Issuu on Google+

www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 42

1.2.2017

www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


www.pasikallio.fi

Sivu 2 / 42

1.2.2017

www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


Sivu 3 / 42

www.pasikallio.fi

1.2.2017

– PASIN PALSTAT – Olen kirjoitellun näitä tekstejäni vuodesta 2007 ja koin tähän tehtävääni voimakasta kutsua. Yhdyn monen hengellisen työn tekijän ajatuksiin siinä, että tehdessä työtä, ojentautuen uskossa ja kuuliaisuudessa eteenpäin, matkan varrella oppii myös itse valtavan paljon. Ajattelen näiden tekstieni olevan myös itselle opetusta ja muistutusta siitä, mitä Jumala armossaan on minulle suonut. "Pasin Palstat" ovat hengellisiä kirjoituksia. – Tarvitsemme Sanan opetusta, sen tutkimista ja Jumalan Hengen täyteyttä oppiaksemme tuntemaan Jumalaa ja pysyäksemme Hänen tahtonsa tiellä. "Tartu opetukseen, älä hellitä, pidä kiinni siitä, se on elämäsi." Snl.4:13 Lukiessasi tekstejäni, rukoile, että Jumala saisi puhua sinulle, sillä Hänen lähettäessä sanansa, se toteutuu ja tekee sinulle pelkästään hyvää! Jumala rakastaa sinua ja siksi Hän on uskonut sanansa palvelijoilleen tuodakseen elämän leipää ja vettä myös sinun ammennettavaksi. Halutessasi osallistua, voit rukoilla niiden ihmisten puolesta, joita saavutamme tämän työn avulla. Rukoile myös Herran palvelijoille viisautta, ymmärrystä ja johdatusta, heidän palvellakseen jokaista, joka janoaa Herraa ja Hänen tuntemustaan. "Rukoilkaa minunkin puolestani, että suuni avatessani minulle annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta." Ef.6:19 Päivän jakeet: VK 4-5-2017


www.pasikallio.fi

15.2.2017

Sivu 4 / 42

Päivän jakeet: VK 6-7-2017 9.2.2017

"Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta." Ps.147:1 Kiitä ja ylistä - ymmärräthän, että Jumala on ansainnut kiitoksen, ylistyksen ja kaiken palvonnan. Hän on elämän antaja, pelastuksen tuoja, Hän antaa viisautta, ymmärrystä, ja Hän varjelee siunaten meitä. Siirtäessämme katseemme pois omasta surkeudestamme Jumalan hyvyyteen ja Hänen mahdollisuuksiin, voimme vapautua sydämen kiitokseen ja ylistykseen. "Ylistäminen on soveliasta" - katsotaanpa, mitä sanasta sovelias sanotaan: "tehtävään tai tarkoitukseen soveltuva, kelvollinen, sopiva. esim. lahjaksi sovelias esine. Hyvien tapojen, yleisen mielipiteen tms. kannalta hyväksyttävä, oikea, sopiva, korrekti." - Synonyymit: "kelvollinen, hyvä, kelpo, kunnollinen, kunnon, otollinen, pätevä, suotuisa, tervetullut, laatuisa, hyödyllinen, ineligible."

”Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää. Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa Hänelle kymmenkielisillä harpuilla. Veisatkaa Hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti. Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki Hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa. Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa hengellä. Hän kokoaa meren vedet niin kuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin. Peljätköön Herraa kaikki maa, Hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat. Sillä Hän sanoi, ja tapahtui niin, Hän käski, ja se oli tehty. Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet. Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, Hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun. Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka Hän on perinnöksensä valinnut”! Ps.33:1-12

kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja”! (Ps.150:1-6)

”Halleluja! Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. Ylistäkää Häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää Häntä, sillä Hänen Herrautensa on suuri. Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla

11.2.2017

10.2.2017

"Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta." 1.Tim.2:1 "Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1.Tim2:1-4)

"Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus." Ps.91:4 Uskollisuus teema, on Raamatun yksi tärkeimmistä Jumalan ominai-


www.pasikallio.fi

suuksista kertova piirre. Oppiessamme tuntemaan Jumalaa Jeesuksen kautta, tulemme huomaamaan, että Jumala on uskollinen, vaikka meidän oma vaelluksemme ei aina riittäisikään uskollisuuden täydelliseen suoritukseen. Jumala kasvattaa myös meissä uskollisuutta! Se voi olla uskollisuutta seurakuntapalveluksissa, työelämässä, ihmissuhteissa tai Jumalan tahdon etsimisessä elämän tilanteissa. Itse asiassa usko sisältää uskollisuuden luonteen piirteen lujuuden kautta luottamuksena. Toisinaan täytyy uskossa ojentautua, vaikka vielä ei vastausta näy. Pimeässä laaksossakin, ahdingoissa ja kärsimyksissä, voi elää uskoa todeksi uskollisesti ojentautuen Jumalaa kohti. "Sinun käteesi minä annan henkeni, Sinä, Herra, lunastat minut, Sinä uskollinen Jumala." Ps.31:5 "Mutta Herra on uskollinen, ja Hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta." (2.Tess.3:3) "pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen." (Hepr.10:23)

12.2.2017

"Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa." 2.Piet.3:18

15.2.2017

Sivu 5 / 42

Tässä kohdin varmasti meillä jokaisella on kasvunvaraa! Miten voisimme tuntea Jeesuksen armoa syvemmin? Miten voisimme tuntea Hänen tahtoansa ja olemustaan yhä vain enemmän? Näihin kysymyksiin löytyy vastaus elämän keskeltä Jeesuksen seurassa. Opimme tuntemaan Hänet ainoastaan viettämällä aikaa Hänen seurassaan! On myös muistettava, että ainut yhteytemme Jumalamme kanssa on USKO! Sitä harjoittaen ja todeksi eläen, voimme yhä enemmän päästä tuntemaan, mitä Hänen armonsa, rakkautensa ja hyvyytensä on! Heikkoutemme ja syntisyytemme kohdalla esimerkiksi voimme harjoittaa Jumalan Pojan uskoa siten, että julistamme kuolleille teoillemme, ajatuksillemme ja asenteillemme niiden tyhjyyttä Jumalan Pojan veressä. Jeesus on tullut tekemään tyhjiksi perkeleen teot ja tämän saamme elää uskossa todeksi! Nähdessäni omaa heikkouttani, raadollisuuttani ja syntisyyttäni, alan välittömästi julistaa itselleni, saatanalle ja Jumalalle, etten kuulu synnille - Jeesuksen sovintoveren kautta! Turvaudun avoimeen lähteen puhdistavaan vaikutukseen Jeesuksessa ja otan vastaan lahjan, jossa saan nousta syntisyydestäni! Teen siis parannusta ja uudistun hengeltä ja mieleltä Jumalan voimassa. Joka hetki - olimmepa langenneet tai kompuroineet - meillä on Jumalan lapsina oikeus nostaa katseemme Vapahtajaamme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Se ei anna

lupaa tehdä uudelleen syntiä, vaan se antaa täydet mahdollisuudet yrittää uudelleen kilvoitusten tiellä!

