Page 1
STEUNKAART n

lede s r u u t s e b p bij alle

Te koo

5

€ T R A A K L E D N WA NAAR T E O V TE EUVEL H N E P SCHER SSEM KORTE

ALKEN

6,5 km

UVEL PENHE SCHER D TA -S E -D HERK 18 km 10 km

4 1 0 2 I ME G 10 LT HASSE

5 km 8,5

A ZATERD .BE/TEVOET .PASAR

T.V.V. T

Kanker

WWW

Sint-Maartenplein 10 3512 Stevoort 011/88.58.38

Met deze steunkaart: -neem je deel aan tombola -Kan je wandelen of fietsen -bekom je bij aankoop van een Friet een gratis drankje -sponsor je bovendien kom op tegen kanker

TOYOTA MATERIAL HANDLING BELGIUM U verblijft bij ons in één van onze 5 luxueus ingerichte kamers, in alle rust en comfort. Onze kamers beschikken allen over een aparte badkamer, KYHHKSVVZPU[LYUL[LLUÅH[ZJYLLU tv en een aparte zithoek. Twee van onze kamers hebben een eigen tuinterras, ééntje een balkon.

Dorpsstraat 17 - 3720 Kortessem - 0473-99 23 17 - info@villacurtricias.be - www.villacurtricias.be

Lenaers & Co bvba Kl ondernemer Fazantstraat 50 Hoeselt 0495/612105 ǁǁǁ͘ƚŽLJŽƚĂͲĨŽƌŬůŝŌƐ͘ďĞ

Fotografielaan 47- 49, 2610 Wilrijk


ZATERDAG

10 MEI 2014

KORTESSEM

ALKEN

HERK-DE-STAD

HASSELT

SCHERPENHEUVEL

L E V U E H N E P R E H TE VOET NAAR SC VOORWOORD e Liga tegen Kanker van de vzw Vlaams ne ag mp ca de is er kanker hebben. Kom op tegen Kank ingen te horen dat ze am Vl 0 de levens .00 36 n da der dag op hun kop: an de op Elk jaar krijgen meer e en de n hun omgean ieder jaar va n naaste vrienden, hu , s ilie Duizenden levens sta fam n hu n eindigt die lf, maar ook die va sterk gestegen zijn, en jar e tst van de patiënten ze laa de n overlevingskanse ving. En hoewel de in een overlijden. lijdensweg nog vaak zij de oplijk ziekte aan. Dank se vre ze de en teg e Liga tegen er gaat de strijd uvel” kan de Vlaams he en rp Kom op tegen Kank he Sc ar na jk kankeronderzoek s zoals “Te voet t het wetenschappeli Me n. n te ke brengsten van actie ma n. te ne r eu aa rst van kankerpatiënte n draagb projecten onde van kankerpatiënte pogen we het lijden en en rg lev t zo Kanker verschillende he ve we tie llia en er pa t begeleiding prob erkingen hebben. Me nen, Met psychosociale die minder nevenw en ng . eli en nd es) , jong volwasse lem ha ob be pr e le uw n in financië zussen van patiëntj nte en s tië er pa streven we naar nie ro (b we n n, re lpe de he kin s sociaal fonds j tegemoet komen: verzachten . Met on roepen waaraan wi elg do re de an el ve zo En dan zijn er ook herpenzet: “te voet naar Sc en … ge nd w taa tou ns op ee f all tie n, tia re ini oude van Pasar, dit mooie n het project en Jo va ter me y, nn Co t nkertelefoon door en we samen me onnummer van de ka efo tel t he In Kortessem hebb n he om t l nie die in nood is. Aarze heuvel” d in jullie omgeving an iem l we k oo lie Misschien kennen jul nker is BE 03 4886 er 078/150151. n Kom op tegen ka va r me um te spelen, het numm gn nin ke re t dan nagestuurd. 92. Het n fiscaal attest word nummer is 110-2507 Ee tie . ac el” s uv on he en en un rp he ste Sc eks financieel tie van “Te voet naar Je kan ook rechtstre tstreeks bij onze ac ch re n da mt ko ag 6666 6684. Dit bedr anker.be www.komoptegenk www.1000km.be ar-scherpenheuvel r.be/acties/te-voet-na ke an nk ge pte mo ko www.

