Page 1

VELIKI ILI SVETI TJEDAN NEDJELJA MUKE GOSPODNJE CVJETNICA

PRIRUト君IK ZA MINISTRANTE TIJEKOM PRIPRAVE LITURGIJSKOG SLAVLJA NEDJELJE MUKE GOSPODNJE S KOMENTARIMA I UPUTAMA

OSIJEK, 2003.


2


NEDJELJA MUKE GOSPODNJE CVJETNICA

OSIJEK III, KORIZMA 2003. 3


4


SADRŽAJ Sadržaj .................................................................................... Izvori ...................................................................................... Napomena .............................................................................. Nedjelja muke Gospodnje – Cvjetnica .................................. Spomen Gospodnjeg ulaska u Jeruzalem ............................... Prvi oblik: Ophod ................................................................... Drugi oblik: Svečani ulaz ....................................................... Treći oblik: Obični ulaz ......................................................... Misa ........................................................................................ Zborna molitva ....................................................................... Služba riječi ........................................................................... 1. čitanje ................................................................................. Psalam .................................................................................... 2. čitanje ................................................................................. Muka Gospodina našega Isusa Krista .................................... Muka po Mateju ..................................................................... Muka po Marku ...................................................................... Muka po Luki ......................................................................... Euharistijska služba ............................................................... Darovna molitva ..................................................................... Predslovlje .............................................................................. Pričesna antifona .................................................................... Popričesna molitva ................................................................. Komentari i upute .................................................................. Što je potrebno pripremiti? .................................................... Pjevači .................................................................................... Čitači ...................................................................................... Sakristanka ............................................................................. Tjek slavlja ............................................................................. Početak – Komentar ............................................................... Služba riječi – Komentar ....................................................... Kraj – Komentar .................................................................... Važne upute za ministrante ....................................................

5

5 7 9 11 11 11 20 21 22 22 23 23 24 25 26 26 33 39 45 45 46 46 46 47 49 49 49 49 51 51 53 54 55


6


IZVORI Liturgijski tekstovi su uzeti iz: 1. Pastoralno izdanje Rimskog misala za Veliki ili Sveti tjedan, K.S., Zagreb, 1971. 2. Nedjeljnji i blagdanski misal za narod – godina ABC, K.S., Zagreb, 2002., IV. izdanje 3. Muka po Mateju, Marku, Luki, Ivanu, Hrvatsko književno društvo Sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1988.

7


8


NAPOMENA Sažetak Rimskog misala Velikog ili Svetog tjedna satavljen je u povodu Trećeg pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja ljeta Gospodnjeg 2003. koje će se odvijati pod geslom »Obitelj – put Crkve i naroda« i prvog pohoda Biskupiji Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj 7. lipnja ljeta Gospodnjeg 2003. kada će papa Ivan Pavao II. pohoditi grad Osijek i sjedište naše Biskupije u Đakovu, a njegov pohod našoj biskupiji odvijati će se po geslom: »U zajedništvu Kristova poslanja«. Ovaj sažetak Rimskog misala Velikog ili Svetog tjedna za potrebe ministranata župe Preslavnog Imena Marijina u Osijeku III., odobrio je i stavio u uporabu msgr. Martin Radman, župnik u župi Preslavnog Imena Marijina.

Osijek III., korizma ljeta Gospodnjeg 2003.

9


10


NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA Danas se Crkva spominje ulaska Krista Gospodina u Jeruzalem kad je htio izvršiti svoje vazmeno otajstvo. Zato se u svim misama vrši spomen toga Gospodnjeg ulaska, i to ophodom ili svečanim ulazom prije glavne mise, a običnim ulazom prije drugih misa. Svečani ulaz, ali ne ophod, može se ponoviti prije ove ili one mise koja se obično slavi s velikim sudjelovanjem naroda. Sudjelovanjem u ophodu na Cvjetnicu, Krista priznajemo svojim Spasiteljem i Kraljem. Današnje bogosližje nije neki povijesni spomen koji ima folklorni značaj, već njime danas ulazimo u godišnju proslavu vazmenog otajstva. Slijedimo Krista koji pobjedonosno ulazi u Jeruzalem. Slijedit ćemo ga i u uskrsnuću, kad nanovno dođe. Tad ćemo opet moći kliktati: “Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.”

Spomen Gospodnjeg ulaska u Jeruzalem Prvi oblik: Ophod U određeni sat skupi se narod u manjoj crkvi ili na kojem drugom zgodnom mjestu izvan one crkve u koju se ide ophodom. Vjernici drže u rukama grančice. Svećenici i poslužnici, obučeni u misno ruho crvene boje, pristupe k mjestu gdje je narod okupljen. Svećenik mjesto misnice može obući plašt, koji odlaže poslije ophoda. Za to vrijeme pjeva se ova antifona ili druga prikladna pjesma:

11


ANTIFONA: Mt 21, 9 Hosana Davidovu sinu: Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje. Izraelov kralju: Hosana u visini! Tada svećenik po običaju pozdravi narod. Zatim se kratkim upozorenjem pozovu vjernici da djelatno i svjesno sudjeluju u slavlju ovoga dana. To se čini ovim ili sličnim riječima:

