Page 1

Katalogoa / Catálogo 2012. Erakusketak

Exposiciones . 2012

Pasaialdea Irudikatzen

Jarraitu, elkartu, parte hartu!!!! / ¡¡¡¡Sigue, únete, participa!!!! http://www.facebook.com/pasaialdea.irudikatzen http://www.youtube.com/user/Pasaialdea @pasaialdea


Pasaialdea Irudikatzen1 Pasaialdearen erretratu trasmedia2 da. Pasaiako paisaia, historia, eta bizilagunekin/bizilagunengandik jasotako argazki, kontaketa, oroitzapen eta orokorrean badiaren nortasunari forma ematen dioten ondarearen adierazpenetaz baliatuz garatzen ari dena. Elkarrizketatu eta bideoz grabatu genituen zenbait bizilagunekin hasi genuen erretratua, eta aldi berean, Pasaiako bizilagunak proiektuaren Facebook-era elkartzera gonbidatu genituen. Facebook-en Interneteko hainbat lekutan zintzilikaturiko eduki anitzak partekatzen ari gara (Flikr, GureGipuzkoa, zenbait egunkari, e.a.); argazkiak, bideoak, berriak, e.a., eta edonork bertan publikatzeko gonbidetea luzatu dugu. Era berean, elkarrizketen bideoak YouTube-ko Pasaialdea Irudikatzen kanalean zintzilikatu ditugu eta Facebook-en estekatu ditugu iristerrezagoak izan daitezen. Facebook-eko espazioa pertsona eta edukien arteko bilkura eta elkartrukerako gune gisa funtzionatzen duela esan genezake. Horrela, komunitate zabal bat ari gara eratzen, Facebook-en 500 pertsona baino gehiago dauzkagularik gehituta oraintxe, baina Interneten ibili ohi ez diren bizilagunengana ere iristea garrantzitsua iruditzen zitzaigun, online mugitzen den guztia beraiekin partekatzeko ere. Asmo horrekin 4 erakusketa egin ditugu udaran zehar, barruti bakoitzaren jaietan, Pasaialdea Irudikatzen izenburupean. Erakusketa bakoitzean zenbait elementu komun jarri genituen; aurtengo udaberrian izurdeek egindako bixitaren argazkiak, Pasaia osoan ezaguna zen bizilagun baten faktura, e.a., eta beste elementu batzu esprezki barruti bakoitzarenak ziren, adibidez; herri bakoitzeko bizilagunei egindako elkarrizketen bideoak, bizilagunak azaltzen diren garai bateko argazkiak, barruti bakoitzaren ospakizunak, e.a. Lehenik, elkarrizketatuei eta beren materialak erakusteko baimena eskatu diegun bizilagunei eskarrak eman nahi dizkiegu agertu duten jarrera lagunkorrarengatik eta erabateko kolaborazioarengatik. Bereziki, Ramón Bermúdez, Bodegoiko Joxe Mari eta Maribel, Mila Cordero, Periko apaiza, Jokin Etxarri, Telleria ahizpak, Ramón Lijo eta Manu Pérez, Peio Etxeberria (Etxekar), Diario Vasco-ko Elena Viñas, Reyes Cámara, Pasaian Trintxerpe Facebook-eko profilari, eta abar luze bat, eta, Interneten mugitzen ari zenarekin loturarik izan gabe ere, herri ekimenetik, argazkiak partekatu eta erakusketak montatzen lagundu diguten pertsonei ere. Mila esker Jose Ignacio Elortegi, Idoia Larrañaga eta Maite Rekondori, barruti bakoitzeko jai batzordeari, udaletxeari erakusketak jaietako programan sartzeagatik, ekimenei oiartzuna eman dieten komunikabideei, e.a. Eta barkamena eskatu nahi dizuegu parte hartzeko aukera izateko denbora nahikoarekin iritsi ez garenei… (Zenbaitzuri erakusketen berria jaietako programaren bidez iritsi zaizuela jakin dugu, eta lehenago iritsi izan balitzaizue gauzak ekarriko zenituztela ikusgai uzteko, eta beste asko ez zaretela erakusketak bixitatzera hurbildu ez zenutelako beraien berririk).

                                                                                                              1  Eusko  Jaurlaritzaren  proiektu  bati  esker  hasi  genuen  jarduera  hau,  Mater  itsasontzi  museoa  (Itsas  

Gela erakundea),   UPV/EHU-­‐ko   Berril@b:   Teknologia   Berrien   eta   Hezkuntza   Berrikuntzaren   Laborategia   eta   i2basque   Sare   Akademikoaren   arteko   elkarlana   lagunduz,   eta   Pasai   Donibaneko   bizilagun  batek  bere  doktorego  tesia  bertan  zentratzea  ahalbidetuz.  

