__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ της

ΠΑΣΠ

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Π Α Σ

ΑΣΠ Ο.Π.Α.:

Πρώτη Δύναμη στη συνείδηση και την εμπιστοσύνη των φοιτητών τα τελευταία χρόνια. Ίσως μία από τις δυναμικότερες φοιτητικές οργανώσεις της χώρας, με αδιάλειπτη και διεκδικητική δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. ριστερή στην ιδεολογία, δημοκρατική στην οργάνωση και με αυτονομία λόγου και δράσης. Δε χειραγωγείται, δεν εξυπηρετεί «μικροκομματικές σκοπιμότητες», αλλά ασκεί θαρραλέα κριτική στα κακώς κείμενα του Πανεπιστημίου, της κοινωνίας και της κυβερνητικής πρακτικής. Σύγχρονη και προοδευτική, δε μένει αγκυλωμένη στο παρελθόν, αλλά ζει την εποχή της και διαμορφώνει το μέλλον.

υνεπής και υπεύθυνη δύναμη, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης του φοιτητή, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του και της αξιόπιστης εκπροσώπησής του στα όργανα συνδιοίκησης του Πανεπιστημίου. Η φωνή της ΠΑΣΠ, μια φωνή που ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη στα κέντρα των αποφάσεων, είναι - σε τελική ανάλυση - η φωνή των φοιτητών:

1. που θέλουν να διασφαλίσουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας μας, το δικαίωμα όλων στη σφαιρική και ολοκληρωμένη μόρφωση με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, 2. που έρχονται σε ρήξη με το καθηγητικό κατεστημένο και τα οικονομικά – εκδοτικά συμφέροντα που λυμαίνονται το Πανεπιστήμιό μας, 3. που παλεύουν για τα πάγια σπουδαστικά μας αιτήματα και για την ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος.

αράλληλα, με την πολύπλευρη δραστηριότητά της που αγγίζει τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, δίνει χρώμα, ζωντάνια και νεανικό τόνο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Με τις εκδηλώσεις και τη δραστηριότητά της προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με μια άλλη διάσταση της ακαδημαϊκής ζωής πέρα από τη στενά νοούμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό είναι ένα περιεκτικό πορτρέτο της ΠΑΣΠ ΟΠΑ. Όλα όσα διαβάσατε είναι τα χαρακτηριστικά ενός ρεύματος σκεπτόμενων και ενεργών φοιτητών. Όσοι από εσάς θέλετε, μπορείτε να τα ζήσετε κι από κοντά, μέσα στους ζεστούς κόλπους της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Σπουδαστικής Παράταξης .

Π


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το πλαίσιο της εσωτερικής δομής και διοίκησης των ιδρυμάτων είναι από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία των Πανεπιστημίων. Η ΠΑΣΠ οραματίζεται ένα οικονομικά αυτοδύναμο και ακαδημαϊκά αυτοτελές Πανεπιστήμιο όπου κυρίαρχες είναι οι έννοιες της δημοκρατίας και της συμμετοχής. Συγκεκριμένα οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το Ελληνικό Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις θέσεις μας είναι:

Α. Η οικονομική αυτοδυναμία αλλά και αυτοτέλεια εξασφαλίζεται από: 1. Την θεσμοθέτηση ενός σταθερού (αλλά και ικανού) ποσοστού επί του ΑΕΠ αποκλειστικά για την Παιδεία και ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε κυβερνητική αλλαγή. 2. Την απεμπλοκή από το Δημόσιο Λογιστικό για να μπορεί το Πανεπιστήμιο μέσα από την αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών να κατευθύνει τα κονδύλια σε τομείς που πραγματικά έχει ανάγκη και να αξιοποιούνται καλύτερα. 3. Την αξιοποίηση των ιδίων οικονομικών πόρων οι οποίοι προέρχονται από δωρεές φορέων και αποτελούν περιουσία του Ιδρύματος. 4. Την εξασφάλιση πόρων μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στη βάση μιας αναπτυξιακής πολιτικής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις εισροές-εκροές πόρων του Πανεπιστημίου για την αποφυγή της εκμετάλλευσης της “περιουσίας” του από οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα.

