Page 1

Naew Na Circulation: 600,000 Ad Rate: 750

Section: โลกธุรกิจ/ภูมิภาค วันที่: ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2555 ปีที่: 33 ฉบับที่: 11358 หน้า: 15(บน) Col.Inch: 19.25 Ad Value: 14,437.50 PRValue (x3): 43,312.50 หัวข้อข่าว: ศอ.บต.ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนช่วยเหลือ-เยียวยา

รหัสข่าว: C-120518005046(18 พ.ค. 55/06:04)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2555ศอ.บต.ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเยียวยา แนวหน้า  

ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2555มอบเงินเยียวยาลีการ์เด้น เร่งบุรณาการแผนดับไฟใต้ ทวีปัดไม่รู้เปิดหมู่บ้านแดง พิมพ์ไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you