Page 1

01/2017 HELMIKUU

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N

TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI

OSALLI

STU

JÄSENH

ANKIN

TA-

KILPAI

LUUN

SIVU 1

0

TÄRKEINTÄ ON NAUTTIA

LUONNOSTA JA LIIKKUMISESTA J

aloissa painaa, reppu hiertää hartioita ja kartta on väärinpäin. Siinä monen ensimmäinen mielikuva, kun puheeksi tulee jotostelu. Mutta toisille se on jotain aivan muuta: mukava viikonloppu luonnossa patikoiden, hiihtäen tai meloen hyvässä seurassa.

Kaupungistuminen on saanut meidät tottumaan kaiken helppouteen. Lähiösohvalla netti toimii ja muonatäydennyksen saa kätevästi keittiön jääkaapista. Mikroaaltouuni on verrattomasti nopeampi kuin trangia. Meille suomalaisille aiemmin niin luonnollinen yhteys

metsään ja luontoon on joutunut koetukselle. Reilu vuosi sitten uutisoidun Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) selvityksen mukaan jo viiden minuutin oleskelu metsässä riittää kohentamaan mielialaa. 20 minuuttia päivässä laskee verenpainetta ja kohot-

taa elinvoimaisuuden tunnetta. Paras terveyshyöty saadaan, kun mukaan tulee liikuntaa. Verrattuna asfaltoituun väylään, metsässä liikkuminen tuntuu monista miellyttävältä ja helpolta. Luonnossa ei siis tarvitse mennä kilpailumielessä. Riittää,

kun pakkaat reppuun eväät ja kävelet vaikka siihen lähimetsään haistelemaan tuoksuja ja kuuntelemaan ääniä tai vaikka geokätköilemään. Ja kun pikkusormi on mennyt, voit alkaa suunnitella ensimmäistä yöpymistä. Siitä onkin jo lyhyt matka vaikka jotokselle.

Sillanpää-majalla Yhdistyksen majalla järjestetään senioripäivä tiistaina 30.5.2017 alkaen klo 12.00. Tapahtumaan ilmoittautumiset tiistaihin 23.5. mennessä yhdistyksen toimistoon puhelimella 044 512 4477 tai sähköpostilla toimisto@tampereenreservilaiset.fi.

Iltapäivän ohjelmassa on kenttäpelejä, tietokilpailu, kahvia ja pientä purtavaa sekä saunomista. Tapahtuma on AVEC, eli puoliso tai saattaja voi tulla mukaan. Pirkka-Hämeen Sotilaspoikia tulee vieraaksemme. Tervetuloa!


2

Resposti 01/2017

Pääkirjoitus

Puheenjohtajalta

Onko turvallisuus tunnetta

Yhdistys tarjoaa

S

E

itran Uusi turvallisuus -projektin mukaan turvallisuus on ennen muuta tunne. Se syntyy oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että on osa suurempaa yhteisöä. Koettu turvallisuus pitää sisällään muun muassa liikkumisen turvallisuuden, rikosturvallisuuden, tapaturmaturvallisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden. Pelkkä tunteen tuottaminen tai vahvistaminen ei turvallisuuden rakentamisessa riitä. Oleellinen osa turvallisuutta on todellisuus, eli miten asiat tosiasiallisesti ympäristössämme ovat. Mikäli emme ymmärrä ympärillämme tapahtuvia muutoksia, on turvallisuuden tunteemme vääriin oletuksiin perustuvia. Jos sitten kohtaamme omaan tai yhteisöömme kohdistuvia vaaratilanteita, onko meillä yksilöinä tai yhteiskunnallamme yleensäkään valmiutta kohdata tulevat vaikeudet. Henkilökohtaiseen varautumiseen sisältyy tiedon ja oikeiden toimintatapojen hankkimista. Reserviläisyhdistyksen jäsenyys tarjoaa keinoja päästä syvällisemmän tiedonvälityksen piiriin sekä mahdollisuuden opiskella poikkeustilanteista selviämiseen liittyviä valmiuksia. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) tarjoaa monipuolisia kursseja eri turvallisuuden osa-alueille. Tässä Respostissa on artikkeli jotostelusta. Jotostehtävät ja niihin valmistautuminen antavat monia mahdollisuuksia omien taitojen kehittämiseen. Sotatieteiden tohtori, Tampereen teknilliseen yliopiston (TTY) dosentti Jarno Limnéll sanoo että turvallisuuden tuottaminen on jatkuva prosessi. Kyberturvallisuus on erottamaton osa turvallisuutta. Nykyisessä turvallisuusympäristössä korostuvat muutosnopeus, ennalta-arvaamattomuus sekä digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön kietoutuminen toisiinsa entistä tiiviimmin. Sotilaallinen konflikti kahden teknologisesti kyvykkään osapuolen välillä ei rajoitu maa-, ilma- ja merisodankäyntiin, vaan vaikuttaminen digitaalisessa ympäristössä on jo nyt erottamaton osa sodankäyntiä. Kyberympäristö myös yhdistää eri taistelukenttiä toisiinsa. Sodan ja rauhan perinteiset rajalinjat hämärtyvät. Hybridisodankäyntiin kyberoperaatiot sopivat hyvin. Tekijää on yleensä vaikea osoittaa, poliittiset riskit ovat operaatioi-

Kannen kuva: Raimo Ojala Resposti on Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenlehti. Teksti- ja kuva-aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Tampereen Reserviläiset ry:lle, ellei toisin ole erikseen mainittu. Aineiston osittainenkaan kopiointi ei ole sallittu ilman erillistä lupaa julkaisijalta. Julkaisija: Tampereen Reserviläiset ry

den aikana pieniä ja digitaalinen ympäristö tarjoaa ”pienille vihreille biteille” uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Aikoinaan jo SunTzu tiesi että vihollisen voi kukistaa ilman taistelua hyökkäämällä vihollisen suunnitelmia ja strategiaa vastaan. Kyberturvallisuudessa on kysymys varautumisesta, riskienhallinnasta ja erityisesti yhteistoiminnasta yrityksen ulkoisten sidosryhmien kanssa – kuten esimerkiksi viranomaisten tai palveluntarjoajien kanssa. Kybertoiminnassa oleellista on myös uhkien havainnointikyky, tiedonvaihto sekä harjoittelu, jotta osataan toimia oikein kyberhyökkäystilanteissa. Oikean turvallisuuden tunteen pohjalla kyberturvallisuuden suhteen on jatkuva havainnointi, reagointi, torjunta ja suojautuminen. Toimenpiteitä on jatkuvasti harjoiteltava ja kehitettävä, jotta puolustuskykymme olisi riittävällä tasolla. Kyberuhkat ovat olemassa jatkuvasti 24/7/365. Tosiasiassa kyse on sietokyvystä. Miten hyvin siedämme erilaisia normaalista turvallisuuden tilasta poikkeavia häiriötilanteita? Kun sietokyky on vahva, eivät pienet tai suuretkaan häiriöt saa meitä paniikkiin. Sietokykymme on muuttunut ja muuttuu edelleenkin esimerkiksi internetin vaikutuksesta. Sähköstä on tullut erittäin kriittinen jokapäiväisessä elämässäkin. Sähkökatko lamauttaa nykyisen yhteiskunnan toiminnan jo hetkessä. Kyberturvallisuus tarkoittaa meille kaikille tärkeiden tietoverkkojen ja niiden varaan rakennettujen toimintojen turvaamista. Tässä turvallisuus on parhaimmillaan asiallista varustautumista, puolustautumista ja hyökkäyksen jälkeen toipumista. Kyberuhkia ovat yhteiskunnan kriittisten toimintojen lamaannuttaminen tietoliikenneverkon kautta. Näitä ovat esimerkiksi energian tuotanto ja jakelu, veden jakelu, liikenne, puhelin-ja datayhteydet. Yhteiskunnan, yritysten ja meidän kaikkien arvopohja vaikuttaa siihen, millä vakavuudella ja millaisin toimenpitein turvallisuusasioihin koetaan tarpeelliseksi tarttua. Miten itse toimimme, mutta myös millaisia toimenpiteitä kannatamme ja edistämme henkilökohtaisen ja yhteisen turvallisuuden lisäämiseksi. Raimo Ojala päätoimittaja

Päätoimittaja: Raimo Ojala

Tampereen Reserviläiset ry

Taitto: Pasi Pitkänen

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Respostiin tuleva aineisto toimitetaan: toimisto@tampereenreservilaiset.fi Aineistoformaatit: Teksti: (txt) tai Word, kuvat: jpg, mainokset: pdf, yksittäisen sähköpostin koko 10 MB. Tekstit ja kuvat Raimo Ojala, ellei toisin mainittu. Painosmäärä: 1 400 kpl. Painopaikka: Lehtisepät Oy