2 Transmedia   erretratua   diogunean,   Interneten   eta   Internetetik   kanpo   dauden   lekuetan   jasotako  

eduki, komentario,  elkarrekintzetan  oinarrituz  eraikitako  erretratu  bat  dela  esan  nahi  dugu.  Collage   bizi   baten   antzeko   zerbait   da,   handitzen   eta   eraldatzen   doana   Pasaiako   argazkiak,   ekintzak,   komentarioak,  e.a.  partekatzen  diren  haina.    


Etorkizunean, erakusketetan jaso ditugun argazkiekin, interesatua dagoen jendearen kontaktu berriekin, e.a. halako beste zerbait antolatzea gustatuko litzaiguke. Eta noski, nola ez, Facebook eta online dauden beste espazioetan partekatutako materialekin ere! (Eskerrik asko bereziki Asun Puyri eskaneatzeko ekarritako argazkiz beteriko karpetarengatik, Manoli eta bere senarrari (Hombrados Oñatibia familia) beraien koadroak ekartzera eskaintzeagatik, zuen argazkiak eskaneatu ditzagun uzteko zuekin kontaktuan jartzeko datuak eman dizkiguzuen guztiei, eta Pasairako fototekamediateka bat eratzeko saiakera aurrera eramateko interesa erakutsi duzuen guztiei). Erakusketa bisitatzera etorri ahal izan zenutenentzat, eta ezin izan zenutenentzat ere, lau erakusketen katalogo bat egitea polita litzatekela iruditu zaigu, memoria txiki baten modura. Agur bero bat!! >>--------------------<< Pasaialdea Irudikatzen1 es un retrato transmedia2 de Pasaialdea. Esta se está desarrollando en base a fotografías, relatos, recuerdos y otros materiales recopilados por y de los vecinos de Pasaia, de sus paisajes, su historia… y en general todos los bienes patrimoniales que configuren la identidad de la bahía. Comenzamos a dar forma a este retrato con la ayuda de varios vecinos a los que entrevistamos y grabamos en vídeo, al tiempo que invitando a vecinos de Pasaia a unirse al Facebook del proyecto. En Facebook vamos compartiendo diversos contenidos; fotos, vídeos, noticias, etc., que están publicadas en diversos sitios de Internet (Flickr, GureGipuzkoa, diferentes periódicos, etc.), e invitando a que cualquier persona se anime a publicar en él. Al mismo tiempo, las grabaciones de las entrevistas las estamos colgando en el canal YouTube Pasaialdea Irudikatzen y luego las enlazamos en Facebook para que sean más accesibles. Podríamos decir que el espacio en Facebook funciona como espacio de reunión e intercambio entre personas y contenidos. De esta forma hemos llegado a conformar una extensa comunidad que ahora mismo cuenta con más de 500 personas agregadas en Facebook, pero considerábamos muy importante compartir y hacer llegar a los vecinos que no utilizan Internet, todo aquello que se estaba haciendo online. Para ello hemos hecho 4 exposiciones bajo el nombre de Pasaialdea Irudikatzen a lo largo del verano, coincidiendo con las fiestas de cada uno de los distritos. En cada exposición hemos puesto algunos elementos comunes, tales como fotos de la visita de los delfines en primavera de este año, fotos antiguas de la bahía, paisajes actuales de la bahía, una factura de hace años de un vecino muy conocido en toda Pasaia, etc., y otros elementos específicos de cada uno de los distritos, como por ejemplo; los vídeos de las entrevistas a los vecinos de cada pueblo, fotos antiguas en la que aparecen los vecinos, fotos de celebraciones propias de cada distrito, etc. Lo primero, nos gustaría agradecer a todos los vecinos a los que hemos acudido a pedir permiso para exhibir sus materiales, por su buenísisima disposición y total

                                                                                                              1  Esta  acción  se  inició  gracias  a  un  proyecto  Saiotek  del  Gobierno  Vasco  que  unió  al  museo  Mater  (asociación  

Itsas Gela),   con   Berril@b:   Laboratorio   de   Innovación   Educativa   y   Nuevas   Tecnologías   de   la   UPV/EHU   y   la   Red   Académica  i2basque,  y  ha  dado  pie  a  que  una  vecina  de  Pasai  Donibane  esté  desarrollando  su  tesis  doctoral   sobre  ella.   2   Cuando   decimos   retrato   transmedia   nos   referimos   a   que   es   un   retrato   construido   a   través   de   los   contenidos,   comentarios,   interacciones   recogidas   en   diferentes   sitios   de   Internet   y   fuera   de   Internet.   Es   una   especie   de   collage   vivo   que   va   creciendo   y   moldeándose   según   se   van   compartiendo   fotos,   acciones,   comentarios,   etc.   relacionados  con  Pasaia.  


