Passionate Bulkboek jaarverslag 2014

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek


Foto: Tim Leguijt


Missie en organisatie

4

Inleiding

5

Dag van het Literatuuronderwijs

7

Passionate Platform

9

Geen Daden Maar Woorden Festival

11

Write Now!

13

Er Was Eens

15

Jonge Jury

17

De Inktaap

19

Balans 2014

20

Baten en lasten

21

Colofon

22


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

11 11 4 17

Foto: Bart Laport

200

ORGANISATIE medewerkers stagiairs bestuursleden artistieke adviseurs vrijwilligers

Foto: Marco de Swart

IN 2014

Foto: Tim Leguijt

7 activiteiten 175 uitvoerin gen 38.125 bezo eker s 31.464 deel nem 37.484 lezers ers 113 activite 21.450 leerlin iten onderwijs 190.731 bezo gen bereik t eker s website

Missie • Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a) Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs; b) het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs; c) het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d) het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. • Het verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van voortgezet onderwijsleerlingen. • Het versterken van het literaire klimaat in de regio Rotterdam. pagina 4


Inleiding

In 2014 voerde Passionate Bulkboek een versnelde afschaling van de organisatie door. Nadat medio 2014 duidelijk was geworden dat de tekorten verder dreigden op te lopen en structurele financiële impulsen uitbleven, nam het bestuur het besluit om tot een kleinere organisatie te komen in 2014 en 2015, waarbij er met name op de personeelslasten en enkele activiteiten werd bezuinigd. Aan het begin van 2015 kan geconstateerd worden dat het proces van inkrimpen van de organisatie bijna achter de rug is. De jaarbegroting voor 2015 ligt op zo’n € 900.000 en kent nauwelijks nog risico’s wat betreft incidentele financiering. Het aantal medewerkers zal verlaagd worden van 10,4 fte in 2013 via 8,5 fte in 2014 naar zo’n 6,9 fte in 2015. Ondanks deze ingrepen is de organisatie erin geslaagd om een groot deel van de activiteiten te continueren. Door activiteiten minder omvangrijk te maken, kunnen enerzijds de kosten beperkt worden maar toch de kerndoelen van

de activiteiten gerealiseerd worden. Ook heeft de organisatie het participatieniveau van de doelgroep weten te continueren. Passionate Bulkboek moest wel afzien van een editie van Geen Daden Maar Woorden Festival in Utrecht. Ook werd besloten dat de editie in Den Bosch vanaf 2015 niet meer zal plaatsvinden. Daarentegen zal in Rotterdam een nieuwe tweedaagse editie van Geen Daden Maar Woorden Festival ontwikkeld worden. Ook Passionate Platform werd geconfronteerd met minder budget en zal vanaf 2015 door vrijwilligers gecontinueerd moeten worden. Nu deze ombuigingen grotendeels voorbij zijn ziet Passionate Bulkboek de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er ontstaat zo ook weer ruimte voor innovatie en nieuwe projecten, zodat de organisatie aan de actuele eisen van haar doelgroepen kan blijven voldoen. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek pagina 5


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

bezoekers 379 ties 26 presenta zoekers ebsitebe 10.218 w ers social volg 912 media

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

pagina 6


Dag van het Literatuuronderwijs

Op 11 november vond de twaalfde editie van de Dag van het Literatuuronderwijs (DLO) plaats. De bezoekers kwamen bijeen om over actuele thema’s in het literatuuronderwijs te praten, inspiratie op te doen en op de hoogte gebracht te worden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van literatuuronderwijs. Het symposium zoekt elke editie naar aansluiting met de actualiteit. Dit keer was het thema ‘Lijst of Lezer?’. Hoewel de leeslijst met uitsluitend 25 opgelegde canonieke werken sinds de invoering van de Tweede Fase geen verplichting meer is, blijft er een spanningsveld tussen de termen ‘lijst’ en ‘lezer’ bestaan. Is de literatuurlijst leidend omdat cultuuroverdracht centraal staat? Of treedt hij meer op de achtergrond omdat de jonge lezer eerst aansluiting bij zijn belevingswereld zoekt in zijn literaire ontwikkeling? Hoe kan evenwicht gecreeerd worden tussen leesplezier, leesbevordering en cultuuroverdracht? Auteurs, professionals uit het literatuur-

onderwijs en wetenschappers boden deelnemers informatie en inspiratie rondom het thema. Ook was er een informatiemarkt met instellingen met een relevant aanbod voor de doelgroep.