Puhelin: 044 512 4477 Fax: (03) 223 3549 Sähköposti: toimisto@tampereenreservilaiset.fi

uroopassa on viime vuosina esiintynyt useita sotilaallisia kriisejä, jotka ovat saaneet suomalaiset hankkimaan tietoa ja valmiuksia oman maamme turvallisuuden varmistamiseksi. Omien sotilaallisten tietojen ja taitojen kehittäminen on antanut useille kansalaisille syyn liittyä reserviläisjärjestöihin. Tampereen Reserviläiset ry:llä on hyvät yhteydet Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen (MPK), joka tarjoaa jäsenillemme aitoa sotilaallista koulutusta. Koulutuksessa pätevöityminen antaa mahdollisuuden edetä aina vaativimpiin ja vastuullisimpiin sodanajan tehtäviin. Samalla jäsen voi myös vaikuttaa omaan sotilasarvoonsa. Koulutus suoritetaan puolustusvoimien kalustolla ja niin aidoissa puitteissa, kuin se harjoituksissa on mahdollista. Yhdistyksemme jäsenetuihin kuuluu myös tiedotuspaketti, eli jäsenlehdet. Yhdistyksen 43 euron jäsenmaksulla jokainen jäsenemme saa kotiinsa vuosittain 8 Reserviläinen-lehteä, 5 Pirkan Viesti-lehteä ja 2 Resposti-lehteä. Lehdet esittelevät reserviläistoimintaa laidasta laitaan. Koulutuksen osalta saat tietoa niin tulevista, kuin jo toteutetuistakin koulutustapahtumista. 43 euroa on edullinen hinta tilata kotiin kolme eri maanpuolustusjulkaisua. Jäsenyyden saa ikään kuin kaupan päälle. Yhdistyksemme jäsenien käytössä ovat ehkä Suomen parhaat ampumaradat. Kesäkaudella voimme käydä Pirkkalassa Satakunnan lennoston ja Aitovuoressa ulkoampumaradoilla. Talvikaudella ammutaan ruutiaseilla Osmonkallion luolassa. Ilma-aseilla ammutaan entisen PMK:n kiinteistössä sijaitsevalla ilma-aseradalla. Yhdistys omistaa useita aseita, joita jäsenet voivat lainata harjoituksiinsa. Toki ko. aseenkantolupa pitää

olla olemassa. Kalustona yhdistyksellä on muun muassa kertatulta ampuva Sakon rynkky, pienoiskivääreitä ja -pistooleja, sekä 9 mm pistooli. Jos jäsenellä ei vielä ole aseenkantolupaa, voi ammuntamahdollisuutta kysyä asevastaavalta, jonka valvonnassa eri aseita voi kokeilla. Yhdistys voi myöntää harrastuneisuustodistuksen, mikä tarvitaan aseenkantolupaa hankittaessa. Nykyisen käytännön mukaan ensimmäinen hankittava ase on yleensä 22 cal. Jäsenetuihin kuuluu myös mahdollisuus vuokrata yhdistyksen majaa. Maja sijaitsee Kangasalla noin 30 km Keskustorilta Oriveden suuntaan. Majalla on tilaa noin 60 hengen tapahtumalle. Majalla on varustuksena muun muassa ilmalämpöpumppu ja takka suuressa salissa. Majalla pidetään jatkuvasti noin 10 asteen peruslämpö. Tiloissa on myös ”mökkikeittiö” ja mahdollisuus valmistaa ruokaa. Ruokavesi on tuotava mukana. Majan piha-alueelta löytyy majoitusmökki neljälle henkilölle, kesäkäytössä oleva sauna ja aina avoinna oleva grillimaja, jossa retkellä käydessään voi piipahtaa paistamassa makkaraa. Pihassa on majamme turvana kaksi tykkiä. Majavarauksia voi tiedustella yhdistyksen toiminnanjohtajalta. Jäsenetuja saa myös bensa-asemilta. Jäsenkortilla saa ST1 ja Shell asemilta lisää alennusta, vaikka tolppahinta olisi jo valmiiksi ale-hinta. Sokos hotelleista saa varauksen yhteydessä alennusta. Alennus pitää tarkastaa tapauskohtaisesti. Inttistore myy erilaisia laadukkaita jäsentarvikkeita ja varusteita, joita ei yleensä muualta saa. Jäsenyys kannattaa! Matti Salonen puheenjohtaja

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20% • osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset • hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen Rautatienkatu 14, p. 03 212 9363

Internet: www.tampereenreservilaiset.fi Facebook: @tampereenreservilaiset Toimiston aukioloajat: ti, ke ja to klo 10–13 (ei pyhät) Y-tunnus: 0206156-0

www.asemaoptiikka.fi


Resposti 01/2017

TRES osastojen toiminta T ampereen Reserviläisten (TRES) toiminnasta vastaa yhdistyksen johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat 1.1.2017 alkaen puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Johtokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten välissä toimintaa koordinoi työvaliokunta. Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja johtokunnan erikseen nimeämät henkilöt muodostavat työvaliokunnan, joka valmistelee yhdistyksen johtokunnan kokoukset, seuraa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista ja raportoi yhdistyksen tilasta johtokunnalle. TRES:n osastot ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa. Ne toimivat yhdistyksen johtokunnan alaisina ja raportoivat toiminnastaan yhdistyksen johtokunnalle kuukausittain. Yhdistyksen eri toiminnot ohjataan osastoihin, joiden vetäjinä toimii yleensä johtokunnan jäsen, joka vastaa johtokunnalle osaston toiminnasta vahvistetun toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Lippu- ja kunniavartio-osasto Tehtävänä on huolehtia yhdistyksen osallistumisesta lippu- ja kunniavartiotehtäviin. Ne liittyvät paikallisiin tai valtakunnallisiin juhlatilaisuuksiin sekä kunniakäynteihin muun muassa sankarihaudoilla. Kunniavartiot jouluaattona antavat erittäin hyvän esimerkin suorittamastamme perinnnetoiminnasta ja sotaveteraanien muiston kunnioittamisesta. Se luo myös julkisuuskuvaa yhdistyksestämme ja reserviläistoiminnasta yleensäkin.

Huomionosoitukset

TRES-YLENNYKSET 6.12.2016 Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat pirkanmaalaiset reservin upseerit, Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenet

LUUTNANTTI Kuivanen Mika Kristian, Tampere Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenet

YLIVÄÄPELI Ahola Aki Antero, Tampere Maasto-osasto Tehtävänä on pitää yllä ja kehittää jäsenten maastotaitoja. Tavoitteena on harjoitella taitoja, joita tarvitaan kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Osasto tiedottaa ja markkinoi jäsenistölle myös muiden järjestämiä maasto- ja jotostapahtumia.

listutaan perinteiseen Viestimieskilpailuun ja Viestimiespäiville syyskaudella. Toimintaa on paljon eri yhteistyötahojen kanssa. Pirkanmaan Viestikillan, OI3V:n radioamatöörikerhon sekä Tampereen Reserviupseerit ry:n viestiosaston kanssa jatketaan yhteistyötä. Ohjelmaosasto Järjestää jäsenistölle retkiä, tutustumistilaisuuksia ja matkoja. Ohjaa myös hyödyntämään muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen järjestämiä tapahtumia.

Yhdistyksen osastot ja niiden keskeiset tehtävät vuonna 2017 ovat: Ampumaosasto Osaston tehtävänä on kehittää ja ylläpitää yhdistyksen jäsenten ampumataitoa sekä auttaa ja opastaa ammuntaan, aseen hankkimiseen ja aselupiin liittyvissä asioissa esimerkiksi harrastuneisuustodistuksissa. Ampumaosaston toiminnasta lisää sivulla 4–5.

3

Vapepa-osasto Tampereen Reserviupseerit ry:n ja TRES:n yhteinen Vapepa toimii paikallisen Tampereen Vapepan ohessa. Osallistumme aktiivisesti Vapepan Tampereen paikallistoimikunnan etsintöihin ja koulutuksiin sekä muihin aktiviteetteihin. Myös piiritason tapahtumiin ja koulutuksiin osallistutaan. Vuosittain Pirkanmaalla on koko sarja Vapepan kursseja (peruskurssi, etsintä, viesti, ensihuolto).

