Bønnebog hæfte a6 webversion

Page 1

Sådan fejrer vi

Mortensaften

10. november er Mortensaften

ønnebog hæfte A6.indd 1

24-10-2013 12:24:48


BØNNEBOG for den katolske kirke I dette hæfte får du bare en smagsprøve på Bønnebogen. Se her i indholdsoversigten, hvad du får i den fulde udgave: Indhold i den fulde udgave: Forord og Indledning Grundlæggende bønner Treenigheden: Fader, Søn og Helligånd Kristusåret Advent, Jul, Faste, Påske, Det almindelige kirkeår Jomfru Maria Helgenåret Sakramenter og andre hellige handlinger Dåben, Firmelsen, Eukaristien, Forsoningens sakramente, De syges salvelse, Ægtevielsen, Optagelse i Kirken, Afsked med de afdøde, Ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling, Velsignelser Andagter

Bønner i dagens løb Det kristne liv Ordforklaringer, Kildehenvisninger og opslagsregistre

ønnebog hæfte A6.indd 2

24-10-2013 12:24:50


ønnebog hæfte A6.indd 3

Stilhedens frugt er bøn. Bønnens frugt er tro. Troens frugt er kærlighed. Kærlighedens frugt er tjeneste. Tjenestens frugt er fred.

Fra meditation til daglig brug

24-10-2013 12:24:52


Tid til bøn Hvis vi afsætter megen tid til bøn, vil vi opleve frugterne heraf gennem hele livet.

Johannes Chrysostomos

Korstegnet Enhver kristen bøn begynder med korsets tegn. Vi fører højre hånd først til panden, så til brystet og derefter til venstre og højre skulder, samtidig med at vi siger ordene. På denne måde bekender vi vor tro på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Ved samtidig at gøre korsets tegn bekender vi, at Jesus Kristus er vor frelser, der døde på korset for vore synders skyld. Derfor er korstegnet i sig selv en hel lille trosbekendelse, og det bør udføres roligt og andægtigt. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

At tro

In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.

At tro er at løfte sit blik til de evige stjerner og håbe mod tvivl og vide mod visdom, at skjult i de svimlende dybder våger der én, som vogter og værner. At tro er at føle en afgrund under sit liv og sit virke en afgrund af mørke, en afgrund af lys, et dyb af jubel, et dyb af gys og vandre i hverdagens gader som i en højtidelig kirke. Johannes Jørgensen (1866-1956)

ønnebog hæfte A6.indd 4

24-10-2013 12:24:54


Troens hemmelighed Troens hemmelighed er som solen: Man kan ikke se ind i den, men i dens lys ser vi alt på en anden måde.

G.K. Chesterton (1874-1936)

Fader vor – Pater noster Fader vor er den vigtigste kristne bøn, for det er den bøn, Jesus selv lærte sine disciple, da de bad ham lære dem at bede. Hver gang vi beder den, bliver vi mindet om, at vi er Guds børn, og at Jesus er vor bror. Fader vor er et forbillede for al kristen bøn. Fader vor, du som er i himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse,

men frels os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

ønnebog hæfte A6.indd 5

Pater noster, qui es in cælis: sancti�icétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie: et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem; Sed líbera nos a malo. Quia tuum est regnum et potéstas et gloria in saécula. Amen.

24-10-2013 12:24:55


Fra Pater Pios betragtninger Hør godt efter. Der er en moder, som broderer. Hendes søn sidder på en lav skammel og ser hendes arbejde nedefra. han ser broderiets knuder, de løse ender, og siger: „Mor, hvad laver du? Det ser forfærdeligt ud.“ Så sænker moderen broderiet og viser ham den smukke side af sit arbejde. Hver farve er på sin plads og de mange tråde danner et harmonisk mønster. Vi ser altid broderiet nedefra, for vi sidder på Pater Pio den lave skammel.

Hil dig, Maria Gud har udvalgt Maria til at være Jesu mor. Fordi hendes Søn er sand Gud, kalder vi hende med rette Guds Moder. Fordi hun skulle være værdig til at blive Guds Moder, bevarede Gud hende for enhver synd og gjorde hende helt og fuldt hellig. Maria på sin side sagde helt og fuldt ja til Guds plan med hende. Derfor er Maria den mest fuldkomne kristen og et forbillede for alle kristne. Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

ønnebog hæfte A6.indd 6

Ave Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

24-10-2013 12:24:57


Herre, send os din Ånd Herre, send os din Ånd, for kun den kan forny jorden, kun den kan knække vor egoisme, kun den kan hjælpe os, med at opbygge en mere menneskelig, en kristen verden. Helder Camara (1909-1999) Amen.

Ære være Faderen

Ære være Faderen er en lovprisning af den hellige Treenighed. Ved at bede Ære være Faderen bekender vi også Treenighedens mysterium: én Gud i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Gud, giv mig sindsro

Glória Patri et Fílio et Spíritui Sancto, sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Gud, giv mig sindsro til at leve med det, jeg ikke kan ændre, mod til at forandre det, det står i min magt at ændre, og visdom til at skelne det ene fra det andet. Amen. Reinhold Niebuhr (1892-1971)

ønnebog hæfte A6.indd 7

24-10-2013 12:24:59


Almægtige Gud, nådige Fader (uddrag) Lad mig kende dine bud og elske dem. Altid, Herre, lad mig gå med ydmyghed mod bedre ting og aldrig være veg. Herre, overlad mig ikke til min uvidenhed, svaghed, eller til mine tilskyndelser eller andet, kun til det, du vil have, jeg skal gøre. Brug mig, mine tanker og gøremål, brug mig til det, du ønsker, så din vilje altid sker ved mig, i mig, og om mig. Fri mig for alt ondt, før mig til det evige liv gennem Herren.

