Page 1


Antigamente, cando os barcos non tiñan nin GPS nin outros medios modernos de orientación, os mariñeiros utilizaban os “cons cons” para orientarse

Ao longo deste traballo veremos:

Que son os cons? Embarcacións típicas da nosa zona Talasónimos (nomes en relación co mar) Mapas cos principais cons da nosa zona


Os cons eran as rochas que utilizaban antigamente os mariĂąeiros para saberse orientar. Estes localizĂĄbanse no medio do mar e cada un tiĂąa cadanseu nome


Os lugares a 5, 10, 40 brazas de profundidade tamĂŠn estĂĄn nomeados.


A embarcaci贸n propia de Baiona e Panx贸n era a gamela, cuns 5 metros de eslora


É Esta se propulsaba grazas á forza do home home, a través dos remos ou do vento aproveitado pola vela. Era toda de madeira e algunha peciña de ferro no temón.


Para poder cazar, matar, pescar e levar o peixe á terra había que ter unhas determinadas artes de pesca que se facían á man na casa con fibras naturais.

Palangres


Para poder saír a pescar:

1.Había que ter feita ou mercada unha embarcación. 2.Había que dominar as artes de velear e a de vogar. 3.Tamén había que saber unhas artes de pesca propias para os animais que querías pescar


T Tiñan que saber: A Algo de meteoroloxía A Algo de bioloxía P e por suposto: A Algo de enxeñería naval, xeografía e filoloxía


O O bo mariñeiro ten que coñecer ben os fondos do mar sen se ter mergullado nunca nel, isto implica: coñecer a súa natureza e a súa composición (area, cunchas, lama…)


Os mariñeiros contan coas marca do mar para orientarse. Éstas son liñas imaxinarias que os mariñeiros tiran dun punto que se cruza coa outra liña tirada dende outro punto, que pode ser a beira do mar.


Moitos dos nomes refírense as formas das pedras do mar, como por exemplo: •A Aguda •A Redonda •A Meda Outros nomes proveñen da cor destas rochas, como por exemplo: •As Negras •As Negriñas •Os Fillos da Negra Noutro sitios ficou constancia do son e da forza do mar, como: •O funcón •A Pedra que Bole


Houbo cinco naufraxios na nosa costa que ficaron na nosa talasonimia: •O ABC •O Collingham, en 1906 •Highlang Pride, no 9/9/1929 •O Barco do Barbate, no 12/10/1995 (cargado de sal), foi embestido por un trasantlántico francés. •La Regente, afundiu na Enseada dos do Peito Ancho


Os cons da costa dovalminhor2 [modo de compatibilidad]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you