Page 1

REXISTRO DO PLAN LECTOR TARDES

BIBLIOTECA XOXÉ Mª ÁLVAREZ BLAZQUEZ


REXISTRO DO PLAN LECTOR TARDES (16:00 a 18:00) Profesor/a de Garda: Data: PRESTAMOS Nº carné

Nº Rexistro

Título do libro

DEVOLUCIÓNS Nº carné

Nº Rexistro

Título do libro

Nº alumnos/as na biblioteca: Etapa a que pertencen:

EP:

ESO:

Nº Pais/nais na biblioteca: Observacións:

Asinado:

REXISTRO DO PLAN LECTOR TARDES  

Rexistro do Plan lector en horario de tarde

REXISTRO DO PLAN LECTOR TARDES  

Rexistro do Plan lector en horario de tarde