‘SPRANKELEND, UITDAGEND, CONFRONTEREND; LEUKE AFSLUITING.’ BEZOEKER

Het multimediale Handboek Literatuuronderwijs 20152016 werd op de dag van het symposium ontsloten. Het Handboek is bedoeld als naslagwerk, als actueel overzicht van nieuwe ontwikkelingen en inspiratiebron. Onderwerpen die op het symposium aan de orde kwamen, zijn er in uitgediept. In het laatste hoofdstuk zijn de door notulisten geschreven verslagen van de programmaonderdelen te lezen en videoregistraties van een aantal lezingen in de Willem Burger Zaal te zien. Er zijn bijdragen opgenomen van o.a. Abdelkader Benali, Geert Buelens, Joke Hermsen, Herman Koch, Martijn Koek en Anke Kranendonk. Arnon Grunberg sloot het symposium af met een prikkelende discussie over de waarde van literatuur.

Wat Een eendaags symposium in de Doelen waar elke twee jaar docenten, schrijvers, letterkundigen en mediaen bibliothecarissen elkaar ontmoeten met één gezamenlijk doel: kennis vergaren rond actuele thema’s in het literatuuronderwijs. pagina 7


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

330 5 22 31.170 2.321 1

artikelen redactieleden ex terne correspondenten bezoeker s website volgers social media editie Passionate Platform Live

Foto: Merlijn Doomernik Foto: Michelle Brouwer

Foto: Koen Broos

pagina 8


Passionate Platform

Passionate Platform is een online platform voor nieuwe literatuur. In mei 2013 ging het platform van start als opvolger van het papieren literaire tijdschrift Passionate Magazine (1994-2013). Passionate Platform brengt proza, poëzie, interviews, columns, blogs, recensies en (foto)strips. Daarnaast zijn er films en documentaires, geluidsopnames en registraties van literaire events. Er zijn nieuwsberichten, voorpublicaties van nieuwe boeken en er worden links gelegd met andere activiteiten van Passionate Bulkboek, zoals het plaatsen van werk van Geen Daden Maar Woorden Festival-acts en van Write Now!-deelnemers. Er wordt regelmatig content uit de Passionate Magazine-tijd geactualiseerd en op het platform geplaatst, met name uit de specials m.b.t. het behoud van literair erfgoed. In 2014 bracht het platform diverse interviews en was er poëzie van o.a. Arnoud van

Adrichem, Delphine Lecompte en Michelle Brouwer en proza van o.a. Thomas Heerma van Voss, Roelof ten Napel en Maartje Wortel. Er waren artikelen van David Kleijwegt over de teksten van danceband Underworld, en Coen van Beelen inventariseerde hoe maatschappelijk activisme is doorgedrongen in recente Nederlandstalige literatuur.

‘HET NIEUWE PLATFORM PAST BIJ ANDERE LEESBEVORDERENDE INITIATIEVEN DIE PASSIONATE BULKBOEK NEEMT.’ NRC.NEXT

Passionate Platform was live aanwezig op Geen Daden Maar Woorden Festival in ‘s-Hertogenbosch op 24 mei. Tijdens Passionate Platform Live stelde Oscar Kocken de vraag: Wat staat er zoal in je boekenkast?, aan de auteurs Hanneke Hendrix, Andy Fierens en Robert van Raffe. In de loop van 2015 zal de redactie van Passionate Platform vernieuwd worden. De formule zal nog verder worden toegespitst op nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandstalige literatuur in al haar multimediale verschijningsvormen.