Draga braćo! Već od početka korizme pripravljali smo svoje srce pokorom i djelima ljubavi. Danas se skupljamo da s čitavom Crkvom uđemo u slavlje vazmenog otajstva našego Gospodina, to jest, u njegovu muku i uskrsnuće radi čega je i unišao u svoj grad Jeruzalem. Izvršimo, dakle, spomen toga spasonosnog ulaska živom vjerom i pobožnošću. Slijedimo Gospodina: po milosti postadosmo dionici njegova križa, time ćemo imati dijela u uskrsnuću života. Poslije upozorenja svećenik sklopljenih ruku moli jednu od ovih molitava:

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, posveti + ove grančice svojim blagoslovom, da mi, koji kličući pratimo Krista Kralja po njemu mognemo stići u vječni Jeruzalem. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. O. Amen

12


Ili Pomolimo se. Bože, umnoži vjeru onih koji se u te uzdaju i blago usliši molbe onih koji ti se mole: mi dižemo danas grančice u čast Kristu pobjedniku, daj da ti u njemu prinesimo i plodove dobrih djela. Koji živi i kraljuje u vjeke vjekova. O. Amen. I poškropi grančice blagoslovljenom vodom, a pri tom ništa ne govori. Potom se navijesti Evanđelje o ulasku Gospodnjem po jednom od četiri Evanđelja. Čita ga đakon ili, ako njega nema, svećenik kao obično.

GODINA A EVANĐELJE Mt 21, 1-11 Pobjedonisni Isusov ulazak u Jeruzalem označuje ga kao Mesiju – Krista. To je slika njegova slavnog ponovnog dolaska. Idući čitava života za Kristom, i mi ćemo – tako se nadamo – u posljednji dan s njime ući u nebeski Jeruzalem. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika govoreći:“Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite i 13


dovedite ih k meni. Ako vam tko što rekne, recite: 'Gospodinu trebaju, i odmah će ih pustiti.” To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:“Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj tvoj dolazi, krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.” Učenici odoše i učiniše kako im naredi Isus. Dovedoše magaricu i magare, te staviše na njih haljine, a Isus uzjeha gore. Silan svijet prostrije svoje haljine putem, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih putem. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše:“Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visinama!” Kad uđe u Jeruzalem, uskomeša se sav grad i govoraše:“Tko je ovaj?” A mnoštvo odgovaraše:“To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.” Riječ je Gospodnja! GODINA B EVANĐELJE Mk 11, 1-10 ili Iv 12, 12-16 Krist, naš spasitelj. – Crkva koja vjeruje da je u njoj Gospodin nazočan, neprestano moli da se on objavi svim ljudima. Svjedočanstvo naše nade svima koji ga traže otvara put Gospodinu koga danas susrećemo. Čitanje svetog Evanđelja po Marku Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, Isus pošalje dva učenika i kaže im:"Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći 14


ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. Ako vam tko reče:'Što radite', recite:'Gospodinu treba', i odmah će ga ipak ovamo pustiti." otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga. A neki od nazočnih upitaše:"Što radite? Što driješite magare?" Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih. I dovedu magare k Isusu, prebace preko njega svoje haljine, i on uzjaha na nj. Mnogi prostiješe svoje haljine po putu, drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njim, a tako i oni za njim klicahu:"Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi. Hosana u visinama!" Riječ je Gospodnja! Ili: Iv 12, 12-16 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Silan svijet koji dođe na Blagdan, čuvši da Isus dolazi u Jeruzalem, uze palmove grančice i iziđe mu u susret. Vikahu:"Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Kralj Izraelov." A Isus nađe magarčića i sjede na nj kao što je pisano:"Ne boj se kćeri Sionska! Evo, kralj tvoj dolazi jašuć na mladetu magaričinu!" To učenici njegovi isprva ne razumješe. Ali kad je Isus bio proslavljen, tada se prisjetiše da je to bilo o njemu napisano i da mu baš to učiniše. Riječ je Gospodnja! 15


GODINA C EVANĐELJE Lk 19, 28-40 Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. – Već proroci u dolasku na magaretu predskazuju dolazak Mesije. On donosi mir ljudima i iskazuje slavu Bogu. Klicali su mu za slavnog ulaska u Jeruzalem. I mi mu danas kličemo – jer on i nama danas donosi spasenje. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Išao je Isus pred svima ulazeći u Jeruzalem. Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika govoreći:"Hajdete u selo pred vama. Čim uđete u nj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. Upita li vas tko:'Zašto driješite?' ovako recite:'Gospodinu treba." Oni koji bijahu poslani, otiđoše i nađoše kako im bijaše rekao. I dok su driješili magare, rekoše im gospodari:"Što driješite magare?" Oni odgovore:"Gospodinu treba." i dovedoše ga k Isusu i staviše svoje haljine na magare te posadiše Isusa. I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine. A kad se već bio približio spustu Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika puno radosti poče iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela što ih vidješe: "Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!"

