Page 1

www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 152

1.2.2017

www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


– PASIN PALSTAT – Olen kirjoitellun näitä tekstejäni vuodesta 2007 ja koin tähän tehtävääni voimakasta kutsua. Yhdyn monen hengellisen työn tekijän ajatuksiin siinä, että tehdessä työtä, ojentautuen uskossa ja kuuliaisuudessa eteenpäin, matkan varrella oppii myös itse valtavan paljon. Ajattelen näiden tekstieni olevan myös itselle opetusta ja muistutusta siitä, mitä Jumala armossaan on minulle suonut. "Pasin Palstat" ovat hengellisiä kirjoituksia. – Tarvitsemme Sanan opetusta, sen tutkimista ja Jumalan Hengen täyteyttä oppiaksemme tuntemaan Jumalaa ja pysyäksemme Hänen tahtonsa tiellä. "Tartu opetukseen, älä hellitä, pidä kiinni siitä, se on elämäsi." Snl.4:13 Lukiessasi tekstejäni, rukoile, että Jumala saisi puhua sinulle, sillä Hänen lähettäessä sanansa, se toteutuu ja tekee sinulle pelkästään hyvää! Jumala rakastaa sinua ja siksi Hän on uskonut sanansa palvelijoilleen tuodakseen elämän leipää ja vettä myös sinun ammennettavaksi. Halutessasi osallistua, voit rukoilla niiden ihmisten puolesta, joita saavutamme tämän työn avulla. Rukoile myös Herran palvelijoille viisautta, ymmärrystä ja johdatusta, heidän palvellakseen jokaista, joka janoaa Herraa ja Hänen tuntemustaan. "Rukoilkaa minunkin puolestani, että suuni avatessani minulle annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta." Ef.6:19


Pasin Palstat - viikko 33 “Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?” Apt.11:1-18

Pietarin selonteko Jerusalemissa Pietari ei ollut ylivertainen apostoli, sellainen, jonka tekemisiä ja sanomisia ei olisi voitu kyseenalaistaa tai arvostella. Seurakunnan asiat eivät koskaan ole vain yhden ihmisen sooloilua, vaan tarvitaan yhteyttä ja Pyhän Hengen antamaa viisautta. Kärsivällisesti Pietari sitten selittääkin Jerusalemin juutalaisille, mitä JUMALA oli tehnyt pakanoiden keskuudessa. Ei ollut lainkaan kysymys Pietarin omasta keksinnöstä, innostuksesta tai ajatusmallista. Oli kysymys Jumalan pelastussuunnitelman toteutumisesta pakanakansojen keskuudessa. Lähestytään ymmärrystä, jossa käsitetään, ettei pelastuksessa ole mitään erotusta, vaan kuulumme Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Myös meidät on oksastettu tuohon jaloon viinipuuhun. “Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!” Room.11:24 Apt.11:1-18. Apostolit ja eri puolilla Juudeaa olevat veljet saivat kuulla, että muutkin kuin juutalaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. “Huhu pakanoiden kastamisesta kantautui heti Jerusalemiin. Oli tapahtunut jotakin aivan uutta ja käänteentekevää. Se synnytti suuren ongelman: Miten Israelin käy? Mitä tapahtuu kansan vanhalle liitolle ja laille, jos ympärileikkaamattomat pakanat hyväksytään seurakuntaan yhdenvertaisina muiden kanssa?” [Novum]

2. Kun Pietari sitten tuli Jerusalemiin, ympärileikatut veljet syyttelivät häntä 3. siitä, että hän oli vieraillut ympärileikkaamattomien luona ja aterioinut heidän kanssaan. “Merkillistä kyllä, Pietaria ei syytetty siitä, että hän oli julistanut evankeliumia ympärileikkaamattomille eikä siitä, että hän oli kastanut heitä. Syytös kohdistui ennen kaikkea siihen, että hän oli syönyt heidän kanssaan. Ateriayh-

teys merkitsee itämailla myös hengen yhteyttä ja henkilökohtaista ystävyyttä.” [Novum]

4. Silloin Pietari kertoi heille alusta alkaen, kuinka kaikki oli tapahtunut: 5. "Minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Silloin jouduin hurmoksiin ja näin näyn. Taivaasta tuli alas, aivan minun eteeni, ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. “Asian ydin on se, että tämän merkillisen näyn oli antanut Jumala.” [Novum]

6. Kun jäin katsomaan sitä, näin siinä kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia, petoja ja matelijoita, sekä taivaan lintuja. 7. Ja minä kuulin äänen, joka sanoi: 'Nouse, Pietari! Teurasta ja syö!' “Kun laki myöhemmin annettiin Mooseksen kautta, ihmisiä kiellettiin syömästä monia eläimiä. Mutta nyt kun Jeesus oli voittanut Golgatalla, tämä laissa säädetty rajoitus kumottiin.” [Novum]

8. Minä vastasin: 'Ei, ei, Herra! En ole koskaan pannut suuhuni mitään epäpuhdasta tai kiellettyä.' 9. Silloin ääni taas puhui taivaasta: 'Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi.' 10. Tämä tapahtui kolmesti. Sitten kaikki temmattiin takaisin taivaaseen. 11. "Juuri silloin seisahtui kolme miestä sen talon eteen, jossa me olimme. Heidät oli Kesareasta lähetetty minun luokseni. 12. Henki sanoi minulle, että minun oli epäröimättä lähdettävä heidän mukaansa. Myös nämä kuusi veljeä lähtivät kanssani, ja niin me menimme sen miehen kotiin. “Pietari teki selvän eron omien ajatustensa ja Hengen puheen välillä. Hänen ei tarvinnut ryhtyä tulkitsemaan näkyään, sillä Henki puhui hänelle vastaansanomattomasti.” [Novum]

13. Hän kertoi meille nähneensä talossaan enkelin. Enkeli oli sanonut hänelle: 'Lähetä miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, toiselta nimeltä Pietari. 14. Hän pu-


huu sinulle, ja niiden sanojen voimasta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi.' “He kokivat pelastuksen evankeliumin julistamisen kautta. "Perhekuntaan" kuuluivat Korneliuksen perheen lisäksi myös kaikki hänen palvelijansa, orjansa ja sotilaansa” [Novum]

15. Ja kun aloin puhua, laskeutui Pyhä Henki heihin niin kuin alussa meihin. “Kaikki perustuu siihen mitä Jumala oli tehnyt. Pietari tähdentää, että pakanat olivat nyt kokeneet saman kuin he helluntaipäivänä.” [Novum]

16. Silloin muistin, mitä Herra oli sanonut: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.'

17. Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?" “Jumalan lahja otetaan aina vastaan uskon kautta. Saman lahjan saaminen osoittaa, että heidän kokemuksensa oli yhtä arvokas ja voimakas kuin helluntaipäivän tapahtuma. Miten Pietari olisi voinut tällaista vastustaa!” [Novum]

18. Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään." “Meluisat ja kiihkeät keskustelut vaimenivat hiljaiseksi, ihmetteleväksi tunnustukseksi. Ja sen jälkeen he alkoivat ylistää Jumalaa.” [Novum]


Pasin Palstat - viikko 32 “He kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta.” Apt.10:44-48

Pakanat saavat Pyhän Hengen Jumalan antama selkeä todistus Hänen sanansa lisäksi pakanoiden tulemisesta Jumalan täyden hyväksynnän sisäpuolelle - oli Pyhän Hengen osallisuus täyttymyksenä, jonka yhteydessä ilmeni kielilläpuhumista. Jumala näin osoittaa hyväksyvän yhä vieläkin ihmiset kaikista heimoista ja kansakunnista opetuslapsikseen. Minäkin saan rukoillessani puhua kielillä! Saan jatkaa apostolien tekoja Jumalan Pojan uskossa! Pyhän Hengen saapuessa ihmisten ylle voimakkaana, karisevat inhimillinen nurjuus ja epäusko. Tuossa hetkessä silmät avautuvat jumalisille päämäärille ja omat asenteemme ja mielipiteemme jäävät taka-alalle. Kiitos ja ylistys valtaa sydämen ja rakkaus Jumalaa, Hänen sanaansa, tahtoansa ja myös lähimmäisiä kohtaan kasvaa! Älä yritä omin voimin ylistää Jumalaa, pyydä sensijaan täyttymystä Pyhästä Hengestä, silloin huulesi ylistää riemulla Jumalaa! Jeesuksen lunastustyön kautta sinullakin on oikeus täyttyä Pyhällä Hengellä. “Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Room:5:5

Apt.10:44-48. Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. “Pietari on voinut puhua paljon enemmän kuin tässä kerrotaan, mutta kun hän pääsi syntien anteeksiantamiseen, lankesi Pyhä Henki kuulijoiden ylle. Vaikuttaa siltä, että hänellä olisi ollut enemmänkin sanottavaa mutta että hän ei päässyt pidemmälle, koska Henki keskeytti hänet. Pyhän Hengen langettua heidän ylleen he puhuivat kielillä (j. 46).” [Novum]

45. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin;

“Kun Pietarilta myöhemmin kyseltiin näistä asioista, hänen matkatoverinsa saattoivat todistaa, mitä oli tapahtunut.” [Novum]

46. he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi: “’Kielillä puhuminen’ ja ’Jumalan ylistäminen’ olivat kiistattomia todisteita siitä, että he olivat ottaneet vastaan Pyhän Hengen. Jos heissä olisi tapahtunut ainoastaan sisäisiä muutoksia, olisi saattanut syntyä epäilyksiä siitä, oliko työn tehnyt todella Pyhä Henki.” [Novum]

47. "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" “Kun kerran Jumala osoitti hyväksyvänsä heidän kääntymyksensä huolimatta siitä, että he olivat pakanoita, ei kukaan voinut kieltää heitä myöskään ottamasta kastetta.” [Novum]

48. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät sitten häntä jäämään sinne vielä muutamaksi päiväksi. “Se, että he pyysivät Pietaria jäämään luokseen muutamaksi päiväksi, osoittaa, että he halusivat lisää opetusta siitä Herrasta, jonka nimeen heidät nyt oli kastettu. Kastaminen "Jeesuksen Kristuksen nimeen" ei merkitse sitä, että heitä ei kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen (Matt 28:19). Mutta se osoittaa, että tärkeimpänä pidettiin Jeesuksen nimeä. Siihen nimeen sisältyy myös Isä, joka oli voidellut hänet, ja Henki, jolla hänet oli voideltu (4:27; 10:38).” [Novum]


Pasin Palstat - viikko 31 “Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.” Apt.10:34-43

Pietarin puhe Corneliuksen kodissa Tämän päivän lukukappale on merkittävä pakanakristittyille - heidän Jumalalle kelpaavuuden kannalta. On tärkeää, että ymmärrämme, ettei ulkoisilla teoilla, merkeillä, ihonvärillä, sukupuolella, kansalaisuudella tai ympärileikkaamattomuudella ole mitään tekemistä pelastuksessa Jeesuksessa Kristuksessa. Nämä aihealueet eivät olleet vielä kirkastuneet alkuseurakunnan kristityille ja heidän täytyi oppia uusia asioita, jotka eivät enää perustuneet lakiin, vaan Jumalan armotalouteen Kristuksessa. Tämä antaa ymmärtää, ettemme mekään välttämättä aina käsitä kaikkia Jumalan suunnitelmia tai aivoituksia. Ehkä mekin voimme vielä oppia enemmän Jumalan rakkaudesta.

gellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki jotka olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. 39. Tämän me voimme vahvistaa todeksi, kaiken tämän, minkä hän teki Juudean maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristinpuulle ja surmasivat, 40. mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä - 41. ei kaikelle kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen kun hän oli noussut kuolleista.

“Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” 1.Kor.8:1-3

“Maailma näki Jeesuksen viimeisen kerran hänen riippuessaan ristillä. Sen ajan, minkä hän ylösnousemuksensa jälkeen viipyi maan päällä, hän käytti opetuslastensa opettamiseen. Huomautus siitä, että hän söi ja joi, on hyvin tärkeä. Se oli hänen ruumiillisen ylösnousemuksensa voimakkaimpia todisteita. Ks. Luuk 24:38-43.” [Novum]

Apt.10:34-43. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. 35. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

42. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi."

“Apostoli ei aseta samalle tasolle kaikkia uskontoja vaan kaikki kansat. Jumala ei ole lahkohenkinen eikä puolueellinen. Hänen tahtoonsa ei kuulu pelastaa vain juutalaisia, vaan ovi on avoinna kaikille, jotka kaipaavat häntä ja ottavat vastaan hänen tarjoamansa pelastuksen.” [Novum]

“Pietari oli puhunut samaan tapaan helluntaipäivänä (2:38), mutta nyt hän oli käsittänyt, ettei pakanoiden tarvinnut tulla juutalaisiksi voidakseen kokea pelastuksen. He eivät saaneet syntejään anteeksi noudattamalla Mooseksen lakia eivätkä ympärileikkauksen tähden vaan uskomalla Jeesukseen. Jeesus Kristus on koko Raamatun elävä keskus (vrt. Luuk 24:27). Siksi myös kaikki profeetat todistavat hänestä joko suoraan tai välillisesti. Tässäkin pakanoiden kokouksessa apostolin todistus liittyy Vanhan testamentin profeetalliseen sanaan. Tämä oli valtava uutinen Korneliukselle ja hänen ystävilleen, vaikka onkin mahdollista, että he tiesivät jo ennestään jotakin profeettojen lupauksista.” [Novum]

36. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut - hän, joka on kaikkien Herra. 37. "Te tiedätte, mitä on tapahtunut ensin Galileassa ja sitten kaikkialla Juudeassa sen jälkeen kun Johannes saarnasi ja kastoi. 38. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli Pyhällä Hen-


Päivän jakeet: VK 28-29-2017 13.7.2017 “Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena.” Apt.10:2433

lemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edes-

Cornelius tuli häntä vastaan ja kumar-

säni mies, jolla oli hohtavan valkeat

tui hänen edessään maahan saakka.

vaatteet,

26. Mutta Pietari sanoi: "Nouse, minä

paasto tai almujen antaminen olleet kuolleita

olen vain ihminen niin kuin sinäkin", ja

lain tekoja, vaan ne kaikki kuuluivat vilpittö-

auttoi hänet ylös.

mään ja aitoon jumalanpalvelukseen.” [Novum]

Olemme hetkessä, jolloin evankeliumi astuu pakanain oven kynnyksen yli luoksemme! Muutkin, kuin juutalaiset saavat siis ammentaa vettä pelastuksen lähteistä! Kiitos Jumalan, joka tahtoo, että kaikki tulisivat tuntemaan Hänet ja totuutensa! - “Olemme täällä Jumalan edessä kuullaksemme” - voisiko nämä sanat olla sinun sanasi? Kaipaatko kuulla totuuden ja toimen sanoja? “Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” Room.10:17 Apt.10:24-33. Sitä seuraavana päivänä hän tuli Kesareaan. Cornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät “Kornelius ei

halunnut saada hengellistä siunausta vain itselleen. Hän ja koko hänen perhekuntansa

“Pietari kieltäytyi asettumasta palvonnan koh-

kuullut rukouksesi ja muistanut almu-

teeksi, ja samoin myöhemmin Paavalikin kauhis-

si.

tui, kun hänelle haluttiin uhrata (14:13-15).

kouksissamme sanomme, vaan hän myös näkee

Molemmat tiesivät olevansa vain Jeesuksen

mitä me annamme. Kumpikaan näistä ei sinänsä

Kristuksen orjia.” [Novum]

hän halusi jakaa tulevat siunaukset ystäviensä kanssa. Se, joka jakaa hengelliset siunaukset muiden kanssa, saa itse vain lisää siunauksia.”

“Jumala ei ainoastaan kuule, mitä me ru-

voi tuottaa pelastusta, mutta Jumalalta ne eivät jää huomaamatta.” [Novum]

27. Sitten hän Corneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi

32. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luok-

siellä suuren joukon ihmisiä.

“Pietari

sesi Simon, jota sanotaan myös Pieta-

yllättyi varmasti tavatessaan niin suuren joukon

riksi. Hän asuu nahkuri Simonin talossa

koolla.” [Novum]

meren rannalla.'

“Korneliusta ei lähetetty

Pietarin luo, vaan Pietari Korneliuksen luo. Tämä

28. Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedät-

muistuttaa siitä, että evankeliumi on julistettava

te, juutalaisen ei ole sallittua seurus-

pakanoille siellä, missä he ovat.” [Novum]

tella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala

33. Niinpä lähetin heti noutamaan

on kuitenkin osoittanut minulle, ettei

sinua, ja teit hyvin, kun tulit. Nyt

ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana

olemme kaikki täällä Jumalan edessä

tai saastaisena. “Pietari puhui kaikille paikal-

kuullaksemme, mitä Herra on sinun

le kokoontuneille, ei ainoastaan Korneliukselle,

käskenyt puhua."

sillä kaikilla kuulijoilla oli sama halu. Pietari ei

vakuuttunut siitä, että Jumala, joka oli johdatta-

vielä nähnyt kaikkea Mestarinsa silmin, mutta

nut Pietarin hänen luokseen, ohjaisi tämän myös

Jumala opetti häntä koko ajan ja hän suostui

julistamaan oikeat asiat. Hän ei kenties ollut

opetettavaksi.” [Novum]

täysin selvillä siitä, miten merkittävän askelen

pelkäsivät Jumalaa (j. 2), ja oli luonnollista, että

[Novum]

“Tässä talossa eivät rukoukset,

31. ja hän sanoi: 'Cornelius, Jumala on

Pietari Korneliuksen kodissa

ystävänsä ja odotti tulijoita.

25. Kun Pietari oli astumassa sisään,

“Kornelius oli täysin

Pietari oli ottanut astuessaan pakanan kotiin.

29. Siksi lähdin vastustelematta, kun

Enkeli oli antanut Korneliukselle käskyn, mutta

minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin

tällä oli ollut mahdollisuus joko totella tai kiel-

tietää, miksi te pyysitte minua tule-

täytyä tottelemasta. Nämä Korneliuksen sanat

maan." 30. Cornelius vastasi: "Kolme

pitäisi voida kirjoittaa jokaiseen saarnatuoliin ja

päivää sitten olin tähän aikaan, yhdek-

jokaiseen kirkkoon.” [Novum]

sännellä tunnilla, täällä kotonani rukoi-


Päivän jakeet: VK 27-28-2017 6.7.2017 “Saul sai yhä enemmän voimaa. Vääjäämättömin todistein hän osoitti, että Jeesus on Kristus.” Apt.9:19-25 Saul todistaa Damaskoksessa Saul elää suuren muutoksen aikaa. Hän on juuri kääntynyt uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen - Häneen, jota hän oli kaikin voimin vihannut. Nyt hän rakasti entisen vainonsa kohdetta ymmärtäen, että Jeesuksessa on hänen ainut toivonsa. Uskoon tuleminen näkyi muutoksena, jossa vihan vimma katosi Sauluksen sydämestä. Hänestä tuli välittömästi Jeesuksen todistaja. Hän tiesi omasta kokemuksestaan

vastaanväittäjien

argumentit. Hän tiesi sen omahyväisen vihan, jota he kantoivat sisällään ilman Kristuksen tuntemusta. Pian Saulus joutuikin juuri sen vihan kohteeksi, mitä hän oli itse aiemmin osoittanut

viedäkseen ylipappien eteen?" 22.

ei tullut yli-ihmisiä, sellaisia, joita ei

Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa.

koskettaisi inhimilliset pelot ja ahdis-

Vääjäämättömin todistein hän osoitti,

tukset. He tarvitsivat voimaa ja viisaut-

että Jeesus on Kristus, ja saattoi näin

ta, jota Jumala sitten antoikin heille.

Damaskoksen juutalaiset hämmennyk-

Toisaalta vaikeudet ja koettelemukset

sen valtaan.

“Sauluksen usko Jeesukseen ei

myös kasvattivat uskoa. Nähdessäm-

jäänyt pelkäksi teoriaksi, vaan hän alkoi välittö-

me Jumalan avun ja vastaukset ru-

mästi saarnata sitä uskoa, jota oli aikaisemmin

kouksiimme,

vainonnut. Juutalaisten käyttämät vastaväitteet

inhimillisesti turvautua Jumalaan kai-

olivat hänelle jo ennestään tuttuja, ja nyt hän

kessa - onhan Hän luvannut pitää

kävi niitä vastaan sellaisella Hengen voimalla,

omistaan huolen.

[Novum]

Apt.9:26-31. Jerusalemiin saavuttuaan

23. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset

Saul yritti liittyä opetuslasten jouk-

päättivät tappaa Saulin. 24. Saul sai

koon, mutta kaikki pelkäsivät häntä

kuitenkin vihiä heidän hankkeestaan.

eivätkä uskoneet, että hänestä oli

He pitivät kaupungin porteilla vartiota

tullut opetuslapsi. 27. Silloin Barnabas

yötä päivää, jotta saisivat hänet sur-

tuli hänen avukseen ja vei hänet apos-

matuksi, 25. mutta eräänä yönä ope-

tolien luo. Hän kertoi heille, kuinka

tuslapset auttoivat hänet pakoon

Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka

laskemalla hänet korissa muurilta alas.

Herra oli puhunut hänelle ja kuinka

“Jeesus käytti ‘opetuslapset’ sanaa seuraajis-

hän Damaskoksessa oli rohkeasti julis-

taan. Evankeliumien lisäksi tämä sana esiintyy

tanut sanomaa Jeesuksesta.

vain Apostolien teoissa.” [Novum]

huolenpito koitui Sauluksen pelastukseksi ja

“Barnabaan

suureksi siunaukseksi sen ajan kristityille ja

7.7.2017

kohtaan.

“Kaikki pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi.” Apt.9:26-31

Damaskoksessa opetuslasten luona. 20. Hän alkoi heti synagogissa julistaa,

myös

että he eivät pystyneet sanomaan sanaakaan.”

Kristusta ja Hänen seurakuntaansa

Apt.9:19-25. Saul viipyi jonkin aikaa

ymmärrämme

Saul Jerusalemissa

että Jeesus on Jumalan Poika. “Paavali ei mennyt synagoogiin näyttämään ylipapin kirjei-

Toisinaan muutos voi olla niin suuri,

tä, kuten hänen alkuperäinen aikomuksensa oli.

että ihmisten on vaikea uskoa sen

Sen sijaan hän julisti, että Jeesus on Messias.

todellisuuteen. Pahin rikollinen, mur-

Ylipapin lähettiläästä oli matkalla tullut Kristuk-

hamies, raiskaaja tai muun ilkivallan

sen sanantuoja.“ [Novum]

tekijä voi joutua tällaiseen tilantee-

21. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä,

seen uskoon tultuaan. Saulus joutui

olivat ihmeissään. He sanoivat: "Eikö

tekemään työtä sen eteen, että hänen

tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemis-

vilpittömyytensä tulisi tunnetuksi.

sa tuhoamaan ne, jotka huutavat

Se, ettei alkuseurakunta uskaltanut

avuksi Jeesuksen nimeä? Eikö hän

ottaa avosylin vastaan Saulusta, ker-

tännekin tullut vangitakseen heidät ja

too uskovien inhimillisyydestä. Heistä

seurakunnalle kautta aikojen. Barnabas otti huolehtiakseen hänestä ja esitteli hänet viisaasti ensin apostoleille, joiden avulla hän näyttää pian saavuttaneen uskovien luottamuksen.” [Novum]

28. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. “Barnabas otti huolehtiakseen hänestä ja esitteli hänet viisaasti ensin apostoleille, joiden avulla hän näyttää pian saavuttaneen uskovien luottamuksen.” [Novum]

29. Hän puhui myös kreikankielisille juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. “Aikaisemmin Stefanus oli saarnannut kreikkaa puhuville juutalaisille (6:9), ja nyt Saulus tuli hänen tilalleen. Häntä aiottiin selvästikin kohdella samalla tavalla kuin Stefanusta.” [Novum]


30. Kun uskonveljet saivat tietää tä-

joka oli halvaantunut ja oli ollut vuo-

män, he veivät Saulin Kesareaan ja

teenomana kahdeksan vuotta. 34.

Apt.9:36-43. Joppessa oli opetuslasten

lähettivät hänet sieltä Tarsokseen. 31.

Pietari sanoi hänelle: "Jeesus Kristus

joukossa Tabita-niminen nainen; nimi

Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja

parantaa sinut, Aineas! Nouse ja kokoa

on kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon

Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli

vuoteesi." Mies nousi heti.

“Jälleen

hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin.

ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä

sanotaan Jeesuksen parantavan, vaikkei hän

{Joppe on sama kuin Vanhan testamentin Jafo,

Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti

näkyvässä hahmossa ollutkaan läsnä. Pietarilla

nykyinen Jaffa. Arameankielinen nimi Tabita ja

kasvoi. “Sekä juutalaiskristityillä että Samarian

itsellään ei ollut voimaa parantaa (vrt. 3:12)”

kreikankielinen Dorkas tarkoittavat gasellia.}

kristityillä oli nyt rauha myrskyn jälkeen niin

[Novum]

37. Mutta noihin aikoihin hän sairastui

ulkonaisesti kuin myös sisäisesti. Heistä oli tullut

35. Kaikki, jotka asuivat Lyddassa ja

ja kuoli, ja hänet pestiin ja kannettiin

yhtä Kristuksen ristin välityksellä. Tässä on Apt:n

Saaronin tasangolla, näkivät hänet, ja

kattohuoneeseen.

ainoa maininta Galilean seurakunnista. Tässä

he kääntyivät ja uskoivat Herraan.

kuolleista todistukseksi Jumalan voimasta ja

mainitaan kolme laajaa aluetta ja silti sana

“Aineaan parantumisesta seurasi suuri herätys.

merkiksi sillä seudulla asuville. Jumala oli siu-

"seurakunta" on yksikkömuodossa. Paikallisseu-

"He kääntyivät Herran tykö," siis kunnian tapah-

nannut Joppen asukkaita tämän naisen välityk-

rakuntia oli useita, mutta kuitenkin ne muodos-

tuneesta sai Herra. Pietari oli ainoastaan ihmeen

sellä, ja nyt he saivat kokea vielä enemmän

tivat yhden »seurakunnan» (vrt. Gal 1:2 ja 1:13).

välittäjä.” [Novum]

Jumalan siunauksia hänen kauttaan.” [Novum]

Seurakunta ei ole ihmisten muodostama organi-

38. Lydda on lähellä Joppea, ja kun

saatio, vaan Jumalan luoma organismi. Pyhä

9.7.2017

opetuslapset kuulivat Pietarin olevan

Henki käytti ihmisiä välikappaleinaan, mutta kaikki oli kuitenkin Pyhän Hengen työtä.” [Novum]

“Sitten hän kääntyi vainajan puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse!" Apt.9:36-43

“Tabita piti herättää

siellä, he lähettivät kaksi miestä viemään hänelle sanan: "Tule kiireesti meidän luoksemme."

“Tämä

osoittaa

heidän uskoneen, että Jumala voisi tehdä suuren

8.7.2017

Tabita herätetään kuolleista

ihmeen.” [Novum]

“Jeesus Kristus parantaa sinut, Ai-

Apostoliseen elämään, samoin kuin

neas!” Apt:9:32-35

Jeesuksen toimintatapaan kuului rukoilla kuolleen heräämisen puolesta.

Pietari Lyddassa ja Joppessa

Saamme lukea tekstin, jossa Pietari tekee saman, minkä Jeesus teki Lasa-

Miten rohkaisevat sanat saikaan Ai-

ruksen ja Jairuksen luona. Jumalan

neas kuulla! Ehkä tilanne tuntui hänes-

eläväksi tekevä voima herättää kuol-

tä epätodelliselta, olihan hän vakavasti

leen ja tapahtunut synnyttää uskoa

sairas. Nyt hän kohtasi miehen, joka

ympäri Joppea.

täynnä Pyhää Henkeä puhuu sanoja,

Yksi piirre kiinnitti huomioni Pietarin

joissa on toivoa ja elämää! “Jeesus

toiminnassa hänen herättäessä kuol-

Kristus parantaa sinut, Aineas!” - Mitä

leen. Hän ajoi kaikki muut pois huo-

sinä miettisit kuullessasi tällaiset sa-

neesta, jossa vainaja oli. Hän ei selväs-

nat? Voimme vain kuvitella sitä iloa ja

tikään halunnut tapahtuman olevan

riemua Lyddassa heidän nähdessään

hurskauden esitystilaisuus, vaan hän

ihmeen ja kääntyessään uskoon! Jospa

tahtoi rukoilla yksin Jumalan tahtoa

Jumalamme vielä ilmestyisi samalla

tapahtuvaksi. Ehkä tässä olisi tapa

tavoin, kuin alkuseurakunnan päivinä!

toimia, josta mekin voisimme oppia? “Vaan sinä, kun rukoilet, mene kam-

Apt:9:32-35. Pietari kiersi paikkakun-

mioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi,

nalta toiselle ja tuli myös Lyddassa

joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka

asuvien pyhien luo. 33. Hän tapasi

salassa

kaupungissa Aineas-nimisen miehen,

Matt.6:6

näkee,

maksaa

sinulle.”

39. Pietari lähti heti miesten mukaan. Kun hän tuli paikalle, hänet vietiin kattohuoneeseen, ja leskivaimot kerääntyivät hänen ympärilleen ja näyttivät itkien hänelle paitoja ja muita vaatteita, jotka Dorkas oli tehnyt ollessaan vielä heidän kanssaan. 40. Pietari käski kaikkien poistua. Hän polvistui ja rukoili. Sitten hän kääntyi vainajan puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse!" Nainen avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan.

“Pietari

toimi nyt samalla tavalla kuin oli nähnyt Jeesuksen tekevän Jairuksen luona (Mark 5:40-41). Ihmettä ei kuitenkaan saanut aikaan Pietarin suuri usko, vaan Herran eläväksi tekevä voima.” [Novum]

41. Pietari ojensi hänelle kätensä ja auttoi hänet jalkeille. Sitten Pietari kutsui huoneeseen lesket ja kaikki pyhät, ja he saivat nähdä, että Tabita oli elossa. 42. Tapahtumasta levisi tieto ympäri Joppea, ja monet uskoivat nyt Herraan.

“Ihmeet sinänsä eivät saa


aikaan todellista ja elävää uskoa, mutta ne

likkönä niin sanotussa Italialaisessa

rukoilevat Häntä ja ovat vilpittömällä

vahvistavat sanan ja voivat siten edistää uskon

kohortissa.

{Kohortti oli noin 600 miehen

asenteella Jumalan edessä. Lupaus

syntymistä ihmisten sydämessä. Kaikki kunnia

vahvuinen roomalainen joukko-osasto. Legioo-

kuuluu, että Hän johdattaa niitä, jotka

kuuluu Herralle.” [Novum]

naan kuului 10 kohorttia.}

rukoillen kulkevat. Mitä sitten koh-

43. Pietari jäi vielä joksikin aikaa Jop-

2. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä,

taatkin - sinä rukoileva ihminen - mie-

peen ja asui erään Simon-nimisen

niin kuin koko hänen perhekuntansa-

ti, mitä Jumala tahtoisi puhua sen

nahkurin luona.

“Juutalaiset halveksivat

kin, hän antoi runsaasti almuja juuta-

kautta sinulle. Hän puhuu tavalla ja

nahkureita, sillä nämä joutuivat työssään teke-

laisille ja rukoili alati Jumalaa. 3. Ker-

toisella. Sitä ei vain aina huomata.

misiin kuolleitten eläinten ja muun sellaisen

ran hän iltapäivällä yhdeksännen tun-

kanssa, joka lain mukaan saastutti ihmisen.

nin vaiheilla näki näyssä selvästi Juma-

Apt.10:9-16. Seuraavana päivänä, kun

Heidän oli asuttava tietyn matkan päässä kau-

lan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja

miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät

pungin ulkopuolella. Jos nainen kihlautui miehen

sanoi: "Cornelius!" 4. Cornelius tuijotti

kaupunkia, Pietari nousi kuudennen

kanssa ja sai jälkeenpäin tietää tämän olevan

peloissaan enkeliä ja kysyi: "Mitä tah-

tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan.

nahkuri, kihlaus katsottiin mitättömäksi, ja jos

dot, herra?" Enkeli vastasi: "Rukoukse-

“Rukoushetkiä oli kolme päivässä, ja sekä Korne-

mies ryhtyi nahkuriksi, hänen vaimollaan oli

si ja almusi ovat uhrina nousseet Ju-

lius että Pietari näyttävät noudattaneen niitä.”

oikeus pyytää eroa.” [Novum]

malan eteen, ja hän on muistanut

[Novum]

sinut.

10.7.2017 “Rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja Hän on muistanut sinut.” Apt.10:1-8 Pietari ja Cornelius Kohtasin jokin aika sitten ihmisen, joka oli rukoillut Jumalaa johdattamaan häntä “sille polulle.” Vaikka hänen sanavalintansa eivät ehkä olleet kattavimmat

hengellisyyden

kuvaukset,

Jumala ymmärsi hänen sisäisen kaipuunsa päästä elämän tielle. Jumala johdatti niin, että kohtasin hänet, kerroin, mitä tarkoittaa Jeesuksen kautta tullut pelastus ja miten taivastietä lähdetään kulkemaan. Lopuksi sain rukoilla hänen puolestaan ja siunata hänet taivastielle julistaen kaikki hänen

syntinsä

anteeksiannetuiksi.

“Jumala ohjaa etsivää ihmistä omalla

10. Hänen tuli nälkä ja hän halusi

tavallaan, eikä työnnä luotaan yhtäkään, joka

ruokaa, mutta sillä aikaa kun ateriaa

todella etsii vanhurskautta häneltä. Korneliuk-

valmistettiin hän joutui hurmoksiin.

sen rukoukset olivat suitsutuksen tavoin kohon-

“‘Hurmos (ekstasis)’ tarkoittaa olotilaa, jossa

neet Jumalan eteen (vrt. Ilm 5:8), ja nyt niihin oli

ihminen on haltioituneena. Samaa sanaa käyte-

tulossa vastaus.” [Novum]

tään myös ymmällään olosta (esim. 3:10).

5. Lähetä nyt miehiä Joppeen nouta-

Pietari sekä kuuli, näki että puhui hurmoskoke-

maan tänne Simon, jota kutsutaan

muksensa aikana. Oli kuin sielu olisi hetkeksi

myös Pietariksi. 6. Hän asuu Simon-

lähtenyt ruumiista ja keskittynyt vain hengellisiin

nimisen nahkurin luona, jonka talo on

asioihin.” [Novum]

meren rannalla." 7. Kun enkeli tämän

11. Hän näki taivaan avoinna, ja tai-

puhuttuaan oli mennyt pois, Cornelius

vaasta tuli alas ikään kuin suuri purje-

kutsui luokseen kaksi palvelijaansa

kangas, joka laskettiin maahan neljästä

sekä yhden läheteistään, hurskaan

kulmastaan kannateltuna. 12. Siinä oli

sotilaan. 8. Hän kertoi heille kaiken ja

kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia

lähetti heidät Joppeen.

“Joppesta oli

ja matelijoita, sekä taivaan lintuja. 13.

kerran lähetetty profeetta Joona saarnaamaan

Samassa hän kuuli äänen: "Nouse,

Niiniven pakanoille. Nyt piti Pietarin lähteä

Pietari! Teurasta ja syö!" 14. Mutta

samasta paikasta Kesareassa olevien pakanoi-

hän vastasi: "Ei, ei, Herra! En ole kos-

den luo.” [Novum]

kaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä."

11.7.2017

Näen jotain samantapaista kertomuk-

“Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä

sessamme, jossa Kornelius-niminen

sinä sano epäpuhtaaksi.” Apt.10:9-16

ihminen rukoilee, kaipaa Jumalan totuutta, ja kuinka Jumala kuuli hänen

“Astiassa oli sekä puhtaita että

saastaisia eläimiä, mutta puhtaat olivat joutuneet kosketuksiin saastaisten kanssa. Pietaria käskettiin rikkomaan lakia! Jeesus oli kuitenkin jo aikaisemmin puhunut aivan samasta asiasta Pietarin kuullen (Matt 15:10-20).” [Novum]

Pietarin näky

sydämensä kaipausta. Tiesitkö, että rukoilevat ihmiset saavat Apt.10:1-8. Kesareassa oli Cornelius-

kuulla Jumalan puhetta? Itse asiassa

niminen mies, joka palveli sadanpääl-

Jumala etsii käyttöönsä ihmisiä, jotka

15. Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi."


“Sanalla "puhdistanut" ei tässä ole mitään

ihmisten” kanssa. Jumala tahtoi Pieta-

nyt heidät."

tekemistä moraalisen puhtauden kanssa. Jumala

rin ja myös koko seurakunnan käsittä-

Pietaria, hänen tarvitsi vain kulkea mukana.

haluaa korostaa sitä, että koko ihmiskunta on

vän, että myös pakanat saavat pelas-

Pyhä Henki otti vastuun siitä, mitä tapahtui, ja

samanarvoinen juutalaisten kanssa. Sen tähden

tuksen ja ovat näin myös rakkaita

ajoitti miesten tulon samaan aikaan näyn kans-

evankeliumia on julistettava kaikille, eikä ihmi-

Jumalalle. Tänään kohtaamme eri

sa, jonka merkitystä Pietari yhä pohdiskeli.

sen jonkin Jumalan käskyn kuullessaan tarvitse

uskontojen ihmisiä outoine tapoineen

Kolme ympärileikkaamatonta ja juutalaisen

pelätä, että asiassa on jotakin sopimatonta tai

ja asenteineen. Meidän on hyvä muis-

ajattelutavan mukaan saastaista pakanaa olivat

mieletöntä. Luonnollisesti on syytä varoa myös

taa, että Jumala tahtoo pelastaa hei-

vastaus niihin kysymyksiin, jotka ilmestys oli

päinvastaisella taholla piilevää vaaraa. Vaikka

dät ja johtaa totuuden tuntoon, aivan

Pietarissa herättänyt. Pyhä Henki ohjasi Pietarin

»kaikki on puhdasta puhtaille» (Tiit 1:15), Juma-

samoin, kuin meidätkin, jotka kut-

ajatukset ja Korneliuksen lähettämät miehet

la on kuitenkin asettanut moraalilaissaan selvät

summe itseämme kristityiksi.

yhteen.” [Novum]

“Jumala johdatti koko ajan

21. Pietari meni alas miesten luo ja

rajat. Valoa ei saa sanoa pimeydeksi eikä pimeyttä valoksi.” [Novum]

Apt.10:17-23. Kun Pietari vielä ihmet-

sanoi: "Minä olen se, jota etsitte. Mikä

16. Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen

teli, mitä hänen näkynsä oikein tar-

on asianne?" “Vasta vuosien kuluttua Pietari

jälkeen kangas nostettiin taivaaseen.

koitti, Corneliuksen lähettämät miehet

omaksui kokonaan sen, mitä oli nähnyt ja kuul-

“Usein Jumalan täytyy toistaa ilmoituksensa,

ilmaantuivat portille. He olivat kyse-

lut Simonin talon katolla Joppessa. Mutta hän

että hänen palvelijansa käsittäisivät sen. Sitä

lemällä löytäneet Simonin talon

alkoi kuitenkin soveltaa periaatetta käytäntöön

paitsi ilmestyksen kautta opetettu uusi periaate

Pietari oli nähnyt näkynsä, olivat Korneliuksen

jo samana päivänä.” [Novum]

oli niin tärkeä, ettei mitään saanut käsittää

lähettämät miehetkin portilla. Tulevat tapahtu-

22. Miehet vastasivat: "Pyhä enkeli on

väärin. Pietari tunsi Jumalan äänen, mutta oli

mat olivat ilmestyksen paras selitys. Nämä

ilmestynyt sadanpäällikkö Corneliuk-

haluton tottelemaan, koska käsky oli ristiriidassa

miehetkin auttoivat osaltaan epätietoista apos-

selle, joka on hurskas ja jumalaapel-

hänen omien käsitystensä ja ennakkoluulojensa

tolia ymmärtämään ilmestyksen merkitystä.

käävä mies ja hyvässä maineessa kaik-

kanssa.” [Novum]

Sisäiset kehotukset ja ulkonaiset tapahtumat

kien juutalaisten keskuudessa. Enkeli

esiintyvät

jotta

käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja

Jumalan palvelija ymmärtäisi Jumalan tahdon.

kuunnella, mitä sinulla on sanottava-

Sanansaattajien

na."

12.7.2017 “Minä

olen

lähettänyt

heidät.”

Apt.10:17-23 Pietari kutsutaan Kesareaan Jumalan puhe on aina merkityksellistä. Pietari tiesi sen ja mietti, mitä Jumala tahtoi hänen ymmärtävän. Vastaukset tulevat toisinaan niin yllättäen, että luontevinta on vain totella Jumalan antamaa näkyä. Tuohon aikaan vallitsi voimakas rotuerottelun aate ja juutalaiset eivät saaneet olla missään tekemisissä

“saastaisten

pakana-

toisinaan

tulo

samanaikaisesti,

auttoi

“Kun

ymmärtämään

“Pietaria pyydettiin Korneliuksen luo siksi

näkyä, mutta sen selitys ei jäänyt ulkoisten

että tämä tunsi tarvitsevansa opetusta. Pietaria

olosuhteiden varaan, sillä Pietaria johti Pyhä

ei kutsuttu tekemään ihmeitä, vaan julistamaan

Henki (j. 19).” [Novum]

Herran sanaa.” [Novum]

18. ja tiedustelivat nyt kuuluvalla

23. Silloin Pietari pyysi miehet sisään

äänellä, oliko talossa vieraana Simon,

vieraikseen. Seuraavana päivänä Pie-

toiselta nimeltä Pietari. 19. Pietarin

tari lähti matkaan miesten kanssa, ja

yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi

muutamat Joppessa asuvat veljet

hänelle: "Kolme miestä kysyy sinua.

tulivat hänen mukaansa.

“Henki puhui hänelle suoraan, ettei hänelle jäisi

mukaan Pietarin kanssa lähti Joppesta kuusi

epäilyksen häivääkään - edes huomattuaan

»veljeä». Nämä Joppen seurakuntaan kuuluvat

miesten olevan pakanoita.” [Novum]

juutalaiskristityt olivat mukana todistajina ja

20. Mene alas ja lähde epäröimättä

neuvonantajina (j. 45-47).” [Novum]

heidän mukaansa. Minä olen lähettä-

“Apt 11:12:n


Päivän jakeet: VK 26-27-2017 armossa ja Hänelle omistautuneena,

29.6.2017 Stefanoksen puhe jatkuu… 44. "Meidän isillämme oli autiomaassa todistuksen teltta. Mooses oli sen tehnyt, sen käskystä, joka hänelle

Stefanos kivitetään

voin rukoilla kivittäjieni ja vihamiesteni puolesta. Vain Jeesuksen Hengellä

Ihmispeto on julmin elollisista. Toinen

täytettyinä, kykenemme vaeltamaan

toistaan yllättäen he täyttyvät vihan

Jumalan tahdossa - pyhyydessä ja

vimmalla ja tappavat kylmäverisesti

kunniassa!

toisen ihmisen - vain todistaakseen omaa oikeassa olemistaan.

Apt.7:54-60. Tämän kuullessaan neu-

Kertomuksessamme kohtaavat kaksi

voston jäsenet olivat pakahtua raivos-

ääripäätä ihmistä. Vihan kiivaus, ja

ta ja kiristelivät hampaitaan. 55. Mutta

toisen Hengen täytetystä - osoittaa,

Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti

miten kaukana ”jumalisen” ihmisen

katseensa taivasta kohti ja näki Juma-

ajatukset voivat olla Jumalan ajatuksis-

lan kirkkauden ja Jeesuksen, joka sei-

ta. Ihmismielen viha on vastakohta

soi Jumalan oikealla puolella.

Jumalan rakkaudelle. Juuri tätä piirret-

ei enää nähnyt raivoavia vastustajiaan. Hän näki

tä meidän tulisi muistaa, tuntiessam-

vain taivaan kirkkauden ja Jeesuksen tämän

me kiivautta missä tahansa asiassa.

kirkkauden keskellä. Se oli sielun, ei ulkoisten

Minun tulee kysyä itseltäni, olenko

aistien näkemä näky. Taivas otti vastaan hänet,

täytetty Hengellä? Olenko valmis ojen-

jonka maa oli hylännyt.” [Novum]

tamaan ajatukseni ja sydämeni kuu-

56. Hän sanoi: "Taivaat ovat avoinna

liaiseksi Herran tahdolle?

minun silmieni edessä, ja Ihmisen

Tarkastele elämääsi uskovaisena ihmi-

Poika seisoo Jumalan oikealla puolel-

senä. Mikäli näet ihmissieluja jäljiltäsi

la!" 57. Silloin he alkoivat huutaa suu-

raiskattuina, kuin romua Raatteen

reen ääneen, tukkivat korvansa ja

tiellä, pitäisi hälytyskellojen soida! Toki

ryntäsivät yhtenä miehenä hänen

saatat olla sokea raiskaamillesi sieluil-

kimppuunsa.

le, saatat pitää itseäsi etuoikeutettuna

aivan suunniltaan. Heistä, joiden piti edustaa

tekoihisi, asenteisiisi ja vaikuttimiisi,

Israelin uskonnollisen elämän korkeinta tasoa,

mutta toivon sinun näkevän, miten

tuli kuin hillitöntä roskaväkeä. He huusivat

lähimmäisesi kärsivät läheisyydessäsi.

vaientaakseen omalla äänellään syytetyn pu-

Kilvoitteleminen ja hyvään pyrkiminen

heen ja pitelivät korviaan välttyäkseen kuule-

tarkoittaa juuri näillä alueilla kasva-

masta, mitä hän sanoi. Arvokas kokous muuttui

mista. Jumalan tahto on se, että kaikki

kaaokseksi, ja neuvoston jäsenet itse syyllistyivät

tulisivat tuntemaan lempeytemme, ja

mellakkaan.” [Novum]

että olisimme kaikkiin hyviin tekoihin

58. He raahasivat hänet ulos kaupun-

aina valmiina. Minä ainakin joudun

gista kivittääkseen hänet, ja todistajat

peilin edessä tekemään parannusta,

jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren

tunnustamaan, etten itsessäni osaa

miehen huostaan. 59. Kun he kivittivät

vaeltaa oikein rakkaudessa, armossa ja

Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja

totuudessa. Minun tulee saada täyttyä

sanoi: "Herra Jeesus, ota vastaan mi-

Pyhällä Hengellä, uudelleen ja uudel-

nun henkeni."

“Herra Jeesus, ota vastaan minun

leen! Minun tulee valkaista vaatteeni

Jeesukselle osoitetusta rukouksesta, hänhän on

henkeni?” Apt.7:54-60

Karitsan Verellä - se on, antaa Jeesuk-

yhtä Isän kanssa. Stefanus rukoili melkein sa-

sen Veren puhdistaa vaellukseni. Siinä

moin sanoin kuin Jeesus omaa Isäänsä (Luuk

puhui, näkemänsä mallin mukaan. 45. Sen teltan meidän isämme saivat perinnöksi, ja he toivat sen mukanaan vallatessaan Joosuan johdolla tämän maan kansoilta, jotka Jumala karkotti heidän tieltään. Näin oli Daavidin aikaan saakka. 46. Jumala mieltyi Daavidiin, ja niin Daavid pyysi, että saisi etsiä asuinpaikan Jaakobin suvun Jumalalle. 47. Mutta Salomo rakensi hänelle asuttavaksi talon! Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa. 48. Profeettahan sanoo: 49. - Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni koroke. Millaisen talon te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, mikä olisi minun asuinsijani? 50. Olenhan omin käsin tehnyt tämän kaiken! 51. "Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä niin kuin isänne, niin myös te! 52. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! 53. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet."

30.6.2017

“Stefanus

“Neuvoston jäsenet joutuivat

“Tässä on esimerkki suoraan


23:46). Vain hän, joka on antanut ihmiselle

pelkästään pahasta. Nyt opetuslapset saivat

kuulemaan häntä.

hengen, voi ottaa sen takaisin ja säilyttää sen

tilaisuuden noudattaa Jeesuksen käskyä ja viedä

paljon kuulijoita, ja nämä ottivat iloiten vastaan

ylösnousemuksen päivään.” [Novum]

evankeliumia eteenpäin (1:8).” [Novum]

hänen sanomansa (j. 8). Jeesus oli aikaisemmin

60. Hän vaipui polvilleen ja huusi

2. Muutamat hurskaat miehet hauta-

kylvänyt sinne siemenen (Joh 4). Nyt korjattiin

kovalla äänellä: "Herra, älä vaadi heitä

sivat Stefanoksen ja pitivät hänelle

satoa.” [Novum]

tilille tästä synnistä!" Sen sanottuaan

suuret valittajaiset. 3. Mutta Saul tah-

7. Monet vapautuivat saastaisista

hän nukkui pois. Saul oli samaa mieltä

toi tuhota seurakunnan. Hän kulki

hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla

kuin muut ja hyväksyi sen, että Ste-

talosta taloon, raastoi miehet ja naiset

äänellä huutaen, ja monet halvaantu-

fanos surmattiin. “Hänen viimeinen rukouk-

ulos ja toimitti heidät vankilaan.

neet ja rammat paranivat. 8. Kaupun-

sensa oli samanlainen kuin hänen Mestarinsa

salemissa elettiin terrorin kourissa. Sauluksen

gin täytti ilo ja riemu.

rukous ristillä juuri ennen kuolemaa (Luuk

kiihkosta kertovat myös 9:1 ss.; 22:4 ss.; 26:9 ss.;

misen ihmeet että evankeliumin julistus aiheut-

23:34), mutta hän ei lisännyt sen loppuun: »...

1 Kor 15:9; Gal 1:13, 22-23; Fil 3:6; 1 Tim 1:13.”

tivat tätä iloa. Sana "egeneto", 'syntyi' ilmaisee

sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.»” [Novum]

[Novum]

suurta muutosta, he saivat uuden ilonaiheen.”

“Jeru-

“Filippus sai ilmeisesti

“Sekä terveeksitule-

[Novum]

1.7.2017 “Mutta Saul tahtoi tuhota seurakun-

9. Jo pitkään oli kaupungissa harjoit-

2.7.2017 “Kaupungin

täytti

ilo

ja

riemu.”

Apt.8:4-13

tanut noituutta muuan Simon, joka väitti olevansa jotakin suurta ja piti Samarian kansaa ihmetyksen vallassa.

nan.” Apt.8:1-3

“Justinus Marttyyri kertoo, että Simon vaikutti

Filippos Samariassa

Roomassa keisari Klaudiuksen aikana ja että

Saul vainoaa seurakuntaa Evankeliumi synnyttää suunnatonta Alkuseurakunta joutui suuriin vaikeuk-

iloa niissä ihmisissä, jotka rakastavat

siin vainojen tähden. Saul vihasi ylty-

hyvyyttä ja haluavat oppia tuntemaan

vällä vihalla Jeesuksen seuraajia ja

Jumalan. Samarian tapahtumat ovat

hänen toimintaansa voi verrata suo-

mielenkiintoisia,

raan terrorismiin. Miten juuri syntynyt

voimme nähdä, miten Jumala toimii.

seurakunta kestäisi vainot? Miten he

Valo voittaa pimeyden ja pahan ote

selviäisivät? Tänään tiedämme, että

kirpoaa - Jeesuksen nimessä!

Jumalan suunnitelma pysyy ja toteu-

Rukoile kanssani, että vielä tänäänkin

tuu vaikeuksista huolimatta. Voidaan

saisimme kokea Pyhän Hengen voima-

arvella juuri vainojen olevan osaksi

vaikutuksia

syynä sille, että evankeliumi levisi

evankeliumin saattelemana. Se syn-

nopeasti myös Jerusalemin ulkopuolel-

nyttää iloa, toivoa ja uutta intoa - niin

le.

seurakunnassa, kuin yhteiskunnassa.

nimittäin

Jeesuksen

jälleen

Kristuksen

Vielä Jumalan voima voittaa tämän Apt.8:1-3. Sinä päivänä puhkesi anka-

maailman mahdin! Saamme nähdä

ra vaino Jerusalemin seurakuntaa

Herran hyvyyttä elävien maassa.

vastaan, ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja

Apt.8:4-13. Ne, jotka näin olivat ha-

Samariaa.

“Puhjennut vaino oli epäilemättä

jaantuneet, kulkivat seudulta toiselle

pappien kiihotuksen tulosta. Uskovat olivat

ja levittivät evankeliumin sanaa. 5.

saaneet osakseen myönteistä suhtautumista ja

Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja

suosiotakin kansan keskuudessa (2:47; 5:13).

julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta.

Stefanuksen rohkea käyttäytyminen ja hänen

6. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän

puheensa olivat saaneet vastustajat kiihotta-

puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita

maan kansaa heitä vastaan. Mutta vaino ei ollut

hän teki, he tulivat sankoin joukoin

häntä silloin palvottiin jumalana.” [Novum]

10. Kaikki, pienimmästä suurimpaan, juoksivat hänen perässään ja sanoivat: "Hän on Suuri Voima, Jumalan voima." “Simonia pidettiin suuressa arvossa kaupungissa, ja hän sai osakseen lähes jumalallista palvontaa. Tertullianuksen mukaan hän itsekin väitti olevansa Jumala.” [Novum]

11. Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän

aikaa

oli

noitatempuillaan

hämmästyttänyt ihmisiä.

“Filippus julisti

Kristusta (j. 5), kun taas Simon toi esille itseään.” [Novum]

12. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. “Sana "mutta" osoittaa, millainen muutos oli tapahtunut noitaa kohtaan aiemmin osoitetussa kiinnostuksessa. Usko voitti nyt taikauskon. "Uskoivat Filippusta" liittyy siihen, että he vähän aikaisemmin olivat ottaneet vaarin hänen saarnastaan (j. 6). Jeesuksen Kristuksen nimestä tuli heille ovi Jumalan valtakuntaan. Noita Simonin valta kansaan nähden oli murentunut.” [Novum]


13. Jopa Simon itse uskoi, ja hänet

astaan kastettu Herran Jeesuksen

myrkyttää hänet kokonaan. Vertaus »vääryyden

kastettiin. Hän pysytteli sitten Filip-

nimeen.

“He tarvitsivat myös sen Pyhän

siteistä» viittaa tilaan, jonka aiheuttaa pahante-

poksen seurassa, ja nähdessään ne

Hengen voiman, jonka apostolit ja muut uskovat

kemisen muuttuminen tavaksi. Tapa sitoo

suuret ihmeet ja voimateot, joita Filip-

olivat saaneet kokea helluntaipäivänä. "Herran

lopulta ihmisen niin, ettei hän mitenkään pysty

pos teki, hän oli hämmästyksestä

Jeesuksen nimeen" kastaminen oli osoitus siitä,

irrottautumaan siitä.” [Novum]

suunniltaan.

että he halusivat julkisesti tunnustautua Jeesuk-

24. Silloin Simon sanoi: "Rukoilkaa

hän ei ilmeisesti kuitenkaan tehnyt todellista

sen seuraajiksi.” [Novum]

minun puolestani Herraa, ettei minulle

parannusta.” [Novum]

17. Pietari ja Johannes panivat käten-

tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sa-

sä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän

noitte!"

Hengen. 18. Kun Simon näki, että ne,

aidon kääntymyksen.” [Novum]

joiden päälle apostolit panivat käten-

25. Kun apostolit olivat puhuneet

sä, saivat Hengen, hän tarjosi heille

Herran sanaa ja todistaneet hänestä,

rahaa

“Simonin asenne osoittaa hänen olleen

he lähtivät takaisin Jerusalemiin ja

edelleenkin ammattimainen noita, vaikka hänen

julistivat matkalla evankeliumia mo-

sanotaankin uskoneen (j. 13). Hän ei voinut

nissa Samarian kylissä.

“Vaikka Simon "itsekin uskoi",

3.7.2017 “Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa!” Apt.8:14-25 Pietari ja Johannes Samariassa Samarian tapahtumat jatkuvat. Herätys eteni ihmetöiden saattelemana ja pian tarvittiinkin tervettä opetusta niin Pyhästä Hengestä, kuin vilpillisen mielen sokeudesta. Samarialaiset saivat oppia, ettei Jumala ole ostettavissa. Armo ja voima ovat ilmaisia nyt ja aina. Ne annetaan nöyrään, vilpittömään ja puhtaaseen sydämeen. Apt.8:14-25. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen.

“Tästä

alkaa

alkuseurakunnan

historiassa uusi vaihe. Jerusalemin ja Juudean asukkaat olivat jo aikaisemmin avanneet sydämensä Kristuksen evankeliumille, mutta nyt myös Samaria otti vastaan Jumalan sanan. Johannes oli kerran kysynyt Jeesukselta, kutsuisiko hän tulen taivaasta hävittämään erään samarialaisen kylän (Luuk 9:54). Nyt hän rukoili toisenlaista tulta näiden ihmisten ylle.” [Novum]

15. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen.

“Jumala varustaa

palvelijansa eri tavoin. Juuri apostolit saivat usein välittää Pyhän Hengen voiman (vrt. Apt 19:1 ss.; 2 Tim 1:6).” [Novum]

16. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli aino-

“Tästä ei voi päätellä, kokiko hän

kieltää ihmeitä, eikä hän puhunut eikä toiminut niitä vastaan. Näyttää siltä, että ne olivat pi-

4.7.2017

kemminkin tehneet häneen suuren vaikutuksen.” [Novum]

19. ja sanoi: "Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle

“Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo.” Apt.8:26-40

panen käteni, se saa Pyhän Hengen." 20. Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa!

“Pietari ei kiroa Simonia. Sen osoittavat

hänen sanansa jakeessa 22. Pietarin jyrkkyydessä näkyy lähinnä voimakas vastenmielisyys Simonin ahneutta kohtaan. Jumalan lahja on ja pysyy ilmaisena” [Novum]

21. Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä.

“Simon ei ollut vilpitön ja rehellinen

Jumalan silmissä. Se, jonka mielestä on parempi saada mahdollisimman paljon maallista hyvää ja joka pyrkii koko ajan korottamaan itseään, ei pääse osalliseksi siitä, mikä on hengellistä ja iankaikkista.” [Novum]

22. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. 23. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan."

Apostoli

käyttää kahta kielikuvaa. Hän puhuu "katkeruuden sapesta" ja "vääryyden siteistä". Hän varoittaa, että ellei Simon tee parannusta, hänen tilansa pahenee pahenemistaan, kunnes sappi

Filippos kastaa etiopialaisen hoviherran

Kaikkivaltiaan Jumalan toiminta on ihmeellistä apostolisena aikana. Hänelle on kaikki mahdollista! Lukiessamme tämän päivän tekstiä, haluan sinun ajattelevan elämäsi ongelmia, haasteita ja Jumalan johdatusta elämässäsi. Uskovana olet Kaikkivaltiaan kanssa tekemisissä ja se antaa sinulle rajattomat mahdollisuudet toimia Jumalan tahdossa. Et voisi olla väärässä paikassa väärään aikaan, sillä olet Hänen ikuisilla käsivarsillaan! Sekin, että välillä näyttää asiat epäonnistuvan ja inhimilliset näkymät saattavat olla sysimustia, liittyy Jumalan suunnitelmiin ja johdatukseen. Pimeät laaksot, vaikeuksien hetket ja ahdingotkin kuuluvat elämään. Ennen pitkää näet, mitä niistä syntyy. Ehkäpä sinäkin saat kokea, miten Jumala tekee ihmeitä ilman määrää! Tekstissämme saamme lukea myös apostolisesta kastekäytännöstä. Alku-


seurakunnassa käytettiin uskoon tul-

Henki, joka oli johtanut Filippuksen hoviherran

joka oli johdattanut hänet Kristuksen luo.”

leiden kastetta, ja niin tulisi toimia

luo, oli ohjannut tämän lukemaan Jesajan 53.

[Novum]

tämänkin

lukua. Filippus huomautti, ettei pelkkä lukemi-

37. [Filippos sanoi hänelle: "Jos koko

Voimme nähdä tekstissämme,

nen riittänyt, vaan oli myös ymmärrettävä.”

sydämestäsi uskot, se on mahdollista."

•miten Hoviherra “ymmärsi” ja

[Novum]

Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että

•miten hän “keskusteli” pelastusopis-

31. Mies vastasi: "Kuinka ymmärtäi-

Jeesus Kristus on Jumalan Poika."]

ta,

sin, kun kukaan ei minua neuvo." Hän

“Tämä jae puuttuu joistakin vanhimmista käsi-

•Hoviherra tunnustaa uskonsa ja

pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin

kirjoituksista, mutta esim. kirkkoisä Irenaeus ja

•näemme, kuinka he tulevat tulok-

ja istumaan vierellään.

“Hän tunnusti

Cyprianus lainaavat sitä. Alkukristillisyydessä ei

seen, jossa “ei ole estettä kasteelle” ja

tietämättömyytensä ja pyysi opastusta. Jumalan

ketään aikuista kastettu, ellei hän henkilökoh-

•lopulta “he molemmat, Filippos ja

Henki oli johdattanut Filippusta, ja hän saavutti

taisesti tunnustanut uskoaan Jeesukseen Kris-

hoviherra, astuivat veteen”, ja Filippos

nähtävästi

tukseen. [Novum]

kastoi hänet.

[Novum]

38. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he

- Jo tämän perusteella voit miettiä

32. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli

molemmat, Filippos ja hoviherra, as-

merkitystä

tämä:- Niin kuin lammas hänet vietiin

tuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet.

uskovalle. Miksi emme tekisi niin kuin

teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on

“Hoviherran kaste oli yksinkertainen toimitus

on kirjoitettu?

ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään

autiossa paikassa. Läsnä ei ollut seurakuntaa

suutansa avannut.

lukemansa

eikä yhtään apostolia, vaan Filippus kastoi hänet

Apt.8:26-40. Herran enkeli puhui Filip-

Raamatun sana oli vastikään täyttynyt Jeesuk-

hänen oman tunnustuksensa perusteella. Kaste

pokselle: "Lähde etelään päin ja mene

sen kuolemassa. Jeesus oli se uhrikaritsa, josta

merkitsi hautaamista yhdessä Kristuksen kanssa,

tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja

Jesaja oli ennustanut.” [Novum]

ja hoviherra sai vedestä noustuaan alkaa vael-

on autio."

“Gassa on vanha filistealainen

33. Kun hänet alennettiin, hänen

taa uudessa elämässä (Room 6:4)” [Novum]

kaupunki noin 100 km lounaaseen Jerusalemis-

tuomionsa otettiin pois. Kuka voi las-

39. Kun he olivat nousseet vedestä,

ta.” [Novum]

kea hänen jälkeläistensä määrän?

Herran Henki tempasi Filippoksen

27. Filippos lähti sinne. Juuri silloin

Hänen elämänsä otetaan pois maan

pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä

sitä tietä tuli mahtava etiopialainen

päältä. 34. Hoviherra sanoi Filippoksel-

mutta jatkoi iloisena matkaansa.

hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian

le: "Voisitko sanoa, kenestä profeetta

"tempasi" korostaa sitä, että pois tempaaminen

kuningattaren

koko

puhuu, itsestäänkö vai jostakin toises-

tapahtui äkkiä ja odottamatta. Pelastuksen ilo

omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusale-

ta?" 35. Filippos rupesi puhumaan,

sydämessään

missa pyhiinvaellusmatkalla 28. ja oli

aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja

Irenaeuksen mukaan hänestä tuli lähetyssaar-

nyt palaamassa kotiin, istui vaunuis-

julisti miehelle evankeliumia Jeesuk-

naaja oman kansansa, etiopialaisten keskuudes-

saan ja luki profeetta Jesajan kirjaa.

sesta.

sa.” [Novum]

“Kirjat, tai oikeastaan kirjakääröt, olivat kalliita

see tiedon saamista Jumalan koko pelastus-

40. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin.

ja harvinaisia, eikä mies malttanut odottaa

suunnitelmasta, vaikka ihminen ei heti kaikkia

Evankeliumia julistaen hän kulki kau-

kotiin pääsyä saadakseen lukea kirjaa, jonka oli

yksityiskohtia ymmärräkään. Kristus on nimit-

pungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesa-

onnistunut hankkimaan.” [Novum]

täin Jumalan lähettämä pelastus (1 Kor 2:2).”

reaan.

päivän

Raamatullisen

seurakunnissa.

kasteen

eli

kandaken

heti

hoviherran

luottamuksen.”

“Hänen

“Tiedon saaminen Vapahtajasta merkit-

hoviherra

jatkoi

“Sana

matkaansa.

“Kolmannen lähetysmatkansa jälkeen

29. Henki sanoi Filippokselle: "Mene

[Novum]

Paavali tapasi Filippuksen Kesareassa (21:8).”

lähemmäs ja pysyttele vaunujen vie-

36. Matkan jatkuessa he tulivat paik-

[Novum]

ressä." “Henki pystyy aina ilmaisemaan itsensä

kaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra

siten, että hänen puhuttelemansa henkilö tietää,

sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään

kuka puhuu. Filippus ei epäillyt hetkeäkään,

kastamasta minua?"

kuka käski hänen mennä lähelle vaunuja.”

halusi kasteen, viittaa siihen, että Filippus oli

[Novum]

opettanut myös kasteesta. Hän oli ehkä puhunut

30. Filippos juoksi vaunujen luo, ja

siitä samaan tapaan kuin Pietari helluntaipäivä-

kuullessaan miehen lukevan profeetta

nä (2:38). Hoviherra ei nähnyt mitään kastami-

Jesajaa hän sanoi: "Sinä kyllä luet,

sen estettä, mutta hän jätti ratkaisun miehelle,

mutta mahdatko ymmärtää?"

