Page 1


Benvolguts sitgetans, benvolguts estiuejants, Vinyet Panyella Directora-Gerent

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

Us presentem el programa d’activitats culturals que des dels Museus de Sitges us hem preparat per a aquest estiu. Sitgestiu Cultural 2013 és, juntament amb La peça del mes, el programa més consolidat dels Museus de Sitges. Enguany en celebrem la XVI edició amb una oferta creixent d’activitats i d’espais. Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre us oferim un programa diversificat i per a tots els públics perquè gaudiu dels museus i del patrimoni cultural de Sitges: jazz, òpera, concerts musicals, tallers, sopars de lluna plena, visites guiades i una atractiva cartellera d’activitats programada per fer-vos passar un estiu entre l’art i el lleure. Perquè Sitges no és únicament sol i platja, sinó que és una vila que té les arts i la cultura com a part de la seva identitat i del seu imaginari. Benvinguts al Sitgestiu Cultural 2013!

Estimados conciudadanos, estimados veraneantes,

Os presentamos el programa de actividades culturales que desde Museus de Sitges os hemos preparado para este verano. Sitgestiu Cultural 2013 es, junto con La peça del mes, el programa más consolidado de Museus de Sitges. Este año celebramos la XVI edición con una oferta creciente tanto en actividades como en espacios. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre os ofrecemos un programa diversificado y para todos los públicos con el objetivo de que podáis disfrutar de los museos y el patrimonio cultural de Sitges: jazz, ópera, conciertos, talleres, cenas bajo la luna llena, visitas guiadas y una atractiva cartelera de actividades programada para que paséis un verano entre el arte y el ocio. Porque Sitges no es únicamente sol y playa, sino que es una villa donde las artes y la cultura forman parte de su identidad y su imaginario. Bienvenidos al Sitgestiu Cultural 2013!


Welcome Sitgetans, welcome summer vacationers,

We present to you the program of cultural activities that we here, at the Museums of Sitges, have prepared for you this summer. Sitgestiu Cultural 2013 is, along with La peça del mes, the Sitges Museums’ most consolidated program. This year we are celebrating the 16th edition with an ever-increasing number of activities and venues to offer you. From July 1st to September 30th, we will be offering you a diversified program intended for all audiences so you can enjoy Sitges’ museums and cultural heritage: jazz, opera, concerts, workshops, full moon dinners, guided tours and an attractive selection of activities programmed to spend a summer of art and leisure. Because Sitges is not just sun and sand, but also a Town where the arts and culture are an important part of its identity and its social imaginary. Welcome to Sitgestiu Cultural 2013!

Bienvenue SITGETANS, Bienvenue estivants,

Je vous présente le programme d’activités culturelles que le Musée de Sitges a préparé à votre intention pour cet été. Sitgestiu Cultural 2013 est, avec la La peça del mes, le programme le plus consolidé des Musées de Sitges. Cette année, nous en fêtons la XVIe édition, avec une offre croissante d’activités et d’espaces. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, nous vous proposons un programme diversifié et pour tous les publics, afin que vous profitiez des musées et du patrimoine culturel de Sitges : jazz, opéra, concerts musicaux, ateliers, dîners de pleine lune, visites guidées et une séduisante affiche d’activités programmées pour que vous passiez un été entre art et loisirs. Parce que Sitges n’est pas seulement soleil et plage, mais aussi une Ville où les arts et la culture font part de son identité et de son imaginaire. Bienvenus au Sitgestiu Cultural 2013 !


Música antiga Música antigua Early Music Musique ancienne

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ. Pg. Balmins, s/n 20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 93 894 29 69


8 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

19 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 2 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

Antoni Rossell Chanter m’estuet: El monestir, la cort, els goliards i el peregrinatge a l’Edat Mitjana: L’home medieval canta en totes les facetes de la seva vida quotidiana: en l’àmbit religiós, a les corts dels nobles, en el peregrinatge... Antoni Rossell ens proposa un itinerari musical pels diferents estaments socials medievals: El cant litúrgic de monjos i monestirs, les cançons trobadoresques d’Occitànica i de França, els cants goliardescos, i els cants que els peregrins europeus van poder sentir entre els segles XII i XIV tot al llarg del seu peregrinatge a Santiago de Compostel·la. Chanter m’estuet: El monasterio, la corte, los goliardos y el peregrinaje en la Edad Media: El hombre medieval canta en todas las facetas de su vida cotidiana: En el ámbito religioso, en las cortes de los nobles, en el peregrinaje... Antoni Rossell nos propone un itinerario musical por los distintos estamentos sociales medievales: El canto litúrgico de monjes y monasterios, las canciones trovadorescas de Occitania y Francia, los cantos goliardescos, y los cantos que los peregrinos europeos pudieron oír entre los siglos XII y XIV a lo largo de su peregrinaje a Santiago de Compostela. Chanter m’estuet: The monastery, the court, the Goliards and the pilgramage in the Middle Ages: Medieval man sings in all facets of his everyday life: In the religious sphere, in the nobles’ courts, during pilgramage... Antoni Rossell offers us a musical route through different medieval social classes: The liturgical chant of the monks and monasteries, the troubador-esque songs of Occitania and France, Goliard songs, and the songs from the 12th to the 14th century that a European pilgrim listened to all throughout his Pilgrimage to Santiago de Compostela. Chanter m’estuet : Le monastère, la cour, les goliards et le pèlerinage au Moyen-âge. L’homme médiéval chante toutes les facettes de sa vie quotidienne : dans le domaine religieux, aux cours des nobles, au pèlerinage... Antoni Rossell nous propose un itinéraire musical parmi les différentes classes sociales médiévales : le chant liturgique des moines et des monastères, les chants de troubadours d’Occitanie et de France, les chants des goliards, et ceux qu’un pèlerin européen pouvait entendre, du XII au XIVe, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.


