Page 1

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Α.Ε.Ι. Ηρακλείου e-mail:pasp@edu.uoc.gr

Μεταρυθμίσεις στην Τριτοβάθμια: Το όραμά μας

«Kάθε παρέμβαση στα της Παιδείας οφείλει να έχει τη βελτίωση της σαν κυρίαρχο στόχο - κάθε άλλη επιδίωξη οφείλει να είναι υποδεέστερη»

Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2010

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Συνάδελφοι, χαρακτηριστικό του χώρου της παιδείας είναι οι αλλεπάλληλες κρίσεις, σειρά προσπαθειών για αλλαγές που, συνήθως, οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και αδιέξοδα, μέτρα που αναιρούνται πριν ακόμα εφαρμοσθούν, ή ακόμα και μεταρρυθμίσεις – πολλές στο παρελθόν- που ενώ θεσμοθετήθηκαν και άρχισαν να εφαρμόζονται, με σημαντικό κόστος, αποδομήθηκαν στη συνέχεια. Πολλά ερωτήματα ταλανίζουν την ακαδημαϊκή κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια, για τα οποία εμείς, ως υπεύθυνη πολιτική συνδικαλιστική παράταξη πρέπει να απαντήσουμε: Για ποια παιδεία μιλάμε; Τι παιδεία θέλουμε; Ποια είναι τα προβλήματα προσαρμογής του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης παιδείας; Ποια είναι η αντοχή του πολιτικού συστήματος να σηκώσει το βάρος μιας αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος; Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν λειτουργεί αυτόνομα αλλά διαμορφώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που προσδιορίζεται από οικονομικούς, κοινωνικούς, γεωγραφικούς και ιστορικούς παράγοντες. Το περιβάλλον αυτό έχει μεταβληθεί ριζικά και επιβάλλει ριζικές, αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το έργο, λοιπόν, της αλλαγής της Παιδείας δεν είναι εύκολο, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει μια σημαντική διαδικασία, στην οποία όλοι καλούμαστε να συμμετέχουμε προσπαθώντας να είμαστε όχι μόνο χρήσιμοι, αλλά και αποτελεσματικοί. Δεν πρέπει να ενστερνιστούμε λογικές πλήρους αρνητισμού και πρακτικές στείρων συνθημάτων, αλλά να αποτελέσουμε αρωγοί στην συλλογική προσπάθεια, καταθέτοντας προτάσεις, προτάσεις που θα οδηγήσουν σε αλλαγή ρότας με βάση 3 άξονες: - Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία για Όλους- Διαφάνεια και Αξιοκρατία Παντού – Γνώση προόδου και κοινωνική λογοδοσία. Και αυτό το έργο θα γίνει πράξη ουσιαστική και αποτελεσματική, μόνο όταν υπάρξει βεβαιότητα και δέσμευση ότι τα ουσιώδη στοιχεία μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα παραμείνουν σταθερά, ανεξάρτητα από κυβερνητικές αλλαγές, α εκλείψει η ομηρεία του πολιτικού συστήματος από οργανωμένες κλίκες-ομαδάτα και θα δοθεί η δυνατότητα θεφαρμογής των αλλαγών σε βάθος χρόνου. Τα προβλήματα είναι θεσμικά, αφορούν την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκησή των πανεπιστημίων, μέχρι την οργάνωση σπουδών και τον διεθνή τους ρόλο. Καθώς επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, ενισχύουν την εικόνα της ήσσονος προσπάθειας, της αναξιοκρατίας, του ωχαδελφισμού. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο και το Σύνολο της Παιδείας παρέμενε αποκομμένο απ’ το σύνολο της Κοινωνίας, αδιαφορώντας και αγνοώντας τις επιταγές της αλλαγής της, με αποτέλεσμα, σήμερα, σε μια τόσο σημαντική καμπή της, να μένει αμέτοχο και αδύνατο να αποτελέσει ερέθισμα για την αναβίωση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Παρόλ’ αυτά ,το εκπαιδευτικό σύστημα αγγίζει όλους τους πολίτες, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, όλους τους κοινωνικούς φορείς, την οικογένεια, τους συλλόγους γονέων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους, ιδρύματα. Για αυτό, όλοι οι φορείς οφείλουν και πρέπει να πάρουν θέση στο διάλογο για τις μεταρρυθμίσεις της Παιδείας, θέση που θα αποτελέσει την απαρχή για μια νέα τάξη πραγμάτων, για μία νέα κοινωνία, για μια νέα Ελλάδα. Στόχος του νέου εκπαιδευτικού συστήματος είναι να εξασφαλίσει την ομαλή ένταξη του κάθε ατόμου στην κοινωνία και να διατηρεί την κοινωνική συνοχή και την ομαλή (εύρυθμη) λειτουργία της κάθε κοινωνίας (του ισχύοντος δηλ. κοινωνικού συστήματος). Το Νέο Πανεπιστήμιο, δεν θα είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές ανάγκες της αγοράς Υποχρέωσή του είναι η λειτουργία του μέσω δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Όραμά του είναι η δημιουργία νέας γενιάς πολιτισμού και πολιτών. Κατεύθυνσή του είναι η δημιουργία πυλώνα ελευθερίας, φάρου προόδου και διανόησης και η δημιουργία παραγωγικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Δημόσιος και Δωρεάν Χαρακτήρας Η οικονομική ενίσχυση για την βελτίωση των υποδομών, τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας, πρέπει να γίνει πρώτη προτεραιότητα. • Απαιτείται να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση και να φτάσει στο 5% του Α.