“Sama

“Se, että hoviherra


5.7.2017 “Mene, Minä olen valinnut hänet aseekseni,

tunnustamaan

nimeäni

maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä.” Apt.9:1-19 Saulin kääntyminen Jumala kutsuu työntekijäkseen pahimman vihollisensa ihmisten joukosta. Hän ilmestyi Saulille tavalla, joka muutti kertaheitolla hänen käsityksensä Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan pelastaa kansakunnat. Saulin sokeus ei ollut vain fyysistä, vaan hän sai ennen kaikkea hengellisen näkökyvyn, josta osoituksena saamme lukea useita hänen kirjeitään eri seurakunnille. Tuskin Saulus tajusi lainkaan elämänsä aikana miten suuri merkitys hänen työllään ja vaivannäöllään tulisi olemaan koko seurakuntahistorialle. Juuri Sauluksen kohdalla Jumala osoitti suuren väkevyytensä voiman, jolla Hän muuttaa pahimmankin ja syvimmän vihamiehen elämän. Apt.9:1-19. Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa

Herran

opetuslapsia

kohtaan. Hän meni ylipapin luo

“Sanat

"puuskui yhä uhkaa ja murhaa" osoittavat Sauluksen olleen uskonnollinen fanaatikko, joka teki kaikkensa saadakseen uuden »lahkon» hävitetyksi’ [Novum]

2. ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin.

“Nimitykseen

»se tie» sisältyy halveksuntaa, mutta se ilmaisee samalla, että kristityt julistivat Jeesuksen olevan ainoa tie pelastukseen” [Novum]

3. Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä

panee kätensä hänen päälleen, jotta

Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäk-

hän saisi näkönsä takaisin." 13. Anani-

kiä valo hänen ympärilleen. 4. Hän

as vastasi: "Herra, minä olen monilta

kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan:

kuullut, kuinka paljon pahaa se mies

"Saul, Saul, miksi vainoat minua?" “Kun

on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhille-

Saulus vainosi Kristukseen uskovia, hän vainosi

si. 14. Tännekin hän on tullut ylipappi-

oikeastaan Kristusta itseään.” [Novum]

en valtuuttamana vangitsemaan kaik-

5. Hän kysyi: "Herra, kuka sinä olet?"

ki, jotka huutavat avuksi sinun nimeä-

Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota

si."

sinä vainoat.

“Muutamissa käsikirjoituksissa

“Kristuksen "nimen avuksi huutaminen" oli

on lisäys »Työläs on sinun potkia tutkainta

osoitus häneen uskomisesta (vrt. 1 Kor 1:2).”

vastaan»” [Novum]

[Novum]

6. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä

15. Mutta Herra sanoi hänelle: "Me-

saat kuulla, mitä sinun on tehtävä."

ne, minä olen valinnut hänet aseekse-

“Joissakin

jakeen

ni, tunnustamaan nimeäni maailman

alkuun: »Ja pelosta vavisten hän sanoi: 'Herra,

kansojen ja kuninkaiden ja myös Israe-

mitä tahdot minun tekevän?' Ja Herra (sanoi)

lin kansan edessä. 16. Minä tulen

hänelle …” [Novum]

osoittamaan hänelle, että hän joutuu

7. Saulin matkatoverit seisoivat sanat-

paljon kärsimään minun nimeni täh-

tomina. He kuulivat äänen mutta eivät

den."

havainneet ketään.

“Paavalin apulaiset

apostolia. Kristuksen tähden kärsiminen on

Jeesukseen uskovien vainoamisessa joutuivat

aivan muuta kuin ne kärsimykset, joita aiheu-

hänen muuttumisensa silminnäkijöiksi.” [No-

tamme itsellemme ajattelemattomuudellamme

vum]

ja erehdyksillämme, vaikka tekisimmekin virheet

8. Saul nousi maasta, mutta kun hän

Kristusta palvellessamme.” [Novum]

avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään.

17. Ananias lähti. Hän meni sisälle

Toiset veivät hänet Damaskokseen

taloon, pani kätensä Saulin päälle ja

kädestä taluttaen. 9. Kolmeen päivään

sanoi: "Saul, veljeni! Herra on lähettä-

hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä

nyt minut - Jeesus, joka ilmestyi sinul-

juonut.

“Hän kamppaili Jumalan kanssa ja

le, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti

suostui Jumalan voitettavaksi. Monet uskovat,

minut, jotta saisit näkösi takaisin ja

että hän juuri näinä päivinä koki sen, mitä hän

täyttyisit Pyhästä Hengestä." 18. Sa-

myöhemmin kuvailee 2 Kor 12:1-4:ssä.” [Novum]

massa oli kuin suomut olisivat pudon-

10.

Ananias-

neet Saulin silmistä, ja hän näki jäl-

niminen opetuslapsi. Herra puhutteli

leen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kas-

häntä näyssä: "Ananias!" "Tässä olen,

tettiin.

Herra", hän vastasi. 11. Herra sanoi:

kristillisen

"Mene Suorallekadulle ja kysy Juudak-

(2:38).” [Novum]

sen talosta Saulia, jota kutsutaan Tar-

19. Ruokaa nautittuaan hän taas voi-

solaiseksi. Hän rukoilee,

mistui.

“Juutalaisena ja fariseuksena Saulus oli paljon

kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä Damas-

lukenut rukouksia, mutta nyt hän rukoili aivan

kon tien ilmestyksen jälkeen, vaan meni Arabi-

uudella tavalla.” [Novum]

aan ja palasi sitten Damaskoon.” [Novum]

käsikirjoituksissa

Damaskoksessa

lisätään

oli

12. ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja

“Kärsivä Vapahtaja tarvitsi kärsivää

“Ananias kastoi Sauluksen. Kaste on kääntymyksen

välttämätön

osa

“Gal 1:15-17:n mukaan Paavali ei


Päivän jakeet: VK 25-26-2017 23.6.2017

26.6.2017

27.6.2017

Stefanoksen puhe jatkuu...

Stefanoksen puhe jatkuu...

Stefanoksen puhe 9. "Kantaisämme kadehtivat Joosefia

20. Tuohon aikaan syntyi Mooses, ja

1. Ylipappi kysyi: "Pitääkö syytös paik-

ja myivät hänet Egyptiin. Mutta Jumala

hän oli Jumalalle mieleinen. Kolme

kansa?" 2. Stefanos vastasi:

oli hänen kanssaan 10. ja pelasti hänet

kuukautta häntä hoidettiin kotona, 21.

"Veljet, kansamme isät, kuulkaa mi-

kaikista ahdingoista. Jumala antoi

ja sitten hänet jätettiin heitteille. Mut-

nua. Kirkkauden Jumala ilmestyi isäl-

hänelle viisautta, niin että farao, Egyp-

ta faraon tytär pelasti hänet ja hoiti

lemme Abrahamille, kun hän oli Me-

tin kuningas, mieltyi häneen ja uskoi

häntä omana poikanaan. 22. Mooses

sopotamiassa eikä vielä ollut asettunut

hänen hallintaansa koko Egyptin maan

sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen

Harraniin. 3. Jumala sanoi hänelle:

ja oman taloutensa.

ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että

'Lähde maastasi ja sukusi parista ja

11. Sitten tuli koko Egyptiin ja Kanaa-

teoissa.

mene maahan, jonka minä sinulle

niin nälänhätä, vaikea ahdingon aika,

23. "Kun Mooses oli tullut neljänkym-

osoitan.' 4. Silloin hän lähti kaldealais-

eivätkä isämme saaneet mistään ra-

menen vuoden ikään, hänessä heräsi

ten maasta ja asettui Harraniin, ja

vintoa. 12. Mutta Jaakob kuuli, että

halu mennä katsomaan israelilaisia,

hänen isänsä kuoltua Jumala siirsi

Egyptissä oli viljaa, ja lähetti isämme

heimoveljiään. 24. Nähdessään, miten

hänet tähän maahan, jossa te nyt

sinne. Ensimmäistä käyntiä

julmasti yhtä heistä kohdeltiin, hän

asutte.

13. seurasi toinen, ja silloin Joosef

riensi apuun ja kosti pahoinpidellyn

5. Jumala ei antanut siitä Abrahamille

ilmaisi itsensä veljilleen ja farao sai

puolesta lyömällä egyptiläisen hengil-

jalanleveyden vertaa, mutta lupasi,

tietää hänen suvustaan. 14. Joosef

tä. 25. Hän luuli veljiensä ymmärtävän,

että hän antaa sen omaksi hänelle ja

lähetti sanan isälleen Jaakobille ja

että Jumala oli valinnut hänet heidän

hänen jälkeläisilleen - vaikka Abraha-

kutsui luokseen hänet ja koko sukunsa,

pelastajakseen, mutta he eivät ym-

milla ei ollut lapsia. 6. Jumala sanoi:

seitsemänkymmentäviisi henkeä.

märtäneet.

'Sinun jälkeläisesi tulevat elämään

15. Niin Jaakob meni Egyptiin. Siellä

26. Seuraavana päivänä hän tuli pai-

muukalaisina vieraassa maassa, ja

hän kuoli, samoin kantaisämme, 16. ja

kalle juuri kun kaksi heistä tappeli

heitä pidetään orjuudessa ja sorretaan

heidät vietiin Sikemiin ja pantiin hau-

keskenään, ja hän yritti saada sovin-

neljäsataa vuotta. 7. Mutta minä' - niin

taan, jonka Abraham oli hopealla os-

non aikaan. Hän sanoi: 'Miehet, tehän

sanoi Jumala - 'tuomitsen sen kansan,

tanut Sikemistä Hamorin pojilta.

olette veljiä! Miksi te käytte toistenne

joka orjuuttaa heitä. Sen jälkeen he

17. "Yhä lähemmäs tuli se aika, jolloin

kimppuun?' 27. Mutta se mies, joka oli

lähtevät sieltä ja palvelevat minua

Jumala oli täyttävä Abrahamille anta-

tappelun aloittanut, työnsi Mooseksen

tässä paikassa.'

mansa lupauksen. Israelin kansa kasvoi

syrjään ja sanoi: 'Kuka sinut on pannut

8. Jumala teki Abrahamin kanssa liiton,

kasvamistaan Egyptissä, 18. kunnes

meidän päälliköksemme ja tuomarik-

jonka merkkinä on ympärileikkaus.

siellä nousi valtaan uusi kuningas, joka

semme? 28. Aiotko tappaa minutkin,

Abrahamille syntyi Iisak, ja Abraham

ei tiennyt mitään Joosefista. 19. Hän

niin kuin eilen tapoit sen egyptiläisen?'

ympärileikkasi hänet kahdeksantena

juonitteli kansaamme vastaan, sorti

29. Tämän kuultuaan Mooses pakeni.

päivänä, samoin Iisak Jaakobin ja Jaa-

isiämme ja pakotti heidät jättämään

Hän eli sitten muukalaisena Midianin

kob kansamme kaksitoista kantaisää.

vastasyntyneet

maassa, ja hänelle syntyi siellä kaksi

lapsensa

etteivät ne jäisi eloon.

heitteille,

poikaa. 30. "Kun oli kulunut neljäkymmentä vuotta, autiomaassa lähellä Siinainvuorta hänelle ilmestyi enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. 31. Mooses hämmästyi tätä


näkyä ja meni lähemmäs katsoakseen tarkemmin, mutta silloin hän kuuli Herran äänen: 32. 'Minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.' Mooses alkoi vapista eikä rohjennut katsoa. 33. Mutta Herra sanoi hänelle: 'Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. 34. Minä olen nähnyt, miten kansaani sorretaan Egyptissä, ja kuullut, miten se huokaa. Nyt olen astunut alas vapauttaakseni kansani. Tule, minä lähetän sinut Egyptiin.'

28.6.2017 Stefanoksen puhe jatkuu… 35. "Tämän Mooseksen israelilaiset olivat kieltäneet sanoen: 'Kuka sinut on pannut päälliköksi ja tuomariksi?' Mutta juuri hänet Jumala lähetti päälliköksi ja vapauttajaksi, kun enkeli ilmestyi hänelle orjantappurapensaassa. 36. Juuri hän johti heidät pois ja teki ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä, Punaisellamerellä ja autiomaassa neljänkymmenen vuoden ajan. 37. Ja juuri tämä Mooses sanoi israelilaisille: 'Jumala on veljienne joukosta nostava teille profeetan, minun kaltaiseni.' 38. Juuri Mooses, silloin kun kansa oli koolla autiomaassa, välitti isillemme sen, mitä enkeli puhui hänelle Siinainvuorella. Hän otti vastaan elävät sanat antaakseen ne edelleen meille. 39. Mutta meidän isämme eivät suostuneet tottelemaan häntä, vaan työn-

sivät hänet syrjään ja mielittelivät takaisin Egyptiin. 40. He sanoivat Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka johdattavat meitä. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä.' 41. Niin he sitten tekivät sonnipatsaan, toivat sille uhreja ja viettivät ilojuhlaa tämän omatekoisen jumalansa kunniaksi. 42. Mutta Jumala käänsi heille selkänsä ja hylkäsi heidät, antoi heidän palvoa taivaan tähtiä. Näinhän sanotaan profeettojen kirjassa: - Toitteko te minulle teuraita ja muita uhreja autiomaassa niiden neljänkymmenen vuoden aikana, toitteko, Israelin sukukunta? 43. Molokin telttaa ja Raifan-jumalan tähteä1 te kannoitte, kuvia, jotka itse olitte kumarrettaviksenne tehneet! Niinpä minä siirrän teidät pois, Babylonin tuolle puolen.


Päivän jakeet: VK 24-25-2017 10:38. Voideltu tarkoittaa tässä kuningas-

15.6.2017

ta.” [Novum]

”Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä.” Apt.4:23-31

Jo alkuseurakunnan ihmiset tiesivät, mitä tehdä vaikeuksien tullen. He rukoilivat! On kuitenkin mielenkiintoista, että he rukoilivat Jumalan Sanaa Psalmista 2. - Onkin niin, että rukouksemme on Jumalan tahdonmukaisia rukouksia, kun rukoilemme Hänen Sanansa mukaan. Voimme vedota Hänen lupauksiinsa, armoonsa ja rakkauteen! Kun he rukoilivat, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa! Oi, jospa Jumalan voima voisi ilmestyä tämän ajan seurakunnissa yhtä suurella voimalla! Saisimme uutta voimaa julistaa joka päivä rohkeasti Jumalan ihmeellisiä ja ikuisia tekoja! Apt.4:23-31. Vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertoivat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. ”Kaikille selvisi, että seurakunnan tilanne oli muuttunut hankalaksi.” [Novum]

24. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. He sanoivat: 25. Sinä olet antanut Pyhän Henkesi puhua palvelijasi Daavidin, meidän isämme, suulla: - Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? 26. Maailman nousevat

pungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut.

Seurakunta rukoilee voimaa

kuninkaat

27. "Juuri näin on käynyt. Tässä kau-

vastarintaan,

hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen Voideltuaan vastaan. ”’Voideltu’ on kreikaksi Kristus ja hepreaksi Messias. Vrt.

”Pakanat ja juutalaiset lyöttäytyivät yhteen Jerusalemissa, "tässä kaupungissa", Herraa ja hänen Voideltuaan vastaan.” [Novum]

28. He toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit ennalta määrännyt tapahtuvaksi. ”Jeesuksen kuolema ei ollut onnettomuus. Se ei ollut tappio Jumalalle. Jeesuksen viholliset eivät tietenkään aikoneet toteuttaa sitä, minkä Jumala oli säätänyt. Kuitenkin he tekivät juuri sen.” [Novum]

29. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. ”He tiesivät, kuka valtaistuimella istui ja tyytyivät täysin hänen tahtoonsa.” [Novum]

30. Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä." ”He pyysivät rohkeasti, ja heidän rukouksensa oli Jumalan tahdon mukainen. He olivat myös täysin tietoisia siitä, että ihmeiden tekijä oli Jumala.” [Novum]

31. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. ”Jumalan sana hallitsee tätä rukousta. Heidän pyytämänsä voima ilmestyi kouriintuntuvalla tavalla. Mutta tärkeämpää kuin paikan vapiseminen oli, että uskovat täyttyivät Pyhällä Hengellä, niin että he saattoivat puhua Jumalan sanaa rohkeasti. Hengen täyteys johti rohkeaan julistukseen.” [Novum]

16.6.2017 ”Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä.” Apt.4:32-37 Uskon ja omaisuuden yhteys Jonkin aikaa seurakuntakulttuurissa näytti olevan taivas maanpäällä! Kukaan ei kärsinyt puutteesta, sillä kaikille annettiin sen mukaan, mitä tarvitsi. Tuossa ”kommuunissa” ihmiset tekivät työtä yhteisen hyvän eteen. Toiset myivät omaisuuttaan ja lahjoittivat rahat apostolien jalkojen juureen. – Miten me voisimme tässä ajassa kokea samankaltaista rakkautta ja huolenpitoa? Itse asiassa yhteiskuntajärjestelmä sosiaalisine tukineen onkin järjestänyt tämän, ja verorahoina me kaikki osallistumme siihen. Lisäksi voimme katsoa ympärillemme, onko vielä joku, joka tarvitsisi apua. Avustaminen, rohkaiseminen ja tukeminen erilaisissa tilanteissa kuuluvat kristilliseen elämäntapaan. Jumala on antanut meille yllin kyllin kaikkea vain siksi, että voisimme auttaa lähimmäisiämme ja kokea heidän kanssaan yhteyttä. ”Niin kuin teillä on runsain mitoin kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsaskätisiä tätä lahjaa antaessanne.” 2.Kor.8:7 ”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.” 2.Kor.9:7-8

Apt.4:32-37. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan


kaikki oli heille yhteistä. ”Opetuslasten

esimerkkinä tämänkertaisessa tekstis-

saanut tämän kuvittelemaan, että hän

mielestä heidän omaisuutensa ei ollut vain

sämme. Tapahtunut ei ollut opetuslas-

voisi pettää ihmisiä ja saada nämä kiittä-

heitä itseään varten vaan sen oli palvelta-

ten ja apostolien syytä. Jumala toimi

mään hänen hurskauttaan. Näin hän lan-

va kaikkia.” [Novum]

suuressa pyhyydessään tahtomallaan

kesi pahimmanlaatuiseen tekopyhyyteen.”

33. Apostolit todistivat voimallisesti

tavalla. Se, että kaksi ihmistä kuoli, ja

[Novum]

Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta,

tapahtui suuria ihmeitä apostoleiden

5. Nämä sanat kuullessaan Ananias

ja Jumalan armo oli heidän kaikkien

kautta, synnytti ihmisissä suurta pel-

lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki,

osana runsain määrin. ”Se, että heillä

koa. Voit vain kuvitella, millaista kohi-

jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat

kaikilla oli suuri armo, merkitsee, että

naa tänään siitä seuraisi, jos tällaista

kauhun valtaan. 6. Nuoret miehet

armo ilmeni hengellisinä lahjoina ja sinä

tapahtuisi aikanamme! Jumala piti

kietoivat Ananiaan ruumiin vaattee-

voimana, jolla heidät oli varustettu.” [No-

huolta

Hän

seen, kantoivat hänet ulos ja hautasi-

vum]

valmisti sitä tulevia koitoksia ja vainoja

vat hänet. 7. Kolmisen tuntia myö-

34. Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne,

varten. Seurakunnan tuli olla vahva,

hemmin tuli Ananiaan vaimo sisään,

jotka omistivat tilan tai talon, myivät

pyhä ja puhdas. Heidän tuli kasvaa

tapahtuneesta

sen ja luovuttivat kauppasumman

uskossa ja Jumalan tuntemisessa.

“Hän oli ollut tietoisesti epärehellinen (j. 2).

”Omaisuuden yhteisyyttä ei tule käsittää

Apt.1-11.

Ananias-niminen

Kun hän nyt tuli paikalle, hän luuli kenties

niin, että jokainen kääntynyt myi heti koko

mies myi yhdessä vaimonsa Safiran

saavansa tunnustusta heidän seurakunnal-

omaisuutensa. On todennäköisempää, että

kanssa maatilan, 2. mutta pani vai-

le tekemänsä suuren lahjoituksen johdos-

maatiloja myytiin vähitellen tarpeen mu-

monsa tieten osan kauppahinnasta

ta.”[Novum]

kaan.” [Novum]

syrjään. Loput hän luovutti apostolien

8. Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle,

35. apostolien haltuun, ja näiltä jokai-

haltuun. “Ananiaalla oli täysi oikeus pitää

tähänkö hintaan te maatilan myitte?"

nen sai rahaa tarpeensa mukaan.

koko summa itse. Seurakunnassa ei mikään

"Niin, juuri siihen hintaan", vastasi

”Apostolit huolehtivat omaisuuden jakami-

laki vaatinut, että oli myytävä kaikki (j. 4).

nainen. 9. Silloin Pietari sanoi: "Kuinka

sesta edelleen. Tämä koski jonkin aikaa

Tässä tulee näkyviin tekopyhyys ja epäre-

te yksissä tuumin ryhdyitte koettele-

myös ruoan jakamista tarvitseville.” [No-

hellisyys sekä Jumalan että ihmisten edes-

maan Herran Henkeä? Kuuletko aske-

vum]

sä. He luovuttivat summan ikään kuin se

lia oven takaa? Ne, jotka hautasivat

36. Myös Joosef, Kyproksesta kotoisin

olisi ollut koko heidän maatilasta saaman-

miehesi, kantavat täältä myös sinut."

oleva leeviläinen, jota apostolit kutsui-

sa hinta. Kysymys on tässä kahden yksittäi-

10. Siinä samassa nainen kaatui kuol-

vat Barnabakseksi - nimi merkitsee:

sen jäsenen synnistä, mutta se koski koko

leena Pietarin jalkoihin. Nuoret miehet

rohkaisija – ”Luukas mainitsee hänet ehkä

seurakuntaa. Jos toiset olisivat toimineet

tulivat sisään ja näkivät naisen kuol-

korostaakseen sitä, etteivät kaikki temppe-

samoin, seurakunnasta olisi kadonnut

leen. He veivät hänet pois ja hautasi-

lissä palvelevat olleet evankeliumin viholli-

totuus ja rehellisyys.” [Novum]

vat hänet miehensä viereen. “He olivat

sia. Nimi Barnabas merkitsee 'kehotuksen

3. Silloin Pietari sanoi: "Ananias, miksi

päättäneet yhdessä tehdä tämän synnin, ja

poika', mutta se voidaan kääntää myös

olet antanut sydämesi Saatanan val-

he saivat saman tuomion. Kävi heti ilmi,

'lohdutuksen, rohkaisun tai profetian poi-

taan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä

etteivät Pietarin sanat olleet pelkkiä sano-

ka'.” [Novum]

ja jättää maatilan hinnasta osan itsel-

ja. Jumala vahvisti silmänräpäyksessä

37. myi omistamansa pellon ja toi

lesi? “Seurakuntaa vastaan oli hyökätty

hänen sanansa ja osoitti näin hänen puhu-

rahat apostolien jaettavaksi.

sisältäpäin. Saatana oli alkanut vaikuttaa

neen Pyhän Hengen vaikutuksesta.” [Novum]

uskovien keskuudessa. Asiaan oli puututta-

11. Kauhu valtasi koko seurakunnan ja

va viivyttelemättä.” [Novum]

kaikki jotka tästä kuulivat.

4. Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut

mukaan »suuri pelko valtasi kaikki», jotka

myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat,

kuulivat Ananiaan kuolemasta. Pelko valtasi siis

kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä

sekä seurakunnan että kaikki muut, jotka kuuli-

tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdel-

vat tapahtuneesta. Tällaista asiaa ei voitu pitää

lut ihmisille, vaan Jumalalle." “Jokaisel-

vain seurakunnan omana tietona. Siitä puhut-

la oli oikeus pitää omaisuutensa. Mutta

tiin, ja seurakunnan ulkopuolellakin se herätti

17.6.2017 “Miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan”? Apt.1-11 Ananias ja Safira Vilpillisyys ei sovi Herran seurakuntaan. Jumala osoitti sen varoittavana

alkuseurakunnastaan.

Muuan

saatana oli ollut ovelampi kuin Ananias ja

mitään

tietämättä.

“Jakeen 5


pelkoa.” [Novum]

18.6.2017 “Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä.” Apt.5:12-16

naan ei ole »vaihteen varjoa» (Jaak 1:17).”

käskenyt heidän piiloutua eikä paeta jo-

[Novum]

honkin toiseen paikkaan. He saivat suoran

16. Myös Jerusalemin ympärillä olevis-

käskyn mennä jälleen temppeliin julista-

ta kaupungeista tuli ihmisiä suurin

maan. Hän ei käskenyt heidän puhua seu-

joukoin. He toivat mukanaan sairaita

rakunnalle, vaan kansalle. "Tämän elämän

ja saastaisten henkien vaivaamia, ja

sanat" ovat Kristuksen sanoja, niitä sanoja

kaikki nämä tulivat terveiksi. “Tämä oli

joita apostolit julistivat ja jotka näkyivät

seurakunnalle hyvää ja menestyksellistä

heidän elämässään ja teoissaan. Niiden

aikaa. Kristittyjä varustettiin varmasti näin

sanojen voimasta ihmiset saattoivat pääs-

edessä olevaan myrskyyn.” [Novum]

tä osallisiksi jumalallisesta elämästä. Kuo-

Apostolit tekevät voimatekoja Seurakunta kasvaa ja voimistuu päivä

leva maailma sai kuulla elämän sanat.”

päivältä. Jumala antoi tapahtua ihmei-

19.6.2017

tä ilman määrää ja se herätti suurta

“Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei

mielenkiintoa ihmisissä.

heidät ulos” Apt.5:17-21

Jopa niin

ihmeellistä tapahtui, että Pietarin

[Novum]

21. Apostolit tekivät niin. Kun päivä koitti, he menivät temppeliin ja alkoivat opettaa. “Tämä on ainoa tilanne Ut:ssa, jossa tiedämme tällaisen laajenne-

kulkiessa ohi, ja hänen varjonsa osui

Apostolit vangitaan

sairaaseen, tämä tuli terveeksi! Alku-

Alkuseurakunnan apostolit joutuivat

seurakunta eli suurta herätyksen aikaa

vaikeuksiin ylipappien kiihkon takia.

ja Herraan uskovien määrä kasvoi yhä.

Heidät vangittiin, mutta Herra ei jättä-

Apt.5:12-16. Apostolien kätten kautta

nyt heitä! Kun kaikki ovet suljetaan

20.6.2017

tapahtui kansan keskuudessa monia

ympärillämme, alkaa Jumalan mahdol-

“Entä jos te taistelettekin itseään Ju-

tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat piti-

lisuudet toimia yliluonnollisella tavalla.

malaa vastaan”? Apt.5:21-42

vät yhtä ja kokoontuivat Salomon

Voimme vain kuvitella, miten apostoli-

pylväikössä; 13. kukaan muu ei roh-

en usko jälleen vahvistui tuon koke-

Apostolit Suuren neuvoston edessä

jennut liittyä heidän seuraansa. Mutta

muksen jälkeen. Ei paholaisen juonet

Toisinaan väärässä oleva ihminen

kansa piti heitä suuressa arvossa,

tälläkään kertaa onnistuneet, vaan

saattaa sanoa oikeita sanoja, vaikka

“Ihmeiden johdosta juutalaiset suhtautui-

evankeliumin voittokulku jatkui Juma-

hän ei itse niitä noudattaisikaan. Näin

vat seurakuntaan pelonsekaisella kunnioi-

lamme voimassa!

kävi, kun Gamaliel-niminen lainopetta-

tuksella. Kukaan ei uskaltanut liittyä siihen

Apt.5:17-21. Silloin kiihko valtasi yli-

ja puuttui kuulusteluun apostoleja

pelkästä uteliaisuudesta tai muuten kevyin

papin ja hänen kannattajansa, koko

vastaan. Hän kyllä selvitti viisaasti,

perustein.” [Novum]

saddukeusten ryhmäkunnan. “Jumalan

miten Jumalan tahto toteutuu ja ihmi-

14. ja Herraan uskovien määrä kasvoi

palvelijat olivat täynnä Pyhää Henkeä,

sistä olevat hankkeet kukistuvat itses-

yhä, niin miesten kuin naistenkin.

nämä miehet olivat täynnä kiihkoa. On

tään, mutta hän ei puolustanut apos-

“Pahuuden tuomitseminen johti hyvään

olemassa sekä pyhää että epäpyhää intoa

toleja antautuen itse uskolle Herraan

tulokseen. Herätys jatkui puhdistetussa

(vrt. Gal 4:17-18).” [Novum]

Jeesukseen. Ihminen on joko rakentaja

seurakunnassa.” [Novum]

18. He ottivat kiinni apostolit ja pani-

tai hajottaja. Luulemme voivan olla

15. Ihmiset toivat sairaita kaduille ja

vat heidät vankilaan. 19. Mutta yöllä

neutraaleja, mutta valinta Jumalan

panivat heidät vuoteille ja paareille,

Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei

edessä on mustavalkoinen! Joko hy-

jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen

heidät ulos ja sanoi: “Jumalallinen "mut-

väksyt Jumalan tahdon auktoriteetiksi,

varjonsa koskettaisi jotakuta heistä.

ta" tulee usein ihmisten suunnitelmien

tai palvot omaa mieltäsi ja etujasi.

“Pietarin varjo ei taannut paranemista.

tielle. Ei ole niin vahvoja lukkoja eikä port-

Ylipapeille ja kirjanoppineille oma

Lääke oli Kristuksessa. Sairaat hakivat

teja, ettei Herra voisi avata niitä ja raivata

asema ja kansan suosio olivat Jumalan

apua Pietarissa ja Pietarin kautta vaikutta-

tietä palvelijoilleen.” [Novum]

tahtoa tärkeämpiä. – Miten on meidän

vasta Jumalan voimasta. Varjo vilahtaa

20. "Lähtekää täältä. Menkää temp-

kohdallamme? Seuraammeko Herraa

pian ohitse eikä siihen voi turvautua, mutta

peliin ja julistakaa kansalle kaikki tä-

yli omien mielipiteidemme ja ymmär-

Herra on sama iankaikkisesti. Hänen luo-

män uuden elämän sanat." “Enkeli ei

ryksemme, vai pyrimmekö selittele-

tun neuvoston olleen koolla. Se osoittaa, että kokous oli tärkeä.” [Novum]


mään Jumalaa ja Hänen tekojaan meil-

arastellut Jeesuksen nimeä. He tahtoivat

myöhemmin katumaan. Liiallinen kiihtymi-

le itsellemme suotuisiksi?

"saattaa tuon miehen veren" neuvoston

nen oli pahasta, pää oli pidettävä kylmänä.

Apt.5:21-42. Ylipappi ja hänen lähim-

jäsenten päälle. Itse Suuri neuvosto pelkäsi

Näin menetellen he edistäisivät parhaiten

mät miehensä kutsuivat heti aamulla

kansaa tällaisessa asiassa. Se todistaa,

omaa asiaansa.” [Novum]

koolle Suuren neuvoston, kaikki Israe-

että kristinusko levisi todella voimakkaasti

36. Ennen meidän päiviämme esiintyi

lin kansan vanhimmat, ja lähettivät

Jerusalemissa.” [Novum]

Teudas. Hän väitti jokin olevansa ja

noutamaan apostoleja vankilasta. 22.

29. Tähän Pietari ja muut apostolit

saikin mukaansa neljäsataa miestä,

Sinne tultuaan palvelijat eivät kuiten-

vastasivat: "Ennemmin tulee totella

mutta hänet tapettiin ja koko hänen

kaan löytäneet heitä. He palasivat ja

Jumalaa kuin ihmisiä. “Seurakunta nou-

kannattajajoukkonsa hävisi jäljettö-

kertoivat: 23. "Me näimme omin sil-

dattaa kyllä inhimillisiä lakeja, mutta

miin. 37. Hänen jälkeensä esiintyi

min, että vankila oli tarkoin lukittu ja

ainoastaan tiettyyn rajaan saakka. Kun

verollepanon aikoihin Juudas Gali-

vartijat seisoivat ovilla, mutta kun

joudutaan ristiriitaan Jumalan lain kanssa,

lealainen. Myös Juudas houkutteli

avasimme oven, emme löytäneet

ei ole vaihtoehtoja. Jumalaa tulee totella

kansaa puolelleen, mutta hänkin sai

sieltä ketään." “Mikään ei näyttänyt

enemmän kuin ihmisiä. Seurakunta ei ole

surmansa ja koko hänen kannattaja-

epätavalliselta heidän tullessaan vanki-

ainoastaan inhimillisten lakien vaan myös

joukkonsa joutui hajalle. 38. Siksi an-

laan. Kaikki oli aivan samannäköistä kuin

jumalallisen esivallan ja lain alainen.”

nan teille nyt tämän neuvon: jättäkää

heidän sieltä lähtiessään. Sisällä ei kuiten-

[Novum]

nämä miehet rauhaan, antakaa heidän

kaan ollut ainuttakaan vankia. Kaikki

30. Meidän isiemme Jumala on herät-

olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke

kaksitoista olivat kadonneet - lukittujen

tänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te

on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu

ovien läpi! Kukaan ei voinut syyttää varti-

ripustitte ristinpuulle ja murhasitte.

itsestään. “Gamaliel oli oikeassa siinä,

joita, sillä he seisoivat paikoillaan.” [No-

31. Jumala on korottanut hänet oikeal-

että ihmisten tekemät uskonnot ja liikkeet

vum]

le puolelleen Ruhtinaaksi ja Pelasta-

tulevat kaikki eräänä päivänä raukeamaan

24. Tämän kuultuaan temppelivartios-

jaksi johdattaakseen Israelin käänty-

tyhjiin.” [Novum]

ton päällikkö ja ylipapit olivat ymmällä

mykseen ja antaakseen sille synnit

39. Jos se taas on Jumalasta, te ette

eivätkä voineet käsittää, mitä oikein

anteeksi. “Jeesus on kaiken lähde, alku,

pysty heitä kukistamaan. Pitäkää va-

oli tapahtunut. 25. Silloin tuli joku

johtaja. Sanat "Päämies ja Vapahtaja"

ranne! Entä jos te taistelettekin itse-

sanomaan: "Ne miehet, jotka te panit-

ilmaisevat, kuka Jeesus on. Parannus,

ään Jumalaa vastaan?" Gamalielin

te vankilaan, ovat täällä temppelissä ja

kääntyminen pois synnistä, on anteeksian-

puhe saavutti vastakaikua.

opettavat kansaa." “Apostolit olivat

tamuksen edellytys. Siksi se mainitaan

tavanomaisella paikallaan ja tekivät sitä

ennen anteeksiantamusta.” [Novum]

“Gamaliel ei noudattanut omaa neuvoaan,

mitä yleensäkin - julistivat sanaa.” [No-

32. Me olemme kaiken tämän todista-

ja siinä onkin hänen perustelujensa suuri

vum]

jat - samoin Pyhä Henki, jonka Jumala

heikkous. Se, joka päättää olla taistelemat-

26. Vartioston päällikkö lähti miehi-

on antanut niille jotka häntä tottele-

ta Jumalaa vastaan, on nimittäin velvolli-

neen noutamaan apostoleita ja toi

vat." 33. Tämän kuullessaan neuvos-

nen taistelemaan Jumalan puolella. Hän ei

heidät paikalle. Väkivaltaa he eivät

ton jäsenet olivat pakahtua raivosta ja

antanut tunnustekojen ja ihmeiden vaikut-

käyttäneet, sillä he pelkäsivät, että

aikoivat tappaa heidät. “‘Viilsi se heidän

taa itseensä. Hän oli yksi niistä, jotka vaa-

kansa voisi kivittää heidät. 27. Aposto-

sydäntänsä (diapriō)’ merkitsee oikeastaan

tivat yhä voimakkaampia todisteita taipu-

lit tuotiin neuvoston eteen, ja ylipappi

'sahata rikki', 'halkaista'. He raivostuivat

matta kuitenkaan Jumalan edessä.” [No-

alkoi kuulustella heitä. 28. Hän sanoi:

siitä, mitä kuulivat.” [Novum]

vum]

"Me kielsimme jyrkästi teitä opetta-

34. Silloin nousi neuvoston keskeltä

40. Neuvosto kutsui apostolit sisään,

masta sen miehen nimessä. Mutta nyt

eräs fariseus, Gamaliel-niminen lain-

ruoskitti heidät ja kielsi heitä puhu-

koko Jerusalem on täynnä teidän op-

opettaja, jota koko kansa piti arvossa.

masta Jeesuksen nimessä, mutta pääs-

pianne ja te yritätte panna sen miehen

Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos

ti heidät vapaaksi. “Kukaan ei korottanut

kuoleman meidän syyksemme." “Yli-

35. ja sanoi sitten: "Israelilaiset, har-

ääntään Gamalielia vastaan väittämällä,

pappi vältti tahallaan Jeesuksen nimen

kitkaa tarkoin, ennen kuin teette mi-

että he olivat jo Jeesuksen ristiinnaulitse-

mainitsemista. Hän puhui’tästä nimestä’

tään näille miehille. “Gamaliel varoitti

malla ilmaisseet, ettei tämä ollut Jumalas-

ja’tuosta miehestä’. Pietari sen sijaan ei

tekemästä sellaista, mitä jouduttaisiin

ta. Ruoskiminen oli hirvittävä rangaistus.


Oli tapana antaa 39 lyöntiä. Apostolit

armovaikutuksia keskellämme! Sai-

seen." “Rukous valmistaa tietä sanan

tuomittiin siis ankarasti Gamalielin sanois-

simme nähdä, miten “usko voittaa

palvelukselle.” [Novum]

ta huolimatta. Voimme aavistaa neuvos-

puolelleen myös monia pappeja”!

5. Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät

tossa vallinneen hämmennyksen ja kiu-

Apt.6:1-7. Noihin aikoihin, opetuslas-

tätä ehdotusta hyvänä. He valitsivat

kun.” [Novum]

ten joukon yhä kasvaessa, kreikkaa

Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä

41. Apostolit lähtivät neuvostosta

puhuvat alkoivat syyttää hepreankieli-

uskoa ja Pyhää Henkeä, sekä Filippok-

iloisina siitä, että olivat saaneet kunni-

siä siitä, että heidän leskiään syrjittiin

sen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin,

an kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen

päivittäisiä

jaettaessa.

Parmenaksen ja Nikolaoksen, antiokia-

tähden. “Arvossapidetty Gamaliel ei var-

“Seurakunnassa koetut lukuisat siunaukset

laisen käännynnäisen. “Seurakuntapal-

masti lähtenyt kokouksesta yhtä iloisena.

eivät suinkaan tehneet elämää ongelmat-

velijoilla oli myöhemmin suuri merkitys,

Apostolisen kristillisyyden eräs tunnus-

tomaksi. »Hyvinäkin» aikoina syntyy vaike-

niin suuri, että seuraavissa luvuissa kerro-

merkki on se, että usein iloittiin olosuhteis-

uksia. Tällä kertaa ne eivät tulleet ulkopuo-

taan heistä eikä apostoleista, ensin Ste-

sa, joiden olisi pitänyt saada aikaan päin-

lelta, vaan seurakunnan sisältä. Verbin

fanuksesta ja sitten Filippuksesta.” [No-

vastaisia tunteita. Apostolit pitivät haavo-

aikamuoto sanoissa "syntyi nurinaa" osoit-

vum]

jaan kunnianosoituksina.” [Novum]

taa, ettei tyytymättömyys ollut vain hetkel-

6. Nämä tuotiin apostolien eteen, ja

42. Entiseen tapaan he joka päivä

listä, vaan että sitä oli jatkunut jo jonkin

apostolit rukoilivat ja panivat kätensä

avustuksia

opettivat temppelissä ja kodeissa ja

aikaa.” [Novum]

heidän päälleen. “Kätten päällepanemi-

julistivat, että Jeesus on Messias. “He

2. Silloin apostolit, ne kaksitoista,

nen oli siunauksen vertauskuva” [Novum]

eivät valittaneet vihollistensa menettelys-

kutsuivat koolle koko opetuslasten

7. Jumalan sana levisi leviämistään.

tä, eivätkä myöskään kerskuneet omasta

joukon ja sanoivat: "Ei ole oikein, että

Opetuslasten määrä kasvoi Jerusale-

rohkeudestaan ja työnsä tuloksista. He

me ruoan jakamisen tähden lyömme

missa nopeasti, ja usko voitti puolel-

vain jatkoivat evankeliumin julistamista.”

laimin Jumalan sanan. “Apostolit tarttui-

leen myös monia pappeja.

[Novum]

vat viivyttelemättä asiaan. He tekivät parhaansa korjatakseen epäkohdat ja

21.6.2017

saadakseen nurinan loppumaan. Koko

“Ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan.” Apt.6:1-7

seurakunta sai olla mukana päätöksenteossa. Köyhien avustaminen ei ollut suinkaan vähempiarvoinen tehtävä.” [Novum]

seitsemän hyvämaineista miestä, jotka Seurakuntatehtävät eivät saisi olla kykyjen ja taitojen esittämistä. Inhimillisesti parhaat kyvyt eivät välttämättä ole paras toteutuma jumalaisen suunnitelman kannalta. Jo alkuseurakunnan päivinä ymmärrettiin, että seuratarvitaan

aivan

jotain muuta, kuin inhimillistä pätevyyttä. Pyhän Hengen täytetystä on kaikkein tärkein. Onhan Jumala heikoissa väkevä! Hän kyllä kykennee vaikuttamaan viisautta ja taitoa, mitä palvelutehtävissä seurakunnissamme

“Hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan.” Apt.6:8-15

3. Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne

Seitsemän avustajaa valitaan

kuntapalveluksessa

22.6.2017

tarvitaan.

Jospa

ymmärtäisimme

tämän salaisuuden merkitystä, silloin saisimme kokea runsain mitoin Herran

ovat Hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. “koko opetuslasten joukko sai vastuun ja etuoikeuden valita heidät. Tällaisia seurakuntapalvelijoita alettiin myöhemmin nimittää diakoneiksi. Tehtävään ei pitänyt valita muodollisen pätevyyden perusteella vaan valittavien tuli olla täynnä Pyhää Henkeä ja viisautta. Juuri nämä ominaisuudet ovat Jumalan seurakunnassa kaikkein tärkeimpiä. Kaiken tulee tapahtua Pyhän Hengen johdossa, siksi hengellisessä työssä palvelevien täytyy olla Hengellä täyttyneitä.” [Novum]

4. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakami-

Stefanos vangitaan Toisinaan käy niin, että jumalinen viisaus ärsyttää tavattomasti niitä, joilla on yhteiskunnallista tai yhteisöllistä asemaa. Sellaiset ihmiset saattavat kokea oman asemansa uhatuksi, koska he käyttävät valtaa oman tietonsa ja ymmärryksensä varassa. Nyt jokin oppimattomon ihminen tulee ja paljastaa mitään pelkäämättä totuuksia ihmisyydestä ja Jumalan suunnitelmista pelastaa kansakunnat - ja sekös kirjanoppineita ja fariseuksia suututtaa - ovathan he aina esittäytynyt Jumalan asiantuntijoina ihmisten keskellä! Sama inhimillisyys vaikuttaa yhä edelleen hengellisissä piireissä. Emme


tahtoisi millään jättää asioita Jumalan

“Armo ja voima ovat kaksi läheisesti toi-

laajalti

haltuun - luottaen siihen, että Hän

siinsa liittyvää käsitettä. Stefanus ei ollut

mielipiteen Stefanusta vastaan ja saadak-

johtaa “kaikkeen totuuteen” - myös

voimakas Jumalan ase ennen muuta hyvän

seen uskonnolliset johtajat vastustamaan

minua! Onhan se nöyryyttävää, jos

puhetaitonsa, lahjakkuutensa tai aktiivisen

häntä. He saavuttivat molemmat päämää-

huomaa koko pienen elämänsä ajatel-

toimintansa vuoksi, vaan Jumalalta saa-

ränsä.” [Novum]

leen ja asennoituneen väärin, mutta

mansa armon ja voiman ansiosta.” [No-

12. He yllyttivät kansaa, kansan van-

nöyrtyminen Jumalan tahdon edessä

vum]

himpia ja lainopettajia, ja sitten he

on aina hyväksi ihmisille. Alkuseura-

9. Silloin muutamat miehet ryhtyivät

kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät

kunnan aikana eläneet korkeavirkaiset

väittelemään hänen kanssaan; toiset

hänet Suuren neuvoston eteen. 13.

johtajat olisivat löytäneet sielullensa

näistä kuuluivat niin sanottuihin va-

Siellä he toivat kuultavaksi vääriä to-

pelastuksen, levon ja rauhan, jos heillä

pautettujen, kyreneläisten ja aleksan-

distajia, jotka sanoivat: "Tämä mies

olisi ollut nöyryyttä sen verran, että

drialaisten synagogiin, toiset olivat

puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa

olisivat alistuneet kuuntelemaan Ju-

kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakun-

ja lakia vastaan. 14. Me olemme kuul-

malan tahtoa enemmän, kuin omia

nasta. “Ihmeet ja tunnusteot eivät ilmei-

leet hänen sanovan, että Jeesus, se

vanhoja pinttyneitä käsityksiään.

sestikään olleet ainoat tekijät, joiden vuok-

Nasaretilainen, hajottaa tämän paikan

Löydämme me tämän päivän uskovina

si Stefanus herätti ihmisissä huomiota. Hän

ja muuttaa säädökset, jotka Mooses

nöyrää mieltä tunnustaa, ettemme

oli myös voimakas julistaja, joka puhui

on meille antanut." 15. Kaikki, jotka

vielä tiedä, niin kuin tietää tulee?

vakuuttavasti.” [Novum]

istuivat neuvostossa, kiinnittivät kat-

Voimmeko astua kasvun paikalle -

10. Mutta Hengen voimalla hän puhui

seensa Stefanokseen, ja hänen kas-

häpeästä ja pilkasta välittämättä? Mitä

viisaasti, eivätkä he kyenneet pitä-

vonsa olivat heistä niin kuin enkelin

merkitsee kadotettu elämä, inhimil-

mään puoliaan. “Kun sanotaan, etteivät

kasvot. “Stefanus oli rohkea. Voimak-

lisine kunnioineen ja saavutuksineen

he kyenneet pitämään puoliaan sitä viisa-

kaammin kuin mitkään sanat se kertoi

iankaikkisuudesta rinnalla? Jospa nöyr-

utta ja henkeä vastaan, jolla Stefanus

heille, että hän oli jumalallisessa suojeluk-

tyisimme Jumalan väkevän käden alla

puhui, se ei merkitse, että he olisivat nöyr-

sessa. Stefanuksen on jo sanottu olleen

ja saisimme siinä kokea uudistumisen

tyneet

täynnä Pyhää Henkeä (j. 5), mutta hän ei

ja Jumalan ihmeellisen armon avuk-

[Novum]

ollut Hengen täyttämä ainoastaan omien

seen oikeaan aikaan.

11. Silloin he värväsivät joitakin mie-

ystäviensä parissa. Hän oli täynnä Henkeä

Apt.6:8-15 Stefanos oli täynnä armoa

hiä sanomaan: "Olemme kuulleet

myös syytettynä ollessaan, ja hän oli Hen-

ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja

hänen puhuvan herjaavia sanoja Moo-

gellä täytetty loppuun saakka (7:55).”

tunnustekoja

seksesta ja Jumalasta." “He levittivät

[Novum]

kansan

keskuudessa.

hänen

puheensa

kuullessaan.”

valheita

kääntääkseen

yleisen


Päivän jakeet: VK 23-24-2017 8.6.2017 ”Sitten kaikki rukoilivat: "Herra, Sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut astumaan tähän palvelutehtävään ja apostolin virkaan.” Apt.1:15-26.

Juudaksen tilalle valitaan Mattias Apostolit olivat yläsalissa rukoilemassa. Opetuslapsien joukosta oli yksi pois, olihan Juudas hirttäytynyt kavaltaessaan Jeesuksen, ja nyt he halusivat valita hänen tilalleen miehen, jonka Jumala osoittaisi tehtävään sopivaksi ja kutsutuksi. Heidän vilpitön mielensä ja uskonsa johtivat heitä rukoilemaan asian puolesta. Niin tulisi meidänkin tehdä jokaisen tärkeän päätöksen edessä. Opetuslapset heittivät arpaa rukouksensa jälkeen luottaen siihen, että Jumala kykenee antamaan vastauksen tällä tavoin heille tahdostaan. Näin he valitsivat Mattiaksen yhdeksi apostoliksi yhdentoista rinnalle. ”Helmassa arpaa ravistellaan, tuloksen ratkaisee Herra.” Snl.16:33 Apt.1:15-26. Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin satakaksikymmentä, Pietari nousi puhumaan. ”Edellisen jakeen "yksimielisesti" ilmaisee heidän olleen yhtä myös hengessä. Samaa ykseyttä ja yhteyttä tähdennetään jälleen jakeissa 2:1 ja 44. On selvää, että Pietari oli tähän aikaan johtavassa asemassa. Hän puhui sanan antamalla viisaudella ja arvovallalla.” [Novum]

16. Hän sanoi: "Veljet! Sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka Pyhä Henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta lausunut - tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille.

”Toisista opetuslapsista tuli tiennäyttäjiä niille,

rukoilivat: "Herra, sinä joka tunnet

jotka etsivät Jeesusta saadakseen iankaikkisen

kaikkien sydämet, ilmoita, kumman

elämän, kun taas Juudas oli tuonut Jeesuksen

näistä kahdesta olet valinnut

luokse ne, jotka halusivat tappaa hänet.” [No-

asetettiin kaksi ehdokasta, itse valinta jätettiin

vum]

Herralle. He eivät luottaneet omaan ratkaisuky-

17. Hän kuului meidän joukkoomme ja

kyynsä, vaan rukoilivat ja heittivät arpaa. He

oli saanut osalleen palvelutehtävän

vetosivat häneen, joka tuntee kaikkien sydämet

niin kuin mekin.

eikä niin ollen voi erehtyä.” [Novum]

”Jeesus itse oli antanut

”Vaikka

hänelle tämän korkean viran. Hänellä oli aposto-

25. astumaan tähän palvelutehtävään

lin virka ja palvelustehtävä, jota hän suoritti

ja apostolin virkaan, josta Juudas luo-

saamansa kutsumuksen nojalla.” [Novum]

pui mennäkseen sinne, minne kuului."

18. Petoksensa palkalla hän hankki

”Juudas hylkäsi paikkansa apostolijoukossa ja

itselleen kappaleen maata, mutta

meni »omaan paikkaansa.” [Novum]

sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin

26. Sen jälkeen he heittivät miehistä

että hänen vatsansa halkesi ja sisäl-

arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle.

mykset pursuivat ulos." 19. - Tämä tuli

Näin hänet valittiin ja liitettiin kahden-

yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin

tenatoista apostolien joukkoon.

se paikka sai heidän kielellään nimen

heittäminen ei ollut suinkaan vierasta niille,

Hakeldama, Veripelto. ”Nimi viittaa ennen

jotka olivat koko ikänsä tunteneet Vanhan

muuta Jeesuksen vereen, koska hänet myytiin ja

testamentin (ks. 3 Moos 16:8; Joos 18:10; 1 Aik

annettiin surmattavaksi pellon ostohinnasta.

24:5).” [Novum]

”Arvan

Mutta nimi saattaa viitata myös Juudaksen kuolemaan.” [Novum]

20. "Jo Psalmien kirjassa sanotaan: 'Jääköön hänen asuinsijansa autioksi, älköön siinä kukaan asuko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijantehtävänsä.' 21. Siispä on nyt valittava yksi niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme, 22. siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi, aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme."

”Ehdotto-

mana vaatimuksena oli, että apostoli oli nähnyt ylösnousseen Kristuksen voidakseen todistaa hänen nousseen kuolleista. Hänen oli määrä olla Jeesuksen ylösnousemisen todistaja.” [Novum]

23. Ehdolle pantiin kaksi miestä: Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias. 24. Sitten kaikki

9.6.2017 ”Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska” Apt.2:1-13

Pyhä Henki vuodatetaan Oli tullut suuri päivä – yksi suurimmista sitten koko ihmiskunnan historian! Suurimpiin hetkiin lukeutuvat luomistyö, vedenpaisumus, pako Egyptistä, Jeesuksen syntymä, kuolema ja ylösnousemus – eli todellinen

pelastusteologian

toteutuminen

Jumalan

Pojassa, - ja nyt vuorostaan alkoi aikakausi, joka koskettaa yhä vieläkin meitä! Armon aikakausi sai uuden voiman Pyhän Hengen vuodatuksena, juuri niin, kuin Jeesus oli opetuslapsilleen luvannut. Pyhä Henki teki opetuslapsista apostoleja, ja sama tapahtuu meidänkin kohdalla. Vain Pyhä Henki tekee meistä opettajia, auttajia, loh-


duttajia ja jumalisia ihmeitä tekeviä

tui »noin kolmetuhatta sielua» (2 Moos 20:18;

vaikutuksen, kun taas toiset suhtautuivat ylimie-

tavalla, johon ihminen itsessään ei

34:3; 32:28).” [Novum]

lisesti.” [Novum]

kykene. En minäkään voi parantaa

2. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus,

8. Kuinka me sitten kuulemme kukin

ketään rukouksillani, huudoillani tai

kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja

oman synnyinmaamme kieltä?

suurellakaan innollani. En voisi vapaut-

se täytti koko sen talon, jossa he oli-

tos’ sana esiintyy ainoastaan Apostolien teoissa

taa ketään saatanan otteesta, paitsi

vat.

”Sana ’niin kuin’ osoittaa, että ääntä ei

ja tarkoittaa 'kieli, murre' (esim. 1:19).” [Novum]

Pyhän Hengen voitelun saattelemana.

saanut aikaan tavallinen tuuli. Ääni vain muis-

9. Meitä on täällä partilaisia, meedia-

– Tiesitkö saatanan vihaavan kaikista

tutti sitä. (’tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin

laisia ja elamilaisia, meitä on Mesopo-

eniten sitä, että uskovat täyttyvät

kuin olisi käynyt väkevä tuulispää.’ -38)” [No-

tamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta,

Pyhällä Hengellä ja alkavat operoida

vum]

Pontoksesta ja Aasian maakunnasta,

elämänsä asioita tuosta voimasta

3. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä,

10. Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja

käsin?

jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse

Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on

Viritä palavaksi – on Raamatun yksi

kunkin päälle.

”Tapahtuma koski »koko

tullut Roomasta, 11. toiset meistä ovat

kehotus meille, jotka uskomme Jee-

huonetta», siis koko seurakuntaa, mutta se oli

syntyperäisiä juutalaisia, toiset us-

sukseen ja olemme saaneet Hengen

koettava

kokivat

koomme kääntyneitä, meitä on kree-

täyteyden. Sinä, joka olet puhunut

saman. Joukon heikoinkin sai saman siunauksen

talaisia ja arabialaisia - ja me kaikki

kielillä – käytä sitä! Puhu salaisuuksia

kuin apostolit. Sanasta "ikään kuin" voi päätellä,

kuulemme heidän julistavan omalla

Hengessä Isän kanssa – se on lahja,

että kysymyksessä eivät olleet todelliset tulen-

kielellämme Jumalan suuria tekoja."

jolla voit operoida silloinkin, kun kaikki

liekit. Tuli on Jumalan vanhurskauden ja pyhyy-

12. He eivät tienneet, mitä ajatella.

muut tiet ovat tukossa. Ei ole pimeyt-

den vertauskuva.” [Novum]

Ihmeissään he kyselivät toinen toisel-

tä, johon et voisi rukoilla Pyhän Hen-

4. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja

taan: "Mitä tämä oikein on?"

gen antamin sanoin! Ei ole syntikahlet-

alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä

sisältöä korostetaan uudelleen. He kokivat

ta, joka ei kirpoaisi Jeesuksen kalliin

Henki antoi heille puhuttavaksi.

”Tuli

suuren ihmeen, jotakin selittämätöntä, mitä

Veren tähden ja antautuessa Pyhän

kolmaskin merkki. Ne, jotka kuulivat äänen ja

kukaan ei koskaan ennen ollut kokenut.” [No-

Hengen hoitoon.

näkivät tulen, "alkoivat puhua muilla kielillä".

vum]

Pyhä Henki on myös viisauden lähde!

Tätä Hengen täyteyden kokemista ei pidä sekoit-

13. Mutta jotkut pilkkasivat: "He ovat

Henki johtaa kaikkeen totuuteen ja

taa siihen, että Pyhä Henki tulee asumaan

juovuksissa, makeaa viiniä täynnä."

antaa lupauksen mukaan ymmärrystä

ihmisessä uudestisyntymisen kautta (Joh 3:5).

”Uskoivatko nämä pilkkaajat todella opetuslas-

kaikkeen. Rukoile viisautta Pyhässä

Nämä samat kristityt täyttyivät Hengellä myö-

ten olevan humalassa, vai ilmaisevatko sanat

hengessä! Rukoile johdatusta ja oikei-

hemminkin (4:31).” [Novum]

vain heidän halveksuntansa hengellisiä asioita

ta sanoja oikeisiin hetkiin – saat näh-

5. Jerusalemissa asui hurskaita juuta-

kohtaan?” [Novum]

dä, miten taivaallinen viisaus ja ym-

laisia, joita oli tullut sinne kaikkien

märrys valtaa sinut! Silloin ei tarvitse

kansojen keskuudesta, mitä taivaan

enää luottaa omaan ymmärrykseen tai

alla on. 6. Kun tämä ääni kuului, pai-

omiin taitoihin! Jumalan voimassa voi

kalle kerääntyi paljon väkeä, ja häm-

liikkua joka päivä – kaiken arkielämän

mästys valtasi kaikki, sillä jokainen

keskellä! Tule täytetyksi Jeesuksen

kuuli puhuttavan omaa kieltään.

hengellä!

sen ja voimakkaan innoituksen vaikutuksesta

Apt.2:1-13. Kun sitten koitti helluntai-

näistä ihmisistä tuli Hengen puhekanavia, ja he

päivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.

saivat Jumalan ylistämiseen sellaisen kyvyn ja

{Helluntaita vietettiin viidenkymme-

tavan, jota heillä ei ennen ollut ollut. He eivät

nen päivän kuluttua pääsiäisestä, ks. 3.

itse tienneet, mitä sanoivat, mutta kuulijat

Moos. 23:15-21.}

ymmärsivät heitä. Kielilläpuhuminen oli tulen

”Helluntai oli toinen

henkilökohtaisesti.

Kaikki

Ӏkilli-

Israelin suurista juhlista, ja se osui pääsiäisen ja

suullinen ilmenemismuoto.” [Novum]

lehtimajanjuhlan väliin. helluntaipäivänä oli

7. He kysyivät ihmeissään: "Eivätkö

»koko joukko» koolla. - Siinailla sai surmansa

nuo, jotka puhuvat, ole kaikki gali-

»noin kolmetuhatta miestä», helluntaina pelas-

lealaisia?

”Toisiin ihme teki voimakkaan

"’Dialek-

”Jakeen 7

10.6.2017 ”Mitä meidän pitää tehdä?" Apt.2:14-41

Pietarin puhe Kertomuksessa näemme, miten Pyhä Henki antaa rohkeuden ja sanat, joilla voitetaan pahan valta! Pimeyteen kaikuu yhä Jeesuksen huuto ristiltä – ”SE ON TÄYTETTY”! Tämä Jeesuksen viimeinen huuto pitää sisällään evankeliumin, jonka Jumala tahtoi tuoda maailmaan – meille syntisille ihmisille. Pyhän Hengen voimassa tuo evankeliumin sana saavuttaa vielä nykyäänkin


ihmis-sieluja – herätellen heitä synnin

suuri ja häikäisevä.

”Ihmiskielellä ei ole

suksen kuolleista. Ylösnousemus tapahtui Juma-

unestaan. Toiset ymmärtävät kääntyä

parempaa ilmausta kuin "Herran päivä" sille

lan voimalla ja oli lopullinen todiste siitä, että

Jumalan puoleen, mutta toiset eivät

päivälle, jolloin Kristus tulee takaisin tuomitse-

Jeesus oli Jumalan Messias (Room 1:4).” [No-

välitä hukkuvasta sielustaan. Jeesuk-

maan vanhurskaudessa. "Julkinen" on sana, joka

vum]

sen ihmeellisessä nimessä tarjotaan

on peräisin Septuaginta-käännöksestä. Alkupe-

25. sillä Daavid sanoo hänestä: - Minä

kaikille pelastusta. Olethan sinä otta-

räinen heprean sana merkitsee 'pelottava'.

näen alati edessäni Herran, hän pysyy

nut sen jo vastaan?

Ihminen vapisee Jumalan kirkkauden ilmestyes-

oikealla puolellani, etten horjahtaisi.

Apt.2:14-41. Silloin Pietari astui esiin,

sä.” [Novum]

26. Siksi minun sydämeni iloitsee ja

ja muut yksitoista hänen kanssaan.

21. Mutta joka huutaa avuksi Herran

kieleni riemuitsee, vieläpä ruumiini on

Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä:

nimeä, se pelastuu.

”Avuksi huutaminen ei

lepäävä toivossa, "’Sydän’ kuvaa Raamatus-

"Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki,

ole vain sanoja, vaan sydämen rukous, johon

sa persoonallisuuden keskusta tai ydintä.”

jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää

liittyy halu toteuttaa Jumalan tahto. Sanoissa

[Novum]

tämä:

”Pietarista uhkui nyt rohkeus ja var-

"Ja on tapahtuva" on lupaus, joka ei milloinkaan

27. sillä sinä et hylkää sieluani tuone-

muus. Hän oli saanut uuden voiman äsken

raukea. Tämä lupaus on voimassa siitä päivästä,

laan etkä salli pyhän palvelijasi ruu-

kokemansa johdosta, mutta myös sen vuoksi,

jona Pietari lausui sen, aina Henan päivään

miin maatua. 28. Sinä osoitat minulle

että hän oli kohdannut ylösnousseen Jeesuksen.

saakka. Pietari nojautui siihen kehottaessaan

elämän tien. Minä saan nähdä sinun

Tässä on aivan toinen Pietari kuin se, jonka usko

kansaa parannukseen (j. 38). Sana "jokainen"

kasvosi, sinä täytät minut ilolla. 29.

oli pääsiäisenä pettänyt. Pietarin puhe voidaan

osoittaa, että lupaus koskee koko maailmaa.”

"Veljeni, kantaisästämme Daavidista

jakaa kolmeen osaan. Kukin osa alkaa kuulijoi-

[Novum]

voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja

den puhuttelulla, jatkuu tärkeän tosiasian

22. "Israelilaiset, kuulkaa mitä teille

hänet haudattiin. Onhan hänen hau-

esittämisellä ja päättyy Kirjoitusten lainaami-

sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Juma-

tansa tänäkin päivänä meidän nähtä-

seen.” [Novum]

lan teitä varten valitsema mies. Sen

vissämme.

15. Eivät nämä miehet ole juovuksissa,

Jumala osoitti niillä voimateoilla, mer-

saamansa rakkaus oli totuuden leimaamaa.”

niin kuin te luulette - nythän on vasta

keillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen

[Novum]

aamu, päivän kolmas tunti 16. Tämä

lähettämänään teki teidän keskuudes-

30. Mutta Daavid oli profeetta, ja

on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on

sanne, niin kuin tiedätte.

”Pyhän Hengen

Jumala oli valalla vannoen luvannut

ilmoitettu: 17. - Viimeisinä päivinä,

tarkoitus oli osoittaa heille Pietarin julistuksen

asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen

sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni

kautta heidän syyllisyytensä, näyttää heille, että

oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän

kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja

he olivat hylänneet Messiaansa.” [Novum]

”Profeettana Daavid ei puhunut vain itsestään,

tyttärenne profetoivat, nuorukaiset

23. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te

vaan myös luvatusta jälkeläisestä, joka oli

näkevät näkyjä ja vanhukset en-

panitte lakia tuntemattomat pakanat

Kristus. Ensimmäinen Daavidille annettu lupaus

nusunia. 18. Näin teen: palvelijoihini ja

naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet

mainitaan 2 Sam 7:11-16:ssa. Siinä ei mainita

palvelijattariini minä vuodatan Henke-

oli annettu teidän käsiinne niin kuin

valaa, mutta Ps 89:4-5:ssa ja 35-38:ssa koroste-

ni niinä päivinä, ja he profetoivat.

”Se,

Jumala oli suunnitellut ja ennalta näh-

taan, että Jumala oli antanut lupauksen valalla

minkä Mooses kerran lausui toivomuksena, »oi,

nyt. ”Pietari vakuuttaa, että Jeesuksen kuolema

vannoen.” [Novum]

jospa koko Herran kansa olisi profeettoja» (4

oli täysin Jumalan suunnitelmien mukainen.

31. ja näki ennalta Kristuksen3 ylös-

Moos 11:29), voidaan ymmärtää ennustukseksi

Messiaan kärsiminen oli ’ennaltamäärätty’ ja

nousemuksen. Sitä hän tarkoitti sano-

siitä, mitä on tapahtuva uuden liiton aikana.

ennustettu. Hänen täytyi kärsiä tämä, ennen

essaan, ettei Herra hylkää häntä tuo-

Kristus poisti kaikki erottavat muurit ihmisten

kuin hän meni kirkkauteensa. Mutta vaikka

nelaan eikä hänen ruumiinsa maadu.

väliltä, ja Pyhän Hengen vuodatus korostaa sitä,

kaikki tapahtui Jumalan suunnitelman mukaises-

32. Tämän Jeesuksen on Jumala herät-

että evankeliumi on tarkoitettu kaikille.” [No-

ti, kuoleman aiheuttajat eivät olleet syyttömiä.”

tänyt kuolleista; me kaikki olemme sen

vum]

[Novum]

todistajia. 33. Jumala on korottanut

19. Minä näytän ihmeitä ylhäällä tai-

24. Mutta Jumala herätti hänet, päästi

hänet oikealle puolelleen, ja hän on

vaalla, merkkejä alhaalla maan päällä:

hänet kuoleman kidasta. Eihän edes

ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän

verta, tulta ja suitsevaa savua. 20.

ollut mahdollista, että kuolema olisi

Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin

Aurinko pimenee, kuu värjäytyy ve-

voinut pitää häntä vallassaan,

kuin te voitte nähdä ja kuulla.

reen, ennen kuin koittaa Herran päivä,

kertomuksen huipentuma. Jumala herätti Jee-

”Tässä on

”Hänen

Hengen

täyteydessä

”Pyhän

Hengen vuodattaminen heidän ylleen ja hänen


läsnäolonsa heidän keskellään - sen saattoi sekä

koon tuli sinä päivänä lisää noin kol-

monia ihmeitä ja tunnustekoja.

nähdä että kuulla - oli todiste siitä, että Jeesus

metuhatta henkeä.

jotka eivät uskoneet, tunsivat korkeampien

istui Majesteetin oikealla puolella korkeudessa.

otettava vastaan uskolla..” [Novum]

”Jumalan sana on

voimien vaikutuksen, mutta tällaisen tunteen

Helluntain tapahtumat olivat todistus Jeesuksen korottamisesta.” [Novum]

34. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo: - Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. 35. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. 36. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi4 - tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." 37. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Veljet, mitä meidän pitää tehdä?" "’He

saivat piston

(katanyssō)’

vakuuttuivat

sydämeensä.