13.2.2017

"Ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen." 2.Tim.3:7 Sanan saarnaaminen ja opettava julistaminen ovat hieman eri asioita. Julistaessamme Raamatun sanaa, Pyhä Henki vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tämä julistaminen keskittyy uskon ytimeen, eli Jesukseen Kristukseen ja Hänen armotyöhön meissä. Opettava julistaminen on taas enemmän viisaita sanoja ihmiselämän ja jumalisuuden yhteydestä. Se saattaa olla myös historiaan, nykyisyyteen ja tulavaisuuteen keskittynyttä opetusta, jossa käytetään ihmisten rakastamia ihmeellisiä ja nokkelia sanankäänteitä. Usein opetuksessa ongelmaksi koituu jatkuva opiskelu ja uudesta kiinnostuminen - sen sijaan, että eläisi tasapainoista elämää Jeesuksen Kristuksen armon tuntemisessa. Jumalaa ei opita tuntemaan opetusta kuuntelemalla. Se tieto on vajavaista, koska Jumala ei pelkästään siinä täytä sisintämme. Julistetun sanan tulee uskossa sulautua meihin, että se hyödyttäisi meitä.


www.pasikallio.fi

Usko tulee kuulemisesta - Kristuksen sanan kautta, ja siksi on ymmärrettävä, että tämä uskon ydin on Kristuksessa! Hän on tie, totuus ja elämä. Kaikki viisauden aarteet ovat hänessä.

14.2.2017

Onko sitten väärin opettaa, tai kuunnella opetuksia? - Ei tokikaan, mutta sen hyöty on suhteellisen vähäistä, ellei se kasvata opetusta saanutta opettajaksi! Kasvu tapahtuu oman itsemme vähentymisen, ja Kristuksen kasvamisen myötä meissä. Pari vuotta istuttuasi autokoulun penkillä, ajotuntien määrän kasvaessa satoihin tuntiihin, sinussa pitäisi herätä usko ja luottamus kykyyn seistä omilla jaloillasi ja jossain vaiheessa opettaa myös muita. Usein uskoville käy niin, että he ovat koko elämänsä "autokoulussa" - pääsemättä itse koskaan itse työhön.

"Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, ja köyhä on parempi kuin valhettelija." San.19:22

Totuuden tuntemiseen pääsee ainostaan Jeesuksen Krisuksen armon tuntemisen kautta uskossa ja luottamuksessa. Uskomme ja tekomme tulisi siis perustua tälle perustalle, eli Kristus-kalliolle, jossa kasvumme tapahtuu Hänen armossaan niin, että meistä jokaisesta tulisi työkaluja Jumalan elovainioille mitä erilaisimpiin tehtäviin. Seuraavan kerran, kun olet ottamassa vastaan opetusta, mieti, miten se voisi yhdessä Jeesuksen armon kautta rakentaa sinua niin, että sinä olisit hyödyksi Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle ja evankeliumin työlle. Ilman sitä päämäärää, opetuksen saaminen on turhaa.

15.2.2017

Sivu 6 / 42

Ihainta ihmisessä - ei ole hänen kauneutensa, saavutuksensa, urotyöt, ei mikään, mikä näkyy ihmisen ulkoisena olemuksena, vaan laupeus! "Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta Minä tahdon enkä uhria'. Sillä en Minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." (Matt.9:13) Missä ja miten voisimme tehdä laupeuden tekoja? Missä voisimme osoittaa armoa - päästää irti silloinkin, kun koemme olevamme oikeutetut syyllisen tuomitsemiseen? Voisimmeko oppia Jeesuksen kärsimyksistä sen, miten Hän ei syyttänyt vainoojiaan ja kiusaajiaan? Voisimmeko Hänen tavoin pyytää heille anteeksiantoa, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät? Voisimmeko rukoilla sielumme kipuihin armovoidetta, että jaksaisimme ja pystyisimme antamaan sydämestämme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet? "Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun." (San.3:3)

Mietipä näitä viisaita sanoja! Mikäli elät muistaen laupeutta ja uskollisuutta - arvostaen näitä asenteita voit vain kuvitella, mitä kaikkea hyvää ne tuovatkaan elämääsi! Ajatellessasi näitä hyveitä, voit havaita myös Jeesuksessa olevan erityisenä juuri nämä piirteet. Hän on uskollinen, Hän on laupias ja armahtavainen! Voimme oppia Hänestä!

15.2.2017

"Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella." Matt.3:11 Tiesithän, että Jeesus tahtoo täyttää meitä Pyhällä Hengellä? "Tulta Minä olen tullut tuomaan maan päälle - ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt”! Luuk. 12:49 Tiesithän, että Jumala antaa lupauksensa mukaan sinulle Pyhää Henkeä, kun vain anot sitä Häneltä Jeesuksen nimessä? ”Kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat”! Luuk. 11:13 ”Mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen. Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni.” (Joh.14:13-15)


www.pasikallio.fi

”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, HÄN ANTOI VOIMAN tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka USKOVAT HÄNEN NIMEENSÄ.” (Joh.1:12) Tiesitkö, että Raamattu kehottaa sinua täyttymään Jumalan voimasta? ”Täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” (Ef.5:18-20) Tiesitkö, että Pyhän Hengen läpivalaisun alla paljastuu syvimmätkin ja salaisimmatkin syntisi? ”Minä Hänet (Pyhän Hengen) teille lähetän. Ja kun Hän tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen

Sivu 7 / 42

Isän tykö, ettekä te enää Minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. (Joh.16:8-11) ”Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.” (Apt.5:3-4) ”Sinä otat syntimme silmiesi eteen, salaisetkin synnit sinä paljastat katseellasi.” (Ps.90:8[-92]) Tiesitkö, että Pyhä Henki antaa myös viisauden, jota vastaan ei kukaan kykene asettumaan? ”Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.” (Matt.10:20) ”Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muu-

15.2.2017

tamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagoogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui.” (Apt.6:8) ”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että Minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle Minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” Apt. 2:14-18


www.pasikallio.fi

8.2.2017

Sivu 8 / 42

Päivän jakeet: VK 5-6-2017 2.2.2017

"odottavat"? Uskon tämän olevan täysin tarkoituksellista, nimittäin jokainen Jeesukseen uskova odottaa Häntä innolla takaisin! Se on meidän vapautuksemme päivä! Silloin lakkaa synti ja maailman houkutus!

"Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa"! Hepr.9:14

Vaatimus ei siis ole onnistuneessa vaelluksessa, vaan odottavasta sydämen asenteesta! Hän, joka on meidät pelastanut, on vastakin meidät pelastava! Odota kanssani Herraa Jeesusta Kristusta takaisin saapuvaksi!

Minua innoittaa suuresti heprealaiskirjeen iankaikkisuusnäkökulma. Miten tärkeää onkaan, että ymmärrämme pelastuksemme Kristuksessa olevan pysyvää, ikuista lunastusta! Meidät on ostettu vapaaksi synnistä ja tästä maasta!

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: 'Totisesti, minä tulen pian'. Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." (Ilm.22:20-21)

3.2.2017

"Meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen." (Hepr.9:12) "Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat." (Hepr.9:2728) Huomaatko tässä sanan käänteen, ilmaisun pelastuksen salaisuutta Kristuksessa - tuoden esille sanan

"Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." Room. 12:2

Mukautuminen ja muuttuminen vaatii hieman aivotyöskentelyä, yrittämistä ja ojentautumisen halua. On syytä ymmärtää, että tämä aihealue liittyy uskovan vaelluk-

seen, ei Jeesuksen edeltä täysin valmistamaan pelastukseen. Uskovainen saa elää siis täysin vapautettua puhdistettua elämää Jeesuksen ikuisen veren kautta, mutta jokaista uskovaista kohtaa myös velvoitteet, joita saa käsitellä vapaudesta käsin. Se on tiivistettynä seuraavaan tähdentävään ajatukseen: "Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti." (Fil.1:27) Minkä arvoinen evankeliumi Jeesuksessa Kristuksessa on sinulle? Näytä sitä elämäsi valinnoissa, asenteissasi ja teoissasi. Mielen uudistaminen Jumalan mielen mukaan sulkee pois maailman nurjuutta ja vihaa. Jumala antaa vihan tilalle rakkautta, toivottomuuden tilalle toivoa, tyhjyyden tilalle yltäkylläisyyttä, tyytymättömyyden tilalle kiitollisuutta, pelon tilalle turvallisuutta, jne. Älkäämme mukautuko tämän maailman syntikäsityksiin, epätoivon lietsontaan, vihapuheisiin, pilkkaan, halveksuntaan, vaan olkoon meillä se mieli, mikä Kristuksella oli. Täyttykäämme Hengellä, ja etsikäämme Hänen tahtoaan kaikessa. "Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä." (Kol.3:2)


www.pasikallio.fi

4.2.2017

8.2.2017

Sivu 9 / 42

5.2.2017

du sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." (Matt.6:19-21)

6.2.2017 "Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita." Room.12:16

"Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä Hän itse on sanonut: ’En Minä sinua hylkää enkä sinua jätä’." Hepr.13:5

Alhaisiin oloihin tyytyminen on lihalliselle olemuksellemme usein vaikea tehtävä. Inhimillinen ihminen haluaa aina lisää valtaa, kunniaa, tavaraa ja parempia olosuhteita.

