritori, din toate cele patru comunitățile. Începând cu luna octombrie 2016 programul și activitatea echipelor care merg în Pata Rât, cu excepția echipei de educație, se va schimba pentru a acomoda nevoia de sprijin a comunității pentru realizarea dosarelor de accesare a locuințelor sociale. Pentru că programul de lucru în comunitate este făcut de echipa Pata-Cluj pentru a acomoda nevoile și programul membrilor comunităților din Pata Rât, acesta poate suferi modificări pe parcursul lunii octombrie. Când acesta se va stabiliza vom informa din nou toți actorii sociali interesați cu privire la modificările apărute. Program Birou de Informare: Luni, Marți, Miercuri, Vineri 12.00-16.00 Facilitatorii comunitari și Anna de la echipa de acte oferă sprijin pentru obținerea informaţiilor necesare obţinerii documentelor pentru dosarul de locuire. Program Birou de Înregistrare: Luni, Marți, Miercuri 12.00-16.00 Vineri 10.00-12.00 Consultanții externi și avocații înregistrează aplicaţiile și oferă consultanţă individuală familiilor pentru a putea obţine punctaj maxim pentru dosarele pentru locuințe sociale. Consiliere medicală: Marți 12.00-14.00 Joi 12.00-14.00 Echipa medicilor sprijină locuitorii să-și evalueze starea generală de sănătate și oferă servicii medicale de urgență. Grup Ocupare: Miercuri 09.00-11.00 Echipa de ocupare oferă consiliere în cadrul unor discuții de grup pentru rezolvarea problemelor legate de locul de muncă și administrarea resurselor. Grup pentru Părinți: Marți 09.00-11.00 Managerele de caz oferă consiliere în cadrul unor discuții de grup despre nevoile copiilor și ale părinților.

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV Evenimente trecute Echipa de intervenție a proiectului Pata-Cluj a participat la o formare privind organizarea grupurilor de suport care vor începe în luna octombrie Ágnes Dávid Kacsó, lector universitar la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, a susținut la începutul lunii septembrie un curs de formare pentru echipa proiectului. Scopul formării de patru zile a vizat pregătirea unei părți a echipei de intervenție în scopul susținerii celor 2 grupuri de suport: grupul pentru părinți și grupul pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și administrare a resurselor. Cele 2 grupuri urmează să fie organizate în Pata Rât, odată cu începerea componentei de locuire în comunitate. Trainingul a vizat atât o prezentare teoretică a etapelor de dezvoltare ale copilului, a disciplinării pozitive, a comunicării părinte-copil, nevoi specifice ale copiilor și ale părinților, cât și exerciții practice de stimulare psiho-socială a copilului la diferite vârste. Au mai fost abordate câteva elemente referitoare la dinamica grupurilor prin perspectiva teoriei: organizarea acestora și posibile dificultăți întâmpinate în realizarea lor.

Evenimente conexe – construire de rețele Echipa Pata-Cluj a avut în 27 septembrie o vizită de lucru cu reprezentanții Ambasadei Norvegiei în România Marți 27 septembrie echipa Pata-Cluj a primit în vizită o delegație din partea Ambasadei Norvegiei în România: domnul Kåre Eltervåg, noul consilier al Ambasadei Norvegiei în România, care se ocupă de granturile SEE și doamna Mariana Nițelea, asistent EEA și Granturi Norvegiene. În prima parte a vizitei, delegația a fost primită în Sala Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca de către echipa proiectului Pata-Cluj, unde, într-o atmosferă destinsă a avut loc o prezentare pe componente a proiectului. Astfel, după descrierea cadrului conceptual al proiectului și a istoriei Pata Rât, echipele de educație, facilitare comunitară, management de caz, acte, ocupare și partenerii noștri de la Fundația AltArt, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și Habitat for Humanity Cluj au prezentat pe scurt activitatea lor, ilustrându-și munca cu exemple de reușite, greutăți întâmpinate, inclusiv prin poze și scurte filme de documentare. Dat fiind că locuirea este componenta spre care se canalizează în prezent cele mai multe resurse ale proiectului această componentă a primit timp și atenție specială. Colegii noștri responsabili de componenta de locuire au descries detaliat munca realizată până în prezent și procesul prin care vor fi acordate cele 32 locuințe sociale din proiect. În cea de-a doua parte a vizitei, o mică echipă din proiect a însoțit reprezentanții Ambasadei într-o scurtă deplasare în Pata Rât unde au prezentat comunitățile cu specificitățile lor și munca realizată în fiecare dintre aceastea până în prezent. Oaspeții noștri au fost impresionați de munca noastră, și și-au exprimat părerea și convingerea că această muncă îndreptată spre desegregarea și incluziunea socială a comunităților din Pata Rât merită continuată. Vizita a venit și ca o confirmare a muncii depuse și a rezultatelor deja înregistrate ale proiectului. Totodată, întâlnirea a fost un prilej foarte bun pentru a întâri relația cu finanțatorul și a crea un spațiu de dialog direct între finanțator și promotor, oferind posibilitatea de a împărtăși expertiza bilaterale și viziunea comună asupra modalităților de abordare a problemelor structurale complexe cu care se confruntă societățile postcomuniste.