He

syntisyydestään.” [Novum]

38. Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.

”Pietari ei epäröinyt hetkeä-

kään vastatessaan. Hän tiesi ratkaisun heidän ongelmaansa. Parannus oli ollut Johannes Kastajan julistuksen avainsana, ja sitä se oli ollut Jeesuksenkin julistuksessa. Se merkitsee kääntymistä synneistä Jumalan "puoleen". Jumala kutsuu kaikkia parannukseen (17:30).” [Novum]

39. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä - keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." ”Tähän lupaukseen sisältyi parannuksenteon ja pelastumisen mahdollisuus kaikille, niillekin, jotka olivat hylänneet Jeesuksen.” [Novum]

40. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: "Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana."

”Niiden, jotka eivät halunneet tuhou-

tua, oli erottauduttava ja etsittävä pelastusta.” [Novum]

41. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien jouk-

”Ne,

valtaan joutuminen ei vielä takaa, että ihminen

11.6.2017 ”Uskovat

elivät

keskinäisessä

tekee siitä oikeat johtopäätökset.” [Novum]

44. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja yhteydessä”

Apt.2:42-47

”Omaisuuden

yhteisenä pitämisestä ei ole tullut sääntöä

Seurakunnan yhteiselämä Pienten alkujen päivä koitti myös seurakuntaelämässä. He eivät tienneet, että vuosituhansien kuluttua ihmiset löytäisivät vielä saman uskon ja saman voiman mitä he saivat nyt kokea. Miljoonat ihmiset kautta historian tulisivat löytämään uskon Jeesukseen Kristukseen! Mitä me voimme oppia alkuseurakunnasta? Yksi oleellinen ja tärkeä piirre heille oli keskinäinen rakkaus. Pyhä Henki vaikutti voimallisesti heidän keskellään niin, että se synnytti rakkautta ja tahtoa välittää lähimmäisestään. Toinen välittämiseen liittyvä huomio liittyy sanaan: ”Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin.” – Tämä osoittaa, etteivät he lähteneet juosten pois toisten ”Jumalaan uskovien” luota, vaan he toivoivat kaikkien juutalaisten

kääntyvän

Jeesuksen

seuraajiksi - nähden, että juuri Hänessä täyttyivät kirjoitukset ja suuret lupaukset. Alkuseurakunnan uskovaiset eivät siis itse eristäytyneet omiin punkkereihinsa, vaan he olivat avoimen rohkeita Pyhän Hengen voimassa. Vasta vainojen noustua he joutuivat pakenemaan Jerusalemista. Apt.2:42-47. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.

kaikki oli heille yhteistä.

”Henki johti heidät rikkaaseen

rukouselämään.” [Novum]

43. Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui

kristittyjen seurakunnissa, mutta usko Kristukseen on liittänyt kristityt yhteen ja innoittanut heitä auttamaan toisiaan.” [Novum]

45. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. ”He pitivät yhtä rakastaen toisiansa, ja kaikkien tarpeet täytettiin. Köyhyysongelmaa ei enää ollut. Monet juutalaiset olivat uhranneet koko omaisuutensa päästäkseen Jerusalemiin. Toiset olivat varakkaita (4:36-37). Nyt he osoittivat kristillistä lähimmäisenrakkautta.” [Novum]

46. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.

”He

eivät varmaan suunnitelleetkaan isiensä jumalanpalveluksesta luopumista. Pikemminkin he toivoivat, että koko kansa pian tunnustaisi Jeesuksen Messiaaksi. Rukoukset, leivän murtaminen, profetiat ja kielilläpuhuminen eivät millään tavoin olleet ristiriidassa temppelissä pidettävän jumalanpalveluksen kanssa.” [Novum]

47. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

”Jumalan ylistäminen oli

heille sydämen luonnollista ilmaisua kaiken sen siunauksen johdosta, jonka he olivat saaneet ottaa vastaan.” [Novum]


12.6.2017 ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele.” Apt.3:1-10

Pietari parantaa ramman Apostolinen aikakausi oli alkanut ihmeiden ja merkkien saattelemana. He toimivat rohkeina Pyhän Hengen voimavaikutuksissa ja saivat nähdä niitä tekoja, mitä Jeesus oli tehnyt eläessään ihmisenä maanpäällä. Emme voi tietää, oliko kertomuksemme rampa mies kohdannut milloinkaan Jeesusta, ainakaan Jeesus ei ollut häntä parantanut. Syntymästään saakka rampana, ja nyt elantoansa kerjännyt mies oli todennäköisesti

ollut

kerjäämässä

portinpielessä Jeesuksenkin aikana, mutta ehkä Jumalalla oli suunnitelma hänen kohdallaan apostoliselle ajalle. ”Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta?” 1.Kor.12:27-30 Joka tapauksessa Pietari käyttää tilanteessa arvovaltaa, jonka hän on saanut Jumalalta. Hän ei itse paranna, vaan hän osoittaa Jumalan voimaa evankeliuminsanan vahvistamiseksi. Jeesuksen nimessä voimme vielä tänäänkin nähdä ihmeitä tapahtuvan! Apostolien teot jatkuvat siellä, missä Jumala ja Hänen Pyhä Henkensä saa tilaa ihmissydämissä. Tiesithän, että sinullakin on

täysi etuoikeus jumalisiin tekoihin -

(atenidzō)", katsoivat jännittyneinä ja tarkkaa-

mikäli olet puhdistanut sydämesi Jee-

vaisina.” [Novum]

suksen kalliilla verellä? Uskoessasi

5. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen

evankeliumin Kristuksessa, saat oikeu-

saavansa heiltä jotakin.

den Pyhään Henkeen – joka tuo kyllä

oli herännyt, mutta hän odotti vain almua.

sinun heikkoutesi esiin – vain ollak-

Meidän hätämme on oikeastaan aina suurempi

seen sinussa väkevä! ”Voima tulee

kuin itse tiedämmekään. Ja sekin on Jumalan

täydelliseksi

armoa.” [Novum]

heikkoudessa.”

”Hänen toivonsa

(2.Kor.12:9) Näinhän näemme käy-

6. Mutta Pietari sanoi: "Hopeaa ja

neen Pietarin kohdalla. Hänen täytyi

kultaa minulla ei ole, mutta mitä mi-

kohdata inhimillisyytensä vajavaisuu-

nulla on, sitä minä sinulle annan. Jee-

det kieltämisen ja äkkipikaisuutensa

suksen

kautta, mutta vastaavasti hän löysi

nimessä: nouse ja kävele."

ihmeellisen armon - Jeesuksen koh-

tarjottavana sellaista, mitä ei voi rahalla ostaa

taamisessa - lankeemuksensa jälkeen.

(vrt. Jes 55:1). Lisäksi nämä sanat osoittavat,

Tämä koko prosessi hänen kohdallaan

etteivät apostolit olleet rikastuneet siitä, että

kuului Jumalan suunnitelmiin osoittaa

seurakunnassa oli kaikki yhteistä. Jonkin sano-

heidän kauttaan väkevyytensä voimaa.

minen tai tekeminen Jeesuksen nimessä tarkoit-

”Tämä aarre on meillä saviastioissa,

taa samaa kuin jos Herra itse sanoisi tai tekisi

jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman

sen.” [Novum]

olevan peräisin Jumalasta eikä meistä

7. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä

itsestämme.” 2.Kor.4:7

ja auttoi hänet ylös, ja siinä samassa

Apt.3:1-10. Pietari ja Johannes meni-

mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilk-

vät temppeliin. Oli rukoushetken aika,

koihinsa.

yhdeksäs tunti

käsi, vaan Jeesuksen voima.” [Novum]

”Tuolloin pappi suitsutti siinä

Kristuksen,

Nasaretilaisen, ”Pietarilla oli

”Ihmettä ei saanut aikaan Pietarin

osassa temppeliä, jota sanottiin pyhäksi, ja

8. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojen-

hurskaat israelilaiset kokoontuivat mielellään

sa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän

sen ulkopuolelle rukoilemaan.” [Novum]

kanssaan temppeliin, hyppeli kulkies-

2. Silloin sinne kannettiin miestä, joka

saan ja ylisti Jumalaa.

oli ollut rampa syntymästään saakka.

myös hengellisen kosketuksen ja ylisti Jumalaa

Hänet pantiin joka päivä temppelin

tapahtuneesta.” [Novum]

niin sanotulle Kauniilleportille, jotta

9. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja

hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä.

ylisti Jumalaa.

3. Kun mies näki Pietarin ja Johannek-

eikä kenelläkään ollut perusteita epäillä sitä.

sen menossa temppeliin, hän pyysi

Tällainen ihme kokosi luonnollisesti paljon

heiltä almua.

”Verbimuoto osoittaa hänen

katsojia. He tunsivat miehen ja tiesivät, että

esittäneen kunnioittavan pyynnön, mutta hän ei

tämä oli aikaisemmin ollut täysin kykenemätön

pyytänyt parantamista. Hän pyysi ainoastaan

kävelemään.” [Novum]

aineellista apua eikä aavistanut, miten paljon

10. He tunsivat hänet samaksi miehek-

sinä päivänä saisi.” [Novum]

si, joka oli istunut Kauniillaportilla

4. Pietari loi katseensa häneen, samoin

kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä

Johannes, ja Pietari sanoi: "Katso mei-

suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle

hin."

oli tapahtunut.

”He katsoivat häneen aivan uudella

”Hän oli saanut

”Ihme tuli kaikkien tietoon,

”’Hämmästys (thambos)’ on

tavalla. He kokivat, että elävä Kristus halusi

sana, jota käytetään myös puhuttaessa kauhus-

toimia heidän välityksellään ja tehdä miehen

ta tai pelosta.” [Novum]

terveeksi.

"Katsoivat

häneen

kiinteästi


13.6.2017 ”Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.” Apt.3:11-26

Pietarin puhe temppelissä ”Te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään”! – On tämän päivän lukukappaleen

avainjae.

Kertomus

opettaa Pietarin ja muidenkin opetuslasten sisäistäneen sen, että Jumalan on kaikki kunnia, ja että vain Jumala itse voimassaan tekee näitä tekoja. Ihmisestä – niin helposti, kuin jumaloimmekin saarnamiehiä – ei itsessään löydy tällaisia kykyjä. Pietari tarttuu siis välittömästi syntyvään väärinkäsitykseen. Tapahtunut ihme ei personoidu ihmiseen tai kyseiseen lahkoon. Tapahtuma kirkastaa yksinkertaisesti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja Jumalan kaikkivaltiutta. – Niin sen tulisi olla meidänkin ajassamme. Saan usein kuulla seurakunnassani

tapahtuneista

ihmeistä

rukouksen voimasta. Siltikään minun seurakuntani ei ole ”se oikea” ja rukoilemassa olleet Herran palvelijat eivät ole jumalia! Heitä ei koroteta arvokkaisiin asemiin, vaan me kaikki haluamme ylistää Jeesusta Kristusta ja Hänen ihmeellistä armoaan. Mitä sitten ympärillämme tapahtuukin, kiinnitä katseesi JEESUKSEEN! Silloin et pety ja menetä uskoasi, kun näet jonkun Herran palvelijan kompastuvan ja kaatuvan syntiin. Se on hänen omaa elämäänsä – ei sinun. (Toki tunnemme luonnollista surua jonkun langettua ja rukoilemme hänen puolestaan, että hän voisi löytää ehyen uskon - tehden parannusta lankeemuksestaan.) Jeesuksen seuraaminen on yksinkertaista uskoa Jeesukseen. Siinä asetetaan koko elämä ja oma

ymmärryskin Hänen varaansa. Se kan-

että Jeesuksen nimi olisi jonkinlainen taikasana.

taa ja antaa aina uutta voimaa. Jeesus

Tutun nimen kuuleminen tuo mieleen kaiken,

on tie, totuus ja elämä – Se on meidän

mitä henkilö on ja tekee. Jeesuksen nimeen

tiemme taivaaseen – ikuiseen elä-

uskominen merkitsee uskomista Jeesukseen ja

mään.

hänen ihmeidentekokykyynsä. Kertomuksessa ei

Apt.3:11-26. Mies pysytteli yhä Pieta-

mikään viittaa siihen, että miehen oma usko olisi

rin ja Johanneksen seurassa, ja kaikki

ollut hänen parantumisensa syynä. Hän pyysi

riensivät ihmeissään heidän luokseen

vain almua. Sen sijaan Pietari uskoi, että Jeesus

niin sanottuun Salomon pylväikköön.

parantaisi hänet.” [Novum]

12. Tämän nähdessään Pietari alkoi

17. "Minä kyllä tiedän, veljet, että te

puhua kansalle: "Israelilaiset, miksi te

niin kuin hallitusmiehennekin teitte

tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte

tietämättömyyttänne sen, minkä teit-

meitä, aivan kuin me omalla voimal-

te.

lamme tai hurskaudellamme olisimme

lainen puuseppä, mutta hengellisessä mielessä

saaneet tämän miehen kävelemään?

he eivät häntä tunteneet. Jumala ei tahdo

”Kukaan heistä, hän itse, Johannes tai muut

tuomita vaan pelastaa, ja niinpä Pietari muistut-

apostolit eivät halunneet saada osakseen kunni-

taa eräästä lieventävästä asianhaarasta. He

oitusta ihmeidentekijöinä.” [Novum]

olivat tehneet tekonsa tietämättömyydestä (vrt.

13. Ei - Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin

1 Tim 1:12-13)” [Novum]

Jumala, meidän isiemme Jumala, on

18. Mutta sillä tavoin Jumala pani

korottanut kirkkauteen palvelijansa

täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli

Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte

ilmoittanut

tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen

suulla: hänen Voideltunsa tuli kärsiä ja

edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt

kuolla. ”Heidän suuri vaikeutensa oli samastaa

vapauttaa hänet.

”Pietari samastuu kuuli-

ennustusten Messias ristiinnaulittuun Jeesuk-

joihinsa puhumalla "meidän isiemme Jumalasta"

seen. Risti oli heidän suuri kompastuskivensä,

ja osoittaa, että on mahdotonta samalla palvella

kun Jeesus olisi pitänyt hyväksyä Kristukseksi,

tätä Jumalaa ja hylätä Jeesus. Lopuksi hän

Jumalan Messiaaksi. Pietari yrittää käydä käsiksi

laskee

tähän vaikeuteen osoittamalla profeettojen

heidän

omalletunnolleen

Jeesuksen

”Monet tiesivät Jeesuksen olevan nasareti-

kaikkien

profeettojen

murhan.” [Novum]

ennustaneen, että Messiaan piti kärsiä. Ks. esim.

14. Hänet te kielsitte, pyhän ja van-

Jes 53.” [Novum]

hurskaan, ja pyysitte vapaaksi murha-

19. Katukaa siis syntejänne, jotta ne

miehen.

pyyhittäisiin pois,

”He olivat osasyyllisiä. He olivat

osallistuneet

Jeesuksen

tuomitsemiseen

”Heidän täytyi tehdä

ja

parannus, jotta Jeesus voisi tulla takaisin heidän

vaatineet murhamiehen vapauttamista. Hänet,

tykönsä ja perustaa valtakunnan. Samalla

joka oli koko elämänsä ollut puhdas, pyhä ja

tavalla kuin maksettu velka pyyhitään pois,

synnitön, he hylkäsivät ja kielsivät. Teollaan he

heidän syntinsäkin pyyhittäisiin pois Jumalan

osoittivat, etteivät he halunneet olla missään

edessä ja heidän omastatunnostaan, jos he

tekemisissä hänen kanssaan.” [Novum]

noudattaisivat kääntymiskehotusta.” [Novum]

15. Te surmasitte elämän ruhtinaan!

20. kääntykää, jotta Herra antaisi tulla

Mutta Jumala herätti hänet kuolleista;

virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuk-

me olemme sen todistajia. 16. Jeesuk-

sen, teille ennalta valitsemansa Voidel-

sen nimi ja usko siihen antoi voimaa

lun. 21. "Taivas oli oleva hänen asuin-

tälle miehelle, jonka te näette ja tun-

sijansa siihen aikaan saakka, jolloin

nette. Usko, jonka Jeesus antaa, on

kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin

tehnyt tästä miehestä terveen, niin

Jumala ikiajoista asti on luvannut py-

kuin te kaikki näette.

hien profeettojensa suulla.

”Pietari ei tarkoita,

”Ennalleen


asettamisen aika oli Vanhan testamentin pro-

Apt.4:1-22. Kun Pietari ja Johannes

14.6.2017

vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle

feetoilla alituiseen esiintyvä ajatus. Jumala puhui profeettojen "kautta", he olivat hänen

se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen,

välikappaleitaan.” [Novum]

22. Mooses on sanonut: 'Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. 23. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.'

”Kristuksen hylkääminen on kohtalokas-

ta. Niin tekevän tuomio on jo julistettu. "Kuulla" merkitsee tässä hänen opetuksensa noudattamista, sillä hänellä on jumalallinen arvovalta. Se, joka ei tottele Kristusta, ei tottele Jumalaa. "Hävitetään

(eksolethreuō)"

esiintyy

Ut:ssa

ainoastaan tässä. Sana ilmaisee täydellistä tuhoamista.” [Novum]

24. Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä.

”Daavidille annetut

lupaukset täyttyivät lopullisesti Jeesuksessa.” [Novum]

25. Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: 'Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.' ”Liiton oli tehnyt Jumala, ei Aabraham. Hän otti vain vastaan, mitä Jumala teki hänen hyväkseen.” [Novum]

26. Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne."

”Suurin ihme on se, että

Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleista, ja suurin siunaus, jonka ihminen voi saada, on mahdollisuus kääntyä puoleen.” [Novum]

”Tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa:

synneistään Jumalan

nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti Hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne.” Apt.4:1-22

saddukeukset ”’Saddukeukset’ olivat yksi sen ajan voimakkaimmista uskonnollisista puolueista. Heillä oli suuri vaikutusvalta temppelipiireissä, koska ylipappi perheineen kuului heihin. Teologisesti he olivat vapaamielisiä eivätkä

Pietari ja Johannes Suuren neuvoston edessä Miten ihmeessä me Jumalaan uskovat ihmiset olemme niin kovapäisiä, ettemme selvässäkään asiassa tahdo nöyrtyä

totuuteen?

Pelkäämmekö

omien kasvojen menettämistä, oman opin kaatumista, vai ylpeytemmekö estää meitä kuuntelemasta ”oppimatonta” – jota Jumala käyttää sanomansa eteenpäin viemiseksi? Toisaalta, voimme nähdä tässä myös sen, että Jumalan totinen sana on tulessa koeteltu. Eivät suuressakaan vallassa olevat ihmiset voineet tuhota evankeliumia ja Jumalan suunnitelmaa pelastaa kansakunnat! Itse asiassa he vain tekivät

papit, temppelivartioston päällikkö ja

palveluksen

evankeliumille,

sillä kaiken vastustuksen jälkeenkin tuo oppi vain voimistui ja levisi laajalle! Tämäkin Raamatun kertomus vain vahvistaa uskoamme elävään ja voimalliseen Jumalaan. Hänen Poikansa, Jeesus Kristus on sittenkin Herra ja Kuningas! ”Siksi annan teille nyt tämän neuvon: jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan? Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?” Apt.5:38-39

uskoneet mm. enkeleihin ja muihin henkiolentoihin eivätkä ylösnousemukseen (ks. 23:8). Papit edustivat uskonnollista suvaitsemattomuutta, päällikkö poliittista vastustusta ja saddukeukset järkeilevää epäuskoa.” [Novum]

2. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista.

”Koska sad-

dukeukset kielsivät ylösnousemuksen ja tulevan elämän, apostolit joutuivat välittömästi selkkaukseen heidän kanssaan. Ylösnousemussanoma on kristillisen opin keskeinen asia. Ks. 1 Kor 15:12-19.” [Novum]

3. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan; oli näet jo ilta.

”Pidättämisen syynä oli

evankeliumin julistaminen ja ramman paraneminen.” [Novum]

4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin viisituhatta. ”Apostolit vangittiin, mutta evankeliumin voittokulku ei pysähtynyt. Monet temppelissä kuunnelleista pelastuivat, ja seurakuntaan liittyi jatkuvasti uusia jäseniä.” [Novum]

5. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat.

”Kysy-

myksessä oli Suuren neuvoston, sanhedrinin kokoontuminen. Siihen kuului 70 jäsentä sekä puheenjohtajana toimiva ylimmäinen pappi. "Vanhimmat" olivat sukujen johtomiehiä, "kirjanoppineet" taas asiantuntijoita lain tulkinnassa. Neuvoston fariseukset olivat kirjanoppineita.” [Novum]

6. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki


muut, jotka olivat ylipapillista sukua. 7.

ta. Tässä puhutaan siitä pelastuksesta, joka on

kahden kesken. Neuvoston määräyksen rikkomi-

He käskivät tuoda apostolit eteensä ja

luvattu Messiaassa ja ainoastaan hänessä. Se on

sesta saattoi olla hyvin vakavat seuraukset.

kysyivät: "Millä voimalla ja kenen

riittävä, eikä toista vaihtoehtoa ole. Pelastus

Kielto oli ehdoton eikä sitä voinut kiertää mil-

nimessä te tämän teitte?"

”Jos ilmaantui

merkitsee vapautusta jostakin ja liittymistä

lään tavalla. Antaessaan selvän määräyksen

profeetta, oli tutkittava, oliko hän oikea vai

johonkin muuhun. Tässä se merkitsee pelastu-

neuvoston oli luultavasti pakko käyttää sanaa

väärä, 5.Moos.13:1-5. Jos hänen oppinsa osoit-

mista kuoleman vallasta ja siirtymistä elämään

Jeesus, niin vaikeata kuin se heille olikin.” [No-

tautui oikeaksi, julistaja tai ihmeiden tekijä piti

Jumalan yhteydessä.” [Novum]

vum]

hyväksyä. Kysymys on huomionarvoinen ja

13. Kun neuvoston jäsenet näkivät

19. Mutta Pietari ja Johannes vastasi-

osoittaa, miten voimattomia kysyjät olivat. Ihme

Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja

vat heille: "Onko Jumalan edessä oi-

oli heidän käsityskykynsä ulkopuolella.” [Novum]

totesivat heidät oppimattomiksi kan-

kein totella ennemmin teitä kuin Ju-

8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä,

sanmiehiksi, he olivat ihmeissään. He

malaa? Ratkaiskaa itse.

sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja

tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi,

nes vetosivat välittömästi korkeampaan oikeus-

vanhimmat!

”Pietari puhutteli heitä asiaan-

”Pietari ja Johannes eivät olleet käyneet rab-

asteeseen - Jumalaan. Heidän vastauksensa oli

kuuluvan kunnioittavasti, vaikka tiesi heidän

biinikoulua, mutta heidän Jeesuksen seurassa

lyhyt mutta täydellinen ja aivan oikea. He kään-

vastustavan voimakkaasti tapahtunutta.” [No-

saamansa koulutus oli antanut heille sekä

sivät koko kysymyksen niin, että neuvoston oli

vum]

ymmärrystä että rohkeutta. Heitä arvosteltiin

pakko itse ratkaista asia.” [Novum]

9. Jos meidät nyt pannaan vastaamaan

nyt samalla tavalla kuin Jeesusta aikaisemmin

20. Me emme voi olla puhumatta siitä,

sairaalle tekemästämme hyvästä teos-

(Joh 7:15). "Koulunkäymätön (idiōtes)", merkit-

mitä olemme nähneet ja kuulleet."

ta ja ilmoittamaan, kenen nimessä

see ensisijaisesti yksityishenkilöä erotukseksi

”Apostolit eivät epäröineet hetkeäkään eivätkä

hänet on parannettu, ”Sellainen teko puhui

valtion virkamiehestä. Sanaa käytettiin myös

tarvinneet miettimisaikaa. Neuvosto sai päättää

itse puolestaan, eikä sellaisesta ollut tapana

oppimattomasta vaille koulutusta jääneestä

niin kuin halusi. Asia oli ratkaistu edeltäkäsin.

vetää oikeuteen. Neuvoston tehtävänä ei ollut

henkilöstä.” [Novum]

Käskyt ja uhkaukset eivät voineet heidän asen-

hyvien tekojen vaan rikosten tutkiminen.” [No-

14. ja kun he vielä näkivät parannetun

nettaan muuttaa.” [Novum]

vum]

miehen seisovan apostolien vieressä,

21. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat

10. niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko

he eivät voineet väittää vastaan.

”Teks-

heitä entistä ankarammin, mutta pääs-

Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen

tissä sanotaan nimenomaan, että he näkivät

tivät heidät sitten vapaaksi kansan

Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä.

miehen "seisovan" apostolien vierellä. Hän oli

tähden. He katsoivat mahdottomaksi

Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Juma-

koko ajan todistaja - puhumatta sanaakaan.”

rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät

la herätti hänet kuolleista. Hänen

[Novum]

Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapah-

voimastaan tämä mies seisoo terveenä

15. He käskivät apostolien poistua

tunut.

teidän edessänne. 11. Hän on se kivi,

istuntosalista ja neuvottelivat keske-

mielipidettä. Tämä pelko näkyi jo silloin, kun he

joka ei teille rakentajille kelvannut

nään: 16. "Mitä me teemme näille

halusivat surmata Jeesuksen (Luuk 22:2). Neu-

mutta josta on tullut kulmakivi.

”’Kul-

miehille? Heidän toimestaan on sel-

voston jäsenten laskelmointi ja vilpillisyys on

makivi’ oli porttiholvin ylin kivi, joka piti raken-

västikin tapahtunut ihme. Jerusalemi-

jyrkkänä vastakohtana apostolien täydelliselle

nusta koossa. Hylätty kivi on Jeesus, temppelin

laiset sen jo tietävät, emmekä me voi

avoimuudelle.” [Novum]

hylätty, mutta sittenkin todellinen ylipappi.”

sitä kiistää. 17. Mutta ettei tapaus

22. Olihan mies, joka tällä tunnusteolla

[Novum]

tulisi kansan parissa vielä laajemmalti

oli parannettu, jo yli neljänkymmenen

12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin

tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi

vuoden ikäinen.

hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät

kieltää heitä enää puhumasta sen

ettei voinut olla kysymys väärinkäsityksestä.

pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko

miehen nimessä kenellekään." 18. He

Mies oli ollut rampa »hamasta äitinsä kohdus-

taivaankannen alla."

”Tässähän ei ollut

kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät

ta» (3:2), ja 40-vuotiaana hän oli täysin toivoton

kyse pelastuksesta vaan parantumisesta. Mutta

heitä enää puhumasta tai opettamasta

tapaus. Huomautus on lääkäri Luukkaalle tyypil-

apostolit eivät milloinkaan tyytyneet vain ulko-

yhtään mitään Jeesuksen nimessä.

linen (vrt. 9:33; 14:8; Luuk 8:43). Kansa iloitsi

naisiin voimatekoihin ja ihmeisiin. Jokainen ihme

”Siitä hetkestä oli evankeliumin julistaminen

ihmeestä, koska se oli tapahtunut juuri tälle

oli heille kuin saarnateksti tai puheen lähtökoh-

kiellettyä - sekä julkisissa kokouksissa että

miehelle (j. 21).” [Novum]

”Pietari ja Johan-

”Neuvoston jäsenet pelkäsivät yleistä

”Tämä tieto korostaa sitä,


www.pasikallio.fi

7.6.2017

Sivu 34 / 152

Päivän jakeet: VK 22-23-2017 1.6.2017 ”Pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä.” Matt.27:32-44 Jeesuksen ristiinnaulitseminen Kuoleman

tuska,

hirvittävät

kivut

ruoskinnan jäljiltä ja ihmisten pilkka sylkemisineen ja halveksumisineen – orjantappurakruunu päässä – kaiken tämän kivun ja tuskan saattelemana Jeesusta viedään kohti Golgataa. Ihmisen julmuus tiivistyy tähän hetkeen – hetkeen, jossa Jumala osoittaa syvimmän rakkautensa luotujaan kohtaan. Ajatellessamme tuon ajan ihmisiä, mihin sijoittaisit itsesi heidän joukossaan? Minä olin sylkemässä, huutamassa solvauksia, pilkkaamassa… Minä olisin ollut yhtä sokea! Minä löin Hänen käsiensä läpi naulat – välittämättä Hänen tuskanhuudoistaan - minä se olin Parin vuosituhannen takaa katsellessani tuota näytelmää, en voi itkemättä ajatella Jeesuksen hirvittäviä kärsimyksiä vuokseni. Tiedän, että Jeesus olisi milloin vain voinut luopua Isänsä antamasta tehtävästä, mutta Hän oli uskollinen kuolemaan saakka. Hän rakasti meitä niin, että otti kantaakseen kaikki meidän syntimme, että meillä olisi ikuinen elämä. Minkä arvon sinä annat Jeesuksen kärsimysten tielle? Onko Hän sinulle rakas siksi, että Hän rakasti sinua ensin suunnattoman suurella rakkaudellaan ja kärsi kaiken tämän edestäsi? - Kiitäthän tänään kanssani Jeesusta Kristusta, Jumalan Poikaa Hänen kuolemastaan

ja

ylösnousemuksestaan.

Siinä lepää ainoa toivomme tämän

syntisen maailman keskellä. Tuo uhri

”Koko kirjoitus kuului: Tämä on Jeesus

on sinunkin edestäsi annettu.

Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.”

Matt.27:32-44. Matkalla he kohtasivat

[Novum]

Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja

38. Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiin-

pakottivat hänet kantamaan Jeesuk-

naulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen

sen ristiä.

oikealle, toinen hänen vasemmalle

”Ristiinnaulittavaa ohjattiin yleensä

puolelleen.

sellaisia katuja pitkin, joiden varrella

”Jes.53:12:ssa oleva profeetan sana

oli eniten ihmisiä, jotta mahdollisim-

käy tässä toteen: Hänet luettiin pahan-

man monet saisivat nähdä pahanteki-

tekijäin joukkoon.” [Novum]

jän.” [Novum]

39. Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Pää-

33. Kun he tulivat paikkaan, jota kutsu-

tään nyökyttäen

taan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi,

”On kauheata ajatella, että kansan

”Origenes

perimätiedosta,

hengelliset johtajat olivat ensimmäis-

jonka mukaan Kristus ristiinnaulittiin

ten joukossa pilkkaamassa kuolevaa.”

samalla paikalla, johon Aadam oli

[Novum]

haudattu.” [Novum]

40. he sanoivat: "Sinähän pystyt hajot-

34. he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi

tamaan temppelin ja rakentamaan sen

viiniä, johon oli sekoitettu sappea.1

uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta

Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut

nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan

juoda. {Kuolemantuomiota toimeen-

Poika. Tule alas ristiltä!" 41. Ylipapit

pantaessa annettiin tuomitulle viiniä

yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lain-

lievittämään tuskia. Sappi lienee teh-

opettajien ja vanhimpien kanssa. He

nyt juoman mahdottomaksi juoda.}

sanoivat: 42. "Muita hän kyllä on aut-

35. Kun he olivat ristiinnaulinneet

tanut, mutta itseään hän ei pysty aut-

Jeesuksen, he jakoivat keskenään

tamaan. Onhan hän Israelin kuningas,

hänen vaatteensa heittämällä niistä

tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me

arpaa.

uskomme häneen.

”’Ristiinnaulitseminen (stauroō’, lyödä

”Jeesus ei käyttänyt valtaa pelastaak-

paalu maahan) suoritettiin lyömällä

seen itsensä. Hän ei pyytänyt Isäänsä

kädet ranteista nauloilla kiinni ristiin

lähettämään enkeleitä vapautuakseen

(Joh 20:25), ja Jeesuksen tapauksessa

siitä hetkestä. Jos hän olisi pelastanut

myös jalat.” [Novum]

itsensä, hän ei olisi voinut pelastaa

36. Sitten he jäivät sinne istumaan ja

muita. He olisivat uskoneet häneen,

vartioivat häntä.

jos hän olisi astunut alas ristiltä. Me

”He vartioivat, että kukaan ei tulisi

uskomme häneen siksi, että hän ei

pelastamaan ristiinnaulittua, ennen

astunut alas!” [Novum]

kuin kuolema oli tapahtunut.” [No-

43. Hän on pannut luottamuksensa

vum]

Jumalaan - pelastakoon Jumala nyt

37. Hänen päänsä yläpuolelle he kiin-

hänet, jos on häneen mieltynyt! On-

nittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi

han hän sanonut olevansa Jumalan

hänen tuomionsa syy: "Tämä on Jee-

Poika." 44. Samalla tavoin häntä pilk-

sus, juutalaisten kuningas."

kasivat myös rosvot, jotka oli ristiin-

kertoo

naulittu yhdessä hänen kanssaan.


www.pasikallio.fi

7.6.2017

Sivu 35 / 152

”Ainoastaan alussa molemmat ryövärit

”Jeesus tuli kiroukseksi meidän täh-

lihassa», 1 Piet 3:18. Esiripun repeä-

osallistuivat pilkkaamiseen” [Novum]

temme, Gal 3:13. Hänet tehtiin synnik-

minen tapahtui siihen aikaan päivästä,

si meidän edestämme, 2 Kor 5:21. Siksi

jolloin pyhäkössä poltettiin suitsutus-

Jumala todella hylkäsi hänet. Tämä oli

ta. Se oli varmasti palvelusvuorossa

hänen suurin kärsimyksensä. Rangais-

oleville papeille kauhea järkytys. Jee-

tus pantiin hänen päällensä. Jes 53:5

suksen viimeiset sanat ristillä olivat:

Jeesus maistoi Jumalan vihan meidän

»Isä, sinun käsiisi minä annan henke-

sijastamme. Jeesus joutui Jumalan

ni.» Tämän sanottuaan hän antoi hen-

hylkäämäksi, jotta me emme joutuisi

kensä, Luuk 23:46. Nyt Jeesuksen suu

siihen asemaan.” [Novum]

oli sulkeutunut, mutta Jumala jatkoi

47. Tämän kuullessaan muutamat

puhumista. Esirippu halkesi, samoin

siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa

kalliot. Maa järisi.” [Novum]

Eliaa."

52. haudat aukenivat, ja monien pois-

”Nyt ei ollut Elian aika tulla (Mal 4:5).

nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat

Oli Messiaan aika kuolla.” [Novum]

ylös.

48. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan

”On selvää, että heitä ei herätetty

sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani

elämään maan päällä. Joko heidät

kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle

temmattiin heti ylös heidän näyttäy-

juotavaa. 49. Toiset sanoivat: "Katso-

tymisensä jälkeen tai yhdessä Jeesuk-

taanpa nyt, tuleeko Elia hänen avuk-

sen kanssa neljäkymmentä päivää

seen."

myöhemmin. Ylösnousemus oli alka-

”Monissa vanhoissa käsikirjoituksissa

nut. Jeesus oli ensimmäinen, sen jäl-

on tässä lisäys: »Ja eräs toinen otti

keen tulivat nämä.” [Novum]

keihään ja pisti häntä kylkeen, ja siitä

53. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuk-

vuoti vettä ja verta», vrt. Joh 19:34.”

sen ylösnousemuksen jälkeen he tuli-

[Novum]

vat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät

2.6.2017 ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut”? Matt.27:45-56 Jeesuksen kuolema Olemme tulleet kertomuksessamme Raamatun, ja koko ihmiskunnan tärkeimpään hetkeen. Siihen kulminoituu elämä ja kuolema, tuomio ja iankaikkinen elämä. Jeesus ei pyytänyt meitä muistamaan

Hänen

syntymäänsä,

vaan Hänen kuolemaansa! Vaikka Hänen syntymänsä oli suuri hetki maailmalle, sitäkin suurempi on Hänen kuolemansa. Hän antautui kertakaikkiseksi uhriksi, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Pimeyden valta on voitettu ja synnin valta on kukistettu – ikuisesti! – Kiitos rakas Jeesus siitä, mitä Sinä teit edestämme! Matt.27:45-56. Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. ”Pilatus tuomitsi Jeesuksen kuudennen hetken alussa, ja pimeys alkoi tämän hetken lopussa. Tämä pimeys ei ollut mikään tavallinen auringonpimennys. Pääsiäinen sattuu aina täydenkuun aikaan, minkä vuoksi kyseessä ei voinut olla auringonpimennys. Pimeys oli yliluonnollinen, läpitunkematon. Jeesuksen syntyessä syttyi yliluonnollinen valo, ja yö muuttui päiväksi. Hänen kuollessaan päivä muuttui yöksi.” [Novum] 46. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

50. Mutta Jeesus huusi taas kovalla

siellä monille. 54. Kun sadanpäällikkö

äänellä ja antoi henkensä.

ja miehet, jotka hänen kanssaan varti-

”Hän antoi henkensä, koska hän tah-

oivat Jeesusta, näkivät maan vavahte-

toi, silloin kun hän tahtoi ja niin kuin

lun ja kaiken, mitä tapahtui, he peläs-

hän tahtoi antaa sen (Augustinus).

tyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä

Kreikan kielessä sana (afēken) ilmaisee

oli todella Jumalan Poika!"

tahdosta riippuvaa tekoa.” [Novum]

”Oma kansa hylkäsi Herran, mutta

51. Sillä hetkellä temppelin väliverho

pakanat tunnustivat hänet.” [Novum]

repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa

55. Siellä oli myös useita naisia jonkin

vavahteli, kalliot halkeilivat,

matkan päässä tätä katselemassa.

”Temppelissä oli kaksi esirippua. Si-

Galileasta lähtien he olivat kulkeneet

simmäinen riippui pyhän ja kaikkein-

Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä.

pyhimmän välissä. Se oli noin 18 met-

”Nämä naiset osoittivat Mestaria koh-

riä korkea ja 9 metriä leveä, nyrkin

taan suurempaa rohkeutta ja rakkaut-

paksuinen, ja sen alas laskemiseen

ta kuin ne miehet, jotka olivat luvan-

sanottiin tarvittavan 300 papin apua.

neet kuolla hänen kanssaan. He olivat

Tämä esirippu kuvasi sitä, että tietä

seuranneet Jeesusta hänen viimeisellä

pyhimpään ei ollut vielä aukaistu.

matkallaan Jerusalemin pääsiäisjuhlil-

Esirippu kuvaa samalla Jeesuksen

le, ja olivat koko ajan palvelleet häntä

ruumista, Hebr 10:20. Esirippu repesi

varoillaan, Luuk 8:3.” [Novum]

juuri silloin, kun Jeesus »kuoletettiin


www.pasikallio.fi

7.6.2017

Sivu 36 / 152

56. Heidän joukossaan olivat Magda-

58. Hän meni Pilatuksen puheille ja

eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen

lan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti

pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski

päivän kuluttua nousen kuolleista.'

Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

antaa sen hänelle.

”Vastustajat muistivat Jeesuksen en-

”Jeesus oli aiemmin ajanut Magdalan

”Roomalaisilla oli tapana jättää rikolli-

nustukset paremmin kuin hänen omat

Mariasta seitsemän riivaajaa.” [No-

set useiksi päiviksi riippumaan ristille

opetuslapsensa. He olivat joko kuul-

vum]

villieläinten ja petolintujen saaliiksi.

leet ne itse tai ymmärtäneet, että se

Juutalaisten

kuului hänen oppiinsa.” [Novum]

3.6.2017 ”Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.” Matt.27:57-66 Jeesuksen hautaaminen Jeesuksen

hautaamista

seurasivat

muutamat henkilöt. Ihailen naisten rohkeutta Jumalan Pojan äärellä – samalla hetkellä kun opetuslapset olivat jo palaamassa entiseen ammattiinsa kalastajina. Kaikki olivat peloissaan, sillä merkkejä oli tapahtunut, joka vahvisti Herraan uskovien luottamusta Jumalaan, mutta taas toisaalta vainon kohteeksi joutuminen olisi todennäköistä – tappoivathan he Jeesuksenkin. Saatamme rakentaa inhimillisiä rakenteita, estääksemme Jumalan toiminnat, mutta ne ovat jo edeltä käsin tuhoon tuomitut. Jumalan tahto tulee tapahtumaan, eivätkä siinä sinetöimiset ja vartijasotilaat mitään auta. Ihmisen Pojalla ei ollut, mihin laskea päänsä. ”Hänellä ei ollut omaa hautaa. Hän kantoi toisten synnit ja kuoli toisten puolesta, ja toisen hautaan hänet laskettiin”! Matt.27:57-66. Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. ”Joosef ei ollut osallistunut muiden neuvoston jäsenten päätökseen, Luuk 23:50-51. Joh.19:38:ssa sanotaan, että hän ei juutalaisten pelosta ollut aiemmin uskaltanut julkisesti tunnustautua Jeesuksen opetuslapseksi.” [Novum]

laki

kielsi

tämän,

5.Moos.21:22-23. Nyt oltiin erityisen

64. Käske siis vartioida hautaa tarkoin

tarkkoja, koska oli edessä suuri juhla-

kolmanteen päivään asti, etteivät

päivä. Joosefin rohkeuteen oli kenties

hänen opetuslapsensa pääse varasta-

vaikuttanut se, että Jeesuksen kuole-

maan häntä ja sanomaan ihmisille:

maa seurasivat ilmeiset ihmeet, mikä

'Hän on noussut kuolleista.' Viimeinen

vastasi profeettojen ja Jeesuksen omia

villitys olisi silloin ensimmäistä pa-

ennustuksia - sillä rohkeutta hän to-

hempi." 65. Pilatus vastasi heille:

della tarvitsi uskaltaessaan toimia tällä

"Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjes-

tavalla.” [Novum]

täkää haudan vartiointi niin hyvin kuin

59. Joosef otti ruumiin, kääri sen puh-

taidatte." 66. He lähtivät ja varmistivat

taaseen pellavavaatteeseen

haudan sinetöimällä kiven ja asetta-

”Joosefin teko oli uhrautuva, jolla hän

malla vartion.

saattoi itsensä seremoniallisesti saastaiseksi seitsemän päivän ajaksi. Hän ei nyt saanut osallistua pääsiäisen viettoon, mutta rakkaus Jeesukseen voitti kaiken tämän.” [Novum] 60. ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion

4.6.2017 ”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.” Matt.28:1-15

ovelle suuren kiven ja lähti pois. ”Jeesuksella ei ollut omaa hautaa. Hän kantoi toisten synnit ja kuoli toisten puolesta, ja toisen hautaan hänet laskettiin.” [Novum] 61. Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä. ”Nämä hurskaat naiset eivät voineet poistua paikalta, jonne Jeesus oli haudattu. He olivat viimeisiä, jotka jättivät hänet hänen kuolemansa jälkeen, ja ensimmäiset, jotka saivat nähdä hänet ylösnousseena.” [Novum] 62. Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. 63. He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että

Jeesuksen ylösnousemus Oli tullut valtava voitonpäivä! Pimeys on lopullisesti voitettu ja pahan valta kukistettu. Hirvittävä kärsimysnäytelmä sai uuden käänteen, kun Jumala herätti oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen kolmantena päivänä. Tästä alkoi uusi aikakausi – uuden ja vanhantestamentin välillä. Jeesuksen syntymä, elämä ja kuolema huipentuvat voitokkaaseen riemuun! Teurastettu Jumalan Karitsa elää ikuisesti! Jeesus ilmestyi naisille haudalla ja monelle opetuslapselle. Heidän oli vaikea uskoa tapahtunutta todeksi, siitä huolimatta, että Jeesus oli puhunut usein heille kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan.


www.pasikallio.fi

7.6.2017

Sivu 37 / 152

Matt.28:1-15. Sapatin päätyttyä, vii-

”Jos Jeesus olisi jäänyt hautaan, ope-

”Juudaksen he olivat ostaneet halvalla.

kon ensimmäisen päivän koittaessa,

tuslasten toiminta olisi päättynyt,

Nyt he tarvitsivat paljon enemmän

tulivat Magdalan Maria ja se toinen

mutta nyt heitä odottivat uudet tehtä-

rahaa.” [Novum]

Maria katsomaan hautaa.

vät, joita ylösnoussut tulisi heille an-

13. He sanoivat sotilaille: "Sanokaa,

”Kaikkien yhdentoista opetuslapsen

tamaan.” [Novum]

että hänen opetuslapsensa tulivat

olisi pitänyt olla haudalla, jos he olisi-

8. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtai-

yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat

vat uskoneet Jeesuksen sanat ylös-

kaa peloissaan ja riemuissaan, ja rien-

hänet.

nousemuksesta. Naiset olivat ristin

sivät viemään sanaa Jeesuksen opetus-

”Ratkaisu oli täysin naurettava. Roo-

juurella ja näkivät hänen kuolevan.

lapsille.

malaiselle sotilaalle koitui kuoleman-

Usko

ylösnousemukseensa

”Pelko ja ilo liittyvät joskus yhteen (Ps

rangaistus, jos hän nukahti vartiopai-

kenties kuoli samanaikaisesti.” [No-

2:11). Sellaisen mielialan ihminen voi

kalleen. Ja kukapa olisi voinut nukkua,

vum]

saada Jumalan ilmestyessä.” [Novum]

kun suurta kiveä siirrettiin. Jos he

2. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä,

9. Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä

nukkuivat, eivät he myöskään voineet

sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta.

vastaan ja tervehti heitä. He menivät

tietää, että juuri opetuslapset varasti-

Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja

hänen luokseen, syleilivät hänen jalko-

vat ruumiin.” [Novum]

istuutui sille.

jaan ja kumarsivat häntä.

14. Ja jos tämä tulee maaherran kor-

”Maanjäristys oli toinen kolmen päi-

10. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää

viin, me kyllä lepytämme hänet ja

vän sisällä (27:51). Kiveä ei vieritetty

pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni,

järjestämme niin, ettei teille koidu

siksi, että Jeesus pääsisi ulos, vaan

että heidän pitää lähteä Galileaan.

ikävyyksiä."

jotta maailma näkisi tyhjän haudan.”

Siellä he näkevät minut."

”Heidän mielestään tämä varmasti

[Novum]

”Huolimatta kaikesta Jeesuksen rak-

niissä olosuhteissa oli paras ratkaisu.

3. Hän oli hohtava kuin salama ja hä-

kaudesta ja ilosta sekä enkelin vakuu-

Ihmisten, jotka osaavat valehdella

nen vaatteensa olivat valkeat kuin

tuksesta, että heidän ei tarvinnut pelä-

itsestään, on helppo valehdella myös

lumi. 4. Vartijat pelästyivät häntä niin,

tä, Jeesuksen oli tarpeen kuitenkin

toisista. Suostuttelut eivät olleet ko-

että alkoivat vapista ja kaatuivat maa-

sanoa sama asia. Hän oli nyt kirkastet-

vinkaan

han kuin kuolleet. 5. Enkeli kääntyi

tu, mutta hän kutsui kuitenkin opetus-

maailmassa. Monet roomalaiset vir-

naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te

lapsia veljiksi, Hebr 2:11. Ensimmäisen

kamiehet olivat tunnetusti valmiita

pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte

kerran Jeesus kutsuu opetuslapsia

lahjottaviksi, vrt. Apt 24:26.”

ristiinnaulittua Jeesusta. 6. Ei hän ole

veljiksi. Tämä on vakuutus, että hän

15. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin

täällä, hän on noussut kuolleista, niin

rakastaa heitä eikä ajattele heitä hal-

kuin heille oli sanottu. Heidän kerto-

kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan,

veksien, vaikka he ovat hänet pettä-

mustaan on juutalaisten keskuudessa

tuossa on paikka, jossa hän makasi.

neet. Ennen pääsiäistä hän oli kutsu-

levitetty tähän päivään asti.

”Roomalaisilla oli 30 kuolemaa tarkoit-

nut heitä ystäviksi (Joh 15:14-15).”

tavaa ilmaisua, mutta yhteenkään

[Novum]

niistä ei liittynyt toivoa. Jeesuksen

11. Naisten ollessa matkalla muutamat

ylösnousemus takaa meidänkin ylös-

vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja

nousemuksemme.

kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli

hänen

Hänen

ylös-

nousemuksensa tapahtui samanaikai-

tapahtunut.

sesti hänen kirkastumisensa kanssa, ja

”Ylipapit saivat tarkan selvityksen

niin tulee tapahtumaan myös meille.”

tapahtuneesta, ja heidän ainoa ajatuk-

[Novum]

sensa oli saada vartijat vaikenemaan

7. Menkää kiireesti sanomaan hänen

näkemästään.” [Novum]

opetuslapsilleen: 'Hän on noussut

12. Silloin nämä kokoontuivat neuvot-

kuolleista. Hän menee teidän edellän-

telemaan yhdessä vanhimpien kanssa

ne Galileaan, siellä te näette hänet.'

ja päättivät antaa sotilaille suuren

Tämä oli minun sanomani teille."

summan rahaa.

harvinaisia

roomalaisessa


www.pasikallio.fi

5.6.2017 ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt.28:1620

Matt.28:16-20. Kaikki yksitoista ope-

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne

tuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat

joka päivä maailman loppuun asti”

vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt

(Matt.28:20)

heidän mennä. 17. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät.

Lähetyskäsky

etapin - käydessämme läpi uudentestamentin ensimmäisen kirjan. Matteuksen evankeliumi on kertonut meille Jeesuksen syntymästä, Hänen elämästään ja työstään - ja sitten hirvittävästä ristinkuolemasta. Lopulta kertomus päättyy ylösnousemukseen ja lähetyskäskyn antamiseen. Tuo käsky velvoittaa kristittyjä yhä vieläkin parin tuhannen vuoden taakse. Meidän tehtävämme omana aikanamme on julistaa Kristuksen

evankeliumia

kaikessa maailmassa. Mikä voisi olla se keino, tai tehtävä, millä sinäkin voisit osallistua ilosanoman julistamiseen? Voisimmeko

lähipiireissä

osoittaa

toisillemme rakkautta ja samankaltaista hyvyyttä, mitä Jeesus osoitti aikansa ihmisille? - Ota kanssani uskon askeleita kohti evankeliumin työtä. Luota siihen, että Hän johtaa askeleesi, työsi ja toimesi niin, että se kaikki koituu evankeliumin eduksi. Miljoonien kristittyjen tehdessä pieniä asioita, syntyy kokonaisuus, jossa evankeliumin ilosanoma etenee ja saavuttaa kaikki kansat. Toisen osana voi olla antaa taloudellista tukea seurakunnan tekemälle työlle, kun taas toinen saattaa saada henkilökohtaisen kutsu lähteä palvelemaan erilaisiin tehtäviin - aina maailman ääriin asti. Mitä tahansa teemmekin, saamme siitä kerran palkan. On suurenmoista tietää myös, ettei meidän tarvitse tehdä työtä omin voimin, vaan Hän on lupauksensa mukaan ”kanssamme joka päivä maailman loppuun asti”!

6.6.2017

”Ensimmäiset kristityt uskoivat, eivät

Olemme saavuttaneet jälleen yhden

Jeesuksen

7.6.2017

Sivu 38 / 152

siksi, etteivät löytäneet Jeesuksen

APOSTOLIEN TEOT

kuollutta ruumista, vaan siksi, että he kohtasivat elävän Jeesuksen.” [No-

”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan

vum]

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on

18. Jeesus tuli heidän luokseen ja

teille luvannut ja mistä olette Minulta

puhui heille näin: "Minulle on annettu

kuulleet.” Apt.1:1-5

kaikki valta taivaassa ja maan päällä. ”’Valta (eksūsia)’ kuvaa kaikenlaista

Lupaus Pyhästä Hengestä

auktoriteettia, arvovaltaa. Tässä sana tarkoittaa Jeesuksen Jumalalta saamaa

Evankeliumi ei pääty ristinkuolemaan!

toimivaltaa. Hän toimii yhteisymmär-

Hauta on tyhjä ja siitä alkoi apostoli-

ryksessä Isän kanssa.” [Novum]

nen aikakausi. Tuli hengellisen elämän

19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat

uusi ulottuvuus, joka on ulottuvillam-

minun

kastakaa

me vielä tänäänkin! Apostolien teot

heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

lähtivät liikkeelle Pyhän Hengen täyt-

nimeen

tymyksestä, ja niin myös apostolien

”Kasteen sisältönä on Herralle vihki-

teot jatkuvat siinä voimassa – yhä

minen ja edellytyksenä evankeliumin

tänäänkin! Ajattele, sinäkin voit kokea

julistaminen ja sen vastaanottaminen.

samat suurenmoiset kokemukset ju-

"Menkää siis" - siksi, että Herra on

malisen voiman alla, kuin apostolit

käskenyt, siksi, että hän on luvannut

aikanansa! Tulemme näkemään, miten

antaa heille tarvittavan voiman ja siksi,

ihmeellisesti Pyhä Henki auttoi aposto-

että hänen palvelijoidensa tulee tehdä

leja raamatun päivinä. Tämä sama

kaikkensa hänelle.” [Novum]

voima on kanssasi – Jeesuksen sovi-

20. ja opettakaa heitä noudattamaan

tusuhrin kautta! Syntisi on anteek-

kaikkea, mitä minä olen käskenyt tei-

siannetut Jeesuksen nimessä ja siksi

dän noudattaa. Ja katso, minä olen

sinulla on täysi etuoikeus kasvaa ja

teidän kanssanne kaikki päivät maail-

vahvistua Hänen väkevyytensä voi-

man loppuun asti."

massa! Olkoon Pyhä henki runsaana

”Kastetta seuraa kaiken sen opettami-

yllämme ja johtakoon se meitä näke-

nen, mitä Herra on käskenyt omiensa

mään aikanamme Jumalan ihmeellisiä

pitää. Jeesus ei lähettänyt opetuslap-

tekoja!

siaan yksin. Hän jakoi taakan heidän

Apt.1:1-5. Edellisessä kirjassani, hyvä

kanssaan. Tätä osaa lähetyskäskystä

Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä

kutsutaan lupaukseksi, mutta se on

Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta

oikeastaan toteamus.” [Novum]

alkaen

”Sillä missä kaksi tahi kolme on ko-

”Hänen toimintansa ei päättynyt kuo-

koontunut minun nimeeni, siinä minä

lemaan, ylösnousemukseen ja tai-

olen heidän keskellänsä”(Matt.18:20).

vaaseenastumiseen. Hän alkoi maan

opetuslapsikseni:


www.pasikallio.fi

7.6.2017

Sivu 39 / 152

päällä ollessaan työn, ja hän jatkaa sitä

he saisivat tämän siunauksen. Pietari

jokaiselle, ilman Pyhää Henkeä! Minä

taivaasta käsin seurakunnassa vaikut-

viittasi myöhemmin tähän Jeesuksen

tarvitsen joka hetki Jeesuksen tuomaa

tavan Pyhän Hengen välityksellä.”

lupaukseen puhuessaan Jerusalemin

armoa ja sovitusta. Sen tuoma puhta-

[Novum]

seurakunnalle (11:16).” [Novum]

us antaa minulle täyden etuoikeuden

2. aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. ”Jeesus palasi taivaaseen tällä tavalla lyhyen maan päällä olonsa jälkeen (Joh 16:28)

toimitettuaan

puhdistuksen

synneistä.” [Novum] 3. Heille hän myös monin kiistattomin

Pyhän Hengen täyteyteen ja johdatuk-

7.6.2017 ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Apt.1:6-14

todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. ”Maailma ei häntä nähnyt ristiinnaulitsemisen jälkeen. Alussa opetuslasten oli ollut hyvin vaikeata ymmärtää kuolleista

nousemisen

merkitystä

(Mark 9:10). Nyt Jeesuksen ylösnousemuksesta tuli heidän julistuksensa kulmakivi (4:33). Hän ei antanut heille näkyjä. Hän "puhui" heidän kanssaan ja antoi heille hengellistä ymmärrystä.” [Novum] 4. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. ”Heidän ei tarvinnut pelätä oman turvallisuutensa takia eikä myöskään pyrkiä liian innokkaasti pois kaupungista viemään sanomaa muualle, ennen kuin he olivat saaneet Jumalan voiman todistamiseen.” [Novum] 5. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää." ”Kastekäsky (Matt 28:18-20) edellyttää, että apostolit olivat jo kastettuja sillä kasteella, jolla he itse kastaisivat. Hengen kastetta, josta jo Johannes Kastaja oli puhunut (Mark 1:8), he eivät olleet vielä kokeneet. Mutta pian

seen. Hän antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat! – Se on lupaus meille jokaiselle, jotka Jeesukseen Kristukseen uskomme! Odottaessasi, rukoile, pyydä ja ano! Sinä saat Pyhän Hengen täyteyden, joka paljastaa kyllä salaisimmatkin syntisi! Sen läpivalaisun alla on suloista olla – niin kipeää kun oman raadolli-

Jeesus otetaan taivaaseen Olemme lukutekstissämme hetkessä, jolloin opetuslapsille ei ollut Jeesusta, eikä Pyhää Henkeä. He eivät olleet saaneet vielä kokea, miten Voima koskettaa ja johtaa eteenpäin. He olivat vain inhimillisen uskon varassa – kaiken kokemansa ja kuulemansa jälkeen. He eivät voineet tehdä mitään muuta, kuin palata yläsaliin rukoilemaan Jumalaa. Opetuslapset saivat lupauksen jostain, mitä he eivät vielä tunteneet. Ehkä heitä jännitti, mitä lupaus Pyhästä Hengestä tarkoitti – eihän sitä ihminen voi tietää ennen, kuin on saanut sen kokea! Vielä tänäänkin asiasta tietämättömät selittelevät, mitä oudoimpia selityksiä Hengen täyteydestä. Jotkut opettavat, että lapsi saa kasteessa sekä uudestisyntymän, että Pyhän Hengen. On vain niin, että tuo lapsi saattaa kasvaa ja elää täysin jumalattoman elämän, tietämättä ja kokematta lainkaan mitään senkaltaista, mitä opetuslapset saivat yläsalissa kokea. Älä tee mitään! Pysähdy ja mieti, oletko saanut täyteyttä Pyhässä Hengessä? Ilman tuota voimaa et kykene kulkemaan taivastiellä Jumalan johdatuksessa ja totuudessa. Sinä eksyt oman sielusi tuntemuksiin ja järkesi vähäisyyteen! Usko minua, niin käy

suutensa kohtaaminen tekeekin, on se kuitenkin tie pyhitykseen ja Jumalan Voiman todeksi elämiseen arkielämän keskellä. Uskothan, että Jeesuksella on antaa sinulle vieläkin enemmän taivaallisia aarteita! Nähdessäsi syntisyyttäsi, voit aina tehdä parannusta Jeesuksen Veren alla. Voit nöyränä Jeesuksen

lunastustyöhön

vedoten

tulla Isän eteen anoen Voimaa korkeudesta – Voimaa, joka auttaa vastustamaan syntiä, johtaa työhön elopellolle ja auttaa rakastamaan silloinkin, kun tulemme väärin kohdelluiksi. Jumalan voima auttaa näkemään asioita aina ikuisuuteen asti. Mitä merkitseekään tämä lyhyt aikamme ja taistelumme päivät ikuisuuden rinnalla?! Siksi Pyhä Henki on äärimmäisen tärkeä osa uskovaisuudessa ja elämämme keskellä. Täyttäköön Jumala sydämesi Voimalla korkeudesta! Tulkoon maljasi ylitsevuotavaksi ja pulputkoon sisimmästäsi elämän veden virtoja! Jeesuksen läsnäolossa – Hänen armossaan ja rakkaudessaan – saat elää tämän kaiken todeksi. Apt.1:6-14. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?" ”Valtakunta kyllä perustettaisiin, mutta ei sillä tavalla kuin apostolit odotti-


www.pasikallio.fi

7.6.2017

Sivu 40 / 152

vat. He toivoivat välitöntä vapautusta

9. Kun hän oli sanonut tämän, he näki-

päässä.

Rooman ikeestä, mutta niin ei kävisi.

vät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi

{Matka, joka sapattina oli lupa kulkea,

Päinvastoin heidän pääkaupunkinsa

vei hänet heidän näkyvistään.

noin kilometri.} 13. ja menivät siellä

hävitettäisiin.” [Novum]

”Heidän aikaisemmin Jeesukseen koh-

siihen taloon, jonka yläkerrasta oli

7. Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää

distuneet odotuksensa saivat nyt väis-

tullut heidän kokoontumispaikkansa:

aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman val-

tyä, kun Pyhän Hengen ilmoitus uudisti

Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas,

tansa nojalla on asettanut.

heidän uskonsa.” [Novum]

Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Mat-

”On paljon asioita, joita Herra haluaa

10. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä

teus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon

meidän tietävän, mutta tämä asia ei

vielä tähysivät taivaalle, heidän vieres-

Kiivailija ja Juudas Jaakobin poika.

kuulu niihin.” [Novum]

sään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuis-

”Jeesuksen opetuslapset olivat tilan-

8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä

ta miestä. 11. Nämä sanoivat: "Galile-

teessa, jollainen ei milloinkaan tule

Henki tulee teihin, ja te olette minun

an miehet, mitä te siinä seisotte katse-

toistumaan. Jeesus oli lähtenyt heidän

todistajani Jerusalemissa, koko Juude-

lemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka

luotaan, eikä Pyhää Henkeä ollut vielä

assa ja Samariassa ja maan ääriin

otettiin teidän luotanne taivaaseen,

lähetetty. He eivät voineet muuta kuin

saakka."

tulee kerran takaisin, samalla tavoin

odottaa.” [Novum]

”Voima annettiin tiettyä tarkoitusta

kuin näitte hänen taivaaseen mene-

14. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat

varten, lähetystyöhön ja todistajan

vän."

lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuu-

tehtävään. Kaikissa evankeliumeissa

”’Samalla tavalla’ merkitsee, että Jee-

luvien naisten sekä Jeesuksen äidin

tähdennetään sitä, ettei evankeliumia

suksen tulemus on oleva näkyvä, ruu-

Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.

saa rajoittaa yhteen kansaan eikä

miillinen ja kirjaimellinen, ja että hän

”Mariaa ei tämän jälkeen mainita enää

yhteen paikkaan. Se on vietävä kaikille

tulee pilvessä.” [Novum]

Raamatussa. Hän rukoili yhdessä mui-

ihmisille.” [Novum]

12. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta,

den kanssa eikä häntä suinkaan pal-

jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on

vottu.” [Novum]

lähellä

Jerusalemia,

sapatinmatkan

He

palasivat Jerusalemiin


Päivän jakeet: VK 21-22-2017 sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miek-

25.5.2017 "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu." Matt.26:47-56 Jeesuksen vangitseminen Olemme keskellä jännittävää kertomusta, jossa päähenkilö antautuu vihollisten käsiin - täysin tietäen, mitä tästä seuraisi. Jeesus kertoo opetuslapsilleen myös salaisuuden suuresta sotajoukosta, jonka Hän saisi avukseen vain pyytämällä. Miksi Hän ei käyttänyt tuota mahdollisuutta? Miksi Hän ei tuhonnut vastustajiaan, kun Hän Kaikkivaltiaan Poikana olisi voinut sen tehdä? - Siksi, että Hän rakasti ihmiskuntaa. Hän oli uskollinen kuolemaan saakka, että meillä olisi ikuinen uhri syntiemme edestä. Hänet vangittiin, että meille koittaisi vapautus. Matt.26:47-56. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat

olivat

lähettäneet.48.

Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni."49. Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Terve, rabbi!", ja suuteli häntä.50. Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.51. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.52. Silloin Jeesus

kaan kaatuu.

26.5.2017 "Vastedes te saatte nähdä Ihmisen

"Väkivalta ei koskaan tuo mukanaan

Pojan istuvan Voiman oikealla puolella

muuta kuin väkivaltaa. Sanat voivat

ja tulevan taivaan pilvien päällä."

tarkoittaa Jeesuksen halunneen sanoa,

Matt.26:57-68

että jos he nyt tarttuisivat miekkaan, he joutuisivat kaikki vaaratilanteeseen.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

Tässä korostetaan kuitenkin myös yleistä periaatetta." [Novum]

Jännitysnäytelmä

jatkuu

Jeesuksen

kuulusteluissa oikeudessa. Tuon ajan 53. Luuletko, etten voisi pyytää apua

ihmiset luulivat hallitsevan kaikkea ja

Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti

uskoivat säätämänsä oikeuden olevan

kaksitoista legioonaa1 enkeleitä ja

oikein. Ylitse meidän inhimillisyytem-

enemmänkin. {Legioona oli suurin

me on kuitenkin Jumalan suunnitelma

roomalainen joukko-osasto, vahvuu-

ja Hänen tarkoituksensa. Jumalan

deltaan 6000 miestä.}

tahdon toteutumiseen olen minäkin saanut luottaa monessa kiperässä

"Hän ikään kuin sanoi: Eikö minulla

tilanteessa. Ihmiset, jotka luulevat

oman jumaluuteni nojalla ole valta

saavansa vaikuttaa minuun, eivät voi

pyytää Isältäni apua?" [Novum]

kuitenkaan mitään jumalisille päämäärille. Ne toteutuvat vastustuksesta

54. Mutta kuinka silloin kävisivät to-

huolimatta! Jumalan hyvä tahto tulee

teen kirjoitukset, joiden mukaan näin

kuitenkin lopulta tapahtumaan.

täytyy tapahtua?"55. Jeesus sanoi sitten

miesjoukolle:"Tehän

olette

Matt.26:57-68. Vangitsijat veivät Jee-

lähteneet kuin rosvon kimppuun!

suksen ylipappi Kaifaksen luo, minne

Miekat ja seipäät käsissä te tulette

lainopettajat ja kansan vanhimmat

minua vangitsemaan. Minä olen joka

olivat kokoontuneet. 58. Pietari seura-

päivä istunut temppelissä opettamas-

si häntä jonkin matkan päässä ylipapin

sa, ettekä te ole ottaneet minua kiin-

pihaan saakka. Siellä hän istuutui pal-

ni.56. Mutta kaikki tämä on tapahtu-

velusväen

nut, jotta profeettojen kirjoitukset

kuinka kaikki päättyisi.

joukkoon

nähdäkseen,

kävisivät toteen."Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

"Pietari oli itse asiassa rohkea mies, kun uskaltautui ylimmäisen papin palatsiin. Johannes sai viedyksi hänet mukanaan pihalle, sillä hänellä oli suhteita ylimmäisen papin taloon" [Novum"] 59. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta,


jonka perusteella saisivat hänet sur-

masti samaa joukkoa, senhän kuulee

matuksi.

jo puheestasi."