16


nato mu neki farizeji iz mnoštva rekoše:"Učitelju, prekori svoje učenike." On odgovori: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikarti!" Riječ je Gospodnja! Ako je zgodno, poslije Evanđelja, može se održati kratka homilija. Prije orhoda svećenik ili koji drugi prikladan poslužnik može upozoriti narod ovim ili sličnim riječima:

Draga braćo, nasljedujmo narod što je Isusu klicao i pođimo u miru. I ophod krene prema crkvi gdje se slavi Misa. Ako se kadi, prvi ide kadioničar s kadionicom koja se dimi, potom križonoša s urešenim križem između dva poslužnika sa zapaljenim svijećama, pa svećenik s poslužnicima, a za njima vjernici noseći grančice. Za vrijeme ophoda zbor i narod pjevaju ove ili druge prikladne pjesme.

ANTIFONA Židovska su djeca, s granama maslina u ruci, došla u susret Gospodinu i klicala u sav glas: Hosana u visini! Ako je zgodno, antifona se ponavlja među recima psalma 24 (23)

PSALAM 24 (23) Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti. Tko će uzići na Goru Gospodnju, 17


tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužna: duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva. "Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječni, da uniđe Kralj slave." "Tko je taj Kralj slave?" "Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!" "Podignite, vrata, nadvratnik svoje, dižite se, dveri vječni, da uniđe Kralj slave!" "Tko je Kralj slave!" "Gospodin nad Vojskama – on je Kralj slave!" ANTIFONA Židovska su djeca prostirala haljine svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu; blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodina.

18


Ako je zgodno, antifona se ponavlja među recima psalma 47 (46)

PSALAM 47 (46) Narodi svi, plješčite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše, baštinu nam odabrao ponos Jakova, svoga ljubimca. Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje. Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte! Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni! Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svtom prijestolju. Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodržci zemlje, nad svima je on uzvišen. HIMAN KRISTU KRALJU Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste, 19


Kom Hosana klicahu mala usta djece čiste. Izraelov Kralj si ti, Davidov o svijetli sine, Što u ime Gospodnje dolaziš nam pun miline. Zborovi te hvale svi u nebeskim dvorima, Smrtan čovjek ujedno i stvorenja, što ih ima. Puk židovski nekada s palmama je tebe sretno, S pjesmom, željom, molitvom dolazimo mi ti evo. Oni te veličahu još u smrtnom tijelu tvomu, Mi ti sada pjevamo, kao Kralju preslavnomu. Milo njih si primio i naš poklon primi tako, Kralju dobar, milostiv, koji ljubiš dobro svako. Došavši k oltaru, svećenik mu iskaže počast, i ako je zgodno, okadi ga. Zatim ode k sjedalu (skine plašt i uzme misnicu) te izostavši ostalo, zaključi ophod zbornom molitvom mise, koja se onda nastavlja kao obično.

Drugi oblik: svečani ulaz Gdje nije moguće držati ophod izvan crkve, Gospodnji ulazak se slavi u crkvi svečanim ulazom prije glavne mise. Vjernici se skupe pred crkvenim vratima ili u samoj crkvi držeći u rukama grančice. Svećenik, poslužnici i neki predstavnici vjernika pristupe ka zgodnom mjestu u crkvi, izvan svetišta, gdje bar većina vjernika može pratiti obred. Dok svećenik ide k spomenutom mjestu, pjeva se antifona Hosana ili druga prikladna pjesma. Zatim se blagoslove grančice i navjesti Evanđelje o ulasku Gospodnjem u Jeruzalem, kao u predhodnom obliku.

20


Poslije Evanđelja, svećenik s poslužnicima i predstavnicima vjernika svečano krene kroz crkvu ka svetištu. Za to vrijeme pjeva se pripjev: Kad je ono Gospodin ili druga prikladna pjesma. Došavši k oltaru svećenik mu iskaže počast. Zati ode k sjedalu, te izostavivši ostalo izmoli zbornu molitvu mise koja se onda nastavlja kao obično.

Treći oblik: običan ulaz U svim ostalim misama ove nedjelje kad nema svečanog ulaza, vrši se spomen Gospadnjeg ulaska u Jeruzalem običnim ulazom. Dok svećenik ide k oltaru, pjeva se ulazna pjesma s psalmom ili druga pjesma istog sadržaja. Došavši k oltaru, svećenik mu iskaže počast te ode k sjedalu i pozdravi narod. Zatim nastavi misu kao obično. U misama bez naroda i u drugim misama, kad nije moguće pjevati ulaznu pjesmu, došavši k oltaru i iskazavši mu počast, svećenik odmah pozdravi narod, čita ulaznu antifonu i nastavi misu kao obično. Dok ophod ulazi u crkvu, pjeva se ovaj pripjev ili druga pjesma koja govori o ulasku Gospodnjem.

R. Kad je ono Gospodin, ulazio u sveti grad, djeca židovska oglašavahu uskrsnuće života. O. S granama palminim: Hosana, vikahu, u visini! Kad je čuo narod da Isus dolazi u Jeruzalem, izađoše mu u susret. O. S granama palminim: Hosana, vikahu, u visini! Ili: Ulazna antifona Šest dana pred svečani Vazam, kad je Gospodin ušao u grad Jeruzalem, u susret mu izađoše djeca; u rukama držahu palmove grančice i vikahu glasno: Hosana u visini; blagoslovljen koji si došao u mnoštvu svoga milostđa. 21


PSALAM 24, 9-10 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječni, da uniđe Kralj slave!" "Tko je taj Kralj slave?" "Gospodin nad vojskama – on je Kralj slave!" Hosana u visini: Blagoslovljen koji si došao u mnoštvu svoga milosrđa. Gdje nije moguće imati ni ophod ni svečani ulaz, dobro je u večernje sate subote ili u zgodan sat nedjelje održati službu Božje riječi o mesijanskom ulasku i o muci Gospodnjoj.