Ε.Π. Για την Παιδεία και το 2% για την Έρευνα. • Οι δαπάνες πρέπει να κατευθυνθούν στην ολοκλήρωση των υποδομών και των κτιρίων για όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα οποία θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και άρτια εξοπλισμένα. • Νέα τμήματα να ιδρύονται μόνο όταν υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις για την λειτουργία, τις υποδομές και το αναγκαίο προσωπικό, αλλά και πραγματική ανάγκη της ελληνικής αγοράς εργασίας ή των κατευθύνσεων της εθνικής έρευνας και όχι στα πλαίσια συσχετισμών, μικροκομματικής εκμετάλλευσης και προσωπικών φιλοδοξιών μελών ΔΕΠ. • Ανάλογα με τις εξελίξεις σε επιστημονικό-οικονομικό-παραγωγικό-επαγγελματικό επίπεδο να είναι πιο ευέλικτη η μετονομασία, συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων που δεν έχουν σαφές αντικείμενο και η απορρόφηση τους από άλλα συγγενή ή νέα τμήματα. • Η μετεξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών δεν πρέπει να επαφίεται στις “ατομικές επιδιώξεις”, τις “ερευνητικές σκοπιμότητες” και την “προσδοκία χρημάτων” των μελών ΔΕΠ. Πρέπει να στηρίζεται σε εθνική στρατηγική και να ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας. • Τα συγγράμματα πρέπει να διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα) με δικαίωμα επιλογής από τους φοιτητές στη βάση αξιολογημένων, σε εθνικό επίπεδο, προτάσεων από τους καθηγητές. Εκτός από τα συγκεκριμένα συγγράμματα, υποχρεούται το Πανεπιστήμιο να παρέχει όλα τα συγγράμματα και σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση των φοιτητών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες/περιοδικά πρέπει να είναι ελεύθερη. • Οι διαδικασίες εξέτασης των φοιτητών πρέπει να είναι ευέλικτες και με πολλαπλούς τρόπους ώστε η πρόοδος τους να μην εξαρτάται από 1-2 γραπτές εξετάσεις. Οι εναλλακτικές μορφές εξέτασης (ασκήσεις, εργασίες, πρόοδοι) δεν πρέπει να είναι εργαλείο “εντατικοποίησης” και επιπρόσθετου φόρτου, αλλά διαδικασία απαλλαγής από την τελική γραπτή εξέταση ή περιορισμού/κατάτμησης της γραπτά εξεταζόμενης ύλης. • Οι διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης του παιδαγωγικού έργου, εκτός από τυπικά πλαίσια (προετοιμασία καθηγητή, μέθοδος διδασκαλίας, χρήση εποπτικών μέσων, παροχή/ανανέωση σημειώσεων, ώρες γραφείου, κλπ) πρέπει να αξιολογούν και την απόδοση των φοιτητών στις εξετάσεις και τον μ.ο. βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι φοιτητές. Απαιτείται να υπάρχει ειδική διαδικασία ελέγχου για μέλη ΔΕΠ που έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας/αποτυχίας (>80%/<20%). • Κατά την αξιολόγηση καθηγητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο το ερευνητικό έργο, οι αξιολογημένες ή μη δημοσιεύσεις, και η εισήγηση/παρουσία σε συνέδρια, αλλά και η γνώμη των φοιτητών σε ειδικά ερωτηματολόγια και τα ποσοστά επιτυχίας/αποτυχίας, ο μ.ο. βαθμολογίας, η ποιότητα/πρωτοτυπία των διδακτορικών διατριβών, κλπ. • Κατά την αξιολόγηση Τμημάτων/Ιδρυμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ποιότητας, όπως ο μ.ο. πτυχίου των αποφοίτων, το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων και ο χρόνος παραμονής τους σε κατάσταση ανεργίας, το ποσοστό εισόδου των αποφοίτων σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών, κρητιακές υποδομές, σίτιση, στέγαση κλπ.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Η αξιολόγηση πρέπει να έχει “φοιτητο-κεντρική” λογική και και να μην δίνει έμφαση στην “αξιολόγηση σοφών” ...που απλά αναπαράγουν 'κλίκες' και ωραιοποιούν την απόδοση των ΔΕΠ και διασφαλίζουν την ασυλία του καθηγητικού κατεστημένου! Η ακαδημαϊκή κοινότητα επιβάλλεται να αξιολογεί δημόσια και με καθολικό τρόπο τους υπαλλήλους των Ιδρυμάτων, με διαφορετική διαδικασία από την λογική των υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να αξιολογούνται και άρα να ελέγχονται από μονομελή όργανα, αλλά από όσα μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και συναδέλφους τους το επιθυμούν με ανώνυμα ερωτηματολόγια. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προβλέπονται σε έναν ΝΕΟ προοδευτικό Νόμο Πλαίσιο. Νόμο ο οποίος δεν θα αφήνει περιθώρια για “παραθυράκια” (πχ την ύπαρξη ιδιωτικών Πανεπιστημίων), παρεκτροπές, στεγανά και συναλλαγές. Ο νέος νόμος θα πρέπει να μετατρέπει τα μονομελή όργανα σε όργανα υλοποίησης-διαχείρισης των αποφάσεων των αποφασιστικών οργάνων.