Viestiosasto Pitää yllä sekä kehittää jäsenten viestillisiä tietoja ja taitoja. Toisena tavoitteena on tiedottaa ja luoda TRES:n viestihenkisille jäsenille mahdollisuuksia osallistua eri yhteistyötahojen viestillisiin tapahtumiin paikallisesti ja vähän laajemmaltikin. Osal-

Senioriosasto Osasto järjestää virikkeellistä ja maanpuolustushenkistä toimintaa seniori-ikäisille kokoontumisten, retkien, esitelmätilaisuuksien, herrasmieskilpailujen ja arjen turvallisuuteen liittyvien tapahtumien kautta. Lisäksi osallistutaan muiden yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tiedotustoiminta Yhdistys tiedottaa toiminnastaan julkaisemalla Resposti-lehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuonna 2017 paperisena ja nettilehtenä. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen omilla verkkosivuilla, sähköpostilistoilla ja Pirkan Viesti –lehdessä sekä Facebookissa. Vuonna 2017 panostetaan muun muassa verkkosivujen ajantasaisuuteen ja sähköpostilistojen kattavuuden lisäämiseen.

YLIKERSANTTI Aromaa Eero-Mikael, Tampere Avellan Jenny Kirsti-Kaarina, Tampere Kinnarinen Matti, Tampere Koli Timo Antero, Tampere Kuusela Tomi Tuomas, Nokia Ylirönni Henry Ensio, Tampere

KERSANTTI Koskela Jone Petteri, Sastamala Paavola Mikko Juhani, Tampere Tuominen Miikka Sakari, Tampere Vaittinen Antti Sakari, Tampere Valtonen Jussi Ahti Tapio, Tampere Heikkilä Hannu Erkki Johannes, Lempäälä Nupponen Olli Valtteri, Tampere Pesonen Miikka Petteri, Tampere

KORPRAALI Hammo Veli-Pekka, Tampere Koivikko Jani Petteri, Tampere Liimatainen Simo Uolevi, Tampere Ruutana Vesa Kalevi, Tampere

3.12.2016 luovutetut huomionosoitukset: RESERVILÄISLIITTO Ansioristi vääp Juha Moijanen Kultainen ansiomitali yliv Matti Ketola Ulla Myllärniemi Hopeinen ansiomitali kers Henri Heiskanen alik Seppo Leskinen kers Timo Raivikko alik Janne Reinola

Komerox Ky Tuula Lahtinen

ammattijärjestäjä

Hyödynnä kotitalousvähennys! Luovu turhasta ja nauti siististä kodistasi

Rautio Kimmo Olavi, Tampere Roivainen Timo Ilkka, Tampere Toivonen Jaakko Juhani, Tampere

ALIKERSANTTI

Haaveena siistimpi koti? Ammattijärjestäjä auttaa.

Puh: 050 521 4899 komerox@gmail.com www.komerox.com

VÄÄPELI

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA! www.facebook.com/tampereenreservilaiset

Pronssinen ansiomitali ylik Aimo Järvinen vääp Antti Kortesuo korpr Kari Pirhonen korpr Rauno Pääsky vänr Antti Yli-Mäenpää

RESERVILÄISURHEILULIITTO Hopeinen ansiomitali vääp Juha Moijanen


4

Resposti 01/2017

Kotiuttamisjuhla Satakunnan lennostossa TRES on perinteisesti palkinnut Satakunnan lennoston kotiutuvia varusmiehiä. Kotiuttamisjuhlassa 15.12.2016 palkituiksi tulivat korpraali Eetu

Lehtonen ja kersantti Vili-Valtteri Tuominen. TRES edustajina olivat Veijo Niemi ja Aku Jortikka.

Suomi turvassa 100 vuotta -teemanäyttely Suomi turvassa 100 vuotta on Mobilian Autokylän vuoden 2017 suuri teemanäyttely, joka esittelee hälytysajoneuvojen ja sotilasajoneuvojen historiaa sekä Suomen ja suomalaisten turvana toimivien pelastusalan ammattilaisten toimintaa. Näyttely on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh-

lavuotta juhlistavaa Yhteinen perintö -hanketta, jossa museot kertovat Suomen itsenäisyydestä eri teemoja käsittelevien näyttelyiden, tapahtumien ja muun toiminnan avulla. Suomi turvassa 100 vuotta -teemanäyttely avautuu yleisölle maaliskuussa 2017.

TRES TOIMISTOLLA ON MYYNNISSÄ

HARMAITA SOTILASPUKUJA M83

Sisältäen housut, takin ja solmion. Kokoja löytyy 750-860. Puvut ovat vähän käytettyjä, mutta uusiakin on joukossa.

Asukokonaisuuden hinta on 20 euroa

AJANKOHTAISTA

T

alven sisäratakausi on hyvässä vauhdissa. Osmonmäen sisäratavuorot ovat saaneet ampujat hyvin liikkeelle. Suuret kiitokset valvojille hyvin toimivista vuoroista. Nekin, joilla vielä ei ole omaa asetta, ovat päässeet ampumaan yhdistyksen aseilla. Myös Peltokadun ilma-aserata on löytänyt käyttäjänsä. Tuleva kesäkausi jatkuu entiseen malliin Satakunnan lennoston ja Aitovuoren ampumaradan vuoroilla. Tarkemmat ajat vuoroista ja ratojen käyttöohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Niitä lajeja, joita Tampereen Reserviläisten ohjelmasta ei löydy, voi harrastaa Pirkanmaan reserviläispiirin puitteissa. Myös toimisto ja allekirjoittanut vastaavat ratavuoroja koskeviin kysymyksiin. Kaikille ampujille ei vielä ole tullut selväksi, että jokainen käynti ampumaradalla tulee merkitä ratapäiväkirjaan sekä (tai) omaan ampumapäiväkirjaan. Ammunnan vetäjän allekirjoitus, jos mahdollista, pitää kirjasta myös löytyä. Vain näin toimien on mahdollisuus saada ampuma-aseen hankkimiseen tarvittava harrastaneisuustodistus, joita esim. allekirjoittanut kirjoittaa. Nämä ohjeet myös siksi, että poliisi on antanut ohjeen ampumaharrastuksen jatkumisen osoittamisesta. Ohje

koskee toistaiseksi voimassa olevia pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin haltijoita. Mikäli em. ase on hankittu ennen 13.06.2011, ohjeistus ei ole voimassa. Jos em. aseen hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty 13.06.2016 jälkeen, tulee luvan haltijan osoittaa harrastuksen jatkuminen. Tämä tarkoittaa seuraavaa: viiden (5) vuoden välein tulee esittää poliisille todistus harrastuksen jatkumisesta. Todistus on samanlainen kuin aselupaa haettaessakin sillä poikkeuksella, että todistettuja ampumakertoja pitää olla vähintään 4 edeltävältä 12 kuukaudelta. Ampumakerrat eivät saa olla peräkkäisiltä päiviltä. Poliisilta, ei ainakaan vielä, tule muistutusta todistuksesta, vaan se on itse toimitettava poliisilaitokselle. Todistuksen toimittamatta jättäminen voi johtaa luvan peruuttamiseen. Eli muistakaa pitää ampumapäiväkirjaa! Kirjoja voi ostaa esimerkiksi yhdistyksen toimistolta. Muistakaa vierailla niin Tampereen Reserviläisten kuin Pirkanmaan reserviläispiirinkin sivuilla, sillä sieltä löytyvät esim. uusille jäsenille tarkoitettujen ampumailtojen ajankohdat ja yhdistyksen ampumakisojen päivät! Näistä ilmoittelemme myös yhdistykselle sähköpostiosoitteensa antaneille.


Resposti 01/2017

5

Kuva: Pasi Pitkänen

Vuoden 2017 tärkeimmät tapahtumat 01.05.–30.09. ulkoratakausi Satakunnan lennosto (kaikki cal), Aitovuori (pist 22,32cal/kiv 22cal ) 01.10–31.04. sisäratakausi Osmonkallio (22 cal pist/kiv), PMK(ilma-aseet) 09.03. TRES-Tamru ilma-aseottelu, TRES mestaruuskilpailut, Peltokatu 23.03. uusien ampujien tutustumisammunnat Osmonkallio 06.05. TRES-Turun Reserviläiset (PHA-TSA) pienoispistooli ottelu Aitovuoressa 09.05. PA pistooli cup lennosto 25m rata. Osakisa 1/5 11.05. piirin kevätammunnat Aitovuoressa 15.05. liiton ampumataitopäivä lennosto 25m rata. (ei tarvita omaa asetta) 06.06. PA pistooli cup lennosto 25m rata. Osakisa 2/5 10.06. piirin ruutimestaruuskisat Aitovuoressa (pp, pika, iso) 11.07. PA pistooli cup lennosto 25m rata. Osakisa 3/5 03.08. pienoispistooli mestaruuskisat Aitovuoressa 08.08. PA pistooli cup lennosto 25m rata. Osakisa 4/5 10.08. pikapistooli mestaruuskisat Aitovuoressa 17.08. isopistooli mestaruuskisat Aitovuoressa 24.08. pienoiskivääri makuu mestaruuskilpailut 05.09. PA pistooli cup lennosto 25m rata, viimeinen osakisa/ Tres-mestaruuskilpailut marraskuu Turun Reserviläiset–TRES ilmapistooli ottelu, Kupittaa Lisäksi osallistutaan piirin ja liiton ampumamestaruuskisoihin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset tapahtumiin Juha Moijanen 0500 625 246, juha.moijanen@pp.inet.fi

AMMUNNASTA Huomioita Ampumapäiväkirjoja on ostettavissa TRES:n toimistolta aukioloaikoina ti–to klo 10–13. Kirjassa on muovikansi ja käyttöä kestävä kierreselkämys. Koko taskuun mahtuva 15x12 cm. Hinta 10 euroa/kpl. Ampumapäiväkirja on hyödyllinen esimerkiksi tuloskehitysseurannassa tai vaikkapa todistettaessa ampumaharrastuksen säännöllisyyttä aselupaa hakiessa tai uusittaessa. Jokainen käynti ampumaradalla tulee merkitä myös radalta löytyvään ratapäiväkirjaan.