Jatkamme "tyytyväisyys" teemalla. Lukemamme Raamatun teksti varoittaa meitä ahneudesta. Se onkin meitä jokaista lähellä, aivan salaa ja vaivihkaa puhahtaaksemme sydämen asenteeksemme. Jokainen meistä haluaa rahaa ja rikkauksia, mutta voisimmeko tyytyä siihen, mitä meillä on?

Tyytyväisyyden ja eteenpäin pyrkimisen ero on asenteessa. Tyytymätön ei ole koskaan kiitollinen, vaan on nurjalla mielellä kaikesta. Eteenpäin voi taasen pyrkiä kiitollisin ja tyytyväisin mielin, asettaen realistisia haasteita ja tavoitella ennen kaikkea Jumalan mieleisiä asioita. Voisiko taloudellinen menestymisemme tarkoitus olla ensisijaisesti Jumalan Pojan evankeliumin menestymiseksi esimerkiksi seurakuntaan annettujen kymmenysten ja lahjojen kautta, tai taas toisaalta myös vähempiosaisten tukemiseksi? "Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö." (Ps.62:10)

Jättäessäni useasta asiasta taloudellisen hyödyn tavoittelun pois, huomaan, että minulle jää paljon enemmän aikaa ja ajatusten resursseja itse sisällön tuottamiseen. Voittojen maksimointi saa monen hyvänkin hankkeen haisemaan todella pahalle! Huomasithan myös valtavan lupauksen lukemassamme Raamatun jakeessa? - "En Minä sinua hylkää enkä sinua jätä" - kertoo Jumalan huolenpidosta. Eikö se ole enemmän, kuin kaikki maailman rikkaudet yhteensä? "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtau-

"Myös sotamiehet kysyivät Häneltä sanoen: 'Mitäs meidän pitää tekemän?' Ja Hän sanoi heille: 'Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne'." Luuk.3:14 Ahneus huipussaan on sitä, että eri järjestelmien turvin kiristää toiselta rahaa. Tyytykää palkkaanne - sopii ajatuksena jokaiselle, joka palkkaa saa, vaikka kyseinen keskustelu olikin käyty ihmisten kesken, jotka kiskoivat verotuloa ihmisiltä enemmän, kuin mitä oli määrätty ja sitten jättivät itselleen kiristämänsä summan. Se, jos mikä, aiheuttaa katkeruutta yhteiskunnassa. Tyytyväisyys taloudellisissa asioissa on myös rakkautta niitä kohtaan, joita olisi oikeus rokottaa raskaimman jälkeen. Varsinkin uskovina meidän tulisi karttaa ahneutta, sillä se ei ole Kristuksen mielen mukaista elämää.


www.pasikallio.fi

7.2.2017

"Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa." 1.Tim.6:6 Jatkamme vielä tyytyväisyys teemalla. Nyt Jumalan sana opettaa asiayhteydessä "suuresta voitosta"! - Ajattelen sen olevan Jumalan työ meissä, kun Hän valloittaa sydämemme maailmaa Hänen tahtonsa kuuliaisuuteen. Jumalisuus tyytyväisyyden kanssa on valtava voimavara ja astuminen elämänmyönteiseen tapaan elää ja asennoitua. Asettaessamme vastakkain jumalisuuden ja maailmallisuuden, voimme ymmärtää jonkin verran sitä, mitkä vaikutukset elämäämme ja tulevaisuuteen jumalisuudella on. Vielä, kun tämä eletään tyytyväisyydessä, kiitollisuudessa, ilolla, laupeudella, lempeydellä ja rakastavin mielin, onhan se todella suuri voitto! "Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka

Sivu 10 / 42

rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä." (1.Tim.6:6-12)

8.2.2017

"Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." Matt.6:34 "Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sentähden Minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söi-

8.2.2017

sitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." (Matt.6:24-34)


www.pasikallio.fi

8.2.2017

Sivu 11 / 42

Päivän jakeet: VK 4-5-2017 26.1.2017

"Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin." 5.Moos.33:25 "Niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin" - näitä lohdun sanoja olet varmaan kuullut, ja onpa näistä sanoista jokunen laulukin kirjoitettu. Mikä ihmeellinen ja jumalinen lupaus onkaan näissä sanoissa. Se kertoo minulle, että saan tänään voimaa siihen, mitä minun tulee tehdä! Tiedän, ettei Jumala vaadi minulta sellaista, mihin minusta ei olisi Hänen voimansa ja armonsa avulla.

"Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen." (1.Piet.5:10-11) ”Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna 27.1.2017

”Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.” Matt.6:6 Uskon Jumalani tahtovan muistuttaa jälleen

tästä aiheesta. "Mene kammioosi." Saatat ehkä epäillä, onko siitä erityisemmin hyötyä, mutta erottaessasi hetkenkin aikaa Jumalalle - vain puhuen Hänelle ja kuunnellen hiljaa sydämessä, mitä Hän tahtoisi puhu - voit yllättyä, millaiseen elämään se johtaa. Oma kokemukseni rukouselämästä on, että mitä systemaattisemmin ja tarkoituksellisemmin rukoilee, sitä enemmän saa nähdä jumalisia ihmeitä jokapäiväisessä elämässä. Uskonrukouksia rukoillessa, Jeesuksen sovitustyöhön turvaten, Jumalamme näkee kyllä elämämme tilanteet ja vastaa usein, ennenkö edes ehdimme pyytää. Uskomisen merkitys ko-


www.pasikallio.fi

rostuu yksinäisyydessä rukoiltaessa. Emmehän silloin tarkkaile sanojamme, miettien, mitä muut ajattelevat sanavalinnoistamme. "Salassa näkee" - kuvastaa hetkeä, jolloin olemme yksin ja siinä rukoilemme salatuimmatkin asiat Herramme edessä. Tämä on myös yksi tärkeä Raamatun lupaus! Vetäydy rukoilemaan yksinäisyyteen, kirjoita muistiin rukousaiheita, rukoillessa syntyneitä ajatuksia, kiitoksen aiheita ja ylistä palvoen siinä hetken Jeesusta. 28.1.2017

"Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käsky-

Sivu 12 / 42

8.2.2017

jeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne." Hes.36:27

nen kyllä yrittää petkuttaa sinua, mutta älä mene siihen ansaan!

Näetkö tässä syyn, miksi kannattaa olla Pyhällä Hengellä täytetty? – Ymmärräthän, että se on ainut voima, joka saa sinut vaeltamaan vanhurskasten poluilla Hänen tahdossaan! Ajattele, turmeltuneesta lihan synnillisyydestä huolimatta, saat omistaa itseesi jotain, joka tekee tyhjäksi perkeleen teot!