Wat Passionate Platform is een online platform voor nieuwe literatuur met als motto: 24/7 ontdekken en ontdekt worden. pagina 9


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

Foto: Vincent Quak

editie

s

2 bezoekers e 21 websit 1.1 zoekers e b 1 6 ial 10.7 ers soc 97 volg 3.6 ia

med

Foto: Tim Leguijt

Foto: Marco de Swart Foto: Marco de Swart

Foto: Marco de Swart

pagina 10


Geen Daden Maar Woorden Festival

In 2014 waren twee edities van Geen Daden Maar Woorden Festival te bezoeken. In ´s-Hertogenbosch en Rotterdam stelden mensen een eigen programma samen bestaande uit voordrachten van gevestigde auteurs en jong talent, muziek, theater en meer. ’s-Hertogenbosch De Verkadefabriek was op 24 mei voor de negende keer de uitvalsbasis voor Geen Daden Maar Woorden in ’s-Hertogenbosch. Er waren voordrachten van bekende auteurs als Adriaan van Dis en Kristien Hemmerechts. Dimitri Verhulst trad op samen met het Ensor Strijkkwartet. Scapino Ballet Rotterdam bracht samen met Marjolijn van Heemstra een voorstelling waarin poëzie en dans samensmolten. Jeroen de Leijer (bekend van Eefje Wentelteefje) kreeg de lachers op zijn hand met zijn Kenjezelf Kit. Oscar Kocken stelde tijdens Passionate Platform Live drie schrijvers de vraag die altijd fascineert: Wat staat er zoal in je boekenkast? Hij ontving

onder meer Hanneke Hendrix en Robert van Raffe. Het festival werd afgesloten door een muzikaal en poëtisch optreden van Eva De Roovere. Rotterdam Geen Daden Maar Woorden Festival speelde op zaterdag 4 oktober een thuiswedstrijd in de Rotterdamse Schouwburg en had hierdoor een uniek Rotterdams tintje. Aan de bar van café Floor ging John Buijsman met een drietal auteurs in gesprek over het schrijverschap. Warenhuis GROOS presenteerde een muzikale ode aan C.B. Vaandrager en Vers Beton bracht een ode aan de verhalende, Rotterdamse journalistiek. Nieuw werk werd voorgedragen door Hanna Bervoets, Thomas Heerma van Voss, en Write Now! 2014-winnares Sacha Hilhorst. Dichter des Vaderlands Anne Vegter trad op samen met De Eef van Breen Group, een collectief van zes muzikanten. Rapper en schrijver Marco Martens presenteerde zijn nieuwe theatervoorstelling HARM, een mix van liedjes en woordkunst.

‘BIJ GEEN DADEN MAAR WOORDEN VORMT ZELFS DE GROOTSTE ZAAL EEN INTIEM SAMENZIJN.’ CULTUURBEWUST.NL

Wat Geen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur in combinatie met andere disciplines zoals dans, muziek en theater. Het resultaat is een vernieuwend festival op de grens van kunst en uitgaan. pagina 11


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

pr

Foto: Vera Cornel

1.183 deelne mer s 13 workshops 267 deelnemers work 11 voorronden pr shops ijsuitreikingen 1 finale 1.376 bezoek er s ijsuitreiki

ngen 41.313 bezoek er s website 3.727 volger s social med

ia

Foto: Vera Cornel

Foto: Vera Cornel

Foto: Vera Cornel

Foto: Vera Cornel Foto: Vera Cornel

Foto: Vera Cornel

pagina 12


Write Now!