"Kyseessä ei oikeastaan ollut mikään

27.5.2017

oikeusjuttu, vaan salahanke. Se oli

"Silloin Pietari alkoi sadatella ja van-

"Galilealaiset olivat tunnettuja siitä,

murha. "Väärä todistus (pseudomarty-

noi: "Minä en tunne sitä miestä." Sa-

että he eivät osanneet ääntää hepreaa

ria)" esiintyy tässä ja Matt 15:19:ssa."

massa kukko lauloi." Matt.26:69-75

oikein. Niinpä yhdelläkään galilealai-

[Novum]

sella ei ollut lupaa lausua siunausta Pietari kieltää Jeesuksen

60. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt,

synagoogan jumalanpalveluksessa. He äänsivät p:n b:ksi ja h:n k:ksi." [No-

vaikka monta väärää todistajaa esiin-

Rohkean ja sanavalmiin Pietarin käytös

tyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, 61.

osoittaa, miten veitsenterällä tuohon

jotka väittivät Jeesuksen sanoneen:

aikaan monet joutuivat elämään. Pie-

74. Silloin Pietari alkoi sadatella ja

"Minä voin hajottaa Jumalan temppe-

nikin virhe, tai väärään ryhmään kuu-

vannoi: "Minä en tunne sitä miestä."

lin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa

luminen saattoi johtaa henkensä me-

Samassa kukko lauloi. 75. Pietari muis-

päivässä." 62. Silloin ylipappi nousi

nettämiseen. Saatamme ajatella, miksi

ti, mitä Jeesus oli sanonut: "Ennen

paikaltaan ja kysyi: "Etkö lainkaan

Pietari kielsi Jeesuksen, mutta miten

kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät

vastaa heidän syytöksiinsä?" 63. Mutta

olisi meille itsellemme käynyt tuossa

minut." Hän meni ulos ja puhkesi kat-

Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi

tilanteessa? Se, mihin Pietari uskoi, oli

keraan itkuun.

hänelle: "Minä vannotan sinua elävän

nyt häviämässä taistelun. Hänet tapet-

Jumalan nimessä: sano meille, oletko

taisiin ja mitä sitten jäisi Pietarille?

"Näiden kyynelten läpi Pietari sai näh-

sinä Messias, Jumalan Poika." 64.

Hän oli tyhjän päällä, ymmärtämättä,

dä Mestarinsa entistä selvemmin."

"Itsepä sen sanoit" , vastasi Jeesus. "Ja

että vasta nyt alkoi toteutua jumaliset

[Novum]

minä sanon teille: vastedes te saatte

suunnitelmat. Alkoi matka kohti ikuis-

nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman

ta uhria - syntiemme tähden.

oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." 65. Silloin ylipappi

Matt.26:69-75. Pietari istui ulkona

repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän her-

pihalla. Hänen luokseen tuli palvelus-

jaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia

tyttö ja sanoi: "Sinäkin olit tuon gali-

tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän

lealaisen Jeesuksen seurassa." 70.

herjasi. 66. Mitä mieltä olette?" He

Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen

vastasivat: "Hän on ansainnut kuole-

ja sanoi: "En ymmärrä mistä puhut."

man." 67. He sylkivät nyt Jeesusta

71. Hän siirtyi sieltä portille päin, mut-

kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat

ta muuan toinen tyttö näki hänet ja

läimäyttivät häntä poskelle

sanoi paikalla oleville: "Tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa."

"Kasvoille sylkeminen ilmaisi kaikkein suurinta halveksuntaa." [Novum]

"Pietarissa taistelivat erilaiset tunteet. Pelko tahtoi ajaa hänet pakoon, mutta

68. ja ilkkuivat: "Profetoi, Messias,

rakkaus Mestariin pidätteli häntä. Hän

sano kuka sinua löi!"

pääsi vain portille saakka."[Novum]

"Luukas kertoo heidän peittäneen

72. Taas hän kielsi sen valalla vannoen

hänen kasvonsa niin, että hän ei voi-

ja vakuutti: "Minä en tunne sitä mies-

nut nähdä, kuka häntä löi." [Novum]

tä." 73. Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat: "Sinä olet var-

vum]

28.5.2017 ”Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.” Matt.27:1-2 Jeesus luovutetaan Pilatukselle Raskas yö jatkuu kertomuksessamme. Miten tärkeä asia olikaan ylipapeille ja kansan vanhimmille saada Jeesus raivattua pois tieltä. Sen osoittaa, että he yöllä toisten nukkuessa järjestelivät tätä salahanketta. Eikö asiaa olisi voinut hoitaa päivällä? He eivät ymmärtäneet, mikä voima ajoi heitä tekemään ihmiskunnan suurimman vääryyden, mutta samalla he auttoivat toteutumaan ihmiskunnan suurimman rakkaustarinan päätöksen toteutumisessa!


”Sillä niin on Jumala maailmaa rakas-

kielsi kaiken sen, mikä oli tullut hänelle

tanut, että Hän antoi ainokaisen Poi-

kovin rakkaaksi viimeisten vuosien

kansa, ettei yksikään, joka Häneen

aikana.

uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala

29.5.2017

Mitä Pietari teki langettuaan ja koh-

lähettänyt Poikaansa maailmaan tuo-

"Tein väärin, kun kavalsin viattoman

dattuaan pahimman heikkoutensa?

mitsemaan maailmaa, vaan sitä var-

veren." Matt.27:3-10

Hän itki katkerasti ja palasi harjoitta-

ten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei

maan entistä työtään kalastajana – Juudaksen loppu

olihan elämän jatkuttava. Kuitenkin

tuomita; mutta joka ei usko, se on jo

Pietari oli oppinut tuntemaan todelli-

tuomittu, koska hän ei ole uskonut

Juudas kohtasi mitä karmeimmalla

sen Jeesuksen ja Hänen luonteensa ja

Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

tavalla syyllisyytensä. Hänen rahanhi-

tahtonsa. Ehkä Pietari kaikkien kom-

Joh.3:16-18

monsa oli johtanut siihen, että hän oli

mellustensa, äkkipikaisuuksien ja liian

myynyt parhaan opettajansa pahim-

nopeasti lausuttujen sanojensa keskel-

Matt.27:1-2. Varhain aamulla kaikki

mille vihollisilleen. Toki tämän piti

lä oli huomannut, miten Jeesus torui

ylipapit ja kansan vanhimmat kokoon-

tapahtuman, mutta Juudas ei sitä

häntä ankarasti, mutta miten Hän

tuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen

käsittänyt. Hänen heikkoutensa ja

myös aina armahti! Pietari sai olla

surmaamisesta.

sielunvihollisen asettama ansa oli

Hänen opetuslapsensa loppuun asti,

hänelle houkutuksena liian suuri. Ah-

siitä huolimatta, että hän erehtyi ja

neus ajoi hänet tappamaan Jeesuksen.

rikkoi heikkoudessaan jotain kallisar-

”Kuolemantuomio vaati kaksi oikeudenkäyntiä, joiden välillä oli oltava yksi

voista.

päivä. Koska Suurelta neuvostolta oli

Miten me käsittelemme tänään omia

evätty oikeus julistaa kuolemantuo-

heikkouksiamme? Annammeko saata-

Jeesuksen ja Pietarin suhteesta kertoo

mioita, ainoastaan maaherra voi tehdä

nan käyttää meidän vallanhimoamme,

kauniilla tavalla heidän kohtaaminen

sen. Neuvoston oli siksi keksittävä

sanomisentarpeentyydyttämistä,

yl-

rannalla kaiken tämän jälkeen, kun

jokin syytös Jeesusta vastaan. Pietarin

peyttämme, omahyväisyyttämme, -

Jeesus odottaa rannalla kalastamassa

kieltäminen

arvattavasti

vai mikä on heikkoutemme, jota em-

olleita opetuslapsiaan. Pietari hyppää

kolmen tienoilla aamulla. Tähän ai-

me näe, ennen kuin synnin syvin ole-

veneestä ja lähtee rientämään kohti

kaan vuodesta aurinko nousee Juude-

mus täyttyy?! Juudaksen kohdalla

Jeesusta! Hän riensi kohti pelastusta –

assa kello viiden aikaan, joten neuvos-

tämä johti siihen, ettei hän enää voi-

toisin kuin Juudas. Pietari sai kohdata

to kokoontui niihin aikoihin (pitkäper-

nut elää tekemänsä asian kanssa.

jumalisen rakkauden Jeesuksen sa-

jantain aamuna).” [Novum]

Hänen syyllisyytensä oli liian raskas,

noissa. Siellä yhdistyivät taivas ja maa

sillä hän oli kavaltanut viattoman ve-

– tavalla, jota milloinkaan ennen ei

ren.

ollut nähty! Jumalinen anteeksianto oli

tapahtui

2. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.

voimassa! Täydellinen myötäeläminen Toinen langennut opetuslapsi samaan

ja hyväksyntä välittyivät Jeesuksen

”Juutalaisten syytös Jeesusta vastaan

aikaan ei kuitenkaan ajautunut näin

sanoista: ”Olenko Minä sinulle rakas”?

oli, että hän oli muka villinnyt kansaa

epätoivoiseen tekoon, mihin Juudas

ja kieltänyt sitä antamasta keisarille

hirttäytyessään

alla

Matt.27:3-10. Kun Juudas, Jeesuksen

veroa, Luuk 23:2. Pilkkaamissyytöstä

ajautui. Pietari koki varmasti saman-

kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu

Pilatus ei olisi koskaan hyväksynyt,

kaltaiset pettymyksentunteet itseään

kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei

Matt 26:65,66.” [Novum]

kohtaan, kuin Juudas. Olihan Pietari

saamansa kolmekymmentä hopeara-

ollut suuna ja päänä kaikessa, mitä

haa takaisin ylipapeille ja vanhimmille

syyllisyytensä

Jeesus teki! Hän sai kävellä vetten päällä ja hän oli ensimmäisenä tunnus-

”On mahdollista, että Juudas oli arvel-

tamassa Jeesuksen jumaluutta! Nyt

lut Jeesuksen selviytyvän tekemällä

hänkin oli pettänyt Jeesuksen. Hän

ihmeen. Juudaksen "katumus" ei joh-


tunut hänen tekemästään synnistä,

”Papit eivät voineet pitää epäpuhtaita

Pilatus ei aavistanut, että heidän osan-

vaan sen seurauksista. Rahat, joita

verirahoja. Koska he ostivat pellon

sa kerran vaihtuisivat. Pilatuksen ky-

Juudas oli aikaisemmin himoiten kat-

Juudaksen rahoilla, voidaan peltoa

symys Jeesukselle oli poliittinen, mutta

sellut, näyttivät hänestä nyt vasten-

aivan hyvin sanoa myös hänen pellok-

Jeesus tarkoitti hengellistä valtaa.

mielisiltä. Mutta hän ei itkenyt, niin

seen. ”[Novum]

[Novum]

Jumalan mielen mukaista murhetta (2

8. Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa

12. Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyt-

Kor 7:9).” [Novum]

kutsutaan Veripelloksi. 9. Näin kävi

tivät häntä, hän ei vastannut mitään.

kuin Pietari, 26:75. Kääntymys ei ollut

toteen tämä profeetta Jeremian sana: 4. ja sanoi: "Tein väärin, kun kavalsin

- He ottivat ne kolmekymmentä ho-

”Ihmiset eivät etsineet totuutta eivät-

viattoman veren." Mutta he vastasi-

pearahaa, hinnan, jonka arvoiseksi he

kä oikeutta, siksi vaikeneminen oli

vat: "Mitä se meitä liikuttaa? Omapa

tämän miehen israelilaisten puolesta

paras vastaus, jonka voi antaa.” [No-

on asiasi."

olivat arvioineet. 10. Ja he ostivat niillä

vum]

savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli ”Tunnustus oli merkittävä todistus Jeesuksen

viattomuudesta,

minua käskenyt.

mutta

kuule, kuinka raskaita todisteita he

hengellisiä johtajia se ei liikuttanut. Juudas ei tunnustanut syntiään Jumalalle, vaan niille, jotka olivat osallistuneet hänen kanssaan rikokseen.” [Novum]

13. Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö esittävät sinua vastaan?"

30.5.2017 ”Oletko Sinä juutalaisten kuningas”? Matt.27:11-26

14. Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti. ”Jeesuksen ei milloinkaan ollut vaikea

5. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. ”Matteus sanoo tässä Juudaksen hirttäneen itsensä, kun taas Pietari sanoo Apt 1:18: »Hän suistui alas ja pakahtui keskeltä». Juudas hirttäytyi ensin, mutta hänen käyttämänsä köysi ei luultavasti ollut tarpeeksi vahva, tai sitten oksa murtui ja hän syöksyi kallioihin.” [Novum] 6. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: "Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon." ”Tässä ylipapit tunnustavat maksaneensa rahaa saadakseen Jeesuksen surmatuksi.” [Novum] 7. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio Taistelu jatkuu hyvän ja pahan välillä. Sokeat ihmiset omassa uskonnollisuudessaan olivat mielestään vilpittömiä. He luulivat tekevänsä Jumalalle palveluksen tappaessaan Jeesuksen – ja niin he itse asiassa tekivätkin. Uhri uhrattiin juuri oikeaan aikaan ja sielunvihollinen luuli voittaneensa kamppailun. Jeesus tuomittiin ruoskittavaksi ja tapettavaksi hirvittävään ristinkuolemaan. He kirosivat Jeesuksen – Hänet, joka oli tehnyt pelkkää hyvää heidän keskellään! Sadat ja ehkä tuhannet onnettomat ja sairaat olivat saaneet ihmeellisen avun Jeesuksen käsien kautta, mutta se ei merkinnyt mitään suuren vihan ja kateuden rinnalla. Matt.27:11-26. Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit", Jeesus vastasi.

sanoa jotakin, kun oli kysymys raskautettujen

ihmisten

lohduttaminen,

mutta hän ei lausunut sanaakaan puolustaakseen itseään. Kukaan ei koskaan ole puhunut niin kuin se mies, mutta kukaan ei myöskään ole koskaan ollut niin vaiti kuin hän.” [Novum] 15. Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. ”Se oli poliittinen toimenpide kansan levottomuuden hillitsemiseksi.” [Novum] 16. Vankien joukossa oli nyt Barabbasniminen kuuluisa mies. ”Barabbas oli syyllistynyt siihen, mistä Jeesusta syytettiin”! [Novum] 17. Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: "Kumman haluatte? Vapautanko


Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" ”Barabbas oli

Pilatuksen mielestä

vaihtoehto, jota hän ei uskonut juuta-

25. Kaikki huusivat yhteen ääneen: 21. Maaherra kysyi nyt: "Kumman

"Hänen verensä saa tulla meidän ja

näistä kahdesta haluatte? Kumman

meidän lastemme päälle!"

päästän vapaaksi?" Väki vastasi: "Barabbaksen."

laisten hyväksyvän. Näin hän yritti

”Huutonsa toteutumisen he saivat pian kokea. Kansa huusi kylläkin ajat-

päästä irti koko kysymyksestä.” [No-

”Jeesus joutui mitä syvimmän inhimil-

telemattomasti, mutta uskonnolliset

vum]

lisen alennuksen kohteeksi. Pahinta

johtajat olivat täysin sokeita vihassaan

rikollista pidettiin häntä parempana.”

Jeesusta kohtaan.” [Novum]

18. Hän näet tiesi, että Jeesus oli pel-

[Novum]

kästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.

26. Silloin Pilatus antoi heille myöten 22. Pilatus kysyi: "Mitä minä sitten

ja vapautti Barabbaksen, mutta Jee-

teen Jeesukselle, jota sanotaan Kris-

suksen hän ruoskitti ja luovutti ristiin-

”Koska Pilatus tiesi tämän, hänen

tukseksi?" Kaikki vastasivat: "Ristiin-

naulittavaksi.

velvollisuutensa oli vapauttaa Jeesus. ”

naulittakoon!"

[Novum]

”Oli aina tapana ruoskia ne, jotka ris”Pilatus ei halunnut tuomita Jeesusta

tiinnaulittiin. Tämä rangaistus oli niin

19. Kun Pilatus istui tuomarinistuimel-

kuolemaan, ja hän teki epätoivoisia

kauhea, että monet kuolivat jo siihen,

laan, hän sai vaimoltaan sanan: "Älä

yrityksiä välttyäkseen siltä, mutta ei

ja toiset menettivät järkensä. Vain

tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin

onnistunut. Joh.19:6 osoittaa, että

harvat jäivät tajuihinsa ruoskimisen

hänestä viime yönä pahaa unta."

huuto »ristiinnaulitse» tuli ylipappien

jälkeen. Ruoskittava riisuttiin ja sidot-

ja palvelijoiden taholta. He tahtoivat

tiin selkä kumarassa tolppaan. Ruoska

Pilatuksen

saattaa tällaisella kuolemalla Jeesuk-

oli kolmihaarainen ja siinä oli teräviä

vaimo oli Claudia Procula. Idän kirkos-

sen kirouksen alaiseksi (Gal 3:13; 5

luun- ja metallinpalasia. On mahdollis-

sa on jopa julistettu hänet pyhimyk-

Moos 21:23).” [Novum]

ta, että Pilatus luuli Kristuksen kärsi-

”Perimätiedon

mukaan

seksi. Emme tiedä, mitä unta hän näki,

mysten näkemisen herättävän kansas-

mutta se oli varmasti selvä varoitus

23. "Mitä pahaa hän on tehnyt?" kysyi

Jeesuksen tuomitsemisen seurauksis-

Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä

ta. Ylipappien pohtiessa aamulla var-

kovemmin: "Ristiinnaulittakoon!"

hain innokkaina, miten saisivat raivatuksi Jeesuksen tieltään (j. 1) Jumala

”Pilatuksen kysymys ei ainoastaan

antoi tälle pakananaiselle unen, joka

vahvista syytetyn viattomuutta, vaan

osoitti Jeesuksen syyttömyyden. Hän

myös tuomarin heikkouden.” [Novum]

sa sääliä, mutta hän erehtyi.” [Novum]

31.5.2017 ”He väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä” Matt.27:27-31

jäikin ainoaksi, joka koko oikeudenkäynnin aikana rukoili Jeesuksen puo-

24. Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut

lesta ja puolusti häntä.” [Novum]

tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon

20. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyt-

nähden ja sanoi: "Minä olen syytön

tivät väkijoukon pyytämään Barabbak-

tämän miehen vereen. Tämä on teidän

selle armahdusta ja Jeesukselle kuo-

asianne."

lemantuomiota. ”Kansanjoukko ymmärsi varsin hyvin, ”Suuren neuvoston jäsenet eivät anta-

mitä hän tarkoitti. Käsien pesu merk-

neet periksi, eikä Jeesusta puolusta-

kinä siitä, että ei halunnut ottaa vas-

maan noussut kukaan. Kaikki hänen

tuuta.” [Novum]

ystävänsä olivat hajaantuneet tai sitten he vaikenivat.” [Novum]

Jeesus sotilaiden pilkattavana Näytelmä hirvittävästä kärsimyksestä jatkuu. Jeesuksen harteille laskettiin koko ihmiskunnan pahuus. Hän sai kokea täydellisen hyljätyksi tulemisen, pilkan ja ivan kohteeksi joutumisen ja raivokkaan vihan voiton katselemisen. Hän - synnitön ja syytön – kärsii maailman hirvittävimmän rangaistuksen julkisen häpeän alla ja se seppelöi Hänet kirkkaudella ja kunnialla.


Ymmärrämmekö täysin, miten suuresti

»seppelöitiin kirkkaudella ja kunnialla»

Jeesus joutui kärsimään edestämme?

”Tulipunainen vaippa oli oletettavasti

hänen

kärsiessään

kuoleman,

Käsitämmekö, että Hän astui siihen

lyhyt sotilastakki, jota upseerit käytti-

Hebr.2:9” [Novum]

vapaaehtoisesti - silkkaa rakkauttaan,

vät. Se kiinnitettiin soljella oikealta

ja vieläpä meidän syntisten ihmisten

olkapäältä. Sotilaat olivat kuulleet

30. He sylkivät hänen päälleen, ottivat

puolesta?! Minua ainakin murtaa se,

syytöksen, että hän väitti olevansa

häneltä kepin ja löivät häntä sillä pää-

että minun vuokseni on tehty näin

kuningas, ja siksi he keksivät pilkata

hän. 31. Aikansa pilkattuaan he riisui-

valtava ja suuri työ – että minullakin

häntä parhaansa mukaan osoittamalla

vat häneltä viitan, pukivat hänet hä-

olisi elämä! Hän totisesti kantoi har-

hänelle »kuninkaallista kunnioitusta»”.

nen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät

teillaan koko maailman synnit. Hän sai

[Novum]

viemään häntä ristiinnaulittavaksi.

taakan, että me saisimme kokea va-

29. väänsivät orjantappuroista kruu-

”Ristiinnaulitseminen oli kaikkein tus-

pautuksen, ilon ja riemun. - Kaikki

nun hänen päähänsä ja panivat ruoko-

kallisin tapa kuolla. Ristejä oli useita

syntimme annetaan anteeksi!

kepin hänen oikeaan käteensä. He

eri malleja. Jeesus ilmeisesti naulittiin

polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat

sellaiselle ristille, jossa on yksi vaa-

hänelle pilkaten: "Ole tervehditty,

kasuora ja yksi pystysuora puu.” [No-

juutalaisten kuningas!"

vum]

kokea sen syyllisyyden, häpeän ja

Matt.27:27-31.

Maaherran

sotilaat

veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympärilleen. 28. He riisuivat Jeesuksen

”He kruunasivat hänet ja sylkivät hän-

ja pukivat hänet punaiseen viittaan,

tä eivätkä aavistaneet, että hänet


Päivän jakeet: VK 20-21-2017 voimme todeta, että Jeesus todella

18.5.2017 "Ei kuitenkaan kesken juhlan", he sanoivat, "ettei kansa ala mellakoida." Matt.26:1-5 Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan Jeesuksen kärsimysten aika alkaa ja opetukset päättyvät. Olemme tulleet ihmiskunnan tärkeimpään vaiheeseen, johon kulminoituu koko luomakunta ja Jumalan suunnitelma! Meidän edestämme annetaan kertakaikkinen uhri. Syntimme ja kaikki rikkomuksemme annetaan sisältyy

anteeksi. jälleen

Kertomukseen

kerran

inhimillisiä

suunnitelmia, jotka eivät voi muuttaa Jumalan aikataulujen toteutumisia. Juuri siihen voimme luottaa omassakin elämässämme. Jumalan suunnitelmat toteutuvat kyllä ajallaan – juuri Hänen hyvässä tahdossaan! Sitä ei voi voittaa

3. Samaan aikaan kokoontuivat ylin

tiesi, mitä Hän sanoi. Tämä tarina on

papisto ja kansan vanhimmat ylipappi

julistettu evankeliumien mukana kai-

Kaifaksen palatsiin

kessa maailmassa! Juuri tänäänkin todistat tässä kanssani, miten Jeesuk-

”Kaifas, joka oli hänen koko nimensä,

sen sanat käyvät toteen! – Kun me

oli luultavasti melko hyvissä väleissä

teemme hyviä töitä jumalisen rakkau-

Rooman kanssa, koska hän sai pitää

den valtaamina, älkäämme mekään

virkansa harvinaisen pitkään (vuosina

välittäkö muiden nurjista kommenteis-

18 - 36 jKr.). Hän pelkäsi kovasti kapi-

ta. Rakastakaamme sydämestämme

naa.” [Novum]

Jeesusta Kristusta, Vapahtajaamme ja Herraamme! Hän on Kuningas ikuises-

4. neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 5. "Ei kuitenkaan

Matt.26:6-13. Kun Jeesus oli Betanias-

kesken juhlan", he sanoivat, "ettei

sa spitaalia sairastaneen Simonin ta-

kansa ala mellakoida."

lossa, 7. tuli hänen luokseen nainen, jolla oli

”Juhla kesti seitsemän päivää. Hengel-

alabasteripullossa hyvin kallista tuok-

listen johtajien päättäessä, että sitä ei

suöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen

tehtäisi juhlan aikana Jeesus sanoi

vuodatti öljyn hänen päähänsä.

ehkä samanaikaisesti, että se tapahtuisi juuri silloin. Jumalan suunnitel-

”Sekä Matteus että Markus sanovat,

mat toteutuvat.” [Novum]

että Jeesuksen pää voideltiin, kun taas Johannes mainitsee jalat. Tässä ei ole

sielumme vihollinen, eikä edes omat kompastelemisemme! Näethän Pieta-

mitään ristiriitaa. Joh 12:3 ilmaisee, että voidetta oli naulan verran, ja se

rinkin kohdalla, miten Jeesuksen valin-

19.5.2017

ta hänen kohdallaan toteutui - siitäkin

”Hän voiteli minut” Matt.26:6-13

huolimatta, että Pietari kielsi sadatellen Mestarinsa. Hänestä tuli kuitenkin

Jeesus voidellaan Betaniassa

Jeesuksen hellässä käsittelyssä alkuseurakunnan johtaja!

ta ikuiseen – ainoa valtiaamme!

Tämä kertomus on minulle yksi puhuttelevimmista Raamatun kertomuksis-

Matt.26:1-5. Kun Jeesus oli puhunut

ta. Ihminen toisten keskellä, inhimillis-

kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsil-

ten syytösten ympäröimänä – saa

leen: 2. "Kahden päivän kuluttua, niin

kuitenkin

kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin

Jeesuksen Kristuksen armollisuuden! -

Ihmisen Poika luovutetaan ristiin-

Kun tuo nainen on tehnyt ”työnsä,"

naulittavaksi."

Jeesus osoittaa hänelle ihmeellistä

kohdata

Vapahtajamme

laupeutta ja lupaa, että tämä tultaisiin ”Pääsiäinen oli juutalaisten suuri joka-

kertomaan jokaisessa paikassa, missä

vuotinen juhla, jota vietettiin Egyptistä

evankeliumia julistettaisiin! Nyt pari

lähdön muistoksi.” [Novum]

vuosituhatta

vuotta

myöhemmin

riitti koko ruumiille. Sanaa »minkä» ei ole alkutekstissä, joten kaikkea ei kaadettu päähän.” [Novum] 8. Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksuen: "Millaista haaskausta! ”He eivät olleet ymmärtäneet, että myös varojen käyttö kuuluu aitoon ja todelliseen rakkauteen.” [Novum] 9. Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille." ”Sekä Markus (14:5) että Johannes (12:5) mainitsevat summan - kolmesa-


taa denaria. Tämä on suunnilleen vuoden palkka, mutta rakkaus ei koskaan laskelmoi.” [Novum] 10. Jeesus huomasi tämän ja sanoi

20.5.2017 ”Paljonko maksatte minulle, jos toimitan

hänet

teidän

käsiinne?”

Matt.26:14-16

heille: "Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon.

”Suuri tragedia oli, että hän oli »yksi niistä kahdestatoista»

Ps.41:10.”

[Novum] 15. ja sanoi: "Paljonko maksatte minul-

Juudas pettää Jeesuksen

le, jos toimitan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen kanssaan kol-

”Jeesus ymmärsi ja puolusti naista. Opetuslapset olivat pahoittaneet naisen mielen ja saaneet hänet uskomaan, että hän oli tehnyt jotakin väärää.” [Novum] 11. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. ”Jeesuksen sanat saivat varmasti kavaltajan tuntemaan, että hän oli tekemisissä ihmisen kanssa, joka luki sydämen salatutkin ajatukset. - Tämän jälkeen heillä ei enää olisi mahdollisuutta kunnioittaa häntä maan päällä elävänä ihmisenä - miksi sitten nuristaan siitä, että hänelle osoitettiin kunnioitusta viimeisen kerran. Vrt. 5 Moos 15:11.” [Novum] 12. Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. 13. Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki." ”Jeesus teki naisen teosta kuolemattoman.” [Novum]

Juudas pettää Jeesuksen todellisuudessa hetkellä, jolloin hän alkaa etsi sopivaa ajankohtaa, tai soveliasta tilannetta Jeesuksen ilmiantamiseksi ylipapeille. Ehkä hän oli suuttunut ”voiteen haaskauksesta,” jonka arvo oli noin vuoden työpalkka. Rahanahneelle juuri tällainen olisi sopiva kimmoke kavaltamiselle. Toinen seikka saattaa olla siinä, että Juudas oli nähnyt Jeesuksen selviävän täysin mahdottomista tilanteista kerta toisensa

mestakymmenestä hopearahasta. ”Vaikuttaa siltä, että Maria ja Juudas olivat ne kaksi, jotka ensimmäisinä ymmärsivät, että Jeesus olisi kuoleva. He käyttäytyivät täysin eri tavoin. Toinen uhrasi kallisarvoisen voiteen, toinen pyysi 30 hopearahaa, orjan hinnan” [Novum] 16. Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.

jälkeen, ja hän ehkä ajatteli tienata vähän ylimääräistä pienellä haasteella. Juudas ehkä ajatteli, että jos Hän on

21.5.2017

Jumalan Poika, Hän varmasti selviäisi

"Minne tahdot meidän valmistavan

tästäkin

sinulle pääsiäisaterian?" Matt.26:17-

(niin

kuin

lopulta

ylös-

nousemuksen kautta kävikin). Kuiten-

25

kin tämä ”kikkailu” koitui Juudaksen omaksi tuhoksi. Hän oli mieltynyt

Pääsiäisateria

maalliseen rikkauteen, eikä enää ollut valveutunut. On luultavaa, että Juudas

Juutalaisten pääsiäisen viettoon kuu-

oli pettynyt Jeesuksen »epäonnistumi-

luu monia mielenkiintoisia tapoja

seen» maanpäällisen valtakuntansa

liittyen ruokailuihin ja perheen yhtei-

perustamisessa, johon Juudas oli täh-

seen hetkeen viettää juhlaa. Tämä

dännyt, ja että hän ei lainkaan ymmär-

tapahtui

tänyt häntä Jumalan Poikana ja »Her-

muistoksi ja onkin mielenkiintoista,

rana». Tässä olisi yksi selitys Juudak-

että samaan juhla-aikaan tapahtui

sen toimintaan.

Saatana sai otteen

koko ihmiskunnan vapautus synnin

hänestä, eikä hän häpeältään enää

orjuudesta! Jumalan aikataulut ovat

voinut elää. Tämäkin kertomus lopulta

tarkkoja ja niin tässäkin. Se mitä piti

kuului jumaliseen suunnitelmaan –

tapahtua, se oli väistämätöntä. Paikal-

uhrata kertakaikkinen uhri – meidän

la oli juuri oikeat henkilöt, että Hänet

jokaisen edestä.

kavallettiin ja luovutettiin ristiinnaulit-

Egyptistä

vapautumisen

tavaksi. Jeesus kehottaa lopuksi muisMatt.26:14-16. Silloin yksi kahdesta-

tamaan – ei Hänen syntymäänsä –

toista opetuslapsesta, Juudas Iskariot,

vaan Hänen kuolemaansa. Saamme

meni ylipappien luo


astua

pitkäperjantain

tapahtumiin

parin vuosituhannen takaa.

23. Jeesus vastasi heille: "Minut kaval-

liiton veri, joka kaikkien puolesta vuo-

taa mies, joka syö samasta vadista

datetaan syntien anteeksiantamiseksi.

kuin minä. Matt.26:17-25. Happamattoman lei-

”Sanat "monen edestä" eivät merkitse

vän juhlan ensimmäisenä päivänä

”Kaikki kastoivat samaan vatiin, joten

sitä, että kysymyksessä olisi rajoitettu

opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja

Jeesus ei tarkoin ilmaissut kavaltajaan-

lukumäärä. Kaikki voivat ottaa tämän

kysyivät: "Minne tahdot meidän val-

sa. Hän tahtoi, että he kaikki tutkisivat

vastaan ja tulla osallisiksi uudesta

mistavan sinulle pääsiäisaterian?"

itseään.” [Novum]

liitosta (Ilm 22:17), mutta kaikki eivät halua ottaa sitä vastaan, Ilm.22:15. -

”Opetuslapset eivät kysyneet, söisikö

24. Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin

"Liitto, diathēkē" (myös 'testamentti')

hän pääsiäislammasta, vaan missä

kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan,

on kahden osapuolen välinen sopimus,

tämä tapahtuisi. He pitivät tämän

mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen

kun taas "testamentti" on sellainen,

itsestään selvänä, vaikka ylipapit etsi-

Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi

minkä toinen määrää toisen hyväksi. ”

vätkin tilaisuutta ottaa hänet kiinni.”

parempi, ettei hän olisi syntynytkään."

[Novum]

[Novum]

25. Silloin Juudas, hänen kavaltajansa,

18. Jeesus sanoi: "Menkää kaupun-

kysyi: "Rabbi, en kai se ole minä?"

29. Ja minä sanon teille: tästedes en

"Itsepä sen sanoit" , vastasi Jeesus.

maista viiniköynnöksen antia ennen

kiin." Hän neuvoi, kenen luo heidän oli

kuin sinä päivänä, jona juon uutta

siellä mentävä, ja käski sanoa tälle:

viiniä teidän kanssanne Isäni valtakun-

"Opettaja sanoo: 'Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.'" ”Pääsiäislammasta ei saanut nauttia muualla kuin Jerusalemissa. Paikasta, missä se syötiin, piti nähdä temppeli.”

22.5.2017 ”Tämä on Minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien

anteeksiantamiseksi”

Matt.26:26-29

[Novum]

nassa." ”Viimeisen kerran Jeesus juo viinipuun antia maan päällä. Sana "uusi" tarkoittaa tässä jotakin, joka on laadullisesti uutta, ei ajallisesti. Se on toisen luontoista kuin se, mitä pidetään vanhana.” [Novum]

Jeesus asettaa ehtoollisen 19. Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. 20. Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21. Heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti: yksi teistä on kavaltava minut." 22. Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä: "Herra, en kai se ole minä?" ”Se, joka on syytön, osaa epäillä itseään väärin tekemisestä. Syyllinen sen sijaan aina kätkee tekonsa. Tässä kaikki opetuslapset reagoivat heti; Juudas selvästikin vähän myöhemmin (j. 25).” [Novum]

Jeesuksen Kristuksen ruumis, ja Hänen kallis verensä on annettu meidän

23.5.2017

edestämme. Saamme vielä tänäänkin

"Vaikka kaikki muut luopuisivat sinus-

muistaa Hänen kuolemaansa nautties-

ta,

samme ehtoollista. Voi, kunpa täysin

Matt.26:30-35

minä

en

koskaan

luovu."

ymmärtäisimme Jeesuksen sovitustyön suuruuden ja arvon edestämme!

Jeesus ennustaa opetuslasten luopu-

Ylistetty olkoon Jeesus Kristus – Juma-

misen

lan Poika! Hän toi totisesti meille pelastuksen!

Jeesus tuntee inhimillisyytemme ja heikkoutemme. Tämä kertomus osoit-

Matt.26:26-29. Aterian aikana Jeesus

taa sen, että oma uhomme johtaa vain

otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen

häpeään. Löytyisikö meistä nöyryyttä

opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja

Jumalan edessä niin, että jäisimme

syökää, tämä on minun ruumiini." 27.

vain Hänen varaansa ilman omaa tär-

Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa,

keilyä ja uhoamista?

antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki. 28. Tämä on minun vereni,


Matt.26:30-35. Laulettuaan kiitosvir-

Hänen kärsiessä suuren tuskan alla,

li:"Isä, jos se on mahdollista, niin men-

ren he lähtivät Öljymäelle.31. Silloin

täysin viattomana ja puhtaana, Hän

köön tämä malja minun ohitseni. Mut-

Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te

otti koko maailman synnit harteilleen

ta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin

kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoi-

ja kantoi ne ristin puulle. Mitä se mer-

kuin sinä."

tettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja

kitsee? Miten suhtaudumme omiin

lauman lampaat joutuvat hajalle.'32.

synteihimme? Yritämmekö sovittaa

"Jeesus kuoli synnin ja sen kirouksen

Mutta kuolleista noustuani menen

tekojamme selittäen ja suorittaen

alla. Hän oli Jumalan silmissä ainoa

teidän edellänne Galileaan."

katumusharjoituksia?

syntinen maailmassa. Hänen oli otet-

Jeesus sovitti jo kaiken. Se työ riittää ja

tava kantaakseen kaikkien muiden

"He tulisivat hylkäämään hänet, mutta

se on lahja sinulle! Ota avuksesi oike-

synnit." [Novum]

hän ei milloinkaan hylkäisi heitä" [No-

aan aikaan tämä armo, niin saat pelas-

vum]

tuksen sielullesi. Katso, nyt on otolli-

40. Hän palasi opetuslasten luo ja

nen aika, nyt on armon päivä!

tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän

33. Pietari keskeytti hänet ja sanoi:

sanoi Pietarille: "Ettekö te edes hetken

"Vaikka kaikki muut luopuisivat sinus-

Matt.26:36-46. Sitten Jeesus tuli ope-

vertaa jaksaneet valvoa kanssani?41.

ta, minä en koskaan luovu."

tuslasten kanssa Getsemane-nimiseen

Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi

paikkaan ja sanoi heille: "Jääkää te

kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on,

"Pietari varmasti tarkoitti, mitä sanoi,

tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla

mutta luonto on heikko."42. Hän meni

mutta hän teki kolme virhettä: a) Hän

rukoilemassa."

taas etäämmäksi ja rukoili toistami-

osoitti, ettei uskonut Jeesuksen sanoja

seen: "Isä, ellei tämä malja voi mennä

(j. 31). b) Hän yliarvioi itsensä (»minä

"'Getsemane' on hepreankielinen sana

ohitseni minun sitä juomatta, niin

en koskaan»). c) Hän ei osannut odot-

ja johdettu sanoista 'gat' 'puristin' ja

toteutukoon sinun tahtosi."43. Pala-

taa sellaista, mikä oli häntä kohtaava."

'šemen' 'oliiviöljy'." [Novum]

tessaan hän tapasi taas opetuslapset

[Novum]

nukkumasta, sillä uni oli alkanut pai37. Pietarin ja molemmat Sebedeuk-

naa heidän silmiään.

34. Jeesus vastasi: "Totisesti: tänä

sen pojat hän otti mukaansa. Murhe

yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä

alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui

"Jeesuksen oli käytävä taistelunsa

kolmesti kiellät minut."35. Pietari

tuskan valtaan.

yksin saamatta ainuttakaan rohkaisun

sanoi: "Vaikka minun pitäisi kuolla

sanaa ystäviltään." [Novum]

kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä."

"Jeesuksen rukoustaistelusta käyte-

Samaa vakuuttivat muutkin opetuslap-

tään sanaa "adēmoneō", joka tarkoit-

44. Hän jätti heidät siihen, meni taas

set.

taa 'olla levoton', 'olla kauhuissaan'."

kauemmaksi ja rukoili kolmannen

[Novum]

kerran samoin sanoin.45. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille:

24.5.2017 "Murhe alkoi nyt ahdistaa Häntä, ja Hän

joutui

tuskan

valtaan."

Matt.26:36-46.

38. Hän sanoi heille: "Olen tuskan

"Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki

vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa

on tullut. Ihmisen Poika annetaan

tässä ja valvokaa minun kanssani."

syntisten käsiin.46. Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo

"Syy Jeesuksen sanoihin ei ollut kuo-

lähellä."

leman ja tuskan pelko, vaan se, että Jeesus rukoilee Getsemanessa Kärsimyksen arvo: Mitä sinulle merkitsee Jeesuksen viimeiset vaiheet ennen ristinkuolemaa?

maailman synti pantiin hänen pääl-

"Jeesus ei sanonut: Paetkaamme vaa-

leen." [Novum]

raa, vaan: Kohdatkaamme se!" [Novum]

39. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoi-


Päivän jakeet: VK 19-20-2017 11.5.2017 ”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.” Matt.24:3-14 Ensimmäiset lopun merkit Maailman loppu ja lopunajan tapahtumat ovat aina kiinnostaneet ihmiskuntaa, sillä haluamme tietää, mihin ja miten tämä kaikki tulee päättymään. Osa uskovista jääkin ikään kuin jumiin, pohtiessaan tämän alueen asioita, ja he eivät näe ja ymmärrä, että elämässä on kaikkea muutakin. Tänään on aikamme uskoa, rakastaa ja palvella – niin seurakuntaa, kuin toinen toisiamme. siinä ohessa toki voimme tutkia, miten lopunajan tapahtumat etenevät. Jeesus halusi meidän kiinnittävän erityisesti näillä alueilla huomiota siihen, ettei mikään, tai kukaan saisi eksyttää meitä. Ymmärräthän, että meitä johtaa harhaan niin omat ajatuksemme, kuin väärät opettajatkin. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää tuntea Jumalan sanaa ja Hänen Henkensä johdatusta – joka päivä. Matt.24:3-14. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?" 4. Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 5. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia. ”Se, että he tulivat Jeesuksen nimessä, ei välttämättä merkinnyt sitä, että he olisivat käyttäneet tätä nimeä, vaan

että he ilmoittivat olevansa Messiai-

”Evankeliumia oli julistettu koko roo-

ta.” [Novum]

malaisessa maailmassa ennen Jerusalemin hävitystä, mutta jakeella on

6. Te kuulette taistelun ääniä ja sano-

epäilemättä lisämerkitys, lopun aikaa

mia sodista, mutta älkää antako sen

silmällä

pelästyttää itseänne. Niin täytyy käy-

(oikūmenē)", tarkoittaa koko asuttua

dä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. 7.

tai sivistynyttä maailmaa. Tätä sanaa

Kansa nousee kansaa vastaan ja valta-

käytettiin kuvaamaan Rooman valta-

kunta valtakuntaa vastaan, ja joka

kuntaa sen ollessa maailmanvalta,

puolella on nälänhätää ja maanjäris-

Luuk.2:1. On kysymys kansoista eikä

tyksiä. 8. Mutta kaikki tämä on vasta

yksittäisistä henkilöistä.” [Novum]

pitäen.

"Maailma

synnytystuskien alkua. 9. "Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. 10. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. ”Edellisen jakeen johdosta vääriä profeettoja on pidettävä ihmisinä, jotka ovat kuuluneet kristittyjen joukkoon. Heidän toiminnassaan on kuitenkin väärät vaikuttimet.” [Novum] 12. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. ”Sana "kylmenee (psykhō)" tarkoittaa 'hengittää, tuulla, viiletä'. Maailman hengen jäätävät tuulet puhaltavat Jumalan seurakunnan yli. Hengellinen voima viilenee.” [Novum] 13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. ”’Loppu (telos)’ tarkoittaa elämän tai myös ajan päättymistä. Se, joka tässä mainituista

koetuksista

huolimatta

elää edelleen Kristukselle ja palvelee häntä, pääsee Jumalan kirkkauteen.” [Novum] 14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

12.5.2017 ”He johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.” Matt.24:15-28 Suuri ahdinko Ahdistavatko

sinua

ajatukset

lo-

punajoista? Ajavatko sinua eteenpäin tietynlaiset tuntemukset, aivan, kuin etsisit turvaa ja lohtua pelokkaalle sielullesi? Raamatun ohje meille on hyvin yksinkertainen: •”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk.21:28 Haluan sinun miettivän kanssani, mitkä ovat niitä harhaanjohtavia tekijöitä elämässämme, jotka saavat meidät eksymään ja harhautumaan uskossamme? – Uskon sen olevan vain, ja ainoastaan sitä, ettemme kiinnitä enää katsettamme uskon alkajaan ja sen täydelliseksi saattajaan – Kristukseen, vaan lähdemme seuraamaan mitä ihmeellisimpiä väittelyitä Jeesukseen paluun yhteydessä olevista asioista. Onko todella tärkeää, että tiedämme tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo? Eikö


tärkeämpää ole sydämemme ehyt ja

”Sapattina sai kulkea noin kilometrin

riittää todisteeksi. Ei ole kysymys pai-

yksinkertainen usko Herraan Jeesuk-

pituisen matkan, 2000 kyynärää.”

kallisluontoisesta

seen Kristukseen? Aika näyttää, miten

[Novum]

huomataan sekä idässä että lännessä.”

kaikki tulee lopulta tapahtumaan.

21. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei

[Novum]

Tiedämme sanan perusteella riittäväs-

sellaista ole ollut maailman alusta

28. Missä on raato, sinne kokoontuvat

ti, joten tänään voimme harjoittaa

tähän päivään asti eikä tule koskaan

korppikotkat.

uskoa, rakkautta, rauhaa, armollisuut-

olemaan.

”Jae kävi toteen Jerusalemia hävitet-

ta ja kaikkinaista hyvyyttä kaikkien

”Ahdistus on aikaa, jolloin Jumalan

täessä, mutta se toteutuu lopullisesti.

niiden ihmisten kanssa, joita tässä

vihan maljat vuodatetaan ihmiskunnan

kun Jerusalem piiritetään juuri ennen

ajassa kohtaamme. Jeesuksen kanssa –

ylle, joka ei ole tahtonut ottaa vastaan

Jeesuksen tulemusta, kun hän astuu

kiinnittäen katseensa Häneen, saam-

hänen pelastustaan.” [Novum]

Öljymäelle. Vrt. Sak 14:1-5. "Raato

me elää ja olla turvassa! Hänen ar-

22. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksi-

(ptōma"

mossaan on meille kyllin.

kään ihminen ei säästyisi. Mutta valit-

'pudota') tarkoittaa kaatunutta ruu-

Matt.24:15-28. "Kun siis näette py-

tujen tähden se aika lyhennetään.

mista, vrt. latinan "cadaver", joka

hään paikkaan pystytettynä turmion

”On todennäköisempää, että kysymys

tulee sanasta "cado", kaatua.” [No-

iljetyksen, josta profeetta Daniel on

on niistä päivistä, jolloin Antikristus

vum]

puhunut - huomatkoon lukija tämän! –

hallitsee. Antikristuksen maailmanval-

”Jeesus viittaa Danielin ennustukseen

ta on saava äkillisen lopun, kun Kristus

(9:26-27), joka osittain toteutui syyria-

tullessaan tuhoaa hänet.” [Novum]

laisen hallitsijan Antiokhos IV Epi-

23. "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä

faneksen uhratessa vuonna 168 jKr.

on Messias', tai: 'Messias on tuolla',

sian pyhäkön alttarilla ja rakentaessa

älkää uskoko. 24. Sillä vääriä messiaita

alttarin kreikkalaisille jumalille (1 Mak

ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he

1:54-64; 2 Makk 6:1-9). Myös temppe-

tekevät suuria tunnustekoja ja ihmei-

lin hävityksessä sanat toteutuivat.

tä, niin että he johtavat, jos mahdollis-

Lopulta ennustus viittaa myös lopun

ta, valitutkin harhaan.

aikaan, jolloin antikristus saastuttaa

”Ahdistuksen aikana on aina ihmisiä,

temppelin asettumalla sinne ja vaati-

jotka tarttuvat vääriin messiaisiin kuin

malla kunnioitusta” [Novum]

hukkuva oljenkorteen. He uskovat

16. silloin on kaikkien Juudeassa asu-

valheisiin ja taikuuteen toivoen tilan-

vien paettava vuorille.

teen paranemista.” [Novum]

”Roomalaisten suoritettua ensimmäi-

25. Tämän minä olen teille nyt ennalta

sen hyökkäyksensä Jerusalemia vas-

ilmoittanut. 26. "Jos siis teille sano-

taan Cestius Galluksen johdolla he

taan: 'Hän on tuolla autiomaassa',

vetäytyivät äkkiarvaamatta takaisin.

älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan:

Tämän sotaliikkeen aikana kristityt

'Hän on sisällä talossa', älkää uskoko

lähtivät kaupungista, kuten Jeesus oli

sitä.

kehottanut.” [Novum]

”Hänen toinen tulemuksensa tiede-

17. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä

tään kaikkialla maailmassa. Jeesus

hakemaan mitään tavaroita talostaan,

varoittaa vääristä huhuista, joita liik-

18. eikä sen, joka on pellolla, pidä

kuu paljon vaikeina aikoina.” [Novum]

palata noutamaan viittaansa. 19. Voi

27. Sillä niin kuin salama leimahtaa

niitä, jotka noina päivinä ovat raskaa-

idässä ja valaisee taivaan länteen asti,

na tai imettävät! 20. Rukoilkaa, ettette

niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.

joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai

”Kristuksen paluu "(parūsia", ks. j. 3)

sapattina.

tulee olemaan näkyvä. Kukaan ei jää siitä epätietoiseksi. Hänen paluunsa

tapauksesta,

sanasta "piptō"

se

'kaatua',

13.5.2017 ”Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki” Matt.24:29-44 Ihmisen Pojan tuleminen Olemme menossa kohti mullistavia tapahtumasarjoja. Maailma pelästyy ja havahtuu synnin unestaan ja joutuu paniikkiin, sillä maailmalla ei ole turvaa. – Nosta katseesi, sillä vapautuksesi päivä on lähellä! Synti lakkaa ja samalla maailman pilkka ja halveksunta! Herramme Jeesus Kristus – Vapahtajamme saapuu ja Häneen uskovat pelastetaan! Matt.24:29-44. "Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. ”Vanha maailma häviää antaakseen tilaa uudelle. Voimat, jotka pitävät taivaankappaleita paikoillaan, planeettoja radoillaan, tulevat järkkymään. Maailma kulkee tuhoaan kohti.” [Novum]


30. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen

35. Taivas ja maa katoavat, mutta

Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat

minun sanani eivät katoa. 36. "Mutta

puhkeavat valituksiin, kun näkevät

sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan,

Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien

eivät taivaan enkelit eikä edes Poika,

päällä suuressa voimassaan ja kirk-

sen tietää vain Isä. 37. Niin kuin kävi

kaudessaan.

Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin,

”Koska Kristus ei itse selittänyt, mikä

kun Ihmisen Poika tulee.

tämä merkki on, on turha yrittää arva-

”Nooan ajalle oli leimaa-antavaa ke-

ta sitä. Hän nousi ylös pilven peittäes-

vytmielinen turvallisuuden tunne, ja

sä Hänet opetuslasten näkyvistä (Apt

vääryys sai kokonaan ylivallan.” [No-

19-11), ja Hän on tuleva takaisin tai-

vum]

vaan pilvien päällä.” [Novum]

38. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset

31. Suuren torven soidessa hän lähet-

söivät ja joivat, menivät naimisiin ja

tää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle

naittivat tyttäriään aina siihen päivään

kokoamaan kaikkialta, maan kaikista

asti, jona Nooa meni arkkiin. 39. Ku-

ääristä ne, jotka hän on valinnut.

kaan ei aavistanut mitään, ennen kuin

”Muinaisessa Israelissa pasuunat kut-

tulva tuli ja vei heidät kaikki mennes-

suivat kansan sotaan ja suuriin juhliin

sään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika

tai ilmoittivat uuden kuukauden alka-

tulee. 40. Kaksi miestä on pellolla:

vaksi. On todennäköistä, että kuvaus

toinen otetaan, toinen jätetään.

viittaa pyhien kokoamiseen taivaaseen

”Ulkonaisesti näillä kahdella ihmisellä

Kristuksen tullessa takaisin.” [Novum]

ei ole mitään eroa. Toinen on kuiten-

32. "Ottakaa oppia vertauskuvasta,

kin valmistautunut ottamaan vastaan

jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa

Jeesuksen. Siksi Jeesus tuleekin nou-

virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tie-

tamaan hänet.” [Novum]

dätte, että kesä on lähellä. 33. Samalla

41. Kaksi naista on jauhamassa viljaa:

tavoin te kaiken tämän nähdessänne

toinen otetaan, toinen jätetään. 42.

tiedätte, että se aika on lähellä, aivan

"Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä

ovella. 34. Totisesti: tämä sukupolvi ei

päivänä teidän Herranne tulee.

katoa ennen kuin kaikki tämä tapah-

”Jeesus ikään kuin käskee alati pitää

tuu. ”Tavallisimmat tulkinnat ovat

silmänsä auki voidakseen nähdä mer-

seuraavat: •Jeesus tarkoitti, että se

kit ja odottaa sitä päivää.” [Novum]

sukupolvi, joka kuuli hänen puhuvan,

43. Ymmärrättehän, että jos talon

näkisi Jerusalemin hävityksen, mikä

isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä va-

tapahtui 40 vuotta myöhemmin.

ras tulee, hän valvoisi eikä antaisi

•Sana "sukupolvi (genea)" voi tarkoit-

murtautua taloonsa. 44. Olkaa siis

taa myös kansanheimoa. Se viittaisi

tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee

tässä Juudan kansaan, joka ei milloin-

hetkellä, jota ette aavista.

kaan häviä. •Jeesus tarkoitti juutalai-

”Jos uskomme Jeesuksen tulemuk-

sia, joiden kanssa oli sinä päivänä ollut

seen, meidän on myös elettävä sen

tekemisissä (21:23 - 23:39). •Se suku-

mukaisesti.” [Novum]

polvi, joka näkee näiden tapahtumien alun (Luuk 21:30-31), näkee lopunkin, »tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki tapahtuu», Luuk21:32.” [Novum]

14.5.2017 ”Totisesti: herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa” Matt.24:45-51 Hyvä ja huono palvelija Raamattu puhuu usein ”hyvistä ja pahoista.” Se ei tarkoita epäonnistuvia ja onnistuvia, vaan ihmisen sydämen asennetta, joka on joko hyvä ja armollinen, tai paha ja vihaan taipuvainen. Sydämestä lähtee elämä. Siksi Jeesus kehottaa puhdistamaan sisäisen maailman ajatukset ja asenteen ennen ulkonaista sääntöjen noudattamista, joka olisi vain ulkokultaista teeskentelyä. Pahimmillaan tuo farisealainen teeskentely sydämen valvomattomuudessa johtaisi seurakunnan keskellä irstailuihin, väkivaltaan, juopotteluihin jne. – Miten toimimme silloin, kun johtajamme tai pomojemme tulemiset viivästyvät?

Teemmekö

uskollisesti

työtä, palvellen sitä tarkoitusta, mihin Hän on meidät aikanaan kutsunut? Tämän vertauksen Jeesus opetti meille: Matt.24:45-51. "Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palvelusväkensä esimieheksi katsomaan, että kaikki saavat ruokansa ajallaan? 46. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä! ”Hyvä palvelija tekee täsmälleen niin kuin hänen herransa on käskenyt. Hän ei istu toimettomana, vaan palvelee odottaessaan.” [Novum] 47. Totisesti: herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa. ”Kuuliaisuuden palkka ei ole lepoon pääseminen, vaan nimitys suurempaan tehtävään. Se, joka tekee Jumalan tahdon, saa hallita tulevassa maailmassa, 1 Kor 6:2-3.” [Novum]


48. "Mutta jos palvelija on kelvoton,

välitä Jumalan tahdosta. Lopulta he

kaikille. Menkää ostamaan kauppiail-

hän ajattelee: 'Herrani ei tule vielä

saattavat ajautua niin kauaksi Jumalas-

ta.'

pitkään aikaan',

ta, ettei heidän uskostaan ole jäljellä

"He eivät voineet auttaa. Oli liian

”Jos ihminen kadottaa sydämestään

enää muuta kuin nimi. Mihin sinä

myöhäistä laittaa lamppuja kuntoon,

näyn Herran tulemuksesta, se voi

ajattelet kuuluvasi – viisaiden, vai

ja vaikka he miten mielellään olisivat

johtaa käytökseen, joka mainitaan

tyhmien joukkoon? Saako Jeesus asua

tahtoneetkin, he eivät voineet auttaa.

jakeessa 49.” [Novum]

sydämessäsi – ulkoisista olosuhteistasi

Kenelläkään ei ole enempää hengellis-

49. ja hän alkaa lyödä tovereitaan ja

huolimatta – niin hyvinä, kuin huonoi-

tä voimaa ja armoa kuin hän itse tar-

syö ja juo juoppojen seurassa.

na päivinä? Rakastatko Herraa koko

vitsee oman tehtävänsä suorittami-

sydämestäsi? Onko Hän sinun toivosi,

seen. Jokaisen on kannettava oma

”Heti kun hänelle selviää, että hänen

jos tämä päivä olisi viimeinen elämäs-

kuormansa. Jumalan armo on koettava

herransa viipyy, hän muuttaa asennoi-

säsi? Luo kanssani katseesi Jeesukseen

henkilökohtaisesti." [Novum]

tumistaan. Hän esiintyy isäntänä ja

Kristukseen ja anna sydämesi ehdoitta

10. Mutta kun he olivat ostamassa

käyttää valtaansa muiden painostami-

Hänelle.

öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat

seen.” [Novum]

Matt.25:1-13. "Silloin taivasten valta-

valmiit, menivät hänen kanssaan hää-

50. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei

kunta on oleva tällainen. Oli kymme-

taloon, ja ovi suljettiin. 11. Jonkin ajan

arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hä-

nen morsiusneitoa, jotka ottivat lamp-

kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja

nen herransa tulee,

punsa ja lähtivät sulhasta vastaan.

huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'

”Palvelija lankesi omaan pahuuteensa.

"Vertauksen pääajatus on, että mei-

"Tyhmien pyyntö ei ollut rukous, vaan

Hänet yllätettiin käyttämästä väärin

dän tulee valvoa ja olla valmiit Jeesuk-

epätoivoinen huuto. Ymmärtäväiset,

saamaansa luottamusta, eikä hän

sen paluun varalta. Jakeessa 13 on

jotka olivat jo hääsalissa sisällä, eivät

pystynyt puolustautumaan.” [Novum]

koko vertauksen avainsana. Valmistau-

olleet rukoilleet eivätkä huutaneet. He

tuminen on välttämätöntä, sillä tulee

eivät myöskään olleet vaatineet sisälle

51. hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomit-

aika, jolloin siihen ei enää ole tilaisuut-

pääsyä. He pääsivät sisään armosta,

see hänet samaan paikkaan, jossa

ta. Ovi suljetaan." [Novum]

koska he olivat osoittaneet ottaneensa

teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja

2. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisas-

vastaan armon" [Novum]

kiristellään hampaita.

ta. 3. Tyhmät ottivat lamppunsa mutta

12. Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä

eivät varanneet mukaansa öljyä. 4.

en tunne teitä.' 13. "Valvokaa siis, sillä

Viisaat sitä vastoin ottivat lampun

te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

lisäksi mukaansa öljyastian. 5. Kun

"Sanat 'valvokaa siis' ovat Herran it-

sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi

sensä lausuma vertauksen keskeinen

väsyttää ja he nukahtivat.

opetus. Saman varoituksen hän on

"Vertauksen pääajatus ei ole valvomi-

antanut muissakin yhteyksissä, vrt.

nen, vaan valmistautuminen. Odotta-

Luuk 12:35" [Novum]

15.5.2017 "Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta." Matt.25:1-13 Viisaat ja tyhmät morsiusneidot Ihmisiä on aina viisaita ja tyhmiä. Toiset ymmärtävät, mikä on oikein ja miten tulisi toimia, mutta toiset ovat sokeita, ymmärtämättömiä, eivätkä huomaa, että heidän sielunsa hukkuu ikuiseen kadotukseen – vain siksi, etteivät ymmärrä ottaa vastaan Evankeliumia Jeesuksessa Kristuksessa. On myös niitä, jotka ovat kyllä päässeet pelastukseen kiinni, mutta ajan tullen he ovat laiskistuneet ja eivät enää

maton viivytys koitui uskon koetukseksi. Meistä voi tuntua, että Jeesus viivyttelee, mutta hän tulee oikeaan aikaan." [Novum] 6. Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!' 7. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. 8. Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.' 9. Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille

16.5.2017 ”'Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!'” Matt.25:1430


nen, vaan laiska. - Väärä alemmuuden

'Herra, minä tiesin, että sinä olet anka-

tunne laiskuuteen sekoittuneena ei ole

ra mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et

Tämä teksti puhuu uskollisuuden mer-

samaa kuin nöyryys.” [Novum]

ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et

kityksestä, ei siitä, miten suuria ja

19. "Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi

ole siementä viskannut.

millaisia urotekoja ihminen saa aikaan

ja vaati palvelijoiltaan tilitykset.

”Hänen herrastaan muodostamansa

elämänsä aikana. Vaikka kutsumuksesi

”Isäntä oli poissa niin kauan, että pal-

kuva oli harhaanjohtava. Hän piti isän-

olisi hyvin vähäinen, ole uskollinen

velijoilla oli hyvää aikaa asioida saamil-

tää miehenä, jota oli mahdoton palvel-

siinä. Entäpä, jos syntimme onkin

laan rahoilla. Samalla heidän uskolli-

la, sellaisena, joka ei koskaan ole tyy-

siinä, ettemme anna lahjojamme Ju-

suutensa ja kestävyytensä pantiin

tyväinen.” [Novum]

malan käyttöön? Mitä verukkeita selit-

koetukselle. Kun tilinteon hetki koit-

25. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi

täisimme Jumalalle, Hänen tullessa

taa, tiliä ei tehdä menestymisen, vaan

maahan. Tässä on omasi.'

kysymään, miten käytimme lahjamme

uskollisuuden ja vilpittömyyden mu-

”On varastamista hylätä Jumalan lahja

ja meille uskotun elämän?

kaan.” [Novum]

tai käyttää sitä väärin. Leiviskää ei ole

Matt.25:14-30. "Silloin on käyvä näin:

20. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi

tarkoitettu maahan kaivettavaksi vaan

Mies oli muuttamassa pois maasta.

toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: 'Her-

asioimista varten.” [Novum]

Hän kutsui puheilleen palvelijat ja

ra, sinä annoit minulle viisi talenttia.

26. Isäntä vastasi hänelle: 'Sinä kelvo-

uskoi koko omaisuutensa heidän hoi-

Kuten näet, olen hankkinut voittoa

ton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että

toonsa.

toiset viisi.'

minä leikkaan sieltä, minne en ole

”Ratkaisevana tekijänä ei tässä ole

”Palvelija ei saanut kiitosta siitä, että

kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en

odotus, vaan odotusajan palvelusteh-

oli onnistunut niin hyvin, vaan siksi,

ole siementä viskannut.

tävä. - Meidän tulee valvoa ja toimia.

että oli ollut uskollinen. - Pätevyys

”Jumala ei tuomitse ainoastaan siksi,

Valvominen on niiden lahjojen käyt-

ilman uskollisuutta ei kelpaa Jumalan

että ihminen tekee jotakin väärin,

tämistä, joita Jumala on meille anta-

edessä. Palvelija oli ollut vähässä us-

vaan myös siksi, että hän ei ole tehnyt

nut.” [Novum]

kollinen.” [Novum]

sitä, mikä on oikein. ” [Novum]

15. Yhdelle hän antoi viisi talenttia1

21. Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty!

27. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä

hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle

Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vä-

minun rahani pankkiin, niin että olisin

yhden, kullekin hänen kykyjensä mu-

hässä olet ollut uskollinen, minä panen

palatessani saanut omani takaisin

kaan. Sitten hän muutti maasta.

sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi

korkoineen.

”jokainen sai sen verran kuin hänellä

ilojuhlaan!'

28. - Ottakaa pois hänen talenttinsa ja

oli mahdollisuus hallita. – Ratkaisevaa

"Mene herrasi iloon" tarkoittaa: iloitse

antakaa se sille, jolla on kymmenen

ei ole leivisköiden määrä vaan se,

siitä, mistä Herrasi iloitsee, tulet saa-

talenttia.

miten ne käytetään.” [Novum]

maan saman ilon kuin Herrallasi on. -

”Kymmenen leiviskää saanut oli osoit-

16. "Se, joka oli saanut viisi talenttia,

Tässä puhutaan siunauksen kokemi-

tautunut sopivimmaksi saamaan uusia

ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä

sesta Jumalan luona taivaassa.” [No-

tehtäviä. ” [Novum]

kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi

vum]

29. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja

talenttia.

22. "Myös se, joka oli saanut kaksi

hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei

”Epäröimättä palvelija täytti isäntänsä

talenttia, tuli ja sanoi: 'Herra, sinä

ole, siltä otetaan pois sekin mitä hä-

käskyn ja suoritti hänelle uskotun

annoit minulle kaksi talenttia. Kuten

nellä on.

tehtävän. Hän oli uskollinen isännäl-

näet, olen hankkinut voittoa toiset

”Se, jolla ei ole mitään, on kieltäytynyt

leen ja toimi heti.” [Novum]

kaksi.'

käyttämästä niitä lahjoja, joita hänelle

17. Samoin se, joka oli saanut kaksi

23. Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty!

on annettu. Hän menettää senkin,

talenttia, voitti toiset kaksi.

Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vä-

mitä hänellä on. ” [Novum]

18. Mutta se, joka oli saanut vain yh-

hässä olet ollut uskollinen, minä panen

30. Heittäkää tuo kelvoton palvelija

den talentin, kaivoi maahan kuopan ja

sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi

ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiris-

kätki sinne isäntänsä rahan.

ilojuhlaan!'

tellään hampaita.'

”Kolmas palvelija aliarvioi omat mah-

24. "Viimeksi tuli se palvelija, joka oli

”Hän on menettänyt sekä palkan että

dollisuutensa. Hän ei ollut epärehelli-

saanut vain yhden talentin, ja sanoi:

autuuden. Laiskuus hengellisessä elä-

Palvelijoille uskotut rahat


mässä on vakava synti ja se rangais-

Matt.25:31-46. "Kun Ihmisen Poika

semme, tai alasti ja vaatetimme sinut?

taan samoin kuin pahuus. ” [Novum]

tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeli-

39. Milloin me näimme sinut sairaana

ensä kanssa, hän istuutuu kirkkauten-

tai vankilassa ja kävimme sinun luona-

sa valtaistuimelle. 32. Kaikki kansat

si?' 40. Kuningas vastaa heille: 'Toti-

kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa

sesti: kaiken, minkä te olette tehneet

ihmiset toisistaan, niin kuin paimen

yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni,

erottaa lampaat vuohista. 33. Hän

sen te olette tehneet minulle.'

asettaa lampaat oikealle ja vuohet

”Jumala katsoo vaikuttimiin, ei tulok-

vasemmalle puolelleen.

siin.” [Novum]

”Jumalan on helppo erottaa, ja ainoas-

41. "Sitten hän sanoo vasemmalla

taan hän pystyy sen tekemään. Kaikki

puolellaan oleville: 'Menkää pois mi-

muut voivat erehtyä. Oikealla puolella

nun luotani, te kirotut, ikuiseen tu-

on kunniapaikka.” [Novum]

leen, joka on varattu Saatanalle ja

34. Sitten kuningas sanoo oikealla

hänen enkeleilleen. 42. Minun oli

puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te

nälkä, mutta te ette antaneet minulle

Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä

ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette

valtakunnan, joka on ollut valmiina

antaneet minulle juotavaa. 43. Minä

teitä varten maailman luomisesta asti.

olin koditon, mutta te ette ottaneet

35. Minun oli nälkä, ja te annoitte

minua luoksenne. Minä olin alasti,

minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te

mutta te ette vaatettaneet minua.

annoitte minulle juotavaa. Minä olin

Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te

koditon, ja te otitte minut luoksenne.

ette käyneet minua katsomassa.' 44.