Evenimente viitoare Membrii Clovni fără frontiere s-au întors la Cluj să țină spectacole pentru copii și ateliere pentru copii și adulți Membrii Organizația Clovni fără Frontiere Suedia (Clowner utan Gränser Suedia) vor veni în 4 și 5 octombrie la Cluj să desfășoară activități cu copiii de la Pata Rât în cadrul unui turneu pe care îl fac în România. Astfel, marți 4 octombrie va avea loc un prim spectacol la ora 11 la Școala Traian Dârjan și un atelier cu adulți, (tineri) lucrători cu copii și voluntari începând cu ora 17 la tranzit.ro. Miercuri, 5 octombrie aceștia vor ține un spectacol pentru copiii din Pata Rât și unul pentru copiii de la Școala Specială 2, începând cu ora 14. Echipa facilitatorilor culturali ai Pata-Cluj îi vor asista și vor facilita interacțiunea cu grupul suedez în cele două zile ale șederii lor la Cluj. Atelierul este deschis publicului larg în limita locurilor disponibile și se adresează tuturor categoriilor de vârstă și tuturor categoriilor de lucrători (instituționali, non-formali etc) cu copiii. Clovni fără Frontiere Suedia este o organizație non-profit care lucrează în toată lumea pentru a împărtăși speranță și râsete copiilor care cresc în medii defavorizate. Clovni fără

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV Frontiere Suedia face parte din rețeaua internațională de inițiative Clovni fără Frontiere (Clowns without Frontiers) . Aceștia realizează activități cu copii defavorizați sau bolnavi, copii care au trecut prin diferite situații de criză, catastrofe sau care se confruntă cu sărăcie încercând să-i facă să zâmbească și să îi țină activi și curioși. Spectacolul de teatru Refugii este reluat în cadrul Microstagiunii Reactorului Social Spectacolul de teatru Refugii, în regia lui Petro Ionescu și Raul Coldea, un spectacol critic care abordează efectele locuirii precare asupra vieților oamenilor este reluat în această toamnă în cadrul Microstagiunii Reactorului Social la Reactor de Creație și Experiment. Pe o scenă minimalistă, cei patru actori (Doru, George, Alina și Paul) mizează pe jocul dintre distanțare și implicare, un joc menit să producă discurs critic, pentru a ridica semne de întrebare și a deschide discuții noi cu privire la tema locuirii precare. Construit pe metodele devised theatre, spectacolul își propune să familiarizeze publicul cu aceste probleme printr-o reprezentare care să genereze empatie în rândul spectatorilor. Spectacolul a avut premiera în 6 mai, iar următoarea reprezentație va avea loc în data de 24 octombrie, de la ora 20, în spațiul Reactor de creație și experiment. Echipa proiectului Pata-Cluj recomandă spectacolul și-i invită pe toți cei interesați de teme precum vulnerabilitatea și invizibilitatea socială, locuire precară și povești personale care ne scot din zona de confort și ne teleportează dincolo de realitatea de dincolo de stereotipuri. Producția pentru spectacolul Refugii este realizată de echipa Reactor de creație și experiment și este finanțată prin proiectul Pata-Cluj, componenta de cultură. Acest spectacol a fost realizat în cadrul apelului deschis pentru manifestări culturale și lucrări de intervenție artistică lansat de Fundația AltArt în contextul proiectului Pata-Cluj. Prin intermediul actelor artistice produse în acest cadru se încurajează reflecția asupra temelor legate de relația dintre comunitatea din Pata Rât și Cluj-Napoca. Pata-Cluj participă Târgul CIVI

pentru

prima

dată

la

Târgul CIVI - Cluj Initiative for Volunteering and Involvement e ocazia creată pentru toți locuitorii Clujului de a face cunoștință cu ONG-urile și asociațiile locale. CIVI își propune să fie o platformă interactivă de prezentare și informare asupra organizațiilor clujene, având ca scop implicarea societății civile prin voluntariat. Târgul CIVI, organizat de UN Youth Association of Romania - Filiala Cluj va avea loc în zilele de 19 și Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