Het aantal deelnemers aan Write Now! in 2014 overtrof afgelopen jaren. Maar liefst 1.183 talentvolle jongeren deden mee aan Write Now!. De voorronden vonden plaats in Amsterdam, Antwerpen, Eindhoven, Gent, Groningen, Leuven, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en in Suriname (Paramaribo). De Nederlandse jury stond onder leiding van Ellen Deckwitz, in Vlaanderen was Valerie Eyckmans juryvoorzitter en in Suriname was dit Robby Parabirsing. De juryvoorzitters werden bijgestaan door experts uit het literaire veld. In Suriname werd Write Now! voor de derde maal georganiseerd, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie en Schrijversgroep ’77. Omdat talentontwikkeling een belangrijke pijler is van Write Now! werden voorafgaand aan de regionale prijsuitreikingen gratis schrijfworkshops gegeven door onder anderen Thomas Heerma van Voss, Charlotte van Zanten en Raoul de Jong. Tijdens de prijsuitreiking zelf luisterde het publiek naar literaire voordrachten en

muziek, met als hoogtepunt het voorlezen van het juryrapport en de bekendmaking van de winnaars. Naast de elf winnaars van de voorronden, ontvingen vier tweede of derde prijswinnaars een wildcard voor een plaats in de finale. Omdat één van de voorrondewinnaars geen nieuwe tekst kon insturen, streden uiteindelijk veertien finalisten om de titel ‘het jonge schrijftalent van 2014’. Zij namen deel aan een volledig verzorgd finaleweekend, waarin zij onder andere een schrijfworkshop en een masterclass presenteren volgden. Tijdens de grote finale op zondag 22 juni werd Sacha Hilhorst, winnaar voorronde Utrecht, uitgeroepen als winnaar van Write Now! 2014. Zij won daarmee onder andere een MacBook en een optreden op Geen Daden Maar Woorden Festival. Esa Denaux werd met een kwart van de ruim 2.000 stemmen winnaar van de Metro Publieksprijs. Zij won de publicatie van haar finaletekst in Metro Vlaanderen en een iPad.

‘IEDEREEN DIE VEEL SCHRIJFT, WIL GELEZEN WORDEN EN MET ZO’N WEDSTRIJD LUKT DAT OPEENS.’ DAVID VAN ROON, WRITE NOW!-FINALIST 2014 IN INTERVIEW OP FUNX

Wat Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren tussen 15 en 24 jaar in het Nederlandse taalgebied. Met de titel op zak worden voor jonge schrijvers deuren geopend die anders gesloten zouden blijven.

pagina 13


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

erlingen

le 664 n 26 klasse le o 7 sch n finale kers bezoe site 498 kers web e zo e b l 3.103 cia volgers so 4 83

media

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Willem Popelier

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

pagina 14


Er Was Eens

In januari 2014 ging de tweede editie van Er Was Eens van start. Naast leerlingen uit Rotterdam namen er ook leerlingen uit Amsterdam, Maasland en Zwijndrecht deel aan het project. In totaal deden er 664 leerlingen verdeeld over 32 klassen mee. Er Was Eens begon met een kick-off waarbij afgevaardigde leerlingen kennismaakten met het project. Vervolgens lazen alle leerlingen klassikaal een boek, kregen ze gastlessen en workshops en maakten ze in groepsverband een eigen verhaal. Gastdocenten waren onder anderen danser Danny Boom en journalist Francisco van Jole, bijna alle gastdocenten zijn zelf gestart op het vmbo. De Cultuurschool verzorgde workshops als camera acteren, film- en theaterscript schrijven, rap en striptekenen. Woensdagmiddag 28 mei was de finale van Er Was Eens in Theater Zuidplein. De jury bestaande uit Winston Bergwijn, Najoua Bijjir en Ellen Deckwitz was blij verrast door de kwaliteit en diversiteit van

de inzendingen. De vijf genomineerde klassen namen allen voorafgaand aan de finale met een professionele videocrew een pitch op waarin zij hun verhaal aan de jury verkochten. De pitches werden vertoond tijdens de finale, waar ook optredens waren van Howard Komproe, Juvat Westendorp en Winne.