”Sekä rakkauden tekoja tekevien että

"Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, mil-

tekemättä jättävien mielenlaatu tuli

loin me näimme sinut nälissäsi tai

selvästi esiin. Tässäkään mainitut eivät

janoissasi, kodittomana tai alasti, tai

pelastu tekojensa kautta, mutta teot

sairaana tai vankilassa, emmekä aut-

todistavat heidän uskonsa aitouden.

taneet sinua?' 45. Silloin hän vastaa

Teot paljastavat sydämen todellisen

heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te

tilan. Ne ovat puun hedelmä.” [No-

olette jättäneet tekemättä yhdelle

vum]

näistä vähäisimmistä, sen te olette

36. Minä olin alasti, ja te vaatetitte

jättäneet tekemättä minulle.' 46. "Ja

minut. Minä olin sairas, ja te kävitte

niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen

minua katsomassa. Minä olin vankilas-

rangaistukseen, mutta vanhurskaat

sa, ja te tulitte minun luokseni.' 37.

iankaikkiseen elämään."

"Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle:

Kuningas puhui ensin vanhurskaille,

'Herra, milloin me näimme sinut nälis-

niin että väärintekijät kuulivat sen,

17.5.2017 ”Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa”? Matt.25:31-46 Viimeinen tuomio Onko teoilla merkitystä? Entä asenteilla ja pyrkimyksillämme? Riittääkö se, että eräänä päivänä tulimme uskoon ja annoimme sydämemme Jeesukselle Kristukselle? – Usko ei ole kirjahyllyn koriste. Se on työkalu, jota eletään todeksi arkielämän keskellä – sen pienissä hetkissä. Uskovana olemme saaneet kohdata armoa. Se velvoittaa meitä myös elämään armokeskeisesti toinen toistemme kanssa. Samoin aito usko synnyttaa rauhaa ja rakkautta. Sen tulisi tulla näkyviin elämämme keskellä – kanssaihmisten parissa. Mieti kanssani, onko lempeytemme tullut kaikkien tietoon (edes yhden ihmisen...?), ja rakennanko rauhaa silloin, kun oikeuksiamme poljetaan, meitä häväistään ja jaksammeko rakastaa silloin, kun omaisuuttamme viedään väärin perustein? – Tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, täyttymystä ja läsnäoloa! Pyhän Hengen kautta vuodatettu rakkaus sydämissämme saa aikaan myös asenteita, ajatuksia ja tekoja, joiden hedelmällinen voimanlähde on lähtöisin taivaasta.

säsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai

mutta jälkimmäiset lähetettiin kärsi-

janoissasi ja annoimme sinulle juota-

mään rangaistustaan ennen kuin edel-

vaa? 38. Milloin me näimme sinut

liset saivat palkkansa. [Novum]

kodittomana ja otimme sinut luok-


Päivän jakeet: VK 18-19-2017 4.5.2017 ”Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” Matt.22:23-33 Kysymys ylösnousemuksesta Raamatun tuntemuksen tärkeys – yhtä lailla Jumalan voiman tuntemisen kanssa – ovat äärimmäisen tärkeässä osassa silloin, kun halutaan tietää oikeasti jotain. Hengellisiä keskusteluja on turha käydä ilman näitä ominaisuuksia. Ilman sanan ja Jumalan voiman tuntemista, keskitymme epäolennaisiin ja miltei merkityksettömiin asioihin. Uskon ja evankeliumin ytimessä pysyäkseen, onkin tankattava aktiivisesti Jumalan sanan ravintoa ja antauduttava Pyhän Hengen johdatukseen uskon varassa. Myös nöyryys suuren Jumalan edessä on tärkeää, sillä ”niin kaukana, kuin taivas on maasta, on meidän ajatuksemme Jumalan ajatuksista.” •”Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi.” 1.Kor.3:20 •”Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee.” 1.Kor.8:2 Matt.22:23-33. Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 24. "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälkeläinen veljelleen.' 25. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut lapsia, leski jäi hänen veljelleen. 26. Samoin kävi toiselle veljelle, niin myös kolmannelle ja lopulta kaikil-

le seitsemälle. 27. Viimeisenä kaikista

toisten sydämen ajatuksia ja näki jopa

kuoli nainen. 28. Kenen vaimo hän on

heidän vaikuttimensa.” [Novum]

oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut naimisissa heidän jokaisen kanssa." 29. Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. ”Usko ylösnousemukseen perustuu kirjoituksiin.

Raamatun

opetuksia

pilkkanaan pitävät ihmiset tekevät sen usein lisäämällä jotakin, mitä siinä ei ole, ja sitten sanovat tätä mielettömäksi, naurettavaksi asiaksi.” [Novum] 30. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. ”Jeesus ei väitä enkelien olevan sukupuolettomia. Hän sanoo, että avioliitto kuuluu maanpäälliseen elämään. Se on tätä maailmaa varten tarkoitettu instituutio, joka varmistaa suvun jatkumisen. Kun ei enää ole kuolemaa, ei tule myöskään olemaan avioliittoa eikä suvun jatkamista.” [Novum] 31. Mutta ylösnousemuksesta puheen ollen - ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: ”Jeesus viittasi Mooseksen kirjoihin (2 Moos 3:6), siihen osaan Vt:a, jonka saddukeuksetkin tunnustivat. Niiden, jotka perustavat väitteensä kirjoituksiin, on myös tunnettava, mitä ne sisältävät!” [Novum] 32. 'Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien." 33. Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan. ”Kansa ei ainoastaan kuullut uutta tulkintaa, joka avasi heille kirjoitukset. He kohtasivat myös ihmisen, joka luki

5.5.2017 ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.” Matt.22:34-40 Kysymys suurimmasta käskystä Evankeliumi ja Jumalan hyvyys tähtää rakkauteen ja kaikkien hyvinvointiin. Me ihmiset emme vain tahdo käsittää sitä, vaan luulemme. että laki ja asetukset – ja niiden tarkka vaaliminen yhteiskunnassa toisivat rauhan ja pyhyyden maailmaan. Jumala on kuitenkin rakkaus. Jos me kaikki ihmiset täyttyisimme Pyhässä Hengessä Jumalisella rakkaudella, olisi tämä maailma hyvä paikka elää. Jeesuksessa voimme omistaa anteeksiantavan mielen ja saamme motivoitua myös toisten auttamiseen – kuka sitten onkaan apuamme tarvitseva lähimmäinen. Matt.22:34-40. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. ”Vaikka fariseukset olivat iloisia siitä, että Jeesus tukki saddukeusten suun, he eivät luopuneet omista yrityksistään saada hänet ansaan.” [Novum] 35. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Markuksesta näemme, että Jeesus sanoi hänen olevan lähellä Jumalan valtakuntaa, Mark.12:34.” [Novum] 36. "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" ”Toiset pitivät uhreja koskevia käskyjä suurimpina, toiset taas ympärileikka-


usta tai puhdistautumista koskevia.

jonka Jumala itse kirkastaisi. Kysymys

vietiin tuomioistuimen eteen. Aikojen

Laissa oli 613 käskyä, yhtä monta kuin

paljastaa myös Daavidin sanojen taka-

lopussa on heidän vuoronsa saapua

kymmenessä käskysanassa oli kirjai-

na olevaa Pyhää voitelua, joka saattoi

hänen tuomioistuimensa eteen. Kaikki

mia. Näistä 248 oli kehotuksia ja 365

sanojen käyvän toteen ajallaan.

tämä tapahtui pääsiäisviikon tiistaina.

oli kieltoja.” [Novum]

Matt.22:41-46.

Fariseusten

ollessa

koolla Jeesus kysyi heiltä:

Kukaan evankelistoista ei kerro mitään keskiviikon tapahtumista. Jeesuksen

37. Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa,

lähdettyä temppelistä tiistaina vaikut-

Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko

”Jeesuksella oli enemmän yhteistä

taa siltä, ettei hän enää koskaan pa-

sielustasi ja mielestäsi.

fariseusten kanssa kuin saddukeusten

lannut opettamaan sinne.” [Novum]

”Jeesus ei antanut tässä uutta käskyä,

ja herodilaisten kanssa. Vrt. Apt 23:6.

vaan uudisti vanhan ja antoi sille voi-

Ketään muita hän ei kuitenkaan anka-

makkaamman korostuksen.” [Novum]

rammin nuhdellut. Tämä johtui farise-

38. Tämä on käskyistä suurin ja tär-

usten ulkokultaisuudesta.” [Novum]

kein. 39. Toinen yhtä tärkeä on tämä:

42. "Mitä te ajattelette Messiaasta?

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Kenen poika hän on?" He vastasivat:

”Lähimmäinen on Jeesukselle jokainen

"Daavidin."

apua tarvitseva. Jos tämä on tärkein

”Annettu vastaus oli aivan oikea. Jo-

käsky, on itsekkyyden oltava suurin

kainen juutalainen lapsi olisi vastannut

synti. Raamattu opettaa itsensä kiel-

samalla tavalla.” [Novum]

tämistä, mutta ei itsensä loppuunku-

43. Silloin Jeesus kysyi: "Miksi Daavid

luttamista.” [Novum]

sitten Hengen innoittamana kutsuu

40. Näiden kahden käskyn varassa

häntä herraksi? Hän sanoo:

ovat laki ja profeetat."

”Daavid oli puhunut jumalallisen innoi-

”Kaikki ne ilmoitukset, joita Jumala on

tuksen

kautta aikojen antanut, perustuvat

Ps.110:1:sta.” [Novum]

näihin kahteen käskyyn. Sana "riip-

44. - Herra sanoi minun herralleni: Istu

puu" tarkoittaa jonkin varassa olemis-

oikealle puolelleni. Minä kukistan

ta, kuten ovi "pysyy" paikoillaan sara-

vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle.

noiden varassa.” [Novum]

”Tässä ensin mainittu "Herra" on Isä,

vallassa.

Lainaus

on

"minun Herrani" on Poika. Oikeanpuoleista sijaa pidettiin kunniapaikkana.”

6.5.2017 ”Kukaan ei pystynyt vastaamaan Hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä Häneltä mitään.” Matt.22:41-46 Daavidin poika ja Daavidin herra Jeesuksen pois meno alkoi lähestyä ja siksi Jeesus teki fariseuksille ”profetalisen” kysymyksen. Ehkäpä joku fariseuksista ymmärsi myöhemmin, mitä Jeesus tarkoitti ja miksi Hän esitti tällaisen kysymyksen. Tämä keskustelu avasi ymmärrystä sille, että Messias on Jumala, mutta on myös ihminen –

[Novum] 45. Jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?" ”Messias on sekä Daavidin Herra että Daavidin poika. Hän on sekä Jumala että ihminen.” [Novum] 46. Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään. ”Tässä Jeesus päättää keskustelunsa heidän kanssaan, mikä merkitsi samalla kaiken väittelyn lopettamista näiden hänen vihollistensa kanssa. Seuraavalla kerralla heidän tavatessaan hänet

7.5.2017 ”He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa.” Matt.23:1-12 Itsensä korottamisesta Valtataistelu ja oman edun ja kunnian tavoittelu on aina leimannut ihmiskuntaa. Vaikka aika ajoin seurakunnissa näiltäkin alueilta opetetaan, tuppaa opetukset unohtua käytännön elämässä. Uskovainenkin omaa lihallisen, turmeltuneen ja pahuuteen taipuvaisen ruumiin, eikä näin ole tavatonta, että seurakunnan keskelläkin ilmenee valtataisteluita. Vanhat ja kokeneet kristityt osaavat peitellä jälkensä ja himonsa tyydykkeet ”väkevillä raamatunjakeilla.” Valitettavasti parhainkin kristitty eksyy kauaksi Jumalasta, jos hän ei nöyrästi kysy Jumalan tahtoa. Onkin hyvä oppia ajattelemaan, että minun ei tarvitse päästä virkojen ja toimien tekijöiksi, vaan sen, jonka Jumala tahtoo siihen asettaa. Jumalan johdatus ja tarkoitus on kuitenkin parasta, mitä ihmisten kesken voisi tapahtua. Matt.23:1-12. Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: 2. "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.


”Heidän tuli opettaa, miten voidaan

käyttivät niitä aina. He yrittivät herät-

”’Mestari’,

elää Jumalan lain mukaan. Useimmat

tää huomiota tekemällä raamatunlau-

’(kathēgētēs),’ oli tiennäyttäjä, aukto-

kirjanoppineet olivat tähän aikaan

sekotelonsa leveiksi. [Novum]

riteetti. Jeesus ei tietenkään kiellä

fariseuksia, mutta kaikki fariseukset

6. he istuvat pidoissa mielellään kun-

apostolista opetustehtävää, jonka hän

eivät olleet kirjanoppineita. Kirjanop-

niapaikalla ja synagogassa etumaisilla

itse on säätänyt (Apt 13:1), mutta hän

pineet olivat juutalaisen lain virallisia

istuimilla

tähdentää, että opetuslapsista ei ku-

tulkitsijoita. Esran ajoista lähtien he

”Nämä ihmiset olivat kyltymättömiä

kaan saa hallita muita korostamalla

olivat pappeja, mutta myöhemmin

havitellessaan itselleen näkyvää ase-

itseään.” [Novum]

myös maallikkoja. Jeesuksen aikana on

maa. Aina he halusivat olla ensimmäi-

11. Joka teistä on suurin, se olkoon

laskettu olleen noin 6000 fariseusta.

siä. Synagoogassa etumaiset sijat oli

toisten palvelija.

Synagoogan opettajan tuolia kutsuttiin

käännetty seurakuntaan päin. Ne oli

”Jeesus asettaa opetuslasten keskinäi-

Mooseksen istuimeksi.” [Novum]

varattu vanhimmille ja kirjanoppineil-

sen

3. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja

le. Jaak.2:2-3:ssa mainittu arvokas

fariseusten elämänasenteelle. Vastak-

noudattakaa heidän opetustaan. Älkää

paikka viittaa mahdollisesti tähän.”

kain ovat kristityn nöyryys ja fariseuk-

kuitenkaan ottako oppia heidän teois-

[Novum]

sen ylpeys ja suuruudentavoittelu.”

taan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät

7. ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreil-

[Novum]

toista.

la tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä

12. Sillä joka itsensä korottaa, se alen-

”Jeesus teki eron viran ja viranhaltijan

rabbiksi1. {"Rabbi" on juutalaisen

netaan, mutta joka itsensä alentaa, se

välillä. Laki on Jumalan laki, vaikka itse

opettajan arvonimi.} 8. "Älkää te anta-

korotetaan.

perkele sitä opettaisi. Väärät opettajat

ko kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä

”Muiden hallitsemisella ja pätemisen

eivät voi tehdä tyhjäksi totuuden vaa-

on vain yksi opettaja ja te olette kaikki

tarpeella ei tulisi olla minkäänlaista

timuksia. Jumalan sanaa on toteltava

veljiä.

sijaa hengellisessä elämässä, ja todelli-

silloinkin, kun sitä julistetaan ulkokul-

”Sanasta oli kolme eri muotoa: rab,

sessa kristillisyydessä.” [Novum]

lattujen suulla. Mutta meidän ei tule

rabbi, rabbuuni. Nämä kuvasivat luul-

olla heidän kaltaisiaan.” [Novum]

tavasti arvostuksen eri asteita. Jeesus-

4. He köyttävät kokoon raskaita ja

ta kutsutaan sekä rabbiksi että rab-

hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ih-

buuniksi, Joh 1:38; 20:16. Jakeet 8-12

misten kannettaviksi, mutta itse he

koskevat opetuslapsia. Heidän ei tule

eivät halua niitä sormellaankaan lii-

käyttää sellaisia arvonimiä, jotka otta-

kauttaa.

vat kunnian Jumalalta.” [Novum]

”Uskonnolliset johtajat esitetään ikään

9. Älkää myöskään kutsuko isäksi ke-

kuin kamelinajajina, jotka aivan armot-

tään, joka on maan päällä, sillä vain

ta kuormaavat eläimen kohtuuttoman

yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa.

raskaasti. Kirjanoppineet tekivät kan-

”Kyse ei ole isän ja lapsen luonnollises-

sasta kuormien kantajia.” [Novum]

ta suhteesta. Jeesus arvostelee tässä

5. Kaiken minkä tekevät he tekevät

rabbiinisia arvonimiä. On siis kysymys

vain siksi, että heidät huomattaisiin.

»isästä» hengellisessä merkityksessä.

He käyttävät leveitä raamatunlauseko-

Arameankielinen sana oli "abba", joka

teloita ja panevat viittaansa isot tup-

oli myös kunnianimi (rabbi). Sana "isä"

sut,

edustaa myös auktoriteettia, täysival-

”Juutalaiset

käsittivät

määräyksen

taisuutta, käskyvallan omistajaa, ja

sanan sitomisesta otsalle ja käteen,

juuri siinä merkityksessä sanaa käyte-

raamatunlausekoteloita alettiin mah-

tään tässä. Sellainen oikeus kuuluu

dollisesti käyttää vasta pakkosiirtolai-

ainoastaan Jumalalle.” [Novum]

suuden ajan jälkeen. Tavalliset ihmiset

10. Älkää antako kutsua itseänne op-

pitivät raamatunlausekoteloita ainoas-

pimestariksi, sillä teillä on vain yksi

taan rukoillessaan, mutta fariseukset

mestari, Kristus.

josta

tässä

suhtautumisen

on

kyse

vastakohdaksi

8.5.2017 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.” Matt.23:13-36 Voi teitä! Tämän päivän teksti ei ole nurjaa mutinaa ja voihkimista. Ei, se on syvää sääliä, mutta myös syvää inhoa fariselaista elämänasennetta vastaan, sillä se tekee ihmiselämän vaikeaksi, jopa vaikeammaksi,

kuin

jumalattoman

elämän! Tänään voimme nähdä samantapaista käytöstä lahkolaisuuksissa, joissa vaaditaan mitä kummallisimpia vaateita Raamatun ulkopuolelta – että siten täytettäisiin pyhyyden ja


puhtauden mittaa. On miltei säälittä-

oman, kahta vertaa pahemman kuin

22. Niin myös se, joka vannoo taivaan

vää, että itsessään niin oikeassa olevat

itse olette.

kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen

ja oppineet olivatkin niin väärässä ja

”Proselyyttejä oli hyvin vähän, mutta

kautta ja hänen kauttaan, joka sillä

harhassa! Näin käy myös meille oman

he ottivat juutalaisen uskon todesta.

istuu.

ymmärryksemme

Usein heistä tuli jyrkempiä kuin kään-

23. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseuk-

varassa!

nyttäjänsä.

kastettiin,

set! Te teeskentelijät! Te maksatte

ja

viisautemme

Käännytetyt

Matt.23:13-36. "Voi teitä, lainopetta-

miehet ympärileikattiin ja he uhrasivat

kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja

jat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te

temppelissä. Näillä uusilla »juutalaisil-

kuminasta, mutta laiminlyötte sen,

suljette taivasten valtakunnan ovet

la» oli nyt kaikki samat edut ja velvolli-

mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmu-

ihmisten edestä. Itse te ette mene

suudet kuin juutalaiseksi syntyneellä-

kaisuuden, laupeuden ja uskollisuu-

sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka

kin. Monesti fariseukset tekivät kään-

den. Näitä teidän pitäisi noudattaa,

menisivät.

nynnäisiä vain saadakseen lukumäärän

noita muitakaan unohtamatta.

”Kirjanoppineilla ja fariseuksilla oli

kasvamaan. Uusia ei riittävästi opetet-

”Kirjanoppineet ja fariseukset olivat

paljon tilaisuuksia anastaa itselleen

tu. He olivat luopuneet taikauskostaan

hyvin tarkkoja, kun kysymyksessä

toisten omaisuutta petoksella. Hehän

eivätkä saaneet mitään sen tilalle, ja

olivat pienet, usein epäolennaiset

tunsivat lain. Vilpittömänä pidetyn

siksi heitä ei mikään sitonutkaan.”

seikat, mutta saattoivat olla välittä-

hurskauden vuoksi kansa myös luotti

[Novum]

mättä tärkeämmistä: oikeudenmukai-

heihin, Jeesus nuhtelee heitä siitä, että

16. "Voi teitä, te sokeat oppaat! Te

suudesta ja armahtavasta mielestä.”

he käyttävät väärin hurskaiden leskien

sanotte: 'Jos vannoo temppelin kautta,

[Novum]

omaisuutta. Joukko fariseuksia rukoili

se ei merkitse mitään, mutta jos van-

24. Te sokeat oppaat! Hyttysen te

tunnin ennen varsinaista rukoushetkeä

noo temppelin kullan kautta, vala on

siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!

ja tunnin sen jälkeen. Tämän he toisti-

sitova.'

”Ankarimmat

vat kolmesti päivässä ja saattoivat näin

”Oppimestarien sokeus oli tahallista, ja

viinin, etikan ja muut nesteet, jotta

rukoilla jopa yhdeksän tuntia päivässä.

siksi he olivat moraalisessa mielessä

eivät tietämättään nielaisisi mitään

Vika ei ollut rukouksen pituudessa,

vastuullisia.” [Novum]

epäpuhdasta. Jeesus mainitsi yhden

vaan siinä, että he harjoittivat sitä

17. Te sokeat typerykset! Kumpi on

pienimmistä ja yhden suurimmista

näön vuoksi. He halusivat tulla huoma-

tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen

juutalaisten

tuiksi erityisen hurskaina ihmisinä.”

kullan pyhittää?

Molempia pidettiin saastaisina ja siksi

[Novum]

”Opettajat eivät olleet ainoastaan

ne eivät kelvanneet syötäviksi. Vanha

14. ["Voi teitä, lainopettajat ja farise-

sokeita, vaan vielä pahempaa - mielet-

juutalainen käsky sanoi: Se joka tap-

ukset! Te viette leskiltä talot ja latelet-

tömiä, ja mielettömyys Raamatussa

paa sapattina kärpäsen on yhtä syylli-

te pitkiä rukouksianne vain näön vuok-

tarkoittaa usein samaa kuin suuri syn-

nen kuin se, joka tappaa kamelin (Je-

si. Sitä ankarampi tulee olemaan tei-

tisyys.” [Novum]

rus. Šabb.).” [Novum]

dän tuomionne.] 2 {Jae puuttuu van-

18. Te sanotte myös: 'Jos vannoo alt-

25. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseuk-

himmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark.

tarin kautta, se ei merkitse mitään,

set! Te teeskentelijät! Te puhdistatte

12:40.}

mutta jos vannoo alttarille pannun

maljanne ja vatinne ulkopuolelta,

”Näitä voi-huutoja ei ole ilmaistu vi-

uhrilahjan kautta, vala on sitova.'

mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja

hassa. Sana "ūai" sisältää myös surulli-

19. Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi,

hillittömyyttä!

sen sävyn. Niissä ilmenee Jumalan

uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhit-

”Olemme

vanhurskas viha, mutta se tulee sydä-

tää?

millainen on sisimpämme.” [Novum]

mestä, joka murtui rakkaudesta ihmi-

20. Se, joka vannoo alttarin kautta,

26. Sinä sokea fariseus, puhdista malja

siä kohtaan.” [Novum]

vannoo sekä alttarin että kaiken sen

ensin sisältä, muuten sitä ei saada

15. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseuk-

päällä olevan kautta,

ulkopuoleltakaan puhtaaksi!

set! Te teeskentelijät! Te kierrätte

21. ja se, joka vannoo temppelin kaut-

”Sydän on puhdistettava ensin. Silloin

maat ja meret hankkiaksenne edes

ta, vannoo samalla hänen kauttaan,

myös ulkoisen vaelluksen on mahdol-

yhden käännynnäisen, ja kun siinä

jonka asuinpaikka se on.

lista muuttua puhtaaksi ja pyhäksi.”

onnistutte, teette hänestä helvetin

[Novum]

juutalaiset

tuntemista

todellisuudessa

siivilöivät

eläimistä.

sellaisia,


27. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseuk-

viattomaan vereen, joka maan päällä

38. Kuulkaa siis: teidän temppelinne

set! Te teeskentelijät! Te olette kuin

on vuodatettu, hurskaan Abelin veres-

on jäävä asujaansa vaille.

kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta

tä aina Sakarjan, Barakjan pojan, ve-

”He torjuivat luotaan Kristuksen, ja

ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä

reen asti, hänen, jonka te tapoitte

jokainen talo, josta hän lähtee, jää

täynnä kuolleiden luita ja kaikkea

temppelin ja alttarin välille. 36. Toti-

hylätyksi ja autioksi. Sanat yltävät

saastaa.

sesti: tämä sukupolvi joutuu vielä

pidemmälle kuin temppelin tuhoami-

”Pinnalta haudat olivat kauniita, mutta

vastaamaan tästä kaikesta!

seen, Jerusalemin hävitykseen ja kan-

ne sisälsivät ainoastaan kuolleitten

”Ennustus toteutui vajaat 40 vuotta

san karkottamiseen. On kysymys koko

luita. Samalla tavoin oli fariseusten

myöhemmin, vuonna 70, kun Jerusa-

rabbiinista

laita. Heidän ulkonainen käytöksensä

lem hävitettiin.” [Novum]

tuomiosta.” [Novum]

järjestelmää

koskevasta

oli nuhteetonta, mutta heidän sydä-

39. Sillä minä sanon teille, että te ette

mensä oli täynnä ulkokultaisuutta,

minua tästedes näe ennen kuin sanot-

kateellisuutta, ylpeyttä, himoja ja vihaa.” [Novum] 28. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. ”Matt.5:8:ssa Jeesus puhui puhdassydämisistä. Ulkokultaisuus on sen täydellinen vastakohta.” [Novum] 29. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä 30. ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.' 31. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. 32. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! ”Isiensä mitan he tulivat täyttämään ääriään myöten tappamalla Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa. Paavali puhui samasta asiasta, 1 Tess 2:16. Vrt. 1 Moos 15:16.” [Novum] 33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion? 34. "Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. 35. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen

te: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee

9.5.2017

Herran nimessä!'"

”Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan!” Matt.23:37-39

”Jeesus viittaa tulemukseensa. Pitkä, monia voihuutoja sisältänyt puhe päättyy siihen, että Jeesus näkee hänet otettavan vastaan siunaten, kun hän tulee toisen kerran.”

Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta Jerusalemille, ja nyt koko ihmiskunnalle tarjotaan pelastusta Jeesuksessa

10.5.2017

Kristuksessa. Tämä tarjotaan siis sinullekin! Mitä arvelet Jeesuksen ajattele-

”Mutta Jeesus sanoi heille: ’Näettekö

van kohdallasi? Itkeekö Hän sinun

kaiken tämän? Totisesti: kaikki revi-

kovuuttasi, kylmyyttäsi ja sitä, miten

tään maahan, tänne ei jää kiveä kiven

hylkäät sielusi pelastuksen? Kautta

päälle.’” Matt.24:1-2

koko ihmiskunnan, ihmiset ovat aina

Temppelin hävitys

joutuneet valinnan paikalle, niin hy-

Mikään inhimillinen ei ole suurta Ju-

vässä kuin pahassa ja myös ikuisessa

malan edessä! Tästä todistaa raken-

elämässä

Kristuksessa,

nelmat Jerusalemissa Jeesuksen aikoi-

kuin ikuisessa kadotuksessa ilman

na, kun Jeesus ennusti sen kaiken

Jumalaa. Miten sinä valitset tänään?

tuhoutuvan. Millaiset rakenteet sinun

Matt.23:37-39. "Jerusalem, Jerusalem!

elämässäsi on suurempia, kuin Juma-

Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka

lan suunnitelmat? Tiedätkö, että Ju-

on lähetetty sinun luoksesi. Miten

malan purkaessa meidän rakennelmia,

monesti olenkaan tahtonut koota

niistä ei jää kiveä kiven päälle – jos niin

lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa

on Jumalan tahto. Raamatun päivinä

poikaset siipiensä suojaan! Mutta te

lakkautettiin myös niin sanottu ”vanha

ette tahtoneet tulla.

liitto.” – Uusi oli sijaan tullut ja vanha

”Luuk.19:41 sanoo Jeesuksen itkeneen

poistettiin tarpeettomana temppelei-

kaupunkia (oikeastaan 'ääneen valit-

neen, juhlamenoineen ja uskontoi-

taneen'). Jerusalemin asukkaat olivat

neen! Ymmärrämmekö tästä, että

itse vetäneet päälleen tuhon. Minä

Jumala tahtoo perustaa tulevan valta-

tahdoin mutta te ette tahtoneet.”

kuntansa Poikansa Jeesuksen Kristuk-

[Novum]

sen ikuiselle kuninkuudelle – ilman

Jeesuksessa


inhimillisiä rakennuksia ja vallan sym-

tääkseen

hänelle

temppelialueen

booleja?

rakennuksia.

tässä puhuu, olivat suunnattoman

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotus-

”Jerusalemin temppeli oli laajalti tun-

suuria, ne saattoivat olla jopa 12 met-

tuomiota niille, jotka Kristuksessa

nettu kauneudestaan, ja sitä pidettiin

riä pitkiä, leveyden ja korkeuden vaih-

Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen

yhtenä maailman ihmeistä. Talmudissa

dellessa neljästä kuuteen metriin.

laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapa-

sanottiin: Se, joka ei ole nähnyt Hero-

Josefus kirjoittaa joidenkin olleen

uttanut sinut synnin ja kuoleman lais-

deksen temppeliä, ei ole koskaan näh-

lähes parikymmentä metriä pitkiä.

ta. Sillä mikä laille oli mahdotonta,

nyt kaunista rakennusta.” [Novum]

Sellaisen

koska se oli lihan kautta heikoksi tul-

2. Mutta Jeesus sanoi heille: "Näette-

näytti mahdottomalta. Jerusalem ja

lut, sen Jumala teki, lähettämällä

kö kaiken tämän? Totisesti: kaikki

temppeli hävitettiin vuonna 70, ja

oman Poikansa syntisen lihan kaltai-

revitään maahan, tänne ei jää kiveä

tuomio oli niin täydellinen, että eräs

suudessa ja synnin tähden ja tuomit-

kiven päälle."

Turnus Rufus toi auran temppelin

semalla synnin lihassa, että lain van-

”Mikään ei ollut epätodennäköisem-

paikalle ja kynti maan sen kohdalta.

hurskaus täytettäisiin meissä, jotka

pää kuin tämä, mitä Jeesus sanoi.

Neljännellä

emme vaella lihan mukaan, vaan Hen-

Temppeli oli maan ylpeys, ja maassa

täyttyi lopullisesti, kun keisari Julianus

gen.” Room.8:1-4

oli nyt rauha. Muita temppeleitä on

epäonnistuneessa yrityksessään ra-

Matt.24:1-2. Kun Jeesus oli tullut ulos

raunioina ympäri maailmaa. Niiden

kentaa temppeli uudestaan siirsi pois

temppelistä ja oli lähdössä pois, ope-

rauniot ovat kertomassa katoavasta

ne kivet, jotka olivat vuoden 70 hävi-

tuslapset tulivat hänen luokseen näyt-

suuruudesta. Näin ei ole Jerusalemin

tyksestä jäljellä.” [Novum]

temppelin laita. Se on täydellisesti

hävitetty. Jotkut kivistä, joista Jeesus

rakennuksen

vuosisadalla

tuhoaminen

ennustus


www.pasikallio.fi

3.5.2017

Sivu 63 / 152

Päivän jakeet: VK 16-17-2017 27.4.2017 ”Minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Mutta te teette siitä rosvojen luolan." Matt.21:12–17 Temppelin puhdistaminen Kiltti, lempeä ja rakastava Jeesus – millaisen mielikuvan ovatkaan muokanneet pyhäkoulujen tädit mieliimme Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta!? – Ei Jeesus ollut nössö, joka ei saisi mitään aikaiseksi. Ei – Hän oli suoraselkäinen ja uskalsi kyllä tarvittaessa seistä sanojensa ja tekojensa takana. Jeesuksen tullessa temppeliin, Hän näki siellä tapahtuvan rahastusta ja köyhiltä riistämistä. Vanha perisynti, ahneus oli vallannut sen ajan uskonnolliset piirit ja he pyrkivät rikastumaan toisten tarpeesta suorittaa vaadittuja uhreja Herran temppelissä. Jumalalle pyhitetyssä paikassa siis harjoitettiin ”laillista” ryöstöä, ja siitäpä Jeesus kimpaantui niin, että laittoi kunnolla ranttaliksi! Matt.21:12–17. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ”Jeesus puhdisti pyhäkön kaksi kertaa. Ensimmäisestä kerrasta kertoo Joh.2. Se tapahtui hänen julkisen toimintansa alussa. juutalaisen tuli maksaa puoli sekeliä temppeliveroa, ja se oli maksettava pääsiäisenä. Tällöin oli käytettävä erityistä temppelissä käypää rahaa, ja monet joutuivat vaihtamaan

rahat varsin korkean kurssin mukaan.

Mitä me voimme tehdä silloin, kun

Tästä hyötyivät rahanvaihtajat.” [No-

laittomuus pääsee valtaan uskovien ja

vum]

hengellisten johtajien parissa? – Antakoon Herra meille viisautta, rohkeutta

13. ja sanoi heille: "On kirjoitettu:

ja pyhää kiivautta puolustaa sitä, mikä

'Minun huoneeni on oleva rukouksen

on oikein ja Hänen tahtonsa mukaista.

huone.' Mutta te teette siitä rosvojen luolan."

28.4.2017

”Ryövärien luola ei ollut paikka, jossa varastettiin, vaan ryövärien piilopaikka. Jeesus viittaa Jes.56:7 ja Jer 7:11:een.” [Novum]

keita ja rampoja, ja hän paransi heidät. ”Kumoon kaadettujen pöytien keskellä hän seisoi parantamassa sairaita.” [Novum] 15. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan "Hoosianna,

sa viikunapuu kuivettui.” Matt.21:18–22 Jeesus kiroaa viikunapuun Äkkiseltään seuraava Raamatun kertomus

14. Jeesuksen luo temppeliin tuli so-

temppelissä:

”’Ikinä et enää tee hedelmää.’ Siinä samas-

Daavidin

Poika!", he suuttuivat 16. ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nuo huutavat?" "Kuulen", vastasi Jeesus. "Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi'?" ”Jeesus vastasi selvän myöntävästi ja viittasi Ps 8:3:een. Hän ikään kuin sanoi: Lapset ovat siis oikeassa ja te väärässä.” [Novum] 17. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Missä ja milloin on meidän aikamme nousta puolustamaan totuutta ja Jumalan tahtoa omassa ajassamme?

antaa olettaa, että Jeesus oli äkkipikainen öykkäri Hänen kirotessaan hedelmättömän viikunapuun. Kuitenkaan tilanteessa ei ollut kysymys äkkipikaisuudesta, vaan koko kertomus on opetuksellinen - aiheesta ”usko.” Kertomus opettaa myös rukoilemisesta Jeesuksen nimessä – joka tarkoittaa enemmän Hänen tahtonsa mukaisia rukouksia - kuin, että käytämme Jeesus nimeä rukoillessamme. Rukouksemme tulee olla hengessä ja totuudessa olevaa rukousta – senkaltaisia rukouksia Jumala tahtoo. Rukousvastauksen hedelmä kertoo, mitä vastaus olisi, jos saisimme, mitä pyytäisimme. Tiedän, ettei Jumala anna minulle suurta lottovoittoa tai jotain vastaavaa, ellen olisi valmis ottamaan sitä vastaan - ja myös sen seurauksia. Joskus elämämme ja polkumme on tarkoitettu niin, että teemme työtä ansaiten leipämme ja juuri se elämä sisältää rikkaan johdatuksen niiden ihmisten luokse, mihin Hän tahtoo meitä johtaa. Lottovoiton saaneena saattaisin ehkä rakentaa itselleni palatsin, jossa sitten loikoilisin ja laiskottelisin. Lihalliselle olemukselleni se voisi olla hyvinkin mieleen, mutta silloin jäisi elämättä se rikas


www.pasikallio.fi

3.5.2017

Sivu 64 / 152

elämä, minkä Jumala olisi osalleni tarkoit-

21. Jeesus vastasi: "Totisesti: jos teillä olisi

silloin, kun joku saa erityisen kutsun palve-

tanut.

uskoa ettekä epäilisi, te ette ainoastaan

lutehtäväänsä Pyhän hengen innoittama-

Saamme siis rukoilla, mitä tahansa tarvit-

tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte

na. Jostain syystä on vaikea hyväksyä heitä

semmekin – kuitenkin uskoen ja luottaen

sanoa tälle vuorellekin: 'Nouse paikaltasi ja

ja heidän tekemisiään siitä huolimatta, että

Hänen hyvään tahtoonsa ja siihen, että

paiskaudu mereen', ja niin tapahtuisi.

ihmisiä tulee joukoittain uskoon, paranee

Hän antaa meille sen, mitä todellisuudessa

sairauksista Jeesuksen nimessä ja tulevat

tarvitsemme. Onkin suloisen levollista

”Jeesus ei vastannut suoraan opetuslasten

täytetyiksi Pyhällä hengellä! Niin yksinker-

jättäytyä kaikkineen päivineen Jumalan

kysymykseen, vaan viittasi siihen, mitä he

taisen tyhmiä me ihmiset olemme omassa

armollisiin käsiin ja kulkea se tie, minkä

voisivat saada aikaan, jos heillä olisi us-

viisaudessamme!

Hän armossaan antaa. Se tie on kuitenkin

koa.” [Novum]

parhain tie! ”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun

”Jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä 22. Mitä tahansa te uskossa rukoillen

kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havait-

pyydätte, sen te saatte."

taisi

sydämeni, koettele minua ja tunne minun

sotiviksi

itse

Jumalaa

vastaan.”

Apt.5:39

ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on

”Uskovat ihmiset ovat yhteistyössä Juma-

vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikki-

lan kanssa, ja Jumala toimii heidän välityk-

Matt.21:23–27. Kun Jeesus oli mennyt

selle tielle.” Ps.139:23–24

sellään. Siksi sellaisista ihmisistä rukous on

temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli yli-

luonnollista. Edellytys on, että rukoillaan

pappeja ja kansan vanhimpia. He kysyivät:

Matt.21:18–22. Kun Jeesus varhain aamul-

Jeesuksen nimessä. Se merkitsee, että

"Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka

la oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli

uskomme häneen Vapahtajana ja kuu-

sinut on tähän valtuuttanut?"

nälkä. 19. Hän näki tien vierellä vii-

lumme hänelle. Silloin meillä on myös

kunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei

oikeus käyttää hänen nimeään. Jumalan

”Uskonnollisten johtajien kysymys koski

löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän

puolelta kaikki on selvää, mutta kun rukoi-

sekä rahanvaihtajien ja kyyhkysten kauppi-

sanoi puulle: "Ikinä et enää tee hedelmää."

lemme häntä, meidän on uskottava hä-

aiden ulos ajamista että Jeesuksen opetus-

Siinä samassa viikunapuu kuivettui.

neen ja luotettava hänen voimaansa.

toimintaa pyhäkössä. Tavallisesti pyhäkön

Epäilemällä Jumalaa me tuotamme hänelle

opettajilla oli siihen erityinen Suuren neu-

häpeää.” [Novum]

voston lupa.” [Novum]

29.4.2017

24. Jeesus vastasi heille: "Minäkin teen

”Lehtien puhjetessa huhtikuussa kaikissa hedelmää kantavissa viikunapuissa on varhaisviikunoita (hepr. "pag"), vaikka tavallisten viikunoiden aika ei vielä ole. Näitä raakojakin viikunoita syödään, ja ne ovat varma merkki siitä, että puuhun tulee myös kunnon hedelmää.” [Novum] ”Ensimmäinen Aadam tuli viikunapuun luo saadakseen sen lehden, toinen Aadam saadakseen hedelmää.” [Novum] ”Symbolisesti nähtynä puu kuvasi Israelia. Tällä teolla Jeesus osoitti, miten hedelmätön kansa hylätään.” [Novum] 20. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat: "Kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui?" ”Opetuslapset eivät niinkään olleet kiinnostuneet siitä, "miksi" Jeesus näin teki, vaan siitä, "miten" Hän sen teki.” [Novum]

"Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on tähän valtuuttanut?" Matt.21:23– 27 Jeesukselta kysytään valtuuksia Tämän päivän teksti on yksi osoitus siitä, että todellakin Jumala on asettanut Jeesukseen Kristukseen kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Asiaa pohtiessa, olisiko mikään muu vastaus ollut paljoa puhuvampi, kuin Jeesuksen sanat kysyjilleen! Voi olla, että kysymys oli nöyrä, mutta se nousi kuitenkin epäuskoisesta sydämestä. Heidän oli todella vaikea hyväksyä Johannes kastajaa ja nyt Jeesusta Kristusta Messiaaksi. Itse asiassa sama ilmiö näkyy nykyisessäkin hengellisessä kentässä aina

teille kysymyksen. Jos te vastaatte siihen, minä puolestani sanon, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. ”Uudella kysymyksellä vastaaminen oli tyypillinen rabbiinien väittelytapa.” [Novum] 25. Mistä Johanneksen kaste oli peräisin? Taivaasta vai ihmisistä?" He neuvottelivat keskenään: "Jos sanomme: 'Taivaasta', hän sanoo meille: 'Miksi sitten ette uskoneet häntä?' ”’Kasteella’ Jeesus tarkoittaa tässä koko Johanneksen toimintaa, hänen oppiaan ja julistustaan. ” [Novum]


www.pasikallio.fi

3.5.2017

Sivu 65 / 152

26. Jos taas sanomme: 'Ihmisistä', saamme

toisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään

sen poika ensin kieltäytyi, mutta katui ja

pelätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannes-

viinitarhaan työhön.'

meni kuitenkin. Jeesus ei tietenkään tällä

ta profeettana."

osoittanut hyväksyvänsä syntistä elämää. ”Vertauksen mies on Jumala, ja "kaksi

Jeesuksen julistuksessa ankarat vaatimuk-

”Jos he olisivat ottaneet vastaan Johan-

poikaa" kuvaavat juutalaisten keskuudessa

set ja rajaton armo kulkivat käsi kädessä.

neksen, heidän ei olisi tarvinnut kysellä

olevaa kahta ihmisryhmää. Toiset olivat

Hän itse oli täynnä armoa ja totuutta, Joh

Jeesuksen valtuuksia. Jos he nyt tunnustai-

tullimiehiä ja syntisiä, jotka alussa eivät

1:14. Vaikka Jeesus sanoo publikaanien ja

sivat Johanneksen olevan Jumalan lähet-

ottaneet vastaan sanomaa, toiset taas

porttojen menevän sisälle ensin, hän ei

tämä, he olisivat joutuneet myöntämään

olivat kirjanoppineita ja fariseuksia.” [No-

tarkoita, etteivätkö toiset seuraisi perässä.

Jeesuksen aseman. Johannes oli nimittäin

vum]

Tämä ilmaisee vain, että jotkut niistä jotka

saarnannut, että Jeesus oli Messias. ” [Novum]

olivat olleet publikaaneja (esim. Matteus ja 29. 'En minä halua', poika vastasi. Sitten

Sakkeus) ja porttoja olivat paremmassa

hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni.

asemassa Jumalan edessä kuin nämä fa-

27. Niin he vastasivat Jeesukselle: "Emme

riseukset. He tekivät Jumalan tahdon, kun

tiedä." Silloin Jeesus sanoi: "En minäkään

”Vastaus korostaa pojan itsekkyyttä. Sana

taas fariseukset ylevästä tunnustuksestaan

sitten sano teille, millä valtuuksilla minä

katumus ’metamelomai’ tässä ei ilmaise

huolimatta asettuivat vastustamaan. Fa-

kaikkea tätä teen."

murhetta moraalisista harha-askeleista tai

riseukset olivat odottavinaan Jumalan

synnistä Jumalaa vastaan, vaan levotto-

valtakuntaa, mutta sen tullessa he eivät

”Kielteistä vastausta he eivät voineet

muutta sellaisen teon seurauksista, joka on

ottaneet sitä vastaan.” [Novum]

antaa, myönteistä eivät halunneet. Muo-

tehty

dollisesti Jeesus ei vastannut heille, mutta

[Novum]

paremman

tiedon

puutteessa.” 32. Johannes avasi teille vanhurskauden

kuitenkin Hän antoi heille hengellisen vastauksen. ” [Novum]

30.4.2017 ”Ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä.” Matt.21:28–32 Vertaus kahdesta pojasta Tämä vertaus kertoo kahdenlaisesta sydämen asenteesta. Annammeko me Jumalan kutsun vaikuttaa meissä niin, että me muutumme? Saako Jumalan muuttava voima asua sydämissämme? Uskommeko Hänen muuttavaan voimaansa – meidän omasta

heikkoudestamme

huolimatta?

Olemmeko me uskonnollisia – sellaisia, jotka tuntevat kaikki uskontojen rituaalit, vai löydämmekö me tien todelliseen Jumalan tuntemiseen Jeesuksen kautta? Saako Pyhä Henki asua meissä kirkastaen Jeesuksen Herrautta ja jumaluutta meissä? Matt.21:28–32. "Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni

tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot 30. "Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle

ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka

saman. Poika vastasi: 'Menen kyllä, isä',

te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään

mutta ei mennytkään.

tulleet

katumukseen

ettekä uskoneet

häntä. ”Toinen poika vastasi hyvin kohteliaasti: Menen, herra. Hän vaikutti velvollisuuden-

”Fariseukset halusivat vain hetken iloitella

tuntoiselta, mutta se oli ainoastaan ulko-

Johanneksen valossa (Joh 5:35). Sana "tie"

naista. Tämä on oikeastaan kertomus

ei tarkoita niinkään paljon sitä polkua, jota

näistä, jotka »noudattivat lakia» sellaisena

ihminen vaeltaa, vaan tapaa, miten hän

kuin se annettiin Siinailla. Isä puhui samalla

vaeltaa. Tulla opettamaan vanhurskauden

tavalla kummallekin pojalle. Hän halusi

tietä on tulla vanhurskauden edustajana,

heidän työskentelevän viinitarhassa. Siellä

ollakseen oikean tien opettaja, Apt 9:2.

on tilaa kaikille. Kun joku vie toisen paikan,

Sana ilmaisee myös oppia ja harjoitusta.”

se ei johdu siitä, että tälle ei olisi tarjottu

[Novum]

mitään, vaan siitä, että hän ei tahtonut ottaa vastaan saamaansa tarjousta.” [Novum]

”Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja

31. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi?" "Edellinen", he vastasivat. ”Publikaanit ja portot olivat ihmisiä, jotka elämällään

1.5.2017

hylkäsivät

Jumalan.

Kutsu

parannukseen vaikutti kuitenkin heihin niin voimakkaasti, että he muuttuivat. Vertauk-

jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa." Matt.21:33-46 Vertaus viinitarhan vuokraajista Jeesus puhuu jälleen vertauksen, mutta tämä vertaus saattaakin kuulijansa syylli-


www.pasikallio.fi

3.5.2017

Sivu 66 / 152

sen paikalle. Juudan kansa ja sen hengelli-

ulos, mutta hän ei heitä ulos ketään, joka

”Juudan kansa ei ollut suorittanut saa-

set opettajat – kaikesta vilpittömyydestään

tulee hänen luoksensa, Joh 6:37. Hänet

maansa tehtävää.” [Novum]

huolimatta – ei suorittanut saamaansa

tapettiin, mutta hän tarjoaa iankaikkisen

tehtävää. He kyllä luulivat olevansa oikeas-

elämän kaikille, jotka uskovat häneen.”

sa, mutta heidän väärässä olemisensa johti

44. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen

kuitenkin siihen, että ikuinen sovitusuhri

40. "Kun viinitarhan omistaja tulee, mitä

uhrattiin juuri oikeaan aikaan.

hän tekee noille viljelijöille?" [Novum]

se murskaa."

41. He vastasivat: "Hän antaa noille pahoil-

”Jeesus selitti vertauksen koskevan heitä,

Matt.21:33-46. "Kuulkaa toinen vertaus.

le pahan lopun ja vuokraa tarhan toisille

juutalaisia. He olivat olleet valtakunnan

Oli isäntä, joka istutti viinitarhan, ympäröi

viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuulu-

lapsia. Jumala oli antanut heille lakinsa ja

sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja

van sadon määräaikaan."

tehnyt heidän kanssaan liiton. He olivat

rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi

olleet hänen erityinen, valittu kansansa.

tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois

”He vastasivat niin kuin tiesivät ihmisten

Nyt tämä etuoikeus otettaisiin heiltä pois

maasta.

yleensä vastaavan. Oli selvää että näin

ja annettaisiin pakanoille, Apt 28:28.”

ajatteleva oli oikeudenmukainen. Oli oikein

[Novum]

"’Viinitarha’ on Israel, Jes 5:1 ss. Omistaja

rangaista tällaisia pahantekijöitä. Ne, jotka

on Jumala. Viinitarhurit ovat Israelin hen-

sanoivat tämän, korostivat itse asiassa sitä,

45. Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja

gellisiä johtajia. Palvelijat ovat Jumalan

että Jumalan puolelta oli oikeudenmukais-

fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui

heidän luokseen lähettämiä profeettoja, ja

ta ottaa heiltä heidän etuoikeutensa.”

heistä.

poika on Jeesus”. [Novum]

[Novum] ”Ne,

jotka loukkaantuvat

Jeesukseen,

34. "Kun korjuuaika oli käsillä, hän lähetti

42. Jeesus sanoi heille:

vahingoittavat itseään. Hänet on pantu

palvelijoitaan perimään viinitarhan viljeli-

"Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet:

lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle,

jöiltä hänelle kuuluvan sadon.

- Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt

Luuk 2:34. Paavali sanoo tästä, että »he

35. Mutta nämä ottivat palvelijat kiinni.

kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on

loukkautuivat

Jonkun he pieksivät, jonkun iskivät kuoli-

ihmeellinen

9:32) siksi, että he eivät etsineet vanhurs-

aaksi, jonkun kivittivät.

118:22-23]

meidän

silmissämme. [Ps

36. Isäntä lähetti uusia palvelijoita, enem-

loukkauskiveen»

(Room

kauden lakia uskon kautta, vaan tekojen kautta. Tämä, että he loukkaantuvat Jee-

män kuin ensimmäisellä kerralla, mutta

”Jeesus ei ollut ainoastaan viinitarhan

sukseen, ei vahingoita ainoastaan heitä

heidän kävi samalla tavoin.

hylätty perijä, vaan myös hylätty raken-

itseään, vaan kivi kaatuu heidän päälleen

37. Lopulta hän lähetti vuokraajien luo

nuskivi. Jeesus oli saanut heidät tunnusta-

ja murskaa heidät. Hän muuttaa heidät

poikansa ajatellen: 'Minun omaan poikaani

maan oikeudenmukaiseksi sen periaat-

tomuksi; tuho on täydellinen. Vrt. Dan

he eivät sentään uskalla koskea.'

teen, jota Jumala noudattaisi heitä koh-

2:34-35. Kiveen kompastuminen ei kos-

taan. Nyt hän vahvisti tämän kirjoituksilla.

kaan vahingoita kiveä, mutta kompastuva

”Hän ei säästänyt omaa poikaansa. Tässä

Hän selitti, että se mitä he olivat tunnusta-

ja kiveen kaatuva ihminen loukkaantuu.

vertauksesta tulee profeetallinen. Jeesus

neet viinitarhureiden suhteen, oli ennus-

Jeesuksesta tuli juutalaisille kompastuskivi

puhui itsestään.” [Novum]

tettu heistä itsestään. Kun Jeesus selitti

(Room 9:32-33), seurakunnalle kulmakivi

tätä, hän ikään kuin sanoi: Te, jotka kers-

(Ef 2:20-22), ja pakanallisille maailmanval-

38. Mutta kun nämä näkivät pojan, he

kutte tuntevanne sanan, ettekö te ole

loille hänestä on tuleva murskaava kivi

sanoivat toisilleen: 'Hän on perillinen.

koskaan lukeneet?” [Novum]

(Dan 2:34).” [Novum]

39. He ottivat hänet kiinni, raahasivat ulos

43. "Tämän takia minä sanon teille, että

46. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni

viinitarhasta ja tappoivat hänet.

Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja

mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti

annetaan kansalle, joka tekee sen hedel-

häntä profeettana.

Tapetaan hänet, niin perintö on meidän.'

”Jae sisältää ennustuksen Jeesuksen kuolemasta, jonka piti tapahtua kaupungin ulkopuolella, Hebr 13:12. Hänet heitettiin

miä.


www.pasikallio.fi

2.5.2017 ”Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.” Matt.22:1-14 Kuninkaanpojan häät Tämän päivän teksti osoittaa sen, että kutsu, jonka saamme evankeliumin kautta saattaa meidät vastuuseen siitä, miten siihen suhtaudumme. ”Harvat ovat valittuja” – siksi, ettei toiset piittaa uskosta Jeesukseen Kristukseen. Olet ”valittu” silloin, kun otat vastaan evankeliumin ja uskot. Matt.22:1-14. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille: 2. "Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. ”’Häät’ pidettiin aina sulhasen kodissa, ja hänen vanhempansa vastasivat juhlan järjestelyistä.

3.5.2017

Sivu 67 / 152

Sana

"häät",

hääjuhlat

"(gamūs)" on kuten suomessakin, monikkomuodossa. Se johtuu ehkä siitä, että häät kestivät tavallisesti useita päiviä, Tuom 14:17. Kuningas kuvaa tässä Jumalaa, poika on Kristus.” [Novum] 3. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. ”Est 5:8 ja 6:14:sta käy ilmi tapa lähettää toinen kutsu. Palvelijat edustavat tässä kaikkia evankeliumin julistajia. Se, joka ei ole hääjuhlassa mukana, saa syyttää ainoastaan itseään. Vieraat oli kutsuttu, mutta he eivät halunneet tulla.” [Novum] 4. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: 'Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!' 5. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen,

”Ne, jotka eivät ottaneet kutsua vastaan,

”Vieraiden taustaa tai elämäntapoja ei

eivät olleet tekemässä mitään väärää,

kyselty. Kukaan ei punninnut heidän luon-

mutta he olivat niin kiinnostuneita aska-

teenpiirteitään. Kaikki, jotka tahtoivat,

reistaan, harrastuksistaan ja pyyteistään,

saivat tulla juhliin. Kukaan ei ole hyvä

että ne olivat heille häitä tärkeämpiä. Ensin

luonnostaan. Jos niin olisi, ei evankeliumia

he eivät halunneet tulla (j. 3), mutta enää

tarvittaisi. Kaikkien ihmisten laita on yhtä

he eivät välittäneet koko kutsusta. Tässä

huonosti.” [Novum]

käytetään samaa sanaa kuin Hebr 2:3:ssa »jos emme välitä» "(ameleō)".” [Novum]

11. "Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen,

6. toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat

jolla ei ollut hääpukua.

kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä.

”Ihmisillä, joita tuotiin mukana kadulta, ei ollut aikaa eikä mahdollisuuksia järjestää

”Kutsun hylänneitä ihmisiä oli kahdenlai-

itselleen häävaatteita. Kutsu tuli heille

sia. Toiset eivät välittäneet kutsusta, toiset

yllättäen. Häiden yhteydessä oli tavallista,

vainosivat kutsun tuojia.” [Novum]

että isäntä hankki vaatteet kutsutuille. Oli suuri loukkaus olla ottamatta vastaan

7. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti

hääpukua.” [Novum]

sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.

12. Hän kysyi tältä: 'Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?' Mies

”Jae viittaa epäilemättä juutalaisiin ja

ei saanut sanaa suustaan.

Jerusalemin hävitykseen ja oli ennustus siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Halpana

”Jos mies olisi tullut sisään ovesta muiden

pidetty rakkaus muuttui kuluttavaksi tulek-

tavoin, hänelle olisi annettu hääpuku.

si.” [Novum]

Luultavasti hän oli tullut jollakin muulla lailla sisälle. Miten sinä olet tullut tänne -

8. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen:

kuinka uskallat tulla tänne tuolla tavalla?

'Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta

Hän oli tieten tahtoen ollut vastaanotta-

kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia.

matta pukua.” [Novum]

”Hylkäämällä kutsun he paljastivat itsen-

13. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen:

sä.” [Novum]

'Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja

9. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa

kiristellään hampaita.

häihin keitä vain tapaatte.' ”Mies ei kuulunut vieraisiin, sen hän todisti ”Profeetallisesti nähtynä tässä tulevat

kieltäytymällä ottamasta vastaan häävaat-

pakanat mukaan kuvaan. Juutalaiset saivat

teita, vaikka hän nyt oli kuuluvinaan hei-

ensimmäisen kutsun, mutta he hylkäsivät

hin. Jäädessään pukeutumatta hän jätti

sen.” [Novum]

itsensä ulkopuolelle. Hän sai saman kohtalon kuin jakeessa 7.” [Novum]

10. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja

14. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat

häähuone täyttyi aterialle tulleista.

valittuja.'"


www.pasikallio.fi

3.5.2017

Sivu 68 / 152

”Kutsu, joka tässä mainitaan, on evanke-

tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä

18. Mutta Jeesus huomasi heidän kierou-

liumia julistettaessa kaikki ihmiset tavoit-

puhuu Isänne Henki.” Matt.10:19-20

tensa ja sanoi: "Te teeskentelijät! Miksi te

tava kutsu. Valitettavasti vain harvat otta-

yritätte saada minut ansaan?

vat sen vastaan, mutta ne jotka ottavat, ne

Matt.22:15–22. Silloin fariseukset menivät

valitaan. Valittuja ovat ne, jotka ottavat

neuvottelemaan keskenään, miten saisivat

”Vaikka kysyjien onnistui kätkeä vihansa ja

vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen

Jeesuksen sanoistaan ansaan.

muotoilla

uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olem-

kysymyksensä

imartelevaksi,

Jeesus näki heidän lävitsensä. Hän kutsui

me itse vastuussa meille tarjotusta kutsus-

”»Saisivat hänet sanoistaan solmituksi»

heitä ulkokullatuiksi, oikeastaan näytteli-

ta. Lauseen taustalla on kuva roomalaisten

"(pagideuō)", oikeastaan 'asettaa ansa

jöiksi. Ulkokullattu näyttelee, hän sanoo

liikekannallepanotavasta. Kaikki otettiin

jollekin'. Sanaa käytetään Ut:ssa ainoas-

yhtä ja ajattelee toista.” [Novum]

katsastukseen, mutta ainoastaan ne, jotka

taan tässä.” [Novum]

valittiin palvelukseen, havaittiin kelvollisiksi.” [Novum]

3.5.2017 ”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.” Matt.22:15–22 Kysymys veron maksamisesta keisarille Verojen maksu on aina ollut ihmiselle epämieluisaa

ja

saatamme

tänäänkin

kysyä, pitääkö meidän maksaa veroja valtiolle, joka säätää lakeja homouksista ym. epäraamatullisuuksista. Tämän Raamatunkertomuksen opetus liittyy kuitenkin enemmän juonitteluun, jossa eräät urkkijat oli usutettu kyselemään Jeesukselta sellaista, mistä Häntä sitten voitaisiin syyttää. Jeesus näki ja ymmärsi, mistä tilanteessa oli todellisuudessa kysymys. Siksi Hän osasi vastata niin viisaasti, että kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Jeesus on luvannut antaa myös meille viisautta tällaisiin hetkiin! Voimme uskossa luottaa Hänen apuunsa, ettemme kompastu vihollisen asettamiin ansoihin. ”Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän

19. Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte 16. He lähettivät hänen luokseen opetus-

veronne." He ottivat esiin denaarin.

lapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien

20. Jeesus kysyi heiltä: "Kenen kuva ja nimi

kanssa. Nämä sanoivat: "Opettaja, me

siinä on?"

tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä

”Juutalaiset eivät hyväksyneet rahoissa

olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa

olevia kuvia. Se oli toisen käskyn rikkomis-

heidän välillään.

ta.” [Novum]

”Fariseusten ja herodilaisten välit eivät

21. "Keisarin", he vastasivat. Silloin Jeesus

olleet hyvät, mutta nyt he liittyivät yhteen

sanoi heille: "Antakaa siis keisarille mikä

Jeesusta vastustamaan.” [Novum]

keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu."

17. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?"

”Jeesus ei välttänyt kysymystä, vaan vastasi myöntävästi. Meidän on maksettava

”Roomalaisaikana juutalaisten oli makset-

sekä Jumalalle että ihmisille. He kaivoivat

tava kolmenlaisia veroja: "Perusvero" oli

Jeesukselle

kymmenesosa viljan ja viidesosa oliiviöljyn

siihen itse. Voidaan maksaa keisarille, mikä

ja viinin tuotosta, "tulovero", yksi prosentti

keisarin on, luovuttamatta Jumalalle, mikä

tuloista, "henkivero", kiinteä summa hen-

Jumalan on, mutta on mahdotonta olla

kilöä kohti. Tätä viimeksi mainittua veroa

antamatta keisarille hänelle kuuluvaa, jos

joutuivat maksamaan kaikki 14-65-vuotiaat

antaa Jumalalle hänelle kuuluvan.” [No-

miehet ja kaikki 12-65-vuotiaat naiset. Se

vum]

kuopan,

mutta

lankesivat

oli yhden denarin suuruinen ja on juuri tässä tarkoitettu vero. Fariseukset olivat

22. Kuullessaan tämän he hämmästyivät.

tällaisen verotuksen innokkaita vastustajia,

He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät

kun taas herodilaiset olivat sen puoltajia.

pois.

Jos Jeesus sanoisi, että vero oli maksettava, hän saisi fariseukset ja suuren osan

”Oli selvää, että he eivät olleet odottaneet

kansaa vastaansa. Jos hän vastaisi, että sitä

tällaista vastausta, mutta se ei muuttanut

ei pitänyt maksaa, roomalaiset pidättäisi-

heidän asennoitumistaan. Ei riitä, jos ih-

vät hänet kansankiihottajana.” [Novum]

mettelee Jeesuksen sanoja. On myös tehtävä parannus.” [Novum]


www.pasikallio.fi

26.4.2017

Sivu 69 / 152

Päivän jakeet: VK 16-17-2017 dät. Nämä, jotka nyt kantoivat lapsia

kautta? – Uskon, että meille jokaiselle

Jeesuksen luo, pitivät Häntä varmasti

löytyy se heikko paikka, joka hukuttaa

suuressa arvossa, koska he nyt halusi-

sielumme helvetin tuleen. Kertomus ra-

vat Hänen siunaavan heidän lapsen-

hanahneesta

sa.” [Novum]

lehdillä tahtookin opettaa meille, että

14. mutta Jeesus sanoi: "Antakaa las-

meidän tulisi olla valmiita luopumaan

ten olla, älkää estäkö heitä tulemasta

kaikesta Jeesuksen edessä. Se onkin kum-

Minun luokseni. Heidän kaltaistensa

mallista, miten kiinnymme ajallisiin rikka-

"Antakaa lasten olla, älkää estäkö

on taivasten valtakunta."

uksiin tai kunniallisiin ja yleviin asemiin,

heitä tulemasta Minun luokseni. Hei-

”Jeesus on lasten ja avuttomien puo-

vaikka kuoleman hetkellä emme saa täältä

dän kaltaistensa on taivasten valta-

lustaja. Hän ei halunnut kenenkään

mitään mukaan! – Paikallaan onkin rukous

kunta." Matt.19:13–15

"estävän (kōlyō", 'estää', 'kieltää',

Psalmeista; ”Opeta meille, miten lyhyt on

'pysäyttää') heitä tulemasta hänen

aikamme, että saisimme viisaan sydämen.”

luokseen.” [Novum]

Ps.90:12

15. Hän pani kätensä heidän päälleen.

Matt.19:16–26. Eräs mies tuli kysymään

Lapset ovat ihmisiä. Heidän on tulevai-

Sitten Hän lähti sieltä.

Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun

suus, ja lapsuutensa päivinä he oppi-

Jeesuksen malli osoittaa, että meidän

pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elä-

vat käytösmallin, jota he todennäköi-

tulee hyväksyä lapset – ymmärtäen

män?"

sesti toteuttavat tullessaan aikuisiksi.

heidän pienuuttaan ja vielä kasvamat-

”Hän siis tiesi olevansa sitä vailla. Samoin

Jeesus osoittaa selkeästi, ettei lapsia

tomuuttaan.

mekin

hän näyttää olleen vakuuttunut siitä, että

pidä sysätä sivuun aikuisten tieltä,

olemme Hänen edessään! Niin kauka-

Jeesus pystyi antamaan hänelle vastauk-

vaan heidät on otettava avosylin vas-

na, kuin taivas on maasta, on meidän

sen.” [Novum]

taan. Onko tänään lapsemme vintiöitä,

ajatuksemme Jumalan ajatuksista –

17. Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä

jotka vain häiritsevät aikuisten ”tärkei-

siksi nöyryys Jumalan edessä on pai-

minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka

tä” keskusteluja? Annammeko me

kallaan – olemmehan mekin ”Jumalan-

on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään,

tilaa heille seurakuntamme keskellä

lapsia,” eli lapseuden asemassa tai-

noudata käskyjä."

osallistua siellä tapahtuviin asioihin?

vaallisen Isämme edessä.