colaboración. En especial, nos gustaría mencionar a Ramón Bermúdez, Joxe Mari y Maribel del Bodegón, Mila Cordero, el cura Periko, Jokin Etxarri, las hermanas Telleria, Ramón Lijo y Manu Pérez, Peio Etxeberria (Etxekar), a Elena Viñas del Diario Vasco, Reyes Cámara, perfil de Facebook Pasaian Trintxerpe, y un largo etc., y a otras personas que han participado aportando fotos y ayudando a montar las exposiciones como iniciativa de participación ciudadana, independiente de lo que se estaba moviendo en Internet. Mil gracias a Jose Ignacio Elortegi, a Idoia Larrañaga y a Maite Rekondo, a las comisiones de fiestas de todos los distritos, al ayuntamiento de Pasaia por habernos cedido los espacios donde albergar las exposiciones y haber incluido las exposiciones en los programas de fiestas de Internet e impresos, a los diversos medios de comunicación que han difundido los eventos, y etc. Y queremos pedir disculpas a todos aquellos a los que no hemos llegado con la suficiente antelación como para haberos dado la opción de participar… (Nos consta que ha habido gente que se ha enterado de las exposiciones por el programa de fiestas, y que de haberlo sabido antes hubieseis traído cosas, y que otros muchos no habéis asistido a visitarlas porque os llegó la información). ¡¡En el futuro nos gustaría volver a preparar algo similar con todas las fotos, nuevos contactos de gente interesada, etc. que hemos ido recogiendo durante el tiempo que estuvimos en las exposiciones, y claro, cómo no, los materiales que se vayan compartiendo a través de Facebook u otros espacios online!! (Muchas gracias a Asun Puy por la carpeta de fotos que nos dejó para escanear, a Manoli y su marido (familia Hombrados Oñatibia) por ofrecer vuestros cuadros, y a todos los que nos habéis dejado el contacto para dejarnos vuestras fotos para que las escaneemos, y a los que habéis mostrado interés en que nos reunamos con la idea de hacer una fototecamediateca para toda Pasaia). Para los que pudisteis visitarlas y para los que no, hemos pensado que sería bonito hacer un catálogo con las cuatro exposiciones, a modo de pequeña memoria. ¡¡Saludos cordiales!!

------------------------------------------------------------Kontaktua / Contacto: itsasgela@itsasgela.org / 619 81 42 25 margarileon@i2basque.es / 646 83 59 21 -------------------------------------------------------------


San Pedro Ekainak 28-29 de Junio Udal Aretoa / Sal贸n Municipal


Erakutsitako argazkiak eta beren erreferentziak: Las fotos expuestas y sus referencias: José Ignacio Elortegik utzitako argazkiak Fotos aportadas por José Ignacio Elortegi

Gaia: Jaiak / Tema: Fiestas

1. Txoko pequeño – Paco Sein

2. Txistularis

3. Txaranga Beti-Alay

4. Txapeldunak

5. Tómbola en los arcos

6. Toros en la plaza


7. Teatro

8. Tamborrada infantil

9. Tamborrada con reina y damas

10. Salviio â&#x20AC;&#x201C; La Torre

11. Remo entre cuadrillas

12. Recibimiento

13. Poteo festivo

14. Playa de ondartxo


15. Pastores y nodrizas de Velasco

16. Pasacalles

17. Pa単uelito ante el kiosko

18. Misa de Refice

19. Maiorets de San Pedro

20. Despedida de soltera

21. Jubilados

22. Inude eta artzaiak


23. go-karts en San Pedro

24. Ganador y Busca Isusi

25. Gastadores y cantinera

26. Sokamuturra

27. Frontis

28. Final en la pista

29. Eskama-Buztiña

30. Día del niño


31. Despedida de la torre

32. Desfile humorĂ­stico

33. Cros popular

34. Chupinazo peculiar

35. Cena de fiestas

36. Carroza

37. Carreras ciclistas

38. Bertso-Papera


39. Banda de m煤sica

40. Baile

41. Ayuntamiento infantil

42. Concurso de marmitako

43. Txaranga

44. Txabol-Sotoa

45. Regatas

46. Preg贸n


47. Memorial Cachucho

49. Cena popular

48. Ilusi贸n infantil


Pasaialdea Irudikatzen-en Facebook-ean partekatutako argazkien erreferentziak Referencias de las fotos compartidas en el Facebook de Pasaialdea Irudikatzen

01

Josu Aramberriren ekarpena / Aportaci贸n de Josu Aramberri: Foto de la torre 1864 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2819275075657&set=p.2819275075657&type =1&theater


02

Josu Aramberriren ekarpena / Aportaci贸n de Josu Aramberri: San Pedro con torre URL: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=134027691324 9~331&locale=es_ES&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true

03

Josu Aramberriren ekarpena / Aportaci贸n de Josu Aramberri: San Pedro 1870 aprox URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3612007093462&set=p.3612007093462&type =1&theater