20 octombrie la Casino, Centru de Cultură Urbană Cluj. Vom fi prezenți la eveniment pentru a prezenta potențialilor voluntari activitățile desfășurate la Pata Rât în ultimii doi ani la care se pot implica și ei. Echipa de ocupare a proiectului Pata-Cluj va participa pentru a patra oară la Târgul de Cariere Cluj Global din această toamnă Târgul de Cariere Cluj Global este un eveniment bianual la care se întâlnesc angajatori cu potențiali angajați, ONG-uri cu viitori voluntari și colaboratori. În 25 și 26 octombrie, la ediția de toamnă de anul acesta, a 21 a Târgului de Cariere din Cluj, va participa, pentru a patra oară, și o echipă din partea Pata-Cluj. Vom fi prezenți la eveniment pentru a prezenta potențialilor voluntari activitățile desfășurate la Pata Rât în ultimii doi ani la care se pot implica în calitate de voluntari și pentru a însoți membrii comunității de la Pata Rât la întâlnirea cu angajatorii. La edițiile anterioare mai multe persoane și-au depus CV-urile direct la standul angajatorilor și câteva au fost chemate la interviu în urma participării la târg. Târgul de Cariere (TdC) este cea mai mare rețea de evenimente de carieră din România și Republica Moldova. Au organizat până acum peste 100 de evenimente de carieră în orașe din România și Republica Moldova. 2016 este un an aniversar pentru Târgul de Cariere, împlinește 10 ani de existență și de activitate. Detalii despre Târgul de Cariere pe site-ul http://www.targuldecariere.ro/cluj-global/ și despre participarea echipei Pata-Cluj la Târg pe pagina web a proiectului la componenta ocupare http://patacluj.ro/componenteleproiectului/ocupare/.

Anunțuri pentru comunitate Sesiunea lunară de fotografii pentru acte de identitate și informări despre prestații sociale În ultima zi de luni din fiecare lună Roland face poze pentru actele de identitate ale membrilor comunității din Pata Rât în timpul programului de lucru al echipei care se ocupă de întocmirea documentelor sociale. În luna septembrie Roland împreună cu Mária, colega din echipa de prestații sociale, au realizat 8 fotografii de buletin. Aceasta a fost și ultima sesiune de realizare a fotografiilor gratuite pentru buletin. Mária a depus, împreună cu oamenii

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV din Pata Rât, 17 cereri de reînnoire a buletinului, 1 cerere pentru un duplicat de certificat de naştere, 4 cereri pentru certificat de naștere cu sentință, 3 cereri pentru alocație de stat și 1 dosar pentru ajutor social. În perioada următoare Mária va susține și consilia persoanele care au nevoie de acte de identitate pentru întocmirea dosarelor pentru locuințele sociale. La sfârșitul lunii septembrie au început lucrările de mutare a Unității Mobile La sfârșitul lunii septembrie au început lucrările de mutare a Unității Mobile de la Pata Rât. Aflată în prezent lângă Căsuța Verde, aceasta va fi mutată în perimetrul aceleiași curți, doar mai aproape rampă. Între timp, activitățile echipei Pata-Cluj au fost mutate temporar la Căsuța Verde, urmând a fi găsită o locație stabilă până la reasamblarea Unității Mobile în noua locație. Activitățile vor fi reluate o dată cu racordarea acesteia din urmă la utilități în noua locație. În 30 septembrie a avut loc o campanie de informare a familiilor de la Pata Rât cu privire la rechizitele școlare oferite prin intermediul proiectului Pata-Cluj În ultima zi a lunii septembrie echipa de educație și Mălina au informat familiile de la Pata Rât cu privire la rechizitele pe care le vor primi școlarii acestora. Am întârziat anul acesta cu distribuția de rechizite școlarilor din cauza faptului că aceste rechizite au fost obținute din donații de la firme și companii clujene în urma unei campanii de strângere de rechizite realizată de echipa de ocupare a proiectului și o parte dintre ghiozdane au venit mai târziu. Cele 150 de ghiozdane echipate de angajați ai companiilor clujene vor fi oferite copiilor care nu au primit de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca în prima săptămână din octombrie.