MÚSICA ANTIGA | Música antigUa | Early Music | Musique ancienne

29 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

26 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 9 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

ADRIÀ GRANDIA Viola de roda. Un instrument mil·lenari i la música com a llenguatge a les mans d’Adrià Grandia, que reinterpreta els sons i les sensacions que ha recollit pels marges de molts camins. Viola de rueda. Un instrumento milenario y la música como lenguaje, en las manos de Adrià Grandia, que reinterpreta los sonidos y las sensaciones que ha recogido por los márgenes de muchos caminos. Hurdy Gurdy. A thousand-year old instrument and music as a language, in the hands of Adrià Grandia, who takes in and reinterprets the sounds and sensations he has picked up along the way down many different roads. Viole à roue. Un instrument millénaire et la musique comme langage, aux mains d’Adrià Grandia, qui a recueilli et réinterprète sons et sensations glanés sur les bords de nombreux chemins


20 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

17 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 7 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

Cum Cantico Xavier Pagès, baríton i Santiago Figueras, tiorba i guitarra barroca. Música del barroc, d’autors i del cançoner tradicional català, interpretades amb la veu d’un sol cantant, que afegeix tot el poder poètic d’un text, acompanyada d’un sol instrumentista, tot donant forma a una immensa riquesa de matisos. Xavier Pagès, barítono y Santiago Figueras, tiorba y guitarra barroca. Música del barroco, de autores y del cancionero tradicional catalán, interpretadas con la voz de un solo cantante, que aporta todo el poder poético de un texto, acompañado por un solo instrumentista, dando forma a una inmensa riqueza de matices. Xavier Pagès, baritone and Santiago Figueras, theorbo and Baroque guitar. Baroque music, by Catalan creators and from the traditional Catalan song-book, performed with the voice of a single vocalist, who contributes all the poetic strength of a text, accompanied by a single instrumentalist, together creating an immense wealth of nuances Xavier Pagès, baryton, et Santiago Figueras théorbe et guitare baroque. Musique baroque, musique d’auteurs et du chansonnier traditionnel catalan, interprétées par la voix d’un seul chanteur, qui y ajoute tout le pouvoir poétique d’un texte, accompagné d’un seul instrumentiste, avec pour résultat une immense richesse de nuances.


Orgue 15 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 12 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT L’ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT BARTOMEU I SANTA TECLA. Plaça del Baluard, s/n

4 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT SANTUARI DEL VINYET Passeig del Dr. Benaprés, 43

20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC) 93 894 29 69


CONCERTS D’ORGUE

Concerts d’orgue que ens permeten realitzar un viatge en el temps per gaudir de la exuberància de Bach o del Romanticisme. La Parròquia de Sant Bartomeu i Santa tecla i el Santuari del Vinyet, escenaris barrocs de gran vàlua patrimonial, enriqueixen aquesta vivència cultural.

CONCIERTOS DE ÓRGANO

Conciertos de órgano que nos permiten realizar un viaje en el tiempo para gozar de la exhuberancia de Bach o del Romanticismo. La Parroquia de Sant Bartomeu y Santa Tecla y la Santuario del Vinyet, escenarios barrocos de gran valor patrimonial, enriquecen esta experiencia cultural.

ORGAN CONCERTS

That allow us to take a trip back in time to enjoy the exuberance of Bach or of Romanticism. The Sant Bartomeu and Santa Tecla Parish Church and the Vinyet Chapel, Baroque venues of great patrimonial value, will both enrich this cultural experience.

CONCERTS D’ORGUE

Des concerts d’orgue qui nous propose à remonter le temps pour jouir de l’exubérance de Bach ou du Romantisme. La Paroisse de Sant Bartomeu et Santa Tecla, et le Sanctuaire du Vinyet, cadres baroques d’une grande valeur patrimoniale, enrichissent cette expérience culturelle.


Música i Art Contemporani Música y arte contemporáneo Music and contemporary art Musique et art contemporain

FUNDACIÓ STÄMPFLI-ART CONTEMPORANI Pl. de l’Ajuntament, 13 20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC) 93 894 29 69


13 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

SOMA CLUB Galdric Bover, Jacob Serra, Gerard Feliu i Iu Bover. Delicades línies de guitarra i melodioses lletres: una forma senzilla de fer i compartir música en un dels escenaris artístics més avantguardistes de la vila de Sitges. Galdric Bover, Jacob Serra, Gerard Feliu e Iu Bover. Delicadas líneas de guitarra y melodiosas letras: una forma sencilla de hacer y compartir música en uno de los escenarios artísticos más vanguardista de la villa de Sitges. Galdric Bover, Jacob Serra, Gerard Feliu and Iu Bover. Delicate guitar lines and melodious lyrics: a simple way to create and share music at one of the most avant-garde artistic venues in the town of Sitges. Galdric Bover, Jacob Serra, Gerard Feliu et Iu Bover. De subtiles lignes de guitare et de mélodieuses paroles : une façon simple de faire de la musique et de la partager dans l’un des cadres artistiques les plus avant-gardistes de la ville de Sitges.