04

Josu Aramberriren ekarpena / Aportación de Josu Aramberri: San Pedro 1891 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=220833088037474&set=a.220832848037498. 47342.100003323530277&type=3&theater

05

“Sanpedrotarrak Aupa Libia”-k Facebooken partekatua / Compartida por “Sampedrotarrak Aupa Libia” en Facebook Trainerua 1935 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=287998361278623&set=a.287975747947551. 66438.100002053848131&type=1&theater


06 1

Germán Brizek partekatua Panoramion / Compartida por Germán Briz en Panoramio URL: http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=227&with_photo_id= 9620204&order=date_desc&user=1397372

07

Iker Aguirrek partekatua Facebooken / Compartido por Iker Aguirre en Facebook Paisaje nevado URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150612339634273&set=a.21989759272.15 866.732534272&type=1&theater


08

“Pasai Donibane San Juan”-ek Facebooken partekatua / Compartido por “Pasai Donibane San Juan” en Facebook Pasaia nevado URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233252620085285&set=a.233252176751996. 54216.100002016468573&type=1&theater

 

09

Baserrikok Flickr-en partekatua / Compartido por Baserriko en Flickr Paisaje bahía URL: http://www.flickr.com/photos/30638916@N06/5922354942/sizes/l/in/photostream/


10

Lide Gilek partekatua Facebooken / Compartido por Lide Gil en Facebook Batela URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=158814977568483&set=a.146197558830225. 28953.100003199447453&type=1&theater

11

Sanpedrotarra AE CR Sanpedrotarrak Facebooken partekatua / Compartido por Sanpedrotarra AE CR Sanpedrotarrak Beteranoak / Veteranos URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227106890734894&set=a.178063932305857. 32893.100003067537321&type=1&theater


12

“Pasai Donibane San Juan”ek Facebooken partekatua / Compartido por “Pasai Donibane San Juan” en Facebook Barco coches y trainera URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262451337165413&set=a.111553282255220. 17215.100002016468573&type=1&theater

13

“Pasai Donibane San Juan”-ek Facebooken partekatua / Compartido por “Pasai Donibane San Juan” en Facebook Faro con barco URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=265342550209625&set=a.111553282255220. 17215.100002016468573&type=1&theater


14

Egilea / Autor: Peio Etxekar Izurdeak URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2610564803985&set=a.1196511733542.2538 0.1850955493&type=1&theater

15

Egilea / Autor: Jon Ander Z. Koldo Sistiaga Carranzak Facebooken partekatua / Compartido por Koldo Sistiaga Carranza en Facebook Izurdeak (álbum varias fotos URL: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.419529654727225.114282.10000010581354 1&type=1


Erakutsitako bideoak  /  Vídeos  proyectados:   -­‐ -­‐

Joxe Mari  eta  Maribelen  Bodegiya  (http://youtu.be/nyM5EaDJkLs)     Faro  de  la  plata  (http://youtu.be/PWDuccMiALk)                                                                            

   


Antxo Uztailak 8-9 de Julio Kultur Etxea / Casa de Cultura


01

Fondo Foto Car. Ricardo Martín - KutxaFototeka - www.guregipuzkoa.net Facebookenpartekatua / Compartido en Facebook “Vías de tren en la localidad de PasaiAntxo” 1910-1920

02

Fondo Foto Car. Ricardo Martín - KutxaFototeka - www.guregipuzkoa.net Facebookenpartekatua / Compartido en Facebook “Multitud de personas junto a la iglesia de PasaiAntxo” 1918


03

Fondo Foto Car. Ricardo Martín - KutxaFototeka - www.guregipuzkoa.net Facebookenpartekatua / Compartido en Facebook “Botadura de una embarcación en los astilleros Eraso de Pasaia” 1917

04

Fondo Marín. Paco Mari – Kutxa Fototeca – www.guregipuzkoa.net Facebooken partekatua / Compartido en Facebook “Fábrica de colas y pinturas Beissier en la localidad de Pasai Antxo” 1960


05

Fondo Marín. Paco Mari – Kutxa Fototeca – www.guregipuzkoa.net Facebooken partekatua / Compartido en Facebook “Fábrica de colas y pinturas Beissier en la localidad de Pasai Antxo” 1960

06

Fondo Marín. Paco Mari – Kutxa Fototeca – www.guregipuzkoa.net Facebooken partekatua / Compartido en Facebook “Fábrica de colas y pinturas Beissier en la localidad de Pasai Antxo” 1960


07

Fondo Marín. Paco Mari – Kutxa Fototeca – www.guregipuzkoa.net Facebooken partekatua / Compartido en Facebook “Fábrica de colas y pinturas Beissier en la localidad de Pasai Antxo” 1960

08

Fondo Marín. Paco Mari – Kutxa Fototeca – www.guregipuzkoa.net Facebooken partekatua / Compartido en Facebook “Fábrica de colas y pinturas Beissier en la localidad de Pasai Antxo” 1960