Αποστολή των Ανώτατων Ιδρυμάτων Τα Ανώτατα Ιδρύματα καλούνται να διαδραματίσουν ένα πολύπλευρο ρόλο στην Ελληνική Κοινωνία. Κύριος ρόλος τους όπως ορίζεται από τον νόμο 1268/1982 είναι: • Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες. • Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. • Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

Ακαδημαϊκές Ελευθερίες και Ακαδημαϊκό Άσυλο Με νωπές τις μνήμες της 17ης Νοεμβρίου 1973, ο νόμος πλαίσιο του 1982 θέλησε να διασφαλίσει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στο χώρο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, κατοχυρώνοντας το Πανεπιστημιακό άσυλο σε όλα τα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας. Με την αναθεώρηση του νόμου Πλαίσιο για την Παιδεία από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε η ευθύνη λήψης της απόφασης άρσης του Ασύλου από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή τους καθηγητές και τους φοιτητές (Επιτροπή Ασύλου και Σύγκλητο), μονομερώς στην Διοίκηση κάθε ΑΕΙΤΕΙ (Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΕΙ/Συμβούλιο ΤΕΙ). Θεωρούμε ότι ο παλιός μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του Πανεπιστημιακού Ασύλου, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την ακαδημαϊκή διδασκαλία-έρευνα και την ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική δράση καθηγητών-φοιτητών-πολιτών, μόνο αν εφαρμόζετε σωστά και δεν χρησιμοποιείται ως άλλοθι. Είτε από τις διοικήσεις για να καταστρατηγούν το άσυλο, π.χ. σε περιόδους φοιτητικών κινητοποιήσεων είτε για να αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Είτε από τις κρατικές αρχές, για να αποφεύγουν να προστατεύουν την δημόσια περιουσία από βανδάλους και όσους θέλουν να συκοφαντούν τους φοιτητές και τους κοινωνικούς αγώνες τους. Θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για την προστασία του Ασύλου από όσους το επιβουλεύονται εντός και εκτός των Ιδρυμάτων είναι η αποκατάσταση του δικαιώματος των φοιτητών στη λήψη απόφασης, δηλαδή απαίτηση ομοφωνίας.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Παράλληλα η άρση του Ασύλου πρέπει να λαμβάνει χώρα, ΜΟΝΟ όταν κάποιοι αυθαίρετα και χωρίς αποφάσεις συλλογικών οργάνων της κοινότητας, στερούν το δικαίωμα παρουσίας, διδασκαλίας, έρευνας και πολιτικού διαλόγου στα μέλη της ή όταν απειλείται η δημόσια περιουσία και η ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Διοικητική αναδιάρθρωση των ΑΕΙ/ΤΕΙ – Χρηματοδότηση Κύρια μεταρρύθμιση-στοίχημα του νέου νόμου πλαίσιο για την Παιδεία πρέπει να αποτελεί η εγκαθίδρυση ουσιαστικής αυτοτέλειας στην λειτουργία των Ανώτατων Ιδρυμάτων, εκμηδενίζοντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και στεγανά που το ταλανίζουν αρκετά χρόνια. Το μοντέλο διοίκησης, λειτουργίας και ανάπτυξης των Ιδρυμάτων δεν πρέπει να υπακούσει σε μια “στυγνή” “οικονομο-κεντρική” διαδικασία, αλλά να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των Ιδρυμάτων ως πνευματικό-ανατρεπτικό κύτταρο της κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλλει ένας λιτός νόμος Πλαίσιο που θα θέτει τις κύριες κατευθύνσεις διάρθρωσης των ΑΕΙ και χρηματοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η κοινή τους πορεία. Παράλληλα, θεωρούμε ότι κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για την ανάπτυξή του και την άμεση κάλυψη των αναγκών του, αποκεντρώνοντας εξουσίες που μέχρι πρότινος ήταν συγκεντρωμένες στο αρτηριοσκληρωτικό κράτος. Επειδή όμως η αυτοτέλεια εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους ανάπτυξης ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές ανάγκες της Κοινωνίας, (που άλλωστε έμμεσα χρηματοδοτεί αποκλειστικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο), είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη τακτικού ελέγχου και αξιολόγησης του από σχετική Υπηρεσία. Επιβεβλημένη, επίσης, θεωρείται η υλοποίηση της κοινωνικής λογοδοσίας των οργάνων των Ιδρυμάτων με την δημοσιοποίηση των αποφάσεων συνεδριάσεων, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ασκεί έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε ως προς το Μοντέλο Διοίκησης: • Διεύρυνση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε 7μελές με νέα σύνθεση (Πρυτανικό Σχήμα συν 3 φοιτητές, άμεσα εκλεγμένοι από τους φοιτητές με σταυροδοσία). Μέγιστη 2ετή θητεία. • Η Σύγκλητος παραμένει το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του ΑΕΙ με τελεσίδικες αποφάσεις. Προσθέτουμε την δικλίδα ισχύος κάθε απόφασής της από την δημοσίευσή της και έπειτα. • Ο Πρύτανης και ο Κοσμήτορας παύουν να λειτουργούν ως μονομελή αυτόνομα όργανα με συγκεντρωμένες εξουσίες, οι οποίες και μεταφέρονται στο Πρυτανικό και τελικά στην Σύγκλητο. • Θεωρούμε λάθος επί της αρχής την διάκριση που επιχειρεί η Υπουργός Παιδείας μεταξύ Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, όπου καθένα αποτελεί αρμοδιότητα διαφορετικού οργάνου με έντονο τον φόβο «διαρχίας» και σύγχυσης μεταξύ αποφάσεων της Συγκλήτου (Ακαδημαϊκά) και του - προτεινόμενου από την Υπουργό - Συμβουλίου Διοίκησης. • Βασική ακαδημαϊκή μονάδα θα είναι η Σχολή και όχι το τμήμα. Θα συγκροτείται με κριτήρια την συνάφεια επιστημονικού αντικειμένου των Τμημάτων, το μέγεθός του και την γεωγραφική τους εγγύτητα. 1. Σύνθεση Κοσμητείας: 1 μέλος ΔΕΠ (ο ετήσια προεδρεύων) από κάθε πρόγραμμα σπουδών, 1 φοιτητής από κάθε πρόγραμμα σπουδών που θα ορίζεται από τον αντίστοιχο σύλλογο, 1 εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων, 1 εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ, ένας εκπρόσωπος ΕΤΕΠ και 2 εκπρόσωποι του Μεταπτυχιακού Συλλόγου και ο Κοσμήτορας.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


2. Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Σχολής: 4 μέλη ΔΕΠ εκπρόσωποι από το εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών, 4 εκπρόσωποι φοιτητών του Συλλόγου του Προγράμματος Σπουδών, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ, ο Κοσμήτορας, 1 Διοικητικός Υπάλληλος και 3 Μεταπτυχιακοί 3. Επιτροπή Σπουδών Προγράμματος Σπουδών: Όλοι οι καθηγητές μέλη ΔΕΠ, ίση με αυτούς εκπροσώπηση φοιτητών από τον Προπτυχιακό Σύλλογο, 1 μέλος ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ. 4. Σύνθεση Συγκλήτου: Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, 1 μέλος ΔΕΠ (ο ετήσια προεδρεύων) από κάθε πρόγραμμα σπουδών, Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος, 1 φοιτητής από κάθε πρόγραμμα σπουδών που θα ορίζεται από τον αντίστοιχο σύλλογο, 1 εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων, 1 εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ, ένας εκπρόσωπος ΕΤΕΠ, 1 μέλος ΔΕΠ εκπρόσωπος από κάθε βαθμίδα ΔΕΠ (αναπληρωτής, επίκουρος, λέκτορας), 3 εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Μεταπτυχιακων Φοιτητών. Τέλος, η εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων απαιτούμε να γίνεται από την βάση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με ποσοστά βαρύτητας ψήφου 40% μέλη ΔΕΠ, 40% προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, 10% Διοικητικοί Υπάλληλοι και 10% ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ.

Χωροταξική και Θεματική Αναδιάρθρωση Η πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων, βασισμένη αρκετές φορές σε πελατειακές σχέσεις, ήταν η αιτία δημιουργείας νέων Περιφερειακών Τμημάτων αλλά και Ιδρυμάτων με ελάχιστο Ακαδημαϊκό όφελος, που όμως εξυπηρετούσε τοπικιστικά επιχειρηματικά/καταναλωτικά συμφέροντα. Τα Τμήματα (ή και Ιδρύματα) που δημιουργήθηκαν δεν έχουν πρόβλεψη για τις απαραίτητες κτιριακές και άλλες υποδομές, ούτε όμως και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων που παράγουν. Είναι ανάγκη λοιπόν η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να επαναπροσδιορίσει και να περιορίσει την σπατάλη πόρων, η οποία και θα πρέπει να κατανέμεται αποδοτικά. Αυτό προϋποθέτει σίγουρα την συγχώνευση μεταξύ Τμημάτων και Ιδρυμάτων κάτω από μία ενιαία διοικητική δομή αλλά και σχετικές υπηρεσίες. Μία σκέψη που έχει πετάξει στο τραπέζι το Υπουργείο είναι η περιφερειακή συνένωση Ιδρυμάτων. Συνένωση που αν εκφραστεί με όρους που τέθηκαν στο κείμενο διαβούλευσης ίσως περιλαμβάνει συνενώσεις μεταξύ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, πράγμα το οποίο μας βρίσκει αντίθετους, αναλογιζόμενοι τους διαφορετικούς στόχους και σκοπούς που εξυπηρετούν τα Τεχνολογικά Ιδρυμάτα έναντι των Πανεπιστημιακών. Συνενώσεις Ιδρυμάτων μεταξύ ΑΕΙ και αναδιάταξη υπαρχόντων πόρων δεχόμαστε σε επίπεδο της εκάστοτε περιφέρειας. Έτσι, δημιουργείται ένα ισχυρό Ίδρυμα περισσότερο ικανό να ανταποκριθεί στους στόχους του, και με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επένδυση των δραστηριότήτων του. Μοναδική εξαίρεση στο παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί η περιφέρεια Αττικής, όπου πληθυσμιακά είναι αναγκαία η ύπαρξη 3 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, γεγονός είναι η ύπαρξη Τμημάτων με ειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο, τα οποία παρέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Αυτά τα Τμήματα, θα πρέπει να συγχωνευτούν με το Τμήμα του Επιστημονικού τους αντικειμένου αν μετά από διεξοδικό έλεγχο δεν μπορούν να υπάρξουν ως αυτόνομο επιστημονικό αντικείμενο. Η ειδίκευση θα προέλθει με μεταπτυχιακό. Για τα διεπιστημονικού αντικειμένου Τμήματα προτείνουμε να αποτελούν έναν διεπιστημονικό Οδηγό Σπουδών μεταξύ 2 ή 3 διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών σε αντίθετη περίπτωση. Εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα τέτοιων διαδικασιών δεν μπορεί να γίνει “εν μία νυκτί”, Έτσι λοιπόν, μετά από εξαντλητικές συζητήσεις οσυσιαστικού Διαλόγου που θα γίνουν μεταξύ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του Υπουργείου (προτείνουμε ουσιαστικό διάλογο και όχι επιφανειακό για την “εικόνα” και μόνο, θα πρέπει να προκύψει η τελική απόφαση. Αυτή η απόφαση, σε μεταβατικό

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


στάδιο δεν θα πρέπει να επηρεάσει αισθητά τους φοιτητές που ήδη φοιτούν στα συμβαλλόμενα Τμήματα/Ιδρύματα, αλλά να παραλάβουν το πτυχίο τους με όσα ισχύουν ήδη. Τα δικαιώματα, τα οποία αντιστοιχούσαν σε απόφοιτους Ιδρυμάτων και εκφράζονταν στο πτυχίο, πρέπει να μεταφέρονται στο αντίστοιχο αντικείμενο του πτυχίου με το νέο σύστημα.