MISA Poslije ophoda ili svečanog ulaza svećenik počne misu zbornom molitvom. Pokajnički obred i Gospodine, smiluj se ispuštaju se kad se obavlja ophod ili svečani ulaz. Kod moljenja zborne molitve akoliti podižu svijeće.

ZBORNA Svemogući vjekovječni Bože, po tvojoj je volji naš Spasitelj uzeo tijelo i podnio križ da bi ljudski rod slijedio uzor poniznosti; podaj milostivo, da zavrijedimo i u njegovoj strpljivosti imati pouku i dioništvo u uskrsnuću. Po Gospodinu.

22


Služba riječi "Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne svoj život kao otkup mjesto svih!" (Mt 20, 28) Isus je Sliga koga je navjesti prorok Izaija. Vjeran naumu Božje ljubavi predaje se trpljenju i smrti. No on ne doživljava neuspjeh u toj smrtnoj borbi, već nas sve sa sobom predvodi uskrsnuću i pravome životu. Za misu današnje nedjelje predviđena su tri čitanja. Veoma se preporučuje da se sva tri pročitaju, ako pastoralni razlozi drukčije ne savjetuju. Kako je pak čitanje povijesti Muke Gospodnje najvažnije, svećenik – imajući na umu narav svakoga pojedinoga skupa vjernika – može pročitati ili samo jedno od dva čitanja Evanđelja, ili samo povijest Muke, čak i u skraćenom obliku, ako je potrebno. ali to vrijedi samo za mise koje se slave s narodom.

1. ČITANJE Iz 50, 4-7 Poslušni Sluga. – Ova pjesma o Sluzi Gospodnjem naglašava slobodu i postojanu poslušnost Božjeg čovjeka onome koji ga podržava i koji mu pomaže da nadvlada iskušenje. ( Treća pjesma o Sluzi Gospodnjem ) Čitanje Knjige proroka Izaije Gospodin mi dade jezik vješt, da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i 23


lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže zato se posramti neću. Zato učinih svoj obraz ko kremen, a znam da se neću postidjeti. Riječ je Gospodnja! PSALAM 22 (21) Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Svi koji me vide, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom: "Uzdao se u Gospodina! Neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!" Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojiti mogu. Razdjeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi: snago moja, pohiti mi u pomoć! A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje, hvalit ću te usred zbora. "Koji se bojite Gospodina, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!"

24


2. ČITANJE Fil 2, 6-11 Gospodinovo poniženje i uzvišenje. – Ova pjesma u čast Kristu iznosi stupnjeve njegova spasiteljskog djela, koje zahvaća sve stvorenje: od utjelovljenja kojim nam je postao sličan i smrtne muke pa do radosti uskrsnuća. U toj pjesmi možemo uočiti misli: "pjesme o Sluzi", u kojoj se zacrtava paradoks evanđelja: "Tko se uzvisi, bit će ponižen; a tko se ponizi, bit će uzvišen." (Mt 23, 12.) Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijen držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe "opljeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan: obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu Ime, Ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika, i svaki će jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na Slavu Boga Oca. Riječ je Gospodnja Pjesma prije Evanđelja: Fil 2, 8-9 Krist postade poslušan do smrti, smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu Ime, Ime nad svakin imenom. Kod čitanja povijesti Gospodnje muke nema svijeća ni kađenja, ne pozdravlja se niti se znamenuje knjiga. Čita je đakon ili, ako njega nema, samo svećenik. Mogu je čitati i čitači i čitači laici, no riječi Kristove, ako je moguće, nek budu pridržane svećeniku. Đakoni, a

25


ne drugi, prije pjevanja muke traže blagoslov od svećenika kao i inače prije Evanđelja.

Muka Gospodin našega Isusa Krista Kod pjevanja Muke ne vrši se ophod s kadionicom i svijećama.

Godina A Muka po Mateju Mt 26,14-27,66 Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim i reče: "Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati." A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: "Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?" On reče: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: `Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.`" I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu. Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati." Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?" On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije." A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza." I dok su 26


blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!" I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: "Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega." Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.` Nato će mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!" Reče mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!" Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti." Tako rekoše i svi učenici. Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se." I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!" I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti." I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!" I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih 27


ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi. Tada dođe učenicima i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica." Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!"I odmah pristupi Isusu i reče: "Zdravo, Učitelju!" I poljubi ga. A Isus mu reče: "Prijatelju, zašto ti ovdje!" Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho. Kaže mu tada Isus: "Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?" U taj čas reče Isus svjetini: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me." A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu. Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu: "Ovaj reče: `Mogu 28


razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.`" Usta nato veliki svećenik i reče mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?" Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?" Reče mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim." Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!" Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći: "Proreci nam, Kriste, tko te udario?" A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem." On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš." Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom." On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga čovjeka." Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!" On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka." I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: "Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti." I iziđe te gorko zaplaka. A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći: "Sagriješih predavši krv nedužnu!" Odgovoriše: "Što se to nas tiče? To je tvoja 29


stvar!" I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi. Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: "Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina." Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi - i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin. Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: "Ti li si kralj židovski?" On odgovori: "Ti kažeš." I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: "Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?" I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio. A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: "Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?" Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči nu njegova žena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega." Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?" A oni rekoše: "Barabu!" Kaže im Pilat: "Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?" Oni će: "Neka se razapne." A on upita: "A što je zla učinio?" Vikahu još jače: "Neka se razapne!" Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći 30


metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!" Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu našu!" Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju židovski!" Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje, čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski." Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: "Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!" Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: `Sin sam Božji!`" Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici. Od šeste ure nasta tama po svoj 31


zemlji - do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju." I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše: "Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi." A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh. I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj." A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih. Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu. Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: "Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: `Nakon tri dana uskrsnut ću.` Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda 32


došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: `Uskrsnuo je od mrtvih!` I bit će posljednja prijevara gora od prve." Reče im Pilat: "Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!" Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu. Riječ je Gospodnja! Godina B Muka po Marku Mk 14,1-15,47 Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju. Jer se govorilo: "Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda." I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi. A neki negodovahu te će jedan drugomu: "Čemu to rasipanje pomasti? Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju. A Isus reče: "Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni. Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda. Učinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop. Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini njoj na spomen." A Juda Iškariotski, jedan od 33


dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda. Kad su oni to čuli, obradovali su se i obećali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: "Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?" On pošalje dvojicu učenika i rekne im: "Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: `Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?` I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite." Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu. A uvečer dođe on s dvanaestoricom. I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati - koji sa mnom blaguje." Ožalošćeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: "Da nisam ja?" A on im reče: "Jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom u zdjelicu. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!" I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje." I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - piti u kraljevstvu Božjem." Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. I reče im Isus: "Svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit ću pastira i ovce će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju." Nato će mu 34


Petar: "Ako se i svi sablazne, ja neću!" A Isus mu reče: "Zaista, kažem ti, baš ti, danas, ove noći, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti." Ali on je upornije uvjeravao: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom - ne, neću te zatajiti." A tako su svi govorili. I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim." I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba pa im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!" Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše: "Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!" I dođe, nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti? Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." Opet ode i pomoli se istim riječima. Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. Dođe i treći put i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Gotovo je! Dođe čas! Evo, predaje se Sin Čovječji u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj približio!" Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina. A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!" I kako dođe, odmah pristupi k njemu i reče: "Učitelju!" I poljubi ga. Oni podignu na nj ruke i uhvate ga. A jedan od nazočnih trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho. Isus im prozbori: "Kao na razbojnika iziđoste s 35


mačevima i toljagama da me uhvatite. Danomice bijah vam u Hramu, naučavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!" I svi ga ostave i pobjegnu. A jedan je mladić išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti, no on ostavi plahtu i gol pobježe. Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku. I skupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci. Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog svećenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru. A glavari svećenički i cijelo Vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu. Mnogi su doduše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu. Ustali su neki i lažno svjedočili protiv njega: "Mi smo ga čuli govoriti: `Ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!`" Ali ni u tom im svjedočanstvo ne bijaše složno. Usta nato veliki svećenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe? A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita: "Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?" A Isus mu reče: "Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim." Nato veliki svećenik razdrije haljine i reče: "Što nam još trebaju svjedoci? Čuli ste hulu. Što vam se čini?" Oni svi presudiše da zaslužuje smrt. I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći: "Proreci!" I sluge ga stadoše pljuskati. I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikoga svećenika; ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reče: "I ti bijaše s Nazarećaninom, 36


Isusom." On zanijeka: "Niti znam niti razumijem što govoriš." I iziđe van u predvorje, a pijetao se oglasi. Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima: "Ovaj je od njih!" On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru: "Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!" On se tada stane kleti i preklinjati: "Ne znam čovjeka o kom govorite!" I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti." I briznu u plač. Odmah izjutra glavari svećenički zajedno sa starješinama i pismoznancima - cijelo Vijeće upriličili su vijećanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu. I upita ga Pilat: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš." I glavari ga svećenički teško optuživahu. Pilat ga opet upita: "Ništa ne odgovaraš? Gle, koliko te optužuju." A Isus ništa više ne odgovori te se Pilat čudio. O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali. A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni počiniše umorstvo bijaše u okove bačen čovjek zvani Baraba. I uziđe svjetina te poče od Pilata iskati ono što im običavaše činiti. A on im odgovori: "Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?" Znao je doista da ga glavari svećenički bijahu predali iz zavisti. Ali glavari svećenički podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu. Pilat ih opet upita: "Što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?" A oni opet povikaše: "Raspni ga!" Reče im Pilat: "Ta što je zla učinio?" Povikaše još jače: "Raspni ga!" Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne. Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu 37


