Page 1

Boletín Nadal

Escola de familias

CADERNO PARA FAMILIAS HOXE OCUPAMONOS DA……..LECTURA NA CASA A LECTURA constitúe UN FACTOR clave na educación por ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe e enriquecemento intelectual. A capacidade para comprender un texto é esencial para que o neno/a poida desenvolver a súa mente, estudar e abrir novas portas a outros coñecementos. O obxectivo da escola non consiste unicamente en ensinar a ler ao alumnado senón tamén en espertar o gusto pola lectura e en crear e desenvolver neles un hábito lector, neste senso a colaboración e o papel das familias resultan imprescindibles. Os nenos/as comezan a acercarse a lectura, sobre todo cando ven ler aos máis próximos. Se nos ven ler cotiamente aos maiores, se os estimulamos para que presten atención pola escritura, pronto empezaran a facernos preguntas, e a través destas acederan ao coñecemento. O acceso correcto a lecto-escritura está en relación co adecuado desenvolvemento da linguaxe do neno/a, que comprenda o que se lle dí e se exprese correctamente.

21 de decembro 2011

Contido Suxerencias 1 antes de que saiban ler. Suxerencias 2 para cando empezan a ler. Suxerencias 2 cando xa saben ler. Que podemos 3 facer as familias para que os nenos/as aficionense a lectura e desfruten lendo?. Como elixir os 3 libros/lecturas?.

Xogar cos con- 4 tos.

SUXERENCIAS ANTES DE QUE SAIBAN LER. O proceso que segue un neno/a para empezar a ler e escribir non empeza, xeralmente, cando os mestres ou as familias o establecemos, senón que vai precedido de moitas influenzas, algunhas das cales son de tipo afectivo como o feito que dende moi pequeno os libros estean presentes nos seus xogos, a actitude das familias lendo libros ou o periódico, contándolles contos, etc

Todas estas situacións crean unhas expectativas nos nenos/as e motivan as súas ganas de aprender unha ferramenta tan útil. Esta utilidade é a mellor maneira de motivar o aprendizaxe da lectoescritura. Algunhas indicacións: Permitir que manipulen os libros ao seu gusto (evitar que o libro convértase en algo intocable) Ofrecerlle libros con colores vistosos, páxi-

nas de cartón ou de plástico para que poidan xogar con eles como algo divertido.

“É fundamental que as familias

Mostrarlle as páxinas dos libros e contarlles historias sobre eles, dejixando que os vexan yemanipulen cando lles apetezan. Contárlles contos

inculquem os o amor pola lectura dende pequeniños”


SUXERENCIAS PARA CANDO EMPEZAN A LER

Cuestións a en conta :

ter

- A lectura vai a ser fundamental para enriquecer o vocabulario dos nonos fillos/as. Despois podemos conversar sobre as súas lecturas. -Os expertos afirman que os nenos/as que están en ambientes nos que a lectura forma parte da actividade habitual, aprenden antes e mellor a ler. -Se intentamos ler xuntos, se falamos sobre o leido, seguro que lle axudamos.

O neno/a ten que sentir que a lectura forma parte da vida, que é un medio extraordinario de información e comunicación: poder ler un cartel, un anuncio publicitario, as notas que o Mestre/a lle envía a casa, etc, son motivos que lle animan a dominala. Co fin de potenciar esa integración da lectura na súa vida e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, podemos ter presentes as seguintes orientacións. Ler cada día con eles e para eles. (Lectura compartida) Motivarlles para que sintan pracer lendo, pero non obrigarlles a ler. Non presentar o libro como unha alternativa á televisión ou a outros xogos. Manter na casa un ambiente distendido, adecuado e pracenteiro cara a lectura. Ser pacientes e pensar que a lectura non se domina da noite á mañá. Ensalzar e alabar os seus progresos e non reprocharlles senón saben

SUXERENCIAS CANDO XA SABEN LER Para que o neno/a adquira un bo hábito é necesario que desfrute lendo, por iso hai que procurar evitar as imposicións, pero como tamén é necesario que lle dedique un tempo diario á lectura, é polo que debemos proporcionar as condicións que máis a favorezan e motiven; entre elas incluiríanse as seguintes: Ser modelos de lectores adultos. Estimular o seu hábito lector con actividades alternativas que lles fagan ilusión. (permitirlles ir ao cine, deixarlles máis tempo en casa dalgún amigo,….pero NON recompensas económicas, xa que debese potenciar o gusto pola lectura non o premio alleo a ela. Recomendarlles algún libro que nos gustara moito para comentalo despois con eles. Non asociar a lectura coas obligacións, os castigos ou as alternativas á diversión. - Non resultan aconsellables frases do tipo “Xa xogaches un rato así que agora a facer os deberes e a ler; - A lectura débese presentar como un premio en sí mesma, por exemplo dicindo “Como acabaches pronto os deberes, poderás quedar un rato máis lendo antes de acostarte.”