Hilde Neven er kom op tegen kank District coördinator Koningsstraat 217 1210 Brussel

Frank Deboose re Voorzitter Kom op te

gen Kanker

T.V.V.


ZATERDAG

10 MEI 2014

KORTESSEM

ALKEN

HASSELT

HERK-DE-STAD

SCHERPENHEUVEL

L E V U E H N E P R E H TE VOET NAAR SC A M M A R G O R P S ON L E V U E H N E P R E H C S IN aan u de keuze! naar Scherpenheuvel, ts fie r pe isatorisch wat gemakof… et, vo Te ar het maakt ons organ ma t ich rpl ve t nie is Vooraf inschrijven kelijker. of rustplaatsen met als rt, voorzien we 4 startaa elk nd wa de op n Zoals je kan merke vel. eindpunt: Scherpenheu 14.00 uur terecht in emers (fietsers) vanaf eln de ze on en nn ku l In Scherpenheuve gust Nihoulstraat 74. zaal “Den Egger” , Au ook onze vermoeide want vanaf dan zien we , bij dje tan n ee we n Vanaf 16.00 steke en enkele optredens wandelaars toekomen. rs”, een muziekbandje rde ee mp ka de en laz Samen met de “B kunnen vieren. moet ambiance hoogtij n frisdrank ( bij aanniet alleen recht op ee je b he art ka un ste of sch ook deel aan Via uw wandel- en maar neem je automati r”, ge Eg en “D in et) koop van een Fri nwezigen getrokken. ks 18u00) onder de aa ee str (om d on av de n rdt in de loop va in de zaal heel wat onze tombola. Deze wo er immers voor dat er n rge zo l ve eu nh rpe he Pasar-vrienden van Sc nd moeten lijden. Onze ma nie l za rst do s! of tje er Hong … en ook frie , koffie, taart, broodjes voor handen is: drank tad oot-Hasselt, Herk-de-S n: Kortessem, Alken, Gr ge lin de Jullie komen toch ook? raf sa Pa de en ege de deelnem Hartelijk welkom vanw

L A A N O I T A N R A S A P

r aan Kom op stappers! sar elk weekend een waaie afdelingen organiseert Pa 300 in rs een lige eit wil ivit vrij act 0 e 250 elk t in Me er ook st gezellig en gezond steekt leuke activiteiten. Maar naa heel mooi voorbeeld van een een is vel heu pen her Sc r naa t voe Te meerwaarde. De actie activiteit mét meerwaarde. secretaris van Pasar. ndendriessche, algemeen Va hel Mic van ctie rea n Ee Kom op tegen opzetten ten voordele van m sse rte Ko van rs lige wil “De actie die onze vrij Kanker is schitterend. en erg belangrijk. tie en vakantie voor iedere rea rec we of financiële den vin sar Pa Als bijvoorbeeld gezondheidsvan le wil om ben heb jk eili waar we kunnen. Ook mensen die het mo ht vragen en steun bieden dac aan or rvo daa len wil problemen. Als Pasar Hasselt, Herk-de-Stad rs van Kortessem ,Alken, lige wil vrij de r voo at fici Daarom een dikke pro iatief. m. We zijn fier op jullie init n. en Scherpenheuvel-Ziche zondag 10 mei op uit trekke er die s laars en fietser nde wa de r voo ast alv m dui Ik trap telt!” Ik zou zeggen elke stap en Michel Vandendriessche

T.V.V.


BoesC@fé Dorpsstraat 7 - 3720 Kortessem 011 / 37 52 79

BAKKERIJ DIRIKS Hasseltsesteenweg 100 3720 Kortessem 011/ 37 62 92 Specialiteit : Eppelkukske Broodautomaat 24/24 vers brood

TANKSTATION BOGAERTS Stevoortse Kiezel 462 3512 Sevoort 011/59.63.69

Kärcher … veel meer dan hogedrukreinigers ! Wie Kärcher zegt, denkt hogedrukreinigers. De producent van reinigingsapparatuur heeft echter zoveel meer in petto! Kärcher Home & Garden groepeert alle producten voor gebruik in en om het huis. Een breed assortiment efficiënte toestellen voor privégebruik. Hogedrukreinigers natuurlijk, maar ook stoomreinigers, stof- en stoomzuigers, pompen, bewateringssystemen, accu-rolvegers, boenmachines en de Window Vac-raamreinigers … allemaal in het opvallende Kärcher-geel !