četu i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski!" I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena. A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znači Lubanjsko mjesto. I nuđahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze. Kad ga razapeše, razdijele među se haljine njegove bacivši za njih kocku - što će tko uzeti. A bijaše treća ura kad ga razapeše. Bijaše napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj židovski." A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva. Prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: "Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana, spasi sam sebe, siđi s križa!" Slično i glavari svećenički s pismoznancima rugajući se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Krist, kralj Izraelov! Neka sad siđe s križa da vidimo i povjerujemo!" Vrijeđahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti. A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znači: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" Neki od nazočnih čuvši to govorahu: "Gle, Iliju zove." A jedan otrča, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći: "Pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine." A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje. A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da 38


tako izdahnu, reče: "Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!" Izdaleka promatrahu i neke žene: među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma - te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu - i mnoge druge koje uziđoše s njim u Jeruzalem. A uvečer, budući da je bila Priprava, to jest predvečerje subote, dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji također isčekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Pilat se začudi da je već umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro. Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo. Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata. A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu. Riječ je Gospodnja! Godina C Muka po Luki Lk 22,14-23,56 Muka Gospodina našega Isusa Krista po Luki Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: "Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem." I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje 39


ne dođe." I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen." Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva." "A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje." I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći. A on im reče: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje." "Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih." "Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću." Petar mu reče: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt." A Isus će mu: "Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš." I reče: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa." Nato će im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka 40


kupi sebi mač jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se." Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva mača!" Reče im: "Dosta je!" Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici. Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!" I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: "Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti pa im reče: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!" Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče: "Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?" A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo mačem?" I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotače uha i zacijeli ga. Nato Isus reče onima koji se digoše na nj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama! Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast Tmina." Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne 41


Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: "I ovaj bijaše s njim!" A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!" Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: "I ti si od njih!" A Petar reče: "Čovječe, nisam!" I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!" A Petar će: "Čovječe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta." I iziđe te gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!" I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on će im: "Ako vam reknem, nećete vjerovati; ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje." Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!" Nato će oni: "Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!" I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj." Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!" Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!" No oni navaljivahu: 42


"Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!" Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod te im reče: "Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. Kaznit ću ga dakle i pustiti." I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!" A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!" On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti." Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj 43


križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: `Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.` Tad će početi govoriti gorama: `Padnite na nas!` i bregovima: `Pokrijte nas!` Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?" A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!" Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!" A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski." Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!" A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on on ništa opako ne učini." Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje." A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!" Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, 44


izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!" I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan Priprave; subota je svitala. A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu. Riječ je Gospodnja! Poslije povijesti muke, ako je zgodno, neka se održi kratka homilija. Govori se Vjerujem. Kod moljenja darovne molitve akoliti podižu svijeće.

DAROVNA Umilostivljen mukom svoga Jedinorođenca, budi uz nas, Gospodine; premda toga svojim djelima ne zaslužujemo,djelovanjem ove jedinstvene žrtve neka nas preteče tvoje smilovanje. Po Kristu. Kod moljenja predslovlja akoliti na zaziv Gospodin s vama podižu svijeće. Vlastito predslovlje

PREDSLOVLJE NEDJELJE MUKE GOSPODNJE 45


Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu Gospodinu našemu. On je dragovoljno trpio nevin za grešnike, nedužo je osuđen za zločince. Njegova je smrt otrla naša zlodjela, a njegovo uskrsnuće pribavilo nam opravdanje. Njega nebesa i zemlja, njega anđeli i arkanđeli slave i navještaju govoreći bez prestanka: Svet... PRIČESNA ANTIFONA: Mt 26, 42 Oče moj, ako me ne može mimođe ova čaša da je ne pijem, neka bude volja tvoja. Kod moljenja popričesne molitve akoliti podižu svijeće.

POPRIČESNA Nasićeni svetim darom smjerno te, Gospodine, molimo: Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo onomu što vjerujemo, učini, da njegovim uskrsnućem stignemo onamo kamo težimo. Po Kristu.

46


KOMENTARI I UPUTE

47


Ĺ to je potrebno pripremiti? 48


I. Pjevači Program ovisi o orguljašu i dogovoru s pjevačima, uzevši u obzir što se je ranije pjevalo i što se novoga može naučiti. Pritom valja voditi računa o osnovnim liturgijskim tekstovima. Stoga je potrebno računati i na izvanredne probe, već prema tome kako procijeni voditelj pjevanja u dogovoru sa župnikom. Cvjetnica a) Hosana Davidovu Sinu (prije blagoslova maslinovih grančica) b) Slava, čast i hvala Ti, Spasitelju Kralju Kriste (u procesiji) c) Pripjevni psalam, poslije l. čitanja: Bože moj, Bože moj.... (s pjevanim retcima) II. ČITAČI Čitači se trebaju dobro pripremiti a) za redovita čitanja (načiniti raspored za cijeli Tjedan) b) za čitanje Muke (ako se ne pjeva) na Cvjetnicu i na Veliki petak po ulogama, s time da je uputno da pjevači izreknu dio „Mnoštvo, Svjetina“. III. SAKRISTANKA (I SVI KOJI POMAŽU U UREĐENJU CRKVE I PRIPREMI SLAVLJA) Uz (izvanredno- generalno) čišćenje crkve potrebno je pripremiti sve što je potrebno za: CVJETNICA 49