27 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 10 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT

ARENA Y AGUA Glòria Freixas, veu i teclats i Carlos Luprián, guitarra. Melodies del món, música càlida d’autor amb arrels que beuen de la música clàssica i el jazz. Glòria Freixas, voz y teclados y Carlos Luprián, guitarra. Melodías del mundo, música cálida de autor cuyas raíces beben de la música clásica y el jazz. Glòria Freixas, voice and keyboards, and Carlos Luprián, guitar. Melodies of the world, warm singer-songwriter music, with roots that drink from both classic and jazz music. Glòria Freixas, voix et claviers, et Carlos Luprián, guitare. Mélodies du monde, chaleureuse musique d’auteur, dont les racines se nourrissent de la musique classique et du jazz.


Jazz 2, 9, 16 , 23, 30 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 6, 13, 20, 27 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 3,10 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS C/ Sant Gaudenci, 1 20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC) 93 894 29 69


JAZZ AL JARDÍ DEL ROMÀNTIC

RETRIO, Òscar Ferret (piano), Joan Pinós (contrabaix), i Josep “Pinyu” Martí (bateria). Una visió molt particular de les composicions musicals que formen part de la cultura popular de Sitges, com ara els balls de Festa Major i les obres de compositors com ara Enric Morera, Gabriel Pallarès o Manel Torrens..., tot amb diferents ritmes que van del jazz i el swing fins a la música tradicional.

JAZZ EN EL JARDÍN DEL ROMÀNTIC

RETRIO, Òscar Ferret (piano), Joan Pinós (contrabajo), y Josep “Pinyu” Martí (batería). Una visión muy particular de las composiciones musicales que forman parte de la cultura popular de Sitges, como son los bailes de Festa Major y las obras de compositores como Enric Morera, Gabriel Pallarès o Manel Torrens..., amenizado con diferentes ritmos que van del jazz y el swing hasta la música tradicional.

JAZZ IN THE ROMÀNTIC GARDEN

RETRIO, Òscar Ferret (piano), Joan Pinós (double bass), and Josep “Pinyu” Martí (drums). A very particular vision of the musical compositions that are a part of Sitges’ folk culture, like the Festa Major or the main festival dances and works by composers like Enric Morera, Gabriel Pallarès or Manel Torrens... all with different rhythms that range from jazz and swing to traditional music.

JAZZ AU JARDIN DU MUSÉE ROMÀNTIC

RETRIO, Òscar Ferret (piano), Joan Pinós (contrebasse), et Josep “Pinyu” Martí (batterie). Une vision très particulière des compositions musicales qui font partie de la culture populaire de Sitges, notamment les danses de la Fête de la Ville et les oeuvres de compositeurs tels qu’Enric Morera, Gabriel Pallarès ou Manel Torrens... avec différents rythmes allant du jazz et du swing à la musique traditionnelle.


Concerts de Corda

Conciertos de Cuerda String Concerts Concerts d’instruments à cordes

20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC) 93 894 29 69


10, 24 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

7, 28 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT PALAU DE MARICEL. C/ Fonollar, s/n

ConcertS D’Arpa

Caterina del Cerro. Un passeig musical des del Barroc fins a la música del s.XIX a través de les melodies evocades per l’arpa. Un programa amb obres de Haendel, Debussy, Brochsa, Dussek o Hasselmans.

CONCIERTOS DE ARPA

Caterina del Cerro. Un paseo musical desde el Barroco hasta la música del siglo XIX a través de las melodías evocadas por la arpa. Un programa con obras de Haendel, Debussy, Brochsa, Dussek o Hasselmans.

HARP CONCERTS

Caterina del Cerro. A musical journey from Baroque to 19th century music through the melodies evoked by the harp. A program including pieces by Haendel, Debussy, Brochsa, Dussek or Hasselmans.

CONCERTS de HARPE

Caterina del Cerro. Une promenade musicale du baroque à la musique du XIXe siècle, au travers de mélodies évoquées par la harpe. Au programme, des œuvres d’Haendel, de Debussy, Brochsa, Dussek ou Hasselmans.


CONCERTS DE CORDA | CONCIERTOS DE CUERDA | String Concerts Concerts d’instruments à cordes

GUITARRA SOLISTA

GUITARRA SOLISTA - GUITAR SOLOIST - Guitariste soliste Juan Mario Cuéllar

3 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

4 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS. C/ Sant Gaudenci, 1

31 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET PALAU DE MARICEL. C/ Fonollar, s/n

DUO DE GUITARRES

DÚO DE GUITARRAS - GUITAR DUET - Duo de guitares Montserrat Mitjans i Juan Mario Cuéllar

17 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET PALAU DE MARICEL. C/ Fonollar, s/n

Piano i guitarra

PIANO Y GUITARRA - PIANO AND GUITAR - Piano et guitare Andrés Gil, piano i Juan Mario Cuéllar, guitarra

14 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT PALAU DE MARICEL. C/ Fonollar, s/n