Αξιολόγηση Απαιτούμε η αξιολόγηση να αγγίξει τα πραγματικά προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και να αναδείξει τις πραγματικές αδυναμίες, και όχι ότι βολεύει το καθηγητικό κατεστημένο και τις διοικήσεις. • Να έχει ως στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ποιότητας ζωής των νέων. • Να αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση, όπου καταγράφονται αδυναμίες και ανεπάρκειες, όσο και στη τόνωση της άμιλλας. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι ισοπεδωτική προς τα κάτω, αλλά ούτε και να διευρύνει τις ανισότητες μέσα από την περικοπή κονδυλίων ή την «επιβολή οικονομικών ποινών». σε ότι αφορά το περιεχόμενο των σπουδών, τα επιστημονικά αντικείμενα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις διαπανεπιστημιακές και διεπιστημονικές συνεργασίες, τις παροχές και τις διευκολύνσεις προς τους φοιτητές, απαιτούμε να επικρατούν μόνο ακαδημαϊκά-επιστημονικά και πολιτικά-κοινωνικά κριτήρια. Κάθε διαδικασία & πλαίσιο αξιολόγησης οφείλει να έχει την αποδοχή των μερών της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι μόνο της πλειοψηφίας των διοικούντων οργάνων. Επίσης πρέπει εξ’ αρχής να καθορίζει τους στόχους που πρέπει να προσεγγίσουμε και να οριοθετεί τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να κάνουν εμφανείς τις υποχρεώσεις τους κράτους και των καθηγητών προς την ελληνική κοινωνία και τους φοιτητές. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατά την άποψη μας, εκτός από όλα τα παραπάνω, έχει ως εξειδικευμένους στόχους: • Οι καθηγητές να εισπράξουν μια κριτική από τους φοιτητές τους, η οποία μπορεί να τους φανεί πολύ χρήσιμη σε ότι αφορά την βελτίωση της διδασκαλίας τους. • Οι καθηγητές και οι εκπρόσωποι των φοιτητών να διαπιστώσουν κάποιες τεχνικές ανεπάρκειες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου, ώστε να τις έχουν υπόψη τους και να προσπαθήσουν να μην επαναληφθούν στο μέλλον. (π.χ. άργησαν να μοιρασθούν τα βιβλία ή οι σημειώσεις, τα βιβλία που μοιράσθηκαν δεν φάνηκαν χρήσιμα στους φοιτητές, όποτε ενδεχομένως να χρειάζεται να αλλαχθούν, τα εργαστήρια δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένα για την πραγματοποίηση των πειραμάτων κλπ). • Να δοθεί δυνατότητα στους εκπροσώπους των φοιτητών να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη για την πορεία κάθε διδάσκοντα, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εκλογή ή κρίση του και να μην εκφράζουν προσωπικές ή ιδιοτελείς απόψεις. • Να εντοπίζονται προβλήματα, π.χ. συσσώρευση φοιτητών σε μαθήματα, ώστε να επιλύονται πριν διογκωθούν. Να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της διδασκαλίας, η υλικοτεχνική υποδομή & τα εκπαιδευτικά μέσα. Πρότείνεται, η Κοσμητεία να έχει ρόλο εισηγητικο στην Γενική Συνέλευση Σχολής. Η Γενική Συνέλευση Σχολής έχει την αρμοδιότητα την οργάνωσης όλου του θεσμού της Αξιολόγησης, το πόρισμα της οποίας να αποφασίζεται από το Σώμα της Συγκλήτου.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Τέλος, θεωρούμε ότι απαιτείται η διανομή από τους Συλλόγους Φοιτητών, ενός πλήρους ερωτηματολογίου, το οποίο πρέπει να έχει καταρτιστεί από καθηγητές και φοιτητές, πριν την τελική εξέταση κάθε μαθήματος. Τα ερωτηματολόγια θα μαζεύονται πριν την έναρξη της εξέτασης, τα αποτελέσματα θα κατατίθενται, από το Σύλλογο μετά το τέλος της εξεταστικής, σε κάθε ενδιαφερόμενο καθηγητή, στην Επιτροπή Σπουδών.