‘WAT JE LATER OOK WIL DOEN, WAAR JE PASSIE OOK LIGT, JE HEBT VERHALEN NODIG.’ KORRIE LOUWES, WETHOUDER VAN HOGER ONDERWIJS, INNOVATIE EN PARTICIPATIE

Met het verhaal Duivels Dilemma won klas 2A van het Sweelinck College in Amsterdam de tweede editie van Er Was Eens, hun verhaal werd in het echt uitgevoerd. Op woensdag 10 september was de lancering van het e-book en werd het eerste exemplaar aan gastdocent Juvat Westendorp ‘overhandigd’. Ook vanuit de politiek wordt Er Was Eens gezien als een waardevolle toevoeging in het onderwijsaanbod. Zo verzorgde PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing een gastles en is de Rotterdamse burgemeester Ing. Ahmed Aboutaleb ambassadeur van het project.

Wat Een verhalenwedstrijd voor leerlingen uit de tweede klas van het vmbo, waarbij zij met hulp van rolmodellen op een actieve manier kennis maken met literatuur. Zo wordt zowel het leesplezier als het empathisch vermogen vergroot. pagina 15


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

13.410 1.409

deelnemer s bezoeker s Dag van de Jonge Jury 257 deelnemer s workshops 6.314 views Jonge Ju ry magaz 128.666 bezo ine eker s we 1.909 volgers so bsite cial media Foto: Sjoerd van der Hucht

Foto: Sjoerd van der Hucht Foto: Sjoerd van der Hucht

Foto: Sjoerd van der Hucht Foto: Nathan Bergmans

Foto: Nathan Bergmans

pagina 16


Jonge Jury

Deze editie is de opzet van de Jonge Jury aangepast, waardoor de Jonge Jury beter aansluit op het curriculum. Bovendien is de Jonge Jury vanaf dit jaar geschikt voor alle onderwijsniveaus, dus ook voor vmbo basis en kader. Verder is Jonge Jury opgedeeld in de drie overzichtelijke fases Lezen, Stemmen en Vieren. Daarnaast is het educatieve deel van het project gedigitaliseerd en modulair opgebouwd. Voor mediatheken, bibliotheken en boekhandels zijn speciale partnerkits ontwikkeld met daarin diverse promotiematerialen. Tienduizenden leerlingen namen deel aan het project en ruim 13.000 leerlingen brachten hun stem uit op hun favoriete jeugdboek. Op woensdag 16 april werd er feestelijk afgesloten met de Dag van de Jonge Jury in de Doelen, Rotterdam. In het bijzijn van ruim 1.400 Jonge Juryleden kreeg Mel Wallis de Vries met Klem de Prijs van de Jonge Jury.

Op de Dag van de Jonge Jury gaven schrijvers interviews, signeerden ze hun boeken en spraken ze met de aanwezige leerlingen. Ook waren er workshops, verschillende activiteiten in de gangen en natuurlijk een spetterend podiumprogramma. De Rotterdamse breakdancegroep Groove Kings opende de dag en de popgroep Adlicious sloot deze af. De presentatie was o.a. in handen van Marius en Jasper Gottlieb. Dit jaar was het voor het eerst ook mogelijk de Dag van de Jonge Jury Lokaal te vieren. Via een livestream op YouTube, vier Jonge Jury Nieuwsbulletins en de prijsuitreiking live in beeld, kon de Dag van de Jonge Jury òp locatie gevierd worden; in de klas, mediatheek of bibliotheek. Het totale bereik van het slotevenement breidde zich daarmee met bijna 1.000 leerlingen uit.