Des de dos emblemàtics escenaris sitgetans, el Museu Romàntic i el Palau de Maricel, a la vora d’una Mar Mediterrània, us proposem un recorregut musical amb la guitarra. Us convidem a viatjar i a escoltar aquests sons que ens van llegar els nostres avantpassats i que, juntament amb creacions actuals, donen forma a aquesta proposta musical. Bon viatge! Desde dos emblemáticos escenarios sitgetanos, el Museu Romàntic y el Palau de Maricel, a orillas de un Mar Mediterráneo que en esta época rebosa luz, os proponemos un recorrido musical con la guitarra. Os invitamos a viajar y escuchar estos sonidos que nos legaron nuestros antepasados y que, junto a creaciones más actuales, dan forma a esta propuesta musical. Buen viaje! From two emblematic Sitges venues: The Romantic Museum and the Maricel Palace by a Mediterranean Sea that is full of light this time of year, we offer you a musical journey on the guitar. We invite you to travel and listen to these sounds that were passed down to us by our ancestors and which, along with present-day creators, make up this musical project. Bon voyage! Dans deux des cadres emblématiques de Sitges : le Musée Romantique et le Palais de Maricel, au bord d’une Mer Méditerranée qui n’est que lumière à cette époque de l’année, nous vous proposons une promenade musicale autour de la guitare. Nous vous invitons à voyager et à écouter les sonorités que nous ont léguées nos ancêtres, et qui, grâce à des compositeurs actuels, forment cette proposition musicale. Bon voyage !


Palau de Maricel 4, 18, 25 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 1, 8, 15, 29 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 5 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE PALAU DE MARICEL. C/ Fonollar, s/n 20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC) 93 894 29 69


VISITA AL PALAU de MARICEL AMB CASTANYOLES I CAVA

Una experiència per admirar la bellesa del Palau de Maricel. La visita culmina amb música de Georges Bizet i Isaac Albéniz, entre d’altres, amb l’acompanyament de castanyoles i una copa de cava. Per: AGIS (visita); Silvia Baqués i Vanessa Tello (castanyoles)

Visita al Palau DE Maricel con castañuelas y cava

Una experiencia para admirar la belleza del Palau de Maricel. La visita culmina con música de Georges Bizet e Isaac Albéniz, entre otros, con acompañamiento de castañuelas y una copa de cava. Por: AGIS (visita); Silvia Baqués y Vanessa Tello (castañuelas)

TOUR OF THE MARICEL PALACE WITH CASTANETS AND CAVA

An experience to admire the beauty of the Maricel Palace. The tour culminates in music by Georges Bizet and Isaac Albéniz, among others, accompanied by castanets and a glass of cava. Tour by: AGIS; Silvia Baqués and Vanessa Tello (castanets)

VISITE du PALAU de MARICEL avec castagnettes et cava

Une expérience pour admirer la beauté du Palais de Maricel. La visite se termine en musique sur des œuvres de Georges Bizet et d’Isaac Albéniz entre autres, accompagnées par des castagnettes et une coupe de cava. Par : AGIS (visite) ; Silvia Baqués et Vanessa Tello (castagnettes)


Òpera Opera 5, 12, 19, 26 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 2, 9, 16, 30 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 6 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS C/ Sant Gaudenci, 1 20 h / 8 pm 10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC) 93 894 29 69


ÒPERA A LA FRESCA

Òpera al Romàntic: Carmen, La traviata, Il barbiere di Siviglia... Una vetllada d’òpera als jardins de la casa Llopis ens trasllada a la vida d’una família benestant de l’època romàntica, entorn ideal per deixar-se portar per la música, al capvespre..., tot assaborint una fresca i bombollejant copa de cava. OPERAILICA, Griselda Ramon, Charo Picazo, Natasha Tupin, sopranos; Mariel Aguilar, mezzosoprano; Carlos Cremades, Pedro Calavia, tenors; Lucas Groppo, Joan Sebastià Colomer, Fernando Álvarez, barítons.

ÓPERA AL AIRE LIBRE

Ópera en el Romàntic: Carmen, La traviata, Il barbiere di Siviglia.... Una velada de ópera en los jardines de la casa Llopis nos traslada a la vida de una familia acomodada de la época romántica, entorno ideal para dejarse llevar por la música, al anochecer..., mientras se saborea una fresca y burbujeante copa de cava. OPERAILICA, Griselda Ramon, Charo Picazo, Natasha Tupin, sopranos; Mariel Aguilar, mezzosoprano; Carlos Cremades, Pedro Calavia, tenores; Lucas Groppo, Joan Sebastià Colomer, Fernando Álvarez, barítonos.

OUTDOOR OPERA

Opera at the Romàntic: Carmen, La traviata, Il barbiere di Siviglia.... An evening of Opera in the Llopis House gardens transports us to the life of a well-to-do family from the Romantic era, an ideal setting to let yourself be carried away by the music, at dusk... while sipping a cool, bubbly glass of cava. Performed by: OPERAILICA, Griselda Ramon, Charo Picazo, Natasha Tupin, sopranos; Mariel Aguilar, mezzosoprano; Carlos Cremades, Pedro Calavia, tenors; Lucas Groppo, Joan Sebastià Colomer, Fernando Álvarez, baritones.

OPÉRA À LA FRAÎCHE

Opéra au Musée Romantique: Carmen, La traviata, Il barbiere di Siviglia... Une soirée d’opéra dans les jardins de la Maison Llopis nous renverra à la vie d’une famille aisée de l’époque romantique, cadre idéal pour se laisser porter par la musique, le crépuscule... tout en dégustant une coupe de cava pétillant et frais. OPERAILICA, Griselda Ramon, Charo Picazo, Natasha Tupin, sopranos; Mariel Aguilar, mezzo-soprano; Carlos Cremades, Pedro Calavia, ténors; Lucas Groppo, Joan Sebastià Colomer, Fernando Álvarez, barytons.


