Page 1

TANDEMBOX plus BLUMOTION Perfektní pohyb – nyní plně integrován


Nový systém TANDEMBOX. Nyní s integrovaným systémem BLUMOTION

Vestavěli jsme celé naše know-how TANDEMBOX plus BLUMOTION je nový a na trhu jedinečný mnohostranný systém pro konstrukci zásuvek, vnitřních zásuvek, čelních a vnitřních výsuvů na nejvyšší úrovni. BLUMOTION nové generace jsme nyní zabudovali přímo do osvědčené vodicí lišty TANDEM a integrovali tak perfektní pohyb, měkké a tiché dovírání. Nový systém TANDEMBOX plus BLUMOTION tak upoutá hlavně díky klidnému chodu, nejvyššímu komfortu dovírání a vynikajícímu designu. Nadchne Vás diskrétní dokonalost.

Obsah Koncept a systém

4 – 7

Technika pokroku

8 – 11

Mnohostranný způsob použití

12 – 23

Komfortní zpracování

24 – 27

Materiály, barvy a výšky

28 – 29

Důležité informace k objednávce

30 – 35

Značka Blum

36 – 37


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37


Vytvořili jsme kombinaci nejmodernější techniky ...


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37


... a vynikajĂ­cĂ­ho designu


Výsledek se nedá přehlédnout

Techniku nevidíte – tu prožíváte! TANDEMBOX plus BLUMOTION po-

Pro dosažení množství variant jen s

To vše Vaši zákazníci nevidí. Přesto

skytuje veškeré mož-

několika součástmi za Vás celou řa-

však si budou vynikajících vlast-

nosti pro konstrukci

du vstupních prací provádí Blum. V

ností

krásného a funkčního

jediné korpusové liště je například in-

BLUMOTION cenit po celou dobu ži-

nábytku. Jeden a ten

stalováno 69 dílů, jejichž montáž za-

votnosti nábytku. A konec konců na

samý systém umožňuje bezpočet

jišťují naše moderní výrobní zařízení.

tom přece záleží.

možností využití. To Vám mnohé

Všech 69 dílů se jedinečným způso-

usnadní. Od plánování až po zpra-

bem vzájemně doplňuje a přispívá

cování.

k perfektnímu pohybu, měkkému a tichému dovírání. Každý díl podléhá našim přísným směrnicím jakosti.

chodu

TANDEMBOX

plus


BLUMOTION Perfektní pohyb, jemný a tichý

Integrovaný systém BLUMOTION Nyní můžete BLUMOTION využívat

Při zabudování perfektního pohybu,

Tento komfort je možný, protože tech-

ještě snadněji.

jemného a tichého dovírání do Vaše-

nika BLUMOTION je zabudována

Nová generace TANDEMBOX má

ho nábytku si nyní můžete dokon-

přímo v korpusové vodicí liště. Zde je

integrovaný BLUMOTION.

ce mnohé ušetřit: žádná námaha a

také nejlépe chráněna.

Zpracování je tudíž rychlejší a objed-

práce s vyvrtáváním otvorů do dna

Korpusová vodicí lišta TANDEMBOX

návka jednodušší.

zásuvky – v korpusu žádný prostor

plus BLUMOTION, pro tento účel

U katalogového čísla prostě namísto

navíc nepotřebujete.

zvlášť prodloužená, může navíc být

“A” dosadíte “B”. Příklad:

kombinována se známými bočnicemi

Z 558.5001A je 558.5001B

pro zatížení 30 a 50 kg.

min 63.5

93.5

(min 103.5)

Dokonce i renovace kuchyní prostřednictvím výměny korpusových lišt je možná zcela snadno, protože rozměry pro montáž jsou co do výšky i hloubky – a rovněž tak známého ra-

37.5

min 33

stru otvorů – beze změny.


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

Adaptivní systém – více než jen tlumení Nezávisle na plném nebo lehkém zatížení výsuvu, měkkém nebo tvrdém posouvání a zavírání – pohyb BLUMOTION je při dovírání vždy perfektní. Adaptivní systém nové generace BLUMOTION vždy redukuje intenzitu sil, vznikajících při zavírání zásuvky, na jemné a tiché dovírání, pro Blum typické.