BAMPSLAAN 13 I 3500 HASSELT I TEL 011/ 24.29.09 info@marlebeau.be I BTW BE 0465 109 753

www.marlebeau.be

Kärcher Professional brengt reinigingsapparatuur voor professioneel gebruik. Alle machines in het krachtige Kärcher-antraciet liggen aan de basis van een economische en milieuvriendelijke reiniging in diverse sectoren. Van automotive tot bouw en industrie, van landbouw tot retail en gezondheidszorg … Kärcher biedt oplossingen voor elke business ! Kies voor duurzame kwaliteit. Kies voor Kärcher ! www.karcher.be

Karcher_adv-Krantje_KomOpTegenKanker.indd 1

1/04/14 15:50


ZATERDAG

10 MEI 2014

KORTESSEM

HERK-DE-STAD

HASSELT

ALKEN

SCHERPENHEUVEL

L E V U E H N E P R E H C S R TE VOET NAA KORTESSEM

em www.pasar.be/Kortess .be jolambrechts@skynet kantiegenoegens. vanuit het vroegere Va eid gro ge is hun vakanties, em ss rte Pasar Ko ten wil motiveren om no ge rps do die ng igi veren n een mix van Een sociaal-culturele llen. Onze drijfveren zij vu te in lijk ge mo l vo zo zin vrije tijd en recreaties tuur. on av Ook weekends, en r tuu Na Cultuur, tstochten, uitstappen. fie , en ng eli nd wa j wi Maandelijks organiseren z. en wandelaars, reizen, kooklessen en rentocht waar honderd eie en ek sp e ks rlij jaa Wie kent bv niet onze leren kennen. vanuit het mooie Haspengouw n, ve ho holle wegen, ers int W of n Zammele aar de bloesems, mooie orj vo t he in , len ste ka tige te houden. Wij hebben hier prach mogelijkheden rekening ers ied t me ten ch tra ij .W uitstekende fietspaden . en bij Pasar Kortessem 0 gezinnen aangeslot 10 n ussekaul, da Fu er se me urg n zij mb el xe Momente ekend in het Lu we n ee n ee all t nie we genieten van de In het najaar voorzien treek. Plezier maken en es gn pa am Ch de ar na eit en grondige maar trekken we ook eren. Via onze creativit jfv dri de r hie n zij r tuu on natuur in een heus av ieders budget. onze activiteiten voor al n zij en ng idi voorbere gen beschikken die te medewerkers te mo

en voor al

zich belangeloos inzett

N20

at st ra

g

genak

we en te

t raa

La n

ker

g Veldwe

Da

N754

N76

es

erst

M MUSEU

lts

Alk

KORTESSEM

SPORTHAL N76

T.V.V.

N20

eg enw este gers Ton

Opeindest raat

Motstraat

ALKEN

Grootstraat

sse Ha

N754

t

ale in de

ga

aat str

DANKUWEL. Jo Lambrechts, ssem. Voorzitter Pasar Korte

rde M ee

m van enthousias n ook fier over een tea stuurslid Conny. Als voorzitter ben ik da orstel kwam van ons be vo t Di l”. t je na kanker ve n. eu ite nh ite rpe tiv ook willen bewijzen da deze mooie ac voet naar Sche en , “te len ht ha toc n ze lle wi on j er wi sfe oe aniseren k wij kanker uit de tab Op zaterdag 10 mei org evenals Jos. Omdat oo er nk ka n va n ze ne ge Conny is pas bijdragen. n wij hier ons steentje nog vlot mee kan, wille gaan! en dan er zelf voor te ook gezonde n en wandelen, maar Hoe kan je dit beter do tse fie n, ge we Be ef. n grote tro Gezondheid is hier ee voeding. n en coördinatrokken Pasarafdelinge be de n va en led de danken voor weg al ciale voorzitter hartelijk Graag wil ik langs deze vin pro ze on s an elm po , gezien de Roger ct. Ook de sponsors die toren Maarten, Kris en oje Pr dit in g ren inb te en steunen. Hier thousias hun daadwerkelijke en n dit mooi project inzien va g lan be t he , en ek erse ho vele aanvragen uit div . or het leven gevonden vo n de en hebben wij vri