ÒPERA DE BUTXACA | óPERA DE BOLSILLO POCKET opera | Opéra de poche

Rigoletto, de GIUSEPPE VERDI

7, 28 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 4, 11 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT SALÓ D’OR. PALAU DE MARICEL C/ Fonollar, s/n

20 h / 8 pm 15€ | 7,5€ 24€ (Rigoletto + La Bohème) 10€ (Club TR3SC) Entrades numerades | Entradas numeradas Numbered tickets | Places numérotées

93 894 29 69


Basada en la novel·la de Víctor Hugo, Le Roi s’amuse, Giuseppe Verdi va escriure Rigoletto, la tragèdia del bufó de la Cort de Màntua. Amb el nom que Verdi va pensar per a la primera representació, La maledizione, Operaílica presenta una versió de butxaca d’una de les òperes més famoses del repertori líric universal. Envoltat per l’ambient màgic del Palau de Maricel i a través de les veus dels cantants, el públic podrà endinsar-se en sentiments com l’amor, la por, la venjança o la compassió que viuen els seus protagonistes de l’època. Se servirà una copa de cava. Actuació d’Operaílica. Basada en la novela de Víctor Hugo Le Roi s’amuse, Giuseppe Verdi escribió Rigoletto, la tragedia del bufón de la Corte de Mantua. Con el nombre que Verdi pensó para la primera representación, La maledizione, Operaílica presenta una versión de bolsillo de una de las óperas más famosas del repertorio lírico universal. En el ambiente mágico del Palau de Maricel y a través de las voces de los cantantes, el público podrá sumergirse en sentimientos como el amor, el miedo, la venganza o la compasión que viven sus protagonistas de la época. Se servirá una copa de cava. Actuación de Operaílica. Based on Víctor Hugo’s novel Le Roi s’amuse, Giuseppe Verdi wrote Rigoletto, the tragedy of the jester from the Court of Mantua. With the name Verdi came up with for the first performance, La maledizione, Operailica presents a pocket version of one of the most famous operas in the universal lyrical repertoire. Cloaked in the magical atmosphere of the Maricel Palace and through the voices of the singers, the audience will be able to journey though feelings like the love, fear, vengeance or compassion the protagonists of this era experienced. Includes a glass of cava. Performed by Operaílica. D’après la pièce de Victor Hugo Le Roi s’amuse, Giuseppe Verdi a écrit Rigoletto, la tragédie du bouffon de la Cour de Mantoue. Sous le titre que Verdi avait imaginé pour la première représentation, La maledizione, Operailica présente une version de poche d’un des plus célèbres opéras du répertoire lyrique universel. Avec pour cadre l’atmosphère magique du Palais de Maricel, et grâce aux voix des chanteurs, le public pourra se pénétrer de sentiments tels que l’amour, la peur, la vengeance ou la compassion, vécus par les protagonistes de l’époque. Une coupe de cava sera offerte. Par Operaílica.


ÒPERA DE BUTXACA | óPERA DE BOLSILLO POCKET opera | Opéra de poche

La Bohème, DE GIACOMO PUCCINI

14, 21 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 18, 25 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT

SALÓ D’OR. PALAU DE MARICEL C/ Fonollar, s/n

20 h / 8 pm

15€ | 7,5€ 24€ (La Bohème + Rigoletto) 10€ (Club TR3SC) Entrades numerades | Entradas numeradas Numbered tickets | Places numérotées

93 894 29 69


La pobresa i el fred no impedeixen als bohemis Rodolfo (poeta), Marcello (pintor), Colline (filòsof) i Schaunard (músic) gaudir de la vida i de París. Els amors de Marcello amb Musetta i, sobretot, de Rodolfo amb la seva veïna Mimi faran que la crua realitat irrompi en les seves vides i clogui una joventut que ja no podrà tornar mai més. Era l’òpera preferida de l’artista Santiago Rusiñol (1861-1931), que, amb Ramon Casas i Miquel Utrillo, va viure la bohèmia del Montmartre entre 1889 i 1893. Actuació d’Operaílica. La pobreza y el frío no impiden a los bohemios Rodolfo (poeta), Marcello (pintor), Colline (filósofo) y Schaunard (músico) gozar de la vida y de París. Los amores de Marcello con Musetta y, sobre todo, de Rodolfo con su vecina Mimi harán que la cruda realidad irrumpa en sus vidas y cierre una juventud que ya jamás podrá volver. Era la ópera favorita del artista Santiago Rusiñol (1861-1931), que junto a Ramon Casas y Miquel Utrillo vivió la bohemia del Montmartre entre 1889 y 1893. Actuación de Operaílica. Poverty and the cold don’t stop bohemians Rodolfo (poet), Marcello (painter), Colline (philosopher) and Schaunard (musician) from enjoying life and Paris. Marcello’s love affair with Musetta and, especially, Rodolfo’s with his neighbor Mimi will cause grim reality to invade their lives and put an end to a youth that will never return again. This was the favorite opera of artist Santiago Rusiñol (1861-1931) who, along with Ramon Casas and Miquel Utrillo, lived the bohemian life of Montmartre between 1889 and 1893. Performed by Operaílica. La pauvreté et le froid n’empêchent pas les bohèmes Rodolfo (poète), Marcello (peintre), Colline (philosophe) et Schaunard (musicien) de profiter de la vie et de Paris. À la faveur des amours de Marcello avec Musetta et, surtout, de Rodolfo avec sa voisine Mimi, la cruelle réalité fera irruption dans leurs vies et mettra fin à une jeunesse qui jamais plus ne reviendra.C’était l’opéra préféré de l’artiste Santiago Rusiñol (1861-1931), qui, avec Ramon Casas et Miquel Utrillo, avait vécu la bohème à Montmartre, entre 1889 et 1893). Par Operaílica.


