Page 1

1

Pasi Jaskari

Portfoliotyรถskentely Maaliskuu 2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillisten aineiden pedagoginen koulutus


2

OPETTAJA PASI JASKARI

SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Jyväskylän ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU – Team Pohojanmaa –


3

OPPIMISTULOKSIA

O

lipa kerran melkoisen kokenut ambulanssikuski, usein myös ambulanssipojaksi kutsuttu, hieman alle viisikymppinen rauhallinen mies. Miehen mielessä oli jo pitkään pyörinyt ajatus. Voisinko minä jakaa kokemuksiani ja asennettani uusille sairasautonkuljettajille tai siis niille uusille perustasoisille ensihoitajille? Eräänä kauniina juhannuksenaluspäivänä tähän seikkailuun tarjoutui mahdollisuus ja rauhallinen mies lähti… Tuosta kauniista päivästä on kulunut noin yksi vuosi ja yhdeksän kuukautta. On tullut aika arvioida rauhallisen miehen ammatillisen opettajakoulutuksen aikana saavuttamia oppimistuloksia. Peilataan tuloksia ammatillisen opettajan osaamisen tavoitteisiin. Oppimisen ohjaaminen luonnistuu rauhalliselta mieheltä teorialuokassa, simulaatioympäristössä tai verkkoympäristöissä (Moodle ja Optima). Adobe Connect on tullut tutuksi opeopinnoissa ja varsinaisessa opettajan työssä. Toimintaympäristön kehittämisen osalta pedagoginen kehittämistyö puhuu puolestaan. Nyt rauhallisen miehen työpaikassa kaikkien lähihoitajakoulutuksen eri koulutusohjelmissa hyödynnetään simulaatioympäristöä ja simulaatiomenetelmää oppimisen ohjaamisessa sekä tukemisessa. Rauhallinen mies laittaa ajoittain opiskelijat puurtamaan päinsä. Ajoittain isojakin kokonaisuuksia toteutetaan projektityyppisesti. Esimerkkinä olkoon projekti, jossa lääkelaskujen sisäsuunnistusradan suunnittelu ja toteutus QR-koodeihin perustuen. Rauhallinen mies on siis tullut perin sinuksi mobiiliteknologian kanssa. Eikä tuntemattomaksi ole jääneet opettajuudessa Facebook, Twitter, WhatsApp, ISSUU, Instagram, Prezi ja Youtube. Rauhallinen mies kun keksi, että opettajan pitää olla siellä missä oppilaatkin. Rauhallinen mies aloittaa joskus tunnin sanomalla, että ottakaa kännykät esiin. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen osalta rauhallinen mies on harjaantunut verkostoitumaan tehokkaasti. Lisäksi rauhallinen mies osaa kuunnella hyvin, joten vuorovaikutus on helppoa kuin heinän tekeminen. Oppimispiirityöskentelyjen avulla on tapahtunut mielekästä verkostoitumista toisen alan oppimisen ohjaamisen ammattilaisiin. Vaikka rauhallinen mies näyttää edelleen rauhalliselta, niin hänen sisällään kuplii kivasti. Hän taitaa tiedostaa oppimisen ohjaamisen ammattilaisen yhden tärkeistä ominaisuuksista. Opettajankin tulee toteuttaa jatkuvaa oppimista elämässään. Niin tekee rauhallinen mieskin. Ettei vaan hänestä olisi tulossa tohtorismies. …sen pituinen se…


4

OPPIMISPROSESSI Opettajuuden oppimisprosessi alkoi henkisellä tasolla tarkalleen silloin, kun opintoihin hyväksytyksi tulemisen tieto saapui. Tällöin alkoi henkinen kasvu. Syyskuun 2013 alussa Jyväskylässä ensimmäisenä kontaktipäivänä ajatukset olivat sekavia, mutta tunnelma hyvä. Omien opiskelijoiden kuvaviesti piristi jännittävää oppimisprosessin ensimmäistä päivää kummasti. Tähän oli aivan pakko vastata kuvaviestillä JAMK:n mielenkiintoisesti toteutetusta oppimisympäristöstä. Kävin välitunnilla salaa kokeilemassa miltä tuntuisi olla älytaulua käyttävä opettaja. Ja se tuntui kivalta. Alussa pedagogiikkaan ja verkko-oppimiseen liittyvien asioiden osalta isoimman huomion vei oman reflektiopäiväkirjan toteutustapa. Erilaisten kokeilujen jälkeen omaksi reflektiopäiväkirjan toteuttamistavaksi nousi OneNote ohjelma. Erityisesti miellyin ohjelman helppokäyttöisyyteen kaikilla tietoteknisillä laitteilla. Lisäksi taipuisuus projektinhallintaan, nopeaan tallentamiseen, muistiinpanojen tekoon yms. ominaisuudet kestävän kehityksenkin näkökulmasta miellyttivät. Oppimispiirit perustettiin heti opintojen alussa. Oma Team Pohojanmaa oli erittäin toimiva oppimispiiri. Osa jäsenistä oli suorittanut valmiiksi kasvatustieteisiin liittyvät opinnot, mutta se ei haitannut mitenkään opintojen etenemistä. Kokoonnuimme säännöllisesti kerran viikossa. Jossain vaiheessa kasvatustieteilijät kokoontuivat myös omana ryhmänä ja joskus pidimme kaikki lomaa. Pitäähän tulevien opettajien lomankin pitämistä harjoitella. Yhteysväline opintopiirillä oli Adobe Connect, FB, Google Drive ja koulun sähköposti. Webinaarityöskentelyssa noin kerran kuukaudessa koko verkkopilottiryhmä pohti mitä ihmeellisimpiä asioita ja näkökulmia. Aiheet nousivat meidän oppijoiden tarpeista. Opintojen työstäminen jatkui monella rintamalla samanaikaisesti. Jokainen opeopiskelija sai kantaa itsestään huolta. Toki oppimispiiri luo mukavaa imua ryhmäläisiin, eikä opettajatkaan aivan unohtaneet meitä. ;) OneNote ohjelmaan alkoi kerääntymään mitä erilaisempia muistiinpanoja ja suunnitelmia. Projektin hallinta onnistui hienosti ko. ohjelmalla. Heti vuoden vaihduttua oli itselläni sellainen tilanteen haltuunotto. Tein tilannearvion opintojen vaiheesta ja tarkensin etenemisaikatauluani yms., eli oli HOPS:n päivityksen aika. Sehän oli tietysti tehty jo syksyllä.