Minulla on tapana syytösten edessä sanoa; "Kuulun Jeesukselle Hänen verensä tähden" -sielunvihollinen tietää, mitä se tarkoittaa ja vaikenee välittömästi. Vastustaessamme pahaa Jeesuksen nimessä, se pakenee - lupauksen mukaan!

Iloitse lankeemusten ja epäonnistuneisuuden heikkouden keskellä! Naura saatanalle, sillä hänen tekonsa on tyhjiä syytöksiä, hän on jo hävinnyt Jeesuksen veren tähden! Tuo kimmeltävä veri huuhtoo jatkuvasti tuntoasi ja siksi siinä on rajaton voima yrittää uudelleen. Sielunviholli-

Jeesuksen veren kautta - meillä on oikeus ja pääsy Pyhän Hengen alle, läpivalaisuun ja voimavaikutusten suloiseen maailmaan. Voi, miten se paljastaakaan minun salaisimmatkin syntini! - vain tuodakseen ne Jeesuksen veren vihmonnan alle! Tule, Herra Jeesus Kristus, ja valaise minua pyhyytesi voimassa! Kiitos Isä, mitä teet minussa!!


www.pasikallio.fi

Sivu 13 / 42

29.1.2017 30.1.2017

"Minä rukoilen heidän edestänsä; en Minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka Sinä olet Minulle antanut, koska he ovat Sinun" Joh.17:9 Eikö olekin lohdullista, että Jeesus rukoilee puolestamme Isän tykönä! "Hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut." (Hepr.7:24-26)

"Pyhitä heidät totuudessa; Sinun sanasi on totuus." Joh.17:17 Mitä tarkoittaa sana pyhä, pyhittyä? Se on suurta arvostamista ja erottautumista jotain tiettyä varten. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun Raamattu puhuu pyhyydestä. Pyhyys ei ole tekohurskasta vaelluksen esittämistä ja kiiltokuvan kiillottamista. Vaikka vaelluksemme saa olla täysin oikein elettyä ja onnistunutta, pyhyys tapahtuu kuitenkin sydämessä ennen kaikkea Jeesuksen veren, eli lunastushinnan kautta.

8.2.2017

Juuri tästä "totuus," eli Jumalan sana kertoo. Toisin sanoen, tulemme pyhitetyiksi totuuden sanan kautta, uskomalla Jumalan ilmoitukseen sanassa Hänen Poikansa ikuisesta lunastuksesta. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tässä totuudessa, eli Hänessä itsessään olemme pyhitetyt, eli erotetut maailman lapseudesta Jumalan lapseuteen. Osaammeko nauttia pyhyyden tuomista erityiseduista? Iloitsemmeko puhtaudesta, Jumalan läsnäolosta ja siitä, että Jumala on tehnyt perkeleen teot tyhjiksi? Pyhitetty Herraan uskova Jumalan lapsi, saa iloita täysin rinnoin siitä, että hänen nimensä on kirjoitettu elämänkirjaan! – Mikä toivo! – Jeesuksessa Kristuksessa!


www.pasikallio.fi

31.1.2017

"Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." 1.Tim.2:4 "Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1.Tim.2:1-4)

Sivu 14 / 42

1.2.2017

"Jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä" Hepr.10:26 Päivän Raamatun poimintani liittyy sanaan "apostasia." – Heprealaiskirjettä lukiessa kokonaisuutena ja tutkiessa alkutekstin sanavalintoja ja sanamuotoja, pääsemme ymmärtämään kyseisen Raamatunjakeen todellisen luonteen. "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus,

8.2.2017

joka on kuluttava vastustajat." Hepr.10:26-27 Kiivaat lahkolaiset ovat saaneet tästä jakeesta ymmärtämättömyydessään kauheita tuomion saarnoja ja voi vain kuvitella, miten heikoimpien ihmisten psyyke on ollut silloin kovilla. Nyt kuitenkin voimme ymmärtää kirjoittajan käyttämän sanan "apostasia" -kautta, mistä todellisuudessa on kysymys. Sana tarkoittaa luopumusta, josta asiayhteyskin puhuu. Meitä varotetaan luopumasta seurakuntayhteydestä (joka sekään ei tarkoita kokouksesta pois jäämistä, vaan enemmän sydämen luopumusta Kristusruumiista) ja meitä varotetaan myös hajaannuksesta ja harhaopeista. Näiden asioiden


www.pasikallio.fi

asiayhteys lisää ymmärrystä, mitä tarkoitti niin syvä luopumus, että siinä polettiin jalkoihin Jumalan Poika ja Hänen verensä. Ymmärrys lisääntyy, jos näemme tilanteen vielä tuohon aikakauteen nähden, jolloin osa uskovista kääntyi takaisin juutalaisuuteen, tehden siinä Pyhän Hengen pilkkaan verrattavaa syntiä. Molemmissa on kysymys Jumalan ja Hänen suunnitelmiensa halveksumisesta, ja omien päänajatusten tärkeämpinä ja parempina pitämisestä. Synnin nimi on siis ylpeys, joka saa ihmisen nousemaan ylivertaiseksi ja omasta mielestään viisaammaksi kuin Jumala. Jotkut asiat ovat äärimmäisen pyhiä. Jo vanhantestamentin ilmestysmaja esikuvana

Sivu 15 / 42

kertoo kaikkein pyhimmästä ja liitoarkun koskemattomuudesta. Jotkut asiat ovat siis erotettu tiettyä tehtävää varten, ja ne, jotka hylkäävät piittaamattomuudessaan Jumalan pyhyyden, jäävät lopulta vaille Jumalan pelastusta. Kysymys ei siis ole yksittäisestä synnistä tai lihan heikkoudesta, vaan luopumuksesta. Jos näin ei olisi, yhdelläkään ihmisellä ei olisi mahdollisuutta pelastua ja silloin pelastus ei olisikaan armosta, vaan ansaittua hyvällä vaelluksella. Muista myös Jeesuksen opetus tuhlaajapojasta, joka sai palata isänsä tykö, vaikka oli turmellut ja hävittänyt kaiken arvokkaan ja pyhän. Katuessaan syntistä vael-

8.2.2017

lustaan, hän sai armon osakseen. Kokonaisuutta ajatellen, ymmärrämme Raamatusta, että niin kauan, kun pidämme Herraa rakkaana, uskomme Häneen ja teemme parannusta luopuen synnistä, olemme pelastettuja Jeesuksen haavojen kautta - lihamme heikkoudesta huolimatta. Tulemme jälleen sydämen asenteisiin, jotka näyttelevät Raamatun lehdillä suurta osaa eri kertomuksissa. Sydämestä elämä lähtee, sydämen ympärileikkaus, sydämen kyllyydestä suu puhuu, annatte sydämestänne anteeksi, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan... jne... Jumala tahtoo siis operoida sydämen maaperässä enemmän, kuin meidän


www.pasikallio.fi

ulkoisissa esityksissä. Siksi myös "kammiorukoukset" ovat tärkeitä. Luopumus tapahtuu myös sydämessä. Siihen ajautuu hiljalleen ja se paaduttaa hurskaimmankin, ellemme valvo omaa tilaamme ja uu-

8.2.2017

Sivu 16 / 42

distu hengeltä ja mieleltämme. "Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee." (San.4:23) "Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi;

mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien." (1.Joh.2:1-2)

Päivän jakeet: VK 3-4-2017 19.1.2017 "Hevonen on varustettu taistelun päiväksi, mutta voitto on Herran hallussa." San.21:31 Ymmärräthän, että elämäsi on Jumalan säätämysten alaisuudessa - teetpä sitten mitä tahansa. Olet siunattu ja menestyt kaikessa, jos Hän antaa sen osan sinulle, mutta jos osasi on kärsimys ja tuska - Jumalan tahdosta, et pääsisi ulos siitä kohtalosta. Hän on kyllä kanssasi, mutta Hän on sitä kärsimystesi keskellä - juuri sinun elämäsi keskellä.

