Page 1


Την Τετάρτη 7 Μάη επιλέγω ΠΑΣΠ

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές, είναι καθοριστικής σημασίας καθώς η φοιτητική κοινότητα καλείται να αποφασίσει με γνώμονα την ορθολογική σκέψη, την αποφασιστικότητα εν όψει των εξελίξεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Παιδεία στο σύνολο της. Η πολιτική και κοινωνική συγκυρία που διανύουμε, απαιτεί την εύρεση εναλλακτικών και ρεαλιστικών λύσεων, προς την κατεύθυνση ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει να εκφράζεται μέσα από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που θα αποτελούν πόλο έλξης για τους φοιτητές. Δυστυχώς, η λογική έρχεται αντιμέτωπη, με τις συντηρητικές φωνές που προωθούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, καθώς και με τις αναχρονιστικές αντιλήψεις που συντηρούν το απαρχαιωμένο μοντέλο συνδικαλισμού της μεταπολιτευτικής εποχής. Η μόνη διέξοδος για την αλλαγή αυτής της νοοτροπίας είναι η επαγρύπνιση των νέων, η συμμετοχή τους σε παραγωγικούς διαλόγους, η παρουσίαση νέων οδηγών & προτάσεων και ο αγώνας για την υλοποίησή τους. Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που επικρατούν στην χώρα μας δεν μπορούν να σταθούν τροχοπέδη για την ενασχόληση της νεολαίας με τον συνδικαλισμό, την πολιτικοποίηση αλλά όχι την κομματικοποίηση. Το μεγάλο στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε είναι να ξεριζώσουμε τα κατάλοιπα παλαιών νοοτροπιών και να εγκαθιδρύσουμε την έναρξης μιας εποχής που βασίζεται στην δημοκρατία, την διαφάνεια και την αξιοκρατία. Εντοπίζοντας τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και με γνώμονα ένα πιο σύγχρονο και πιο παραγωγικό πανεπιστήμιο, που θα αποτελεί πόλο έλξης για τους φοιτητές, καταθέτουμε προτάσεις ρεαλιστικές, που βασίζονται σε 4 βασικούς άξονες:

Πρόγραμμα Σπουδών και Προσφερόμενα Μαθήματα Διανύοντας τον 5ο χρόνο εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών, παρατηρούμε πως έχουν γίνει αρκετές ανακατατάξεις στα προσφερόμενα μαθήματα και το αντικείμενο τους. Παράλληλα δεν γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις για τα παλαιότερα προγράμματα σπουδών, ή τουλάχιστον δεν παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση. Προς αυτή την κατεύθυνση και με βασικό γνώμονα, την διευκόλυνση των φοιτητών, προτείνουμε: Την σύγκλιση 7μελούς επιτροπής προγράμματος σπουδών απαρτιζόμενη με την εκπροσώπηση ενός καθηγητή από κάθε τομέα, αρμόδια για: • Την ορθή αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών. • Την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν. • Αντικατάσταση των μαθημάτων που δεν διδάσκονται πλέον, με νέα μαθήματα, παραμφερούς γνωστικού αντικειμένου. Το Τμήμα Οικονομικών επιστημών διακρίνεται, για την παροχή οικονομικών γνώσεων σε μια ευρεία γκάμα που καλύπτουν όλο το φάσμα του κλάδου και των υποκατηγοριών του. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα οφείλει να διασφαλίσει την σφαιρικότητα της γνώσης. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την αντικατάσταση των μαθημάτων που δεν διδάσκονται πλέον, από άλλα μαθήματα, ίδιου γνωστικού αντικειμένου και φιλοσοφίας.

1


Την Τετάρτη 7 Μάη επιλέγω ΠΑΣΠ

Πέρα από την οπτική της επιστημονικότητας και της ευρείας γνώσης, η κατάργηση κάποιων μαθημάτων έχει περιορίσει τους φοιτητές ως προς τις επιλογές τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 26 μαθήματα (κατεύθυνσης & ελεύθερης επιλογής) δεν διδάσκονται πλέον.

