Page 1

k.ú. Blaženice PasKom (orotofoto)

UZLY USEKY komunikace vozovky MK I.třídy MK I.třídy MK I.třídy MK I.třídy MK II.třídy MK II.třídy MK II.třídy MK II.třídy MK III.třídy MK III.třídy MK III.třídy MK III.třídy MK IV.třídy MK IV.třídy MK IV.třídy MK IV.třídy státní a krajské státní a krajské státní a krajské státní a krajské účelové účelové účelové účelové hranice ku č.p. č.e. názvy parcely orto_2010.dbf

Mapa v měřítku 1:6000

K ú blaženice paskom (ortofoto)  
Advertisement