Prirediti stolić s maslinovim grančicama koji će biti u dnu crkve. Netko bi trebao biti uz stolić da pripazi kako bi svatko mogao dobiti po jednu grančicu. Sačuvati desetak grančica na stoliću, par minuta prije Mise iznijeti sve na mjesto ispred crkve (netko mora biti blizu stolića i pripaziti da se ne pokupe grančice) gdje će biti obred "blagoslov grančica". Crkva se okiti također i maslinovim grančicama. ********************************************** Dodatak - još neka pitanja 1. Pripremiti svu crkvenu robu i dr. - nabaviti više hostija 2. Probati razglas - kako radi - (mikrofon) i dr. 3. Za "pranje nogu apostolima" pripremiti stolice 4. Razno

TIJEK SLAVLJA - OBRED U VELIKOM TJEDNU 50


********************************************** CVJETNICA Nedjelja Muke Gospodnje Prije Mise dijele se maslinove grančice (netko mora biti prisutan da svatko dobije po jednu grančicu a ne da netko uzima više), a zatim se pripremi stolić na mjestu za blagoslov (ispred crkve ili na dogovorenome mjestu), gdje se okupljaju i pjevači. Može se staviti kutija u koju vjernici stavljaju dar što se namjenjuje za karitas. Svi se vjernici su na tome mjestu. (Napomena: Ukoliko vrijeme nije pogodno, sve bi se proslavilo u crkvi, tako da bi blagoslov bio u dnu crkve, a pjevači i ministranti išli bi u procesiji po crkvi. Prije početka (par minuta) Komentator: Današnja nedjelja uvodi nas u Veliki tjedan spomena Isusove smrti i uskrsnuća. Početak tih događaja bio je Isusov ulazak u Jeruzalem, gdje su ga obični ljudi dočekali kao svoga spasitelja a vjerski vođe i društvene vlasti ga odbacuju odnosno šalju u smrt na križu. Zato današnje slavlje ima dva dijela: - Svi ćemo se okupiti na mjestu gdje će se blagosloviti maslinove grančice. A nakon toga ćemo poput onih koji su Krista prihvatili i na vanjski ćemo način, procesijom, pokazati da ga priznajemo kao svoga Spasitelja. Maslinove i druge grančice sačuvat ćemo u svojim kućama da nas podsjećaju na proslavu 51


Nedjelje Muke Gospodnje, na proslavu naše vjere u Krista. - U crkvi ćemo slušati biblijska čitanja i Muku Gospodnju i slaviti euharistijsku službu. P O Č E T A K - Blagoslov grančica Kada svećenik, s ministrantima (koji nose svije svijeće, na čelu križ, s kadionicom) dolazi do stolića, pjevači pjevaju: HOSANA DAVIDOVU SINU... Slijedi MOLITVA i blagoslov grančica... i sve kako predviđa obred.. Nakon Evanđelja, svećenik pozove na "ophod procesiju". Najprije ide ministrant s križem, te dva ministranta s dvije svijeće. Zatim djeca i muškarci, potom svećenik s ostalim ministrantima, pjevači i svi ostali vjernici. Netko se treba angažirati da "ravna procesijom", to jest da se vjernici svrstavaju po dva/tri (ili četiri), da bude u redu, dostojanstveno i bez pričanja. Čim krene procesija, zazvone zvona. U procesiji se pjeva: SLAVA, ČAST I HVALA TI....

MISA 52


se nastavlja sa Zbornom molitvom. Nakon Zborne molitve – Komentator: U biblijskim ćemo čitanjima sada slušati pjesmu o čovjeku – patniku koji Bogu služi svom dušom i tijelom, a potom se uključiti u starodrevnu pjesmu ili psalam vjernika patnika "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio"? Apostol će nas pozvati da na način Isusova ponašanja u času odbačenja bude primjer i snaga da i mi prihvatimo i nastavimo takvo ponašanje. I na kraju slušamo opis Muke Gospodnje da bismo još bolje shvatili i doživjeli privlačnu moć onoga koji je spreman i život dati, ali ne odustati od onoga što je dobro i pošteno. Slijede čitanja: 1. čitanje: ........................................... (tko čita) pripjevni psalam pjevaču pjevači 2. čitanje: ............................................ (tko čita) Redak prije Evanđelja - MUKE GOSPODNJE (pjevaju pjevači) SLIJEDI MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA PO ….. Čita se po ulogama - Poslije homilije: VJERNIČKA MOLITVA (zazive izriču dva predmolitelja) 53


- Nastavlja se sve po redovitom rasporedu. Na kraju Misu (nakon svećenikovih oglasa): Komentator: Rastajemo se jedni od drugih noseći dojam ovoga slavlja. U ruci će nam biti grančice, a u srcu još življa vjera i prianjanje uz Isusa i njegov put. U ime svih župnih suradnika pozivam vas da se uključite u slavlja u ovom Velikom tjednu i vidite u čemu biste se mogli angažirati, kako u pripremi slavlja tako i u bratskoj ljubavi, posjeti bolesnima i dr. Može li kršćanin, osim ako nije po srijedi neka veća zapreka, izostati sa slavlja Velikog četvrtka, Velikog Peta i Vazmene noći, a pogotovo na sam Uskrs?