09

Jesús Elósegui Irazusta – www.guregipuzkoa.net Aranzadi 1947

10

Jesús Elósegui Irazusta – www.guregipuzkoa.net Aranzadi 1947


11

Jesús Elósegui Irazusta – www.guregipuzkoa.net Aranzadi 1947

12

Jesús Elósegui Irazusta – www.guregipuzkoa.net Aranzadi 1947


13

www.euskomedia.org Día del Libro del año 1968 en la Biblioteca Municipal de Pasai Antxo

14

Facebooken argitaratua/publicado por “Fermintxo, el pato de la ría de Antxo”


15

Facebooken argitaratua/publicado por “Fermintxo, el pato de la ría de Antxo”

16

Facebooken argitaratua/publicado por “Fermintxo, el pato de la ría de Antxo”


17

Facebooken argitaratua/publicado por “Fermintxo, el pato de la ría de Antxo”

18

Facebooken argitaratua/publicado por “Fermintxo, el pato de la ría de Antxo”


19

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Antxoko trainerua: CD Pasajesen trainerua Kontxako estropadetan, Manolo Etxeberria patroi 1961

20

Egilea/Autor: Foto Jarauta Emailea/Donante: Alkartasuna Dantza Taldea Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Dantzariak: Juanjo Kortajarena 1964


21

Facebooken “Pasai Donibane San Juan”ek argitaratua / Publicado en Facebook por “Pasai Donibane San Juan” Pasaia…año…1961

22

Egilea/Autor: Foto Jarauta Emailea/Donante: Joxe Antonio Altuna Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Prozesioa: Erramu igande goizean… Txurrogilea bere tailerra zabaltzen 1960


23

Emailea/Donante: Atxukarro Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Parodia

24

Emailea/Donante: Margari Arriaran Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Inudeak:Inudeak N-1 errepidearen jabe


25

Emailea/Donante: Margari Arriaran Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Zezen afaria: Eskuinean, Bixente Kortajarena

26

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Plantxetatik atera : Bagoiak plantxetatik atera, Pello Errotak esan zuen bezala. Izango zen ikatza nork bildua...! 1953


27

Emailea/Donante: Edurne Arruza Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Joxean Arruza: Herriko festetan aitari tabernan laguntzeko prest

28

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Txirrindulariak: CD Pasajaeseko txirrindulari taldea


29

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Motozaleak: Matxura hamarretxeta kalean

30

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Motozaleak: Moto lasterketa Antxoko kaleetan barrena


31

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Futbolariak: CD Pasajes Copa Guipuzcoa txapelketaren irabazlea 1949-50 sasoian 1950

32

Emailea/Donante: Maritxu Asenjo Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Saskilariak: Emakumezkoen lehen saski-baloi taldea


33

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Futbolariak: CD Pasajeseko talde nagusia 1947-1948 sasoian 1947

34

Emailea/Donante: Margari Arriaran Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Futbolariak


35

Emailea/Donante: Margari Arriaran Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Futbolariak: CD Pasajeseko gaztetxoak Donostiako hondartzan

36

Emailea/Donante: Josetxo Aranguren Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Luzuriaga: Luzuriaga fonderiako katalogoa


37

Egilea/Autor: Pedro PĂŠrez Amutxastegi Emailea/Donante: Pedro PĂŠrez Amutxastegi Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Luzuriaga: Gizonezkoen aldagela

38

Emailea/Donante: Josetxo Aranguren Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Luzuriaga


39

Emailea/Donante: Josetxo Aranguren Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Luzuriaga

40

Emailea/Donante: Josetxo Aranguren Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Luzuriaga


41

Egilea/Autor: Eugenio Figurski Emailea/Donante: Rikardo Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Gure kantariak

42

Emailea/Donante: Joxe Antonio Altuna Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Txistulariak


43

Emailea/Donante: Manoli Atorrasagasti Pasaiako Fototeka (www.pasaiakoak.com) Trintxerpe gainetik. Putzuaren erdian Jaizkibel draga historikoa 1965 aldera

44

Juan Mari SerranokPasaiaK.E.arenFacebookeanargitaratua /Publicado por Juan Mari Serrano en el Facebook de PasaiaK.E. “txapeldunak torneo de beraun, en la liga quedamos segundos por detras del todopoderoso sporting de herrera, llamado bertsolari ....y en la copa, pues eso...campeones...”


45

Juan Mari SerranokPasaiaK.E.arenFacebookeanargitaratua /Publicado por Juan Mari Serrano en el Facebook de PasaiaK.E.

46

Juan Mari SerranokPasaiaK.E.arenFacebookeanargitaratua /Publicado por Juan Mari Serrano en el Facebook de PasaiaK.E. “terceros en el torneo internacional de hendaia....sin perder ningun partido, caimos en la semis a penaltis.....gran descubrimiento en ese campeonato...colino central izquierdo”


47

Juan Mari SerranokPasaiaK.E.arenFacebookeanargitaratua /Publicado por Juan Mari Serrano en el Facebook de PasaiaK.E. alevines 1978...