Β. Η Ακαδημαϊκή ανεξαρτησία κατοχυρώνεται με: 1. Κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών με αποκλειστική ευθύνη των Τμημάτων και υπό την αιγίδα της Συγκλήτου, χωρίς καμία κυβερνητική, άλλη κρατική ή ιδιωτική παρέμβαση. 2. Παραχώρηση πλήρων αρμοδιοτήτων στα Πανεπιστήμια για την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων προσωπικού, τόσο εκπαιδευτικού (ΔΕΠ) όσο και διοικητικού. 3. Αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας του αριθμού των εισακτέων που καθορίζει κάθε ίδρυμα, για το ίδιο, σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής και μελών ΔΕΠ που αυτό διαθέτει και κατόπιν μελέτης όσον αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας για επιστημονικό δυναμικό κάθε ειδικότητας. 4. Αξιολόγηση και χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. με βάση το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο και όχι με βάση μόνο το μέγεθός του, την ιστορία του ή τον αριθμό των φοιτητών του. 5. Κατάργηση των αδικαιολόγητων μετατάξεων καθηγητών από τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια σε αυτά του κέντρου

Γ. Η Δημοκρατία  Ανεξαρτησία στη Δομή και Οργάνωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων διασφαλίζεται με: 1. Αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα που έδωσε ο νόμος 1268/82 σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και τους φοιτητικούς εκπροσώπους να συμμετέχουν στα όργανα συνδιοίκησης καθώς και στις εκλογές ανάδειξης των Προέδρων και των Πρυτανικών Αρχών. Οποιοσδήποτε περιορισμός του δικαιώματος αυτού, όπως ο νόμος 2083/92 πήγε να επιφέρει, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και πολέμιους. 2. Κατοχύρωση του ασυμβίβαστου στην κατοχή δύο θέσεων διοίκησης. 3. Θέσπιση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας που θα είναι αντικείμενο αποκλειστικής ευθύνης των ιδρυμάτων και θα διέπονται από τις αρχές της συνυπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της διευθέτησης κάθε ζητήματος στα πλαίσια του ιδρύματος αλλά και της απόλυτης εφαρμογής του χωρίς συντεχνιακές σκοπιμότητες και πιέσεις. Ο κανονισμός αυτός θα ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ και θα προβλέπει σαφείς κυρώσεις σε όσους δε συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις αυτές.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι επιστήμονες που έχουν επωμιστεί τη διαδικασία εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων αλλά και της αναζήτησης νέων στοιχείων μέσα από την επιστημονική έρευνα παίζουν κι αυτοί από τη μεριά τους ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου Πανεπιστημίου. Έτσι τα ζητήματα που αφορούν την επιλογή τους, την αξιολόγηση του έργου τους καθώς και την εξέλιξή τους έχουν μια ξεχωριστή βαρύτητα στους προβληματισμούς μας. Όσον αφορά στην επιλογή, την αξιολόγηση και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν: 1. Αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος στις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων για θέση μέλους ΔΕΠ. Τα κριτήρια αυτά είναι: o Δημοσιεύσεις εργασιών σε ξένα & ελληνικά περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. o Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και παραγωγή πρωτογενούς (βασικής) έρευνας. o Διδακτική ικανότητα & συνέπεια στις πανεπιστημιακές διαλέξεις προς τους φοιτητές. Η αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ σε τέτοια θέματα απαιτεί τη βαρύνουσα γνώμη του συνόλου των φοιτητών. o Συγγραφική ικανότητα. o Παρουσία ως μέλος ΔΕΠ, σε άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. o Συμμετοχή και παρουσία σε επιστημονικούς φορείς – συνέδρια. 2. Θεσμοθέτηση σε Πανελλαδικό επίπεδο Δευτεροβάθμιου Οργάνου Κρίσης, με καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα και αυστηρά κριτήρια συγκρότησης, που θα ελέγχει τις προσφυγές υποψηφίων μελών ΔΕΠ, οι οποίες θα γίνονται κάτω από αυστηρά προσδιορισμένες προϋποθέσεις. 3. Οι προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να βασίζονται στον προγραμματισμό που έχει κάνει το Τμήμα για την ανάπτυξή του. 4. Ομοιόμορφη κατανομή των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων της Πανεπιστημιακής ιεραρχίας μέσα στα τμήματα, ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους καθηγητές 1 ης βαθμίδας να αποκτούν ισχύ δημιουργώντας μικρά φέουδα μέσα στο Πανεπιστήμιο. 5. Σχετικά με το θέμα της ετεροαπασχόλησης των μελών ΔΕΠ απαιτούμε την πάταξή της, μέσω της αυστηρής εφαρμογής του σχετικού νόμου ώστε οι καθηγητές να αφοσιώνονται πλήρως στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο.