Voiton taistelut käydään luottaen Herraan. Anna elämäsi ja kuolemasi Herran haltuun, turvaudu Häneen, niin saat voiton - ikuisen elämän! "Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto." (Filip.1:21)

20.1.2017 "Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto." Fil.1:21


www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 42

Haluan muistuttaa meitä elämämme suurimmasta toivosta toivosta, jonka täyttymys ulottuu aina yli kuoleman rajan!

8.2.2017

Ole lohdutettu tämän sanan kautta, sinä murheellinen, menetysten ja koettelemusten keskellä vaeltava ihminen. Hän ei jätä, eikä hylkää sinua. Hän auttaa sinua pääsemään voittoon, jossa vielä kiitän Hänen armoaan ja hyvyyttään.

Tämä toivo Kristuksessa ei ole vain kaukainen ikuisuuden haave, vaan saamme elää toivon lupauksia todeksi ji tässä ajassa! "Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa." (1.Tim.6:6)

22.1.2017 "ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat." 2.Kor.2:11

Raamattu ohjaa meitä jumalisuuteen ja tyytyväisyyteen. Se on voitto tämän maailman nurjuudesta ja vihamielisyydestä. Tahtoisithan sinäkin elää todeksi Jumalan Pojan uskoa - ja nähdä Hänen voimavaikutuksensa elämäsi keskellä?

Älä ole tyhmä! Miksi juokset surman suuhun - kerta toisensa jälkeen?! Hänen, siis paholaisen juonet eivät ole meille tuntemattomat. Näet ihmisen, jota paha käyttää hyväkseen nujertaakseen sinut ja viedäkseen elämäsi ilon, taistele rukouksin tuota pahuutta vastaan - se kyllä pakenee!

21.1.2017 "Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta, kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon." Matt.12:20

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee." (Jaak.4:7) 1


www.pasikallio.fi

Sivu 2 / 42

8.2.2017

hurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnousemisensa voiman ja Hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani Hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta.” (Fil.3:7-10)

"Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa." (Ef.6:12)

24.1.2017 23.1.2017 ”Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika”? 1.Joh.5:4-8

"Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla" Fil.3:7

”Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.” 1.Joh.5:4-8

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan Hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen van2


www.pasikallio.fi

Sivu 3 / 42

8.2.2017

elämme, niin teemme tämän tai tuon’. Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha." (Jaak.4:13-16)

Voittoisa kulku Kristuksen kanssa - se vaellus on sinuakin varten. Me olemme voittajia Hänessä! Syntiturmelus ja perkeleen teot on tehty tyhjiksi Jumalan voimassa - Jeesuksessa Kristuksessa!

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. - 'Sillä Minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet'." (San.9:10-11)

25.1.2017 ”Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu.” Jaak.4:13-16

"Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa." (San.3:3-7)

”Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: ’Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa’ - te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: ’Jos Herra tahtoo ja me

3


www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 42

8.2.2017

Päivän jakeet: VK 2-3-2017 Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme." (Ef.2:4-10)

12.1.2017 "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista." Gal.2:16

13.1.2017 "Jumalaan minä luotan ja ylistän Hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi"? Ps.56:4

"Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut - ja yhdessä Hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa

"Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa 1


www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 42

8.2.2017

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." Gal.5:1 "'Kaikki on luvallista', mutta ei kaikki ole hyödyksi; 'kaikki on luvallista', mutta ei kaikki rakenna." (1.Kor.10:23)

silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi." (San.3:3-8) "Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja Hän tuntee ne, jotka Häneen luottavat." (Nah.1:7) "Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, Herra kuulee, kun minä Häntä huudan. Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. Moni sanoo: "Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä on?" Herra, käännä Sinä meihin kasvojesi valkeus. Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä Sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua." (Ps.4:3-8)

"Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'." (Gal.5:13-14) "Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen

14.1.2017

1


www.pasikallio.fi

Sivu 2 / 42

elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.6:20-23)

8.2.2017

koo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." (Joh.3:14-18)

15.1.2017 "Teidän vanhuuteenne asti Minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne saakka Minä kannan; niin Minä olen tehnyt, ja vastedeskin Minä nostan, Minä kannan ja pelastan." Jes.46:4

16.1.2017

Syntisyytemme ja turmeltuneisuutemme tähden Jumala voisi hylätä meidät ikuisiksi ajoiksi Hänellä olisi oikeus tehdä niin. Mutta kuinka ihmeellinen onkaan Hänen ääretön rakkautensa! Hän pelastaa ja kantaa!

"Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen opin tarpeessa: jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa, ette te kestä vahvaa ruokaa." Hepr. 5:12

"Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen us-

Opetusta ja opetusta, vuodesta toiseen, aina etsimässä mitä parempia opettajia ja tilaisuuksia! Oletko sinä ammattiopiskelija? Juuri sellainen, joka suorittaa tentin toisensa jälkeen, vain päästäkseen jatko-opintoihin ja saamaan uutta oppia? 2


www.pasikallio.fi

Sivu 3 / 42

8.2.2017

sulautunut niihin, jotka sen kuulivat." (Hepr.4:2) Mitä Jumala voisi tehdä sinusta kymmenien vuosien opintojen ja kokouksissa istumisien jälkeen? Eikö sinustakin jo aikoja sitten olisi pitänyt tulla toisten opettaja? Huomaatko pakenevasi vastuuta elämästä ja toisista ihmisistä opintoihisi ja nautinnollisiin kokouksissa istumisiin?!

"jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen." (2.Tim.3:7) Sokeus elämän tarkoitukselle ja Jumalan tahdolle saattaa meidät unohtamaan rakkauden totuutta kohtaan - ja mikä olikaan totinen totuus, aito rakkautemme kohde? "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani." (Joh.14:6)

Haluan sanoa, että opetus ja seurakuntaelämä ovat äärimmäisen tärkeää, mutta sen kaiken tulisi olla tarkoituksellista ja päämäärätietoista. Missä on minun paikkani jakaa Kristusta ja Hänen tuntemisensa tuoksua? Miten voisin tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä niin, että elämäni vaelluksesta Jumala voisi puhua lähimmilleni ja kohtaamilleni ihmisille?

Tämä totuus vapauttaa ja johtaa meidät tietoon ja ymmärrykseen onhan itse Jumala sulkenut Jeesukseen Kristukseen kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Ne ovat Hänessä ja vain Hänen kauttansa opit ymmärtämään elämän salaisuudet.

Ainut totuus ja opin päämäärä on Jeesuksessa Kristuksessa! Hänessä minä voin kaiken, Hänen kauttansa ja Hänen ikuisen armonsa varassa. Vaikka minulla olisi kaikki tieto, mutta ei Pyhän Hengen

"Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa 3


www.pasikallio.fi

Sivu 4 / 42

kautta vuodatettua rakkautta sydämessäni - sitä rakkautta, että Jumala rakasti ensin lähettäen Poikansa Jeesuksen Kristuksen - ja Hänen armonsa osallisuudessa saan omistaa täyden vapauden, elämän ja ilon - eikö juuri tämä totuus tulisi näkyä minunkin askeleissani vaellukseni päivinä?

8.2.2017

seen! Jeesuksessa totuus tekee todellisesti vapaaksi - siksi sydämen yksinkertainen usko Herraan Jeesukseen Kristukseen riittää totuudeksi ihmiselämässä. Siitä käsin ja siinä pysyen, onkin sitten turvallista katsella muita ulottuvuuksia ja oppia, miten kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.

"Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." (Gal.2:20)

Vahva ruoka on työmiehen ruokaa - sellaisen, joka rakentaa, viljelee ja työstää mitä erilaisimpien asioiden äärellä - tarkoituksellisesti ja määrätietoisesti - ammentaen vettä oikeasta lähteestä ja tuottaa ja kasvattaa hyvää hedelmää niin itselle, kuin toisillekin ja aina ikuiseen elämään.

Mietipä, onko sinulle tärkeämpää pisteet ja pilkut, asiayhteydet ja sanamuodot - kuin Kristuksen sisäinen tunteminen ja Hänen luontonsa piirteiden omaksuminen Pyhän Hengen voiman kautta? Onko totuutesi sinulle vapauttava tekijä, vai valtava taakka jumalattomuuden ja loputtomien vaatimusten täyttämisien keskellä? Vapauttava totuus Kristuksessa onkin Hänen verensä voimavaikutuksen riittävyys - ikuisesta ikui-

Sen sijaan, että istuisit vielä viisikymppisenäkin vauvan syöttötuolissa juoden tuttipullosta maitoa, nouse ja lähde liikkeelle! Mene, tee työsi ja kasva viisaudessa ja ymmärryksessä. Rakasta yli kaiken Herraa, Jumalaasi ja anna Hänen Henkensä johdattaa sinua polkuja Jeesuksen ihmeellisessä läsnä4


www.pasikallio.fi

Sivu 5 / 42

olossa! Hän on tie, jota kulkea, elämä, jossa elää yltäkylläistä elämää - ja totuus, joka vapauttaa jumaliseen rakkauteen ja hengelliseen kasvuun uskossa ja luottamuksessa, Pyhän Hengen täyteydessä, armossa ja kaikessa jumalisuudessa.

8.2.2017

"Sinä suojaat minun pääni" - ajatus innostaa minua ymmärtämään, mitä Jeesus tekee meissä taistelujemme keskellä. "Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:7)

17.1.2017 ”Herra, Herra, Sinä minun väkevä apuni, Sinä suojaat minun pääni taistelun päivänä.” Ps.140:7

Olethan sinäkin saanut tuntea taistelun keskellä, miten Jumalan rauha valtaa sydämen yliluonnollisella tavalla. Tuska ja murhe on kuin pyyhkäisty pois - ulkoisista olosuhteista huolimatta. Ymmärrät vain, että elämäsi on Kristuksen haavoitetuissa käsissä ja Hän pitää sinusta huolen! Hänen lupauksensa lohduttavat sinua ja sisäinen maailmasi uudistuu ja tunnet, miten hyvä Herra on sinua kohtaan.

Taistelut ja koetukset kuuluvat osaksi tätä ajallista elämää. Miten lohdullisia sanoja voimmekaan lukea psalmeista ja Jumalan sanasta - onhan Hän kaiken lohdutuksen Jumala! Mikä on sinun apusi elämäsi tilanteissa? Tuskitteletko ja voihkitko elämäsi surkeuden keskellä oman ymmärryksesi varassa, vai turvaudutko uskossa ja luottamuksessa Herraan Jeesukseen Kristukseen? Heitätkö kuormasi Hänen harteilleen ja Hänen kannettavakseen?

"Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja Hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sen tähden 5


www.pasikallio.fi

Sivu 6 / 42

8.2.2017

taulunsa täyttyvät ajallaan - siksi saat rukoilla uskon rukouksia!

minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä." (2.Kor.12:8-10)

Voimme nähdä, miten inhimillisesti joku kokee ryöstetyksi tulemisen. Joku onnistuu viemään elämän ja ilon, romuttaa sisäisen ja ulkoisen elämän, mutta pelastaja on kuitenkin Herra! Niin kuin Hän on lukemamme tekstin kappaleen kohdalla toteuttanut Israelin ennalleen asettamisen, samalla tavoin Hän toimii myös meidän elämässämme. Siihen saamme uskoa ja luottaa!

18.1.2017 "Sillä näin sanoo Herra: Vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin Minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja Minä pelastan sinun lapsesi." Jes.49:25

"Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi." (Apt.11:14)

"Minä pelastan sinun lapsesi." Tämä lupaus lohduttakoon sinua, joka rukoilet lapsesi puolesta. Saatat olla huolissasi ja murheellinen - toivot ja rukoilet pelastusta, uskon sykähdystä ihmissydämeen - tiedä se, että asiasi on Jumalan käsissä. Rukouksesi on noussut Hänen eteensä ja vastaukset on jo lähetetty! Hänen aika-

"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." (Apt.16:31) "Sillä Minä pelastan sinut, niin ettet kaadu miekkaan, vaan saat pitää henkesi saaliinasi, koska sinä turvasit Minuun, sanoo Herra." (Jer.39:18) 6


www.pasikallio.fi

Sivu 7 / 42

8.2.2017

kun hänellä on ahdistus, Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." (Ps.91:1416)

"Koska hän riippuu Minussa kiinni, niin Minä hänet pelastan; Minä suojelen hänet, koska hän tuntee Minun nimeni. Hän huutaa Minua avuksensa, ja Minä vastaan hänelle, Minä olen hänen tykönänsä,

Päivän jakeet: VK 1-2-2017 että Hän, päätöksensä mukaan, jonka Hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä Hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä." (Ef.1:6-10)

5.1.2017 "Siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus Hänen verensä kautta" Ef.1:6-10 "Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä Hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus Hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, Hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa Hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden,

6.1.2017 "Rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakun-

7


Sivu 1 / 42

www.pasikallio.fi

taansa ja 1.Tess.2:11-12

8.2.2017

kirkkauteensa."

nä, mutta Jumalan kanssa elettyä elämää.

Rohkaista ja teroittaa - on usein seurakuntapalvelijan tärkein tehtävä. Sitä saamme olla toinen toisillemme Jokapäiväisessä elämässä.

Miten sinä rohkaiset ja teroitat Jumalan Pojan evankeliumilla lähimmäistäsi? Saatko heidät tuntemaan, miten hyvä on Kristus ja Hänen sovitustyönsä?

Rohkaisemme vaeltamaan arvollisesti Jumalan edessä muistuttaen totuudesta Kristuksessa - Hänen armossaan ja voitostaan Golgatalla. Teroitamme Kristuksen luonteen laatua, eli Hänen hyvyyttään ja lempeyttään jokaista ihmistä kohtaan.

"Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on." (2.Tess.3:13) "Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä." (Jes.1:16-19)

Vaeltaminen arvollisesti - voi olla hyvin erilaista eri ihmisten näkökulmista. Fariseus sitoo raskaita taakkoja toisten kannettaviksi, kun taas armokokemuksessa elävä tuo vapautta, lepoa, iloa ja riemua Jeesuksen haavojen kautta elettäväksi. Toiselle arvollinen vaeltaminen on ulkoisia tekoja, sitä, miltä näytämme, kun taas toiselle se on sisimmän puhdista elämää - aitona, nöyrän rehellise1


www.pasikallio.fi

Sivu 2 / 42

"Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt." (Fil.2:13-16)

8.2.2017

läheisyydessä, en ole toteuttamassa turmeltuneen luontoni tahtoa suhteessa kanssaihmisiin. Näen lukemamme jakeen sanat kehotuksena - en vaatimuksena. Tiedän, että nuo sanat ovat täysin mahdollisia - ei itsessäni, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta elettyinä. – Pyhän Hengen täyteydessä voitan oman nurjan mieleni ja kykenen näkemään Jumalan mahdollisuuksia täysin mahdottomissakin tilanteissa. Taisteluissa ja ahdingoissakin voin kiittää siitä, että Kristus on varsinkin uskovien vapahtaja! En ole yksin taisteluissani, vaan vastaus on jo tulossa!