Calendarul incluziunii sociale Pata-Cluj: luna octombrie 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie. Tema de anul acesta a campaniei internaționale a Organizației Mondiale pentru Sănătate este “Luați o poziție împotriva discriminării pe criterii de vârstă”. Tema de anul acesta provoacă la reflecție pentru eliminarea atitudinilor negative și a discriminării pe baza vârstei și subliniază efectele acesteia asupra persoanelor vârstnice. 2 octombrie © – Ziua Studentului Rom Această zi marchează alocarea, pentru prima dată în învăţământul superior românesc, a 10 locuri distincte pentru candidaţii romi la secţia de asistenţă socială a Universităţii din Bucureşti în 1992. Iniţiativa a fost a profesorilor sociologi dr. Elena Zamfir şi dr. Vasile Burtea. În fiecare an numărul de locuri dedicate studenților de etnie romă a crescut ajungând, de pildă, în anul 2006, la 420 locuri distincte pentru diferite facultăţi din ţară. (Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006) 3 octombrie (prima luni a lunii) – Ziua Mondială a Habitatului (Oraşe fără ghetouri)

Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Naţiunile Unite au desemnat prima luni a lui Octombrie drept Ziua Mondială a Habitatului. Scopul acestei zile este de a reflecta situaţia oraşelor în care locuim şi dreptul fundamental la locuire adecvată. Scopul a fost şi de a ne reaminti că avem puterea şi responsabilitatea să influenţăm viitorul oraşelor noastre. Ziua Mondială a Habitatului a fost stabilită în 1985 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 40/202 şi a fost serbată pentru prima dată în 1986. Ziua Mondială a Habitatului din 2016 este marcată în 2 octombrie sub tema Locuirea în prim-plan. Aceasta va marca începutul oficial al lui octombrie urban, o lună plină de manifestări, evenimente și activități. 5 octombrie – Ziua Mondială a Profesorului Ziua Mondială a Profesorilor care se ține anual în 5 octombrie este o inițiativă UNESCO, a zi dedicată recunoașterii, evaluării și îmbunătățirii cadrelor didactice din lume. Scopul principal a fost de a oferi timp pentru a privi și evalua teme legate de profesori. Ziua Mondială a Profesorilor este o extensie organică a muncii din timpul anului a UNESCO de a promova profesorii, de a se asigura că profesia funcționează bine. În 1994 UNESCO a declarat ziua de 5 octombrie drept Zi Mondială a Profesorilor pentru a sărbători faptul că în 1996 profesorii a realizat un pas important în cadrul unei conferințe interguvernamentale organizată de UNESCO la Paris în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii când a fost adoptate recomandările pentru statutul profesorilor. În plus, este sărbătorită și adoptarea la Conferința Generală a UNESCO din 1997 a recomandărilor UNESCO pentru statutul cadrelor didactice din învățământul superior. 8 octombrie © – Ziua Muzicianului Rom din România În de 8 octombrie 1923 s-a născut violonistul şi dirijorul rom Ion Voicu, decedat în 24 februarie 1997, la Bucureşti. Cu această ocazie serbăm și alți muzicieni romi: Mădălin Voicu (dirijor), Johnny Răducanu (jazz), Marius Mihalache (ţambal, jazz), Marin Petrache Pechea (jazz) ş.a. (Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006) 9 octombrie – Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului În această zi comemorăm victimele Holocaustului din România, din rândul evreilor, romilor şi al altor persoane victimizate din raţiuni de diversitate fizică, sexuală, religioasă, ideologică etc. Cu această ocazie reflectăm și asupra implicării statului român în Holocaust. Data de 9 octombrie a fost aleasă pentru a marca această zi pentru că reprezintă ziua în care România a început să deporteze evrei și romi către Transnistria în 1942. 10 octombrie – Ziua Mondială pentru Sănătate Mintală Ziua Mondială pentru Sănătate Mintală este o zi dedicată educației pentru sănătate mintală, conștientizare și advocacy pentru reducerea stigmei, izolării și discriminării asociate bolilor de sănătate mintală. Sărbătorită pentru prima dată în 1992, Ziua Mondială pentru Sănătate Mintală de anul acesta abordează tema “Demnității în Sănătatea Mintală - Ajutorului Primar Psihologic și pentru Sănătate Mintală pentru Toți”. Scopul este de a le permite oamenilor să nu se mai ascundă și să continue să co-existe, alături de ceilați, la muncă, în familie și în viața de zi cu zi.