Kaikissa niin ammuntaan kuin lupa-asioihinkin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä allekirjoittaneen puoleen. Ammuta on reserviläisten tärkeimpiä kenttäkelpoisuustaitoja. Sen kehittäminen ja ylläpito pitäisi saada meidän jokaisen reserviläisen säännölliseksi toiminnaksi. Tampereen Reserviläisten

ampumatoimikunta pyrkii auttamaan kaikkia jäseniämme tämän toteutumisessa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat lähteä mukaan ampumatoimintaan! Omaa asetta et välttämättä aluksi tarvitse, sillä yhdistykseltä löytyy aseita harrastuksen aloittamiseksi. TRES ampumatoimikunta 2017: Juha Moijanen pj, Matti Heikkinen, Arttu Niittymies, Hannu Hauki, Juha Lamberg, Janne Reinola, Olavi Kivelä, Jouko Kallio, Pasi Pitkänen, Tero Auvinen.

Ratavuorot vuodelle 2017 Satakunnan lennoston radat 25 m pistoolirata (60 ampumapaikkaa) ma 16.00–20.00 ti 16.00–20.00 50 m pienoiskiväärirata (40 ampumapaikkaa) ke 8.00–20.00 myös la/su 10.00–18.00 edellyttää, että jonkun vuoroja varanneen yhdistyksen valvoja on paikalla.

150 m rk-rata (40 ampumapaikkaa) ma 16.00–20.00 ti 16.00–20.00 ke 16.00–20.00 300 m kiväärirata (40 ampumapaikkaa) ma 16.00–20.00 ti 16.00–20.00 to 16.00–20.00 (SRA) Liikkuvan maalin rata to 16.00–20.00 (SRA) Lisäksi on vuoroja kesäaikaan 12.5.– 29.9. Aitovuoren radoilta (22-kal, 32kal/pk) torstaisin klo 18.00. Pirkanmaan poliisilaitoksen myöntämä lupa kirjoittaa harrastustodistuksia on ampuma-asekouluttajilla: Juha Moijanen puh. 0500 625 246 Harri Mäntylä puh. 0400 790 883 Harri Mäntylä on myös yhdistyksen asevastaava. Juha Moijanen 0500 625246 juha.moijanen@pp.inet.fi

Tampereen Reserviläiset ry:n johtokunta 2017 sotm res Matti Salonen puheenjohtaja, työvaliokunta, talous, piirihallitus Puh. 040 779 1420 salosenmasa(at)gmail.com yliv res Veijo Niemi 1. varapuheenjohtaja, työvaliokunta, talous 0400 627 264 veijo.niemi(at)elisanet.fi alik res Jarno Lahtinen 2. varapuheenjohtaja, työvaliokunta, lippu- ja kunniavartio-osasto, ohjelmaosasto, piirihallitus Puh. 040 719 6468 jarno(at)jarnolahtinen.fi vääp res Kari Ylinen sihteeri, majaisäntä Puh. 040 963 6158 kariveijojosef(at)gmail.com kers res Arttu Niittymies ampumaosasto, SRA, piirihallitus Puh. 050 330 2594 arttu.niittymies(at)gmail.com alik res Janne Reinola varasihteeri, varatiedottaja, www-sivut, maja, piirihallitus Puh. 040 554 2994 tresweb(at)sci.fi korpr res Harri Salminen senioriosasto, talousvaliokunta, piirihallitus Puh. 040 548 8109 salmisenhape(at)gmail.com

Kutsuttuina sotm res Tero Ahtee maasto-osasto, vapepa, viesti, piirihallitus (varajäsen) Puh. 040 849 0383 tero.ahtee(at)iki.fi vääp res Juha Moijanen ampumaosasto, piirihallituksen puheenjohtaja Puh. 0500 625 246 juha.moijanen(at)pp.inet.fi Ulla Myllärniemi toiminnanjohtaja, työvaliokunta, talous, Resposti, jäsenvastaava, piirihallitus (varajäsen) Puh. 044 512 4477 toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi

sotm res Raimo Ojala tiedotus, ohjelmaosasto, Resposti, MPK, piirihallitus Puh. 050 568 5360 raimo.ojala(at)gmail.com

Johtokunnan jäsenillä on omat vastuualueensa. Ota yhteyttä yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa kunkin vastuualueen henkilöön tai yhdistyksen toimistoon.


6

Resposti 01/2017

LÄHTISINKÖ JOTO

T

utkitusti luonnossa liikkuminen tuottaa ihmisille terveyttä. Menneinä aikoina luonto liittyi läheisesti toimeentuloon ja selviytymiseen. Nykyisin luonto merkitsee useimmille vapaa-ajan toimintaa harrastuksena ja elämänlaatua lisäten. Luonto voi liittyä moneen eri harrastukseen. Voi lähteä patikoimaan, melomaan, kalastamaan tai geokätköilemään. Luontoympäristössä voi aistia tuoksuja, ääniä, värejä ja ne tuottavat kokonaisvaltaisen hyvän olon kokemuksen. Liikkumisessa yhdistyy fyysinen rasitus ja ympäröivän luonnon tarjoama henkinen virkistys. Jotos on mukava tapa reippailla kauniissa suomalaisessa luonnossa ystävien kanssa ja samalla ratkoa mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä. Jotos ei siis ole ekstreme-urheilua, jossa koetellaan fyysisen ja henkisen kestävyyden rajoja. Jotoksen ideana on pärjätä tavanomaisil-

la vaellusvaatteilla ja varusteilla vuorokausi tai kaksi maastossa. Yöt nukutaan yleensä omissa majoitteissa. Partioiden on kuljettava maastossa luontoa kunnioittaen; roskaamatta ja kasvustoa vahingoittamatta. Jotoksella käytetään omia varusteita (mm. jalkineita ja kantolaitetta) ja valitaan muona oman mieltymyksen mukaan. Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta. Pelkästään yksi tai kaksi viikonloppua vuodessa ei tähän riitä, vaan jotokset ovat tilaisuuksia, joissa kenttäkelpoisuutta mitataan. Kenttäkelpoisuuteen liittyy fyysisen kunnon lisäksi muun muassa suunnistus- ja ampumataito.

Kestääkö kunto Koska monelle nykyajan istumatyötä tekevälle ihmisel-

le maastossa liikkuminen ja varusteiden kantaminen ovat kunnolle ja varsinkin jalkojen lihaksille ja nivelille yhtäkkinen uusi rasitus, on kunnon kohottamien aloitettava hyvissä ajoin ennen jotosta. Pelkkä lihasvoimaharjoittelu ei välttämättä takaa kestävyyttä maastossa liikkuessa, vaan sen lisäksi tarvitaan aerobista, pitkäkestoista harjoittelua, esim. pitkiä pyöräily- ja kävelylenkkejä. Hyväkuntoisena pystyy myös paremmin tekemään havaintoja luonnosta ja nauttimaan sen kauneudesta. Jotoksilla on etukäteisvalmisteluilla suuri merkitys itse suorituksen onnistumiseen. Normaalikuntoinen, terve henkilö selviää mainiosti jotoksesta, jos osaa vain huoltaa itsensä – erityisesti jalkansa. Jalkojen hyvinvointi on erittäin tärkeä asia maastossa liikkumisen kannalta. Uusilla kengillä on käveltävä riittävästi, jotta kengät ja jalat ehtivät sopeutua toisiinsa. Toi-

saalta vanhatkin palvelijat on syytä huoltaa hyvin ennen retkelle lähtöä niin, että ne pitävät vettä, sisäpuoliset saumat eivät ole rikki ja hankaa ja että kengät ovat muutenkin kunnossa.