Προπτυχιακές σπουδές Προαπαιτούμενα και κύκλοι σπουδών Αποτελεί επιθυμία των τελευταίων κυβερνήσεων στην προσπάθεια μεταρρύθμισηςαπορρύθμισης της Παιδείας και του εκπαιδευτικού ρόλου, η οποία επικροτείται στα πλαίσια της δήθεν αναβάθμισης της αποδοτικότητας και του επιπέδου διδασκαλίας. Παραταύτα, η επιτυχής διεκπεραίωση αυτών δεν συνεπάγεται και γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Πάγια θέση της ΠΑΣΠ αποτελεί η άρση κάθε μορφής προαπαιτούμενων (μεμονωμένα ως μαθήματα είτε ως κύκλος μαθημάτων). Θεωρούμε ότι ένα δημοκρατικό σύστημα παιδείας δεν πρέπει να θέτει φραγμούς στην Παιδεία και στη γνώση, αλλά στόχος του πρέπει να αποτελεί η αλλαγή νοοτροπίας και συνείδησης του φοιτητή ως προς την σπουδαιότητα της εκπαίδευσης του. Ένα σύστημα παιδείας που θα τον ενθαρρύνει, θα αξιολογεί με σωστά κριτήρια και θα επιβραβεύει την προσπάθεια και όχι την χειραγώγηση και την εντατικοποίηση. Τρόπος παρακολούθησης- εξέτασης Θεωρούμε ,στα πλαίσια της δημοκρατικούς και ελεύθερης επιλογής παροχής γνώσεων, την κατοχύρωση υποχρεωτικών παρακολουθήσεων, ως μια αντιδημοκρατική διάταξη, που δεν συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, παρά μόνο στόχο έχει την εντατικοποίηση των σπουδών μας. • Προτείνουμε εναλλακτικές μορφές εξέτασης σε όλα τα μαθήματα (παρουσιάσεις, προφορικές,project, γραπτές εργασίες κλπ), ενάντια στη επίπεδη γνώση. η επιστημονική επάρκεια δεν μπορεί να πιστοποιείται με τη συλλογή βαθμών που προέρχεται από ένα εξεταστικό σύστημα που αξιολογεί τη δυνατότητα απομνημόνευσης. Αντίθετα, η εκτίμησή της θα πρέπει να είναι βασισμένη στη δυνατότητα του φοιτητή μεθοδολογικά να κατακτά τη γνώση. Η αναζήτηση λοιπόν, εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης που θα βασίζονται σε συλλογικές εργασίες με απαλλακτικό χαρακτήρα, σε απαλλακτικές ή προσθετικές προόδους ή σε εξετάσεις που θα αξιολογούν την κριτική ικανότητα και τη γνώση της μεθοδολογίας της επιστήμης, είναι επιβεβλημένα βήματα αλλαγών που πρέπει άμεσα να υπάρξουν. • Απαιτούμε διεύρυνση των εξεταστικών περιόδων (4 βδομάδες ανά εξεταστική). • Προτείνουμε Δικλίδες ασφαλείας για όλους τους φοιτητές στις εξεταστικές περιόδους μέσω της απόκρυψης των στοιχείων τους κατά τη βαθμολόγηση των γραπτών τους. • Κατοχύρωση της 3ης εξεταστικής (μια επιπλέον εξεταστική για τους φοιτητές άνω του 4 ου έτους τον Φεβρουάριο). • Δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας, επανεξέτασης σε περιπτώσεις μαζικών αποτυχιών.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Ανώτατο Όριο Φοίτησης Θεωρούμε αυτή τη διάταξη άκρως αντιδημοκρατική, η οποία είχε εισχωρήσει στο Νόμο- Πλαίσιο Γιαννάκου, στα πλαίσια ψευδούς λογικής περί μείωσης των δαπανών που «κοστίζει» ο φοιτητής. Η Παιδεία θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους φοιτητές στο σύνολο αυτών, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επάνοδο στην αγορά εργασίας. Ο φοιτητής πρέπει να έχει την ελευθερία επιλογής και κατεύθυνσης του εργασιακού του μέλλοντος. Παράλληλα, Τα Ανώτατα Ιδρύματα οφείλουν να συνεισφέρουν στην κοινωνική πολιτική της Χώρας με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και παροχές σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (επιδόματα, σίτιση, στέγαση, μεταφορές, ευέλικτες εξεταστικές περίοδοι κλπ). Ευρωπαικό σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα επιβάλλεται να είναι μια διαδικασία κατανόησης του κόσμου που μας περιβάλει, μια διαδικασία αναβάθμισης του πνευματικού επιπέδου, των εμπειριών των γνώσεων, των δυνατοτήτων. Μια διαδικασία αναβάθμισης της σκέψης, της αντίληψης του κριτικού πνεύματος κάθε νέου πολίτη. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την εθελοντική διασύνδεση και ομογενοποίηση των συστημάτων εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών. Ταυτόχρονα έχουν τεθεί ανάλογοι στόχοι και για τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, αφού υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η διασύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης έχει στόχο να τεθούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και κάποιους συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να εκπληρώνουν. Οι προδιαγραφές για την Ανώτατη Εκπαίδευση αφορούν τα έτη σπουδών, τον αριθμό των μαθημάτων και των Διδακτικών Μονάδων (ECTS), τις διαδικασίες αξιολόγησης, κλπ. Οι στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν αφορούν την δυνατότητα απορρόφησης από την αγορά εργασίας, την δυνατότητα συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, κλπ. • Ενισχύεται η δια-ιδρυματική συνεργασία και η ευρύτερη επιστημονική, πολιτισμική αναζήτηση μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης. • Ενισχύεται η πλήρης ένταξη των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή των ιδρυμάτων υποδοχής με την ουσιαστική συμμετοχή τους στα προγράμματα σπουδών. Ως Π.Α.Σ.Π. είμαστε υπέρ ενός συλλογικού εκπαιδευτικού συστήματος, εφόσον η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων γίνεται σε ακαδημαϊκή βάση και όχι οικονομοκεντρική και το ποσοστό του Α.Ε.Π. για την Παιδεία είναι ικανό να οδηγήσει σε αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Απαιτείται η έκδοση και η κατοχύρωση των ECTS μόνο από Ακαδημαικά Ιδρύματα (και όχι από κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης).

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ιδρυμάτων Ο λόγος κατάρτισης ενός εσωτερικού κανονισμού σε κάθε Ίδρυμα είναι η εξειδίκευση και προσαρμογή όλων εκείνων των παραγράφων και άρθρων του Νομικού Πλαισίου που καλύπτουν τα ΑΕΙ

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


στις ανάγκες του εκάστοτε Ιδρύματος, και η παράλληλη καταγραφή επιπλέον κανόνων λειτουργίας του που η Πανεπιστημιακή Κοινότητα θέτει από κοινού. Ο Ε.Κ. Διαμορφώνεται, ψηφίζεται και δέχεται επεξεργασία αποκλειστικά από την Σύγκλητο του κάθε Ιδρύματος και η ισχύς του αρχίζει από την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον όμως πρότερα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον 2 μήνες στο Υπουργείο και .στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Σε ένα μοντέλο ενισχυμένης αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων οι ανάγκες εξειδίκευσης κανόνων θα είναι όλο και μεγαλύτερες. Επομένως, απαιτείται μεγαλύτερη πρόβλεψη από την Κοινότητα, αλλά και ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων μεταξύ των μελών της.