48

LuismiRuizekPasaiaK.E.aren Facebookeanargitaratua/Publicado por LuirmiRuíz en el Facebook de PasaiaK.E. Hernani 0 - Pasaia 3


49

LuismiRuizekPasaiaK.E.arenFacebookeanargitaratua/Publicado por LuirmiRuĂ­z en el Facebook de PasaiaK.E. InaguracionMolinao Hierba artificial temporada 99-2000

50

Emailea/Donante: Asier Badiola Pasaitarra eskubaloi taldea Haron (Errioxa) /Equipo de balonmano Pasaitarra en Haro (La Rioja)


51

Facebooken “Pasai Donibane San Juan”ek argitaratua / Publicado en Facebook por “Pasai Donibane San Juan” Pasaia

52

Facebooken “Pasai Donibane San Juan”ek argitaratua / Publicado en Facebook por “Pasai Donibane San Juan” Pasaia

Erakutsitako bideoak  /  Vídeos  proyectados:   -­‐

Antxoko 5  ahizpa  –  Telleriatarrak  (http://youtu.be/v34stxZ0WqA)    


Trintxerpe Uztailak 14-15 de Julio Udal Aretoa / Salón Municipal

         


01

Emailea /  Donante:  Remiel  Urkia   Jaiak  /  Fiestas   1965  

02

Emailea /  Donante:  Silvia  Goñi  

1944-­1945    


03

Emailea /  Donante:  Silvia  Goñi  

1945  

04

Emailea /  Donante:  Silvia  Goñi   Mª  Carmen  Guillorme  Vaqueriza  


05

Emailea /  Donante:  Xabier  Sagarzazu   Egilea  /  Autor:  Foto  Jarauta   Pasaiako  Fototeka  (www.pasaiakoak.com)   Karroza  satirikoak:  Emakumearen  eskubideak  aldarrikatzen:  Maite  Minguez,   Manoli  Sanchez,  Luis  Mari  Arozena   1969  

06

Fondo Foto  Car.  Vicente  Martín   Gure  Gipuzkoa  (www.guregipuzkoa.net)   Inauguración  de  una  sucursal  de  la  caja  de  ahorros  municipal  en  Trintxerpe   1949    


07

Fondo Foto  Car.  Vicente  Martín   Gure  Gipuzkoa  (www.guregipuzkoa.net)   Inauguración  de  una  sucursal  de  la  caja  de  ahorros  municipal  en  Trintxerpe   1949    

08

Fondo Foto  Car.  Vicente  Martín   Gure  Gipuzkoa  (www.guregipuzkoa.net)   Inauguración  de  una  sucursal  de  la  caja  de  ahorros  municipal  en  Trintxerpe   1949  


09

Egilea /  Autor:  Jesús  Elósegui  Irazusta   Aranzadi   Trincherpe:  Cross   1960  

10

Emailea /  Donante:  Silvia  Goñi   Mª  Carmen  Guillorme  Vaqueriza  


11

Emailea  /  Donante:  Xabier  Sagarzazu   Pasaiako  Fototeka  (www.pasaiakoak.com)   Karroza  satirikoak:  Zentsuraren  eta  oro  har  prentsak  bideratzen  zituen  gezurren   salaketa  umoretsua.  Xabier  Sagarzazu,  Iñaki  Sanchez  eta  Luis  Mari  Arozena   1970  

12

Emailea /  Donante:  Marian  Otero   Una  de  las  primeras  tamborradas  femeninas  de  Trintxerpe   1973-­1974  (aprox.)  


13

Emailea /  Donante:  Remiel  Urkia   Jaiak  /  Fiestas

14

Emailea /  Donante:  Remiel  Urkia   Jaiak  /  Fiestas


15

Emailea /  Donante:  Remiel  Urkia   Jaiak  /  Fiestas  

1990

16

Emailea /  Donante:  Remiel  Urkia   Jaiak  /  Fiestas  

1990  


17

Emailea /  Donante:  Remiel  Urkia   Jaiak  /  Fiestas   1990  

18

Emailea /  Donante:  Silvia  Goñi   Bárbara  Rubio  Goñi   1990  


19

Emailea /  Donante:  Silvia  Goñi   Igarki  Goñi  Guillorme   1990  

20

Egilea  /  Autora:  Elena  Viñas     Publicado  en  Facebook  y  reproducido  en  la  exposición  con  el  permiso  del   Diario  Vasco   25.  urteurrena  /  25  aniversario   2012  


21

Egilea /  Autora:  Lierni  Gartzia   Pareja  de  barcos  recién  desguazada…   2012