KAPSALON CINDY Burchtstraat 11 3512 Sevoort 011/59.72.78 Luikersteenweg 500, Hasselt

Slachthuiskaai 28 - 3500 Hasselt

Tongersesteenweg 166 3723 Kortessem Tongersesteenweg 378A 3840 Borgloon

- Gratis fietskaart verkrijgbaar met wedstrijd -


ZATERDAG

10 MEI 2014

ALKEN

KORTESSEM

HERK-DE-STAD

HASSELT

SCHERPENHEUVEL

L E V U E H N E P R E H C S TE VOET NAAR www.pasar.be/Alken h.jos@telenet.be

ALKEN

itstreek, is een rk, in de Haspengouwse fru rs. Je vindt Alken, gelegen aan de He 00 met ongeveer 115 inwone te een gem ve rtie spo en landelijke n, oeroude wegkapelletjes, er nog enkele mooie kastele werkhuizen. Alk” tuswatermolens en typische vak even in het recreatiepark “De uitl h zic n me kan k vla tief eek valOp recrea n kan wandelen in de Momb Me rk. He ine Kle de en te sen de Gro uitgebouwde startpunt binnen het sterk als n ege gel aal ide is en lei en Alk burg. fietsroutenetwerk van Lim

omvangrijke ‘Zoe was Alleke’ heeft een Het Heemkundig Museum rpen en werktuigen uit grenzen verzameling oude voorwe je waard. Alken is buiten zijn oek bez een ker Ze . tijd vervlogen elijke brounde Cristal, die in de plaats sse stle dor zijn om end vooral bek werij gebrouwen wordt. de Moezel. rederingsfeesten in Alken aan bro ver de bij rs in eigen streek centraal. Jaa rde pee kam 1978 door 2 tember staat het wandelen sep in er zom de van Pasar Alken is opgericht in ing afsluit sen, Hemelvaart en bij de Naast het kamperen met Pa n elkaar ontmoeten. nse me ar wa d, lan iviteiten gep lijks worden een 20 tal act

Ons jaarprogramma 2014 Zaterdag 10 mei 2014. fiets) naar Scherpenheuvel Te voet (of in groep met de

E313

eg Runkstersteenw

STEVOORT

E313 A13

er

gs

tra at

nw eg

eg nw ee St

ber 2014. Vrijdag 26 tot 28 septem te Westerlo. nd Sluitingskampeerweeke Zondag 19 oktober2014. . Perenboomgaard wandeling

N722

tee

nb

ers

ke

Mo

N80

t-T rui d

ek

Sin

Bl

len s

tra at

Vrijdag 31 oktober 2014: om 19u00 (medewerking) Halloweentocht Sint-Joris 4. Zondag 9 november 201 Alken. Wandeling Mombeekvallei

ze -L iev eVr N754 ou ws tra at

we g

On

ss

N754

re

traa t

Ex p

ens

N722

M

rs

ke Lo

ee rd eg at

straat

St ee nw eg

Kolm

R71

traat Groots

ALKEN

N754

N80

N722

Zondag 18 mei 2014. te Landen. Zevenbronnen wandeling dag 1 juni 2014. Woensdag 28 mei tot zon i. Kampeerweekend te Kinroo 4. Zondag 7 september 201 Wandeling “ De Maten” .

MUSEUM

T.V.V.