7.1.2017 "Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa." 1.Tess.5:16-18

"Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista." (Ps.34:17-19)

Katsellessa tämän Raamatunjakeen sisältöä, huomaan, että eläessäni näitä ajatuksia toteen, minulle ei jää lainkaan aikaa piikitellä ja nälviä toisia! Keskittyessäni siis omaan vaellukseeni Jeesuksen 2


Sivu 3 / 42

www.pasikallio.fi

kouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi." (Fil.4:6)

8.1.2017 "Karttakaa kaikenkaltaista haa." 1.Tess.5:22

8.2.2017

pa-

9.1.2017 Kaikenlaista - tarkoittaa kaikkea, niin omaan itseensä, kuin toisiin, ja tietysti koko maailmaan liittyvää pahuutta.

"Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella." 1.Tim.4:4-5

Karttaminen on erossa pysymistä ja välimatkan pitämistä. Se on pahan vastustamista - ja se pakenee!

"Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tä-

Tiesitkö, että voit vastustaa myös pahuutta lähimmäisesi kohdalla? Enemmän, kuin vain yhden kerran olen nähnyt, miten rukoillessani jonkin väärin tekevän puolesta vastustaessani pahuutta Jeesuksen nimessä - se on väistynyt! Jos itse olisin sanankin sanonut, tilanne olisi vain pahentunut, mutta Herramme ja Vapahtajamme kuulee rukouksemme! Hän armahtaa ja auttaa! "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne ru3


www.pasikallio.fi

Sivu 4 / 42

8.2.2017

vaatimuksetkin ovat ihmisen parhaaksi. Jospa näkisimme, miten hyvää tekee totella Jumalaa! Miten monelta se varjelisikaan!

tä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tätä käske ja opeta." (1.Tim.4:1-11)

"Ellei Sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni. En minä ikinä unhota Sinun asetuksiasi, sillä niillä Sinä minua virvoitat. Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä Sinun asetuksiasi minä kysyn. Jumalattomat väijyvät minua, tuhotakseen minut, mutta minä tarkkaan Sinun todistuksiasi. Kaikella täydellisellä on rajansa - sen olen nähnyt mutta Sinun käskysi ovat ylen avarat. Kuinka Sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti. Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen Sinun todistuksiasi. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin Sinun asetuksistasi. Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni Sinun sanaasi.

10.1.2017 "Avaa minun silmäni näkemään Sinun lakisi ihmeitä." Ps.119:18 Jumalan laki on Hänen sanansa. Sen ihmeet avautuvat uskolle ja uskon kautta. Loppujen lopuksi kaikki Jumalan säädökset ja sanan 4


www.pasikallio.fi

Sivu 5 / 42

8.2.2017

sinun käskysi, aina ja loppuun asti." (Ps.119:92-112)

Minä en poikkea Sinun oikeuksistasi, sillä Sinä neuvot minua. Kuinka makeat ovat minulle Sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Minä olen vannonut ja tahdon sen täyttää: noudattaa Sinun vanhurskautesi oikeuksia. Minä olen kovin vaivattu; Herra, virvoita minua sanasi jälkeen. Kelvatkoot Sinulle, Herra, minun suuni vapaaehtoiset uhrit, ja opeta minulle oikeutesi. Minun henkeni häälyy alati kämmenelläni, mutta Sinun lakiasi minä en unhota. Jumalattomat virittävät pauloja minun eteeni, mutta Sinun asetuksistasi minä en eksy. Sinun todistuksesi ovat minun ikuinen perintöosani, sillä ne ovat minun sydämeni ilo. Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään

11.1.2017 "Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni." Ps.18:2 "Sillä Sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa." (Ps.56:13) "Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka Sinua etsivät; ne, jotka Sinun autuuttasi rakastavat, sanokoot aina: 'Ylistetty olkoon Herra!' Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani; minun Jumalani, älä viivy." (Ps.40:16-17)

5


www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 42

8.2.2017

Päivän jakeet: VK 51-1-2017 lamme käsissä. Ellei Hän kanssamme huonetta rakenna, turhaa silloin vaivaa näemme.

29.12.2016 "Tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn." Ps.90:17

Elämän menestyminen on siunausta, jota saamme nautti Jumalamme omina. Hän antaa kylläkin aurinkonsa paistaa, niin hyville, kuin pahoillekin, mutta Herraan uskova saa ottaa kaiken Luojansa kädestä.

"Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kuin olet nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille kättemme työn; niin, suo menestyä meidän kättemme työn." (Ps.90:14-17)

Kättemme työ ajallisesti ei ole kovinkaan pysyvää, mutta Jumalan siunauksen saattelemana sekin, mitä käsillämme teemme, sille voi löytyä iankaikkisuusarvoa. Esimerkiksi elatuksen hankkiminen perheelle voi sisältää mahdollisuuden antaa varallisuudestaan osan seurakunnan työhön, joka palvelee evankeliumin ilosanomaa. Toisaalta voimme nähdä myös Raamatun monissa kertomuksissa, miten ihan tavallinen elämä itsessäänkin kertomuksena päätyi Raamatun lehdille opetta-

Näin vuodenvaihteen kynnyksellä tämä rukous on paikallaan. Teemmepä mitä tahansa, menestymisemme on kuitenkin Juma1


www.pasikallio.fi

Sivu 2 / 42

vaisina tarinoina. Job joutui käymään suuret taistelut menetysten keskellä, mutta sai kokea Jumalan huolenpitoa ja armoa, kun hän sai moninkertaisesti takaisin kaiken, minkä oli menettänyt. Voimme nähdä myös Opetuslasten heikon uskon Jeesuksen seurassa - ja ymmärtää siitä, ettei meidänkään usko tarvitse olla korkealentoisempaa.

8.2.2017

30.12.2016 "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa." Ef.1:3 Siunattu Jeesus Kristus! - Saako Hän asua uskon kautta sydämissämme niin, että elämämme tulee siunatuksi Hänessä?

Jumalisen siunauksen ja menestymisen todeksi elämiseen tarvitaan nöyrää sydämenasennetta. Ristin kantaminen ja lihallisen olemuksen ristille naulitseminen himoineen ja haluineen ovat vaativia seikkoja, mutta ovat myös palkitsevia!

Jumala tahtoo tehdä ennen kaikkea hengellisen elämämme siunatuksi. Siihen pääsemiseksi meillä ei ole muuta tietä, uin usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hänen verensä puhdistavan voiman kautta meillä on pääsy Pyhän Hengen täyteyteen, ja myös pääsy kaikkiin taivaallisiin rikkauksiin. Jospa Jumala saisi kasvattaa meidän sydämissämme Hengen hedelmää niin, että se puolestaan puhuisi kanssaihmisille evankeliumin ilosanoman ihmeellistä vaikutusta!

Missä minä voisin kieltää itseni Kristuksen tähden? Missä voisin valita elämäni suuntaa Jumalan tahdon mukaisesti? Näitä kysyen ja rukoillen Jumalan edessä, tiedän kulkevani oikeaa tietä. Vain Hän voi johdattaa kulkuani niin, että vaella Hänen tahtonsa mukaisesti. 2


www.pasikallio.fi

Sivu 3 / 42

8.2.2017

tekoja. Se kirvoittaa mieleemme janon jälleen Jumalamme ilmestymisestä.

Täyttäköön sydämemme näin vuoden viimeisinä päivinä jumalinen rakkaus ja Jumalamme ylistys. Olkoon Jeesuksen siunaus meidän jokaisen kanssamme - aina päivien loppuun saakka!

