Page 1

INFORME DO/ DA TITOR/ A Homes

NĂşmero total de alumnos alumnas

Repetidores Nome e apelidos

Mulleres

Alumnos/as PIL (promocionaron por imperativo legal) Nome e apelidos

Alumnos e alumnas con desfase de idade Nome e apelidos

Anos de desfase

Alumnos e alumnas con asignaturas pendentes Nome e apelidos

Asignaturas


Ambiente sociocultural e familiar do grupo

Informe titor avaliacioninicial  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you