4. Zondag 7 december 201 en. erv ren Wandeling langs boe 4. Vrijdag 26 december 201 Terkoest-Alken. te t och ent 28 ste Kerststall


MET MEDEWERKING EN STEUN VAN:

Tongeren en Kuringen - Hasselt

Pasart copy.pdf 1 07/04/2014 21:45:42

Teambuilding Vriendenactiviteit Feesten

Kookworkshop Paintball Spel-zonder-grenzen Moorddiner Highlandgames Trouwfeest Babyborrel ...

Kasteelstraat 16 - 3720 Kortessem | info@kokima.be | 011 369 845

Massage therapeute Hasselt

DE BLAZENDE KAMPEERDERS

regio Limburg vzw


ZATERDAG

10 MEI 2014

ALKEN

KORTESSEM

HERK-DE-STAD

HASSELT

SCHERPENHEUVEL

L E V U E H N E P R E H C S TE VOET NAAR asselt www.pasar.be/Groot-H e rita.meekers@pasar.b

HASSELT

ekendjes, ...? fietsen, uitstapjes, we ot-Hasselt Hou je van wandelen, op www.pasar.be/Gro kje kij n ee ns ee r ke ze Neem dan or iseert heel het jaar do ar Groot Hasselt organ as “P rs: tse , Ple ng eli cis nd an Fr wa Voorzitter n verkwikkende Ben je op zoek naar ee gezellige activiteiten. ekendje aan het water we dagje uit, een k leu n ee ht, oc tst fie een frisse s maar uit! nde activiteiten. of in het groen, ...? Kie voorbije en onze kome ze on n va t ich erz ov n Hierbij ee . lt ben je altijd welkom� Bij Pasar Groot-Hasse

14

20 Voorbije activiteiten

a. selt op het programm andeling in Kiewit-Has kw aa sm e n liti ee po nd de sto bij ri Zondag 19 janua n achter de schermen gen we een kijkje neme In februari en maart gin r ag 23 maart de Slag de van HAZODI. herbeleefden we zond O1 W r jaa 0 10 n va ng En naar aanleidi len. zilveren Helmen in Ha oorden we naar Lier. sp ril ap Op zaterdag 26

tieven 2014

Onze volgende initia

weg Steen

DONK Diestse steenw eg

HERK-DE-STAD

. Zaterdag 10 mei 2014 euvel nh rpe Te voet naar Sche

N2

N2

Zondag 22 juni 2014 ut in Zonhoven dagwandeling op de Te

N754

N716

weg een

st ider -Tru Sint

Ste vo ort we g

- 27 augustus 2014 2 - 16 - 30 juli en 13 agavondwandeling doen we een woensd

N754

STEVOORT

T.V.V.


B R A S S E R I E

BRASSERIE DE VOLKSMACHT Dranken - snacks - ijsroom

Bij Elly en Eugène Iedere dag open vanaf 10u Keuken van 11u tot 22u

Wendelenplein 1 3540 Herk-de-Stad 013 55 16 37

Sluitingsdag: maandag Behalve op feestdagen

Eigen traiteurdienst voor al uw barbecues en privé- of bedrijfsfeestjes. RUIM EN GEZELLIG TUINTERRAS

Dorpsstraat 5 - 3720 Kortessem T. 011-37 70 08 - info@oudcorteshem.be

Gesloten op maandag BTW BE 0696 257 882 volksmacht@hotmail.be

www.oudcorteshem.be

TRAITEUR KOEKHOFS Bornstraat 45, 3721 Vliermaalroot 011/377493

HAMONT-ACHEL

zondag 28 september 20-A14 ’ el ch nt o m a H je nd o ‘R g a sd et Fi rd Brabant tot Eindhoven We zetten koers richting Noo plekjes. nde passeren weer vele ongeke niet ontbreken. g ma asje Af en toe ’n gezellig terr

en

van je attentie klaar tegen inlevering Na de tocht ligt er een kleine deelnamebonnetje. g van kunstwerken Tevens is er een tentoonstellin ± 70 km grote tocht t, och Afstand: ± 35 km gezinst ont aan pc. ‘De Burg’ Burg 34 Ham Vrij vertrek: van 10 u tot 15 u n € 1,5 Deelname: € 2 / Pasar-lede Info: 011/621078