Millaiset varusteet Vuodenaika ja jotoksen pituus vaikuttaa olennaisesti varustevalintoihin. Pakollisia varusteita yleensä ovat vaatteet, majoittumisvälineet, kuten kirves, saha ja kompassi sekä ruokailuun liittyvät välineet, kuten keitin, polttoaine, astioita, ja tietysti ruoat. Jotoksen kesto määrää muonan määrän. Lisävarusteiksi jotoksen ohjeissa määrätään tarvikkeita tai varusteita, joita mahdollisesti tarvitaan jossakin tehtävässä, esimerkiksi puukko tai köysi. Yleensä kaikki elektroniset apuvälineet, kuten puhelimet, paikantimet, kämmenmikrot yms. on kielletty. Erityisjärjestelyin voi mukana olla matkapuhelin turvallisuusväli-

neenä. Kannettava tavaramäärää kannattaa optimoida painon suhteen. Kaikki on kuitenkin kannettava alusta lähtien mukana. Hyvä tavoite on 1213 kg, mutta jos repun paino hipoo 20 kiloa, siinä varmaankin on turhaa tavaraa. Jos harrastaa muutoinkin vaeltamista tai osallistuu usein jotostapahtumiin kannattaa harkita kaikkien varusteiden hankkimista omakseen. Harvemmin tarvittaessa on varusteita mahdollisuus lainata. Mahdollisia vuokrauspaikkoja ovat Reservipiirien toimisto tai Etappi ry:n Leirivälinepajan vuokraustoiminta Tampereella.

Jotos on sosiaalinen tapahtuma Samoihin jotoksiin osallistutaan usein vuodesta toiseen. Jotokseen valmistautuminen vaatii partiolta yhteistoimintaa. Partion muodostaa yleensä tuttu porukka, joka tulee hyvin toimeen keskenään. Jotok-


Resposti 01/2017

7

Esimerkkejä jotostehtävistä Viuhkaräjähdepanoksen M 84 asentaminen Pisteytys tehtävän suorittamisesta (max. 10): Viuhkapanoksen sijainti suhteessa vihollisen tulosuuntaan ja kylkimiinaan (2 p.) Viuhkapanoksen oikea suuntaaminen (2 p.) Sytyttimen ja laukaisujärjestelmän asentaminen (3 p.) Varmistussokan poistaminen viimeisenä (3 p.)

Käsketyn varustuksen mukanaolo Täydet 10 pistettä partiolle, kun seuraavat varusteet löytyivät rinkasta. Partiokohtaiset: majoite/2 p, kirves/1p, saha/1p, ensiapuvarusteet/2p. Henkilökohtaiset: kompassi/1p, valaisin/1 p, heijastin/1p, ruokailuvälineet/1p.

Ammunta reserviläiskiväärillä

OSTELEMAAN Jotos lyhyesti Jotos - edetään partiona tehtävärastilta toiselle kaikki varusteet koko ajan mukana, kesällä kävellen, joskus polkupyörällä, jopa uiden tai meloen, talvella hiihtäen. Joskus on edettävä muutama tunti myös pimeässä. Viikonloppuna järjestettävän jotoksen reitin kokonaispituus vaihtelee maaston ja tehtävien keston mukaan, mutta on yleensä 40-50 km.

sesta riippuen partion koko on 2 – 4 henkilöä. Jotoksen aikana nähdään tuttuja niin reitin varrella kuin yöpymisalueellakin. Työnjakoa partion sisällä on hyvä miettiä. Kaikilla on omia vahvuuksiaan, kuten esimerkiksi johtaminen, suunnistus tai ensiapu. Eniten jotoksilla on tehtäviä taistelijan perustaitojen alueelta eli esimerkiksi partion toimintaan, eri aseiden käyttöön, miinoittamiseen, tulenjohtoon tai

viestittämiseen liittyen. Partioiden paremmuus ratkaistaan jotosreitin varrella olevilla tehtävillä. Tyypillisiä tehtäväalueita ovat reserviläistiedot ja –taidot, suunnistus ja kartanluku, ensiapu- ja pelastuspalvelutoiminta, erävaellustiedot ja –taidot sekä luonto- ja yleistiedot.

Järjestäjäksi Jotokselle voi osallistua myös järjestelytehtävissä. Toimitsijana asioihin saa toisenlaisen näkökulman. Tehtävän suunnittelu antaa mahdollisuuden tutustua aiheeseen rauhassa ja perusteellisesti. Tehtävärastilla toimitsijana pääsee toteamaan, miten monella tavalla partio voi toimia tehokkaasti joko oikein tai väärin. Tapahtuman järjestämiseksi perustettavassa organisaatiossa tarvitaan eri alojen osaajia. Pirkanmaalla järjestetään vuosittain useita tapahtumia. Näiden järjestelyihin mukaan

pääsemisestä saa tarkempaa tietoa Reservipiirien maastotoimikunnalta. Jotos on osallistujilleen oppimistapahtuma, jossa palautteen merkitys korostuu. Rastihenkilöstöllä on mahdollisuus antaa suorituksista välitöntä palautetta.

Taitojen kehittäminen Tiedot ja taidot unohtuvat, ellei niitä kertaa ja harjoittele. Uutta on myös opeteltava koko ajan. Tämä on tietysti hyväkin asia auttaen mielenkiinnon ja motivaation säilymisessä harrastusta kohtaan. Kotona voi lukea kirjallisuutta ja tutustua uusiin asioihin netin avulla, mutta koneiden ja vempeleiden käpistely onnistuu harvoin kotioloissa. MPK:n kurssit ovat tuoneet avun tähän asiaan. Lähes aiheesta kuin aiheesta järjestetään jossain päin maata kurssi, jolla voi verestää vanhoja taitoja ja oppia uutta. Sotilaalliset rastitehtävät voivat toi-

mia hyvänä kertauksena varusmiespalveluksessa opittuihin asioihin. Toisilta alan harrastajilta voi aina oppia hyviä käytäntöjä. Jotostapahtumia järjestetään eri vaativuustasoisina. Jotoksessa voi olla myös sarjajako. Tärkeää on, että harrastukseen on mahdollista tutustua matalalla kynnyksellä ja sitten taitojen karttuessa osallistua myös vaativampiin tapahtumiin.

Mistä lisätietoja Pirkanmaan reservipiirien maastotoimikunta järjestää eri tasoisia maastotoimintaan liittyviä koulutustapahtumia. Näistä ilmoitetaan esimerkiksi Pirkan Viestissä ja pirkanviesti.fi nettisivustolla. TRES maasto-osasto antaa opastusta ja tietoja osallistumismahdollisuuksista jotostapahtumiin. Lisätietoja saa myös Reserviläisurheiluliiton nettisivuilla.

Maksimiaika 2 min, pisteet 20 Kaikki partion jäsenet ampuvat tauluja toimitsijan ohjeiden mukaisesti. Maksimi suoritusaika on 2 min. Partion jokaiselle jäsenellä on käytettävissä viisi (5) patruunaa. Kulkeminen ampumapaikalle tapahtuu toimitsijan ohjeiden mukaisesti. Suorituspaikalla ammunnanjohtaja ohjeistaa ammunnan kulun. Ammunnanjohtajan turvallisuusohjeita on ehdottomasti noudatettava. Niiden rikkominen johtaa suorituksen keskeyttämiseen ja hylkäämiseen. Suoritus keskeytetään 2 minuutin kohdalla. Arvostelu: Osuma maalitaulun vaaleaan keskustaan 1p Osuma maalitaulun mustaan renkaaseen 1/2 p Osuma mustan ulkopuolelle 0 p Koska ammutaan kohdistamattomilla aseilla, tulos tulkitaan osumakeskeispisteen mukaan.

Vuoden 2017 jotoksia: 04.–05.03. RESUL:n Vihma-talvijotos, Kuopio 12.–13.05. Kevätyön koukkaus, Ikaalinen 18.–19.08. Suviyön jotos, Sastamala 08.–10.09. PAHKIS sissijotos

22.–24.09. RESUL:n syysjotos, Rauma


8

Resposti 01/2017 Kuva: Pasi Pitkänen

SOTILASSOITTOKUNNAT ESIINTYVÄT TAMPEREELLA

Finlandia-kiertue

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta on energinen ja särmikäs lähes sadan hengen joukko nuoria ja taitavia asevelvollisuuttaan suorittavia miehiä ja naisia. Suomen satavuotisjuhlaa arvokkaalla tavalla kunnioittavalla Finlan-

dia-kirkkokiertueella kuullaan kansallisromanttisia ja isänmaallisia sävelmiä sinfonisen puhallinorkesterin esittämänä. Solistina on upea ja lupaava nuori tenori Mika Nisula. Nisula on niittänyt menestystä ja mainetta useissa kotimaisissa laulukilpailuissa. Finlandia-kier-

tue on Varusmiessoittokunnan ensimmäinen yhteinen taidonnäyte peruskoulutuskauden jälkeen. Kapellimestarina musiikkikapteeni Tero Haikala. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €. Kuvassa varusmiessoittokunta Tampereella Kokonaisturvallisuusmessuilla 2015.