Kaiken keskellä - pimeissäkin laaksoissa, hiljaisuuden ja kuoleman varjojen maassa on hyvä odottaa Herran apua. Kun tulee aika - niin kuin on aina tullut ajallaan - että Herra ilmestyy lohduttaen kansaansa, saamme jälleen iloita suurella ilolla ja riemulla.

31.12.2016 "Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua." Valit.3:26 Uskovaisten toivo lepää Kristuksessa. Sen varassa voimme täydellä uskalluksella lähentyä Jumalaamme. Hän on antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Siksi saamme toivoa Hänen apuaan joka päivä.

Hiljaisuuden aikoina on myös hyvä käydä seurakunnan keskellä. Olen usein havainnut, että siellä puhkeavat elämän veden virrat, kun yhdessä ylistämme, kiitämme ja palvomme Jumalan Pojan ikuista nimeä! Jumala voi antaa innoituksensa lähteitä sydämiimme tavalla tai toisella. Kuitenkin seurakunta on Hänelle rakas ja siksi Jumalaa kunnioittaen on hyvä mennä etsimään Hänen kasvojaan Herran huoneeseen.

Hiljaisuus merkitsee hengellisessä mielessä ajanjaksoa, jolloin emme näe ympärillämme minkäänlaista Hengenliikehdintää. Saatamme muistaa aikoja, jolloin sairaita parani ja ihmisiä tuli uskoon jatkuvasti - miltei jokaisessa kokouksessa. Onkin Jumalan mieleen, että muistamme kaikkia Herramme 3


www.pasikallio.fi

Sivu 4 / 42

8.2.2017

lä, vaan se on sydämemme myötäelävä asenne Jumalaamme kohtaan. Hän on ylin auktoriteetti, Hänen sanansa ovat kaikki totta ja oikein. Hänen pelastussuunnitelmansa on täydellinen ja hyvä! Jeesuksen pyhittävä vaikutus on siinä, että se saa meidät ojentautumaan ajatuksiltamme Jumalanmieleisiin ajatuksiin.

1.1.2017 "Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen." 1.Tess.4:7 Tämän ajatuksen meidän on syytä muistuttaa mieleemme aika ajoin. Jumalamme tahtoo pyhittää meitä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on kyllä pelastanut ja lunastanut meidät vapaiksi syntimme orjuudesta, mutta Jumalan lapseuteen kuuluu myös velvoitteita.

"Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä." (Kol. 3:1-2)

Se, että eläisimme evankeliumin arvon mukaan - ei hurskastellen ja omahyväisyyttämme esitellen vaan osoittaen kaikkialla Kristuksen armoa jokaista syntejään katuvaa kohtaan, saa aikaan evankeliumin menestymistä.

2.1.2017 "Saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." 1.Tess.4:16-18

Jumala on siis kutsunut meitä pyhitykseen - ja se tarkoittaa sitä, että erottautuisimme maailmallisesta tavasta ajatella asioita. Pyhä on erityisen arvokasta ja erotettua jotain tiettyä varten. Se ei siis ole sädekehä päämme päällä, tai koriste-esine kirjahyllymme hyllyl-

Tänä päivänä on paikallaan lohdutuksen sana! Niin kuin kulunut vuosi päättyi, niin päättyy kerran tämän maailman aikakausi. Vaikka entinen on mennyt, uusi laske4


www.pasikallio.fi

Sivu 5 / 42

8.2.2017

taan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." (1.Tess.4:16-18)

taan tilalle - se on Herraan uskovien ikuinen toivo Kristuksessa. Jeesus tulee takaisin! Hän tulee ja noutaa omansa luokseen. Emme tiedä, onko se hetki tänään vai huomenna, osamme on odottaa Herramme tulemusta. Tämä kirkkauden toivo saa sydämeni sykähtämään! Synnin ja turmeluksen aika päättyy ja sitten saamme olla aina Herran kanssa! Voi, kunpa se tapahtuisi pian! Miten suuresti sydämeni iloitseekaan siitä, että tulee aika, jolloin ei enää tehdä syntiä! Saamme olla Karitsan Veren kautta puhdistettuja Jumalan lapsia ja iloita aina yhdessä Hänen ikuisesta voitostaan! Synnin valta on voitettu! Pimeys on väistynyt ja Kristuksen kirkkaus loistaa aina ja ikuisesti!

3.1.2017 "ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan." 1.Kor.2:5 "Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan." (1.Kor.2:4-5) Joskus näyttäisi olevan meneillään kilpailu, "kuka osaa nasevammin sanoa" - kuunnellessa hengellisiä keskusteluja tai saarnoja. Olemmeko menettäneet yksinkertaisen ja ehyen uskon Jeesukseen?

"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temma-

Jotkut pohtivat hengellisyyttä, toiset antikristusta, toiset taas naispappeutta, sapattia, kasteita 5


www.pasikallio.fi

Sivu 6 / 42

8.2.2017

Kuuluen Kristukselle, saamme uskoa ehyellä sydämellä Häneen, joka antaa meille voimaa elää tahtonsa mukaista elämää.

jne. Loputtomia väittelyitä, loputtomia sukuluetteloita, kaikkeen toisarvoiseen kiinnitämme huomion. Onpa yksi valtiomme kirkoistakin kiteyttänyt ehtoollisen olevan kaiken ydin!

"Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin." (1.Tim.6:3-8)

Kuitenkin, jokainen, joka menee edemmäksi Kristuksen opista... mitkä seuraukset siten opettavalle tulee..? Kilpaillessamme toinen toistemme paremmuudesta, näemme sokeutuneina vain inhimilliset rakenteet. "Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa" (1.Kor.3:18-19 Kristityn vapautettu elämä kuitenkin perustuu Jeesuksen haavoihin ja Jumalan Pojan uskoon. Jeesuksen kanssa, Hänessä ollen, saamme jättää turhat ja typerät puheet ja väittelyt taka-alalle. 6


www.pasikallio.fi

Sivu 7 / 42

8.2.2017

kaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan." (1.Tess.5:4-10)

4.1.2017 "Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon." 1.Tess.5:2-3 "Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja ol-

7


www.pasikallio.fi

Sivu 8 / 42

8

8.2.2017


www.pasikallio.fi

Sivu 9 / 42

8.2.2017

www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat

9


www.pasikallio.fi

Sivu 10 / 42

8.2.2017

Lue Pasin Palstoja http://pasinpalstat.blogspot.fi/ - osoitteessa! "Pasin Palstat" ovat hengellisiä kirjoituksia. - Tarvitsemme Sanan opetusta, sen tutkimista ja Jumalan Hengen täyteyttä oppiaksemme tuntemaan Jumalaa ja pysyäksemme Hänen tahtonsa tiellä. "Tartu opetukseen, älä hellitä, pidä kiinni siitä, se on elämäsi." Snl.4:13 Lukiessasi tekstejäni, rukoile, että Jumala saisi puhua sinulle, sillä Hänen lähettäessä sanansa, se toteutuu ja tekee sinulle pelkästään hyvää! Jumala rakastaa sinua ja siksi Hän on uskonut sanansa palvelijoilleen tuodakseen elämän leipää ja vettä myös sinun ammennettavaksi. Halutessasi osallistua, voit rukoilla niiden ihmisten puolesta, joita saavutamme tämän työn avulla. Rukoile myös Herran palvelijoille viisautta, ymmärrystä ja johdatusta, heidän palvellakseen jokaista, joka janoaa Herraa ja Hänen tuntemustaan. "Rukoilkaa minunkin puolestani, että suuni avatessani minulle annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta." Ef.6:19

10


Vuosi 2017 pasin palstat