18. "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä" ,

20.4.2017

Jeesus siunaa lapsia

Sellaisiahan

kunnan keskellä esimerkiksi kolehdin

Raamatun

vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikos-

Miten loistaisivatkaan pienen lapsen silmät, jos hän saisi osallistua seura-

nuorukaisesta

21.4.2017

ta, älä varasta, älä todista valheellisesti, ”Jeesus mainitsee viisi kymmenestä käs-

kantamiseen! Aikuiset voisivat olla

kystä. Ne koskevat kaikki ihmisen velvolli-

tukemassa, ohjaamassa ja auttamassa,

suuksia lähimmäisiään kohtaan. Kirjanop-

siinä missä tarvitaan, mutta lapsi saisi

pineiden mukaan laissa oli 613 käskyä,

osallistua siihen, mihin vain kykenee.

joista 365 kieltoja ja 248 käskyjä. Kaikki

Lapset tulisi olla yhtä arvokkaita meil-

eivät olleet samanarvoisia.” [Novum]

le, kuin aikuisetkin ihmiset – ”Heidän

"Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Juma-

19. kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta

kaltaistensa on taivasten valtakunta.”

lalle on kaikki mahdollista." Matt.19:16–26

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 20. "Kaikkia niitä olen noudattanut", sanoi

Matt.19:13-15. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta Hän panisi kätensä heidän

Voiko rikas pelastua?

nuorukainen, "mitä vielä puuttuu?" ”Käskyt voi pitää kirjaimen mukaan mutta

päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia,

Kuka voi pelastua? Mitkä asiat ovat sen

rikkoa kuitenkin niiden henkeä. Mies ilmai-

”Tavallisesti lapset kannettiin syna-

esteenä ja mikä on minun syntini, joka on

si sanoillaan paljon omasta asennoitumi-

googaan heidän ensimmäisenä synty-

rakkaampi minulle, kuin Jeesuksen lahjoit-

sestaan. Pelkäämättä ja epäröimättä hän

mäpäivänään, jotta rabbi siunaisi hei-

tama iankaikkinen elämä armonsa veren

väitti, ettei ollut rikkonut yhtäkään niistä.


www.pasikallio.fi

26.4.2017

Sivu 70 / 152

Koska hän oli omasta mielestään vanhurs-

ja köyhillä ei ole mitään erotusta. Jokaisen

Mitä hyötyä on antaa itsensä toisten revit-

kas, hän aliarvioi Jeesusta - ja yliarvioi

on turvauduttava yksin Jumalan armoon.”

täväksi, eikö olisi parempi olla vain hiljaa ja

itseään. Hän ei ymmärtänyt lain perim-

[Novum]

uskoa salaa sisimmässään Jeesukseen?

mäistä tarkoitusta. Tuntuu siltä, että mies-

24. Minä sanon teille: helpompi on kamelin

Uskovaisuudessa tiedämme, että meidän

tä ei vähääkään arveluttanut sanoa tätä.

mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä

tulee luopua monesta seuratessamme

Hän oli niin varma omasta vaelluksestaan,

Jumalan valtakuntaan."

Jeesusta Kristusta. Ahneus, omahyväisyys,

ja se johtui hänen saamastaan farisealai-

”’Neulansilmästä’ on useita eri tulkintoja.

kiintymys rikkauksiin, vallanhimo, ja vas-

sesta kasvatuksesta. Tässä ei otettu al-

Joku on viitannut siihen, että itämaisissa

taavat asiat täyttäessään sydämemme,

kuunkaan huomioon, mitä Jumala oli tar-

kaupungeissa on pieni portti, jota pidetään

sinne ei sovi Kristuksen rakkaus. Palkka

koittanut lain saavan aikaan, nimittäin

hetken ajan auki, kun iso portti suljetaan

maailmanmielisyydestä

synnintuntoa ja arkaa omaatuntoa. Hän oli

illalla. Tätä pikku porttia kutsutaan »neu-

saadaan kerran perillä iankaikkisuudessa

omavanhurskas.” [Novum]

lansilmäksi». Vaivalloisesti saattoi kameli

Jumalan lupauksen mukaan, mutta jo

21. Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla

päästä sen läpi, mutta vasta kun kaikki sen

ajassa voimme nähdä sen hedelmää, mitä

täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä

kuormat oli purettu. On kuitenkin uskotta-

Jeesukseen uskova kantaa sydämessään.

sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin

vinta, että Jeesus puhui tässä tavallisesta

Aito usko Jeesukseen varjelee pahalta ja

sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja

neulansilmästä. Vertauksen tarkoitus on

tuo jumaliset siunaukset elämään. Itseäni-

seuraa minua."

tuoda esiin sellaista, mikä on ihmisille

kin ajatellen, voin todeta, että uskoni

luopumisesta

” Jeesus näki, missä miehen suuri synti oli -

mahdotonta.” [Novum]

Jeesukseen motivoi minua karttamaan

ja osoitti sen hänelle esittämällä vaatimuk-

25. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he

päihteitä,

sen. Tämä käsky annettiin erityistilantees-

olivat ihmeissään ja kysyivät: "Kuka sitten

ahneutta, kiintymystä ajalliseen rikkau-

sa ja tietylle henkilölle, joka oli maallisen

voi pelastua?" 26. Jeesus katsoi heihin ja

teen, ja maailmanmielisiä asenteita. Sen

omaisuuden orja. Raamattu kutsuu tätä

sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta

palkka on ihmisten kesken loppujen lopuk-

ominaisuutta »ahneudeksi» ja se rinnaste-

Jumalalle on kaikki mahdollista."

si aika ihmeellinen! Varmasti luottamus on

taan

5:5.

”Mahdottomasta voi tulla mahdollinen.

toisen tasoista siihen, joka ei valehtele ja

"Täydellinen (teleios)" ei merkitse tässä

Ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen,

varasta, kuin siihen joka toimii toisia ihmi-

»parempi kuin muut», vaan puhuu jonkin

löytää hänessä tarvitsemansa voiman

siä kunnioittamatta aina omaa etuansa

täydelliseksi saattamisesta, asetetun pää-

voittaakseen muutoin voittamattoman.”

ajatellen. Minulle on siis eduksi, että rakas-

määrän saavuttamisesta. Se viittaa hengel-

[Novum]

tan Jeesusta ja pyrin ottamaan Hänen

epäjumalanpalvelukseen,

Ef

liseen kypsyyteen, mikä on tuloksena itsensä uhraamisesta.” [Novum] 22. Mutta kun nuorukainen kuuli nämä

moraalittomuuksia,

valhetta,

tahtonsa huomioon valintojani tehdessä.

22.4.2017

Matt.19:27–30. "Entä me?" kysyi silloin Pietari. "Me olemme luopuneet kaikesta ja

sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänel-

seuranneet Sinua. Mitä me siitä saamme?"

lä oli paljon omaisuutta.

”Mahdollisesti vain vene, verkko tai pieni

”Nuorukaisen ongelmien avain piili hänen

talo saattoi kuitenkin merkitä kaikkea.

rahoissaan. Hän rakasti omaisuuttaan ja

Olihan kysymys elinkeinosta ja kodista.

asemaansa enemmän kuin Kristusta. Nuo-

Pietari ikään kuin halusi sanoa: Rikas nuo-

rukaisen vastaus osoittaa Jeesuksen osu-

”Jokainen, joka Minun nimeni tähden on

rukainen valitsi toisen tien, mutta me

neen hänen elämänsä arkaan kohtaan,

luopunut talostaan, veljistään tai sisaris-

olemme lähteneet seuraamaan sinua. Hän

rahanhimoon. ”[Novum]

taan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai

korostaa vastakohtaisuutta.” [Novum]

23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja

28. Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun

"Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivas-

perii iankaikkisen elämän.” Matt.19:27–30

Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä

ten valtakuntaan.

Opetuslasten tuleva palkka

istuutuu

”Ajatelkaa, miten vaikeata hänenlaistensa

kirkkautensa

valtaistuimelle,

silloin tekin, jotka olette seuranneet Mi-

on päästä sisälle valtakuntaan. Ne, jotka

Jeesuksen seuraajat, eli Herraan uskovat

nua, saatte istua kahdellatoista valtais-

panevat luottamuksensa rikkauksiin, koke-

saattavat miettiä joskus sitä, mitä saamme

tuimella ja hallita Israelin kahtatoista hei-

vat monia vaikeuksia, Mark 10:24. Kaikki

kaikesta kärsimyksestä, vainosta ja kanta-

moa.

ihmiset pelastuvat samalla tavalla. Rikkailla

mastamme häpeästä maailman edessä?


www.pasikallio.fi

26.4.2017

Sivu 71 / 152

”Heidän tehtävänsä oli olla Hänen seuraa-

Palkka, minkä saamme – tulee armosta!

täällä kaiken päivää toimettomina?' 7.

jiaan, luopuminen oli muidenkin osana.”

(Sillä armosta te olette pelastetut uskon

'Kukaan ei ole palkannut meitä', he vasta-

[Novum]

kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan

sivat. Hän sanoi miehille: 'Menkää tekin

29. Ja jokainen, joka Minun nimeni tähden

lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan

minun viinitarhaani.'

on luopunut talostaan, veljistään tai sisa-

kerskaisi. Ef.2:8-9) Jos saisimme palkaksi

”Mitään ei puhuta laiskuudesta. Miehet

ristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai

iankaikkisen elämän tekojemme perusteel-

olivat odottaneet koko päivän, että joku

pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja

la, jäisi ikuisuus todella lyhyeksi! Tämä

olisi tarvinnut heitä, mutta vaikutti epäto-

perii iankaikkisen elämän.

vertaus kertoo Jumalan hyvyydestä jokais-

dennäköiseltä, että kukaan olisi halunnut

”Jumala ei ota meiltä mitään palkitsematta

ta kohtaan, joka tulee Hänen tykönsä –

palkata heitä tunniksi. Isäntä ei ajatellut

sitä moninkertaisesti. Lupaus ei koske

vastaanottaen Hänen armonsa ja pelastus-

ainoastaan omaa viinitarhaansa, hän ajat-

ainoastaan apostoleita, 2.Tim4:8. Jeesus

suunnitelmansa.

teli myös työttömiä.” [Novum]

puhuu tässä kaikkien aikojen opetuslapsis-

”Vertaus ei kerro suoritetun palvelustyön

8. "Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja

ta kaikkialla maailmassa. Sana ’jokainen’

palkitsemisesta, vaan kuvaa pelastusta tai

sanoi tilanhoitajalleen: 'Kutsu työmiehet ja

vakuuttaa, että kukaan ei jää ilman hänelle

iankaikkista elämää. Tämä palkka on kaikil-

maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin

kuuluvaa palkkaa. Tästä säännöstä ei ole

le sama, riippumatta siitä, tuleeko »aamul-

ja ensimmäisille vasta sitten.' 9. Ne, jotka

poikkeusta.” [Novum]

la» vai »yhdennellätoista hetkellä».

oli

30. Mutta monet ensimmäiset tulevat

Jumalan laupeus ja armo on sama kaikille,

tulivat ja saivat kukin denaarinsa.

olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäi-

jotka tahtovat ottaa sen vastaan.” [Novum]

”Jumala ei laske, miten kauan olemme

siä.

Matt.20:1-16. "Taivasten valtakuntaa voi

tehneet työtä hänelle. Hän pitää tärkeänä

”’Viimeiset’ ei voi – Luuk.13:24-30:n valos-

verrata isäntään, joka aamuvarhaisella

uskollisuutta tehtävässä, jonka olemme

sa - merkitä valtakunnan pienimpiä. Se

lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaan-

häneltä saaneet.” [Novum]

viittaa niihin, jotka jäävät valtakunnan

sa. 2. Hän sopi miesten kanssa yhden

10. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat

ulkopuolelle, kun taas ’ensimmäiset’ tar-

denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät

saavansa enemmän, mutta hekin saivat

koittaa sisälle pääseviä. Varoitus toistuu

viinitarhaan.

vain denaarin. 11. Silloin he nostivat mete-

20:16:ssa. Jopa nuo kaksitoista olivat tä-

”Denari "(dēnarion)" oli työläisen tavalli-

lin ja sanoivat isännälle:

män varoituksen tarpeessa. Sen osoittaa

nen päiväpalkka.” [Novum]

”He ottivat vastaan maksun, mutta alkoivat

Juudaksen tapaus.” [Novum]

3. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti

heti valittaa, koska olivat mielestään kärsi-

taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä

neet vääryyttä. "Napisivat (gongydzō)"

miehiä jouten. {Päivä ja yö jaettiin mo-

oikeastaan 'nurisivat', 'mutisivat'.” [No-

lemmat 12 tuntiin. "Kolmas tunti" tarkoit-

vum]

taa aikaa noin kello kahdeksasta yhdek-

12. 'Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä

sään, "yhdestoista tunti" aikaa kello neljäs-

yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat

tä viiteen iltapäivällä.} 4. 'Menkää tekin

heille saman kuin meille, jotka olemme

viinitarhaan', hän sanoi heille, 'minä mak-

kantaneet päivän kuorman ja helteen.' 13.

san teille sen, mitä kuuluu maksaa.' 5.

Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: 'Ystä-

”Minä maksan teille sen, mitä kuuluu

Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksän-

väni, enhän minä tee sinulle vääryyttä.

maksaa.” Matt.20:1–16

nen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja

Emmekö me sopineet denaarista?

teki samoin.

”Sopimusta ei ollut rikottu, mutta työnan-

”Jumala kutsuu työmiehiä viinitarhaansa

taja käytti sellaista menetelmää, että hän

kaikkina aikoina aina viime hetkeen saak-

maksoi kullekin tämän mahdollisuuksien

Tämä vertaus liittyy Raamattumme edelli-

ka. Viinitarhan herra teki aloitteen. Meidät

mukaan.” [Novum]

seen lukuun, jossa Jeesus sanoo ensim-

kutsutaan silloin, kun Jumala tulee meidän

14. Ota omasi ja mene. Minä tahdon mak-

mäisten tulevan viimeisiksi ja viimeisten

luoksemme, ei silloin, kun näemme hyväksi

saa tälle viimeksi tulleelle saman kuin

ensimmäisiksi.

asettua hänen palvelukseensa.” [Novum]

sinulle,

Jeesus sanoo selittäen sanoen – ”näin”

6. Kun hän sitten meni ulos yhdennellätois-

”Sanatarkasti käännettynä isäntä sanoo:

ensimmäiset tulevat viimeisiksi.

ta tunnilla, hän näki vieläkin muutamia

»Ota ylös» "(aron)", ikään kuin rahat olisi-

joutilaita ja kysyi heiltä: 'Miksi te seisotte

vat olleet pöydällä hänen edessään. On

23.4.2017

Vertaus viinitarhan työmiehistä

Vertauksemme

lopuksi

-

palkattu

yhdennellätoista tunnilla,


www.pasikallio.fi

26.4.2017

Sivu 72 / 152

mahdollista, että puhuteltu mies oli kiel-

sitten perhe-elämässä ja suhteissa toisiin

23. Silloin hän sanoi heille: "Minun maljani

täytynyt ottamasta maksua.” [Novum]

ihmisiin voimme nähdä vallankäyttöä.

te vielä juottekin, mutta minä en määrää

15. ja kai minä saan omallani tehdä mitä

Näissä kaikissa voimme valita väärin tai

siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmal-

haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että

olla nöyrästi sitä, mitä olemme. Mikäli

la puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille

minä olen hyvä?'

meille on uskottu valtaa, sitä tulee käyttää

Isäni on ne tarkoittanut."

”Koska kaikki tulee armosta, Jumalalla on

taidollisesti ja nöyrän lempeästi. Se voi olla

”Jaakobista tuli ensimmäinen marttyyri

oikeus antaa tai olla antamatta. On tarkoin

raudan lujuutta, suoraselkäistä ja tehokas-

opetuslasten joukossa. Kun Jeesus sanoo,

pidettävä huoli, että ei käytä väärin Juma-

takin, mutta sen tulee olla herkällä korvalla

että kunniapaikoille sijoittaminen ei kuulu-

lan hyvyyttä ja napise siitä, mitä Hän tekee.

valvottua ja jatkuvasti mietittyä, mikä

nut hänelle, hän puhuu alennustilassa

- »Katsoo karsaasti sitä, että minä olen niin

todellisuudessa on oikein.

olevana Ihmisen Poikana. Ilm 3:21:ssa

hyvä», kuului tavallinen juutalainen sanon-

Kunnia-asema saavutetaan nöyryyden ja

kirkastettu Vapahtaja lausuu: Joka voittaa,

ta tarkoittaen kateutta, vapisevaa asennet-

palvelumielen kautta. Silloinkin se kunnia

sen minä annan istua kanssani valtais-

ta” [Novum]

on aivan jotain muuta, mitä omasta kunni-

tuimella.” (Apt 12:2) [Novum]

16. "Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja

astaan ylpeilevät ihmiset näyttävät. Mikä

24. Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he

ensimmäiset viimeisiksi."

on minun kunniani? Voisiko se olla sitä,

suuttuivat veljeksille.

että olisin vähäinen palvelija, joka teki vain

”Muiden

sen, mitä piti tehdä?

osoittaa, että he eivät itse olleet parempia.

”Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken,

Se paljastaa samanlaisen asenteen heistä-

mitä teidän tulee tehdä, sanokaa: 'Me

kin.” [Novum]

olemme arvottomia palvelijoita. Olemme

25. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja

tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset

sanoi: "Te tiedätte, että hallitsijat ovat

tekemään.'" Luuk.17:10

kansojensa herroja ja maan mahtavat

Matt.20:20–28. Jonkin ajan kuluttua tuli

pitävät kansoja valtansa alla.

”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla

Sebedeuksen poikien äiti yhdessä poikien-

”Todellinen hengellinen suuruus ei ole

suureksi, se olkoon toisten palvelija.”

sa kanssa hänen luokseen ja polvistui

hallitsevansa asemassa, vaan palvelumie-

Matt.20:20–28

anovasti hänen eteensä. 21. "Mitä haluat?"

lessä.” [Novum]

Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle: "Lu-

26. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne.

paathan, että nämä kaksi poikaani saavat

Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suu-

valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen

reksi, se olkoon toisten palvelija, 27. ja joka

Tämän päivän teksti liittyy valtataisteluun,

oikealla ja toinen vasemmalla puolella."

tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäi-

jota esiintyy aina siellä, missä on ihmisiä.

”Tavallisesti opetuslapset odottivat Jee-

seksi, se olkoon toisten orja.

Jostain syystä pyrimme aina hallitsemaan

sukselta liian vähän, mutta Salome odotti

"Orja (dūlos)" on kokonaan jonkun toisen

toisiamme, määräilemään ja vaikuttamaan

liiankin paljon. Hän pyysi pojilleen kunnia-

hallinnassa. Todellinen suuruus ilmenee

toisen tahtoon ja ajatuksiin. Jossain määrin

paikkoja. [Novum]

nöyränä palvelemisena. [Novum]

se on myös suotavaa – silloin, kun tarkoi-

22. Jeesus vastasi: "Te ette tiedä mitä

28. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palvelta-

tusperät ovat oikeat ja toista kunnioittavat,

pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa,

vaksi, vaan palvelemaan ja antamaan

mutta oman vallanhimon tyydyttäminen ja

joka minun on juotava?" "On", he vastasi-

henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta."

kunniakkaan aseman hakeminen itselle

vat.

”Kun sanotaan Jeesuksen antaneen hen-

aiheuttaa aina närää toisten keskuudessa.

”Rukoilijan on tiedettävä, mitä rukoilla. He

kensä lunnaiksi "monen" edestä, se on

Vallan ja aseman ulottuvuuksia on useita.

unohtivat, että autuuden rukoileminen voi

juutalainen ilmaisu ja tarkoittaa kaikkia,

Jumala luojanamme on määritellyt tietyt

merkitä kärsimystä. Vain ristin tie vie

vrt. Jes 53:11.” [Novum]

rajat ja arvot, joita ihmisen tulisi kunnioit-

eteenpäin. Kun nuo kaksi opetuslasta

taa. Samoin Raamattu, Jumalan sana toimii

vastasivat voivansa juoda, he olivat epäi-

auktoriteettina, jonka vallan tulisi ulottua

lemättä uskollisia ja alttiita, mutta kuiten-

sydämiimme ja elämäämme. Valtaa on

kin itsetietoisia. Kun Jeesus pidätettiin, he

myös jaettu yhteisin pelisäännöin ihmisten

pakenivat.” [Novum]

24.4.2017

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

kesken, eli yhteiskunnallisin asemin ja

opetuslasten

närkästyminen


www.pasikallio.fi

26.4.2017

Sivu 73 / 152

25.4.2017

ja käsketään vaikenemaan – rukoile vielä-

Aivan kuin he olisivat aavistaneet, että

kin kiihkeämmin! Jeesus pysähtyy kohdal-

jotain elämää suurempaa tulisi tapahtu-

lasi ja sinä saat avun Häneltä!

maan. He kyllä odottivat vapautusta Roo-

Matt.20:29-34. Kun he lähtivät Jerikosta,

man hallintavallan alta, mutta Jumala oli

Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. 30. Tien

tuomassa heille paljon enemmän! He

vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuuli-

saisivat ikuisen Kuninkaan, joka tulisi istu-

vat Jeesuksen kulkevan siitä ohi, he alkoi-

maan valtaistuimella ikuisesti! ”Hoosian-

"Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!"

vat huutaa: "Armahda meitä, Herra, Daavi-

na”-huudot vaihtuivat hyvin pian ”ristiin-

Matt.20:29–34

din Poika!" 31. Ihmiset käskivät heidän olla

naulitse”-huutoihin. ”Hoosianna" merkit-

hiljaa, mutta he huusivat entistä kovem-

see 'auta' – ja tämä rukouksen sana toteu-

min: "Armahda meitä, Herra, Daavidin

tui heidän uhratessaan Jumalan Pojan

Poika!"

kaikkien ihmisten edestä. Tämä raaista

Jeesus teki ihmeitä kirkastaakseen Jumalan

”Ihmiset eivät joko pitäneet siitä, että

raain syyttömän ja viattoman ihmisen

tahtoa ja evankeliumin salaisuutta. Hän oli

sokea käytti sellaista nimeä Jeesusta huu-

uhrikuolema tuli meidän, ja koko maail-

tullut syntisiä ja sairaita varten – sellaisia,

taessaan, tai sitten he halusivat säästää

man avuksi ja pelastukseksi.

jotka tarvitsivat apua elämänsä keskellä.

Jeesusta matkan keskeytymiseltä.” [No-

Matt.21:1–11. Kun he lähestyivät Jerusa-

Itseriittoiset, synneilleen sokeat eivät näe

vum]

lemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäel-

sitä, miten paljon he todellisuudessa tar-

32. Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät

le, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslas-

vitsisivat Jeesuksen tuomaa pelastusta,

luokseen. "Mitä haluatte minun tekevän

taan

armoa ja apua.

teille?" hän kysyi. 33. He vastasivat: "Her-

”Jeesus saapui Betaniaan kuusi päivää

Tekeekö Jeesus ihmeitä nykypäivänä, kun

ra, anna meille näkö silmiimme." 34. Jee-

ennen pääsiäistä, perjantaina, Joh 12:1.

rukoilemme Häntä? Kyllä tekee – siitä

suksen kävi heitä sääliksi. Hän kosketti

Hän jäi sinne koko sapatin ajaksi. Viikon

huolimatta, että jumalattomat väittävät,

heidän silmiään, ja samassa niihin tuli

ensimmäinen päivä, viisi päivää ennen

ettei ihmeitä tapahdu. Tuhannet ja jopa

näkö. Niin miehet lähtivät seuraamaan

hänen kuolemaansa.” [Novum]

miljoonat ihmiset kautta historian todista-

häntä.

2. ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään

vat Jeesuksen kautta tapahtuneista ilmei-

”Jeesuksen sydän oli mukana tapahtunees-

kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidot-

sistä ihmeistä. Niitä tapahtuu ilman mää-

sa, vrt. 9:36. Koskettaessaan heitä hän

tuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti.

rää! Ne kymmenet kerrat, jolloin olen

sanoi ne sanat, jotka Markus (10:52) ja

Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle.

saanut kokea Herran armoa, kun Hän on

Luukas (18:42) mainitsevat.” [Novum]

”Hevosella ratsastaminen symbolisoi jos-

Jeesus parantaa kaksi sokeaa

kus sotaa, aasilla ratsastaminen saattoi

parantanut minua, vahvistaa valtavasti uskoani! Jumaliset ihmeet eivät ole ainoastaan terveyden saamista vaan ne ulottuvat kaikkeen

muuhunkin,

mitä

26.4.2017

kuvata rauhaa.” [Novum] 3. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa

elämässä

voimme kokea. Ihmeet voivat olla johda-

ne pian."

tusta, yliluonnollista selviytymistä vaikeista

”Kaikesta päätellen (aasin) omistaja lienee

tilanteista, se voi olla viisauden saamista

ollut Jeesuksen opetuslapsi.” [Novum]

tilanteissa, joissa sitä todella tarvitaan.

4. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä

Onko oikein rukoilla ihmettä tapahtuvaksi?

”Hoosianna,

Siunattu

profeetan sana: 5. - Sanokaa tytär Siionille:

Kyllä on! Jeesuksen aikana useat ihmiset

olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä!

Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luoksesi

tulivat Jeesuksen tykö syvästi kunnioittaen

Hoosianna korkeuksissa”! Matt.21:1–11

lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan

Daavidin

Poika!

varsalla.

Häntä ja pyysivät Häneltä apua elämänsä tilanteisiin. ”Armahda meitä” – rukous

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

”Kaikki, mitä Jeesus teki, oli täysin sopusoinnussa

onkin syvää antautumista ja luottamuksen

profeettojen

ennustusten

osoittamista Jeesusta kohtaan. Se on sen

Kuningas saapuu Jerusalemiin, mutta he

kanssa, mutta sitä opetuslapset eivät

tunnustamista, että Jeesus kykenee Juma-

eivät tienneet, että Hän oli Kuningas, jolla

tuolloin ymmärtäneet.” [Novum]

lan Poikana parantamaan kaikki sairau-

tulisi olemaan kaikki valta! Koko Jerusalem

6. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin

temme! Kun sinua kielletään rukoilemasta

kuohui ja kansa oli odotuksen vallassa.

Jeesus oli käskenyt.


www.pasikallio.fi

26.4.2017

Sivu 74 / 152

”Opetuslapset tottelivat käskyä tietämättä,

olivat tunikan tai paidan päällä käytettyjä

mutta myös Jumalalle osoitettu (Ps 20:10;

mitä se merkitsi tai miten profeetan ilmoit-

viittoja. Koko heidän käyttäytymisensä

118:25). - Kansa odotti, että Jeesus pelas-

tama Jumalan tahto täten toteutuisi.”

todisti kuninkaallisista kunnianosoituksis-

taisi heidät heidän vihollisistaan, mutta

[Novum]

ta.” [Novum]

viisi päivää myöhemmin he huusivat, että

7. He toivat aasin ja varsan ja panivat

9. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edel-

hänet oli ristiinnaulittava.” [Novum]

niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuu-

lään ja perässään, huusi: - Hoosianna,

10. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kau-

tui aasin selkään.

Daavidin Poika! Siunattu olkoon Hän, joka

punki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät:

”Koko kaupunkiin tulosta muodostui Mes-

tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuk-

"Kuka hän on?"

sias-uskon tunnustamisen juhla, Sak 9:9

sissa! {Heprean sana "hoosianna" merkit-

”Jumalan Pyhä oli tuntematon pyhässä

Öljymäeltä tulisi loistamaan esiin Herran

see 'auta'. Sitä käytettiin siunauksen toivo-

kaupungissa! Hän tuli Jerusalemiin ratsas-

kirkkaus, vrt. Sak 14:4.” [Novum]

tuksena kuningasta vastaan otettaessa.}

taen aasinvarsalla, hän lähti kaupungista

8. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät

"Hoosianna-huuto" on peräisin nk. hallel-

risti harteillaan muutamaa päivää myö-

vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista

psalmeista (113-118), joita laulettiin pääsi-

hemmin.” [Novum]

oksia ja levittivät tielle niitä.

äisjuhlan aikana. Niitä kutsuttiin myös

11. Ihmiset sanoivat: "Hän on Jeesus,

”Heidän osoittamansa kunnioitus oli spon-

»kiitosvirreksi», 26:30. Sana "Hoosianna"

profeetta Galilean Nasaretista."

taania. Mitään ei ollut etukäteen järjestet-

oli alun perin avunhuuto ja pelastuksen

"’Se profeetta’, viittasi Jumalan lupauk-

ty. Heidän yltään riisumansa vaatteet

rukous, usein kuninkaalle (2 Kun 16:7),

seen, 5 Moos.18:18".[Novum]


Päivän jakeet: VK 15-16-2017 13.4.2017

vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi

mys sekä kaikkitietävästä että kaikki-

hänelle: "Lapset ovat siis vapaat.

valtiaasta. Hopearaha, "statēr" oli arvoltaan neljä drakmaa, joka summa

"Jeesus oli temppelin Herra, ja Hän oli

siis riitti suoritukseksi sekä Jeesuksesta

sen varsinainen omistaja. Siksi Hän oli

että Pietarista" [Novum]

myös vapaa veron maksamisesta sin-

Lukemamme teksti osoittaa siis, että

ne. Mutta Hän ei halunnut olla kenel-

Jeesus halusi osallistua toisten ihmis-

lekään loukkaukseksi ja siksi hän mak-

ten tavoin kuluihin, joita sen aikaisessa

”Mutta miksi suotta suututtaisimme

soi veron." [Novum]

seurakunnassa oli. Hän tahtoi opettaa

heidät”? Matt.17:24–27

27. Mutta miksi suotta suututtaisimme

myös tulevalle seurakunnalle mallia,

heidät? Mene järvelle ja heitä onki

jossa kaikki kantavat vastuunsa.

Jeesus

maksaa

temppeliveron

veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka

Voimme nähdä myös, miten Jeesus

Matt.17:24-27

vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on

osoittaa ihmeellisen avun niihin tilan-

Verojen ja kymmenysten maksamiset

hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä

teisiin, joissa yksinkertaisesti ei ole

saattavat olla uskovaiselle pohdinnan

minun että itsesi puolesta."

rahaa. ”Mene järvelle ja heitä onki

paikka – tarvitseeko meidän suorittaa

"On joukko Raamatun selittäjiä, joiden

veteen” – mitä tämä ajatus voisi olla

näitä velvoitteita? Uskovaisina eläm-

on vaikea hyväksyä tätä jaetta Jeesuk-

omalla kohdallamme? Olisiko se ken-

me maailmassa, jossa käytämme yh-

sen sanaksi. He ovat sitä mieltä, että

ties töiden etsimistä, joista saaduista

teiskunnan palveluita, kuten tieverkos-

Jeesus ei halunnut tehdä ihmettä

tuloista voisi sitten maksaa kym-

to, sairaanhoito, eläke yms. palveluita.

pelastaakseen oman asemansa tai

menyksiä ja veroja? Uskothan, että

Yhtä lailla olemme velvolliset osallis-

päästäkseen

tilanteesta.

voit pyytää Jumalalta niin paljon, että

tumaan yhteiskunnan rahoittamiseen,

Toiset taas tulkitsevat tämän niin, että

sinulla on varaa maksaa kaikki velvoit-

kun kerran käytämme yhteiskunnan

Jeesus kehotti Pietaria pyydystämään

teet, mitä sinulta odotetaan! Tiedän,

palveluita. Samoin voimme ajatella

kalan ja myymään sen, ja sitten mak-

että se vaatii uskoa ja sen mukaan

seurakuntamme

toimia. Saatamme

samaan veron saamillaan rahoilla.

ojentautumista. Vaikka vielä tänään en

nauttia viikosta toiseen upeista puit-

Siinä tapauksessa kalan olisi täytynyt

näkisi mahdollisuuksia päästä eteen-

teista, saarnoista ja hienoista musiik-

olla valtavan suuri, jotta hän olisi myy-

päin kiinni parempiin tuloihin, Jumala

kiesityksistä. Miksemme siis osallistuisi

dessä saanut neljän päivän palkan.

voi johtaa asiat niin, että meillä on

seurakunnan kuluihinkin, kun niin

Jotkut ovat myös olleet sitä mieltä,

kaikkea yllin kyllin – jakaaksemme

mielellämme nautimme tuon yhteisön

että kala, jolla on raha suussa, ei voisi

hyvää eteenpäin.

tuottamista palveluista. Voisimmeko

tarttua koukkuun. Jos Jeesuksella oli

”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaan-

vain olla vastuullisia kansalaisia ja

valta tehdä mitä tahansa, totta kai hän

sakaan, vaan antoi Hänet alttiiksi kaik-

uskovia, jotka huolehtivat siitä, ettei

pystyi tekemään tällaisenkin ihmeen.

kien meidän edestämme, kuinka Hän

Herran huoneesta puuttuisi mitään?

Kaikkivaltiaalle ei suinkaan ole mikään

ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin

Matt.17:24-27. Kun he saapuivat Ka-

ongelma saada kala tarttumaan kouk-

Hänen kanssansa”? Room.8:32

pernaumiin, tuli Pietarin luo temppeli-

kuun, vaikka sillä onkin hopearaha

”Ja Jumala on voimallinen antamaan

veron kantajia, jotka sanoivat: "Kai

suussaan. Matteus esittää kertomuk-

teille ylenpalttisesti kaikkea armoa,

teidän opettajanne maksaa temppeli-

sen tosiasiana, vaikkakaan hän ei kerro

että teillä kaikessa aina olisi kaikkea

veroa?" 25. "Maksaa kyllä", hän vasta-

Pietarin tehneen Jeesuksen sanojen

riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti

si. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus

mukaan. Ainoastaan hän, joka tietää

tehdä kaikkinaista hyvää.” 2.Kor.9:8

ehätti kysymään: "Mitä mieltä olet,

kaiken, saattoi tuntea tämän kalan, ja

Simon? Keiltä tämän maailman kunin-

ainoastaan hän, jolla on kaikki valta,

kaat perivät tullia ja veroa, omilta

saattoi järjestää niin, että se tarttui

lapsiltaan vai vierailta?" 26. "Vierailta",

Pietarin koukkuun. Tässä on siis kysy-

vaikeasta


14.4.2017

5. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän-

missä koi ja ruoste raiskaavat ja var-

kaltaisen lapsen Minun nimeeni, se

kaat murtautuvat sisään ja varastavat.

ottaa tykönsä Minut.

Myös taivaan aarteet kerätään pie-

"'Tämänkaltainen' voi myös viitata

nuuden ja nöyryyden kautta. Siellä

ihmiseen, jolla on lapsen mieli. Joka

vähäinen palvelija on suurin juuri siksi,

ottaa vastaan lapsen Hänen »nimeen-

että hän kaikesta heikkouksistaan

sä» merkitsee, että se tehdään Jeesuk-

huolimatta oli toisten palvelija.

"Kuka on suurin taivasten valtakun-

sen tähden." [Novum]

nassa?" Matt.18:1-6

6. Mutta joka viettelee yhden näistä

15.4.2017

pienistä, jotka uskovat Minuun, sen Kuka on suurin?

olisi parempi, että myllynkivi ripustet-

Matt.18:1. Sillä hetkellä opetuslapset

taisiin hänen kaulaansa ja hänet upo-

tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat:

tettaisiin meren syvyyteen. Matt.18:1-

"Kuka on suurin taivasten valtakun-

6

nassa?"

"'Viettelee (skandalidzō)", tarkoittaa

"Yhtä heistä oli nimitetty kallioksi

'ansan virittämistä'. 'Skandalon' oli

”Voi maailmaa viettelysten tähden”!

(16:18), ja kolme oli ollut mukana

ansan laukaisemiseen käytetty puikko,

Matt.18:7-11

vuorella (17:1), mutta opetuslapset

johon syötti kiinnitettiin." [Novum]

olivat selvästikin erimielisiä siitä, oli-

Askarruttaako meitä tänään kysymys

Maailman viettelykset

vatko nämä kolme parempia kuin

siitä, kuka on suurin, parhain, hurs-

Jeesus puhui maailmasta, jonka Hän

muut." [Novum]

kain, onnistunein ja kuka on saavutta-

loi alussa Isän kanssa. ”Ja Jumala näki,

2. Niin Hän kutsui tykönsä lapsen,

nut elämässään korkeimman aseman

että se oli hyvä” - nyt maailma oli

asetti sen heidän keskellensä

tai tittelin? Vaikka kunniamaininnat

pahuuden ja viettelyksen vallassa ja

"Jeesus näki lapsessa vastakohdan

usein

tästä Jeesus varoittaa opetuslapsiaan.

opetuslapsilleen, jotka pitivät tärkeänä

tulee eräs hetki, jolloin ne kaikki me-

7. Voi maailmaa viettelysten tähden!

ulkonaista kunniaa ja valtaa ja pyrkivät

nettävät

Kohdates-

Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta

hyvään asemaan." [Novum]

samme kuoleman kasvoista kasvoihin,

voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys

3. ja sanoi: "Totisesti Minä sanon teil-

mairittelevatkin

mieltämme,

merkityksensä.

emme enää mieti, mitä saavutimme,

tulee! 8. Mutta jos sinun kätesi tai

le: ellette käänny ja tule lasten kaltai-

saimme aikaan tai millaisen kunniak-

jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki

siksi, ette pääse taivasten valtakun-

kaan aseman olimme onnistuneet

ja heitä luotasi; parempi on sinulle,

taan.

rakentamaan

ihmisten

että käsipuolena tai jalkapuolena pää-

"Kääntyminen merkitsee täydellistä

silmissä. Tuossa hetkessä silmänräpä-

set elämään sisälle, kuin että sinut,

muutosta: ihminen kääntyy pois omil-

yksessä tärkeimmäksi seikaksi nouse-

molemmat kädet tai molemmat jalat

ta teiltään (Jaak 5:19; Luuk 22:32).

vat sisäinen puhtaus, rakkaus lähimpiä

tallella, heitetään iankaikkiseen tu-

Asenteen ja käsityksen Messiaan val-

kohtaan ja se, että elimmekö täysillä -

leen. 9. Ja jos sinun silmäsi viettelee

takunnasta tuli kokonaan muuttua.

hyvää tehden ja tarkoittaen?

sinua, repäise se pois ja heitä luotasi;

Jeesus karsii pois orastavan farisealai-

Suuruus saavutetaan pienuuden kaut-

parempi on sinun silmäpuolena mennä

suuden

kehottamalla

itsellemme

opetuslapsia

ta. Paljon kootaan vähäisyydessä ja

elämään sisälle, kuin että sinut, mo-

kääntymään itsekkyydestään, kilpai-

nöyryydessä. Itsensä kieltäminen ja

lemmat silmät tallella, heitetään hel-

lumielialastaan ja ylpeydestään." [No-

toisten parempana pitäminen johtaa

vetin tuleen. 10. Katsokaa, ettette

vum]

arvostukseen, joka on arvokasta kuo-

halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä

4. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän

lemankin hetkellä.

minä sanon teille, että heidän enkelin-

lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivas-

Lukemamme teksti puhuu taivasosuu-

sä taivaissa näkevät aina minun Isäni

ten valtakunnassa.

desta ja sillä tulevasta palkasta Jeesuk-

kasvot, joka on taivaissa. 11. [Sillä

»Älä ajattele suureksi tulemista vaan

seen uskoville. Jeesus opetti meitä

Ihmisen Poika on tullut pelastamaan

pieneksi. Jos tulet pieneksi, suuruus

haluten meidän keräävän aarteita

sitä, mikä kadonnut on. (Jae puuttuu

seuraa itsestään.» [Luther]

taivaaseen, eikä tänne maailmaan,


useista vanhoista käsikirjoituksista.)]

13. Ja jos hän sen löytää, totisesti

"Jos veljesi tekee syntiä, ota asia pu-

Matt.18:7-11

Minä sanon teille: hän iloitsee enem-

heeksi kahden kesken. Jos hän kuulee

Kuka on viettelijä? Se on sellainen

män siitä kuin niistä yhdeksästäkym-

sinua, olet voittanut hänet takaisin.”

ihminen joka tahallaan tarkoittaa vie-

menestä yhdeksästä, jotka eivät olleet

Matt.18:15-20

tellä toisen johonkin pahaan. Se ei ole

eksyneet.

Syntiä tekevä veli ja seurakunta

sitä että yhdessä sanassa tai sana-

"Kukaan ei voi jatkaa synnissä elämistä

Seurakunnan keskellä ilmenee toisi-

muodossa erehtyy, vaan se on tarkoi-

ja luottaa siihen, että hänet lopulta

naan kiistoja ja riitoja. Uskovilla ihmi-

tuksellista vääryyden hyväksymistä -

»löydetään». Ihminen voi tehdä tyh-

sillä on myös lihalliset mielihalut ja

niin itselle kuin toiselle.

jäksi Jumalan armon. Paimen iloitsee

pyrkimykset, jotka johtuvat kasvamat-

Ihmisen voi vietellä Jumalan tuntemi-

enemmän tästä yhdestä lampaasta,

tomuudesta, valvomattomuudesta ja

sesta epäjumalan palvelukseen. Sa-

joka aiheutti niin paljon vaivaa, kuin

Pyhän Hengen täyttymyksen puuttees-

moin ihmisen voi vietellä myös moraa-

kaikista muista, joista hänen ei ollut

ta. Kadottaessamme näyn seurakun-

littomuuteen, valheisiin ja synnissä

tarvinnut olla huolissaan. Taivaassa

nasta ja Jumalan suunnitelmasta pe-

elämiseen. Viettelyksen suora tavoite

syntyy ilo syntisestä, joka kääntyy,

lastaa kansakunnat, mielemme kään-

on luopumus Jumalasta ja johtaa ih-

Luuk 15:7." [Novum]

tyy epäolennaisiin sääntöihin ja oman

minen eroon Hänen tuntemuksestaan.

14. Niin ei myöskään teidän taivaalli-

mielihalumme palvontaan. On tärke-

Vilpitön uskovainen ei ole viettelijä.

sen Isänne tahto ole, että yksikään

ää, että löytäisimme yhteyden Jeesuk-

Hän rakastaa totuutta ja Jumalaa, eikä

näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

sen sovitustyön alla ja voisimme siinä

halua, että kukaan eksyisi pois Juma-

Matt.18:12-14

uudistua hengeltä ja mieleltä kasvuun

lan tuntemisesta.

Tämä Raamatun kertomus muistuttaa

ja ymmärrykseen Jumalan tahdon

"Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille,

meitä Jumalan suuresta rakkaudesta.

ensisijaiseksi asettamisesta.

jotka uskoivat Häneen: "Jos te pysytte

Hän ei tahdo kadottaa yhtäkään meis-

Matt.18:15. "Jos veljesi tekee syntiä,

Minun sanassani, niin te totisesti olet-

tä ja Hän iloitsee yhdessä taivaan en-

ota asia puheeksi kahden kesken. Jos

te Minun opetuslapsiani; ja te tulette

keleiden kanssa suuresti siitä, kun

hän kuulee sinua, olet voittanut hänet

tuntemaan totuuden, ja totuus on

yksikin eksynyt palaa takaisin oikealle

takaisin.

tekevä teidät vapaiksi". (Joh.8:31-32)

tielle.

"Tärkeintä on, että syntinen saa avun

Rakkaudessaan Jumala antoi meille

eikä se, että häntä nuhdellaan tai

vapaan tahdon. Saamme valita Hänen

nöyryytetään." [Novum]

edessään joko elämän Kristuksessa, tai

16. Mutta ellei hän kuule sinua, ota

kuoleman synneissämme. Ainut va-

mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä

pautus synnistä ja ikuisesta kadotuk-

'jokainen asia on vahvistettava kahden

sesta on Jeesuksen Kristuksen haa-

tai kolmen todistajan sanalla'. 17. Ellei

voissa - Hänen kuolemassaan ja ylös-

hän kuuntele heitäkään, ilmoita seura-

"Ettei yksikään näistä pienistä joutuisi

nousemuksessaan. Se lunastus riittää

kunnalle. Ja jos hän ei tottele seura-

kadotukseen." Matt.18:12-14

puolestasi, kun vain uskot Häneen!

kuntaakaan, suhtaudu häneen kuin

"Niin ei nyt siis ole mitään kadotus-

pakanaan tai publikaaniin.

16.4.2017

Eikö hän jätä niitä ja mene etsimään

tuomiota niille, jotka Kristuksessa

Raamatun neuvoja totellen, saamme

eksynyttä?

Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen

jättää toisen asiat Herran haltuun.

Matt.18:12-14 Mitä arvelette? Jos

laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapa-

Tehdessämme selväksi asianosaisille

jollakin ihmisellä on sata lammasta ja

uttanut sinut synnin ja kuoleman lais-

tahoille sen, mikä kuuluu, sen jälkeen

yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä

ta." (Room.8:1-2)

meidän tulee vaieta. Juoruaminen ja

yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä?

pahan puhuminen on pahaksi. On

17.4.2017

jätettävä asiat niiden hoitoon, joille se

"Kenenkään ei pidä halveksia jotakuta

on uskottu. Jos syntiä tekevä taasen

siksi, että tämä on ollut »eksynyt

jatkaa synnissä elämistä ilman paran-

lammas." [Novum]

nuksen mieltä, saamme sanoutua


hänestä irti -ollen enää minkäänlaises-

"Herra, jos veljeni yhä uudestaan te-

23. "Taivasten valtakunta on kuin

sa tekemisissä hänen kanssaan.

kee väärin minua kohtaan, niin kuinka

kuningas, joka vaati palvelijoiltaan

"Uskovilla ei ole enää mitään yhteistä

monta kertaa minun on annettava

tilitykset. 24. Kun hän alkoi tarkastaa

tällaisen synnintekijän kanssa, ja siksi

hänelle anteeksi? Peräti seitsemän

niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija,

hän jääkin seurakuntayhteyden ulko-

kertaako?" Matt.18:21–35

joka oli hänelle velkaa kymmenentu-

puolelle.

Publikaanit,

tullimaksujen

hatta talenttia. {Talentti oli tuon ajan

kantajat, olivat Palestiinassa yleensä

Vertaus armottomasta palvelijasta

suurin rahayksikkö. Se vastasi 6000:ta

uskostaan

Olenko armoton ja anteeksiantamaton

denaaria. Yksi denaari oli työmiehen

[Novum]

palvelija? – Tämän kysymyksen tulisi

tavallinen päiväpalkka.} 25. Miehellä ei

18. Totisesti: kaikki, minkä te sidotte

jokaisen esittää itselleen, tutkien sy-

ollut, millä maksaa, ja niin kuningas

maan päällä, on sidottu taivaassa, ja

dämensä tilaa. Pahoin loukattuna,

määräsi, että hänet, hänen vaimonsa

kaikki, minkä te vapautatte maan

kipeästi haavoitettuna ja kaiken luot-

ja lapsensa ja koko hänen omaisuuten-

päällä, on myös taivaassa vapautettu.

tamuksen menettäneenä lähimmäis-

sa oli myytävä ja velka maksettava. 26.

"jos syntinen tunnustaa syntinsä, on

tään kohtaan, on äärimmäisen vaikea

Silloin palvelija heittäytyi maahan

seurakunta kuten Jeesuskin, antava

antaa anteeksi. Se on ihmisluonnolle

hänen eteensä ja pyysi: 'Ole kärsivälli-

hänelle anteeksi. Silloin hänet on julis-

miltei täysin mahdottomuus, mutta

nen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.'

tettu vapaaksi sekä maan päällä että

uskon varassa ja Jumalamme voimassa

27. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa,

taivaassa." [Novum]

saavutamme anteeksiannon päämää-

ja hän päästi miehen menemään ja

19. "Minä sanon teille: mitä tahansa

rän pyrkiessämme sitä kohti. Moti-

antoi velan anteeksi. 28. "Mutta kun

asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan

voikoon tämä teksti meitä yhä lujem-

palvelija meni ulos, hän tapasi toisen

päällä rukoilee, sen he saavat minun

min irrottautumaan katkeruudesta ja

palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata

Isältäni, joka on taivaissa.

ehdollisesta anteeksiantamuksesta.

denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi,

"Edellytys on epäitsekäs rukous Jee-

Matt.18:21-35. Silloin Pietari tuli Jee-

kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa,

suksen nimessä. "Sopii (symfōneō)",

suksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni

mitä olet velkaa!' 29. Mies heittäytyi

'olla

täydellisessä

yhä uudestaan tekee väärin minua

maahan ja pyysi: 'Ole kärsivällinen!

harmoniassa'. Tämä sopusointu syntyy

kohtaan, niin kuinka monta kertaa

Kyllä minä maksan sinulle.' 30. Mutta

rukouksessa. Ne, jotka tapaavat toisi-

minun on annettava hänelle anteeksi?

toinen ei suostunut siihen. Hän meni

aan tällä tavalla, voivat olla vakuuttu-

Peräti seitsemän kertaako?"

ja toimitti työtoverinsa vankilaan,

neita siitä, että Jeesus on heidän kes-

"Anteeksiantaminen merkitsee sitä,

kunnes tämä maksaisi velkansa. 31.

kellään." [Novum]

että toimii aivan kuin rikkomusta ei

"Muut palvelijat näkivät, mitä tapah-

20. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla

koskaan olisi tapahtunutkaan. Se on

tui, ja panivat sen pahakseen. He me-

minun nimessäni, siellä minä olen

haudattu ja unohdettu. Kun joku pyy-

nivät kuninkaan luo ja kertoivat hänel-

heidän keskellään."

tää meiltä anteeksi, meidän on annet-

le kaiken. 32. Silloin kuningas kutsutti

"Jeesuksen läsnäolo muuttaa rukouk-

tava anteeksi koko sydämestämme, (j.

palvelijan luokseen ja sanoi: 'Sinä

sen voimatekijäksi. Jeesus tarkoittaa

35. Vrt. Ef 4:32.) Tämä asenne vapaut-

kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi

kahta tai kolmea omaansa, häneen

taa meidät kovuudesta ja katkeruu-

koko velan, kun sitä minulta pyysit. 33.

uskovaa. Paikka tai ajankohta eivät

desta. Anteeksiantamus ei kuitenkaan

Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa

merkitse asiassa. Ei sanota, että hän

ole vain erillinen teko, se on elämän-

työtoveriasi, niin kuin minä armahdin

tulee heidän luokseen. Hän on siellä

asenne." [Novum]

sinua?' 34. Vihoissaan kuningas pani

heidän tullessaan." [Novum]

22. "Ei seitsemän, vaan seitsemän-

palvelijansa

kymmentäseitsemän kertaa", vastasi

kunnes tämä maksaisi koko velan. 35.

Jeesus.

"Näin tekee minun taivaallinen Isäni-

"Jeesuksen mainitsema luku ilmaisee

kin teille, jos te ette kaikesta sydämes-

jotakin rajatonta. Se tarkoittaa samaa

tä anna kukin veljellenne anteeksi."

kuin jatkuva anteeksi antaminen. On

"Anteeksiantamuksen on lähdettävä

kyse loputtomasta anteeksiantamises-

sydämestä. Emme saa antaa anteeksi

ta." [Novum]

vain suulla tai tietyin varauksin. An-

luopuneita

sopusoinnussa,

18.4.2017

juutalaisia."

ankaraan

vankeuteen,


teeksiantamus ilman unohdusta ei ole

Matt.19:3-12. Hänen luokseen tuli

"Mooses ei määrännyt avioeroa, vaan

anteeksiantamus. Kristityn todellinen

myös fariseuksia, jotka halusivat pan-

salli sen hoitaakseen tilanteen, joka

ilo on antaa anteeksi rikkoneelle veljel-

na hänet koetukselle ja kysyivät: "Saa-

olisi saattanut johtaa kaaokseen. Tämä

leen." [Novum]

ko mies hylätä vaimonsa mistä syystä

lupa oli annettu kadotetun ihanteen

Taivaallinen Isä, auta meitä antamaan

tahansa?"

vuoksi. Oli olemassa vaara, että mie-

anteeksi täydestä sydämestä. Anna

"Fariseukset, jotka tulivat Jeesuksen

het voivat pahoinpidellä vaimojaan tai

meille voimaa siihen ja auta meitä

luo, halusivat hänen lausuvan jotakin,

jopa tappaa heidät päästäkseen heistä

osoittamaan toinen toisillemme täy-

joka saattaisi hänet vaikeuksiin." [No-

eroon. Silloin avioero oli kaikesta huo-

dellistä anteeksiantoa - sillä tarvit-

vum]

limatta parempi ratkaisu." [Novum]

semmehan itsekin anteeksiantoa joka

4. Hän vastasi heille: "Ettekö ole luke-

8. Hän vastasi: "Mooses antoi teille

päivä. Auta Herra Jeesus Kristus meitä

neet, että Luoja alun perin teki ihmi-

luvan hylätä vaimonne, koska te olette

tässä!

sen mieheksi ja naiseksi?"

niin kovasydämisiä. Mutta alun perin

"Jumala loi kaksi yksilöä, yhden kum-

ei ollut niin. 9. Minä sanon teille: se,

paakin sukupuolta. Heidät luotiin toi-

joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin

siaan varten, täydentämään toisiaan.

haureuden tähden ja menee naimisiin

Avioliiton jumalallinen tarkoitus näkyy

toisen kanssa, tekee aviorikoksen.

siis itse luomisjärjestyksessä." [No-

[Aviorikoksen tekee myös se, joka nai

vum]

miehensä

5. Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies

1{Nämä sanat puuttuvat useista tär-

19.4.2017

hylkäämän

naisen."]

jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vai-

keistä käsikirjoituksista. Vrt. 5:32.}

"Sen tähden mies jättää isänsä ja äitin-

moonsa, niin että nämä kaksi tulevat

"Jeesus sallii eron ainoastaan "yhdes-

sä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä

yhdeksi lihaksi.

tä" syystä, nimittäin uskottomuuden

kaksi

"Miehellä on velvollisuutensa sekä

tähden. Se, joka eroaa vaimostaan

vanhempiaan että vaimoaan kohtaan,

jostakin muusta syystä, tekee synnin

mutta hänen on luovuttava vanhem-

häntä vastaan. Uskottomuus purkaa

tulevat

yhdeksi

lihaksi.”

Matt.19:3–12 Avioliitto ja avioero

mistaan ollakseen vaimonsa luona.

nimittäin avioliiton perustuksen, ja

ovat

Sana "luopukoon (kataleipō)" merkit-

siksi Jeesus sallii, että liitto puretaan

vieraantuneet Raamatusta, nimittäin

see 'jättämistä kokonaan'. "Liittyköön

muodollisestikin. Jeesus ei kuitenkaan

eroaminen ja uudelleen avioituminen

(proskollaō)"

hyväksy, että joku menee naimisiin

olivat mahdollisia vain pienin ja raja-

'liimautukoon'. Mikään ei erota heitä."

eronneen naisen kanssa." [Novum]

tuin säädöksin. Jumalan sana ja ope-

[Novum]

10. Opetuslapset sanoivat: "Jos avio-

tukset ovat ihmisten parhaaksi, mutta

6. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat

liitto merkitsee miehelle tätä, on pa-

usein tahdomme kulkea vain omaa

yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt,

rempi olla menemättä naimisiin." 11.

tieltämme. Puolisot, miettikää, miten

sitä älköön ihminen erottako."

Mutta hän sanoi heille: "Se ratkaisu ei

kovia olette toisianne kohtaan! An-

"Tässä puhutaan kaikkein voimak-

sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille

teeksiaantamattomuus,

kylmyys,

kaimmasta ja sydämellisimmästä ystä-

se osa on annettu. 12. On sellaisia,

piittaamattomuus

vyydestä, jonka Jumala itse on vahvis-

jotka äitinsä kohdusta saakka ovat

toisistamme saattaa johtaa ennenpit-

tanut, ystävyydestä, jossa rakkaus

avioliittoon kelpaamattomia, on toisia,

kää eroon. Jospa rakastaisimme toinen

vallitsee kaikkea." [Novum]

joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja

toistamme Raamatun sanan kehotus-

7. Fariseukset kysyivät häneltä: "Miksi

on niitä, jotka itse, taivasten valtakun-

ten mukaan! Jospa asettaisimme toi-

sitten Mooses on säätänyt, että jos

nan tähden, ovat ottaneet osakseen

sen omien etujen edelle! Vallatkoon

mies hylkää vaimonsa, hänen on an-

naimattomuuden. Joka voi valita tä-

jumalinen hyvyys ja rakkaus avioliit-

nettava tälle erokirja?"

män ratkaisun, valitkoon."

Aikamme

avioliittokäsitykset

omahyväisyys

ja

tomme armossa ja laupeudessa.

on

sananmukaisesti


Päivän jakeet: VK 14-15-2017 Jeesus pesi itse opetuslastensa jalat ennen pääsiäisateriaa." [Novum]

6.4.2017

7.4.2017

4. Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. 5. Mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai Jumalan

käskyt

ja ihmisten

säännöt

(Matt.15:1-9)

vanhempiaan, viittasivat perinnäissääntöön, jonka mukaan temppeliin tuotavat

Matt:15:1. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia. 2. "Miksi Sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?" he kysyivät. "Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään." •"Juutalaiset luottivat sekä Vt:n kirjoitettuun lakiin että suulliseen, joka sisälsi »vanhinten perinnäissäännöt». He pitivät suullista lakia yhtä sitovana kuin kirjoitettua. Suullisesta perimätiedosta muodostui myöhemmässä vaiheessa Talmud. Kylmän veden valeleminen kahdesti käsille ennen ateriaa oli rituaali, jota ei ollut mainittu Vt:ssa. "Käsien pesemistä" aterian jälkeen pidettiin velvollisuutena." [Novum] •"Sana paradosis, KR: perinnäissääntö, merkitsee opettajan ym. antamaa opetusta, ohjetta, säädöstä tms. Tässä on kysymys Jumalan sanasta poikkeavista ihmissäädöksistä ja opeista, olivatpa ne aikaisemmilta sukupolvilta perittyjä tai saman ajan opettajien antamia." [jkr] Tärkeysjärjestys ja painotukset säännöissä 3. Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne? vastauksessa

fariseuksia

syytetään siitä, että heidän käskynsä olivat ristiriidassa

saada, olen luvannut uhrilahjaksi', •"Lapset, jotka eivät tahtoneet auttaa

Mikä on perinnäissääntö?

•"Jeesuksen

äidilleen: 'Sen, mitä sinun piti minulta

Jumalan

käskyjen

kanssa.

lahjat vapauttivat heidät velvollisuuksista muita ihmisiä kohtaan. Sellainen laki ei ole oikein laadittu, joka sallii hengellisten lahjojen estää muita velvoitteita. Käytännössä tämä osoittautui vieläkin pahemmaksi. Seurauksena ei ollut ainoastaan se, että lapset laiminlöivät vanhempiaan, vaan uskonnon varjolla he rikastuivat." [Novum] 6. hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinnäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan. 7. Te tekopyhät! Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi: •"Farisealaisuuden henki oli kehittynyt Jesajan ajoista alkaen täydelliseen ulkokultaisuuteen Jeesuksen aikana: se oli uskontoa ilman moraalia. Käyttäytymisellään he toteuttivat profeetan sanan. "Ulkokullattu (hypokritēs)", oikeastaan 'näyttelijä', 'teeskentelijä'. Sana voi tarkoittaa sekä itseään että muita ihmisiä pettävää." [Novum] Sanat vailla Jumalan tuntemusta 8. - Tämä kansa kunnioittaa Minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana Minusta. 9. Turhaan he Minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä." (Matt.15:1-9) •"Jumalasta. On "kaukana (apekhei)", tarkoittaa 'pysytellä poissa', 'vetäytyä kauas', 'olla etäällä'." [Novum]

Mikä saastuttaa ihmisen? Matt.15:10-20 Matt.15:10. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa ja ymmärtäkää. 11. Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos." "’Saastuminen’ tapahtuu sisältäpäin. Se ei ole fyysistä vaan moraalista ja hengellistä. " [Novum] Toiset loukkaantuivat Jeesuksen opetuksiin 12. Silloin opetuslapset tulivat Hänen luokseen ja sanoivat: "Tiedätkö, että fariseukset suuttuivat Sinuun, kun puhuit noin?" "Fariseukset eivät sietäneet sitä, että heidän ajatuksensa ja mielipiteensä saatettiin kyseenalaisiksi." [Novum] Jeesus tiesi, mistä puhui - eikä nöyristellyt vääryyden edessä 13. Hän vastasi: "Jokainen istutus, joka ei ole Minun taivaallisen Isäni istuttama, revitään juurineen pois. "Opetuslapsien ei pitänyt kauhistua fariseuksien tyytymättömyyttä tai sitä, että Jeesus vastusti heidän oppiaan. Heidän pelastusjärjestyksensä oli Jumalan lain vääristelmä ja se oli sen tähden revittävä pois ja tehtävä tyhjäksi." [Novum] 14. Älkää välittäkö heistä, he ovat sokeita sokeiden taluttajia. Ja kun sokea taluttaa


toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan."

lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoil20. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se,

le."

että syö pesemättömin käsin."

- Jeesuksella oli varmasti syynsä siihen,

harhaan

"Juutalaisten virhe oli, että he asettivat

että Hän vastusteli naisen avunpyyntöä. Ei

todella tärkeistä

pääpainon ulkonaisille seikoille, joilla itses-

ollut vielä aika, jolloin evankeliumi julistet-

asioista epäoleellisiin seikkoihin. Meidän ei

sään ei ollut mitään hengellistä merkitystä,

taisiin pakanoillekin. Tuo aika koitti myö-

tule olla kenellekään loukkaukseksi, mutta

mutta sivuuttivat todella merkityksellisen."

hemmin, mutta vaikka niin olikin, saamme

jos joku pahansuopuudessaan loukkaan-

[Novum]

katsoa, mihin naisen sinnikäs ja päättäväi-

"Fariseukset ohjaamalla

johtivat huomion

ihmisiä

tuu, sille ei voi mitään. Kristuksesta itsestään tuli loukkauskivi. Kun Jeesus kielsi

nen rukous lopulta johti. "Juutalaisille Jeesus puhui ankarasti, mutta

8.4.2017

opetuslapsia enää välittämästä heistä

puhuessaan heistä pakanoille hän käytti

(fariseuksista), hän tarkoittaa myös sitä,

kunniallisia ilmaisuja (Bengel)." [Novum]

että heillä ei tule olla mitään hengellistä yhteyttä näiden kanssa. "[Novum]

27. "Ei olekaan, Herra", vastasi nainen,

Omat käsitykset ja kulttuuritaustat saatta-

"mutta saavathan koiratkin syödä isäntän-

vat olla esteenä ymmärrykselle (esim. juutalaisuus) 15. Pietari sanoi hänelle: "Puhuit vertauskuvin. Selitä meille, mitä tarkoitit." 16. Jeesus vastasi: "Oletteko tekin yhä noin ymmärtämättömiä? "Luonnollinen asia ei ollutkaan opetuslapsille selvä. Huolimatta siitä, että Jeesus oli opettanut heitä, he eivät voineet ymmärtää asioiden yhteyttä." [Novum] 17. Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan, ja sitten se ulostetaan. 18. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. "Sydämen asenne on aina ratkaiseva. Ihmisen sydämessä asuva vaikuttaa myös ulkonaiseen elämään." [Novum] Jeesus selittää pahuuden toimintaperiaatteita 19. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. "Pahat ajatukset ja muut asiat, joista Jeesus tässä puhuu, eivät tietenkään ole ainoat ihmissydämessä asuvat. Nämä hän on vain valinnut monien joukosta kymmenen käskyn pohjalla." [Novum]

Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot." Matt.15:25-28

- Oletko rukoillut joskus epätoivoisesti jonkin asian puolesta? Saatoit tuntea, ettet ole arvollinen saamaan vastausta, mutta asiasi oli niin kipeä, ettet nähnyt muuta mahdollisuutta, kuin huutaa Jeesukselta Kristukselta apua. Tämä kertomus saattaa innostaa sinua jatkamaan rukoustasi. Ehkä näet näkökulmia, miksi Jumala sallii tilanteita, joissa joudumme miltei epätoivoisesti turvautumaan Hänen apuunsa. on

- Huomaatko, miten nokkelan sananparren nainen esittää Jeesukselle. Hän vertaa itseään "koiraan." - Se, jos mikä osoittaa

Kanaanilaisnaisen usko Matt.15:25-28

"Kanaanilaisnaisen

sä pöydältä putoilevia palasia."

täytynyt

tietää

lupaukset Messiaasta, koska hän kutsuu Jeesusta Daavidin pojaksi, mutta kertomuksesta käy ilmi, että hän ei ollut proselyytti. Lapsen hätä oli hänen hätänsä, ja hän huusi kuin asia olisi koskenut häntä itseään. Hädän ansiota oli, että se ajoi hänet Jeesuksen luo. Ilman hätää hän ei ehkä milloinkaan olisi tavannut Jeesusta." [Novum] Matt.15:25. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: "Herra, auta minua!" 26. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa

naisen nöyrää, mutta kiihkeää asennetta auttajaansa kohtaan. Hän kunnioitti suuresti Jeesuksen Kristuksen jumaluutta. "Nainen käänsi vertauksen heti omaksi edukseen. Kun näytti siltä, että hän oli saanut lopullisen kieltävän vastauksen, hän teki viimeisen yrityksensä. Näin hän muutti näennäisen tappion riemulliseksi voitoksi." [Novum] 28. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär oli terve. "Hänen kasvava uskonsa Jeesukseen voitti kaikki esteet. Edes Jeesus itse ei voinut sammuttaa hänen uskoaan!" [Novum] - Kerta toisensa jälkeen - tämä kertomus ilahduttaa aina mieltäni! Sittenkin Jeesus vastaa, eikä jättänyt tätä pakanallista naista pulaan hänen kipeässä asiassaan! Haluan, että sinäkin uskallat lähestyä Jeesusta Kristusta kaikkein kipeimpien asioittesi kanssa. Esitä ne Hänelle, vaadi kaikkivaltiaalta armoa ja apua - siitä huolimatta, että tunnet itsesi "koiraksi" Hänen edessään. Rukoile, ano ja pyydä! älä hellitä - Hän näkee ja tietää tarpeesi ja vielä saat


iloita ja kiittää Hänen ihmeellisestä avus-

lähtien he olivat tottuneet fariseusten

"Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni,

tansa!

hurskauteen, eikä ole varmaa, näkivätkö

ja kaikki, mitä minussa on, Hänen pyhää

Jos Jeesus vastasi hänelle, jolle ei ollut

he heidän ulkokultaisuutensa läpi." [No-

nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni,

vielä aika, eikä Hänen olisi tarvinnut vasta-

vum]

äläkä unhota, mitä hyvää Hän on sinulle

ta, - paljoa ennemmin Hän vastaa nyt

Raamattu kehottaa meitä muistamaan

tehnyt, Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi

sinulle, joka uskot Häneen ja olet antanut

ihmetekoja ja kaikkia Jumalan hyviä töitä.

anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

elämäsi ja sydämesi Hänelle! - Kiitä jo

Tämä onkin yksi tie ja pääsy Jumalan mie-

joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja

tänään siitä, mitä Hän on sinun varallesi

lisuosioon. Hän rakastaa sitä, että uskovai-

kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka

varannut!

set uskovat ja luottavat Hänen mahdolli-

sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään,

•“Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää

suuksiinsa.

niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan." (Ps.103:1-5)

teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen

7. Mutta he vain puhelivat keskenään:

vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä

"Meiltä unohtui leipä." 8. Jeesus huomasi

teille annetaan. Älkää siis murehtiko huo-

sen ja sanoi heille:"Te vähäuskoiset! Te

misesta päivästä, sillä huominen päivä

puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää.

pitää murheen itsestään. Riittää kullekin

9. Ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö

päivälle oma vaivansa." (Matt. 6:32-34)

muista niitä viittä leipää, joista riitti viidel-

10.4.2017

letuhannelle? Ja kuinka monta korillista te 9.4.2017

vielä keräsitte? "Meidän uskostamme riippuu, miten me ymmärrämme tapahtumat, ja usko vahvistuu niiden muistelemisesta." [Novum] "Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan,

Silloin Jeesus sanoi heille: "Pitäkää varanne. Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." Matt.16:5-12 Jeesus varoittaa fariseusten ja saddukeusten opetuksesta (Matt.16:5-12) Oli tapahtunut kaksikin kertaa suuri ihme, joissa vähäinen ruokamäärä riitti tuhansille ihmisille. Kuitenkin opetuslasten luottamus Jumalaan oli vielä sillä tasolla, etteivät he osanneet ajatella Jumalan auttavan heitä uudelleen ja uudelleen. Heidän pohtiessa ruoka-ongelmaa, Jeesus tahtoi opettaa heille paljon tärkeämmästä asiasta. Matt.16:5. He saapuivat vastarannalle, mutta opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. 6. Silloin Jeesus sanoi heille: "Pitäkää varanne. Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." "Ilmeisesti opetuslapset eivät täysin ymmärtäneet varoa Jeesuksen vihollisten taholta uhkaavaa vaaraa. Lapsuudestaan

mikä ei näy." (Hepr.11:1) 10. Entä ne seitsemän leipää, joista riitti neljälletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te keräsitte? 11. Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta." 12. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta. "Opetuslapset

ymmärsivät

nyt

hänen

puhuvan heille hengellisestä asiasta. On selvää, että hapatus mainitaan vastakohtana Jumalan yksinkertaiselle ja puhtaalle sanalle." [Novum] Mitä me voimme oppia tästä tekstistä? ainakin sen, että meidän tulee kiinnittää huomiota enemmän hengellisiin asioihin, kuin murehtia maallisista asioista. Toinen asia, mitä voimme ajatella, on uskoa vahvistava Jumalan tekojen muisteleminen. Vahvistu Hänen väkevyytensä voimassa!

Hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" Matt.16:13-20 Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi Matt.16:13-20 Kuka Jeesus on sinulle? Onko Hän Jumala, joka antaa elämän - sekä nykyisen ja tulevan, - vai onko Hän vain sinulle historiallinen henkilö - kauan sitten elänyt ja paljon hyvää tehnyt - mutta ei sen enempää? Tiesitkö, että evankeliumin arvo sydämessäsi on äärimmäisen merkityksellinen asia. Se määrittelee iankaikkisuuskohtalosi ja nykyisenkin elämäsi siunaukset. Evankeliumi kulminoituu Jumalan Poikaan Jeesukseen Kristukseen, ja avatessasi Hänelle sydämesi oven, saat astua elämään, joka on yltäkylläistä elämää uskon kautta. Se, minkä arvoinen evankeliumi on sinulle - se näkyy myös vaelluksessasi - parannuksen ja rakkauden tekojen hedelmänä. “Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin


tulematta, saan kuulla teistä, että te pysyt-

Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias,

Jeesus Kristus, "Sinä olet Messias, elävän

te samassa hengessä ja yksimielisinä taiste-

elävän Jumalan poika."

Jumalan poika"!

lette minun kanssani evankeliumin uskon

"Muutamalla sanalla Pietari lausuu uskon-

puolesta,

tunnustuksensa,

vastustajia

missään

kohden

josta

tulee

historian

säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen,

käännekohta. Hän puhuu kaikkien kristi-

mutta teille pelastuksen merkki, merkki

tyiksi

Jumalalta. Sillä teidän on suotu, Kristuksen

[Novum]

itsensä

tunnustavien

11.4.2017

puolesta."

tähden, ei ainoastaan uskoa Häneen, vaan myös kärsiä Hänen tähtensä, teidän, joilla

17. Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä,

on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulet-

Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole

te minun taistelevan.” (Fil.1:27-30)

ilmoittanut liha eikä veri, vaan Minun Isäni, joka on taivaissa. 18. Ja Minä sanon sinulle:

Matt.16:13. Kun Jeesus oli tullut Filippok-

Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä

sen Kesarean seudulle, Hän kysyi opetus-

rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan

lapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä

portit voita. {Nimi Pietari, kreikaksi Petros,

ihmiset hänestä sanovat?"

pohjautuu sanaan "petra" 'kallio'.} [-92]

{Ihmisen Poika on Jeesuksen messiaaninen arvonimi. Lähtökohtansa Dan. 7:13 mukai-

19. Minä olen antava sinulle taivasten

sesti nimi kuuluu ennen muuta viimeisten

valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot

tapahtumien yhteyteen, mutta se liittyy

maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja

myös Jeesuksen kärsimysennustuksiin sekä

minkä sinä vapautat maan päällä, se on

hänen ilmoituksiinsa jo tässä ajassa saa-

myös taivaissa vapautettu."

"On perustava totuus tietää, kuka Jeesus

{"Sideavain" on tehtävä ja valta käyttää

on. Ellei ihminen ole siitä selvillä, hän ei

Raamatussa ilmoitettua Jumalan lakia

ymmärrä mitään muutakaan, mikä koskee

synnintuntoon ja parannukseen, syntien

Jumalan valtakuntaa." [Novum]

katuvaan

ja

anteeksi

rukoilemiseen johtamiseksi. "Päästöavain" “Sillä elämän hengen laki Kristuksessa

on tehtävä ja valta julistaa katuvalle ja

Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja

armoa rukoilevalle syntien anteeksianta-

kuoleman laista.” (Room.8:2)

mus Jeesuksen nimessä ja lunastusveres-

“Hän itse antaa kaikille elämän ja hengen

sä.} [jkr]

ja kaiken.” (Apt.17:25) 20. Sitten Hän kielsi opetuslapsiaan kerto“Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa

masta kenellekään, että Hän oli Messias.

meille voiton meidän Herramme Jeesuksen

"Juutalaiset liittivät Messiasnimeen monia

ristuksen kautta”! (1.Kor.15:57)

poliittisia odotuksia. Koska aika ei ollut

“Pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuu-

vielä kypsä Messiaan julkiselle julistukselle,

den, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja

se olisi aiheuttanut vain vaikeuksia. Jeesus

tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol.2:2-

kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä"

3)

[Novum] Tunnustatko sinä kanssani tänään Jeesuk-

14. He vastasivat: "Toisten mielestä hän on

sen Messiaaksi, Kristukseksi, Vapahtajaksi,

Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia,

ikuiseksi Kuninkaaksi, Lunastajaksi, Sovitta-

joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu

jaksi ja, että Hän Verensä kautta avasi

profeetoista." 15. "Entä te?" kysyi Jeesus.

meille pääsyn ikuiseen elämään. - Herra

"Kuka Minä teidän mielestänne olen?" 16.

ja seuratkoon Minua.” Matt.15:24-28 Jeesuksen seuraaminen ristiä kantaen Matt.15:24-28 Matt.15:24. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo kulkea Minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon Minua. "Se, joka "ottaa ristinsä", sanoo jäähyväiset kaikille henkilökohtaisille pyyteilleen ja omalle

kunnianhimolleen.

Kristuksen

kuolema saa merkitystä ainoastaan niiden

mistaan toimintavaltuuksista.} [-92]

tunnustamiseen

”Hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä

ihmisten elämässä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan saman mielenlaadun, joka Kristuksella Jeesuksella oli, kun hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon." [Novum] Ristinsä tunnistaminen Ristin kantaminen voi olla myös oman heikkoutensa ja lankeavaisuutensa kantamista Jeesuksen eteen. Se on Jumalan Pyhän Hengen läpivalaisun alla paljastuneen synnin tunnustamista ja sen hylkäämistä Jeesuksen uhrikuoleman, eli sovituksen kautta. Ristin kantaminen voidaan ymmärtää myös niin, että kantaa Jeesuksen ristiä joka päivä sydämessään. Se on itse asiassa koko evankeliumin sanoman omaksumista ja mukana kantamista - niin sisäisesti, kuin ulkoisesti todeksi elettynä. Se tarkoittaa myös ristin häpeän kantamista. "Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka


pelastumme, se on Jumalan voima."

Sielun lunnaiksi

(1.Kor.1:18)

kuntansa, jossa hän on Kuninkaana ja Päänä. Läsnä olleiden joukossa oli niitä,

"Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän

26. Mitä se näet hyödyttää ihmistä, vaikka

jotka näkivät ja kokivat sen.} [jkr]

voittaisi omaksensa koko maailman, mutta

hän voittaisi omakseen koko maailman,

saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi

mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä

"2.Piet.1:16-18 osoittaa selvästi, että Raa-

ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka

voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

mattu esittää kirkastusvuoren tapahtuman

häpeää Minua ja Minun sanojani tässä

"Sanalla "psykhē", 'sielu', 'elämä', on krei-

vertauskuvana Jeesuksen tulemuksesta ja

avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa,

kan kielessä hyvin laaja merkitys. Sitä

voimasta." [Novum]

sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun

käytetään elämästä kaikissa sen olomuo-

Hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien

doissa, aina kasvin elämästä korkeimpiin

enkelien kanssa." (Mark.8:36-38)

älyllisiin olentoihin asti. Kristinuskossa se

12.4.2017

tuli kuvaamaan myös hengellistä elämää. "Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi

Jakeessa 25 se voi tarkoittaa fyysistä elä-

todistajia

mää, kun taas tässä jakeessa se ilmaisee

ympärillämme,

pankaamme

mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja

myös sielun elämää." [Novum]

synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevas-

Jeesukseen uskova voi ymmärtää katoavai-

sa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon

suuden ja iankaikkisuuden arvoja eri ulot-

alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka

tuvuuksissa ja asioissa. Sydäntään ei kan-

Hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi

nata kiinnittää liikaa katoavaan omaisuu-

ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Juma-

teen tai rikkauteen. Sen sijaan oman sie-

lan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatel-

lunsa valmistaminen taivasta varten -

kaa Häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä

Jeesuksen lunastusveren kautta - on ikui-

sellaista vastustusta itseänsä kohtaan,

sesti hyödyllistä.

ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne."

“Älkää kootko itsellenne aarteita maan

(Hepr.12:1-3)

päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

Ristin kuolema tuo elämän

Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja

25. Sillä joka haluaa pelastaa elämänsä,

missä eivät varkaat murtaudu sisään eivät-

kadottaa sen, mutta joka kadottaa elä-

kä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on,

mänsä Minun tähteni, löytää sen.

siellä on myös sinun sydämesi.”(Matt.6:19-

"'Elämän kadottaminen' on oikeastaan

21)

vain alemmanasteisen elämän menettämistä ja korkeamman saamista. Risti mer-

Tulevasta valtakunnasta

kitsee kuolemaa, mutta Kristukselle ja Hänen seuraajilleen se merkitsee tietä

27. Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirk-

kuolemasta elämään." [Novum]

kaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin Hän

“Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen

maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoi-

28. Totisesti Minä sanon teille: tässä seiso-

neen ja haluineen. Jos me Hengessä

vien joukossa on muutamia, jotka eivät

elämme, niin myös Hengessä vaeltakaam-

maista kuolemaa, ennen kuin näkevät

me. Älkäämme olko turhan kunnian pyytä-

Ihmisen Pojan tulevan valtakunnassaan".

jiä, niin että toisiamme ärsyttelemme,

{KR: kuninkuudessaan. Sana basileia mer-

toisiamme kadehdimme.” (Gal.5:24-26)

kitsee sekä valtakuntaa että kuninkuutta. Jeesus tuli helluntaina v. 30 Pyhässä Hengessä ja perusti uuden liiton armonvalta-

”Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja Hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.” Matt.17:1-9 Kristuksen kirkastuminen Matt.17:1-9 Muutamat

opetuslapset

yliluonnollisen

saivat

ilmestyksen

kokea

Jeesuksen

seurassa. Miten he reagoivat ja mitä he saivat tästä kokemuksesta? Yksinäisyyteen Matt.17:1-9.

Kuuden

päivän

kuluttua

Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. "Suuret ilmestykset tulevat ihmisille, jotka erottautuvat yksinäisyyteen kohdatakseen Jumalan. Luuk 9:29 korostaa, että Jeesus meni sinne rukoilemaan." [Novum] Kirkkaus ilmestyy 2. Siellä Hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja Hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. "Muuttui (metamorfoō)", sanaa käytetään myös Room 12:2:ssa mielen uudistuksesta, ja 2 Kor 3:18:ssa kasvamisesta Kristuksen


kaltaisuuteen.

Jeesuksen

kirkkaus

tuli

sisältäpäin." [Novum]

aikaa

kun

opetuslapset

suunnittelivat

jäämistä vuorelle asumaan." [Novum]

näkemisensä riittää. Mooses ja Elia poistuivat, mutta Jeesus oli jäljellä. Hän laski kätensä heidän ylleen ja vapautti heidät

Sanoma

Jumalan ääni

heidän kokemastaan pelosta." [Novum]

3. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja

5. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi

Älkää kertoko vielä

Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa.

verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni:

"He puhuivat kuolemasta, jonka Hän tulisi

"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä

8. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät

kärsimään syntisten tähden. Kirkastuminen

olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!"

nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen

ja keskustelu vuorella tuovat julki sen,

“Jumala puhui

heidän

yksin. 9. Kun he laskeutuivat vuorenrinnet-

mikä on kuolemaakin voimakkaampi -

uskoaan, jotta he pitäisivät Jeesusta tärke-

tä, Jeesus sanoi heille: »Älkää kertoko tätä

rakkauden. Kristus uhrasi itsensä ja meni

ämpänä kuin Moosesta ja Eliaa." [Novum]

näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen

vahvistaakseen

kuolemaan. Miten opetuslapset saattoivat tietää, että vuorella olivat juuri Mooses ja

Poika on herätetty kuolleista.» Pyhää pelkoa

Elia? Heidän ei tarvinnut esitellä itseään.

"Jeesus ei halunnut herättää huomiota. Heillä oli niin paljon kertomista, ja sitten

Taivaassa ei tarvitse sitä tehdä. Pyhät

6. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he

he eivät saaneetkaan sanoa sanaakaan!

tuntevat toisensa jonkinlaisen taivaallisen

heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren

Kielto koski ilmeisesti myös muita opetus-

itsestäänselvyyden ja sisäisen tajuamisen

pelon vallassa.

lapsia. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen

avulla. Jumala ilmaisee sen, mikä on olen-

"Pelko johtui pyhän läheisyydestä. Se

jälkeen he kertoivat tästä, 2 Piet 1:17-18.

naisen tärkeätä ja hyödyllistä." [Novum]

auttoi heitä säilyttämään vaikutelman. He

"Noussut kuolleista" sananmukaisesti ulos

joutuivat pilven sisään, Luuk 9:34, ja se oli

kuolleitten joukosta." [Novum]

Hämmentävä tilanne

liikaa syntisille, kuolevaisille ihmisille." [Novum]

4. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jee-

Tämä kertomus oli varmasti yksi tärkeimmistä

uskoa

vahvistavista

tapauksista

sukselle: "Herra, on hyvä, että me olemme

7. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen,

opetuslasten elämässä. Ne hetket, jolloin

täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa:

kosketti heitä ja sanoi: "Nouskaa, älkää

täytyi seistä lujasti ja vakaasti uskossa ja

sinulle ja Moosekselle ja Elialle."

pelätkö."

Jumalan sanan puolesta, tämä varmasti

"He olivat puhuneet Jeesuksen kanssa

"Koska Mooses ja Elia edustivat lakia ja

lujitti ja vahvisti heitä. Tuleva seurakunta

Hänen kuolemastaan Jerusalemissa, sillä

profeettoja, tarkoitus oli että he näkisivät

tarvitsi tällaisen yliluonnollisen vahvistuk-

Jeesuksen kaiken täyttymyksenä. Hänen

sen.


Päivän jakeet: VK 13-14-2017 30.3.2017

"Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan; ja joka ei Minun kanssani kokoa, se hajottaa." Matt.12:24-37 "Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: 'Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla'. Mutta Hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: 'Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Ja jos Minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos Minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan; ja joka ei Minun kanssani kokoa, se hajottaa. Sen tähden Minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo

sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.'" (Matt.12:24-37)

ni ja sisareni ja äitini." (Matt.12:4750) Tämä kertomus antaa ymmärtää, miten omistautunut Jeesus oli Jumalan antamalle tehtävälle. Hänen sydämensä paloi rakkaudesta pelastaa Jumalan valittu kansa. Jeesuksen omaiset olivat hieman huolissaan Hänestä, sillä he eivät täysin ymmärtäneet, kuka Jeesus todellisuudessa oli. Voimme vain kuvitella, miten me suhtautuisimme omiin sisaruksiimme tai lapsiimme, jos joku heistä alkaisi käyttäytyä Jeesuksen tavoin hyvin radikaalisti ja murtaen kaikkia opittuja käskyjä ja määräyksiä. Lukemamme Raamatun teksti kertoo meille, miten rakkaana Jeesus pitää jokaista, joka Häntä seuraa. Tahtoisithan sinäkin olla Jumalan Pojan erityisen rakkauden kohteena!

31.3.2017

1.4.2017

"jokainen, joka tekee Minun taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini." Matt.12:47-50 "Niin joku sanoi Hänelle: "Katso, Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat Sinua puhutella". Mutta Hän vastasi ja sanoi sille, joka sen Hänelle ilmoitti: "Kuka on Minun äitini, ja ketkä ovat Minun veljeni?" Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, Minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee Minun taivaallisen Isäni tahdon, on Minun velje-

"Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä." Matt.13:18-23 Vertauksin kerrottu asia auttaa ymmärtämään logiikkaa asioiden välillä ja samankaltaisuuden vuoksi on helpompi käsittää asian toimintatapaa. Vertauksella ei sinänsä ole "totuudellista" asiayhteyttä, mutta sitä käytetään vain tehokeinona


avaamaan ymmärrystä esitetyn asian suhteen. Vertauksin kerrottu salaa myös asioita ymmärtämättömiltä ja ulkopuolisilta. Jeesus selitti usein vertauksia opetuslapsilleen, että he käsittäisivät Hänen todellisen tarkoitusperänsä kerrotun asian suhteen. Seuraavassa Jeesus selittää kylväjävertauksen merkitystä opetuslapsilleen: "Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä." (Matt.13:18-23) Puheteknisesti tällainen tapa opettaa on yllättävän viisas, nimittäin se rajaa ymmärtämättömät ulkopuolelle, ja taas toisaalta vertauskuvan mielenkiintoisuuden vuoksi koko tarina painuu mieleen pysyvästi. Näin opetuksen teho on paljon parempi, kuin asia sanottuna pelkästään asiana.

Vertauksen väärinymmärtäminen saattaa myös johtaa orjalliseen lainalaisuuteen. Saatamme vertauksesta poimia hedelmän kantamisen vaatimuksen - käsittämättä, ettemme me itsessämme saa kasvua aikaan. On vain antauduttava sydämestänsä Jumalan muokattavaksi, otettava sana vastaan. Jumala antaa kasvun ajallaan Hengen hedelmänä. Sanan juurtuessa ja sulautuessa sydämeemme, se saa aikaan Jumalan tahdon toteutumista. "Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat." (Hepr.4:2) 2.4.2017

"Selitä meille vertaus pellon lusteesta". Matt13:36-43 Jatkamme vielä Jeesuksen kertomista vertauksista. Hän oli kertonut vertauksen "pellon lusteesta" ja opetuslapset eivät olleet ymmärtäneet täysin, mikä ajatus Jeesuksella oli ollut mielessä Hänen kertoessaan tällaisen kertomuksen. Asian ohessa voimme oppia myös sen, että tarvittaessa mekin saamme kysyä Jeesukselta neuvoa mieltämme askarruttaviin kysymyksiin. Omasta kokemuksesta tiedän, että Hän voi lähettää vastauksen yllättävälläkin tavalla! "Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hä-

nen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta". Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon." Matt13:36-43 Tästä vertauksesta voimme ymmärtää, että maailman ajassa, jossa elämme, hyvä ja paha kulkevat loppuun asti ydessä. Pahuus on aina keskellämme, vaikka kuinka tekisimme hyvää, mutta aikojen lopussa tulee tuomio, jossa nämä erotetaan toisistaan. Syntiturmellusruumiimme sitoo uskovaisetkin pahuuteen, eikä meilläkään ole mitään muuta mahdollisuutta pelastukseen ja hyvyyteen, kuin astua siihen Jeesuksen Kristuksen lunastuksen kautta. Jeesuksessa saamme elää pyhää ja puhdasta elämää - tehden parannusta aina siitä, minkä näemme Pyhän Hengen läpivalaisun alla vääräksi ja synniksi. Jeesukseen uskovalla on lupa ja oikeus sanoutua synnistä irti. Tämä oikeus tulee Jeesuksen kalliin sovintoveren kautta ja se luo jokapäiväisen


hengen ja mielen uudistuksen mahdollisuuden. Ihmisinä me itse saamme valita, palvelemmeko teoillamme, asenteillamme ja sanoillamme perkelettä, vai Jumalamme hyvää tahtoa. Valitettavasti osa uskovistakin hairahtuu vilpittömyydestään huolimatta käyttämään saatanan palveluksen aseita. Pahan puhuminen, juoruaminen, halveksunta, vähättely, nurjuus, epäusko, armottomuus ja anteeksiantamattomuus ovat jokaisen ihmisen turmeltuneen luonnon ominaisuuksia. Juuri näissä tarvitsemme valvomista ja kilvoittelua. Mikäli nämä "lusteet" valtaavat sydämemme maaperää, hedelmä tulee olemaan sen näköistä. Tehtävämme on ojentautua uskossa ja kuuliaisuudessa kohti jumalista hyvyyttä - Jeesuksen sovintoveren turvin. "Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan." (Kol.3:8-10) "Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja,

jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia." (1.Piet.2:1-5) "Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia." (1.Piet.2:1-5) 3.4.2017

"Heidän epäuskonsa tähden Hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa." Matt.13:54-58 Uskon harjoittaminen hengellisessä elämässä on yksi avaimista jumalisiin ihmeisiin. Uskon puute uskovaisuudessa muodostuukin suureksi ongelmaksi, koska sydämen usko synnyttää elämää, jossa näkee Jumalan mahdollisuudet kaikkialla ja kaikessa. Sain elää aikakautta, jolloin miltei kaikki uskoivat Jumalaan ja Jeesuksen pelastavaan ja parantavaan voimaan. Oli tilaisuuksia, joissa opetettiin yksinkertaista evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumala vahvisti sanansa sitä seu-

raavien merkkien kautta. Näen, että edesmennyt Niilo Yli-Vainio ei saanut aikaan herätystä tai ihmisten paranemisia. Oli vain syntynyt uskoa Jumalan vaikutuksesta, joka laajeni aina ympäri maailman hänen työnsä seurauksena. Kun ihmiset uskoivat, Jumalan sanaa julistettiin ja rukoiltiin paljon, oli seurauksena se, että Jumala vastasi ihmisten kaipaukseen tulla tuntemaan Jumalaa ja Hänen Voimaansa. Näen, että usko on yhteyttä Jumalan kanssa, johon Hän aina vastaa ja halajaa katsahtaa. Siksi, harjoita uskoa! "Ja Hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä Hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö Hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja Hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö Hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten Hänellä on tämä kaikki?" Ja he loukkaantuivat Häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa." (Matt.13:54-58) "Harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä." (2.Tim.:22)


4.4.2017

"Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille syödä." Matt.14:1422[jkr] "Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa". Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä". »»"Jeesus tiesi, että kansan ei tarvinnut lähteä sieltä pois. »Antakaa te heille syödä». Hän tekisi ihmeen, ja opetuslapset saivat olla mukana "ruokkimisihmeen" tapahtuessa. Jeesuksen opetuslapset jakavat muille, mitä saavat Jeesukselta. Ihminen ei tiedä, miten paljon hänellä on annettavaa, ennen kuin hän alkaa antaa."«« [Novum] He sanoivat hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa". Mutta hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle". »"Leivät piti ensin viedä Jeesukselle. Sen jälkeen ne tuli jakaa kansalle. Emme voi täyttää muiden tarpeita, ellei Kristus ensin ole täyttänyt meidän käsiämme."« [Novum] Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät ope-

tuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. »"Ruokarukous oli juutalainen tapa. Tuohon aikaan käytettiin tavallisesti seuraavaa rukousta: »Siunattu ole sinä, Herra, Jumalamme, maailman kuningas, joka annat leivän kasvaa maasta.» Aterian jälkeen oli tapana lausua pitempi kiitosrukous. Sanottiin, että se joka nauttii jotakin kiittämättä Jumalaa käyttäytyy samoin kuin varastaisi Jumalalta." « [Novum] Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista. »"Kaikki söivät niin paljon kuin jaksoivat. Tässä käytetty verbi on sama, jota käytetään lihotettavien eläinten ruokkimisesta. Tähteeksi jäi paljon enemmän kuin alunperin oli ollut. Se osoittaa, että Jeesus ei huolehdi ainoastaan sen hetkisestä tarpeesta. Hän pitää huolen myös tulevaisuudesta ja antaa täyden vakallinen kaikille opetuslapsille. Vakat "(kofinūs)" olivat oikeastaan pieniä punottuja koreja, joita kannettiin käsivarrella."« [Novum] Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa." Matt.14:14-22 5.4.2017

”Kun he näkivät Hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat

näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ’Pysykää rauhallisina, Minä tässä olen. Älkää pelätkö.’" Matt.14:22-34 Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. {Alkutekstissä "monen stadionin". Stadion on kreikkalainen pituusmitta, 192 metriä.} Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Job 9:8 {Roomalaisen käytännön mukaan yö jaettiin neljään kolmituntiseen vartioon. Neljäs yövartio oli noin kello 3-6 aamulla.} »"Usein suurimmat siunaukset tulevat sellaisten olosuhteiden tai ihmisten välittäminä, joita me eniten pelkäämme. "« [Novum] Kun he näkivät Hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille:"Pysykää rauhallisina, Minä tässä olen. Älkää pelätkö." »"Hätätilanteet eivät aina ole pahinta, mitä voimme kokea. Ne antavat Jumalalle syyn tarttua asioihin."« [Novum] Silloin Pietari sanoi hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin." »"Pietarin mieli muuttui nopeasti. Tuskin hän oli lakannut pelkäämästä henkensä puolesta, kun oli jo valmis nousemaan veneestä. 'Käske minun tulla tykösi'."« [Novum]


"Tule!"sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo.Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota."Herra, pelasta minut!" hän huusi. »"On toinen asia seistä kovassa myrskyssä veneessä, mutta aivan toinen asia on olla ulkona aalloilla. Pietari astui veteen, mutta alkoi pelätä tuulta. Pietari ei itse asiassa ollut vaarassa, mutta pelko sai hänestä otteen. Usko kantaa, mutta epäilys upottaa. Usko saattaa horjua, mutta Kristus ei milloinkaan horju. vajoamisen ajat ovat rukouksen aikoja». Hän osasi ru-

koilla, vaikka vajosikin. Paljon hän ei saanut sanotuksi, mutta lyhytkin rukous on riittävä, jos se tulee sydämestä."« [Novum] Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi:"Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?" »"Jeesuksen antama pelastus sisälsi vielä enemmän. Pietarin usko uudistui ja alkoi hallita tilannetta. Jeesuksen kosketuksen voimasta Pietari nousi pinnalle, ja vesi kantoi häntä. Epäillä» "(distadzō)", oikeastaan 'olla mieleltään vakiintumaton'. Sanaa käytetään ainoastaan tässä ja Matt 28:17:ssa. Se antaa

kuvan ihmisestä, joka on epävarma, kumman tien valitsisi, hän seisoo kahdella tiellä, harkitsee moneen kertaan."« [Novum] Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika." (Matt.14:2234) »"Opetuslapset olivat kauan uskoneet Jeesuksen olevan Jumalan Poika, mutta nyt he vahvistuivat uskossaan. Ensimmäisen kerran nimitystä »Jumalan Poika» käytetään tässä evankeliumissa Jeesusta suoraan puhuteltaessa."« [Novum]


Päivän jakeet: VK 12-13-2017 23.3.2017

”Joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, Minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.” Matt.10:32-33 "Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, Minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää Minut ihmisten edessä, sen Minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa." (Matt.10:32-33) Mitä tämä tunnustaminen tarkoittaa? - Uskon, että kysymys on liitosta Jumalan kanssa, joka on solmittu ihmisten ja Jumalan edessä. Se on sitoutumista toisen osapuolen omaksi, samoin kuin avioliitonkin suhteen. Kristityksi ja uskovaiseksi tunnustautuminen voi tapahtua monella eri tavalla. Raamattu puhuu suun tunnustuksesta, mutta samaa ilmaisua tarkoittaa myös elämä, josta näkyy vaelluksen hedelmänä Jumalalle kuuluminen. Mitä hyötyä sanoistamme on, jos elämämme kuitenkin puhuisi aivan jotain muuta. Jumalyhteydessä on kysymys puhtaasti uskosta. Se on lähtökohta ja ilman sydämen uskoa suun tunnustuskin jää turhaksi.

"Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan." (Room.10:10) Toisin sanoen, Jeesus vanhurskauttaa meidät oman Verensä kautta tehden meidät Jumalalle kelpaaviksi, ja sanoillamme vahvistaen tunnustaudumme tähän liittoon kuuluviksi. Se lujittaa ja kiinnittää meidät sen tien kulkijoiksi. Voidaan verrata tilannetta avioliittoon kuulumiseen siten, että tunnustaessani tietyissä kohtaamisissa ja tilanteissa olevani naimisissa ja kuuluvani vaimolleni, se poistaa välittömästi liittoa uhkaavia tekijöitä. eri osapuolet heti tietävät, miten tulee suhtautua toiseen silloin, kun hän elää vakituisessa parisuhteessa. Toisinaan teen selväksi sielunviholliselle, etten kuulu hänelle, synnille, tai heikkoudelle. Kuulun Jeesuksen lunastusveren kautta Jumalalle - oli tilanne ulkoisesti mikä tahansa. Minua saattaa syyttää toiset ihmiset, omatuntoni ja sielunvihollinen, mutta ilokseni Jeesus on eri mieltä syyllisyyskysymyksistä! "Nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä Hän on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen

molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä Hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja Hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä." (Ef.2:13-22)

24.3.2017

"Joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias." Matt.10:38-39 "Joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen." (Matt.10:38-39) Sovelias - sanana viittaa kelpaavuuteen ja hyväksynnän sisäpuolella olemiseen. On ymmärrettävä myös, että tässä opetuksessa puhutaan yleisestä sydämen asenteesta ja elämän asioissa kiinni olemisessa. Mikä sitten onkin tehtävämme elämässä, siitä ei tarvitse


irrottautua, ellei meitä erityisesti kutsuta Jumalan palvelukseen ja työhön. "Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia. Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu." (1.Kor.7:20-24) Voimme ymmärtää myös, että saatamme kadottaa - Jeesuksen nimen tähden - mahdollisuuksia ansaita rahaa epärehellisin konstein - tämäntyylisissä seikoissa Jeesuksen seuraamisessa ennen pitkää löytää elämän - ennemmin, kuin syntisessä vaelluksessa. Monessa muussakin asiassa voi kadottaa hekumaa ja elämän tuomia houkutuksia ja himojen täyttymyksiä, kun päättää seurata Jeesusta Kristusta. "Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla." (Jes.5:18) "Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.6:23) Ristinsä ottaminen ja kantaminen voidaan ymmärtää olevan osa meidän turmeltunutta luontoa ja heikkoutta. Mikä tahansa onkin

tilanne, meidän tulee kantaa syntisyytemme Jeesuksen eteen - ottaaksemme Häneltä vastaan puhdistuksen ja vapautuksen kaikesta synnistä ja saastasta. "Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." (Joh.3:14-18)

25.3.2017

"Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa." Matt.11:19 Negatiivinen asenne on yllättävän usein esteenä hyvyyden vastaanottamiselle. Epäusko ja heikko itsetunto saavat ihmisen käyttäytymään edellä luetun kaltaisesti. Samoin kateus ja ylpeys tuottavat syvää halveksuntaa, ja se puolestaan estää näkemästä asioita objektiivisesti - ennen kaikkea Jumalan näkökulmasta.

On ihmisiä, joiden eteen tekeminen - teitpä sitten mitä tahansa se on aina väärinpäin. Valitettavasti sellaisia on uskovissakin - ja miten ajattelematonta se käytös onkaan. Mitä kaiken vastustamisella, vikojen ja erilaisuuksien esiin kaivamisella voittaa? Pistät varmasti merkille, ettei tällaisten nurjien ihmisten kautta kukaan tule uskoon ja tuntemaan pelastusta. Mistä heihin on tämä pimeys tullut? Onko heidän ylpeytensä ja omahyväisyytensä saanut sokaista heidät niin, että he julmien susien tavoin raatelevat kaiken ympärillään - ja silti he luulevat olevansa viattomia, puhtaita ja hurskaistakin hurskaampia uskovia! Luulen, että näillä alueilla itse kukin saamme tutkistella elämäämme ja sydämemme asenteita. Saamme tehdä parannusta rukoillen Jeesusta täyttämään meitä rakkauden ja armon Hengellä. Saamme pyytää näkökykyä, ymmärrystä ja viisautta, kuulevia korvia ja näkeviä silmiä. Auttakoon Herramme Jeesus Kristus meitä tässä kaikessa. "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa." (2.Moos.34:6)

26.3.2017


"olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille." Matt.11:25-27 "Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on Sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo Hänet ilmoittaa." (Matt.11:25-27) Lapsenmielisyys ei tarkoita lapsellisuutta vaan nöyryyttä. Se kuvastaa lapsen alamaisuutta isän edessä. Ylpeä ihminen ei pääse tuntemaan Jumalaa, evankeliumia ja armoa, mutta lapsenmieliset pääsevät sisälle Jumalan valtakuntaan. "Niin Hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: 'Totisesti Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen Minun nimeeni, se ottaa tykönsä Minut.' (Matt.18:25) "Jeesuksen opetuslapset tulivat ja kysyivät Häneltä: "Miksi Sinä puhut heille vertauksin?" Hän vastasi: "Siksi, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Jolla on, sille annetaan, ja hä-

nellä on oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, häneltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä käy toteen Jesajan profetia, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä tämän kansan sydän on turtunut. Korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi, ja etten Minä parantaisi heitä'. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Totisesti Minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet." Matt.13:10-17

27.3.2017

"Tulkaa Minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon. Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minusta, sillä Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä Minun ikeeni on sovelias, ja Minun kuormani on keveä." (Matt.11:28-30) Jeesus on luvannut antaa yltäkylläisen elämän. Siihen voi luottaa ja sen saa elää todeksi, se ei ole raskasta vaan se on täydellistä ja hyvää elämää. "Rauhan Minä jätän teille: Minun rauhani - sen Minä annan teille. En Minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö." (Joh.14:27) "Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys." (Joh.10:10) "Herran pelko on elämäksi: saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa." (San.19:23)

"Minä annan Matt.11:28-30

teille

levon."

Luulitko, että Jumalan luokse tuleminen on astumista vaatimusten loputtomaan maailmaan? Olet väärässä, sillä Jeesuksen kuorma on juuri sopiva sinulle! Ne velvoitteet, mitä uskovalle kuuluu, eivät ole raskaita täyttää. Ne liittyvät lähinnä evankeliumin arvon mukaiseen elämään ja lähimmäisen rakastamiseen ja huomioimiseen.

28.3.2017

"Laupeutta Minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra." Matt.12:7-8 "Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät


Häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen Häntä vastaan. Niin Hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sen tähden on lupa tehdä sapattina hyvää." Sitten Hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niin kuin toinenkin. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa Häntä vastaan, surmataksensa Hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi Hän sieltä pois. Ja monet seurasivat Häntä, ja hän paransi heidät kaikki." (Matt.12:10-15) Tässä kertomuksessa voimme nähdä fariseusten nurjan ja väärän asenteen. Heille laki ja määräykset olivat tärkeämpiä kuin hyvän tekeminen. Heistä oli tullut täydellisen sokeita Jumalan armolle ja

hyvyydelle Jeesuksessa Kristuksessa. Huomaatko, miten järkevä ja viisas Jeesus oli? Hän murtautui ulos perinnäissäännöistä ja uskalsi tehdä sitä mikä oli oikein. Vielä tänäänkin Jumala tahtoo laupeutta orjuutta vien sääntöjen sijaan. Voisimmeko me toimia samalla tavoin, oppien Hänestä, joka on sapatin Herra?

29.3.2017

”Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta.” Matt.12:18-21 "Katso, Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, Minun rakkaani, johon Minun sieluni on mielistynyt; Minä panen Henkeni Häneen, ja Hän on saattava oikeuden

sanomaa pakanoille. Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta, kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon. Ja Hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa." (Matt.12:18-21) Tässä on yksi parhaita kuvauksia Jeesuksesta Kristuksesta. Tahtoessamme tulla Hänen kaltaisekseen, on syytä lukea nämä Raamatun jakeet erityisen huolella: "Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta." Myös pakanakansojen pelastus profetoitiin aikoja sitten, ennen Jeesuksen syntymää. "Hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa" - synnyttäköön meissä iloa ja toivoa. Kaikki maailman kansat ja heimot ovat tervetulleita Jeesuksen armahtavien käsien alle.


Päivän jakeet: VK 11-12-2017 16.3.2017

"Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu." Matt.7:24-27 "Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." Matt.7:24-27 Jeesuksen sanat ovat iankaikkisen elämän sanoja. Ei ole siis yhdentekevää, miten suhtaudumme Raamattun ja Jeesuksen sanoihin. Lukemamme perusteella voimme käsittää, että hengellisyytemme ja uskovaisuutemme on verrattavissa rakentamiseen. On oltava hyvä ja kestävä perustus, oikeat rakennusmateriaalit ja vieläpä taito ra-

kentaa siihen, mitä hyvältä rakennukselta sitten vaaditaankaan. Tiedämme Raamatun perusteella, että Jeesus Kristus on se kallio, jolle kannattaa rakentaa. Hän on myös itse se kulmakivi, johon lopulta kaikki asiat kulminoituvat. Voidaan sanoa, että Yhdessä jumalan Sanan, Pyhän Hengen ja Jeesuksen armotyön kautta meissä syntyy rakennus, jota tämän maailman myrskytuulet eivät nujerra. Sanan neuvo onkin oikealla tiellä pysymisestä: "Jeesus vastasi ja sanoi heille: 'Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.'" (Matt.22:29) Voimme siis turvallisin mielin rakentaa Kristus-kalliolle, ottaa vastaan Veren kautta puhdistuksen synneistämme ja Pyhällä Hengellä täyttyen, saamme oppia tuntemaan Jumalan Sanan syvimpiä merkityksiä. – Luottaen Jeesukseen, saamme olla voittajia - Hänen ikuisen armonsa tuntemuksessa! "Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään." (2.Piet3:18)

17.3.2017

"Järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta Hän nukkui." Matt.8:24-27 "Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta Hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät Hänet sanoen: 'Herra, auta, me hukumme'. Hän sanoi heille: 'Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?' Silloin Hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: 'Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri Häntä tottelevat'?" (Matt.8:24-27 ) Mietin, miten Jeesus pystyi nukkumaan kovan myrskyn keskellä? Oliko Hän niin väsynyt, - vai tunsiko Hän Jumalan yliluonnollista rauhaa ja tietoisuutta Isän huolenpidosta? Uskon, että tietoisuus jumalisesta suunnitelmasta Hänen tehtävästään maanpäällä, ja Taivaallisen Isän varjeluksesta kaikessa - rauhoitti Jeesuksen mieltä niin, että Hän kykeni nukkua myrskyn keskellä. Opetuslasten pelko hukkumisesta oli todellinen, olivathan he ammattilaisia kalastajina ja he, jos ketkä, kyllä taisivat kaikki keinot, mitä järvellä tarvitaan myrskytilanteissa. Yhtälailla he olisivat voineet käydä levolle Jeesuksen viereen - luotta-


en Isän varjelukseen. Olihan heillä mukana samassa veneessä itse Jumalan Poika! Kertokoon tämä meille, jotka olemme ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen Herraksemme ja Vapahtajaksemme, että Hän on meidän matkassamme myös myrskyjen keskellä. Voimme olla luottavaisin mielin siinä, että Hän varjelee ja tyynnyttää myrskyt tarvittaessa. Onhan Hänellä kaikki valta taivaassa ja maanpäällä. Miksi Raamatussa on tämä kertomus opetuslasten epäuskosta? Luulenpa juurikin siksi, että ymmärrämme omaa inhimillisyyttämme. Jos opetuslasten usko horjui Jeesuksen seurassa, - ei ole mikään ihme, että meidänkin oma uskomme horjuu eläessämme uskon varassa. - Tosin meille on annettu voima - Pyhän Hengen voima - joka rohkaisee, lohduttaa ja vahvistaa uskoamme. Ihmisyytemme puolesta olemme heikkoja, mutta Hänessä, joka meitä vahvistaa, voimme kaiken! Teksti osoittaa selvästi, mitä mieltä Jeesus on epäuskostamme. Jeesuksen mielestä saamme siis joka hetki uskoa ja luottaa Häneen! Voitko tarttua tähän - olipa tilanteesi mikä tahansa? "Älä nojaa omaan ymmärrykseesi, vaan luota Herraan"! Hän pitää sinusta huolen! "Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa." (Ef.6:10)

18.3.2017

"Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi". Matt.9:2 "Ja katso, Hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi Hän halvatulle: 'Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi'." (Matt.9:2) Mitä ihmettä??! Jeesuksen luokse tuodaan halvaantunutta sairasta miestä ja Jeesus alkaa puhua hänen syntisyydestään??! Kuinka moni tänään joutuisi raivon valtaan tuollaisesta "loukkauksesta"? Kuitenkin Jeesus tiesi ongelman ytimen tuon miehen elämässä. Se ei ollut hänen sairautensa, vaan hänen synteihin hukkuva sielunsa. Tämä syntisyys ei ollut ainoastaan sairaan ihmisen ongelma, vaan myös kantajien ja muiden läsnä olevien ihmisten ongelma. Ilman anteeksiantoa ja pelastusta olisimme ikuisesti kadotettuja ja tuomittuja. Rukoillessamme terveyttä itsellemme ja kanssaihmisille, älkäämme mekään unohtako sielumme hoitoa syntisyyteemme nähden. Sielun parantuminen synnin myrkystä on tärkeämpää, kuin ruumiin paraneminen. Kertomuksen jatkosta tiedämme, että Jeesus myös paransi halvaan-

tuneen miehen. Hänellä on valta siihen! Hänen nimessään myös me saamme julistaa syntien anteeksisaamista ja sairauksien paranemista. "'Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä.' Mies vastasi ja sanoi heille: 'Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä Hän on, ja kuitenkin Hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee Hänen tahtonsa, sitä Hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos Hän ei olisi Jumalasta, ei Hän voisi mitään tehdä.' He vastasivat ja sanoivat hänelle: 'Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!' Ja he ajoivat hänet ulos. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan Hän sanoi hänelle: 'Uskotko sinä Jumalan Poikaan?' Hän vastasi ja sanoi: 'Herra, kuka Hän on, että minä Häneen uskoisin?' Jeesus sanoi hänelle: 'Sinä olet Hänet nähnyt, ja Hän on se, joka sinun kanssasi puhuu'. Niin hän sanoi: 'Herra, minä uskon'; ja hän kumartaen rukoili Häntä." (Joh.9:29-38)


19.3.2017

"'Laupeutta Minä tahdon enkä uhria'. Sillä en Minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." Matt.9:12-13 "Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi Hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta Minä tahdon enkä uhria'. Sillä en Minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." (Matt.9:12-13) Tunnetko oman syntisyytesi ja heikkoutesi sydämessäsi? Lohduttakoon tämä sana sinua; Jeesus on tullut juuri sinua varten! Katuessasi syntejäsi Hänen edessään, saat tunnustaa ja hylätä nuo tekosi ja ajatuksesi. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi! Iloitse Jumalan Pojan uskossa sydämesi puhtaudesta ja jaa myös lähimmäisillesi kohtaamasilaista anteeksiantoa ja armoa! Jeesuksen kallis sovintoveri puhdistaa sinut - Se on lahja taivaalliselta Isältä! osoitathan samaa rakkautta kaikkia luotuja kohtaan, mitä itse saat elää Jeesuksessa Kristuksessa! "Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jee-

suksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska Hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." (Room.3:22-26) "Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa." (Matt.10:8)

20.3.2017

"Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa." Matt.9:37-38 Vielä tänäänkin teemme työtä evankeliumin eteen. Julistamme sanaa, laulamme Herrasta, autamme seurakuntaamme selviämään taloudellisista haasteista, kiitämme ja ylistämme yhdessä Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, mutta kaikkia tarvitaan, niin pienissä kuin suuremmissakin tehtävissä. Saatamme nähdä, että työtä on paljon, lapsityö, nuorisotyö, seurakunnan toimet, aina ikäihmisiin saakka ja kaiken yllä tulisi olla ihmisiä evankeliumin asialla mitä moninaisimmissa tehtävissä - juuri näihin tarvitsemme rukousta, että elon leikkuuseen lähetettäisiin työmiehiä.

Rukoile myös, että sinäkin voisit kasvaa lampaan asemasta paimenuuteen. Vaikka ensin pienissä tehtävissä, ja jos Herra suo armonsa ja johdattaa sinut suuremmille areenoille, kiitä siitä Herran hyvyyttä. "Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta." (Hepr.5:12-14)

21.3.2017

"Älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen." Matt.10:16-20 "Katso, Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte,


sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä." (Matt.10:16-20) Jeesus varoitti opetuslapsiaan jumalattomien ihmisten vastustamisesta, kun he lähtisivät julistamaan evankeliumia. Pahimmillaan vainojen keskellä, täytyi olla hyvinkin ovela ja kekseliäs, saadakseen säilyttää oman henkensä. Vaikeuksien keskelle Jeesus antoi ihmeellisen lupauksen, jossa heille annettaisiin oikeat sanat juuri sillä hetkellä, kun heitä kuulusteltaisiin. Jumala itse lähettää sanansa uskovien kautta - todistukseksi syyttäjille Jumalan pelastussuunnitelmasta. Kohtaammepa mitä tahansa, voimme aina luottaa siihen, että Herra pitää meistä huolen. Hänen hyvä tahtonsa tulee lopulta tapahtumaan - joko elämässä, tai kuolemassa. "Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto." (Fil.1:21)

22.3.2017

tomat kyllä saavat sen palkan, minkä sellaisista tuleekin saada.

"Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi Minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." Matt.10:22

Jeesus puhui "vahvana pysymisestä." – Miten olemme vahvoja ja kestäviä tulevissa tilanteissa? Vain, ja ainoastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen armon kautta! Hänessä kasvaen, saamme uutta voimaa ja pystymme kyllä selviytymään vaikeuksista ja koettelemuksista.

Tämä Sanan paikka kertoo meille siitä, miten saatana vihaa ihmistä ja varsinkin uskovaista ihmistä. Sielunvihollinen valjastaa kaiken tarmonsa nujertaakseen Jumalaan uskovien innon ja lannistaakseen voittoisan evankeliumin työn. Jeesuksen nimen tähden saamme kokea häväistystä - ja tulevina aikoina aina vain lisääntyvissä määrin, koska moraalittomuus ja kaikkinainen kierous ja pahuus pääsee valtaan. Tiedämme sen, että vielä vähän aikaa jokin asia oli suuri kauhistus ja mitä iljettävintä, nyt sellaisia asioita väännetään väkisin normeiksi. Voi vain kuvitella, miten heille käy, jotka kunnioittavat Jumalaa ja Hänen luomisjärjestystään. Lopulta nuo jumalat-

"Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta." (Matt.10:26-31)


Päivän jakeet: VK 10-11-2017 9.3.2017

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi." Matt.7:1-5 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. (Matt.7:1-5) Tuomiomieli on liian lähellä jokaista keskustelua ja uskovankin sydäntä. Missä menee tuomion ja terveen asioihin puuttumisen raja? Uskon, että juuri tässä häilyvällä rajalla teemme virhearvioita ja mitä vähemmän valvomme ja tutkimme, sitä suurempia virheitä teemme. Tuomion sanan lausuminen tulisi aina asettaa siten, että vastapuoli ymmärtää joutuvansa todellisen tuomarin eteen vastaamaan valinnoistaan ja elämästään. Kenenkään ei tarvitse nöyristellä minun edessäni. En ole heidän tuomarinsa, mutta;

"Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio." (Hepr.9:27) "Millä tuomiolla" - sinut tuomitaan! - On äärimmäisen vakavaa heitellä tuomion sanoja ympärilleen. "On aika heitellä kivet ja on aika kerätä kiviä." Jeesuksen sanat tuomioiden määrästä omalle kohdallemme on korrelaatio meidän antamiin tuomioihin. "Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan." Elämän tilanteet muuttuvat kymmenien vuosien aikana. Miten saatankin nähdä heiteltyjen tuomiokivien tulevan kerta toisensa jälkeen omaksi tuomioksi heittäjilleen ja tuomioiden jakajille. Esimerkiksi lahkolaisuuksien riipivät kovat sanat tulevat ennen pitkää vastaan omissa elämäntilanteissa. On aika nöyryyttävää löytää itsensä siitä, millä on kovin sanoin toista lyönyt. "Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka senkaltaista tekevät. Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? Vai halveksitko Hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämieli-

syytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, Hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! Sillä Jumala ei katso henkilöön." (Room.2:1-11)

10.3.2017

"Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä." Matt.7:6 On asioita, joita jumalaton ei ymmärrä, mutta on myös asioita, joita kasvamaton uskovainenkaan ei ymmärrä. Näen vähän väliä tilanteita, jossa jokin "possu" polkee jalkoihinsa hyvänkin asian. Uskova voi me-


nettää näkynsä ja katsekontaktinsa Kristukseen omien mielipiteidensä myötä. Myös ylpeys, omahyväisyys ja kateus sokaisevat hurskaimmankin uskovan silmät. "Älä puhu tyhmän kuullen, sillä hän katsoo ymmärtäväiset sanasi ylen." (San.23:9) Heidän eteensä annettu asia, olipa mikä tahansa, he etsivät siitä vian, minkä vain keksivät ja sitten polkevat parjaten hyvääkin asiaa. Tämä ilmiö toistuu aina, kun Pyhä Henki alkaa vaikuttamaan uskovien keskellä ja sen seurauksena tapahtuu ihmeitä ja merkkejä. Vaikka Raamattu neuvoo yksinkertaisesti tutkimaan hedelmää, eli vaikutusta ympäristöön, me rakastamme enemmän omaa mielihaluamme. "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet" (Room.1:22) Saatamme vastustaa lujastikin julistajia, joiden kautta ihmisiä tulee tuhansittain uskoon, täyttyvät Pyhällä Hengellä, paranevat, iloitsevat, vapautuvat, liittyvät Herran seurakuntaan, jne. ja sitten etsitään yksi sanamuoto keskeltä lausetta, tartutaan siihen ja tehdään siitä provosoiva lyömäase - ja unohdetaan siinä ohessa jotain hyvin tärkeää! "Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä

olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat. Sillä paljosta työstä tulee unia, ja missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä." (Saarn.5:2-3) Eikö meidän kaikkien muidenkin tulisi ennemmin ajatella Jeesuksen Kristuksen evankeliumin leviämistä, seurakunnan hyvinvointia ja Jumalan työn etenemistä kaikkialla? Saatanako saa sokaista silmämme ja ymmärryksemme näkemästä, ketä todellisuudessa sanamme ja asenteemme palvelevat?! "Mutta Hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois Minun edestäni, saatana; sinä olet Minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten". Matt.16:23) Varokaamme myös pilkkaamasta Pyhää Henkeä. Vai luuletko, että teet hyvin vastustaessasi Pyhän Hengen työtä keskuudessamme? "'Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet.' Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa." (Apt.7:51-54)

Usein näyttää siltä, että uskovainen fariseus on pahin jumalisuuden vihollinen. Sitä "hapatusta" meidän tulee karttaa kuin ruttotautia! "Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän Sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani." (Luuk.18:11)

11.3.2017

"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan." Matt.7:7-11 "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä Häneltä anovat!" (Matt.7:7-11) Tämän sanan tulisi rohkaista Jeesukseen uskovaa ihmistä harjoittamaan uskoa jokapäiväisen elämän keskellä. Ei ole asiaa tai tilannetta, jossa emme voisi pyytää


viisautta ja johdatusta. Voimme varmasti luottaa siihen, että Hänen tahtonsa on aina parasta meille! "Tulkoon Sinun valtakuntasi; tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa." (Matt.6:10) "Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa." (Jaak.1:5-7)

12.3.2017

Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. Matt.7:12 Muistatko tämän pyhäkoululäksyn? Ajattele, tuohon lauseeseen on kiteytetty Jumalan hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan! Miten hyvää tekisikään maailmalle elää todeksi tämä Jeesuksen opetus! "Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni." (Ps.40:8)

"Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut; yölläkin minua siihen sisimpäni kehottaa. Minä pidän Herran aina edessäni; kun Hän on minun oikealla puolellani, en minä horju." (Ps.16:7-8)

13.3.2017

"Menkää ahtaasta portista sisälle." Matt.7:13-14 "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät." (Matt.7:13-14) Ahdas portti on yhä edelleen ahdas portti, vaikka monet tahot pyrkivät muuta väittämään. Meillä on vain yksi nimi, yksi keino pelastua ja vain yksi tie Jumalan luokse. Se ei ole tekojen ja suoritusten tie, vaan se on armon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. "Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen Minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; jos joku Minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan.

Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä." (Joh.10:7-11) "Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, Hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, Hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt.4:10-12)

14.3.2017

”Sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät.” Matt.7:15-20

"Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee


hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään." (Matt.7:15-20 ) Tämän tekstin kaksi tärkeintä aihetta ovat "kavahtakaa" ja "heidän hedelmistään te tunnette heidät." On siis ihmisiä, joita tulee kavahtaa, eli karttaa tietoisesti ja tarkoituksellisesti. Tehtävä ei ole monimutkainen, vaan hyvin selkeä. Millaista jälkeä kyseinen henkilö jättää jälkeensä, se kertoo puolestaan, miten on toimittava. Näinä aikoina saamme seurata evankelistojen pitäneitä tilaisuuksia, joista puhutaan paljon pahaa, etsitään vikoja ja suurennellaan heidän sanojaan ja jos jostain löytyy pienikin vivahde ero omiin ajatuksiin nähden, nämä leimataan heti harhaopettajiksi. Hedelmä, jota näemme uskoon tulleiden määrissä ja sairaiden paranemisissa ja Pyhällä Hengellä täyttymisinä, ei missään tapauksessa voi olla sielunvihollisen työtä. Saatana ei koskaan hyväksy sitä, että ihmiset antavat elämänsä Jeesukselle Kristukselle ja alkavat seuraamaan vilpittömin sydämin evankeliumin viitoittamaa tietä. Emme milloinkaan saa seurata julistajia ja heidän oppejaan. He eivät ole uskomme kohde! Uskoessamme ehyesti Jeesukseen Kristukseen, meidän ei tarvitse spekuloida siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Jeesus on oikeassa! Hän on tie totuus ja elämä! Jos nyt jokin Jumalan sanan julistaja erehtyy jonkin sanamuodon suhteen, ei kukaan menetä sen

tähden taivasosuutta! Jokin yksittäinen olemattoman pieni sivuseikka ei saa tulla sen esteeksi, että sadat ja tuhannet löytäisivät Herran Jeesuksen Kristuksen elämäänsä. Tässä on meidän jokaisen uskovaisen tarkistettava motivaatioitamme ja asenteitamme! "Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat Sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät Sinua, Israelin Jumala." (Ps.69:6)

15.3.2017

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan"! Matt.7:21-23 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo Minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi kautta ennustaneet ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin Minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois Minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. Matt.7:21-23 Mikä on Jumalan tahdon tekemistä? Mitä Hän tahtoo?! Lukiessa Raamattua, pääsee käsitykseen Jumalan tahdosta ihmisiä kohtaan, Jeesus itse kertoi opetuk-

sissaan niistä ja läpi Raamatun löydämme niin käskyt, kuin oikeat asenteet suhteessa Jumalaamme. Ensimmäinen ja tärkein - pelkästään yhteytemme tähden Jumalamme kanssa - on USKO. - Jeesus itse sanoi: "Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa Minuun." (Joh.14:1) Tämä on ensimmäinen, mistä aloittaa Jumalan tahdossa kulkeminen. Uskossa tulemme näkemään, miten Herra auttaa tiellä eteenpäin. Toinen tärkeistä seikoista Jumalan tahdossa liittyy meidän suhteissa toisiin ihmisiin: "Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'." (Matt.22:39) Tähän jälkimmäiseen liittyy evankeliumin arvon mukainen elämä ja rauhan rakentaminen, samoin kuin jakeeseen; "tulkoon lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. "Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa." (Room.12:16-18) Pelkästään näissä Raamatun jakeissa riittää meille tehtävää elämämme ajaksi. Jumalan tahto, siinä eläminen uskossa Jeesuksen kautta varmistaa meille pääsyn Jumalan valtakuntaan. Tärkein on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen kauttaan Jumalaan, ja toisena evankeliumin eläminen todeksi kanssaihmisten kanssa


jokapäiväisessä elämässä. Jeesuksen kautta saamme omistaa täydellisen vapautuksen, lunastuksen, puhdistuksen - ja siinä ollen uskossa, se velvoittaa meitä elämään jumalisien arvojen mukaan - kui-

tenkin armon varassa, rakastaen ja osoittaen laupeutta kaikkialla. Auttakoon Herra Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme tässä kaikessa meitä. Hän on luvannut antaa voiman ja oikeuden tulla Juma-

lan lapseksi. Siihen lupaukseen luottaen - Jeesuksessa Kristuksessa - voit olla täysin varma ja vakuuttunut pelastumisestasi! Hän on ainut toivosi iankaikkisen elämän suhteen.


Päivän jakeet: VK 9-10-2017 2.3.2017

etsit, niin sinä löydät Hänet." (1.Aik.28:9)

3.3.2017

"Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa." (Luuk.12:31)

"Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan." Matt.6:7 Mitä Jeesus tahtoi tällä opettaa? Eikö sitä, ettei rukouksemme tarvitse olla korulauseita, pelkkiä sanoja ja turhia luuloja. "Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka Häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." (Joh.4:2324) "Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen." (Apt.2:46-47) "Opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele Häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos Häntä

Niinpä Minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat!" (Luuk.11:9-13) "Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi; tulkoon Sinun valtakuntasi; tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta." (Matt.6:9-13)

"Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin Häneltä anottekaan." Matt.6:8 On lohdullista muistaa, että Jumala tietää kaiken ja että Hän vastaa rukouksemme. "Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia


eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa." (2.Piet.1:2-8)

4.3.2017

”Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa”! Matt.6:9-15 Opetuslapset halusivat oppia rukoilemaan, kuten Jeesus rukoili. He olivat kuulleet paljon fariseusten ulkokultaisia ja monisanaisia rukouksia, mutta Jeesuksen rukouksissa tuntui oleva paljon enemmän – jotain, joka sykähdytti sydäntä ja toi tietoisuuden jumalisesta läsnäolosta. Jeesus opettikin rukoilemaan ilman tyhjiä sanoja: ”Älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen.” Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! ”Ensimmäiset sanat luovat perustan kaikelle rukoukselle ja ilmaisevat, mitä meidän aivan ensimmäiseksi tulee tietää Jumalasta, ennen kuin voimme rukoilla luottaen siihen, että rukouksemme kuullaan. Ensimmäiset sanat korostavat Jumalan läheisyyttä (Isä meidän), mutta samanaikaisesti osoitetaan hänen etäisyytensä (joka olet taivaissa).” [Novum] Pyhitetty olkoon Sinun nimesi; tulkoon Sinun valtakuntasi; tapah-

tukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa; ”Rukousta »tapahtukoon sinun tahtosi» ei kukaan voi rukoilla, ellei ole alistanut omaa tahtoaan Jumalan tahdon alaiseksi. Emme saa koskaan rukoilla niin, että yritämme taivuttaa Jumalan tahtoa omien toiveittemme mukaiseksi. Rukouksen on oltava ilmaisu siitä, että tahdomme noudattaa Jumalan tahtoa. ” [Novum] anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, Jakeet 11-13 puhuvat kolmesta rukouksesta, jotka koskevat nykyhetkeä, menneisyyttä ja tulevaisuutta. [Novum] {Myöhäisissä käsikirjoituksissa on lisäksi sanat: "Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen."} Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Matt.6:9-15 Kuten näet, Jeesuksen rukouselämä oli hyvin läheisessä kontakstissa käytännön elämän kanssa. Rukous liittyi elämän asioihin ja se jatkui opetuksena anteeksiannosta. Se takaa yhteytemme Jumalan

kanssa, nimittäin usko Jeesukseen johtaa meidät paikalle, jossa meidän tulee antaa myös toinen toisillemme anteeksi. Ilman anteeksiantoa ajaudumme Jumalasta ja Hänen yhteydestään pois, ja Jeesuksen opetuksesta näemme, että halutessamme itsemme kohdalle anteeksiantoa Jumalan edessä, meidän tulee antaa anteeksi toinen toisillemme. Anteeksianto on tosin kovin vaikeaa, mutta voimme kyllä ojentautua sitä kohti uskossa ja luottamuksessa. Jumala antaa kyllä voimaa, ja parantaa sisimpämme haavoja niin, että kykenemme antamaan anteeksi. Rukouksessa voimme kertoa Jumalallemme huolemme omasta armottomuudestamme ja anteeksiantamattomuudesta. Pyytäessämme siihen apua, uskon sen olevan Jumalalle mieleen ja Hän auttaa. Hän näkee vilpittömän halumme toteuttaa Hänen tahtoaan myös anteeksiantamisessa. ”Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa.” Jes.40:29 ”Jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.” Fil.3:9-10


5.3.2017

"Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." Matt.6:19-21 "Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu." (Luuk.6:45) "Heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä." (Kol.2:2-3) "Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan Hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen van-

hurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnousemisensa voiman ja Hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani Hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta." (Fil.3:7-10)

6.3.2017

"Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa." Matt.6:24 Rikkaan rakastaessaan omaisuuttaan, hänen on mahdoton päästä sisälle armon pelastukseen. Sielun pelastus tulee Jumalalta - Häneltä, joka yksin voi pelastaa. "Ja vielä Minä sanon teille: 'helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.' Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: 'Kuka sitten voi pelastua?' Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: 'Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista'." (Matt.19:24-26)

7.3.2017

"Sen tähden Minä sanon teille: älkää murehtiko”! Matt.6:25-32 "Sen tähden Minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin Minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan." Matt.6:25-32


8.3.2017

"Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." Matt.6:33-34 Tässä jakeessa on avain jumaliseen huolenpitoon! Jeesuksen omiin sanoihin voit täysin luottaa! Etsi Häntä - ja tulet näkemään, miten

sinulle annetaan ohessa kaikki muukin! ”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. OLKOON MIELENNE SIIHEN, MIKÄ YLHÄÄLLÄ ON, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä KRISTUKSEN KANSSA JUMALASSA; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin HÄNEN KANSSAAN ilmestytte kirkkaudessa.” Kol.3:1-7 Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin

teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Luuk.11:9-13 ”Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja Hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Muistakaa Hänen ihmetöitänsä, jotka Hän on tehnyt, Hänen ihmeitänsä” Ps.105:3


Päivän jakeet: VK 8-9-2017 23.2.2017

"Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan." Matt.5:8 Sydämen puhtaus tekee ihmisen autuaaksi, sillä sellainen ihminen kelpaa Jumalalle. Hänen hyväksyntänsä sisäpuolella on Jeesuksen verellä puhdistettu uskova! "Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa Hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta." (Ps.24:3-5) "Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta

sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta." (Matt.23:24-28) "Katso, totuutta Sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni Sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä." (Ps.51:6-12)

"Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen." (Ps.34:14) "Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa." (Room.12:18) "Rauhan Minä jätän teille: Minun rauhani - sen Minä annan teille. En Minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö." (Joh.14:27) "Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne." (2.Tess.3:16)

25.2.2017

24.2.2017

"Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman." Matt.5:9 Rakastatko ja rakennatko rauhaa? Silloin saat olla Jumalan hyväksynnän sisäpuolella! Hän on rauhan ruhtinas! Hänen evankeliuminsa on rauhan evankeliumia. "Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille." (Ef.6:15)

"Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä." Matt.5:10-12 Kuinka lähellä onkaan nämä sanat tämän päivän kristillisyyttä. Ei tarvitse kuin vähän selata netin keskustelupalstoja, niin voin lukea mitä älyttömimpiä väitteitä rakkaasta kotiseurakunnastani. Ih-


meellisintä tässä ajassa on se, että toiset kristityt (tai ainakin sellaisena itseään pitävät) ovat solvaamassa ja puhumassa kaikkinaista pahaa - vieläpä käyttäen Raamatun lauseita tukeakseen pahanpuhumistaan. Toisaalta heitä käy sääli, sillä he joutuvat jokaisesta sanastaan vielä vastuuseen. "Mutta Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." (Matt.12:36-37) Miten voisin tuntea onnellisuutta ja autuasta olotilaa, kun Herraa ja Hänen seurakuntaansa pilkataan kaiken päivää? Jälleen siten, että muistan, mitä Raamatussa käytetyn autuas-sanan alkuperäinen merkitys tarkoitti. SAAN OLLA JUMALAN HYVÄKSYNNÄN SISÄPUOLELLA, siitä huolimatta, että ihmiset Jeesuksen tähden solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat kaikkinaista pahaa.