5

Tilanteen haltuunoton jälkeen aloin tykittämään opintoja eteenpäin oikein todenteolla. Aikaisemmin aloittamani oppimisen ohjaamisen ja pedagogisen kehittämistyön suunnitelmat alkoivat elämään. Oman HOPS:n mukaisesti nämä kokonaisuudet elivät yhteistä elämää opinnoissani. Toteutin ryhmäsimulaatiot palautteineen ja sain aineistoa kehittämistyön raportin rakentamiseen. Keväällä samassa rytäkässä aloitin 10op vapaavalintaisena opiskeluna Itä-Suomen yliopiston ja opetushallituksen yhteistyössä toteutetun ”Oppiva koulu – muuttuva oppimaisema” kurssin. Oli erittäin hyvä, etten hätäillyt vapaavalintaisen kokonaisuuden kanssa ottamalla jonkun itselleni merkityksettömän kokonaisuuden. Muuttuvassa oppimaisemakoulussa oma näkemykseni juuri oppimaisemaan laajeni huomattavasti. Verkostoituminen ympäri Suomea luokanopettajien suuntaan oli erittäin miellyttävä kokemus. Itselle avautui aivan uskomattoman upeita näkökulmia ja ajatuksia miten, missä ja millä sitä oppimista tehdään. Opiskelu tapahtui tässäkin kokonaisuudessa verkossa – kuinkas muutenkaan. Kevään puolessa välissä alkoivat valmistelut opettajaopintojen päättämiseen. Viimeisten kirjallisten töiden, pohdintojen ja arviointien jälkeen koittivat loppukeskustelut. Vapaavalintaisesta todistus todistustenkäsittelyyn ja lopuksi toteamus – se oli siinä…

OSAAMISEN KEHITTYMINEN Ammatillisen opettajakoulutuksen aikana oma näkökulmani on kokenut uudelleen suuntautumisen. Tai oikeastaan suuntautuminen ja mielenkiinto ovat edelleen samat, mutta nyt näkökulmaan tuli uusi vivahde. Aikaisemmin katselin ensihoitoon, johtamiseen ja organisaatioihin. Nyt uutena vivahteena on näissä käyttäytyminen, toimiminen, oppiminen, muutos ja niiden kaikkien taustalla olevat asiat. Itseäni kiinnostaa kovasti esittää simulaatiopedagogiikan jälkipuinnissa tuttu kysymys miksi. Miksi tapahtuu sitä, mitä tapahtuu ja miten asiat olisivat muutettavissa haluttuun suuntaa ja muuttuvatko ne? Koen omaavani ammatillisten opettajaopintojen jälkeen huomattavasti aikaisempaa enemmän laaja-alaista näkökulmaa kehittämiselle ja tutkimiselle. Tietysti myös itse oppimisen ohjaamisen ammattilaiseksi kasvamista on tapahtunut. Koen tämän koulutuksen tuovan aikaisemmin hankittujen perustaitojen päälle erikoistumista oppimisen ohjaamisen kokonaisuuteen.


6

OMIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Asetin itselleni ammatillisen opettajakoulutuksen tavoitteiksi oppia itse oppimisen ohjaamista, kasvaa opettajuuteen sekä tulla tutuksi viimeisimpään sähköiseen oppimista tukevan teknologian kanssa sisältäen ohjelmat ja laitteet. Yksi oppimisen ohjaamisen haasteista tiesin itselläni olevan erilaiset oppijat ja heidän tukeminen. Saavutin kaikki asettamani tavoitteet. Erityisen tyytyväinen olin erilaisten ohjelmien ja laitteiden haltuun ottamisen sekä välittömästi omaan oppimisen ohjaamiseen mukaan ottamisen. Koen kasvaneeni ylpeäksi, mutta nöyräksi oppimisen ohjaamisen ammattilaiseksi.

Pasi Jaskari Rauhallinen mies, lehtori

Esittelyportfolio Pasi Jaskari 2014  

AMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu Esittelyportfolio 2014 Pasi Jaskari, Lehtori Seinäjoki

Advertisement