για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε στην κοινωνία που οραματιζόμαστε…  Αξιολόγηση όλων των μελών ΔΕΠ, ανεξαρτήτως βαθμίδας

 Πάταξη της ετεροαπασχόλησης των μελών ΔΕΠ  Καθιέρωση ουσιαστικών κινήτρων για την

προσέλκυση

υψηλού

επιστημονικού δυναμικού

ΠΑΣΠ Πρώτη Δύναμη από το 1998


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τα προγράμματα σπουδών είναι τελικά εκείνα που θα καλλιεργήσουν τους νέους επιστήμονες. Στα πλαίσια αυτά:    

 

Διεκδικούμε τη διαμόρφωση σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, περισσότερο ευέλικτων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας. Κρίνουμε υπερβολική την ανεξέλεγκτη ίδρυση νέων τμημάτων με “θολά” αντικείμενα σπουδών και υπερεξειδικευμένα προγράμματα σπουδών. Η ίδρυση νέων τμημάτων θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του. Στηρίζουμε την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών με αποκλειστική ευθύνη των Τμημάτων και υπό την αιγίδα της Συγκλήτου, χωρίς καμία κυβερνητική, άλλη κρατική ή ιδιωτική παρέμβαση. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη τη διατήρηση της 4ετούς διάρκειας σπουδών στη χώρα μας την οποία θεωρούμε καθοριστική, προκειμένου τα Ελληνικά Πανεπιστήμια να συνεχίσουν να δίνουν πτυχία υψηλού επιστημονικού επιπέδου αλλά και ευρύτερη μόρφωση. Αντιδρούμε σε τακτικές και μεθόδους που προωθούν την εξειδίκευση του πτυχίου και την κατάτμηση της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει σφαιρική και ολοκληρωμένη μόρφωση, ώστε ο πτυχιούχος να μην είναι και να μην αισθάνεται εγκλωβισμένος όταν βγει στην κοινωνία. Στόχος δεν πρέπει να είναι η δημιουργία μηχανών παραγωγής, αλλά η ατομική, γνωστική και κοινωνική ολοκλήρωση του ανθρώπου. Η συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών στις διαδικασίες αναθεώρησης ενός προγράμματος σπουδών θεωρείται αναφαίρετο δικαίωμα για τους φοιτητές. Στοχεύουμε στη μείωση του αριθμού των μαθημάτων σε ορισμένα τμήματα. Τα μαθήματα πρέπει να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών και όχι να αποφασίζονται με γνώμονα τα αντικείμενα και τις προσωπικές ανάγκες κάποιων μελών ΔΕΠ. Απαιτούνται λοιπόν συγχωνεύσεις μαθημάτων σε περιπτώσεις όπου επικαλύπτεται η ύλη. Διεκδικούμε την ενίσχυση της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, στα τελευταία έτη των σπουδών, έτσι ώστε να αποκτάται πολύτιμη εμπειρία για τους ίδιους τους φοιτητές αλλά την ίδια στιγμή το Πανεπιστήμιο να συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία.

 Διατήρηση της 4ετούς διάρκειας σπουδών  Σύνδεση του Πανεπιστημίου με κοινωνία & παραγωγή μέσω της

Πρακτικής Άσκησης & των Γραφείων Απασχόλησης Φοιτητών & Αποφοίτων  Μείωση των

υποχρεωτικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών

 Δημιουργία & ενίσχυσή εκτυπωτικών μονάδων στα Πανεπιστήμια  Στελέχωση με επαρκή αριθμό υπαλλήλων της Βιβλιοδιανομής για την

άμεση & έγκαιρη διανομή ΟΛΩΝ των συγγραμμάτων  Εκσυγχρονισμός & επέκταση των Βιβλιοθηκών  Ενεργοποίηση του Νόμου που αναφέρεται στην πτυχιακή εξεταστική