Φοιτητική Μέριμνα Η φοιτητική μέριμνα αποτελεί βασικό συστατικό για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, επειδή ορίζει το πόσο Δημόσιο και πόσο εύκολα προσβάσιμο είναι τελικά το Πανεπιστήμιο, πόσο Δημόσια και Δωρεάν είναι η Ανώτατη Παιδεία - Εκπαίδευση. Οι φοιτητές του εκάστοτε Πανεπιστημίου που θέλει να λέγεται Δημόσιο, πρέπει να φοιτούν δωρεάν στα πλαίσια του Πανεπιστημίου, με ότι κι αν συνεπάγεται αυτό. Με βάση τα παραπάνω μπορεί να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός της φοιτητικής μέριμνας σε υποκατηγορίες, οι οποίες παρατίθενται και αναλύονται πιο κάτω. Εξοπλισμός – Υποδομές α) Κτιριακές υποδομές Ένα πρόβλημα που ταλανίζει την πλειονότητα των Πανεπιστημίων της χώρας είναι αυτό των κτιρίων. Απαρχαιωμένα κτίρια τα οποία συν τοις άλλοις δε συντηρούνται και πολλά από αυτά είναι πρόχειρες “προκάτ” κατασκευές . Επιπλέον ο αυξανόμενος αριθμός εισακτέων, ειδικά στα ιδρύματα της περιφέρειας, έχει επιφέρει απίστευτο συνωστισμό, τα μαθήματα αναγκαστικά πλέον γίνονται από δύο καθηγητές και ως εκ τούτου το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των φοιτητών, λόγω της έλλειψης αμφιθεάτρων και αιθουσών διευρύνεται μέχρι το βράδυ. Ανεξάρτητα από αυτό, κάποια τμήματα στεγάζονται σε χώρους που πρακτικά δύναται να στεγαστεί ένα τμήμα, ως εκ τούτου δημιουργούνται ανάγκες για περισσότερες αίθουσες, αμφιθέατρα, γραφεία και προκύπτουν τα προαναφερθέντα προβλήματα. Ζητάμε: • να θεσμοθετηθεί επιτροπή χώρων η οποία θα είναι μία για κάθε σχολή. Σε αυτή μετέχουν ένας φοιτητής από κάθε τμήμα, ένας καθηγητής από κάθε τμήμα, ένα μέλος της τεχνικής υπηρεσίας, ο κοσμήτορας και ο αντιπρύτανης υποδομών. Η αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι η επίβλεψη των χώρων (συντήρηση, κατανομή χώρων-δημιουργία νέων όταν καθίσταται αναγκαίο) και η εισήγηση στα όργανα συνδιοίκησης για χρηματοδότηση. • οι κτιριακές εγκαταστάσεις να συγκροτούνται ενιαία Πανεπιστημιούπολη και να μην είναι τα κτίρια διάσπαρτα στην ίδια την πόλη ή ακόμα και σε διαφορετικές πόλεις (αναγκαιότητα η ύπαρξη όλων των προγραμμάτων σπουδών κάθε σχολής στον ίδιο χώρο). β) Εργαστηριακές υποδομές Να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις εργαστηρίων και εξοπλισμών αυτών. Πάντως όλα αυτά χρήζουν λύσης η οποία δε μπορεί να είναι ο συνωστισμός φοιτητών διαφορετικών τμημάτων στα ίδια εργαστήρια. δ) Υπολογιστικά κέντρα-αναγνωστήρια

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


Θεωρούμε ότι τα παρακάτω είναι προαπαιτούμενα για μια ομαλή φοιτητική ζωή. • 24ωρη λειτουργία υπολογιστικών κέντρων που θα λειτουργούν και ως ηλεκτρονικά αναγνωστήρια, ένα ανά πρόγραμμα σπουδών με δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους φοιτητές του ιδρύματος στις περιοχές τους και δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης χρηστών ως guest. • Χωριστά υπολογιστικά κέντρα – εργαστήρια για τα τμήματα πληροφορικής και γενικά για όσα απαιτείται διαρκής χρήση για ασκήσεις κλπ. • 24ωρα αναγνωστήρια ανά πρόγραμμα σπουδών και μεγάλο αναγνωστήριο δίπλα από την εκάστοτε βιβλιοθήκη. • Απασχόληση φοιτητών στα υπολογιστικά κέντρα. Επιλογή τους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. • Ανανέωση υπολογιστικών υποδομών με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις ανάγκες των φοιτητών. Διεύρυνση χρήσης ανοικτού λογισμικού. Σίτιση Στα πλαίσια της φοιτητικής μέριμνας πρέπει το Πανεπιστήμιο και η πολιτεία να μεριμνούν ώστε να σιτίζονται δωρεάν όλοι οι φοιτητές. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ποιότητα του παρεχόμενου γεύματος, όπως και ο πλουραλισμός γευμάτων, συγκεκριμένα διαιτολόγια για όσους τα προτιμούν (ή με βάση θρησκευτικές αναφορές)κλπ. Ο συνδυασμός “ποιότητα – ποσότητα – δωρεάν” αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα πάνω στον οποίο κινείται το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω: • Δωρεάν Σίτιση για όλους με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας. Δημιουργία του Ο.Φ.ΛΕ. • Ποιοτική σίτιση που διασφαλίζεται με τακτικού ελέγχους της επιτροπής σίτισης αλλά και με τη συνδρομή διάφορων φορέων (π.χ. Υγειονομικό) • Να επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα για παρατυπίες στη σίτιση • Να διευρυνθεί η χρήση ερωτηματολογίων προκειμένου να διατυπώνουν οι φοιτητές τη γνώμη τους. Στέγαση Απαιτούμε να δημιουργηθούν Εστίες του Πανεπιστημίου. Αρκετά Ιδρύματα στη χώρα, διαθέτουν εστίες για τους φοιτητές, είτε στο χώρο του Πανεπιστημίου, είτε σε άλλο χώρο. Αυτή η λύση είναι η ιδανική και προτείνεται η επέκτασή τους για όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές όπου υπάρχουν. Για όσα Πανεπιστήμια δε διαθέτουν, οφείλει η εκάστοτε Σύγκλητος να βάλει ένα προγραμματισμό ανέγερσής τους και παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για την αθρόα χρηματοδότηση τέτοιων ενεργειών. Μεταφορές Απαιτούμε δωρεάν μεταφορές για όλους τους φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Σήμερα, κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των εισιτηρίων επειδή οι εταιρίες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες είναι κατά βάση ιδιωτικές και πολλές φορές αποτελούν μονοπώλιο σε διάφορες περιοχές που στεγάζουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι αποτελεί μοναδικό μέλημά τους η αισχροκέρδεια, ενίοτε αδιαφορώντας για τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