Ti 28.03.2017 19.00 Aleksanterin kirkko, Tampere

Puolustusvoimien Suomi 100 -kesäkiertue 2017 Puolustusvoimien Suomi 100 -kesäkiertueen 2017 musiikillinen osuus alkaa Laikunlavalla

ke 7.6. klo 18.00. Sotilassoittokuntien big bandien ja show bandien järjestämä show tarjoaa yleisölle räväkkää menoa ja meininkiä, Ilmavoimien big band, Kaartin soittokunnan big band ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan show band. Vapaa pääsy, säävaraus!

IHASTUTTAVAA VIHREYTTÄ

– Irlannin kiertomatka 11.–18.9.2017 Lennot/Finnair (lentoaikataulu vuoden 2016 aikataulun mukaan): 11.9. Helsinki – Dublin 16:15–17:25 18.9. Dublin – Helsinki 18:05–23:05 Alustavassa ohjelmassa on muun muassa Dublinin kaupunkikierros ja tutustuminen Powerscourtin kartanoon. Viikon aikana on käyntejä vanhoissa linnoissa ja Killarneyn kansallispuistossa. Matkalla näkee Irlannin kauneimmat maisemat kukkuloineen, valkeine rantoineen ja kivikkoineen. Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Hinta-arvio, perustuen vuoden 2016 hintoihin Minimi 30 henkilöä 1785 eur/hlö/2h huoneessa 1995 eur/hlö/1h huoneessa

Arviohintaan sisältyy: • Finnairin lennot Helsinki – Dublin – Helsinki turistiluokassa • 7 yön majoitus 3* hotellissa (1 yö Dublin, 1 yö Kilkenny, 2 yötä Killarney, 2 yötä Galway, 1 yö Dublin) • matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket • sisäänpääsymaksut: Trinity College, Powerscourtin kartano, Pyhän Patrikin katedraali, Rock of Cashel, Muckross house, Gallarusin observatorio, Kylemoren luostari • retki Aransaarelle sisältäen lauttamatkan sekä minibussikuljetuksen saarella • irlantilainen ilta • ateriat (7 aamiaista, 7 illallista ruokajuomineen) • suomenkielisen oppaan, Liisa Väisäsen palvelut

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Matti Saloselle: puh. 040 779 1420, salosenmasa@gmail.com


Resposti 01/2017

9

UKK - Usein kysyttyjä

kysymyksiä jotoksista M

aastotoiminnassa ja jotoksissa erityisesti aloitusvaiheessa esiintyy monia kysymyksiä käsitteistä ja toimintatavoista. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse opetella kantapään kautta, vaan voi kysyä kokeneemmilta. Seuraavassa muistiinmerkittyjä, keskusteluissa esiin nousseita kysymyksiä vastauksineen: Miten vaellus ja jotos eroavat toisistaan? Jotoksella on tehtäviä; joko rasteja kysymyksineen tai tehtävineen, myös matka- ja yötehtäviä saattaa olla. Vaellus on kuin jotos ilman tehtäviä. Samoja perustaitoja tarvitaan kummassakin, eli kartanlukua, suunnistamista, itsensä toimintakykyisenä pitämistä. Kummassakin porukka voi itse määritellä mukaan otettavat vaatteet ja varusteet, sekä valita kulkureittinsä. Saako jotoksilla käyttää kännykän karttoja ja paikannusta? Perinteisesti ja ilman eri sanomista sähköiset paikannusvälineet ovat kiellettyjä. Joskus harvoin voidaan jotoskäskyssä mainita jonkin laitteen käytön sallimisesta. Jotoksilla tarkoitus on harjoitella ja testata liikkumista ilman helpottavia laitteita ja ”lunttilappuja” (GPS). Eikä tuollaisten laitteiden virtakaan riittäisi koko jotoksen ajaksi. Miten voi estää rakon syntymisen kantapäähän? Tavallisesti tottuneella maastoliikkujalla ei ole tuollaisia ongelmia. Usein syynä ovat uudet taikka hieman sopimattomat (”hölskyvät”) jalkineet. Kahdet sukat jalkineissa ovat hyvä tapa, mahdollinen liike eli hankaus tulee sukkien välille eikä jalan ja sukan väliin. Voinko itse ilmoittautua jotoksille, vai hoidetaanko se TRES kautta? Jotoksille kannattaa ilmoittautua TRES:n kautta niin saadaan yhdistyksen oma partio kasaan. Toki voit kerätä oman kaveriporukan ja ilmoittautua jotosilmoituksen mukaan suoraan järjestäjille. RESUL:n isoille jotoksille on viime vuosina ollut usein yhteiskuljetus Pirkanmaalta, jol-

Voinko ottaa koiran mukaan jotokselle? Periaatteessa kyllä, kunhan sopii asiasta järjestäjien kesken. Joskus on koiria näkynytkin jotoksilla, ja on myös hevospartiokin ollut pari kertaa Suviyöllä. Koiran pitää olla tottunut ihmisiin ja meluun, sekä mahdollisiin toisiin koiriin.

Hagellus -jotoksen kiertopalkinto Karhunkallo. laista kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Jotospartion osallistumismaksu noille ”valtakunnanjotoksille” on iso, mutta TRES tukee ”omien” partioidensa maksua. Jollet saa porukkaa kasaan, kannattaa silti ilmoittautua jotosjärjestäjille, sillä piiritasolla on tapana että ”vajaat partiot täydennetään lähtöpaikalla”. Jos siis haluat jotokselle, vaikka olet yksin, niin järjestäjät kyllä sujauttavat sinut johonkin partioon. Ei tarvitse jäädä pois siksi, jos ei saa täyttä partiota kokoon. Olen nuorempana ollut partiolaisissa, onko jotoskoulutuksista minulle mitään hyötyä? Partiotausta on ihan hyvä, samoin suoritettu varusmiespalvelus, mutta kyllä jotoskoulutuksissa aina jotakin uutta ilmenee. Ja voihan sitä kysyä, jos jokin iso tai pieni asia askarruttaa. Jotoskoulutuksessa kerrotaan myös, millaisia rastitehtäviä on aiemmin ollut. Millaisia palkintoja jotoskisoissa jaetaan? Piiritason jotoksilla ei paljoakaan sijoituksilla kisata, mutta pisteet silti lasketaan. Kevätyön Koukkauksella ei yleensä ole palkintoja, muuta kuin suuri maine ja kunnia. Hagelluksella on kiertopalkintona tavoiteltu ”karhunkallo”, jotoksen voittajapartiossa on muutamia kertoja ollut TRES:n jäsen (kuten muillakin piirin alueen jotoksilla). Suviyön jotoksella on vuon-

na 1997 saatu pokaali kiertopalkintona. Jotoksen järjestäjä saattaa myöntää erilaisia palkintoja ja/tai muistoesineitä. RESUL:n jotoksilla on joskus ollut mainittavia tavarapalkintoja kisan sponsoreilta voittajapartiolle (esim. moottorisaha). Onko jotoksille ala- tai yläikärajaa? Ikärajoja en muista olleen ainakaan piiritason jotoksilla. Junioreja on silloin tällöin isän tai äidin mukana totuttelemassa maastossa liikkumiseen. Kevätyön Koukkaus on hyvä jotoskauden avaus, ajankohtana vuosittain äitienpäivän viikonlopun pe-la. Onko sarjajakoa, vai kilpailevatko kaikki samassa sarjassa? Piiritasolla ei ole kuin yksi sarja, valtakunnanjotoksilla eli RESUL:n talvi- ja syysjotoksella on usein ”reserviläis” eli rentosarja ja ”sotilaallinen” eli kilpasarja. Tällöin sotilassarjan reitti on pidempi ja rasteja enemmän. Jotoksilla on sotilaallisia tehtäviä. Pitääkö varusmiespalvelus olla suoritettuna ennen osallistumista? Ei ole pakko, eli nuoret ja naisetkin voivat hyvin osallistua. Jos partiossa on joku sotaväen käynyt niin pistesaalis saattaa olla korkeampi. Joskus on ollut vaihtoehtoisia tehtäviä varusmiespalveluksen käyneille sekä muille.