22

Egilea /  Autor:  Iñaki  Berrio   Arrandegi  kalea  –  Trintxerpe  

23

Egilea /  Autor:  Iñaki  Berrio  

Trintxerpeko  Skyline  


Erakutsitako bideoak  /  Vídeos  proyectados:   -­‐ -­‐                                                

Ramón Lijo   Manu  


San Juan Uztailak 28-29 de Julio Víctor Hugo etxea / Casa Víctor Hugo


01

www.euskomedia.org Tripulación de la trainera de Donibane en 1923. Este año batió el récord en las regatas de la Concha donostiarra con 19' 17'' 1923 URL: http://www.euskomedia.org/aunamendi/103597#78

02

www.pasaidonibanekoxtape.com San Juan, campeones del Cantábrico, años 20


03

www.pasaidonibanekoxtape.com San Juan, a帽os 20

04

Argazkilaria / Fot贸grafo: Fondo Foto Car. Ricardo Mart铆n www.guregipuzkoa.net Procesi贸n marinera en la localidad de Pasaia. (foto 1/3) 1922 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/1023191


05

Argazkilaria / Fotógrafo: Fondo Foto Car. Ricardo Martín www.guregipuzkoa.net Restaurante Cámara en Pasai Donibane (5/5) 1928 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/1111665

06

Argazkilaria / Fotógrafo: Fondo Foto Car. Ricardo Martín www.guregipuzkoa.net Restaurante Cámara en Pasai Donibane (5/5) 1936 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/1024562


07

Argazkilaria / Fotógrafo: Fondo Marín. Paco Marín www.guregipuzkoa.net El entonces cardenal Roncali y posteriormente papa Juan XXXIII en Pasai Donibane durante la celebración del bautizo de la sobrina de monseñor Laboa, María Luisita. (Foto 19/25) 1954 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/1115378

08

Argazkilaria / Fotógrafo: Fondo Marín. Paco Marín www.guregipuzkoa.net El entonces cardenal Roncali y posteriormente papa Juan XXXIII en Pasai Donibane durante la celebración del bautizo de la sobrina de monseñor Laboa, María Luisita. (Foto 3/25) 1954 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/1115362


09

Argazkilaria / Fotógrafo: Fondo Marín. Paco Marín www.guregipuzkoa.net El entonces cardenal Roncali y posteriormente papa Juan XXXIII en Pasai Donibane durante la celebración del bautizo de la sobrina de monseñor Laboa, María Luisita. (Foto 13/25) 1954 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/1115372 En la imagen, D. Miguel de Villaviciosa. General y destacado miembro de la saga de almirantes, generales y miembros del clero que vivieron en la renacentista casa que yo habito, con el Pendón de Oro arrebatado al rey moro Aliatar en la batalla de Loja. Oleo sobre lienzo, original de Pedro Etxeberria Ansa, quien concibió así a Miguel de Villlaviciosa.

10

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook

En las postrimerías del siglo XV (años culmin antes de la reconquista), el entonces joven capitán Miguel de Villaviciosa, arrebató el Pendón al rey moro Aliatar en la batalla de Loja (preliminar y decisiva para la conquista de Granada). La azaña fue premiada por los Reyes Católicos concediendo a los Villaviciosa, para agregar al escudo que ya poseían, un Pendón de Oro y dos medias lunas. A partir de entonces la saga pasaría a ser conocida como la de "Los Pendón de Oro de Pasajes". URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2 934865471299&set=a.1196511733542.2538 0.1850955493&type=3&theater


11

Emailea / Donante: Joaquina Guereño Década 1960

12

Emailea /Donante: Joaquina Guereño 1960. hamarkada / Década 1960


13

Emailea /Donante: Joaquina Guereño 1960. hamarkada / Década 1960

14

Emailea /Donante: Joaquina Guereño Bonantzako zonaldea / Zona de Bonanza 1960. hamarkada / Década 1960


17

Emailea /Donante: Joaquina Guere単o Sari banaketa / Entrega de premios 1962

18

Emailea /Donante: Joaquina Guere単o San Juan kaleko postala


19

Emailea /Donante: Joaquina Guereño Bista orokorra / Vista general

20

Argazkilaria / Fotógrafo: Koch Arruti, Sigfrido www.guregipuzkoa.net “Bateleras de Pasai Donibane” 1975 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/9060


21

Argazkilaria / Fotógrafo: Koch Arruti, Sigfrido www.guregipuzkoa.net “Bateleras de Pasai Donibane” 1975 URL: http://www.guregipuzkoa.net/photo/9067

22

Koro Bareak Facebooken partekatua / Compartido por Koro Barea en Facebook Gante Belgica.Seleccion Euskadi   1985 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150649440818975&set=a.10150649364918975. 484089.796983974&type=3&theater


23

www.pasaidonibanekoxtape.com Koxtape outriggers 8 con 1971 URL: http://pasaidonibanekoxtape.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1% 3AKoxtape&Itemid=55&lang=es