Nits al Palau

Les terrasses noucentistes del Palau de Maricel seran l’escenari per viure una experiència única. La vetllada comença amb una visita guiada per conèixer l’edifici, una de les joies arquitectòniques del Noucentisme a Sitges, construït entre 1912 i 1917 per l’enginyer i crític d’art Miquel Utrillo (1861-1934) per al magnat i col·leccionista d’art nord-americà Charles Deering (1852-1927).

Noches en el PalaU

Las terrazas novecentistas del palau de Maricel seran el escenario para vivir una experiencia única. La velada empieza con una visita guiada para conocer el edificio, una de las joyas arquitectónicas del Noucentisme en Sitges, construído entre 1912 y 1917 por el ingeniero y crítico de arte Miquel Utrillo (1861-1934) para el magnate y coleccionista de arte norteamericano Charles Deering (1852-1927).

Palace Nights

The Maricel Palace’s noucentistes terraces will be the venue for a unique experience. The evening begins with a guided tour to get to know the building, one of the architectural gems of Noucentisme in the town of Sitges, built beetween 1912 and 1917 by the engineer and art critic Miquel Utrillo (1861-1934) for the magnate and art collector the North American Charles Deering (1852-1927).

Nuits au Palais

Le terrasses noucentistes du Palais de Maricel seront le cadre d’une expérience unique. La soirée débute par une visite guidée afin de connâitre le bâtiment, l’un des joyaux de l’architecture Noucentista de Sitges. Oeuvre conçue et edifié entre 1912 et 1917 par l’ingénieur et critique d’art Miquell Utrillo (1861-1927) pour le magnat et collectionneur d’art nord-américain Charles Deering (1852-1927).

PALAU DE MARICEL. C/ Fonollar, s/n

673 100 123 (de dilluns a divendres de 9.30h a 18h) nitsalpalau@gmail.com En cas de mal temps l’organització es reserva el dret de passar l’activitat al Saló d’Or. En cas d’anul·lació de menys de 36h no es retornarà el preu de l’entrada. Aforament mínim 30 places. En caso de mal tiempo, la organización se reserva el derecho de pasar el evento al Saló d’Or. En caso de anulación de menos de 36h no se retornará el precio de la entrada. Aforo mínimo 30 plazas. In the event of bad weather, the organization reserves to right to move event to the Saló d’Or. In the case of cancellation less than 36h before the event, the price of the ticket will not be reimbursed. Minimum 30 people. En cas de mauvais temps, l’organisation se réserve le droit de tenir le événement dans le Salon d’Or. En cas d’annulation intervenant moins de 36 h avant l’événement, le prix du billet ne sera pas remboursé. Capacité minimale : 30 places.


NITS AL PALAU | Noches en el PalAU | Palace Nights | Nuits au Palais

6 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 3, 31 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 7 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

21-23 h 40€ 9-11 pm

BLUE MOON Visita nocturna amb copa de cava i degustació al Claustre amb música en viu. Catering Grup Matas Arnalot. Gin 9 de Mascaró. Visita nocturna con copa de cava y degustación en el Claustro con música en vivo. Catering Grup Matas Arnalot. Gin 9 de Mascaró. Nighttime tour enjoying a glass of cava and food tasting in the Cloister with live music. Catering Grup Matas Arnalot. Mascaró’s Gin 9. Visite nocturne avec coupe de cava et dégustation dans le Cloître, au son de la musique classique en live. Catering Grup Matas Arnalot. Gin 9 de Mascaró.


22 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 21 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 19 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE 20-23.30 h 8-11.30 pm

60€

SOPARS DE LLUNA PLENA

Visita al Palau de Maricel · Copa de cava de benvinguda Sopar a les terrasses · Gin al Claustre · Música en viu Catering Grup Matas Arnalot. Cava Elyssia Pinot Noir de Freixenet. Gin 9 de Mascaró. Música en viu: Arena y Agua.

CENAS DE LUNA LLENA

Visita al Palau de Maricel · Copa de cava de bienvenida Cena en las terrazas · Gin en el Claustro · Música en vivo Catering Grup Matas Arnalot. Gin 9 de Mascaró. Cava Elyssia Pinot Noir de Freixenet. Música en vivo: Arena y Agua.

Full moon dinners

Tour of the Maricel Palace · Welcome glass of cava Dinner on the terraces · Gin in the Cloister· Live music Catering Grup Matas Arnalot. Freixenet’s Cava Elyssia Pinot Noir. Mascaró’s Gin 9. Live music: Arena y Agua.

Dîners de pleine lune

Visite du Palau de Maricel · Coupe de cava de bienvenue Dîner sur les terrasses · Gin dans le Cloître · Musique live Catering Grup Matas Arnalot. Gin 9 de Mascaró. Cava Elyssia Pinot Noir de Freixenet. Musique live : Arena y Agua.


Disfruta de un consumo Responsable, 40ยบ


EXPOSICIÓ TEMPORAl · EXPOSICIÓN TEMPORAl Temporary exhibit · exposition temporaire

Cinetik !