Ημερίδα ενημέρωσης Προγράμματος σπουδών Στα πλαίσια της ενημέρωσης των φοιτητών διεκδικούμε και προτείνουμε την πραγματοποίηση ημερίδας του τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου, με σκοπό την ενημέρωση για τα διδασκόμενα μαθήματα του εκάστοτε εξαμήνου, τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων και τα μαθήματα επιλογής. Η αδυναμία που παρουσιάζει η γραμματεία σε θέματα ανακοινώσης των επικαιροποιήσεων, δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και σύγχιση στις τάξεις των φοιτητών, για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να μεριμνά το Τμήμα προκειμένου να γίνεται πράξη αυτή η ημεριδα ενημέρωσης.

Ανάθεση Συμβούλου Φοιτητή Για τους φοιτητές 4ου έτους και άνω έχει οριστεί για τους φοιτητές, ένας σύμβουλος καθηγητής, δηλαδή ένα μέλος ΔΕΠ που έχει υπό την εποπτεία του έναν συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και έχει παραινετικό χαρακτήρα στις σπουδές του, στα μαθήματα που μπορεί ο κάθε φοιτητής να επιλέξει ανάλογα με τις δεξιότητές του. Άπτεται στις υποχρεώσεις του Τμήματος και αιτούμαστε να ορισθεί σύμβουλος φοιτητή και στους φοιτητές 3ου έτους και κάτω, προς την κατεύθυνση του προσανατολισμού και της σωστής επιλογής μαθημάτων θεματικής ενότητας και ελεύθερης επιλογής, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του κάθε φοιτητή.

Εναλλακτικές Μορφές Εξέτασης - Απαλλακτικές πρόοδοι, εργασίες, e-Πρόοδοι Οι καθηγητές του τμήματος μας για να κεντρίσουν την προσοχή των φοιτητών οφείλουν να ξεφύγουν από την στείρα παράδοση & εξέταση του μαθήματος και να προσφύγουν σε άλλες πιο σύγχρονες και εξελιγμένες μεθόδους. Για παράδειγμα, εργασίες και πρόοδοι, κρατούν σε εγρήγορση τον φοιτητή και τον διευκολύνουν μην δίνοντας το βάρος μόνο στη περίοδο της εξεταστικής. Επίσης, η εξοικίωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες, καθιστά ρεαλιστική την πρόταση για την υλοποίηση e-προόδων, μέσω της πλατφόρμας του eclass.uoa.gr

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Το Τμήμα, αναλογιζόμενο την ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την εισβολή αυτών στην καθημερινότητα της κοινωνίας και ιδιαίτερα των φοιτητών, οφείλει να εναρμονίσει πλήρως τις λειτουργίες και διαδικτυακές παροχές του σε μια ενιαία πλατφόρμα, η οποία να αποτελεί το απαραίτητο e-εργαλείο για τον φοιτητή. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Την μετατροπή του eclass.uoa.gr, στην βασική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία: • Θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την λειτουργία των κτιρίων του Τμήματος

2


Την Τετάρτη 7 Μάη επιλέγω ΠΑΣΠ • Προτείνουμε την ενσωμάτωση του my-studies.uoa.gr στην πλατφόρμα του eclass.uoa.gr προκειμένου να μην είναι «διάσπαρτες» οι πηγές πληροφόρησης και η πλατφόρμα δήλωσης μαθημάτων των φοιτητών σε διαφορετικούς ιστότοπους. • Στο προσωπικό χαροφυλάκιο μαθημάτων του φοιτητή να αναρτώνται κατα κατηγορία για το κάθε μάθημα: • Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το κάθε μάθημα • Το προτεινόμενο διδακτικό εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος • Η εξεταστέα ύλη • Βοηθητικό υλικό και διαλέξεις • Μήτρα θεμάτων • Απαλλακτικές πρόοδοι, εργασίες, e-πρόοδοι • Οπτικό-ακουστικό υλικό • Εξαμηνιαίο οργανόγραμμα του μαθήματος • Περιγραφή του αντικειμένου του μαθήματος

Βαθμολόγηση και εξέταση μαθημάτων Προβαθμολόγηση σε όλα τα μαθήματα Προτείνουμε την ανακοίνωση προβαθμολόγησης σε ΟΛΑ τα μαθήματα με σκοπό την δυνατότητα βελτίωσης του βαθμού του φοιτητή πριν να περαστεί αυτός στην ηλεκτρονική του γραμματεία (my-stydies)

Επανεξέταση Γραπτού από άλλο καθηγητή Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, πολλοί φοιτητές να αποτυγχάνουν συνεχόμενες φορές στο ίδιο μάθημα. Γι αυτό τον λόγο προτείνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει αποτύχει και θέλει να επανεξετάσει το γραπτό του, η επανεξέταση αυτή να γίνεται από άλλον καθηγητή της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος όμως δεν θα γνωρίζει τον βαθμό του πρώτου εξεταστή.