Για να

σμιλέψουμε

τον

κόσμο

των

ονείρων μας …

ΠΑΣΠ Πρώτη Δύναμη


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Το ζήτημα των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων είναι ίσως από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο, το φοιτητή και την πολιτεία. Τα συγγράμματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θέση μας είναι το ανυποχώρητο αξίωμα της διατήρησης του δωρεάν και δημοσίου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου, ανυποχώρητη και αξιωματική είναι η θέση μας για τη διανομή δωρεάν συγγραμμάτων. Εξετάζοντας την κατάσταση που ίσχυε μέχρι σήμερα σχετικά με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Πολλά από τα πανεπιστημιακά συγγράμματα που διδάσκονται στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και ο μόνος λόγος ύπαρξής τους φαίνεται να είναι η ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των εμπλεκομένων. 2. Η δωρεάν διανομή των συγγραμμάτων ταυτίστηκε με το ένα και μοναδικό σύγγραμμα. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μιας μονόπλευρης αντίληψης για την επιστημονική προσέγγιση διαφόρων αντικειμένων. 3. Για πολλούς φοιτητές αλλά και διδάσκοντες το πανεπιστημιακό σύγγραμμα αποτελεί τη μοναδική τους επαφή με το Πανεπιστήμιο. Οι μεν φοιτητές τα διαβάζουν, τα αποστηθίζουν και δίνουν εξετάσεις, οι δε διδάσκοντες συγγραφείς τους τα απαγγέλλουν στα αμφιθέατρα.

Η πρόταση της ΠΑΣΠ: Η πρόσφατη εφαρμογή του συστήματος Εύδοξος έχει αλλάξει τα δεδομένα στη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πιστεύουμε ότι απαιτείται η υιοθέτηση των ακόλουθων προτάσεων: 1. Για την καλύτερη, οικονομικότερη και ταχύτερη απόκτηση των συγγραμμάτων, αλλά και για την απεξάρτηση της διαδικασίας παραγωγής και διανομής τους από αλλότρια προς το Πανεπιστήμιο οικονομικά συμφέροντα, θα πρέπει να ενταθεί η ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Εκδοτικών Οίκων και των Τυπογραφείων. Οι καθηγητές θα είναι σαφώς υποχρεωμένοι να προτείνουν δικά τους συγγράμματα μόνο εφόσον αυτά εκδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Οίκο. 2. Το κάθε τμήμα να συζητά στη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ και να προτείνει βιβλιογραφία, αρθρογραφία, σημειώσεις, εργασίες, μελέτες και επιλεγμένα κείμενα βοηθητικά στην παρακολούθηση του μαθήματος της ευθύνης του. 3. Αποσύνδεση της εξεταστέας ύλης από το περιεχόμενο του κάθε συγγράμματος. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος, με τη μορφή των εκπαιδευτικών στόχων του, αποφασίζεται κάθε χρόνο σε κάθε Τμήμα και διανέμεται αναλυτικά στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου. 4. Όλα τα προτεινόμενα συγγράμματα να βρίσκονται σε ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου για να έχει πρόσβαση κάθε φοιτητής. Οι δε σημειώσεις και η προτεινόμενη αρθρογραφία να είναι στη διάθεση του φοιτητή σε ηλεκτρονική μορφή. 5. Να ενταθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης των βιβλιοθηκών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Συνεχής αξιολόγηση των συγγραμμάτων από επιτροπές που θα ορίζονται από τα όργανα συνδιοίκησης ώστε να υπάρχει συνεχής και ουσιαστική ανανέωσή τους και όχι απλά μια ανατύπωση στην οποία θα αλλάζει μόνο το εξώφυλλό τους. 6. Όταν ένα διανεμόμενο σύγγραμμα αλλάζει να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που το έχουν ήδη πάρει να μπορούν να προμηθευτούν τη νέα έκδοση 7. Δυνατότητα προμήθειας συγγραμμάτων από τους φοιτητές ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου τους.

το

7% του ΑΕΠ για την Παιδεία


ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Οι παροχές κοινωνικού χαρακτήρα από την πολιτεία προς τους φοιτητές αποτελούν τη βάση της κοινωνικής πολιτικής για το χώρο των Πανεπιστημίων. Στόχος μας, σε ένα κράτος πρόνοιας και φροντίδας προς τους πολίτες του, είναι η εξάλειψη των κοινωνικών και οικονομικών αντιθέσεων ανάμεσα στους φοιτητές ώστε κάθε πολίτης αυτής της χώρας να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και να μην εμποδίζεται γι’ αυτό, από τις ατομικές οικονομικές ή κοινωνικές του ανάγκες. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς, οφείλει να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στη μεγάλη κοινότητα των φοιτητών, οι οποίοι συχνά κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες παλεύουν να μορφωθούν και να προκόψουν.

Α. ΣΙΤΙΣΗ Στόχος μας είναι η δωρεών σίτιση όλων των φοιτητών. Ήδη ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας το εφαρμόζουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για τη σίτιση, μέσα από σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων αυτών. Θα πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε το καθεστώς αυτό να επεκταθεί σε όλα τα Α.Ε.Ι. Χρειάζεται βέβαια να υπάρξει αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου έτσι ώστε να διευκολυνθούν τα Πανεπιστήμια στην εφαρμογή του μέτρου της δωρεάν σίτισης χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά και γραφειοκρατικά προβλήματα. Για να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στην όλη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σίτιση, να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπροσώπων των φοιτητών στην Φοιτητική Λέσχη.