Mitä muuta maastotoimintaa TRESsissä voi harrastaa kuin jotoksia? Silloin tällöin järjestetään erilaisia teemapäiviä, esimerkiksi tulenteko, havulaavu, majoitepäivä, maastoensiapu, luonnonmuona, PVMJM (perinteisiä vanhojen metsäsuomalaisten junttien maastokikkoja). Mitä varusteita tarvitsee ostaa ennenkuin voi lähteä jotoksille? Eipä siinä paljoa muuta tarvita kuin mukavat vaatteet päälle sekä jalkineet, ja jokin kantolaite. Piiritason jotoksilla ei paljoa tavaraa tarvitse kantaa, joten 50-litrainenkin nyssäkkä riittää. Makuupussi on selvä oma hankinta, kavereilta ei hevillä saa lainaksi. Rinkkoja, trangia-keittimiä ja laavukankaita saa lainaksi reservijärjestöjen toimistolta. Miksi lähtisin jotokselle? No luonnossa liikkuminenhan on mukavaa, varsinkin kun ei tarvitse juosta. ;-) Tutkimusten mukaan luonnossa olo virkistää ja parantaa. Vaikkei mikään eko-ihminen muuten olisikaan. Jotoksilla tapaa vanhoja ja uusia tuttuja, ja aina oppii kaikenlaista mm. rastitehtävistä ja muiden varusteista. Itseään vastaan siinä kamppailee, eli tuleeko suunnistuksessa yhtään pummia. Aloittelevalla partiolla hyvä tavoite on olla saamatta nollia miltään rastilta. RESUL:n syysjotoksella hyvä tavoite on päästä koko partiolla maaliin, eikä olla viimeinen pistetaulukossa. Sauna kyllä maistuu jotoksen jälkeen. RESUL:n jotosopas löytyy esimerkiksi pirkanviesti.fi nettisivulta kohdasta maastotoiminta pdf-muodossa. Myöskin joiltakin jotoksilta on videonpätkiä YouTubessa.

Tulevia maastotapahtumia 25.02. Kartat ja koordinaatit -teemapäivä, Tampere. Lisätietoja Tero Ahtee 04.–05.03. RESUL:n Vihma-talvijotos, Kuopio 07.–09.03. Oltermannin hiihto, 70-90 km, Säkylä 10.–12.03. taistelupelastaja 1, Pirkkala. (www.mpk.fi) 11.–12.03. maastotaidot naisille, Pirkkala (www. mpk.fi) 18.03. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa); Vapepan peruskurssi, maksuton, ilmoittautumiset kurssit ät vapepatampere.fi 25.03. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa); viestikurssi, kurssimaksu 15 €, ilmoittautumiset kurssit ät vapepatampere.fi 01.04. GPS-teemapäivä, Tampere. Lisätietoja Tero Ahtee 08.04. Kartat, koordinaatit ja suunnistus (www. mpk.fi) huhtikuu jotoskoulutus-teemailta, Tampere 21.–22.04. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa); etsintäkurssi Tampereen seudulla, kurssimaksu 20 €, ilmoittautumiset kurssit ät vapepatampere.fi 22.04. jotoskoulutus-toimintapäivä 23.04. köysilaskeutumiskoulutus, Tampere 12.–13.05. Kevätyön koukkaus, Ikaalinen (jotos) 12.–13.05. turvallisesti vesillä, pelastaminen ja ensiapu, Mänttä (www. mpk.fi) 27.–28.05. maastossa liikkumisen perusteet (www. mpk.fi) 16.–18.06. sotilastaitokilpailu, Loppi, järj. Stadin Sissit 18.–19.08. Suviyön jotos, Sastamala (www.mpk.fi) 25.–27.08. henkiinjäämiskurssi (www.mpk.fi) 02.09. reserviläispäivä, Pirkkala (www.mpk.fi) 08.–10.09. PAHKIS sissijotos. 22.–24.09. RESUL:n syysjotos, Rauma 06.–08.10.2017 maastotaidot naisille (www.mpk.fi)


10

Resposti 01/2017

Haluatko upean RES-puukon tai M05 maastopuvun?

OSALLISTU JÄSENHANKINTAKILPAILUUN

K

aikkien uusia jäseniä hankkineiden kesken arvotaan RES-puukko, jotka tehdään käsityönä Kauhavan puukkopajassa. Puukon terä on kiillottamatonta hiiliterästä, johon on kaiverrettu teksti ”Reserviläisliitto”. Terä on kiinni visakoivusta tehdyssä, ruskeaksi petsatussa kahvassa. Puukon tupessa on painettuna Reserviläisliiton logo! Huomaa, että jokaisella uudella jäsenellä saat lisäosuuden puukkoarvontaan. Viisi uutta jäsentä vastaa arvonnassa viittä arpaa.

Lisäksi Reserviläisliiton upeat erikoispalkinnot: Vähintään: 1 uutta jäsentä: RES -lippalakki 5 uutta jäsentä: RES -vyö 10 uutta jäsentä: RES -puukko 15 uutta jäsentä: hotellilahjakortti 20 uutta jäsentä: m05 -maastopuku Kilpailun voittaja: 500 euron

v. 2017 maksetulla jäsenmaksulla jäsen lasketaan mukaan kisaan. Vuoden 2017 viimeiset jäsenmaksut tulostetaan lokakuussa 2017, jolloin kilpaiKAIKK lu on jo päättynyt. I OSAL Marras - joulukuusL ARVON ISTUVAT sa liittyvät jäsenet TAAN ovat jäsenmaksusta vapaat, joten he eivät enää osallistu vuoden 2017 kilpailuun. Kilpailun tulokset julkaistaan yhdistyksen kevätkokouksessa 2018. Kilpailulomakkeet toimitetaan esimerkiksi postitse yhdistyksen toimistolle Väinötyksen toimistolla. Nettilomakkeen ja paperilo- länkatu 2. 33100 Tampere. makkeen kaikki kohdat pitää Toimisto on avoinna ti, ke ja olla täytetty ja paperilomake to klo 10.00–13.00. Netin kautta liittyminen hoiallekirjoitettu. Kisaan osallistuu henkilö, joka merkitsee tuu parhaiten www.pirkanlomakkeeseen kohtaan jäsen- viesti.fi etusivulla olevan paihankkija nimensä ja jäsenkor- nikkeen kautta. tista löytyvän jäsennumeronLisätietoja kilpailusta antaa sa. Matti Salonen Kerro jäsenelle, että pelkkä puh. 040 779 1420 ilmoittautuminen ei riitä. Vain

HYVÄT PALKIN NO

T!

matkalahjakortti tai vastaava palkkio yhdistykselle

neet; Inttistore lahjakortti 50 euroa 6.–10. eniten jäseniä hankkineet; Inttistore lahjakortti 30 euroa

Pirkanmaan reserviläispiirin jäsenhankintapalkinnot:

Lue kilpailun säännöt:

Eniten jäseniä hankkinut Pirkanmaan reserviläispiirin jäsenyhdistyksen jäsen; Inttistore lahjakortti 100 euroa 2.–5. eniten jäseniä hankki-

Kilpailuaika alkaa nyt, ja päättyy 30.09.2017, jolloin uuden jäsenen täytetyn nettilomakkeen tai paperisen jäsentietolomakkeen pitää olla yhdis-

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

KEVÄTKOKOUS

TIISTAINA 25.04.2017 ALKAEN KLO 18.00 PAIKKA: Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22 G Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00–18.00 Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on kiristynyt ja Ukrainan alueella on käynnissä sotatoimia. Suomen puolustusvoimat on kohottanut valmiuttaan. ESITELMÄ: Puolustusvoimien valmiuden kohottaminen Everstiluutnantti Marko Alamäki Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n sääntömääräiset kevätkokousasiat. Lisäksi käsitellään johtokunnan täydentäminen ja kunniajäseneksi kutsuminen. Huomionosoitukset Pukeutumissuositus: Itsenäisyytemme 100–vuotisjuhlavuoden kunniaksi tumma puku ja isot kunniamerkit tai paraatipuku. Tervetuloa Tampere 11.1.2017 Tampereen Reserviläiset ry Johtokunta

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä piha-alueelle, josta G-portaaseen. TKL:n linjat 11, 21, 32, ja 33. Poistumispaikka sairaalan pysäkki. Linjojen 1 ja 26 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Kevätkokousesitelmä

Suomen puolustusvoimat on kohottanut valmiuttaan

V

iime aikoina on tiedotusvälineissä kerrottu puolustusvoimien valmiuteen liittyvistä asioista. On kerrottu esimerkiksi siitä, että puolustusvoimat on perustanut nopean valmiuden joukot. Miten sotilaallista valmiutta on lisätty johtuen kansainvälisen tilanteen muutoksista lähialueillamme? Valmiuden säätelyllä kohotetaan tai alennetaan valmiutta normaali- ja poikkeusoloissa. Kun puhutaan puolustusvoimien valmiuden säätelystä, käytetään ilmaisuja valmiuden tehostaminen ja valmiuden kohottaminen. Puolustusvoimat ei yleensä erikseen tiedota valmiuden säätelystä operaatioturvallisuuden ylläpitämiseksi. Suomen toimintaympäristössä viime aikoina tapahtuneet muutokset ovat tuoneet esiin uhkia ja epävakautta. Kansainvälinen turvallisuustilanne Euroopassa on heikentynyt viime vuosien aikana. Euroopan mantereella vain muutaman tuhannen kilometrin päässä Suomesta on sodittu jo kah-