Noord Limburgse vakantiebeurs - 100-tal standhouders van 10 tot 17.30 uur - Zondag 1 februari 2015 enstraat 6, Hamont - Zaal De Posthoorn, Gro r Pasarleden - Inkom € 2.50 en € 2 voo antiebeurs.be

www.noordlimburgsevak

www.pasar.be/hamont-achel

- UIT SYMPATHIE -

sympathisanten:

Pasar Herk-de-Stad

Pagadder - kinderwinkel Heuvestraat 52, 3520 Zonhoven

Advocatenkantoor Dullaers Hasseltstesteenweg 15 3520 Kortessem 011/37 63 09

Metaalwerken Hermans Tapstraat 32, 3720 Kortessem 011/37 58 43

BVBA Apotheek Kortessem Dorpsstraat 3 3520 Kortessem

NE automatisatie Daaleindestraat 102, 3720 Kortessem info@ne-automatisatie.be

Brood en Banket Huygen Kerkplein 15 3520 Kortessem 011/37 61 07

NV Apotheek St- Maarten Sint-Maartenplein 31, 3500 Stevoort

Pasar VZW (nationaal) Haachtsesteenweg 579 1030 Brussel info@pasar.be

Cerulis Mieke Sint-Maartenplein 74, 3500 Stevoort Catering Geert Gaarveldstraat 110/112, 3500 Hasselt geert.vanrusselt@skynet.be Argenta Herk-de-Stad   BVBA Van Vlasselaer - Schepers Zoutbrugstraat 11   3540 Herk-de-Stad 013/55 22 83 Frituur Conny Hasseltsesteenweg 31 F 3720 kortessem

Vanswijgenhoven (verf- en raamdec) Alkenstraat 14 3512 Stevoort Bex kleding St-Maartenplein 54 3512 Stevoort Frituur t’ snakske steenweg 127 3590 Diepenbeek Advocaat - Christy Goddet bvba Helstraat 9 3721 Kortessem tel: 011/37.13.30 / fax: 011/37.15.93


ZATERDAG

10 MEI 2014

ALKEN

KORTESSEM

HERK-DE-STAD

HASSELT

SCHERPENHEUVEL

L E V U E H N E P R E H C S TE VOET NAAR HERK-DE-STAD

-Stad www.pasar.be/Herk-de l.lowet@hotmail.com

aktiviteit, waarbij wij j brengen maandelijks een Wi g. gin eni ver he isc rist iliaal karakter en ele & toe rbij benadrukken wij het fam egens) is een sociaal-cultur Hie eno . ieg len ant vul te vak in er ijk oeg gel (vr mo l W Pasar VZ tijd zo waardevo len motiveren om hun vrije zoveel mogelijk mensen wil ekend op uit, waarbij gen. leg te trekken er jaarlijks een we , sociale kontakten ze zen wij hui ve ken rtie zie spo en, rijv een op bed betaalbare prijzen. steden, trachten cialiteiten… en dit alles aan turele uitstappen, bezoeken spe cul ale en, loc dag s, ilie gid fam der en zon ser of Wij organi aardigheden met en, fietstochten, beziensw inzet om telkens van wij genieten van wandeling aktiviteiten. e onz vrijwillig en onbaatzuchtig deelnemers op and tal ma 40e elk een h wij zic ben dat , heb am d Gemiddel sterk vrijwilligerste ealiseerd worden met een Uiteraard kan dit enkel ger voorbije 10 jaren. te maken. r hun bijdragen en inzet de voo ten zet iedere aktiviteit een succes s’ etje em ‘blo vrijwilligers even in de Hierbij wil ik dan ook onze 14 Ons jaarprogramma 20 n, ete gro e lijk nde Met vrie . Luc Lowet Zaterdag 10 mei 2014 n euvel ale nh d/H rpe Sta he deSc rkar Te voet na Voorzitter Pasar He Zondag 18 mei 2014 : van het utenroute’ ten voordele Fietshappening ‘De Te onderzoek naar MS Zondag 22 juni 2014 : Dosn met oa bezoek aan de Daguitstap naar Mechele sinkazerne : Zaterdag 12 juli 2014 zijn 10 rk-de-Stad/Halen viert He r sa Pa ST EE LEDENF ioze BBQ jarig jubileum met grand UE WEDSTRIJDEN AUGUSTUS PETANQ s 2014 : Woensdag 6 augustu alplein Donk petanque avond voetb s 2014 : Woensdag 20 augustu roek) hooltje (Kerk Schakkeb petanque avond oud sc