Anselm af Canterbury (ca. 1033-1109) Oldkirkelig hymne

Hengivelse til Faderen Min Far, jeg giver mig helt til dig, gør med mig, hvad du vil. Hvad du end gør med mig, så takker jeg dig. Jeg er parat til alt, jeg tager imod alt. Hvis bare din vilje sker med mig og alle dine skabninger, så ønsker jeg intet andet, min Gud. Jeg betror min ånd i dine hænder. Jeg giver den til dig, min Gud, med hele mit hjertes kærlighed, for jeg elsker dig, og fordi min kærlighed kræver, at jeg giver mig selv, at jeg betror mig i dine hænder, uden forbehold, med en uendelig tillid, for du er min Far.

ønnebog hæfte A6.indd 8

Charles de Foucauld (1858-1916)

24-10-2013 12:25:00


Kærligheden forener os med dig At vende sig bort fra dig, Gud, er at falde. At vende tilbage til dig er at rejses op. At forblive hos dig er at være urokkelig. At �jerne sig fra dig er at dø. At vende tilbage til dig er at få nyt liv. At bo hos dig er at leve.

Ingen kan miste dig, uden at de selv er faret vild. Ingen kan søge dig, uden at du var der først. Ingen kan �inde dig uden at lutres. At længes efter dig, Gud, er at elske dig. Gud, troen fører os til dig. Håbet giver os tillid til dig. Augustin (354-430) Kærligheden forener os med dig.

Moder Teresas leveregler

Vi kan ikke gøre store ting, kun små ting med stor kærlighed.

Venlige ord kan være korte og lette at sige, men deres ekko varer ved i evighed.

Jeg ved ikke, hvad Gud gør. Han ved det. Vi forstår ikke, men én ting er sikkert: Han begår ingen fejl. Tro i gerning er kærlighed, og kærlighed i gerning er tjeneste. Ved at forvandle troen til levende kærlighedsgerninger kommer vi i kontakt med Guds selv, med Jesus vor Herre. Kærligheden beregner ikke, den giver bare.

ønnebog hæfte A6.indd 9

Teresa af Calcutta

24-10-2013 12:25:02


Dag for dag vil jeg velsigne dig Dag for dag vil jeg velsigne dig og lovsynge dit navn i evighed, fra evighed til evighed. Gør mig værdig, Herre, til denne dag at blive bevaret for al synd. Du være velsignet, Herre, vore fædres Gud, værdig til lovprisning: dit navn er herligt i evighed. Amen.

Oldkirkelig hymne

Dagens bøn 25. december: Herrens fødsel Gud, du har skabt menneskenaturen i underfuld værdighed og endnu mere underfuldt fornyet den. Forund os at få del i hans guddommelige natur, der værdigedes at blive menneske som vi. Han, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud, fra evighed til evighed. Amen.

Før modtagelsen af kommunionen: Kristus, brød fra Himlen Kristus, brød fra Himlen, du som er kommet for at give verden liv; kom også til mig med livets og uforgængelighedens gave. Rens mig fra min synd, så jeg fuld af tillid og med ren samvittighed kan tilbede dig. Helliggør mig, vær mit værn og forbliv altid hos mig. Lad mig en gang komme derhen, hvor du er og skue dig ansigt til ansigt. Amen. Ambrosius af Milano (330-397)

ønnebog hæfte A6.indd 10

24-10-2013 12:25:04


Efter modtagelsen af kommunionen: Kristi sjæl Kristi sjæl, helliggør mig, Kristi legeme, frels mig, Kristi blod, berus mig, vand fra Kristi side, rens mig, Kristi lidelse, styrk mig, og gode Jesus, bønhør mig, skjul mig i dine sår, lad mig aldrig skilles fra dig, beskyt mig mod den onde �jende, kald på mig i min dødstime, og befal mig at komme til dig, så jeg sammen med dine hellige kan lovprise dig i evighedernes evighed. Amen.

I LIDELSE, SORG OG TRÆNGSEL: I mig er mørke, men hos dig er lys Gud! Til dig råber jeg! I mig er mørke, men hos dig er lys. Jeg er alene, men du forlader mig ikke. Jeg er modløs, men hos dig er hjælpen. Jeg er uden ro, men hos dig �inder jeg fred. I mig råder bitterhed, men hos dig �indes tålmod. Jeg forstår ikke dine veje, men du kender vejen for mig. Amen. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

ønnebog hæfte A6.indd 11

24-10-2013 12:25:06


BØNNEBOG

FOR DEN KATOLSKE KIRKE

Med bønner, andagter, ritualer, liturgi og skrifter fra Kirkens tradition og fra de store kristne op igennem tiderne. 800 sider, indbundet, Pris 289,Fås også i en luksusudgave i skind og som Ebog. Scan koden og læs mere!

Bestil den i alle landets boghandlere eller på www.pastoral.dk

ønnebog hæfte A6.indd 12

24-10-2013 12:25:13