VAŽNE UPUTE ZA MINISTRANTE ********************************************** 54


I. O važnosti ministriranja i lijepog vladanja II. U Velikom tjednu, što i kako ćemo posebnoga raditi? I. LIJEPO JE I ČASNO BITI MINISTRANT U CRKVI 1. Vama i Vašim roditeljima posebno priznanje što ste se odlučili da budete ministrant, koji poslužuje kod Sv. Mise, koja je za kršćane nešto najvažnije - kao slavlje i susret s Uskrslim Isusom. Stoga je biti Ministrant čast za kršćanina. 2. Kada ste pristali biti Ministrant znači da se želite založiti, biti redovitiji na Misi i pomagati. Napravit će se raspored kroz mjesec (jer neki bi htjeli ministrirati nedjeljom ujutro a neki navečer). 3. Od posebne je važnosti lijepo vladanje - ne pričati ili okretati se bez potrebe. Ako nešto hitno treba ili netko nešto nije siguran što treba napraviti - pitati potiho svećenika. Ministranti su svima u crkvi primjer lijepog vladanja. 4. Svi ministranti su jednaki, što znači da svi vrše sve uloge. Tako nitko ne može reći da on uvijek zvoni ili donosi hostije, vino, vodu i slično. To će rasporediti svećenik ili ministrant koji je zadužen za organizaciju, da se svi vježbaju. Jedino je pitanje držanja kadionice: to treba posebno vježbati i to će vršiti (za početak) dva/ tri ministranta. 55


5. U Velikom tjednu, razumljivo je, bit će i malo više zadataka. To su najvažniji dani u godini. Dakle, u dane: CVJETNICA -VELIKI ČETVRTAK -VELIKI PETAK I SUBOTA U NOĆI (Bdijenje) - pozvani su svi (važno je da svi dođu). Zato će biti i izvanredne probe. A kasnije, po dogovoru. Problem: kako ćemo se snaći ako ne bude dosta haljina, to jest ako je više ministranata a još nemamo dosta haljina? Ako ih ne uspijemo posuditi, neka se netko ne ljuti ako ne bude imao haljine (za početak), dok se ne snađemo. Haljine treba čuvati i lijepo složiti. II. V E L I K I T J E D A N CVJETNICA U ………… sati 1. Svi se pripreme u sakristiji, kreće povorka - jedan nosi križ, uz njega dvije svijeće koji: .............................................................................. ..... tko nosi kadionicu: .............................. tko nosi posudicu s tamjanom .............................. 2. Svi idemo ispred oltara, pokleknemo i dva po dva (na čelu križ i svijeće) idemo ispred crkve, gdje je pripremljen stolić s maslinovim grančicama (ako bi bila kiša, ostajemo u dnu crkve) - svrstavamo se oko stolića za "blagoslov grančica" - kada sve to završi formira se procesija: 56


na čelu ministrant s križem, i dva ministranta sa svijećama (idu polako oko crkve) za njima idu djeca, muškarci... zatim svećenik s ostalim ministrantima, i drugi... - kada se obiđe crkva, ulazimo u crkvu - pred oltar (križ se odlaže kraj oltara ili u sakristiju, svijeće na stol) i svi se poredaju kod stolica (kao za Misu) 3. Nastavlja se Misa - kao obično - hostije, vodu i vino donose (dvoje) ................................................... Pazi: (kao na svakoj Misi) kada svećenik završi "prikazanje" kruha i vina, dvoje sa strane: jedan drži posudicu s vodom i tacu (polijeva svećeniku prste) a drugi drži purifikatorij (rupčić) za brisanje ruku. Kada to završi svi se poredaju oko oltara, okrećući se prema sredini oltara - za podizanje zvoni: .................. kada i kako se zvoni? a. Kada svećenik stavlja ruke nad darove (kruh i kalež) i prekriži, onda kratko zazvoniti. b. zatim kada podiže Hostiju - jednom zazvoniti kada spušta - jednom kratko zazvoniti kada podiže Kalež - jednom kratko zazvoniti kada spušta - jednom kratko zazvoniti i sada paziti: kada poklekne - triput kratko zazvoniti 4. Kada je vrijeme Pričesti - svi idu ispred stepenica u red za Pričest kada se pričeste stanu na prvu stepenicu, okrenuti prema narodu, a kada završi pričešćivanje svi idu na 57


svoja mjesta, ispred oltara, okrenuti prema tabernakulu. Kada svećenik stavi Hostije u svetohranište, svećenik i svi pokleknu a jedan ministrant pozvoni .............................(tko). Sada dvojica poslužuju (a može i jedan) : jedan donosi vodu, drugi odnosi kalež i drugo. Svi drugi sjede. Poslije toga, Završna molitva, Oglasi i odlazak u sakristiju: svi se poredaju ispred velikog oltara (okrenuti prema oltaru), pokleknu kada se svećenik poklekne i idu u sakristiju. U sakristiji se poredaju, okrenuti prema križu. (Tako se radi svakoga puta nakon Mise).

58


59


60

Nedjelja muke Gospodnje - Cvjetnica  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you