N127

e aerd oon Sch

R26

: 2/3/4/5 OKTOBER 2014 bach tel Zur Post in Walbreit Ho e gs aa 4-d D WEEKEN

N29

Diestsersteenweg

en

we

g

Diestsestraat

2014 : Zaterdag 30 augustus ’ Waanap ‘Café onder de Toren petanque kampioensch rode

DIEST

Citad

ellaa n

R26

se ste

2014 : Zaterdag 15 november sar te Martenslinde ism Pa St-Maartenswandeling Bilzen

len Ha

Le uv en

DEN EGGER SCHERPENHEUVEL

b se n aa

Steenberg

E314

N29

A2

2014 : Zaterdag 13 december in het samenzijn – fotosessie Kerstfeestje – Gezellig /Halen tad um Pasar Herk-de-S kader van 10-jarig jubile

N2

A2

n baa ats Sta

E314

E314 n baa ats Sta

N2

Staa tsba an

A2 N29

E314

Grot e Ba an

DONK 36km 42km

= Begeleide wandeling met Pasar Herk-de-Stad

T.V.V.

HERK-DE-STAD


k e e w d i m f o d n e k e n e e n o W rs e p 4 r o o v g in n wo e ti n a k a V s a p m o K n e in e Nieuwpoort in

A L O B M O T S IJ R P D F O O H e: u q e h C Waarde 265 euro n meer da

Inclusief ontbijtbuffet, toeristen k! belasting en eindschoonmaa Geldig tot 30 oktober 2015. In het laagseizoen

n.be

www.kompasvakantiewoninge

Guldensporenlaan 5 3530 Houthalen t. 011-60 68 20 f. 011-60 68 30 woensdag gesloten

www.christiaens-wijnhuis.be

www.volksmacht.be


ZATERDAG

10 MEI 2014

ALKEN

KORTESSEM

SCHERPENHEUVEL

HERK-DE-STAD

HASSELT

L E V U E H N E P R E H C S TE VOET NAAR L E V U E H N E P R E H C S

nheuvel www.pasar.be/Scherpe m de_jongh_p@hotmail.co

and en de Kempen! ndeling in ons mooie Hagel wa een and ma e elk wij een drankje. Traditiegetrouw hebben lnemers met een hapje en dee e onz we len ete tro ver Tijdens deze wandelingen partij! e jenever sowieso van de Bij koud weder is een lekker jong of oud. staan open voor iedereen, ven atie ken we dan niti gsi elin afd ze On naar zee. In het najaar ma tap uits bus een ens telk we In het voorjaar voorzien weer tijd voor de Ardennen. de Moezel in Duitsland. wij ons wandelweekend aan ben heb rs laa nde wa de or Vo ker met mooie foto’s en een lek voor een gezellige terugblik tijd wij ken ma ber em dec In etentje. Activiteiten in 2014:

Zaterdag 10 mei 2014. vel Te voet naar Scherpenheu zondag 18 mei: t-Pieters-Rode. voorjaarswandeling in Sin zondag 15 juni: en de Kempen. fietstocht door het Hageland zondag 25 augustus : lt. wandeling in O.L.Vrouw Tie zondag 14 september: busuitstap naar Ieper.

59 32 93

Scherpenheuvel

r:

r tot zondag 28 septembe donderdag 25 septembe ochem Duitsland. wandelweekend in Ernst/C

33 34

zondag 19 oktober: aal. natuurwandeling in Wezem

Maak je eigen fietsroute op www.fietsnet.be 357 351

Herk-de-Stad 352 353

zondag 16 november: rt. herfstwandeling in Bekkevoo

195 543

194

Stevoort

zondag 14 december: itend gezellig samenzijn kerstwandeling met aanslu met etentje.