BLUMOTION v duetu s BLUMATIC Integrovaný

systém

BLUMOTION

Zásuvka nebo plně naložený výsuv

a samozavírací systém BLUMATIC

– stačí lehký dotek, aby se samy ro-

představují navzájem sladěné tech-

zeběhly a zavřely se měkce a tiše.

nické komponenty. V kombinaci s velmi lehkým chodem vodicího systému TANDEM vzniká nový druh pohybu, který Vaše zákazníky nadchne.

Program: TANDEMBOX plus BLUMOTION nyní se jmenovitou délkou 600! Jmenovitá dél. (mm) 558 / 30 kg 559 / 50 kg 557 / 80 kg *

270

350

400

450

500

550

600

650

• • •

• • •

• • •

• • •

• •

• •

* U korpusové vodicí lišty o nosnosti 80 kg se jako používá BLUMOTION jako přídavný díl (katalogové číslo Z70.81E0).

BLUMOTION má adaptivní účinek: Výkon BLUMOTION se automaticky přizpůsobí zatížení a rychlosti zavírání. Vedení BLUMOTION bylo přizpůsobeno jmenovité délce korpusové vodicí lišty.

36 37


Plný výsuv TANDEM Technika, jež se již dnes zapisuje do dějin

Velmi lehký chod na principu TANDEM Vodicí systém TANDEM představuje milionkrát osvědčený systém pro velmi lehký chod výsuvů a zásuvek. Rovněž při plném zatížení. Vodicí systém TANDEM zachycuje horizontální a vertikální síly zvlášť. Mechanizmus s plastovými válečky, odolnými proti opotřebení, zajišťuje stále plynulý pohyb – po celou dobu životnosti nábytku. Tento dosud nepřekonaný systém nevyžaduje žádnou údržbu.

Plný výsuv pro optimální dostupnost.

TANDEMBOX plus BLUMOTION je systém se skrytým, řízeným plným výsuvem. Plný výsuv TANDEM poskytuje veškeré předpoklady pro optimální využití úložného prostoru a ergonomický způsob práce. Vaši zákazníci mají přehled o veškerém obsahu zásuvek a výsuvů, a rovněž tak mají stejně pohodlný přístup ke všem uloženým předmětům. Plný výsuv pro ergonomickou práci


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

Suverénní – i při velkém zatížení TANDEMBOX plus BLUMOTION prokazuje svou třídu i ve zkušebně: Vlastnosti chodu jsou při zátěži vzorné. TANDEMBOX plus BLUMOTION dolaďuje nesrovnatelný velmi lehký pohyb měkkým a tichým dovíráním. Promyšlená technika TANDEM garantuje úžasnou stabilitu i při vysokém zatížení. A vertikálně? Dokonce i při úplném výsuvu je sklon čela zásuvky s TANDEMBOX plus BLUMOTION jen minimální. Když jsou zásuvky či výsuvy opět zavřeny, vidíte, že spáry mezi čely jsou zcela precizní. Vodicí systém TANDEM je tu pro různé třídy nosnosti – 30, 50 a 80 kg.

Vodicí systém pro nekonečně mnoho možností Zásuvky, vnitřní zásuvky, čelní a

Systém TANDEMBOX plus BLUMO-

vnitřní výsuvy; bohatý sortiment vni-

TION umožňuje konstrukci pro všech-

třního členění; k tomu varianty ba-

na užitečná využití a znamená tudíž

revného provedení, různé délky a

splněná přání Vašich zákazníků.

výšky.

36 37


DYNAMIC SPACE Vyšší kvalita využití prostoru a pohybu

Vytvořit nový kuchyňský standard DYNAMIC SPACE podporuje ergo-

■ Již při plánování kuchyně před-

nomické plánování a výrobu kuchyní.

vídat a zajistit dostatek úložného

Hlavní poznatky výzkumu DYNAMIC

prostoru

SPACE jsou:

■ Při plánování dbejte na správné uspořádání 5 kuchyňských zón: Zásoby, ukládání, mytí, příprava, vaření/pečení (uspořádání pro praváka) ■ Žádné police ve spodní skříňce! ■ Zvolte všude plné výsuvy


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

www.dynamicspace.com

TANDEMBOX

plus

BLUMOTION

je systém s netušeným množstvím možností využití. Tím je jako stvořený pro zvýšení kvality využití prostoru a pohybu v kuchyních. S obsáhlým programem TANDEMBOX plus BLUMOTION můžete ze všech 5 kuchyňských zón vytvořit perfektně

vybavený,

smysluplně

uzpůsobený pracovní prostor. TANDEMBOX plus BLUMOTION tak podporuje realizaci nového kuchyňského standardu DYNAMIC SPACE.