Evl Marko Alamäki ja aloitti Pirkanmaan aluetoimiston päällikkönä 5.9.2016. den vuoden ajan. Venäjän uhittelu on pakottanut sotilasliitto Naton reagoimaan myös Itämerellä, ja useat maat ovat palaamassa kriisinhallinnasta kohti sotilaallista puolustusta. Myös uusiin sodankäynnin muotoihin varaudutaan yhä vahvemmin. Turvallisuustilanteen kiristymisellä Euroopassa ja Itämeren alueella on välittömiä vaikutuksia myös Suomelle. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan muuttuneelle toimintaympä-

ristölle ovat olleet ominaisia muutoksen nopeus ja ennustamattomuus. Toimintaympäristön muutoksilla on monenlaisia vaikutuksia myös Suomen sisäiseen kehitykseen. TRES:in kevätkokouksen kokousesitelmän aihe: Suomen puolustusvoimat on kohottanut valmiuttaan, on juuri nyt varsin ajankohtainen. Esitelmän pitää evl Marko Alamäki. Tervetuloa kuulemaan ravintola Vaskitähteen ti 25.4.2017 klo 18.00


Resposti 01/2017

VARUSTEITA

MAASTOTOIMINTAAN PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN VUOKRATTAVISSA OLEVAT VARUSTEET Jäsenten vuokrattavissa olevat varusteet ja vuokraushinnat: pirkanviesti.fi/maastotoiminta/vuokrattavia-varusteita/ Vuokra maksetaan etukäteen. Reserviläisjärjestön jäsenyys on todistettava, sillä tämä ei ole kaupallista toimintaa. Varaukset toimistolta ma–to klo 9–14, 040 725 7253 tai 03 212 7405.

Onko ylennyksesi unohtunut? Kiitoksia yhteydenotoista. Toisinaan aktiiviset jäsenet ottavat minuun yhteyttä tiedustellakseen, onko heillä mahdollisuus saada sotilasarvoonsa ylennys? TRES tekee jäsenistään ylennysesityksiä, joten tällaiset yhteydenotot ovat jopa toivottavia. Ylennysesityksen yhteydessä Puolustusvoimat saavat samalla tietoa jäsenemme nykyisestä elämäntilanteesta. Joskus ylennyksen esteenä saattavat olla vanhentuneet jäsentiedot. Jäsen saattaa olla koulutukseltaan opettaja, insinööri, laitosmies jne, mutta jäsenluettelossa lukee edelleen vanhaa tietoa esim. opiskelija. Useille jäsenille on kertynyt kertausharjoitusvuorokausia tai Maanpuolustuskoulutuksen kurssipäiviä. Ne pitää kuitenkin itse kirjata jäsenluetteloon, muutoin niitä ”ei ole”. Yhdistyksen jäsenluettelo on aina esillä, kun ylennysesityksiä laaditaan. Jos jäsenen tiedot ovat kuitenkin muuttuneet ja vanhentuneet, saattaa ylennysesitys jäädä tekemättä.

1 kpl puolijoukkueteltta varusteineen ............................. 40 € (kamiina, keskisalko, nurkkakepit, maakiilat, maavaate) 1 kpl kymppiteltta varusteineen (sissiteltan kokoinen) .... 20 € 1 kpl valmislaavu Penalaavu ............................................ 8 €

Pyydänkin jokaista jäsentä tarkistamaan omat jäsentietonsa ajan tasalle. Tämä käy helposti pirkanviesti.fi etusivulla olevan painikkeen Liity jäseneksi – muuta jäsentietojasi kautta. Omien tietojen päivittämien on tehty helpoksi. Samalla pitää korjata ajan tasalle omat sähköposti- ja puhelintiedot. Ylennysesityksiä laadittaessa pitää usein kysyä jäseneltä tarkistettuja tietoja. Vaikka yhdistys tekee mielellään ylennysesityksiä jäsenistään, se ei tarkoita automaattista ylennystä. Ylennyksestä päättää aina Puolustusvoimat omien tarpeidensa perusteella. Ylennyksen edellytyksenä ovat kuitenkin aina virheettömät taustatiedot. Jos ylennys askarruttaa, ota reilusti yhteyttä puheenjohtaja Matti Saloseen, puh. 040 779 1420 tai salosenmasa@email.com

1 kpl valmislaavu Jahti ..................................................... 8 € 5+4 kpl laavu 3x3 m (maastokuvio+vihreä) ...................... 5 € 7 kpl rinkka Savotta 1200 ............................................... 10 € 10 kpl keitin Trangia 25 ..................................................... 4 € 5 kpl keittimen talvipoltin Trangiaan (vuokrataan keittimen kanssa) 3 kpl kirves Fiskars 600 retki ............................................ 2 € 3 kpl kaarisaha retki ......................................................... 2 € 3 kpl vesiastia 20 l ............................................................ 2 € 4 kpl kenttälapio Fiskars ................................................... 2 € 8 kpl lumilapio Fiskars retki .............................................. 2 € 6 kpl iso lumilapio Fiskars ................................................ 2 € 22 paria sukset siteineen .................................................. 8 € Järvinen Lapponia ja Erä (210, 220, 225) 22 paria suksisauvat (iso sompa) (vuokrataan suksien kanssa) 2 paria lumikenkä Karhu (malli Alposet) ........................... 5 € 2+2 kpl ahkio (160 cm, 200 cm) ..................................... 10 € MPY-maastopukuja kurssikäyttöön, EI jotoksille ............. 7 €

Maanpuolustusterveisin

2 kpl naamioverkko .......................................................... 5 €

Matti Salonen

2 kpl isoja kioskitelttoja, ................................................. 30 € 4,20x4,30 m, seisomakorkeus, vaikka messukatoksiksi Lisäksi: 2 kpl 10 l teräskattila, 2 kpl lämpölaatikko, 2 kpl kaasupoltin, 2 kpl 11 kg kaasupullo. Varustelainat merkitään varauskirjaan. Varusteen lainaaja vastaa varusteen kunnosta. Varusteet on palautettava kuivina. Varusteiden rikkoutumisista on ehdottomasti ilmoitettava selvästi toimistolle.

VUOKRATTAVAT LEIRIVÄLINEPAJA-varusteet: Varastosta löytyy retkeilyvälineitä laidasta laitaan, muun muassa soppatykit, puolijoukkueteltat, lumikengät, ahkiot, kauhat ja kamiinat. Välineet kannattaa varata etukäteen soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Satakunnan lennosto avaa tukikohdan ovet yleisölle Perinteinen, avoimien ovienkin nimellä tunnettu tapahtuma, Sotilasilmailusta Ammatti järjestetään Satakunnan lennostossa tiistaina 16.5.2017. Tukikohdan ovet ovat tuolloin avoinna yleisölle klo 12–19.

Ohjelmassa on jälleen päätä huimaavia lentonäytöksiä, maanäytöksiä, varusmieskoulutuksen esittelyä, kalustoesittelyjä sekä paljon muuta mielenkiintoista. Tervetuloa!

Lista vuokrattavista tuotteista: www.etappi.info Viikonloppulainaukset: haku perjantaina ja palautus maanantaina Viikkolainaukset: haku perjantaina ja palautus viikon päästä maanantaina.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Sarvijaakonkatu 28 ja 30, 33540 Tampere Avoinna ma–pe klo 8.00–15.00 Puh. 010 231 2360

11


TULTA LIIKETOIMINTAAN!

facebook.com/oscarsoftware

Rynnäkkövoimaa ja huoltovarmuutta

SUOMALAISILLE YRITYKSILLE

Oscar Software Oy on suomalaisen liike-elämän asialla kotimaassa ja maailmalla. Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi parhaan liiketoiminta-alustan rautaisella ammattitaidollamme. Oscar Software on toteuttanut monipuolisia ratkaisuja teollisuuden, tukkukaupan, huollon ja palveluiden toimialoille. Oscarin liiketoimintaratkaisu kattaa toiminnanohjauksen lisäksi muun muassa erilaiset mobiiliratkaisut, verkkoliiketoiminnan, asiakkuudenhallinnan, verkkokaupan, BI-raportoinnin, vähittäismyynnin, palkka- sekä henkilöstöhallinnon - kaikki tarvittaessa modernina pilvipalveluna. Luotettavana kumppaninasi tuemme liiketoimintasi kehitystä. Tavoitteemme on sinun yrityksesi menestys.

Suomalaisia Oscar-menestystarinoita mm.:

www.oscar.fi | myynti@oscar.fi

Resposti 1/2017  

Tampereen Reserviläiset ry:n tiedotus- ja jäsenlehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you