FUNDACIÓ STÄMPFLI-ART CONTEMPORANI Pl. de l’Ajuntament, 13 3,5€ | 2€ | 6,5€

VISITES GUIADES Diumenges, 12h (del 7 de juliol fins el 15 de setembre) VISITAS GUIADAS Domingos, 13h (del 7 de junio hasta el 15 de septiembre) Guided tour in english | Visites guidées en français 93 894 29 69


Cinetik ! presenta un recorregut per l’art òptic i luminocinètic de la mà de tretze artistes de diferents generacions i de sòlida trajectòria i representativitat dins d’aquest moviment. La mostra està organitzada per la Fundació Stämpfli amb la col·laboració dels Museus de Sitges i del Grand Palais de París, que també presenta fins el 22 de juliol Dynamo, una àmplia mostra sobre el luminocinetisme. Cinetik ! presenta un recorrido por el arte óptico y lumino-cinético de la mano de trece artistas de diferentes generaciones y de sólida trayectoria y representatividad dentro de este movimiento. La muestra está organizada por la Fundación Stämpfli con la colaboración de Museus de Sitges y del Grand Palais de París, que, a su vez, presenta hasta el 22 de julio Dynamo, una amplia muestra sobre el luminocinetismo. Cinetik ! presents a journey through lumino-kinetic and op art guided by thirteen artists from different generations with solid careers and representing this movement. The show is organized by the Stämpfli Foundation with the collaboration of the Museums of Sitges and the Grand Palais de Paris, which is presenting the show Dynamo until July 22nd, a comprehensive exhibit on lumino-kinetics. Cinetik ! présente un parcours au gré de l’art optique et luminocinétique, avec treize artistes de différentes générations à la trajectoire confirmée et représentative de ce mouvement. L’exposition est organisée par la Fondation Stämpfli avec la collaboration des Musées de Sitges et du Grand Palais de Paris, qui présente jusqu’au 22 juillet Dynamo, une vaste rétrospective sur le luminocinétisme.


Tallers Talleres familiares Family workshops Ateliers familiaux

4, 11, 18, 25 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET 1, 8 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 7 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

ART EN MOVIMENT!

Un taller familiar on podrem crear efectes visuals a través de les formes i els colors que veurem a partir d’obres d’artistes com Luis Tomasello o Antonio Asís. Un taller familiar en el que podremos crear efectos visuales a través de las formas y los colores que veremos a partir de obras de artistas como Luis Tomasello o Antonio Asís. A family workshop where we can create visual effects through the shapes and colors seen in works by Luis Tomasello or Antonio Asís. Un atelier familial où l’on peut créer des effets visuels par le biais des formes et des couleurs, et à partir d’œuvres telles que celles de Luis Tomasello ou d’Antonio Asís.


familiars

FUNDACIÓ STÄMPFLI-ART CONTEMPORANI Pl. de l’Ajuntament, 13

11 h / 11 am

3€ | 2€

93 894 29 69

22 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT 21 / SETEMBRE - SEPTIEMBRE -SEPTEMBER - SEPTEMBRE

TOMEUS I TECLETES

Taller de galetes. En aquest taller prepararem unes delicioses galetes amb les imatges més emblemàtiques de la Festa Major per celebrar el dia de Sant Bartomeu i Santa Tercla. Dolses galetes decorades amb sucre glass, fondant i altres gustos de diferents colors. Tot de la mà d’una experta en galetes! Taller de galletas. En este taller prepararemos unas deliciosas galletas con las imágenes más emblemáticas de la Fiesta Mayor para celebrar el día de Sant Bartomeu y Santa Tecla. Dulces galletas decoradas con azúcar glas, fondant y otros sabores de distintos colores. ¡Todo ello de la mano de una experta en galletas! Cookies workshop. In this workshop we will prepare delicious cookies using the most emblematic images of Festa Major, the main festival, to celebrate Sant Bartomeu and Santa Tecla Day. Sweet cookies decorated with confectioner’s sugar, pastry fondant and other flavors and different colors. All guided by a cookie expert! Ateliers de biscuits. Dans le cadre de cet atelier, nous préparerons de succulents biscuits avec les images les plus représentatives de la Fête de la Ville, afin de célébrer le jour de Sant Bartomeu et Santa Tecla. Biscuits saupoudrés de sucre glace, décorés de fondant, autres parfums et différentes couleurs. Dirigé par une experte des biscuits !


ALTRES ACTIVITATS CONFERÈNCIA

CIÈNCIA I POESIA DE L’ART CINÈTIC: VELOCITAT, POTÈNCIA, TURBULÈNCIA I CAOS A càrrec de David Jou

18 / JULIOL - JULIO - JULY - JUILLET

FUNDACIÓ STÄMPFLI-ART CONTEMPORANI Pl. de l’Ajuntament, 13

19 h / 7 pm

GRATUÏT / GRATIS / FREE

VISITA I CONCERT

Festivitat de la MARE DE DÉU del Vinyet VISITA GUIADA CONCERT

A càrrec d’AGISitges A càrrec de Jonatan Carbó (orgue) 19 h / 7 pm

20 h / 8 pm

4 / AGOST - AGOSTO - AUGUST - AOÛT SANTUARI DEL VINYET Passeig del Dr. Benaprés, 43

10€ | 7€ | 5€ 24€ (Familiar | 3 Activitats) 8€ (Club TR3SC)