26.2.2017

"Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi." Matt.5:13 Näetkö tässä uskonsa menettäneen omahyväisen uskovan? Sellaisen, jolla ei tunnu olevan minkäänlaista Jumalan tuntemusta, mutta senkin edestä vaatimuksia ja sääntöjä. Hän saattaa röhöttää ja etsiä omaa valta-asemaa, eikä näytä välittävän lainkaan Jumalan Pojan evankeliumin työstä. Varokaamme joutumasta sellaiseen jumalattomuuteen. "Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut." (Ilm.3:1)

27.2.2017

Lohduttaudun myös Jeesuksen sanoilla; "palkkanne on suuri taivaissa." "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." (Matt.6:19-21)

”Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.” Matt.5:14-16

"Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki

olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa." (Matt.5:14-16 ) Nämä Jeesuksen sanat asettavat haasteen meidän jokaisen kohdalle. Miten voisimme olla valona ja suolana tässä pimeässä maailmassa? "Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että Hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valkeus pimeydestä', on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä." (2.Kor.4:3-7)


28.2.2017

tullut'. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt.4:10-12)

1.3.2017 "Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan." Matt.5:20 Millaista oli fariseusten ja kirjanoppineiden vanhurskaus ja miksi se ei riittänyt taivasosuuteen? Tuota omaa hurskautta leimasi suuresti omahyväisyys ja lain tekojen kautta ansaittu parempi asema. Nyt kuitenkin tiedämme sellaisten olevan turhaa ja mitätöntä aidon ja oikean uskon rinnalla. Oikea usko perustuu Jeesukseen Kristukseen, Jumalan antamaan lunastukseen. Joka Häneen uskoo, sille ei ole mitään kadotustuomiota. "Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, Hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, Hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi

”Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat” Matt.5:44-48

”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." (Matt.5:44-48)

Tämän päivän teksti kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta suorittaa, mutta tosipaikan tullen saattaa tehdä tiukkaa loukattuna ja väärin kohdeltuna antaa anteeksi. Tiedän sen omasta kokemuksesta! Kipeä ja haavoitettu sielu estää unohtamasta ja pahan hylkäämistä. Tarvitsemme erityisesti Pyhän Hengen hoitavaa läsnäoloa. "Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu." (Room.5:5) "Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä Hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä." (1.Joh.4:17-21)


www.pasikallio.fi

22.2.2017

Sivu 111 / 152

Päivän jakeet: VK 7-8-2017 16.2.2017

opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi.” (Room.6:12-18)

teen ja pyhyyteen vaelluksessa. Uudessa testamentissa tuo hyvyys vain kulminoituu Jumalan Poikaan, Jeesukseen Kristukseen ja Hänen kauttaan tulleeseen lunastukseen.

17.2.2017

"Tänään Herra, teidän Jumalanne, käskee teidän noudattaa näitä määräyksiä ja säädöksiä. Eläkää niiden mukaisesti ja seuratkaa niitä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja luvanneet vaeltaa Hänen teitään, noudattaa Hänen lakejaan, käskyjään ja säädöksiään ja totella Häntä. Myös Herra on tänään ilmoittanut, että Hän lupauksensa mukaan pitää teidät omana kansanaan, kun vain noudatatte kaikkia Hänen käskyjään. Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen yläpuolelle, että ylistäisitte Häntä ja tuottaisitte Hänelle kunniaa ja mainetta. Silloin te olette Herran lupauksen mukaisesti hänen pyhä kansansa." (5.Moos.26:16)

Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". Matt.4:17 Parannuksen tekeminen ei ole tämän päivän muotisana. Kuitenkin Jeesus odottaa meiltä, että käännymme syntisestä vaelluksestamme Hänen puoleensa, alamme seurata Häntä omien himojemme sijaan. ”Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille

”Ja Hän sanoi heille: ’Seuratkaa Minua, niin Minä teen teistä ihmisten kalastajia’. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat Häntä.” Matt.4:19-20 Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa kokonaisvaltaista kääntymistä ja omistautuneisuutta Jumalalle ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Vaikka saatamme tehdä edelleen työtä erilaisissa palveluksissa, saatamme harrastaa ja opiskella – sen kaiken voimme tehdä, kuin tekisimme Herralle. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle eikä ihmisille, 24. tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. (Kol.3:2324)

Tiedämme, ettei ihminen kyennyt seuraamaan ankaraa Jumalan lakia ilman sovitusta ja uudistamista alati. Siksi Jumala lähetti Kristuksen sovittamaan meidät itsensä kanssa. Meidät on lunastettu vapaiksi Hänessä synnin ja lain tuomasta kirouksesta.

Jumalan seuraamiseen on aina liittynyt vaeltaminen hyvissä teoissa. itse asiassa uskovaisuus velvoittaa meitä elämään evankeliumin arvon mukaisesti. Vanhantestamentin käskyt jo tähtäsivät hyvyy-

”Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun." Näin tapahtui, jotta kaikki


www.pasikallio.fi

muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.” (Gal.3:13-14) Kun on aika lähteä liikkeelle ja tulisi seurata Herraa Jeesusta Kristusta, yleensä siinä alkavat verukkeiden ja tekosyiden keksimiset. Ihmisinä emme osaa ajatella, miten mittaamattoman arvokas evankeliumi on meidän ajallisiin pieniin asioihin verrattuna. ”Eräs toinen, Hänen opetuslapsensa, sanoi Hänelle: ’Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.’ Mutta Jeesus sanoi hänelle: ’Seuraa Minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa.’" (Matt.8:2122) Jos kuulet tänään Jeesuksen sanat: ”Seuraa Minua” – Miten vastaat? Lasketko palvelushintaa? Mietitkö taloudellista asemaasi ja tulevaisuuttasi? Vai uskallatko luottaa siihen, että Hän pitää sinusta huolen? Ymmärräthän, että kuitenkin parhain ja arvokkain elämä on Jeesuksen seurassa – Hänen tahdossaan!

18.2.2017

"Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” Matt.5:3 Käymme muutaman päivän ajan läpi Vuorisaarnan tekstiä ja Autu-

22.2.2017

Sivu 112 / 152

aaksi julistamista. Sanana autuas tarkoittaa ”ylen onnellinen, ihana, autuaallinen,” mutta alkutekstien sanamuodot tarkoittavat Raamatussa paljon enemmän. Raamatun käyttämä ilmaisu alun perin tarkoittaa ”OLLA JUMALAN HYVÄKSYNNÄN SISÄPUOLELLA”! – Tämä antaakin koko tekstikokonaisuudelle tavattoman suuren merkityksen! Mietipä asiasisältöä laittaen alkutekstin sanat autuas-sanan tilalle: Jumalan hyväksynnän sisäpuolella ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta! Jeesuksessa Kristuksessa saamme omistaa Jumalan mielisuosion ja hänen hyväksyntänsä. Olemmehan antaneet sovittaa itsemme Jumalan kanssa Jeesuksen lunastusveren kalliin hinnan tähden. Iloitsen suuresti ajatuksesta, että vaikka en kykene suuriin mahtipontisiin hengellisiin saavutuksiin ja tunnen hengellistä köyhyyttä – voin silti olla täysin tietoinen Jumalan hyväksynnän sisäpuolella olemisesta. Eikö olekin lohdullista luottaa Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen Jeesuksen Kristuksen armon kautta! ”Te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että Hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te Hänen köyhyydestään rikastuisitte. 2.Kor.8:9

19.2.2017

”Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen”. Matt.5:4 Muistanet vielä eilisen kirjoitukseni sanan ”Autuas” – merkitystä Raamatussa. Voit siis lukea tämän päivän Raamatunpoimintani seuraavasti: ”JUMALAN HYVÄKSYNNÄN SISÄPUOLELLA ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen”! Ajattelepa, miten lohdullista on tietää murheen ja surun keskellä, ettei Jumala hylkää ihmislasta! Olet kyllä aina Hänen hyväksyntänsä sisäpuolella, kun otat vastaan syntiesi sovituksen Jumalan pojan, Jeesuksen kalliin sovintoveren kautta. "Nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi; sillä te tulitte murheellisiksi JUMALAN MIELEN mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä JUMALAN MIELEN MUKAINEN MURHE SAA AIKAAN PARANNUKSEN, JOKA KOITUU PELASTUKSEKSI ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman." (2.Kor.7:9-10) Jeesus opetti myös murehtimisesta. Sinullakin on oikeus päästää murheesta irti Jumalasi kanssa. Jeesus auttaa sinua, etkä ole yksin asioittesi kanssa.


www.pasikallio.fi

”Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ’Sen tähden Minä sanon teille: älkää kantako huolta hengestänne, siitä mitä söisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa korppeja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän ’vallassanne, mitä te muusta huolehditte? ’Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla ja huomenna joutuu uuniin, niin paljon ennemmin Hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset! ’Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat; teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää Hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän.’” (Luuk.12:22-31[-92]) "Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat." (Jes.35:10)

22.2.2017

Sivu 113 / 152

20.2.2017

"Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni." (Ps.62:5)

21.2.2017 "Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä." Matt.5:5 Jumalan hyväksynnän sisäpuolella saat olla sinäkin, arka ja hiljainen ihminen. Saatamme kuvitella, että suureen ääneen paahtajat ovat hengellisempiä tyyppejä, mutta niin ei ole! Olet uskosi kautta Jeesukseen Kristukseen täysin hyväksytty hengellisyyteen ja Jumalan lapseuteen! Juuri siksi saat olla ylionnellinen, Jumalalle kelpaava armahdettu ja Jeesuksen verellä puhdistettu, pyhä ja rakastettu! "Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua." (Valit.3:26) "Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan." (Ef.4:1-7)

"Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan." Matt.5:6 Jumalan hyväksynnän sisäpuolella ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Näetkö tässä valtavan lupauksen sille, joka etsii vanhurskautta? Kun Jumala ravitsee, se tarkoittaa aina jotain suurta! Hän ei jaa hyvyyttään mitalla. "Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden." (Ps.36:79) "Sillä Minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän sielun Minä ravitsen." (Jer.31:25) "Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla." (Joh.3:34) "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu


www.pasikallio.fi

kirkastumistaan saakka." (San.4:18)

Sivu 114 / 152

sydänpäivään

22.2.2017

"Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden." Matt.5:7 Laupeutta harjoittava on Jumalan hyväksynnän sisäpuolella. Jumala nimittäin tahtoo meiltä laupeutta. "Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisim-

me armon, avuksemme oikeaan aikaan." (Hepr.4:16) "Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa." (San.3:3-6) "Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian." (San.21:21)

22.2.2017

"Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä." (Matt.12:7) "Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta." (2.Kor.1:3-5)


www.pasikallio.fi

Sivu 115 / 152

Päivän jakeet: VK 6-7-2017 9.2.2017

"Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta." Ps.147:1 Kiitä ja ylistä - ymmärräthän, että Jumala on ansainnut kiitoksen, ylistyksen ja kaiken palvonnan. Hän on elämän antaja, pelastuksen tuoja, Hän antaa viisautta, ymmärrystä, ja Hän varjelee siunaten meitä. Siirtäessämme katseemme pois omasta surkeudestamme Jumalan hyvyyteen ja Hänen mahdollisuuksiin, voimme vapautua sydämen kiitokseen ja ylistykseen. "Ylistäminen on soveliasta" - katsotaanpa, mitä sanasta sovelias sanotaan: "tehtävään tai tarkoitukseen soveltuva, kelvollinen, sopiva. esim. lahjaksi sovelias esine. Hyvien tapojen, yleisen mielipiteen tms. kannalta hyväksyttävä, oikea, sopiva, korrekti." - Synonyymit: "kelvollinen, hyvä, kelpo, kunnollinen, kunnon, otollinen, pätevä, suotuisa, tervetullut, laatuisa, hyödyllinen, ineligible."

”Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää. Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa Hänelle kymmenkielisillä harpuilla. Veisatkaa Hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti. Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki Hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa. Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa hengellä. Hän kokoaa meren vedet niin kuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin. Peljätköön Herraa kaikki maa, Hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat. Sillä Hän sanoi, ja tapahtui niin, Hän käski, ja se oli tehty. Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet. Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, Hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun. Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka Hän on perinnöksensä valinnut”! Ps.33:1-12

kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja”! (Ps.150:1-6)

”Halleluja! Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. Ylistäkää Häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää Häntä, sillä Hänen Herrautensa on suuri. Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla

11.2.2017

10.2.2017

"Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta." 1.Tim.2:1 "Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1.Tim2:1-4)

"Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus." Ps.91:4 Uskollisuus teema, on Raamatun yksi tärkeimmistä Jumalan ominai-


www.pasikallio.fi

suuksista kertova piirre. Oppiessamme tuntemaan Jumalaa Jeesuksen kautta, tulemme huomaamaan, että Jumala on uskollinen, vaikka meidän oma vaelluksemme ei aina riittäisikään uskollisuuden täydelliseen suoritukseen. Jumala kasvattaa myös meissä uskollisuutta! Se voi olla uskollisuutta seurakuntapalveluksissa, työelämässä, ihmissuhteissa tai Jumalan tahdon etsimisessä elämän tilanteissa. Itse asiassa usko sisältää uskollisuuden luonteen piirteen lujuuden kautta luottamuksena. Toisinaan täytyy uskossa ojentautua, vaikka vielä ei vastausta näy. Pimeässä laaksossakin, ahdingoissa ja kärsimyksissä, voi elää uskoa todeksi uskollisesti ojentautuen Jumalaa kohti. "Sinun käteesi minä annan henkeni, Sinä, Herra, lunastat minut, Sinä uskollinen Jumala." Ps.31:5 "Mutta Herra on uskollinen, ja Hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta." (2.Tess.3:3) "pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen." (Hepr.10:23)

12.2.2017

"Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa." 2.Piet.3:18

Sivu 116 / 152

Tässä kohdin varmasti meillä jokaisella on kasvunvaraa! Miten voisimme tuntea Jeesuksen armoa syvemmin? Miten voisimme tuntea Hänen tahtoansa ja olemustaan yhä vain enemmän? Näihin kysymyksiin löytyy vastaus elämän keskeltä Jeesuksen seurassa. Opimme tuntemaan Hänet ainoastaan viettämällä aikaa Hänen seurassaan! On myös muistettava, että ainut yhteytemme Jumalamme kanssa on USKO! Sitä harjoittaen ja todeksi eläen, voimme yhä enemmän päästä tuntemaan, mitä Hänen armonsa, rakkautensa ja hyvyytensä on! Heikkoutemme ja syntisyytemme kohdalla esimerkiksi voimme harjoittaa Jumalan Pojan uskoa siten, että julistamme kuolleille teoillemme, ajatuksillemme ja asenteillemme niiden tyhjyyttä Jumalan Pojan veressä. Jeesus on tullut tekemään tyhjiksi perkeleen teot ja tämän saamme elää uskossa todeksi! Nähdessäni omaa heikkouttani, raadollisuuttani ja syntisyyttäni, alan välittömästi julistaa itselleni, saatanalle ja Jumalalle, etten kuulu synnille - Jeesuksen sovintoveren kautta! Turvaudun avoimeen lähteen puhdistavaan vaikutukseen Jeesuksessa ja otan vastaan lahjan, jossa saan nousta syntisyydestäni! Teen siis parannusta ja uudistun hengeltä ja mieleltä Jumalan voimassa. Joka hetki - olimmepa langenneet tai kompuroineet - meillä on Jumalan lapsina oikeus nostaa katseemme Vapahtajaamme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Se ei anna

lupaa tehdä uudelleen syntiä, vaan se antaa täydet mahdollisuudet yrittää uudelleen kilvoitusten tiellä!

13.2.2017

"Ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen." 2.Tim.3:7 Sanan saarnaaminen ja opettava julistaminen ovat hieman eri asioita. Julistaessamme Raamatun sanaa, Pyhä Henki vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tämä julistaminen keskittyy uskon ytimeen, eli Jeesukseen Kristukseen ja Hänen armotyöhön meissä. Opettava julistaminen on taas enemmän viisaita sanoja ihmiselämän ja jumalisuuden yhteydestä. Se saattaa olla myös historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen keskittynyttä opetusta, jossa käytetään ihmisten rakastamia ihmeellisiä ja nokkelia sanankäänteitä. Usein opetuksessa ongelmaksi koituu jatkuva opiskelu ja uudesta kiinnostuminen - sen sijaan, että eläisi tasapainoista elämää Jeesuksen Kristuksen armon tuntemisessa. Jumalaa ei opita tuntemaan opetusta kuuntelemalla. Se tieto on vajavaista, koska Jumala ei pelkästään siinä täytä sisintämme. Julistetun sanan tulee uskossa sulautua meihin, että se hyödyttäisi meitä.


www.pasikallio.fi

Sivu 117 / 152

Usko tulee kuulemisesta - Kristuksen sanan kautta, ja siksi on ymmärrettävä, että tämä uskon ydin on Kristuksessa! Hän on tie, totuus ja elämä. Kaikki viisauden aarteet ovat hänessä.

14.2.2017

Onko sitten väärin opettaa, tai kuunnella opetuksia? – Ei tokikaan, mutta sen hyöty on suhteellisen vähäistä, ellei se kasvata opetusta saanutta opettajaksi! Kasvu tapahtuu oman itsemme vähentymisen, ja Kristuksen kasvamisen myötä meissä. Pari vuotta istuttuasi autokoulun penkillä, ajotuntien määrän kasvaessa satoihin tunteihin, sinussa pitäisi herätä usko ja luottamus kykyyn seistä omilla jaloillasi ja jossain vaiheessa opettaa myös muita. Usein uskoville käy niin, että he ovat koko elämänsä "autokoulussa" - pääsemättä itse koskaan itse työhön.

"Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, ja köyhä on parempi kuin valhettelija." San.19:22

Totuuden tuntemiseen pääsee ainostaan Jeesuksen Krisuksen armon tuntemisen kautta uskossa ja luottamuksessa. Uskomme ja tekomme tulisi siis perustua tälle perustalle, eli Kristus-kalliolle, jossa kasvumme tapahtuu Hänen armossaan niin, että meistä jokaisesta tulisi työkaluja Jumalan elovainioille mitä erilaisimpiin tehtäviin. Seuraavan kerran, kun olet ottamassa vastaan opetusta, mieti, miten se voisi yhdessä Jeesuksen armon kautta rakentaa sinua niin, että sinä olisit hyödyksi Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle ja evankeliumin työlle. Ilman sitä päämäärää, opetuksen saaminen on turhaa.

Ihaninta ihmisessä - ei ole hänen kauneutensa, saavutuksensa, urotyöt, ei mikään, mikä näkyy ihmisen ulkoisena olemuksena, vaan laupeus! "Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta Minä tahdon enkä uhria'. Sillä en Minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." (Matt.9:13) Missä ja miten voisimme tehdä laupeuden tekoja? Missä voisimme osoittaa armoa - päästää irti silloinkin, kun koemme olevamme oikeutetut syyllisen tuomitsemiseen? Voisimmeko oppia Jeesuksen kärsimyksistä sen, miten Hän ei syyttänyt vainoojiaan ja kiusaajiaan? Voisimmeko Hänen tavoin pyytää heille anteeksiantoa, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät? Voisimmeko rukoilla sielumme kipuihin armovoidetta, että jaksaisimme ja pystyisimme antamaan sydämestämme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet? "Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun." (San.3:3)

Mietipä näitä viisaita sanoja! Mikäli elät muistaen laupeutta ja uskollisuutta - arvostaen näitä asenteita voit vain kuvitella, mitä kaikkea hyvää ne tuovatkaan elämääsi! Ajatellessasi näitä hyveitä, voit havaita myös Jeesuksessa olevan erityisenä juuri nämä piirteet. Hän on uskollinen, Hän on laupias ja armahtavainen! Voimme oppia Hänestä!

15.2.2017

"Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella." Matt.3:11 Tiesithän, että Jeesus tahtoo täyttää meitä Pyhällä Hengellä? "Tulta Minä olen tullut tuomaan maan päälle - ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt”! Luuk. 12:49 Tiesithän, että Jumala antaa lupauksensa mukaan sinulle Pyhää Henkeä, kun vain anot sitä Häneltä Jeesuksen nimessä? ”Kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat”! Luuk. 11:13 ”Mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen. Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni.” (Joh.14:13-15)


www.pasikallio.fi

”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, HÄN ANTOI VOIMAN tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka USKOVAT HÄNEN NIMEENSÄ.” (Joh.1:12) Tiesitkö, että Raamattu kehottaa sinua täyttymään Jumalan voimasta? ”Täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” (Ef.5:18-20) Tiesitkö, että Pyhän Hengen läpivalaisun alla paljastuu syvimmätkin ja salaisimmatkin syntisi? ”Minä Hänet (Pyhän Hengen) teille lähetän. Ja kun Hän tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää Minua näe; ja tuomion, koska tämän maa-

Sivu 118 / 152

ilman ruhtinas (Joh.16:8-11)

on

tuomittu.

”Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.” (Apt.5:3-4) ”Sinä otat syntimme silmiesi eteen, salaisetkin synnit sinä paljastat katseellasi.” (Ps.90:8[-92]) Tiesitkö, että Pyhä Henki antaa myös viisauden, jota vastaan ei kukaan kykene asettumaan? ”Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.” (Matt.10:20) ”Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muu-

tamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagoogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui.” (Apt.6:8) ”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että Minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle Minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” Apt. 2:14-18


Päivän jakeet: VK 5-6-2017 2.2.2017

"odottavat"? Uskon tämän olevan täysin tarkoituksellista, nimittäin jokainen Jeesukseen uskova odottaa Häntä innolla takaisin! Se on meidän vapautuksemme päivä! Silloin lakkaa synti ja maailman houkutus!

"Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa"! Hepr.9:14

Vaatimus ei siis ole onnistuneessa vaelluksessa, vaan odottavasta sydämen asenteesta! Hän, joka on meidät pelastanut, on vastakin meidät pelastava! Odota kanssani Herraa Jeesusta Kristusta takaisin saapuvaksi!

Minua innoittaa suuresti heprealaiskirjeen iankaikkisuusnäkökulma. Miten tärkeää onkaan, että ymmärrämme pelastuksemme Kristuksessa olevan pysyvää, ikuista lunastusta! Meidät on ostettu vapaaksi synnistä ja tästä maasta!

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: 'Totisesti, minä tulen pian'. Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." (Ilm.22:20-21)

3.2.2017

"Meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen." (Hepr.9:12) "Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat." (Hepr.9:2728) Huomaatko tässä sanan käänteen, ilmaisun pelastuksen salaisuutta Kristuksessa - tuoden esille sanan

"Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." Room. 12:2

Mukautuminen ja muuttuminen vaatii hieman aivotyöskentelyä, yrittämistä ja ojentautumisen halua. On syytä ymmärtää, että tämä aihealue liittyy uskovan vaelluk-

seen, ei Jeesuksen edeltä täysin valmistamaan pelastukseen. Uskovainen saa elää siis täysin vapautettua puhdistettua elämää Jeesuksen ikuisen veren kautta, mutta jokaista uskovaista kohtaa myös velvoitteet, joita saa käsitellä vapaudesta käsin. Se on tiivistettynä seuraavaan tähdentävään ajatukseen: "Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti." (Fil.1:27) Minkä arvoinen evankeliumi Jeesuksessa Kristuksessa on sinulle? Näytä sitä elämäsi valinnoissa, asenteissasi ja teoissasi. Mielen uudistaminen Jumalan mielen mukaan sulkee pois maailman nurjuutta ja vihaa. Jumala antaa vihan tilalle rakkautta, toivottomuuden tilalle toivoa, tyhjyyden tilalle yltäkylläisyyttä, tyytymättömyyden tilalle kiitollisuutta, pelon tilalle turvallisuutta, jne. Älkäämme mukautuko tämän maailman syntikäsityksiin, epätoivon lietsontaan, vihapuheisiin, pilkkaan, halveksuntaan, vaan olkoon meillä se mieli, mikä Kristuksella oli. Täyttykäämme Hengellä, ja etsikäämme Hänen tahtoaan kaikessa. "Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä." (Kol.3:2)


4.2.2017

5.2.2017

du sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." (Matt.6:19-21)

6.2.2017 "Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita." Room.12:16

"Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä Hän itse on sanonut: ’En Minä sinua hylkää enkä sinua jätä’." Hepr.13:5

Alhaisiin oloihin tyytyminen on lihalliselle olemuksellemme usein vaikea tehtävä. Inhimillinen ihminen haluaa aina lisää valtaa, kunniaa, tavaraa ja parempia olosuhteita.

Jatkamme "tyytyväisyys" teemalla. Lukemamme Raamatun teksti varoittaa meitä ahneudesta. Se onkin meitä jokaista lähellä, aivan salaa ja vaivihkaa puhahtaaksemme sydämen asenteeksemme. Jokainen meistä haluaa rahaa ja rikkauksia, mutta voisimmeko tyytyä siihen, mitä meillä on?

Tyytyväisyyden ja eteenpäin pyrkimisen ero on asenteessa. Tyytymätön ei ole koskaan kiitollinen, vaan on nurjalla mielellä kaikesta. Eteenpäin voi taasen pyrkiä kiitollisin ja tyytyväisin mielin, asettaen realistisia haasteita ja tavoitella ennen kaikkea Jumalan mieleisiä asioita. Voisiko taloudellinen menestymisemme tarkoitus olla ensisijaisesti Jumalan Pojan evankeliumin menestymiseksi esimerkiksi seurakuntaan annettujen kymmenysten ja lahjojen kautta, tai taas toisaalta myös vähempiosaisten tukemiseksi? "Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö." (Ps.62:10)

Jättäessäni useasta asiasta taloudellisen hyödyn tavoittelun pois, huomaan, että minulle jää paljon enemmän aikaa ja ajatusten resursseja itse sisällön tuottamiseen. Voittojen maksimointi saa monen hyvänkin hankkeen haisemaan todella pahalle! Huomasithan myös valtavan lupauksen lukemassamme Raamatun jakeessa? - "En Minä sinua hylkää enkä sinua jätä" - kertoo Jumalan huolenpidosta. Eikö se ole enemmän, kuin kaikki maailman rikkaudet yhteensä? "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtau-

"Myös sotamiehet kysyivät Häneltä sanoen: 'Mitäs meidän pitää tekemän?' Ja Hän sanoi heille: 'Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne'." Luuk.3:14 Ahneus huipussaan on sitä, että eri järjestelmien turvin kiristää toiselta rahaa. Tyytykää palkkaanne - sopii ajatuksena jokaiselle, joka palkkaa saa, vaikka kyseinen keskustelu olikin käyty ihmisten kesken, jotka kiskoivat verotuloa ihmisiltä enemmän, kuin mitä oli määrätty ja sitten jättivät itselleen kiristämänsä summan. Se, jos mikä, aiheuttaa katkeruutta yhteiskunnassa. Tyytyväisyys taloudellisissa asioissa on myös rakkautta niitä kohtaan, joita olisi oikeus rokottaa raskaimman jälkeen. Varsinkin uskovina meidän tulisi karttaa ahneutta, sillä se ei ole Kristuksen mielen mukaista elämää.


7.2.2017

"Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa." 1.Tim.6:6 Jatkamme vielä tyytyväisyys teemalla. Nyt Jumalan sana opettaa asiayhteydessä "suuresta voitosta"! - Ajattelen sen olevan Jumalan työ meissä, kun Hän valloittaa sydämemme maailmaa Hänen tahtonsa kuuliaisuuteen. Jumalisuus tyytyväisyyden kanssa on valtava voimavara ja astuminen elämänmyönteiseen tapaan elää ja asennoitua. Asettaessamme vastakkain jumalisuuden ja maailmallisuuden, voimme ymmärtää jonkin verran sitä, mitkä vaikutukset elämäämme ja tulevaisuuteen jumalisuudella on. Vielä, kun tämä eletään tyytyväisyydessä, kiitollisuudessa, ilolla, laupeudella, lempeydellä ja rakastavin mielin, onhan se todella suuri voitto! "Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka

rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä." (1.Tim.6:6-12)

8.2.2017

"Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." Matt.6:34 "Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sentähden Minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söi-

sitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." (Matt.6:24-34)


Päivän jakeet: VK 4-5-2017 26.1.2017

"Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin." 5.Moos.33:25 "Niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin" - näitä lohdun sanoja olet varmaan kuullut, ja onpa näistä sanoista jokunen laulukin kirjoitettu. Mikä ihmeellinen ja jumalinen lupaus onkaan näissä sanoissa. Se kertoo minulle, että saan tänään voimaa siihen, mitä minun tulee tehdä! Tiedän, ettei Jumala vaadi minulta sellaista, mihin minusta ei olisi Hänen voimansa ja armonsa avulla.

"Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen." (1.Piet.5:10-11) ”Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna 27.1.2017

”Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.” Matt.6:6 Uskon Jumalani tahtovan muistuttaa jälleen

tästä aiheesta. "Mene kammioosi." Saatat ehkä epäillä, onko siitä erityisemmin hyötyä, mutta erottaessasi hetkenkin aikaa Jumalalle - vain puhuen Hänelle ja kuunnellen hiljaa sydämessä, mitä Hän tahtoisi puhu - voit yllättyä, millaiseen elämään se johtaa. Oma kokemukseni rukouselämästä on, että mitä systemaattisemmin ja tarkoituksellisemmin rukoilee, sitä enemmän saa nähdä jumalisia ihmeitä jokapäiväisessä elämässä. Uskonrukouksia rukoillessa, Jeesuksen sovitustyöhön turvaten, Jumalamme näkee kyllä elämämme tilanteet ja vastaa usein, ennenkö edes ehdimme pyytää. Uskomisen merkitys ko-


rostuu yksinäisyydessä rukoiltaessa. Emmehän silloin tarkkaile sanojamme, miettien, mitä muut ajattelevat sanavalinnoistamme. "Salassa näkee" - kuvastaa hetkeä, jolloin olemme yksin ja siinä rukoilemme salatuimmatkin asiat Herramme edessä. Tämä on myös yksi tärkeä Raamatun lupaus! Vetäydy rukoilemaan yksinäisyyteen, kirjoita muistiin rukousaiheita, rukoillessa syntyneitä ajatuksia, kiitoksen aiheita ja ylistä palvoen siinä hetken Jeesusta. 28.1.2017

"Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käsky-

jeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne." Hes.36:27

nen kyllä yrittää petkuttaa sinua, mutta älä mene siihen ansaan!

Näetkö tässä syyn, miksi kannattaa olla Pyhällä Hengellä täytetty? – Ymmärräthän, että se on ainut voima, joka saa sinut vaeltamaan vanhurskasten poluilla Hänen tahdossaan! Ajattele, turmeltuneesta lihan synnillisyydestä huolimatta, saat omistaa itseesi jotain, joka tekee tyhjäksi perkeleen teot!

Minulla on tapana syytösten edessä sanoa; "Kuulun Jeesukselle Hänen verensä tähden" -sielunvihollinen tietää, mitä se tarkoittaa ja vaikenee välittömästi. Vastustaessamme pahaa Jeesuksen nimessä, se pakenee - lupauksen mukaan!

Iloitse lankeemusten ja epäonnistuneisuuden heikkouden keskellä! Naura saatanalle, sillä hänen tekonsa on tyhjiä syytöksiä, hän on jo hävinnyt Jeesuksen veren tähden! Tuo kimmeltävä veri huuhtoo jatkuvasti tuntoasi ja siksi siinä on rajaton voima yrittää uudelleen. Sielunviholli-

Jeesuksen veren kautta - meillä on oikeus ja pääsy Pyhän Hengen alle, läpivalaisuun ja voimavaikutusten suloiseen maailmaan. Voi, miten se paljastaakaan minun salaisimmatkin syntini! - vain tuodakseen ne Jeesuksen veren vihmonnan alle! Tule, Herra Jeesus Kristus, ja valaise minua pyhyytesi voimassa! Kiitos Isä, mitä teet minussa!!


29.1.2017 30.1.2017

"Minä rukoilen heidän edestänsä; en Minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka Sinä olet Minulle antanut, koska he ovat Sinun" Joh.17:9 Eikö olekin lohdullista, että Jeesus rukoilee puolestamme Isän tykönä! "Hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut." (Hepr.7:24-26)

"Pyhitä heidät totuudessa; Sinun sanasi on totuus." Joh.17:17 Mitä tarkoittaa sana pyhä, pyhittyä? Se on suurta arvostamista ja erottautumista jotain tiettyä varten. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun Raamattu puhuu pyhyydestä. Pyhyys ei ole tekohurskasta vaelluksen esittämistä ja kiiltokuvan kiillottamista. Vaikka vaelluksemme saa olla täysin oikein elettyä ja onnistunutta, pyhyys tapahtuu kuitenkin sydämessä ennen kaikkea Jeesuksen veren, eli lunastushinnan kautta.

Juuri tästä "totuus," eli Jumalan sana kertoo. Toisin sanoen, tulemme pyhitetyiksi totuuden sanan kautta, uskomalla Jumalan ilmoitukseen sanassa Hänen Poikansa ikuisesta lunastuksesta. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tässä totuudessa, eli Hänessä itsessään olemme pyhitetyt, eli erotetut maailman lapseudesta Jumalan lapseuteen. Osaammeko nauttia pyhyyden tuomista erityiseduista? Iloitsemmeko puhtaudesta, Jumalan läsnäolosta ja siitä, että Jumala on tehnyt perkeleen teot tyhjiksi? Pyhitetty Herraan uskova Jumalan lapsi, saa iloita täysin rinnoin siitä, että hänen nimensä on kirjoitettu elämänkirjaan! – Mikä toivo! – Jeesuksessa Kristuksessa!


31.1.2017

"Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." 1.Tim.2:4 "Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1.Tim.2:1-4)

1.2.2017

"Jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä" Hepr.10:26 Päivän Raamatun poimintani liittyy sanaan "apostasia." – Heprealaiskirjettä lukiessa kokonaisuutena ja tutkiessa alkutekstin sanavalintoja ja sanamuotoja, pääsemme ymmärtämään kyseisen Raamatunjakeen todellisen luonteen. "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus,

joka on kuluttava vastustajat." Hepr.10:26-27 Kiivaat lahkolaiset ovat saaneet tästä jakeesta ymmärtämättömyydessään kauheita tuomion saarnoja ja voi vain kuvitella, miten heikoimpien ihmisten psyyke on ollut silloin kovilla. Nyt kuitenkin voimme ymmärtää kirjoittajan käyttämän sanan "apostasia" -kautta, mistä todellisuudessa on kysymys. Sana tarkoittaa luopumusta, josta asiayhteyskin puhuu. Meitä varotetaan luopumasta seurakuntayhteydestä (joka sekään ei tarkoita kokouksesta pois jäämistä, vaan enemmän sydämen luopumusta Kristusruumiista) ja meitä varotetaan myös hajaannuksesta ja harhaopeista. Näiden asioiden


asiayhteys lisää ymmärrystä, mitä tarkoitti niin syvä luopumus, että siinä polettiin jalkoihin Jumalan Poika ja Hänen verensä. Ymmärrys lisääntyy, jos näemme tilanteen vielä tuohon aikakauteen nähden, jolloin osa uskovista kääntyi takaisin juutalaisuuteen, tehden siinä Pyhän Hengen pilkkaan verrattavaa syntiä. Molemmissa on kysymys Jumalan ja Hänen suunnitelmiensa halveksumisesta, ja omien päänajatusten tärkeämpinä ja parempina pitämisestä. Synnin nimi on siis ylpeys, joka saa ihmisen nousemaan ylivertaiseksi ja omasta mielestään viisaammaksi kuin Jumala. Jotkut asiat ovat äärimmäisen pyhiä. Jo vanhantestamentin ilmestysmaja esikuvana

kertoo kaikkein pyhimmästä ja liitoarkun koskemattomuudesta. Jotkut asiat ovat siis erotettu tiettyä tehtävää varten, ja ne, jotka hylkäävät piittaamattomuudessaan Jumalan pyhyyden, jäävät lopulta vaille Jumalan pelastusta. Kysymys ei siis ole yksittäisestä synnistä tai lihan heikkoudesta, vaan luopumuksesta. Jos näin ei olisi, yhdelläkään ihmisellä ei olisi mahdollisuutta pelastua ja silloin pelastus ei olisikaan armosta, vaan ansaittua hyvällä vaelluksella. Muista myös Jeesuksen opetus tuhlaajapojasta, joka sai palata isänsä tykö, vaikka oli turmellut ja hävittänyt kaiken arvokkaan ja pyhän. Katuessaan syntistä vael-

lustaan, hän sai armon osakseen. Kokonaisuutta ajatellen, ymmärrämme Raamatusta, että niin kauan, kun pidämme Herraa rakkaana, uskomme Häneen ja teemme parannusta luopuen synnistä, olemme pelastettuja Jeesuksen haavojen kautta - lihamme heikkoudesta huolimatta. Tulemme jälleen sydämen asenteisiin, jotka näyttelevät Raamatun lehdillä suurta osaa eri kertomuksissa. Sydämestä elämä lähtee, sydämen ympärileikkaus, sydämen kyllyydestä suu puhuu, annatte sydämestänne anteeksi, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan... jne... Jumala tahtoo siis operoida sydämen maaperässä enemmän, kuin meidän


ulkoisissa esityksissä. Siksi myös "kammiorukoukset" ovat tärkeitä. Luopumus tapahtuu myös sydämessä. Siihen ajautuu hiljalleen ja se paaduttaa hurskaimmankin, ellemme valvo omaa tilaamme ja uu-

distu hengeltä ja mieleltämme. "Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee." (San.4:23) "Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi;

mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien." (1.Joh.2:1-2)

Päivän jakeet: VK 3-4-2017 19.1.2017 "Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa." San.21:31 Ymmärräthän, että elämäsi on Jumalan säätämysten alaisuudessa - teetpä sitten mitä tahansa. Olet siunattu ja menestyt kaikessa, jos Hän antaa sen osan sinulle, mutta jos osasi on kärsimys ja tuska - Jumalan tahdosta, et pääsisi ulos siitä kohtalosta. Hän on kyllä kanssasi, mutta Hän on sitä kärsimystesi keskellä - juuri sinun elämäsi keskellä.

Voiton taistelut käydään luottaen Herraan. Anna elämäsi ja kuolemasi Herran haltuun, turvaudu Häneen, niin saat voiton - ikuisen elämän! "Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto." (Filip.1:21)

20.1.2017 "Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto." Fil.1:21


Haluan muistuttaa meitä elämämme suurimmasta toivosta toivosta, jonka täyttymys ulottuu aina yli kuoleman rajan! Tämä toivo Kristuksessa ei ole vain kaukainen ikuisuuden haave, vaan saamme elää toivon lupauksia todeksi ji tässä ajassa! "Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa." (1.Tim.6:6) Raamattu ohjaa meitä jumalisuuteen ja tyytyväisyyteen. Se on voitto tämän maailman nurjuudesta ja vihamielisyydestä. Tahtoisithan sinäkin elää todeksi Jumalan Pojan uskoa - ja nähdä Hänen voimavaikutuksensa elämäsi keskellä? 21.1.2017 "Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta, kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon." Matt.12:20

Ole lohdutettu tämän sanan kautta, sinä murheellinen, menetysten ja koettelemusten keskellä vaeltava ihminen. Hän ei jätä, eikä hylkää sinua. Hän auttaa sinua pääsemään voittoon, jossa vielä kiitän Hänen armoaan ja hyvyyttään. 22.1.2017 "ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat." 2.Kor.2:11 Älä ole tyhmä! Miksi juokset surman suuhun - kerta toisensa jälkeen?! Hänen, siis paholaisen juonet eivät ole meille tuntemattomat. Näet ihmisen, jota paha käyttää hyväkseen nujertaakseen sinut ja viedäkseen elämäsi ilon, taistele rukouksin tuota pahuutta vastaan - se kyllä pakenee! "Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee." (Jaak.4:7)


"Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa." (Ef.6:12)

hurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnousemisensa voiman ja Hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani Hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta.” (Fil.3:7-10) 24.1.2017

23.1.2017 "Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla" Fil.3:7 ”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan Hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen van-

”Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika”? 1.Joh.5:4-8 ”Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.” 1.Joh.5:4-8


Voittoisa kulku Kristuksen kanssa - se vaellus on sinuakin varten. Me olemme voittajia Hänessä! Syntiturmelus ja perkeleen teot on tehty tyhjiksi Jumalan voimassa - Jeesuksessa Kristuksessa! 25.1.2017 ”Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu.” Jaak.4:13-16 ”Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: ’Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa’ - te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: ’Jos Herra tahtoo ja me

elämme, niin teemme tämän tai tuon’. Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha." (Jaak.4:13-16) "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. - 'Sillä Minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet'." (San.9:10-11) "Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa." (San.3:3-7)


Päivän jakeet: VK 2-3-2017 12.1.2017 "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista." Gal.2:16 "Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut - ja yhdessä Hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa

Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme." (Ef.2:4-10) 13.1.2017 "Jumalaan minä luotan ja ylistän Hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi"? Ps.56:4 "Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa


silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi." (San.3:3-8) "Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja Hän tuntee ne, jotka Häneen luottavat." (Nah.1:7) "Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, Herra kuulee, kun minä Häntä huudan. Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. Moni sanoo: "Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on?" Herra, käännä Sinä meihin kasvojesi valkeus. Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä Sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua." (Ps.4:3-8) 14.1.2017

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." Gal.5:1 "'Kaikki on luvallista', mutta ei kaikki ole hyödyksi; 'kaikki on luvallista', mutta ei kaikki rakenna." (1.Kor.10:23) "Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'." (Gal.5:13-14) "Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen


elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.6:20-23)

15.1.2017 "Teidän vanhuuteenne asti Minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne saakka Minä kannan; niin Minä olen tehnyt, ja vastedeskin Minä nostan, Minä kannan ja pelastan." Jes.46:4

koo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." (Joh.3:14-18) 16.1.2017

Syntisyytemme ja turmeltuneisuutemme tähden Jumala voisi hylätä meidät ikuisiksi ajoiksi Hänellä olisi oikeus tehdä niin. Mutta kuinka ihmeellinen onkaan Hänen ääretön rakkautensa! Hän pelastaa ja kantaa!

"Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen opin tarpeessa: jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa, ette te kestä vahvaa ruokaa." Hepr. 5:12

"Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen us-

Opetusta ja opetusta, vuodesta toiseen, aina etsimässä mitä parempia opettajia ja tilaisuuksia! Oletko sinä ammattiopiskelija? Juuri sellainen, joka suorittaa tentin toisensa jälkeen, vain päästäkseen jatko-opintoihin ja saamaan uutta oppia?


"jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen." (2.Tim.3:7) Sokeus elämän tarkoitukselle ja Jumalan tahdolle saattaa meidät unohtamaan rakkauden totuutta kohtaan - ja mikä olikaan totinen totuus, aito rakkautemme kohde? "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani." (Joh.14:6) Tämä totuus vapauttaa ja johtaa meidät tietoon ja ymmärrykseen onhan itse Jumala sulkenut Jeesukseen Kristukseen kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Ne ovat Hänessä ja vain Hänen kauttansa opit ymmärtämään elämän salaisuudet. "Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa

sulautunut niihin, jotka sen kuulivat." (Hepr.4:2) Mitä Jumala voisi tehdä sinusta kymmenien vuosien opintojen ja kokouksissa istumisien jälkeen? Eikö sinustakin jo aikoja sitten olisi pitänyt tulla toisten opettaja? Huomaatko pakenevasi vastuuta elämästä ja toisista ihmisistä opintoihisi ja nautinnollisiin kokouksissa istumisiin?! Haluan sanoa, että opetus ja seurakuntaelämä ovat äärimmäisen tärkeää, mutta sen kaiken tulisi olla tarkoituksellista ja päämäärätietoista. Missä on minun paikkani jakaa Kristusta ja Hänen tuntemisensa tuoksua? Miten voisin tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä niin, että elämäni vaelluksesta Jumala voisi puhua lähimmilleni ja kohtaamilleni ihmisille? Ainut totuus ja opin päämäärä on Jeesuksessa Kristuksessa! Hänessä minä voin kaiken, Hänen kauttansa ja Hänen ikuisen armonsa varassa. Vaikka minulla olisi kaikki tieto, mutta ei Pyhän Hengen


kautta vuodatettua rakkautta sydämessäni - sitä rakkautta, että Jumala rakasti ensin lähettäen Poikansa Jeesuksen Kristuksen - ja Hänen armonsa osallisuudessa saan omistaa täyden vapauden, elämän ja ilon - eikö juuri tämä totuus tulisi näkyä minunkin askeleissani vaellukseni päivinä? "Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." (Gal.2:20) Mietipä, onko sinulle tärkeämpää pisteet ja pilkut, asiayhteydet ja sanamuodot - kuin Kristuksen sisäinen tunteminen ja Hänen luontonsa piirteiden omaksuminen Pyhän Hengen voiman kautta? Onko totuutesi sinulle vapauttava tekijä, vai valtava taakka jumalattomuuden ja loputtomien vaatimusten täyttämisien keskellä? Vapauttava totuus Kristuksessa onkin Hänen verensä voimavaikutuksen riittävyys - ikuisesta ikui-

seen! Jeesuksessa totuus tekee todellisesti vapaaksi - siksi sydämen yksinkertainen usko Herraan Jeesukseen Kristukseen riittää totuudeksi ihmiselämässä. Siitä käsin ja siinä pysyen, onkin sitten turvallista katsella muita ulottuvuuksia ja oppia, miten kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Vahva ruoka on työmiehen ruokaa - sellaisen, joka rakentaa, viljelee ja työstää mitä erilaisimpien asioiden äärellä - tarkoituksellisesti ja määrätietoisesti - ammentaen vettä oikeasta lähteestä ja tuottaa ja kasvattaa hyvää hedelmää niin itselle, kuin toisillekin ja aina ikuiseen elämään. Sen sijaan, että istuisit vielä viisikymppisenäkin vauvan syöttötuolissa juoden tuttipullosta maitoa, nouse ja lähde liikkeelle! Mene, tee työsi ja kasva viisaudessa ja ymmärryksessä. Rakasta yli kaiken Herraa, Jumalaasi ja anna Hänen Henkensä johdattaa sinua polkuja Jeesuksen ihmeellisessä läsnä-


olossa! Hän on tie, jota kulkea, elämä, jossa elää yltäkylläistä elämää - ja totuus, joka vapauttaa jumaliseen rakkauteen ja hengelliseen kasvuun uskossa ja luottamuksessa, Pyhän Hengen täyteydessä, armossa ja kaikessa jumalisuudessa. 17.1.2017 ”Herra, Herra, Sinä minun väkevä apuni, Sinä suojaat minun pääni taistelun päivänä.” Ps.140:7 Taistelut ja koetukset kuuluvat osaksi tätä ajallista elämää. Miten lohdullisia sanoja voimmekaan lukea psalmeista ja Jumalan sanasta - onhan Hän kaiken lohdutuksen Jumala! Mikä on sinun apusi elämäsi tilanteissa? Tuskitteletko ja voihkitko elämäsi surkeuden keskellä oman ymmärryksesi varassa, vai turvaudutko uskossa ja luottamuksessa Herraan Jeesukseen Kristukseen? Heitätkö kuormasi Hänen harteilleen ja Hänen kannettavakseen?

"Sinä suojaat minun pääni" - ajatus innostaa minua ymmärtämään, mitä Jeesus tekee meissä taistelujemme keskellä. "Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:7) Olethan sinäkin saanut tuntea taistelun keskellä, miten Jumalan rauha valtaa sydämen yliluonnollisella tavalla. Tuska ja murhe on kuin pyyhkäisty pois - ulkoisista olosuhteista huolimatta. Ymmärrät vain, että elämäsi on Kristuksen haavoitetuissa käsissä ja Hän pitää sinusta huolen! Hänen lupauksensa lohduttavat sinua ja sisäinen maailmasi uudistuu ja tunnet, miten hyvä Herra on sinua kohtaan. "Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja Hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sen tähden


minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä." (2.Kor.12:8-10)

18.1.2017 "Sillä näin sanoo Herra: Vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin Minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja Minä pelastan sinun lapsesi." Jes.49:25 "Minä pelastan sinun lapsesi." Tämä lupaus lohduttakoon sinua, joka rukoilet lapsesi puolesta. Saatat olla huolissasi ja murheellinen - toivot ja rukoilet pelastusta, uskon sykähdystä ihmissydämeen - tiedä se, että asiasi on Jumalan käsissä. Rukouksesi on noussut Hänen eteensä ja vastaukset on jo lähetetty! Hänen aika-

taulunsa täyttyvät ajallaan - siksi saat rukoilla uskon rukouksia! Voimme nähdä, miten inhimillisesti joku kokee ryöstetyksi tulemisen. Joku onnistuu viemään elämän ja ilon, romuttaa sisäisen ja ulkoisen elämän, mutta pelastaja on kuitenkin Herra! Niin kuin Hän on lukemamme tekstin kappaleen kohdalla toteuttanut Israelin ennalleen asettamisen, samalla tavoin Hän toimii myös meidän elämässämme. Siihen saamme uskoa ja luottaa! "Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi." (Apt.11:14) "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." (Apt.16:31) "Sillä Minä pelastan sinut, niin ettet kaadu miekkaan, vaan saat pitää henkesi saaliinasi, koska sinä turvasit Minuun, sanoo Herra." (Jer.39:18)


"Koska hän riippuu Minussa kiinni, niin Minä hänet pelastan; Minä suojelen hänet, koska hän tuntee Minun nimeni. Hän huutaa Minua avuksensa, ja Minä vastaan hänelle, Minä olen hänen tykönänsä,

kun hänellä on ahdistus, Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." (Ps.91:1416)

Päivän jakeet: VK 1-2-2017 5.1.2017 "Siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus Hänen verensä kautta" Ef.1:6-10 "Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä Hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus Hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, Hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa Hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden,

että Hän, päätöksensä mukaan, jonka Hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä Hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä." (Ef.1:6-10)

6.1.2017 "Rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakun-


taansa ja 1.Tess.2:11-12

kirkkauteensa."

nä, mutta Jumalan kanssa elettyä elämää.

Rohkaista ja teroittaa - on usein seurakuntapalvelijan tärkein tehtävä. Sitä saamme olla toinen toisillemme Jokapäiväisessä elämässä.

Miten sinä rohkaiset ja teroitat Jumalan Pojan evankeliumilla lähimmäistäsi? Saatko heidät tuntemaan, miten hyvä on Kristus ja Hänen sovitustyönsä?

Rohkaisemme vaeltamaan arvollisesti Jumalan edessä muistuttaen totuudesta Kristuksessa - Hänen armossaan ja voitostaan Golgatalla. Teroitamme Kristuksen luonteen laatua, eli Hänen hyvyyttään ja lempeyttään jokaista ihmistä kohtaan.

"Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on." (2.Tess.3:13) "Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä." (Jes.1:16-19)

Vaeltaminen arvollisesti - voi olla hyvin erilaista eri ihmisten näkökulmista. Fariseus sitoo raskaita taakkoja toisten kannettaviksi, kun taas armokokemuksessa elävä tuo vapautta, lepoa, iloa ja riemua Jeesuksen haavojen kautta elettäväksi. Toiselle arvollinen vaeltaminen on ulkoisia tekoja, sitä, miltä näytämme, kun taas toiselle se on sisimmän puhdista elämää - aitona, nöyrän rehellise-


"Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt." (Fil.2:13-16) 7.1.2017 "Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa." 1.Tess.5:16-18 Katsellessa tämän Raamatunjakeen sisältöä, huomaan, että eläessäni näitä ajatuksia toteen, minulle ei jää lainkaan aikaa piikitellä ja nälviä toisia! Keskittyessäni siis omaan vaellukseeni Jeesuksen

läheisyydessä, en ole toteuttamassa turmeltuneen luontoni tahtoa suhteessa kanssaihmisiin. Näen lukemamme jakeen sanat kehotuksena - en vaatimuksena. Tiedän, että nuo sanat ovat täysin mahdollisia - ei itsessäni, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta elettyinä. – Pyhän Hengen täyteydessä voitan oman nurjan mieleni ja kykenen näkemään Jumalan mahdollisuuksia täysin mahdottomissakin tilanteissa. Taisteluissa ja ahdingoissakin voin kiittää siitä, että Kristus on varsinkin uskovien vapahtaja! En ole yksin taisteluissani, vaan vastaus on jo tulossa! "Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista." (Ps.34:17-19)


8.1.2017 "Karttakaa kaikenkaltaista haa." 1.Tess.5:22

pa-

kouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi." (Fil.4:6) 9.1.2017

Kaikenlaista - tarkoittaa kaikkea, niin omaan itseensä, kuin toisiin, ja tietysti koko maailmaan liittyvää pahuutta. Karttaminen on erossa pysymistä ja välimatkan pitämistä. Se on pahan vastustamista - ja se pakenee! Tiesitkö, että voit vastustaa myös pahuutta lähimmäisesi kohdalla? Enemmän, kuin vain yhden kerran olen nähnyt, miten rukoillessani jonkin väärin tekevän puolesta vastustaessani pahuutta Jeesuksen nimessä - se on väistynyt! Jos itse olisin sanankin sanonut, tilanne olisi vain pahentunut, mutta Herramme ja Vapahtajamme kuulee rukouksemme! Hän armahtaa ja auttaa! "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne ru-

"Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella." 1.Tim.4:4-5 "Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tä-


tä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tätä käske ja opeta." (1.Tim.4:1-11) 10.1.2017 "Avaa minun silmäni näkemään Sinun lakisi ihmeitä." Ps.119:18 Jumalan laki on Hänen sanansa. Sen ihmeet avautuvat uskolle ja uskon kautta. Loppujen lopuksi kaikki Jumalan säädökset ja sanan

vaatimuksetkin ovat ihmisen parhaaksi. Jospa näkisimme, miten hyvää tekee totella Jumalaa! Miten monelta se varjelisikaan! "Ellei Sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni. En minä ikinä unhota Sinun asetuksiasi, sillä niillä Sinä minua virvoitat. Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä Sinun asetuksiasi minä kysyn. Jumalattomat väijyvät minua, tuhotakseen minut, mutta minä tarkkaan Sinun todistuksiasi. Kaikella täydellisellä on rajansa - sen olen nähnyt mutta Sinun käskysi ovat ylen avarat. Kuinka Sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti. Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen Sinun todistuksiasi. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin Sinun asetuksistasi. Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni Sinun sanaasi.


Minä en poikkea Sinun oikeuksistasi, sillä Sinä neuvot minua. Kuinka makeat ovat minulle Sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Minä olen vannonut ja tahdon sen täyttää: noudattaa Sinun vanhurskautesi oikeuksia. Minä olen kovin vaivattu; Herra, virvoita minua sanasi jälkeen. Kelvatkoot Sinulle, Herra, minun suuni vapaaehtoiset uhrit, ja opeta minulle oikeutesi. Minun henkeni häälyy alati kämmenelläni, mutta Sinun lakiasi minä en unhota. Jumalattomat virittävät pauloja minun eteeni, mutta Sinun asetuksistasi minä en eksy. Sinun todistuksesi ovat minun ikuinen perintöosani, sillä ne ovat minun sydämeni ilo. Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään

sinun käskysi, aina ja loppuun asti." (Ps.119:92-112) 11.1.2017 "Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni." Ps.18:2 "Sillä Sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa." (Ps.56:13) "Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka Sinua etsivät; ne, jotka Sinun autuuttasi rakastavat, sanokoot aina: 'Ylistetty olkoon Herra!' Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani; minun Jumalani, älä viivy." (Ps.40:16-17)


Päivän jakeet: VK 51-1-2017 29.12.2016 "Tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn." Ps.90:17 "Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn." (Ps.90:14-17) Näin vuodenvaihteen kynnyksellä tämä rukous on paikallaan. Teemmepä mitä tahansa, menestymisemme on kuitenkin Juma-

lamme käsissä. Ellei Hän kanssamme huonetta rakenna, turhaa silloin vaivaa näemme. Elämän menestyminen on siunausta, jota saamme nautti Jumalamme omina. Hän antaa kylläkin aurinkonsa paistaa, niin hyville, kuin pahoillekin, mutta Herraan uskova saa ottaa kaiken Luojansa kädestä. Kättemme työ ajallisesti ei ole kovinkaan pysyvää, mutta Jumalan siunauksen saattelemana sekin, mitä käsillämme teemme, sille voi löytyä iankaikkisuusarvoa. Esimerkiksi elatuksen hankkiminen perheelle voi sisältää mahdollisuuden antaa varallisuudestaan osan seurakunnan työhön, joka palvelee evankeliumin ilosanomaa. Toisaalta voimme nähdä myös Raamatun monissa kertomuksissa, miten ihan tavallinen elämä itsessäänkin kertomuksena päätyi Raamatun lehdille opetta-


vaisina tarinoina. Job joutui käymään suuret taistelut menetysten keskellä, mutta sai kokea Jumalan huolenpitoa ja armoa, kun hän sai moninkertaisesti takaisin kaiken, minkä oli menettänyt. Voimme nähdä myös Opetuslasten heikon uskon Jeesuksen seurassa - ja ymmärtää siitä, ettei meidänkään usko tarvitse olla korkealentoisempaa. Jumalisen siunauksen ja menestymisen todeksi elämiseen tarvitaan nöyrää sydämenasennetta. Ristin kantaminen ja lihallisen olemuksen ristille naulitseminen himoineen ja haluineen ovat vaativia seikkoja, mutta ovat myös palkitsevia! Missä minä voisin kieltää itseni Kristuksen tähden? Missä voisin valita elämäni suuntaa Jumalan tahdon mukaisesti? Näitä kysyen ja rukoillen Jumalan edessä, tiedän kulkevani oikeaa tietä. Vain Hän voi johdattaa kulkuani niin, että vaella Hänen tahtonsa mukaisesti.

30.12.2016 "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa." Ef.1:3 Siunattu Jeesus Kristus! - Saako Hän asua uskon kautta sydämissämme niin, että elämämme tulee siunatuksi Hänessä? Jumala tahtoo tehdä ennen kaikkea hengellisen elämämme siunatuksi. Siihen pääsemiseksi meillä ei ole muuta tietä, uin usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hänen verensä puhdistavan voiman kautta meillä on pääsy Pyhän Hengen täyteyteen, ja myös pääsy kaikkiin taivaallisiin rikkauksiin. Jospa Jumala saisi kasvattaa meidän sydämissämme Hengen hedelmää niin, että se puolestaan puhuisi kanssaihmisille evankeliumin ilosanoman ihmeellistä vaikutusta!


Täyttäköön sydämemme näin vuoden viimeisinä päivinä jumalinen rakkaus ja Jumalamme ylistys. Olkoon Jeesuksen siunaus meidän jokaisen kanssamme - aina päivien loppuun saakka! 31.12.2016 "Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua." Valit.3:26 Uskovaisten toivo lepää Kristuksessa. Sen varassa voimme täydellä uskalluksella lähentyä Jumalaamme. Hän on antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Siksi saamme toivoa Hänen apuaan joka päivä. Hiljaisuus merkitsee hengellisessä mielessä ajanjaksoa, jolloin emme näe ympärillämme minkäänlaista Hengenliikehdintää. Saatamme muistaa aikoja, jolloin sairaita parani ja ihmisiä tuli uskoon jatkuvasti - miltei jokaisessa kokouksessa. Onkin Jumalan mieleen, että muistamme kaikkia Herramme

tekoja. Se kirvoittaa mieleemme janon jälleen Jumalamme ilmestymisestä. Kaiken keskellä - pimeissäkin laaksoissa, hiljaisuuden ja kuoleman varjojen maassa on hyvä odottaa Herran apua. Kun tulee aika - niin kuin on aina tullut ajallaan - että Herra ilmestyy lohduttaen kansaansa, saamme jälleen iloita suurella ilolla ja riemulla. Hiljaisuuden aikoina on myös hyvä käydä seurakunnan keskellä. Olen usein havainnut, että siellä puhkeavat elämän veden virrat, kun yhdessä ylistämme, kiitämme ja palvomme Jumalan Pojan ikuista nimeä! Jumala voi antaa innoituksensa lähteitä sydämiimme tavalla tai toisella. Kuitenkin seurakunta on Hänelle rakas ja siksi Jumalaa kunnioittaen on hyvä mennä etsimään Hänen kasvojaan Herran huoneeseen.


1.1.2017 "Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen." 1.Tess.4:7 Tämän ajatuksen meidän on syytä muistuttaa mieleemme aika ajoin. Jumalamme tahtoo pyhittää meitä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on kyllä pelastanut ja lunastanut meidät vapaiksi syntimme orjuudesta, mutta Jumalan lapseuteen kuuluu myös velvoitteita. Se, että eläisimme evankeliumin arvon mukaan - ei hurskastellen ja omahyväisyyttämme esitellen vaan osoittaen kaikkialla Kristuksen armoa jokaista syntejään katuvaa kohtaan, saa aikaan evankeliumin menestymistä. Jumala on siis kutsunut meitä pyhitykseen - ja se tarkoittaa sitä, että erottautuisimme maailmallisesta tavasta ajatella asioita. Pyhä on erityisen arvokasta ja erotettua jotain tiettyä varten. Se ei siis ole sädekehä päämme päällä, tai koriste-esine kirjahyllymme hyllyl-

lä, vaan se on sydämemme myötäelävä asenne Jumalaamme kohtaan. Hän on ylin auktoriteetti, Hänen sanansa ovat kaikki totta ja oikein. Hänen pelastussuunnitelmansa on täydellinen ja hyvä! Jeesuksen pyhittävä vaikutus on siinä, että se saa meidät ojentautumaan ajatuksiltamme Jumalanmieleisiin ajatuksiin. "Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä." (Kol. 3:1-2) 2.1.2017 "Saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." 1.Tess.4:16-18 Tänä päivänä on paikallaan lohdutuksen sana! Niin kuin kulunut vuosi päättyi, niin päättyy kerran tämän maailman aikakausi. Vaikka entinen on mennyt, uusi laske-


taan tilalle - se on Herraan uskovien ikuinen toivo Kristuksessa. Jeesus tulee takaisin! Hän tulee ja noutaa omansa luokseen. Emme tiedä, onko se hetki tänään vai huomenna, osamme on odottaa Herramme tulemusta. Tämä kirkkauden toivo saa sydämeni sykähtämään! Synnin ja turmeluksen aika päättyy ja sitten saamme olla aina Herran kanssa! Voi, kunpa se tapahtuisi pian! Miten suuresti sydämeni iloitseekaan siitä, että tulee aika, jolloin ei enää tehdä syntiä! Saamme olla Karitsan Veren kautta puhdistettuja Jumalan lapsia ja iloita aina yhdessä Hänen ikuisesta voitostaan! Synnin valta on voitettu! Pimeys on väistynyt ja Kristuksen kirkkaus loistaa aina ja ikuisesti! "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temma-

taan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." (1.Tess.4:16-18) 3.1.2017 "ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan." 1.Kor.2:5 "Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan." (1.Kor.2:4-5) Joskus näyttäisi olevan meneillään kilpailu, "kuka osaa nasevammin sanoa" - kuunnellessa hengellisiä keskusteluja tai saarnoja. Olemmeko menettäneet yksinkertaisen ja ehyen uskon Jeesukseen? Jotkut pohtivat hengellisyyttä, toiset antikristusta, toiset taas naispappeutta, sapattia, kasteita


jne. Loputtomia väittelyitä, loputtomia sukuluetteloita, kaikkeen toisarvoiseen kiinnitämme huomion. Onpa yksi valtiomme kirkoistakin kiteyttänyt ehtoollisen olevan kaiken ydin! Kuitenkin, jokainen, joka menee edemmäksi Kristuksen opista... mitkä seuraukset siten opettavalle tulee..? Kilpaillessamme toinen toistemme paremmuudesta, näemme sokeutuneina vain inhimilliset rakenteet. "Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa" (1.Kor.3:18-19 Kristityn vapautettu elämä kuitenkin perustuu Jeesuksen haavoihin ja Jumalan Pojan uskoon. Jeesuksen kanssa, Hänessä ollen, saamme jättää turhat ja typerät puheet ja väittelyt taka-alalle.

Kuuluen Kristukselle, saamme uskoa ehyellä sydämellä Häneen, joka antaa meille voimaa elää tahtonsa mukaista elämää. "Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin." (1.Tim.6:3-8)


4.1.2017 "Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon." 1.Tess.5:2-3 "Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja ol-

kaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan." (1.Tess.5:4-10)


www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


Lue Pasin Palstoja http://pasinpalstat.blogspot.fi/ - osoitteessa! "Pasin Palstat" ovat hengellisiä kirjoituksia. - Tarvitsemme Sanan opetusta, sen tutkimista ja Jumalan Hengen täyteyttä oppiaksemme tuntemaan Jumalaa ja pysyäksemme Hänen tahtonsa tiellä. "Tartu opetukseen, älä hellitä, pidä kiinni siitä, se on elämäsi." Snl.4:13 Lukiessasi tekstejäni, rukoile, että Jumala saisi puhua sinulle, sillä Hänen lähettäessä sanansa, se toteutuu ja tekee sinulle pelkästään hyvää! Jumala rakastaa sinua ja siksi Hän on uskonut sanansa palvelijoilleen tuodakseen elämän leipää ja vettä myös sinun ammennettavaksi. Halutessasi osallistua, voit rukoilla niiden ihmisten puolesta, joita saavutamme tämän työn avulla. Rukoile myös Herran palvelijoille viisautta, ymmärrystä ja johdatusta, heidän palvellakseen jokaista, joka janoaa Herraa ja Hänen tuntemustaan. "Rukoilkaa minunkin puolestani, että suuni avatessani minulle annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta." Ef.6:19

Vuosi 2017 pasin palstat  

"Pasin Palstat" ovat hengellisiä kirjoituksia. - Tarvitsemme Sanan opetusta, sen tutkimista ja Jumalan Hengen täyteyttä oppiaksemme tuntemaa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you