24

Reyes Cámarak Facebooken pertekatua / Compartido en Facebook por Reyes Cámara Campeonato de España. Irune Puy y Reyes Cámara 1980 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101125133303814&set=a.101123909970603.2071. 100002189825344&type=1&theater


25

Jokin Lertxundi (Muxkerrek) Facebooken partekatua / Compartido en Facebook por Jokin Lertxundi (Muxker) Año 86. Mequinenza, Cto de España 1986 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189485931172190&set=t.100003531174337&type= 1&theater

26

Reyes Cámarak Facebooken partekatua / Compartido por Reyes Cámara en Facebook URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312701098812882&set=pb.100002189825344.2207520000.1356300354&type=3&theater


27

Reyes Cรกmarak Facebooken partekatua / Compartido por Reyes Cรกmara en Facebook URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312700972146228&set=pb.100002189825344.2207520000.1356300354&type=3&theater

28

Reyes Cรกmarak Facebooken partekatua / Compartido por Reyes Cรกmara en Facebook URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312700915479567&set=pb.100002189825344.2207520000.1356300354&type=3&theater


29

Isi Sistiagak Facebooken partekatua / Compartido por Isi Sistiaga en Facebook Campeonato de Espa単a, Ba単olas 1989 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3717577468141&set=t.100003779948689&type=3 &theater

30

Koro Bareak Facebooken partekatua / Compartido por Koro Barea en Facebook Legutiano, mixto Arraun-Koxtape 1987 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150649373688975&set=t.100003779948689 &type=3&theater


31

“Pasai Donibane San Juan”-ek Facebooken partekatua / Compartido en Facebook por “Pasai Donibane San Juan” Campeonato de Futbito… (Bixi-Bixi – Errekatxo) URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253058128104734&set=a.111553282255220.1721 5.100002016468573&type=3&theater

32 Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook “En conmemoración de la victoria obtenida contra los franceses en la batalla naval de las islas Azores (protagonizada por la flota gipuzkoana, que estaba comandada por tres sanjuandarras entre los que se encontraba el habitante de la casa que acoge mi estudio Juanot de Villaviciosa), Pasai Donibane-San Juan, celebra sus más importantes fiestas. Del 26 al 31, lugareño s y visitantes, disfrutamos de los variados actos festivos experimentando el placer y la diversión en un entorno incomparable. .- En la imagen, la autóctona y original (compuesta en 1968 por Pedro Etxeberria Ansa, creador así mismo de la idea en la que se basa todo el día del pescador) "Tamborrada Arrantzale" URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3066672766399&set=a.1196511733542.25380.185 0955493&type=3&theater


33

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook Regatas de La Concha 2010. Los sanjuandarras llegan a la rampa del puerto donostiarra tras regatón en la primera jornada. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976142223192&set=a.1196511733542.25380.185 0955493&type=3&theater  

34

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook La trainera femenina de Pasai Donibane-San Juan (en segundo plano la de Guetaria-Tolosa) remando en la bahía de Pasaia el 26 de junio de 2011 URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626052391790&set=a.1560722918594.65129.185 0955493&type=3&theater


35

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook Recibimiento a los remeros de la trainera de Pasai Donibane-San Juan tras las regatas de la Concha   URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2881570618961&set=a.2418064991610.89107.185 0955493&type=3&theater

36

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook Fiestas en San Juan. La fiesta empezaba con emocionante homenje a Kaxero   URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2964994264500&set=a.2418064991610.89107.185 0955493&type=3&theater  


37

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook Momento de la actuación de "Alurr dantza taldea" en el contexto de la Euskaljaia 2012 celebrada en Pasai Donibane-San Juan   URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2938031870457&set=a.2418064991610.89107.185 0955493&type=3&theater  

38

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook 2012 © Peio Etxekar Sábado 4-febrero. 3:50 pm. 0ºC. Nieve en la Plaza de Santiago de Pasai Donibane-San Juan (www.etxekar.net/donibane.html) URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2330723048116&set=a.1560722918594.65129.185 0955493&type=3&theater


39

Argazkilaria / Fotógrafo: Etxekar Foto Diseño. Peio Etxekar Facebooken partekatua / Compartido en Facebook 2012 © Peio Etxekar Jueves 2-febrero. 12 mediodía. -1º C. La nieve empieza a cuajar a nivel del mar en Pasai Donibane-San Juan (www.etxekar.net/donibane.html) URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2319982459608&set=a.1560722918594.65129 .1850955493&type=3&theater

    Erakutsitako  bideoak  /  Vídeos  proyectados:   -­‐

Jokin Etxarrirekin  bakailuaz  hizketan  (http://youtu.be/scZpGaeeFvk)    

Katalogoa  

Pasaialdea Irudikatzen erakusketen katalogoa -2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you