‘BEN JE NET ALS IK VERRAST OP DE JONGE JURYLIJST TE STAAN: GENIET ERVAN, WANT HET IS EEN UNIEKE EER!’ NATASZA TARDIO, WINNAAR JONGE JURY DEBUUTPRIJS 2014

Wat De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsproject dat jongeren in de eerste tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs uitdaagt jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en het mooiste boek te kiezen. Het boek met de meeste stemmen wint uiteindelijk de Prijs van de Jonge Jury die feestelijk wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury. pagina 17


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

1.062 76 938 990 .6 19 02 779

deelnemer s slotdebat ten deelnemer s slotdebat ten tdag bezoeker s slo bsite we s er ek bezo al ci so s er lg vo media

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

Foto: Tim Leguijt

pagina 18


De Inktaap

De dertiende editie van De Inktaap ging vernieuwd van start. In 2014 werd er aan de winnaars van de grote Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen een Caribische nominatie toegevoegd. Dit leverde de volgende vier genomineerde boeken op: Pier en oceaan van Oek de Jong (Gouden Boekenuil 2013), De laatste parade van Ruth San A Jong (Caribische nominatie), Post Mortem van Peter Terrin (AKO Literatuurprijs 2012) en Dit zijn de namen van Tommy Wieringa (Libris Literatuur Prijs 2013). Op 101 scholen in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op Curaçao vormden 1.100 leerlingen jury’s van ongeveer vijftien leden. Nieuw was ook dat elk jurylid toegang kreeg tot de e-boeken van de genomineerde titels. Na het lezen werd in een gezamenlijk slotdebat op school besloten wie de jury als winnaar aanwees. De uitslag werd met juryrapport naar De Inktaap gestuurd.

Tijdens de slotdag op 24 maart in de Doelen in Rotterdam waren meer dan 900 juryleden en hun docenten uit Nederland en Vlaanderen aanwezig. Zij konden de genomineerde auteurs interviewen en met elkaar in debat gaan. Tommy Wieringa sleepte De Inktaap 2014 in de wacht. De jury loofde hem met de woorden: ‘Wieringa slaagt erin het individuele open te trekken naar het universele. Zijn welgevormde metaforen en poëtische zinnen raakten ons. Een enorm krachtige roman waarmee je niet snel klaar bent.’ De Inktaap is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs en het departement Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Stichting Lezen Nederland. Het project wordt uitgevoerd door Passionate Bulkboek in Rotterdam, Villanella in Antwerpen en de Nederlandse Taalunie in Suriname en op Curaçao.

‘DAT JONGEREN EEN ROMAN ALS DEZE LEZEN, BEGRIJPEN EN WAARDEREN, IS EEN SERIEUZE BEKRONING.’ TOMMY WIERINGA, WINNAAR DE INKTAAP 2014

Wat De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied, waarbij jongeren worden geconfronteerd met de keuze van de jury’s van de grote literaire prijzen. Het project is speciaal ontwikkeld voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Uit de genomineerde boeken kiezen zij één winnaar. pagina 19


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

31–12–2013 31–12–2014 € 12.222,– € 21.721,–

VLOTTENDE ACTIVA Kortlopende vorderingen Liquide middelen

€ 218.085,– € 310.956,–

€ 187.426,– € 345.453,–

Totaal vlottende activa

€ 592.041,–

€ 532.879,–

Totaal activa

€ 541.263,–

€ 554.600,–

Eigen vermogen

31–12–2013

31–12–2014

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ 9.037,– € 114.235,–

€ €

0,– 81.501,–

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 123.272,–

81.501,–

Bestemmingsfondsen

0,–

0,–

Totaal eigen vermogen

€ 123.272,–

81.501,–

Subsidiënten Loonverplichtingen Overige schulden en nog te betalen kosten

€ 212.850,– € 58.453,– € 146.688,–

€ 224.757,– € 54.912,– € 193.430,–

Totaal schulden op korte termijn

€ 417.991,–

€ 473.099,–

Totaal passiva

€ 541.263,–

€ 554.600,–

PASSIVA

Vastgelegd eigen vermogen

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

pagina 20


Balans / Baten & Lasten

BATEN EN LASTEN 2014

Baten Directe inkomsten Indirecte inkomsten Bijdragen en subsidies

Realisatie 2013 € 178.522,– € 4.485,– € 992.598,–

Realisatie 2014 € 242.296,– € 8.168,– € 692.914,–

Totaal baten

1.175.605,–

943.378,–

Beheerlasten: personeelslasten Beheerlasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten

€ € € €

110.663,– 158.320,– 496.858,– 457.726,–

€ € € €

109.883,– 151.306,– 377.583,– 348.119,–

Totaal lasten

1.223.567,–

986.891,–

Exploitatiesaldo voor belasting Vennootschapsbelasting lopend jaarboek

€ €

- 47.961,– 0,–

€ €

- 41.771,– 0,–

Exploitatieresultaat na belasting

- 47.961,–

- 41.771,–

Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelsrisico’s Mutatie bestemmingsfonds Ministerie van OCW

€ € €

- 5.364,– 0,– - 42.597,–

€ € €

- 9.037,– - 32.734,– 0,–

Totaal bestemming

- 47.961,–

- 41.771,–

Lasten

Saldo staat van baten en lasten

Bestemming resultaat

pagina 21


Jaarverslag Passionate Bulkboek '14

Colofon Passionate Bulkboek Eendrachtsweg 21 3021 LB Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 0031 (0)10 2762626

Wilma van Raamsdonk senior projectleider Jolien Sanderse senior projectmedewerker Giel van Strien directeur

www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl

Jeroen Tilma hoofd marketing, communicatie en sponsorwerving

Ontwerp Pony Design Club, Rotterdam

Hanna Vlaming senior projectmedewerker

Bestuur Jack Kuyt Penningmeester en waarnemend voorzitter

Passionate Bulkboek dankt haar oud-collega's voor hun bijdrage aan de activiteiten in 2014: Esther Schuhmacher Jolien Sanderse

Bert Heemskerk Secretaris Janneke Louwerse Bestuurslid

Speciale dank gaat uit naar alle stagiairs en vrijwilligers die de uitvoering van de projecten mede mogelijk maakten.

Peter van Zijp Bestuurslid Kantoormedewerkers RenĂŠe den Breems projectmedewerker Erik Brus eindredacteur Karlijn Leenders senior projectmedewerker Marten de Paepe projectmedewerker

pagina 22


Colofon

Redactie Passionate Platform Erik Brus (eindredacteur) Richard Dekker Iris van Erve (hoofdredacteur) Wiegertje Postma

In 2014 werden de activiteiten van Passionate Bulkboek (structureel) mede mogelijk gemaakt door:

Programmeringscommissie Geen Daden Maar Woorden Festival Erik Brus Richard Dekker Iris van Erve Hanneke Hendrix Oscar Kocken ElďŹ e Tromp Hanna Vlaming Leestipgevers Jonge Jury Vanessa Joosen, Peter van Duijvenboden, Monique Burger, Agnes Vogt,Marjoleine Wolf, Jaap Friso, Filijona Snijders, Joukje Akveld, Marijke Moolenaar, Inge Speelman, Jolanda Hugens, Inge Kappert, Monique Castenmiller, Wim Krings, Richard Tiel, Ed Olijkan, Cilla Geurtsen, Pjotr van Lenteren, Annemarie Terhell en Caroline Wisse-Weldam Jonge Jury Boekgenootschap Elin Stil, Frederique Doek, Laura van der Linde, Cheyenne Smith en Annika van Duijvenboden Auteurs lesmateriaal Jonge Jury Rob van Veen, Geertje Plug, Ron Labordus, Ymkje Swart, Caroline Wisse-Weldam

Steunfonds Culturele Activiteiten Den Bosch

Teksten Jonge Jurymagazine: Jantien van Driel, Silvana Sodde

Stichting Animus

pagina 23

Donandi


WWW.PASSIONATEBULKBOEK.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.