36 37


Veliké zásoby? TANDEMBOX plus BLUMOTION je přehledně srovná

Nahlédněte – vybírejte Víc místa a hlavně lepší využití úložného prostoru umožní vysoké zadní a boční stěny TANDEMBOX plus BLUMOTION. Můžete tak získat až 55 % úložného prostoru navíc. Plné výsuvy TANDEMBOX zajistí přehled o všech uložených předmětech až do nejzazšího rohu a koutu zásuvky. U vysoké potravinové skříně se používají ergonomicky výhodné vnitřní výsuvy. Ušetříte si tak síly, protože vždycky obsluhujete jen ten výsuv, odkud něco vybíráte.


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37


ORGA-LINE zajistí pořádek a přehled v zóně “ukládání”

Proč by Váš nábytek měl být uvnitř méně perfektní? TANDEMBOX plus BLUMOTION prostřednictvím systému ORGA-LINE poskytuje Vašim zásuvkám a výsuvům variabilní systém vnitřního členění, bohatství nápadů, působí kvalitně a esteticky. Misky, a rovněž příčná a podélná nerez dělení se dají individuálně kombinovat a doplňovat. Dají se snadno vyjmout a dokonce jsou vhodné k mytí v myčce na nádobí.

Zvláštní pozornosti se těší držák talířů ORGA-LINE.

A ještě jsme pro Vás měli jeden nápad: Pro výsuvy v mimořádných šířkách existuje příčné dělení ve jmenovitých délkách, které můžete na milimetr přesně zkrátit podle svých individuálních požadavků.


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37


Časy se mění. Dřezové skříňky také


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

Dřezová skříňka vyjadřuje mnohostrannost S TANDEMBOX plus BLUMOTION můžete

dosud

nevyužitý

prostor

přímo pod dřezem přeměnit na praktický úložný prostor. Dá se nyní snadněji zpracovat a umožňuje zachovat jednotnou linii čel v celé kuchyni. Bočnice a zadní stěny přesahují dřevěné hrany a poskytují tak ochranu proti působení vlhkosti. Vnitřní členění ORGA-LINE se dá instalovat a nastavovat podle libosti.

Systémy BOXSIDE zajistí zvýšené boční stěny, za nimiž jsou bezpečně uloženy i rozprašovače. Speciální výsuv na odpad Vaši dřezovou skříňku skvěle orientuje do budoucnosti.

36 37


Vše záleží na dobré přípravě. TANDEMBOX plus BLUMOTION Vám pomůže

Každý pohyb ruky sedí Před jídlem se vaří. A na to budete dobře připraveni! TANDEMBOX plus BLUMOTION nabízí vše pro to, abyste pro své zákazníky profesionálně – jak jsou zvyklí – vytvořili komfortní a ergonomické pracovní prostředí. Rozmanitý program nového systému TANDEMBOX plus BLUMOTION v kombinaci se systémy vnitřního členění ORGA-LINE umožňuje uskutečnění celé řady rozličných nápadů.


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37


TANDEMBOX plus BLUMOTION má po ruce vše, co k vaření potřebujete

Hrnce patří na sporák. Nebo do TANDEMBOX plus BLUMOTION Uzavřené výsuvy s vysokými zády a bočními stěnami jsou ideální zejména v zóně “vaření/pečení”. Příčné a podélné dělení BOXSIDE zajistí smysluplné uspořádání pro uložení pánví, hrnců a příslušných poklic. V těchto velkoobjemových výsuvech můžete mít uloženy dokonce i plechy na pečení.


2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

Má hezký vzhled a tvar i v koupelně

Nádhera, když je takhle perfektní i nábytek v koupelně I v koupelně musíte uložit spoustu malých i větších věcí denní potřeby. Tady je dobrý nápad využít TANDEMBOX plus BLUMOTION! S pomocí TANDEMBOX plus BLUMOTION získá na úložném prostoru a komfortu i koupelnový nábytek. Díky plným výsuvům a přizpůsobivému a hygienickému vnitřnímu členění ORGALINE. Kromě toho: Kde jej nejlépe vychutnáte – perfektní, jemný a tichý pohyb?

24 25

26 27

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37

Zásuvky BLUM Tandembox  

Katalog kuchyňských zásuvkových systémů BLUM Tandembox