Page 1

1ª AVALIACIÓN DOCUMENTO PARA A REFLEXIÓN INDIVIDUAL E GRUPAL NOME: CURSO: A autoavaliación é un momento de reflexión que serve para facer unha valoración do teu rendemento educativo e persoal, que tamén inflúe e de forma decisiva no funcionamento do grupo. Non debes olvidar que un grupo cohesionado, ben organizado e con obxectivos comúns contribúe a un mellor ambiente de traballo así como a un descenso das tensións e conflictividade. 1.- Como crees que foi o rendemento xeral do grupo? ALTO MEDIO BAIXO MOI BAIXO

1- NULA (NUNCA)

2.- Como foi o teu rendemento persoal no 1º trimestre?

2 - POCA (CASI NUNCA)

ALTO MEDIO BAIXO MOI BAIXO

3- REGULAR (A VECES)

3.- As causas de este rendemento baixo-moi baixo son:

4- BUENA (CASI SIEMPRE) 5- MUY BUENA (SIEMPRE)

FACTORES DE ORGANIZACIÓN PERSONAL E MOTIVACIÓN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Traio os materiais necesarios a Colexio: bolígrafos, libros, cadernos. Fago os deberes diariamente e estudo en casa con antelación suficiente para os exames. Teño interese por aprender. Vou ao Colexio todos os días, polo que levo o ritmo a diario. Presto atención na clase, non me distraio. FACTORES INTERNOS

Entendo o que leo. Non entendo moitas das palabras dos textos que leo. Sei memorizar. Comprendo as actividades. Teño un ritmo diario para facer os deberes e para estudar. Distráiome con moita facilidade: penso nas miñas cousas, falo co compañeiro/a… Póñome nervoso/a nos exames e non dou “pé con bola”. FACTORES EXTERNOS

Entendo o que explica o profesor/a. Non atendo á explicación do profesor/a e distráiome. Non se pode seguir a clase porque hai alboroto e desorde. Teño mal comportamento e actitude en clase.

Departamento de Orientación


OUTRAS:

4.- Escribe as tres asignaturas nas que vas a ter as mellores notas.

5.-Escribe as tres asignaturas nas que vas a obter as peores notas.

6.-No punto 3 falaches dos problemas no teu: Rendemento e estudo

Prop贸n soluci贸ns.

7.- Problemas de comportamento e actitude

Soluci贸ns

8.- Aspectos positivos do grupo.

Departamento de Orientaci贸n


9.- Valoración das relacións persoais - CO PROFESORADO

-CO ALUMNADO

-

MALAS

MALAS

CLASE E CENTRO, (LIMPEZA E COIDADO)

REGULARES

REGULARES

MALAS

BUENAS

BUENAS

REGULARES

MUY BUENAS

MUY BUENAS

BUENAS

CO ENTORNO;

MUY BUENAS

PARA QUE FUNCIONE MELLOR DEBERÍAMOS.......

APORTACIÓNS DO DELEGADO NA SESIÓN DE AVALIACIÓN.

Departamento de Orientación

1ª avaliación  
Advertisement