αναγκαιότητα αλλαγής αυτών των κατεστημένων με το να δημιουργηθούν αποκλειστικά κρατικές εταιρίες ή να περάσει η δικαιοδοσία των ήδη υπαρχόντων εταιριών στο κράτος.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. Η εκλογή και ανέλιξη των μελών ΔΕΠ σήμερα γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται με πλειοψηφία μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπου προκηρύχτηκε η προς εκπλήρωση θέση, και εκπροσώπους (ΔΕΠ) από άλλα Τμήματα συναφούς αντικείμενου από τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Το πρόβλημα, που εντοπίζεται συχνά σε αρκετά Τμήματα, είναι η “κατά παραγγελίαν” προκήρυξη θέσης ώστε να επιλεγεί προαποφασισμένος υποψήφιος με βάσει ιδιοτελή συμφέροντα ή οικογενειακή συγγένεια. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, όπου την πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ τους συνδέουν μεταξύ τους στενοί οικογενειακοί δεσμοί. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, που αποτελεί σημαντικό τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, θα μπορούσε να ήταν η διενέργεια Εθνικού Εκλεκτορικού Σώματος. Αυτό θα αποτελείται από εκπροσώπους ανά Επιστημονικό Αντικείμενο (δηλαδή πρόγραμμα σπουδών) από κάθε Ίδρυμα (εάν υπάρχει) της χώρας με ετήσια θητεία και θα λογοδοτεί στο Υπουργείο Παιδείας. Θα ενημερώνεται για τις προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ πανελλαδικά και θα συλλέγει τις αιτήσεις πρόσληψης από τους υποψηφίους. Σε αυτό το Εθνικό Εκλεκτορικό Σώμα θα ήταν επιθυμητό να συμμετέχουν και ξένοι επιστήμονες του ίδιου Επιστημονικού Αντικειμένου για ενίσχυση της αντικειμενικότητας. Θεωρούμε αυτό το μέτρο ότι διασφαλίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε ανώτερο επίπεδο και ενισχύει την αξίοκρατεία και διαφάνεια στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε πριν 10 χρόνια στην Ισπανία έχοντας πολύ θετικά για την ποιότητα της Τριτοβάθμιας αποτελέσματα, όμως τα οργανωμένα συμφέροντα κατάφεραν να το καταργήσουν. Ανάλογα με την εκλογή των μελών ΔΕΠ, πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί και η διαδικασία της ανέλιξης καθηγητών σε μεγαλύτερη βαθμίδα.

Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Από την αρχαιότητα η Ελλάδα αποτελούσε την κοιτίδα γνώσης και πολιτισμού που ενέπνευσε και καθοδήγησε την παγκόσμια εξέλιξη στο χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών.. Σήμερα, δυστυχώς, η Ελλάδα έχει πάψει να επενδύει στην γνώση. Οι τελευταίες κυβερνήσεις δεν έδωσαν καμία προοπτική εξέλιξης στην Παιδεία και την Έρευνα. Ελλιπής χρηματοδότηση, κακοδιαχείριση, αδυναμία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, μη εξωστρεφής χαρακτήρας των Ελληνικών Πανεπιστήμιων προς το εξωτερικό, απαρχαιωμένοι εξοπλισμοί, μη ύπαρξη θέσεων επισκεπτών καθηγητή από το εξωτερικό, μηδαμινή παγκόσμια ανταγωνιστικότητα είναι μόνο κάποια θέματα που απομακρύνουν τους Έλληνες και διεθνείς επιστήμονες από την χώρα μας. Το Πανεπιστήμιο του αύριο θα πρέπει να δώσει την προοπτική αυτή. Να μπορεί να ανταγωνιστεί τα μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με γνώμονα την ποιότητα και την παραγωγικότητα σε επίπεδο Παιδείας και Έρευνας, πράγμα που είναι αρκετά εφικτό.Οι προτάσεις μας είναι: • Πλήρης εφαρμογή του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων για την διευκόλυνση της αναγνώρισης των σπουδών σε διεθνές επίπεδο. • Αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό.

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»


• •

Δυνατότητα σπουδών σε φοιτητές από ξένα Πανεπιστήμια για προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδιακτορικό επίπεδο, με χρηματοδότηση και ανάπτυξη διεθνών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Διεύρυνση και στήριξη του θεσμού του επισκέπτη καθηγητή. Κατοχυρώνεται η υποχρέωση ξένων ακαδημαικών, στα πλαίσια της κοινής δημόσιας έρευνας και της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης, διενενέργεια εκπαιδευτικού έργου (πχ σεμινάρια, διαλέψεις, μαθήματα επιλογής κλπ) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται η εκτέλεση του έργου του. Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης με απόφαση της Διοίκησης του κάθε Ιδρύματος για προσέλκυση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων στην χώρα μας

Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποτελεί στοίχημα και ευθύνη της γενιάς μας να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για ένα «Νέο Πανεπιστήμιο»

aeipaspirakleioprotasipaideias  

protasi paideias 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you