Reserva prèvia: 93 894 29 69


LA PEÇA DEL MES Divendres, 26 de juliol, 19h

Divendres, 30 d’agost, 19h

Atmosphère chromoplastique nº 992, de Luís Tomasello (2011) A càrrec de Ferran Martí nezSancho Fundació Stämpfli-Art Contemporani

La Festa Major de Sitges. Plafó de rajoles de ceràmica dibuixat per Lola Anglada. (1970) Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges A càrrec de Joan Duran Museu Romàntic Can Llopis


JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI Divendres, 27 de setembre, 19h PRESENTACIÓ DE LA PEÇA DEL MES Nina de porcellana de la marca francesa Jumeau, c. 1872 A càrrec de Silvia Ventosa. Museu Romàntic Can Llopis

Dissabte, 28 de setembre, 18h EL SECRET DE LES NINES Visita guiada al Museu Romàntic per a nens i nenes Museu Romàntic Can Llopis Dissabte, 28 de setembre, 20.30h VISITA GUIADA A LA PARRÒQUIA I PUJADA AL CAMPANAR Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla Diumenge, 29 de setembre JORNADA DE PORTES OBERTES Museu Romàntic Can Llopis Fundació Stämpfli - Art Contemporani Diumenge, 29 de setembre, 19h CONCERT PERCUSSIÓ CONTEMPORANIA A càrrec de Carme Garrigó Fundació Stämpfli–Art Contemporani Consulteu el programa definitiu de les Jornades Europees del Patrimoni 2013 a www.museusdesitges.cat Totes les activitats seran gratuïtes, prèvia reserva.

Amb el suport de Joventuts Musicals de Sitges


BOLSA - BAG - BOLSA


INFORMACIÓ TELEFÒNICA

Dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h Diumenges i festius:de 10 a 15 h Martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 h Domingos y festivos, de 10 a 15 h Tuesday to Saturday, 10 am to 2 pm and 4 pm to 8 pm. Sunday and Holidays, 10 am to 3 pm. Du mardi au samedi, de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h Dimanches et jours fériés, de 10 h à 15 h 93 894 29 69 / 93 894 03 64

RESERVES NITS AL PALAU

RESERVAS NOCHES EN EL PALAU | PALACE NIGHTS RESERVATIONS RÉSERVATIONS DE NUITS AU PALAIS 673 100 123 nitsalpalau@gmail.com De dilluns a divendres de 9.30 a 18h De lunes a viernes de 9:30h a 18h Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h

VENDA ANTICIPADA

VENTA ANTICIPADA | TICKET SALES | VENTE DE BILLETS Museu Romàntic, Fundació Stämpfli - Art Contemporani Oficina de Turisme i 1h abans de cada actuació. www.tresc.cat (entrades amb descompte pels socis del Club TR3SC) NOTA IMPORTANT | NOTA IMPORTANT | IMPORTANT NOTE | NOTA IMPORTANT 19.15h Recollida d’entrades reservades. 19.30h Hora d’entrada. 30’ abans es perdrà el dret de reserva. 19:15h Recogida de entradas reservadas. 19:30h Hora de entrada. 30’ antes se perderá el derecho de reserva. 7:15 pm Pickup tickets reserved in advance. 7:30 pm Doors open. Right of reservation expires 30’ before start. 19 h 15 Retrait des billets réservés. 19 h 30 Heure d’entrée. Le droit de réservation est perdu 30 minutes avant la représentation.


PALAU DE MARICEL C/ Fonollar, s/n 93 894 03 64

MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS

C/ Sant Gaudenci, 1 93 894 29 69 De dimarts a dissabte: de 10 a 14h i de 16 a 20h Diumenges i festius: de 10 a 15h Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h Domingos y festivos, de 10 a 15 h Tuesday to Saturday, 10 am to 2 pm and 4 pm to 8 pm Sunday and Holidays, 10 am to 3 pm Du mardi au samedi, de 10 h à 14 heures et de 16 à 20 heures Dimanches et jours fériés, de 10 à 15 heures

FUNDACIÓ STÄMPFLI - ART CONTEMPORANI

Pl. Ajuntament, 13 93 894 07 06 Dijous i divendres: de 16 a 20h. Dissabte: de 10 a 14h i de 16 a 20h Diumenges i festius: de 10 a 15h Jueves y viernes: de 16 a 20 h. Sábado: de 10 a 14 horas y de 16 a 20 h. Domingo y festivos: De 10 a 15 h Thursday and Friday: 4 pm to 8 pm. Saturday: 10 am to 2 pm and 4 pm to 8 pm. Sunday and Holidays: 10 am to 3 pm Jeudis et vendredis : de 16 h à 20 h. Samedis : de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h. Dimanches et jours fériés : de 10 h à 15 h

L’ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT BARTOMEU I SANTA TECLA Plaça del Baluard, s/n

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ Passeig de Balmins, s/n

SANTUARI DEL VINYET

Passeig del Dr. Benaprés, 43


PLANELL D’UBICACIÓ | PLANO DE UBICAIÓN | MAP | PLAN DE SITUATION


INFORMACIÓ I RESERVES

93 894 29 69 / 93 894 03 64

RESERVES NITS Al PAlAU 673 100 123 nitsalpalau@gmail.com

w w w.museu s des itges. c at

PRODUCCIÓ:

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Sitgestiu Cultural 2013  
Sitgestiu Cultural 2013  

Museus, Jazz, Òperes, Concerts, Sopars, Tallers, Visites guiades, Exposicions

Advertisement