Página 2

CADERNO PARA FAMILIAS


QUE PODEMOS FACER AS FAMILIAS PARA QUE OS NENOS/AS AFICIONENSE AS LECTURAS E DISFRUTEN LENDO? # Qué nos vexan ler. Iso animarálles a facer algo que se supón pracenteiro e interesante en canto que o fan personas con prestixio para ele/as como son as súas familias. # Lerlles nós textos que nos parezan adecuados (contos, noticias,) A lectura constante realizada con cariño e dedicación contribuirá a espertar nos nenos/as as ganas de ler. # Contarlles contos ou outras historias Desenvolverá a imaxinación e aumentará o seu vocabulario. # Colocar os libros en lugares accesibles, da misma maneira que poda estar calquer xoguete. A manipulación debe chegar a ser habitual e natural, con estanterías baixas. # Ler con eles cunha actitude positiva e con espíritu motivador # Estimularlles e orientarlles nas súas lecturas pero respetando os seus gustos, favorecendo aquelas que están en relación cos intereses do neno/a. # Acompañarlles a librerías, bibliotecas ou actos culturais. # Animarlles a escribir.

Aspectos a ter en conta: O libro debe elixirse en base ao principio de calidade. Se descoñecemos obras, autores e xéneros en torno ao maravilloso mundo da literatura infantil e xuvenil actual, o máis prudente é deixarse orientar por un especialista. A calidade debe estar acorde co vocabulario adecuado á idade do lector: frases cortas e sinxelas, lóxica, coherencia e algo de intriga.

# Realizar con eles o “cromolibro”: Axenda de aneis onde se colocan as portadas dos libros que van lendo e, por detrás, un pequeno resumen coas ideas máis significativas.

Os nenos/as ven con bos ollos que os protagonistas sexan da misma idade ou cercana.

COMO ELIXIR OS LIBROS/LECTURAS?

Se son temas que preocupan aos nenos/as, sentiránse atraídos de inmediato polos libros . Se a pesar de todos os esforzos non consegues facer

Educación Infantil Libros sinxelos, con predominio de ilustracións, sen exceso de vocabulario, con temas imaxinativos. O formato deberá ser pequeno e a encadernación robusta (cartón forte, plástico,…). A finalidade é o disfrute material e visual. Educación Primaria (1er Ciclo) Seguen predominando as imáxenes pero o texto xa ocupa un lugar destacado. Polo tanto, textos breves con ilustracións suxerentes será o adecuado. Linguaxe sinxelo con introdución de palabras novas. As historias deben ser divertidas, ecolóxicas, liberadoras, para que os nenos/as inicien o seu camiño con entusiasmo. Educación Primaria (2º Ciclo) Os relatos crecen en extensión e intensidade. Durante estas idades xa se dominan os mecanismos da lectura e entendese un vocabulario máis complicado. A imagen deixa paso ao texto, xa non é un complemento para facilitar a comprensión. O libro será atractivo á vista cunha tipografía clara. Educación Primaria (3er Ciclo) Aparecen as historias cos seus argumentos: plantexamento, nudo e desenlace rápido. Teñen que ser relatos con suspense e acción. Os libros de aventuras, misterio e, sobre todo, deportes son os que más lles gustan.

Boletín Nadal

aos teus fillos/as lectores, non desesperes. Hai nenos/as que tardan máis que outros en acercarse aos libros.

Página 3


Que pasaría se? Exemplo: Que pasaría se chovera para enrriba? O xogo das voces. Debuxar a historia. Inventar outro final Blancanieves casase co enaniño Gruñón

Aquí temos algúns exemplos de cómo xogar cos contos a través de diversas técnicas (Gramática da Fantasía.Gianni Rodari) ¿ Qué sucede despois? Continuar os contos . Por exemplo:

Equivocar historias.

Como continúa Cenicienta despois de casarse co príncipe?.

Tratase de cambiar os persoaxes ou situacións da historia.

Pinocho minte adrede para obter madeira coa súa nariz.

Exemplo:

Contos do revés Tratase de trastocar o tema do cuento de forma premeditada. Exemplo: Carapuchiña vermella é mala e o lobo bo… Ensalada de contos Mezclanse elementos de distintos contos, Exemplo: Carapuchiña vermella atopase con Pulgarcito.

- Erase unha vez unha nena que se chamaba Carapuchiña Amarela - !Non, vermella! - !Ah!, sí, Caperucita Vermella. A súa nai chamouna e dixolle: “Esoita Carapuchiña Verde…. - Que no,n Vermella! - !Ah!, sí, Vermella. “Vai a casa da tía Diomira a llevarlle esta pel de patacas” - Non. “Vai a casa da avoiña a levarlle este pastel…. Ensalada de contos. Mezclanse elementos de diferentes contos. -Pulgarcito atopase con Carapuchiña no bosque Plaxiar un conto.

O Gato con Botas axuda con sua peculiar manera a Hansel e Gretel.

Tratase de copiar a estructura dos contos, pero inventando outros persoaxes, relaciçons e situacións entre eles, deixando viaxar a imaxinación. Exemplo: Cambiar os porquiños por ovelliñas... Érase unha vez tres ovelliñas que lles gustaba moito a música e xogar no campo…..

Adaptado do Equipo de orientación Educativa e Psicopedagóxica. Sector Fregenal-Jerez

Hoxe ocupámonos .........da lectura na casa  

lectura na casa

Hoxe ocupámonos .........da lectura na casa  

lectura na casa

Advertisement