Επανεξέταση σε 10 Μαθήματα Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να διαγράφει 6 μαθήματα και να επανεξετασθεί σε αυτά με σκοπό την βελτίωση του βαθμού του. Προτείνουμε να γίνεται επανεξέταση, δηλαδή κάθε φοιτητής να έχει την δυνατότητα σε συνολικά 10 μαθήματα να επανεξετασθεί χωρίς να διαγράψει τον αρχικό του βαθμό.

3


Την Τετάρτη 7 Μάη επιλέγω ΠΑΣΠ Φέτος, ένα ακόμη παράδειγμα της ελλειπέστατης οργάνωσης του τμήματος και της συγκεχυμένης πληροφόρησης που παρείχε η γραμματεία στους φοιτητές είναι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι διαγραφές.

Πραγματοποίηση Δωρεάν μαθημάτων για την απόκητηση Πτυχίων TOEFL & GMAT TOEFL: Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. GMAT: Είναι τεστ που εξετάζει την λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Απαιτείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α.

Δωρεάν Μετάφραση Πτυχίων στα Αγγλικά Είναι πάγιο αίτημα της ΠΑΣΠ Οικονομικού το τμήμα να παρέχει την δυνατότητα μετάφρασης του πτυχίου, της αναλυτικής βαθμολογίας και των ονομασιών των μαθημάτων στην Αγγλική αφού μια τέτοια διαδικασία κοστίζει πάνω από 300 ευρώ.

Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική ορισμένων καθηγητών να διδάσκουν με δικά τους συγγράμματα που χρονολογούνται απ' τη δεκαετία του ΄80 και δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. Για το λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητο η διδασκαλία και η εξέταση του μαθήματος να γίνεται μέσα από εκσυγχρονισμένα συγγράμματα που θα παρέχονται δωρεάν και ταυτόχρονα, να αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο μια σειρά άλλων συγγραμμάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο όπου θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου (ηλεκτρονικό σύγγραμμα). Με τον τρόπο αυτό γίνεται πραγματικότητα η έννοια της πολύπλευρης και δωρεάν πρόσβασης στη γνώση. Είναι πάγιο αίτημα της ΠΑΣΠ Οικονομικού η δημιουργία ενιαίου χώρου τύπωσης και διανομής όλων των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου. Καμία ιδιωτική επιχείρηση (στην συγκεκριμένη περίπτωση εκδοτικός οίκος) δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στο Πανεπιστήμιο. Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, διαφωνούμε κάθετα στην κατάργηση των έντυπων συγγραμμάτων και προτείνουμε τα συγγράμματα να διανέμονται κανονικά έντυπα και ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται: •

Διαφάνεια στο Πανεπιστήμιο

Πάταξη αυθαιρεσίας καθηγητών

Πολλοί καθηγητές που εκδίδουν αυτή τη στιγμή δικά τους βιβλία, τα οποία διανέμονται στους φοιτητές δηλαδή με κάθε σύγγραμμα ο καθηγητής παίρνει ένα ποσοστό από την πραγματική αξία του βιβλίου. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να δαπανούνται υπέρογκα χρηματικά ποσά του κράτους από τα οποία επωφελούνται χρηματικά μόνο οι καθηγητές και οι εκδοτικοί οίκοι, κάθε βιβλίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στους καθηγητές.

4

Προτάσεις της ΠΑΣΠ Οικονομικού για το Τμήμα  
Προτάσεις της ΠΑΣΠ Οικονομικού για το Τμήμα  

Προτάσεις της ΠΑΣΠ Οικονομικού για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος και την επίλυση των δυσλειτουργιών του

Advertisement