Β. ΣΤΕΓΑΣΗ Οι φοιτητικές εστίες θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, παρέχοντας όμως ποιοτικού επιπέδου υπηρεσίες στους ενοίκους τους. Η παροχή στέγης στους φοιτητές που έχουν ανάγκη πρέπει να παραμείνει δωρεάν και στόχος θα πρέπει να είναι η διεύρυνση της βάσης στην οποία παρέχεται η στέγαση. Για τη βελτίωση της ποιότητας, αλλά και την ουσιαστικότερη σύνδεση των Εστιών με τα Πανεπιστήμια, προτείνουμε την ανάληψη της διαχείρισης των Εστιών από τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Ειδικά για του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καλούμε το Υπουργείο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει σχεδιασμός και χρηματοδότηση για την ανέγερση φοιτητικής εστίας αποκλειστικά για τους φοιτητές του. Επίσης, παράλληλα και συμπληρωματικά με τις άλλες μορφές στέγασης, θα πρέπει να τεθεί σε άμεση ισχύ και να ενισχυθεί η χορήγηση επιδότησης ενοικίου σε όσους φοιτητές πληρούν τα προβλεπόμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Γ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Το σημερινό σύστημα ιατρικής περίθαλψης των φοιτητών με τη σύμβαση κάθε Πανεπιστημίου με ένα περιορισμένο αριθμό ιδιωτών ιατρών δεν μπορεί να κριθεί επαρκές ούτε όμως παρέχει την απαιτούμενη φροντίδα υγείας στους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύμβαση των Πανεπιστημίων με όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα Ιατρικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών για ιατρική περίθαλψη ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Παράλληλα θα πρέπει να προβλεφθεί σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα και να χρηματοδοτηθεί, η δημιουργία ιατρείων για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης και η παροχή πρώτων βοηθειών με την κάλυψη ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Το Υπουργείο, με τους αρμόδιους φορείς, οφείλει να σκύψει με ευαισθησία πάνω από το πολύ σημαντικό αυτό θέμα της υγείας των φοιτητών. Ειδικά για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε:  Να προκηρυχθούν δύο θέσεις ιατρών παθολόγων που θα καλύπτουν με την εργασία τους τόσο την πρωινή όσο και την απογευματινή βάρδια, γιατί προφανώς προβλήματα υγείας μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα.  Να προβλεφθούν θέσεις ιατρών και άλλων ειδικοτήτων, όπως υπάρχουν και σε άλλα ΑΕΙ-ΤΕΙ (οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, ακτινολόγος, ορθοπεδικός).


Δ. ΔΑΝΕΙΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Η πολιτεία θα πρέπει να διευρύνει το σύστημα φοιτητικών υποτροφιών έτσι ώστε αυτές να αποτελούν ένα πραγματικό βοήθημα στους ικανούς ή στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές κι όχι απλά ένα «χαρτζιλίκι» όπως είναι σήμερα. Ιδιαίτερη πρόβλεψη πρέπει να δοθεί για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η παραγωγή ικανού επιστημονικού δυναμικού. Όσον αφορά στα φοιτητικά δάνεια, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία που προβλέπεται σήμερα και απαιτεί από τον φοιτητή να έχει περάσει όλα τα μαθήματα είναι αρκετά πολύπλοκη και γραφειοκρατική για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών. Θα πρέπει να αυξηθεί τόσο το ποσό του δανείου όσο και να αναμορφωθούν οι προϋποθέσεις απόκτησής του, ώστε να αποτελεί ένα πραγματικό βοήθημα για τους φοιτητές.

Ε. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Πιστεύοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των νέων για ολόπλευρη μόρφωση και να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είναι ώρα για περαιτέρω αύξηση της έκπτωσης στο φοιτητικό εισιτήριο από 50% σε 75% με παράλληλη αξιοποίησή του σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα της χώρας. Επιπλέον θεωρούμε σκόπιμο να δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου για την αγορά βιβλίων, Πανεπιστημιακών και μη, με έκπτωση.