Alken

176

Kortessem

144

174 146

125 145

122 121

T.V.V.


3MERS Teken nu in op

NUM

het Pasarmagazine en S I T GRA krijg 3 maanden gratis Het Pasarmagazine is het meest gelezen vrijetijdsblad van Vlaanderen. Het staat boordevol boeiende reportages rond wandelen, fietsen en kamperen in binnen- en buitenland. Verder gaat er veel aandacht naar culturele uitstappen en dicht-bij-huis toerisme. We willen jou als lezer inspireren en op weg helpen. Hiervoor stippelt onze redactie elke wandeling

of fietstocht tot in de details uit. Je krijgt er ook gratis uitneembare wandel- en fietsfiches bij. Elk magazine telt ruim 100 pagina’s. Die staan bol van de reis-, verblijfs- en vrijetijdstips. Een jaarabonnement kost 53 euro voor 11 nummers, in geval van domiciliëring 49 euro. Maar als je nu intekent, komen daar drie extra nummers bovenop. Helemaal gratis! Bovendien krijg je als lid van Pasar tal van kortingen, onder meer op: ✔ activiteiten ✔ reizen ✔ vakantieverblijven ✔ hotels ✔ campings ✔ boeken ✔ evenementen ✔ toeristische attracties

Pasarmagazine verruimt je blik op vakantie en toerisme dichtbij. Gebruik onderstaande bon of surf naar www.pasar.be/promotie. Je kan ook bellen naar 02 246 36 69.

+ 3 MA AN D E N G R ATI S- K A A R T

Ja, ik teken voor maar 53 euro in op Pasarmagazine. Als abonnee ontvang ik 4 extra gidsen per jaar. En na afloop van dit eerste jaar krijg ik het magazine nog 3 maanden gratis in de bus.

AANBOD ENKEL GELDIG IN BELGIË, EN DIT TOT 16 DECEMBER 2014

Ik kies voor het comfort van de Europese domiciliëring SEPA, geniet 4 euro extra korting, betaal zo maar 49 euro en geef de toelating aan Pasar vzw – BE92ZZZ0410130351 – om mijn bijdrage af te houden via een jaarlijkse bankdomiciliëring op mijn bankrekening: IBAN BE AA-AAAA-AAAA-AAAA BIC AAAAAAAAAAA Plaats van ondertekening: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Datum: AA / AA / 2014 Handtekening:

Mijn gegevens (2): Naam:

✘............................................................................................. (1)

Ik kies voor een overschrijving en betaal 53 euro via het formulier dat Pasar mij stuurt.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Voornaam: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

M /

V

Adres: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nr.: AAA Bus: AA Postcode: AAAA Plaats: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E-mail:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bezorg deze kaart ingevuld per gefrankeerde enveloppe aan Pasar vzw Abonnementendienst Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Je kunt ze ook faxen naar 02 246 36 69 of online intekenen via www.pasar.be/promotie Geboortedatum: AA - AA - AAAA

(1) Bij ondertekening van dit mandaatformulier ga je akkoord met de verkoopsvoorwaarden (zie www.pasar.be) en geef je Pasar vzw, Haachtse-steenweg 579, B-1030 Brussel, de toelating om rechtstreeks inningen te sturen naar je bank, en je bank om je rekening te debiteren volgens de instructies van Pasar vzw. Onder bepaalde voorwaarden mag je de terugbetaling van een domiciliëring bij je bank opeisen, dit tot 8 weken na het debet van je rekening. Je bank licht je verder in over je rechten en plichten. De inning wordt maandelijks aangekondigd in Pasarmagazine. (2) Pasar vzw respecteert jouw privacy. We verwerken je gegevens in een bestand om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en aanbiedingen. Via 02 246 36 55 kun je checken wat er over jezelf in ons bestand zit of vragen dat we jouw adres schrappen.

Pasar te voet naar scherpenheuvel kom op tegen kanker  

Op zaterdag 10 mei 2014 organiseert Pasar een eerste editie van de wandeling “Te Voet naar Scherpenheuvel”. De opbrengst gaat integraal naar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you