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Septembrie 2016 20_BULETIN INFORMATIV 15 octombrie – Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini Campania a fost inițiată pentru a reduce rata mortalității infantile cauzată de boli resporatorii și diaree prin introducerea câtorva schimbări simple în comportament, cum ar fi spălatul pe mâini cu săpun. Această acțiune simplă reduce, conform cercetărilor, rata mortalității cauzate de astfel de boli până 25%, respectiv 50%. 17 octombrie – Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei Începând cu 1993 pe 17 octombrie este marcată, în fiecare an, Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei. Iniţiativa aparţine unei organizaţiei non-guvernamentale franceze pentru a promova necesitatea de a eradica sărăcia. Această zi marchează și faptul că la 17 octombrie 1987, peste 100.000 de oameni s-au adunat la Trocadéro, Paris, unde fusese semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului în 1948, pentru a aduce un omagiu victimelor sărăciei extreme, violenței și foametei. Aceștia au proclamat sărăcia drept o încălcare a drepturilor omului, au susținut dreptul fiecărei persoane la o viață decentă și necesitatea de a conlucra pentru a asigura respectarea drepturilor omului. Astfel, această zi este o zi de solidaritate cu persoanele sărace, inclusiv cele care sunt absente sau se tem să participe. 18 octombrie - Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane Din 2006, 18 Octombrie a fost declarată Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane și se observă în toate statele membre UE. Din cauza numărului mare de victime și a vulnerabilităților din România, mai multe organizații s-au implicat într-o campanie națională și s-au concentrat pe creșterea nivelului de conștientizare a problemei și pe crearea unui mesaj comun pentru a preveni acest tip de crimă organizată în țara noastră. 20 octombrie - Ziua Secţiei de Limbă Romani În această zi în 1992 a debutat primul curs de limba romani la nivel universitar, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, iniţiat şi ţinut de Gheorghe Sarău până în anul universitar 2000 / 2001. Din anul universitar 1997/1998, la aceeaşi facultate şi prin strădania sa, se înfiinţează secţia B indianistică (hindi - romani), pentru ca apoi, din anul universitar următor, 1998 / 1999, să se structureaze, tot ca specializare B, secţia de limba şi literatura romani. Din anul universitar 2005 / 2006, secţia capătă statut de secţie principală A. (Aceste informații sunt adunate și redactate de Gheorghe Sarău într-un Calendar al Romilor destinat scopurilor educative. © Ghe. Sarău, 2006)

Biroul MecanismulFinanciar Str Joseph II 12-16 (adresa poștală) Bd du Régent 47-48 (adresa fizică) B-1000 Bruxelles www.norwaygrants.org

sau www.norwaygrants-povertyalleviation.org © EEA și Granturile Norvegiene, Biroul Mecanismului Financiar, 2014-2016

NORWAY GRANTS | 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016


Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate” este impletementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Asociația Habitat pentru Umanitate Cluj și Fundația AltArt. Cu un buget total de 2.079.500 Euro, proiectul este finanțat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 20092014 în cadrul Programului “Combaterea Sărăciei” (RO25).

*** Despre Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants) Prin Mecanismul Financiar Norvegian și granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și întărește relațiile bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia cooperează apropiat cu Uniunea Europeană prin Acordul privind Spațiul Economic European (EEA). În perioada 2009-2014, Norvegia a contribuit cu 1,7 miliarde de euro. Granturile sunt disponibile pentru organizații nonguvernamentale, instituții academice și de cercetare, sectoarele publice și private din cele 12 state membre noi ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare largă cu organizații norvegiene și există activități care vor fi implementate până în 2016. Domenii cheie de suport sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societate civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniu cultural.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norway Grants 2009-2014. Camelia Badea coordonator comunicare proiect Pata-Cluj Tel.: 0786/375 825 E-mail: camelia@patacluj.ro patacluj@gmail.com Website: www.patacluj.ro Facebook: www.facebook.com/PatadinCluj Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQVqL CQJ4ozYqZtRtTlcAnQ Issu: https://issuu.com/pata-cluj2/stacks

www.patacluj.ro | fax. 0364/401479 patacluj@gmail.com |info@patacluj.ro

| 20_BULETIN INFORMATIV • Septembrie 2016

Profile for Pata-Cluj

Patacluj news 20, sept2016 ro f  

Patacluj news 20, sept2016 ro f  

Advertisement