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Η καλλιέργεια πολιτιστικής και αθλητικής συνείδησης αλλά και η ψυχαγωγία των φοιτητών πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είναι αναγκαία η δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών τμημάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου. Μόνο έτσι, κάθε πολιτιστική και αθλητική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου αποκτά τη θεσμική της έκφραση αποκτώντας νέα δυναμική μέσω μιας καλύτερης ηθικής και οικονομικής στήριξης και προγραμματισμού και δεν θα επαφίεται πλέον στην καλή διάθεση κάποιων μονάδων. Ειδικά για τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό, η Πολιτεία, προκειμένου να υποστηρίζει ότι μεριμνά γι’ αυτόν, οφείλει να αυξήσει τα κονδύλια για τη δημιουργία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την πρόσληψη γυμναστών. Επιπλέον, η Πολιτεία οφείλει να χρηματοδοτήσει τα Πανεπιστήμια για τη μίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων παραπλεύρως των Ιδρυμάτων προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να τις χρησιμοποιούν χωρίς κόστος.

 Δημιουργία Φοιτητικής Εστίας αποκλειστικά για τους φοιτητές του ΟΠΑ  Αύξηση του ποσού που δίνει η Πολιτεία ως επιδότηση ενοικίου  Δωρεάν σίτιση για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως εισοδήματος  Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου για τους φοιτητές  Αύξηση της έκπτωσης του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) και παράλληλη χρήση σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα της χώρας  Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών για παροχή διοικητικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας  Επιδότηση αγοράς laptop σε κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή  Εισαγωγή του θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή, μιας Ανεξάρτητης Αρχής που προασπίζει τα δικαιώματα των φοιτητών.  Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς της γνώσης ξένης γλώσσας που προσφέρεται στα προγράμματα σπουδών.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποτελεί μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως τέτοια θα πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

Α. Δημόσιος Δωρεάν Χαρακτήρας Πάγια θέση μας είναι ότι, η ύπαρξη διδάκτρων καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δωρεάν χαρακτήρα της Δημόσιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι για μας αδιαπραγμάτευτος σε όλες τις βαθμίδες της. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές έχουν πάψει πλέον να αποτελούν προνόμιο μιας μικρής μερίδας φοιτητών. Η επέκταση της γνώσης και η ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες σπουδές, καθιστά κοινωνικό το αίτημα για την κατάργηση των διδάκτρων, έτσι ώστε να μην αποκλείεται κανείς από τα Μεταπτυχιακά, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Στα πλαίσια αυτά, το κράτος οφείλει να αναλάβει άμεσα τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών έτσι ώστε να κατοχυρώσει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα τους.

Β. Διαφάνεια – Αξιοκρατία – Δημοκρατικότητα Η διαφάνεια στην επιλογή αυτών που θα φοιτήσουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελεί για εμάς κυρίαρχο ζήτημα. Είναι λοιπόν αναγκαία η θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων που θα υποδεικνύουν το πως θα επιλέγεται κανείς σ’ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Επιπλέον μάλιστα εξασφάλιση θα συνιστούσε η πρόβλεψη σ’ ένα τέτοιο νομοθετικό, πλαίσιο της δυνατότητας ελέγχου της διαδικασίας και με τη συμμετοχή των φοιτητών καθώς και η εξασφάλιση της δημοσιότητας σε κάθε στάδιό της.

Γ. Εθνικός Σχεδιασμός Η ανάγκη μιας αναπτυξιακής προσπάθειας επιβάλλει να εντάξουμε τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε μια κεντρική διαδικασία. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις και να κατανέμει ορθά το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να είναι ποτέ, επαρκής, ένας σχεδιασμός ο οποίος στοχεύει μόνο στην κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οφείλουν να απαντούν σε μελλοντικές προκλήσεις και να μην παίρνουν το χαρακτήρα σεμιναρίων.

Δ. Δικαιώματα φοιτητή Ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτελεί ισότιμο μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Η δυνατότητα συνδικαλισμού με αυτόνομους συλλόγους μεταπτυχιακών φοιτητών είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Με διαφανείς όρους θα πρέπει μάλιστα να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της αμοιβής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όχι με τη μορφή φιλοδωρήματος από τον καθηγητή αλλά ως ανταμοιβή μιας πνευματικής εργασίας με εθνική σημασία.

 Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα  Αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων με δημοσιοποίηση της κατάστασης αξιολόγησης τόσο των επιτυχόντων όσο και όσων απορρίπτονται  Αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων  Ενίσχυση της φοιτητικής συμμετοχής στα όργανα λήψης των αποφάσεων

ΠΑΣΠ

Πρώτη Δύναμη

Profile for PASP ASOEE

ΑΡΧΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΑΡΧΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded