Page 1

newsletter 04|2010 Vážené PARTSIPačky, milí PARTSIPáci, připadla mi milá povinnost představit vám zářijový newsletter. Vznikal uprostřed příprav na partsipáckou seminářovou šnůru, na kterou se spolu vypravíme již příští měsíc. Přináší tedy především srdečné pozvání. V této souvislosti také prozradí, jak rozšířit svou osobnost informačního profesionála do patra “informační mediátor”. Uvádíme také několik nových rubrik. Spojuje je snaha ušetřit vám práci a čas. Především pak doporučit to nejlepší. Představujeme, zkoušíme, objevujeme. Nové technologie, nástroje, knihy, metody, kolegy, projekty. Dovolím si využít tohoto prostoru k jednoduché výzvě, vyslyšena může bez nadsázky přinést velký užitek. Kdykoliv kolem sebe uvidíte cokoliv a kohokoliv zajímavého, nenechávejte si to pro sebe, ozvěte se na projektový e-mail info@partsip.cz! Věříme, že pro vás bude newsletter inspirací, v ideálním případě i podnětem k zamyšlení. Doporučuji začít rubrikou K věci, která se k informačním profesionálům obrací ve věci chystané novelizace autorského zákona. Eva Güntherová, odborná garantka projektu

Z obsahu: Certifikovaný kurz INFORMAČNÍ MEDIÁTOR Seznam seminářů PARTSIP Novela autorského zákona Basecamp vs.Teamlab Lidé v oboru

Otevíráme certifikovaný kurz INFORMAČNÍ MEDIÁTOR Informační profesionálové, máte jedinečnou příležitost využít série seminářů zaměřených na podporu manažerských dovedností a inovačního prostředí v knihovnách. Certifikovaný kurz Informační mediátor otevíráme již v říjnu 2010! Jak se stát informačním mediátorem? Do certifikovaného kurzu můžete vstoupit od podzimu do jara akademického roku 2010/2011. V roce 2011/2012 budete mít další příležitost certifikát získat v rámci druhého běhu seminářů. Kurz se skládá z povinných a nepovinných seminářů. Ty povinné jsou koncipovány jako základ inovačního managementu

informačních služeb, nepovinné si můžete vybrat zcela dle vaší specializace a zájmů. Podmínkou pro získání certifikátu je absolvování osmi povinných seminářů a čtyř seminářů nepovinnných. Odpustíme vám jednu absenci, tři libovolné lekce si můžete nahradit jarním výjezdním workshopem. Semináře můžete vnímat i jako samostné a obsahově uzavřené celky. Nemáte-li možnost absolvovat nyní celý kurz, vyberte si semináře podle toho, jaké téma a problémy vás právě zajímají, zaměstnávají, baví či trápí.

Projekt PARTSIP je evropský projekt podpořený z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je financován z rozpočtu Evropského strukturálního fondu a

Kdo je informační mediátor? Informační mediátor je novotvar, který - jak věříme - vystihuje podstatu kurzů PARTSIP.

státního rozpočtu České republiky.


Otevíráme certifikovaný kurz INFORMAČNÍ MEDIÁTOR (pokračování ze strany 1) Přesnou a ohraničenou definici nepředložíme.

Výhodou každého novotvaru je příležitost

Nepovažujeme totiž informačního mediátora za neživý termín. Vidíme za ním informační profesionály, kteří budou schopni a ochotni spolupracovat, vymýšlet a společně realizovat nové projekty, vzájemně se podporovat svými znalostmi, kontakty, zkušenostmi i nadšením, zajišťovat vyšší propojení vzdělávacích, výzkumných i soukromých organizací. Všechny semináře jsou proto koncipovány tak, aby rozvíjely mezisektorovou spolupráci tematicky i lektorským obsazením. Jaké znalosti a dovednosti by tedy měl mít informační mediátor? Inspirovali jsme se ve dvou významných dokumentech: Evropském průvodci kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb (L’association des professionnels de

naplnit jeho význam vlastním působením. Na otázku “Kdo je informační mediátor?” budou svým následným působením odpovídat všichni, kdo se do seminářů zapojí.

• Prezentační dovednosti Nepovinné kurzy • Imerzivní technologie internetu a znalostní organizace • Plánování scénářů budoucnosti pro obor • Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje • Kooperativní tvorba autorit • Digitalizace a Open Access • Knihovny v sociálních sítích • Výzkumy v knihovnách a monitoring uživatelských potřeb • Budování a úprava fondu ve vysokoškolských knihovnách • Psaní projektových žádostí • Vědecká komunikace a hodnocení vědy a další .... Workshop Metody a techniky pro spolupráci

l’information et de la documentation) a v Kompetencích informačních profesionálů (Special Libraries Association). Jakými dovednostmi a kompetencemi tedy informační mediátor disponuje? • Odbornými a oborovými, aby rozumněl problematice a byl znalý nejaktuálnějších trendů. • Manažerskými, aby dovedl nové projekty naplánovat a řídit. • Komunikačními (od prezentace po marketing), aby přesvědčil vlastní organizaci či partnery. • Síťařskými a týmovými, jelikož právě ze spolupráce se rodí inovace.

Marketing a komunikační dovednosti

Co si vyberete? Jako ochutnávku vám zatím servírujeme seznam plánovaných seminářů.

Kurzy a semináře jsou určeny především vysokoškolským knihovníkům, knihovníkům veřejných výzkumných institucí, akademikům z knihovnických a informačních oborů, pedagogům a knihovníkům z vyšších odborných škol, studentům oboru informační studia a knihovnictví a příbuzných oborů a dalším. Těšíme se na vás! Termíny a jména lektorů zveřejníme spolu se zahájením registrace 20. září 2010 na www.partsip.cz.

Povinné kurzy • Informační služby v evropském kontextu • Projektový management pro knihovny • Znalostní management • Strategie a marketing • Technologie a týmová spolupráce

Autoři a zdroj fotografií: Filomena Scalise, Salvatore Vuono, www.

freedigitalphotos.net

Technologie a znalostní komunity

newsletter

04|2010 Aktuálně: Semináře PARTSIP na podzim 2010 Čeká nás první dávka seminářů PARTSIP! Na co se můžete na podzim těšit? 12. 10. Informační služby v evropském kontextu 21. 10. Projektový management pro knihovny 9. 11. Technologie a týmy 25. 11. Strategie a marketing pro knihovny 30. 11 Digitalizace a Open Access 2. 12. Imerzivní technologie internetu a znalostní organizace 6. 12. Kooperativní tvorba autorit

Registrace na semináře bude zahájena 21. a 27. září 2010 na stránkách www.partsip.cz. V prvním termínu se můžete přihlásit na celý certifikovaný kurz Informační mediátor (místa na povinných seminářích vám zajistíme, nepovinné semináře si registrujete dle výběru), ve druhém otevřeme semináře pro zájemce o jednotlivá témata.


K věci: Novela autorského zákona zdeformuje Creative Commons

3 minuty s... Honzou Křížem

PARTSIP na jaře uspořádal seminář o hnutí Open Access a Creative Commons (CC). Kdo se účastnil ví, že diskuze na semináři patřila mezi suverénně nejživější. Pokud trochu sledujete dění mezi knihovníky, pak vám jistě neunikla skutečnost, že se připravuje novela autorského zákona. Jak to spolu vše souvisí? Zdánlivě nikterak jasně, avšak pokud nahlédneme pod pokličku uniklému dokumentu, který zpřístupnily Pirátské noviny, trochu nám přeběhne mráz po zádech.

do procesu volného šíření informací a o snahu zajistit si kontrolu nad alternativním přístupem k vědeckému publikování. Toť můj pohled na věc. Přečtěte si však oficiální vyjádření týmu CC v ČR v exkluzivní příloze Inflow: Proč se nám nelíbí připravovaná novela autorského zákona, kde toho najdete daleko více.

Honza Kříž je pracovník akademické knihovny, Oddělení automatizace Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií MU

To však není vše. Dalším, a zdá se mnohem závažnějším problémem, je změna plateb za kopírovací služby. V době krize, kdy se většině knihoven krátí rozpočet a jsou tak nuceny přemýšlet, jak s penězi vyjdou, se na ně hrne další pohroma. Doposud jsou platby počítány z počtu uskutečněných rozmnoženin. Tzn. kolikrát tisknu – tolikrát platím. Novela se však snaží tento způsob

Chystáte něco nového, zajímavého? Nový web knihovny, novou samoobsluhu s návody a nastaveními pro studenty, zábavné a inspirativní spořiče na PC v knihovně.

Otevřená filozofie hnutí Open Access a veřejných licencí CC je totiž novým zněním Autorského zákona obrácena zcela proti svému původnímu smyslu – zjednodušení vědeckého publikování a bezplatné zpřístupnění výsledků výzkumů. Jde o to, že pokud publikuji dílo pod jakoukoli verzí licence CC, pak ten, kdo bude chtít dílo použít, bude muset podepsat smlouvu s kolektivním správcem. Pouze tehdy, když publikuji dílo pod licencí CC a dám o této skutečnosti prokazatelně vědět kolektivnímu správci, nebude muset další autor, který moje dílo použije nebo změní, podepsat s kolektivním správcem smlouvu. Z mého osobního pohledu se jedná o bezprecedentní byrokratický zásah

platby změnit a navrhuje poplatky za každou tiskárnu a kopírku. Tento způsob však v mnohých případech zatíží rozpočet knihoven v řádu stovek procent. Novelu zákona připravuje Ministerstvo kultury. Za knihovny a informační pracovníky s Ministerstvem komunikuje NKP a SKIP. Společné jednání mělo proběhnout v posledním srpnovém týdnu, avšak díky tomu, že se chce nově obsazené ministerstvo detailně seznámit s novelou, proběhnou jednání později. PARTSIP doufá, že jednání budou úspěšná a novela ještě dozná potřebných změn. Tomáš Bouda

Jak jste se měli “na automatizaci” během letních prázdnin? Co Vás potěšilo či nepotěšilo? My se máme vždycky dobře :), protože jsme skvělý tým plný nápadů a odvahy měnit systémový svět.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví? Vymýšlet nové věci!:) Co Vás na Vaší práci vyloženě nebaví? Těžkopádnost aparátu. Co máte v knihovně z pohledu “automatického knihovníka” unikátního, co jinde chybí? Vedení knihovny přístupné novým nápadům a postupům. Můžeme Vás v nejbližší době potkat na nějaké akci? Myslíme odborné, ale tipům na oblíbené hospůdky se nelze bránit ..... Ne. Ale tip mám - každý týden aspoň jeden den věnovat čistě fyzické práci. :) Bude knihovník v oddělení automatizace v budoucnu sám nahrazen automatem? Budeme nahrazeni ... a tak se vrátíme do přírody. Rozhovor vedla Eva Güntherová

newsletter

04|2010 PARTSIP doporučuje: Nenechte si ujít exkluzivní zdroj informací k chystané novelizaci Autorského zákona. Aktuální příloha časopisu Inflow.cz přináší například vyjádření informačních profesionálů, rozhovor s ředitelem Dilia, o.s., anketu mezi knihovníky či vyjádření zástupců Creative Commons v České republice.


Vyzkoušeli jsme Basecamp a Teamlab Vyzkoušeli jsme groupware, které využijete

frontách: funkce, přehlednost, přívětivost,

logické. Např. writeboardy se důsledně

v projektovém managementu jako virtuální domov vašeho týmu. Testovali jsme a srovnávali groupware Basecamp a Teamlab.

použitelnost. Bohužel i Teamlab trpí drobnými neduhy.

řadí dle abecedy, bez možnosti jiného uspořádání, které by týmu vyhovovalo lépe. Tabule přitom mají ještě jeden háček. Jsou hostovány na zcela jiné doméně, při vyvolání konkrétního writeboardu dochází k přesměrování na jinou stránku, která automaticky přesměrovává na samotný writeboard. Toto automatické přesměrování znemožňuje používat tlačítko “zpět”, nutí používat odkaz v horní části writeboardu.

K čemu vám groupware vůbec bude? Lakonicky: umožní komunikaci a spolupráci uživatelů (např. členů projektového týmu nebo spolupracovníků v rámci instituce) v internetu nebo lokální síti. Počet softwarů, které zázemí a služby tohoto typu slibují, roste společně s šířením projektového stylu práce a množením situací, kdy se kolegové setkávají převážně či výhradně virtuálně. Potřebujete si právě teď vybrat? Vyzkoušeli jsme pro vás dva produkty, které lze zařadit mezi produkty nižší nebo střední třídy. Středně velké instituci či průměrně aktivnímu projektu postačí. Basecamp je placený nástroj s uzavřeným kódem hostující u poskytovatele služby. Podle počtu projektů a potřebného místa si lze vybrat mezi čtyřmi programy v cenovém rozmezí $24 až $199 měsíčně. Teamlab je open-source nástroj, který lze hostovat v cloudu amazonu nebo na vlastních serverech. Na první pohled se vás zřejmě zmocní nekritické nadšení. Zdá se, že otevřený Teamlab pokořuje Basecamp na všech

Především se zdá být poněkud nespolehlivý. Během našeho testování se například stalo, že nešlo dokončit zadání úkolu (nedefinovaná konstanta), potkala nás chyba v konfiguraci SMTP serveru pro odesílání e-mailových notifikací apod. V nejnovější verzi zase zlobí překlad (místy se stále vyskytuje ruský nebo litevský text, kde by měla být angličtina). Diskutabilní je také nutnost spustit Teamlab pod webovým serverem IIS (Internet Information Services) ve chvíli, kdy ho potřebujeme zpřístupnit přes internet , nejen na intranetu. Integrovaný webový server služby je pro tyto účely nedostatečně zabezpečen. Za zmínku jistě stojí, že Teamlab vůbec nespustíte, neholdujete-li operačnímu systému Windows. Basecamp netrpí neduhy kódu, za celou dobu používání nedošlo k žádné chybě, nic nám “nespadlo”. V době sociálních sítí a médií však působí zastarale. Naprosto ingoruje sociální aspekty týmové spolupráce. Celkově jsou jeho možnosti - nejen v této oblasti, u které je rozdíl nejpatrnější - oproti Teamlabu - chudší. Funkce a aplikace lze samozřejmě rozšířit; připlaťte si. Rozhraní Basecampu je místy nekonzistentní, řazení není vždy zcela

Basecamp vs. Teamlab

newsletter

04|2010 Představujeme projekt Připravili jsme pro vás novou rubriku. Tento prostor je rezervovaný vám a všemu, čemu se aktuálně věnujete nebo chcete věnovat. Uvítáme, když svůj projekt nejen představíte, ale překročíte rámec tradičního PR textu: vyzvěte ostatní k aktivní spolupráci. Prozraďte, čím může váš projekt prospět ostatním, s čím si nevíte rady, koho či co hledáte a nenalézáte, jaké nástroje či zdroje jsou vám nápomocné. Využíjte toho, ať už jste v jakékoliv fázi. Od nápadu po závěrečné ohlédnutí - vše může být ostatním k inspiraci či poučení. Texty lze posílat do 25. dne každého měsíce na e-mail info@partsip.cz.

Vojtěch Pilař (student KISK FF MU)


Lidé v oboru

Přečetli jsme...

Posledním novým oddílem newsletteru, který představujeme v tomto čísle, je rubrika Lidé v oboru. V ní vám chceme zprostředkovat informace o nových tvářích v našem oboru, případně o známých tvářích na nových místech. Zajímá vás, kdo hýbe oborem? Chtěli byste se naopak pochlubit novým zaměstnancem či novou pracovní pozicí? Sledujte naši rubriku a posílejte nám tipy na uveřejnění na info@partsip.cz! Eva Güntherová je od července 2010 novou odbornou garantkou projektu PARTSIP. Na starost má organizaci vzdělávacích akcí, je zodpovědná za komunikaci s partnery i s veřejností. Eva v současnosti dokončuje studia Informačních studií a knihovnictví na KISK FF MU a kromě úvazku na projektu PARTSIP působí jako informační specialistka v Centru pro výzkum neziskového sektoru. Petra Hornochová (dříve Šedinová) je novou vedoucí Knihovny Fakulty sociálních věd (UK Praha). Dlouho působila na Masarykově univerzitě v Brně jako vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty. Petra se dlouhá léta angažuje v oblasti

informačního vzdělávání a elektronických informačních zdrojů. Byla například u zrodu celouniverzitního e-learningového kurzu Kurz práce s informacemi. Martin Krčál od podzimního semestru rozšiřuje pedagogický tým KISK. Své znalosti a zkušenosti nabídne v předmětech, které se točí kolem elektronických informační zdrojů, informační a počítačové gramotnosti. Martina Krčála můžete potkávat již osmým rokem také v Ústřední knihovně FSS MU v oddělení automatizace, je hlavním tvůrcem projektu Citace.com či Scholert.com. Zuzana Streichsbierová je novou ředitelkou Ústřední knihovny Pedagogické fakulty (MU Brno). Přichází z Informačního centra Mendelovy univerzity v Brně. Absolvovala v roce 2006 na KISK FF MU. Pokud byste si chtěli užít odborné diskuze, či přizvat Zuzanu Streichsbierovou do některého z projektů, uspějete pravděpodobně s informační gramotností či elektronickými informačními zdroji.

Encyclopedia of communities of practice in information and knowledge management (Elayne Coakes; Steve Clarke) Encyklopedie nabízí aktuální a zároveň zřejmě i nejucelenější náhled na komunity praxe (obecně přijímaný český ekvivalent pro “communities of practice” ještě neexistuje, lze překládat i jako praktikující či znalostní komunity). Každý z těchto termínů zachycuje jiný aspekt podstaty takové komunity – setkávání (reálné i virtuální), sdílení zkušeností, znalostí, výsledků, plánů a spolupráce. Přestože Českou Republiku zájem o tuto problematiku doposud v podstatě míjí, ve světě na sebe strhává pozornost vědců i praktiků již celé desetiletí. S rozmachem technologií umožňujících snadné generování a sdílení obsahu uživateli, roste její význam stále více. Informační profesionálové by tuto knihu určitě neměli minout. Za prvé se zaměřuje přímo na procesy spojené s informacemi a znalostmi uvnitř komunit, za druhé poskytuje množství informací i dalších odkazů: • 550 pojmů na 600 stranách, • 1950 odkazů na další zdroje, • spoluautory bylo 120 výzkumníků z 20 zemí, • množství užitečných příkladů. Za jeden večer tuto encyklopedii nepřečtete, ale doporučujeme ji určitě neodkládat. Coakes, E., & Clarke, S. (2006). Encyclopedia of communities of practice in information and knowledge management. Hershey, PA: Idea Group Reference.

newsletter

04|2010 Kde nás naleznete? Chcete-li být informováni o aktivitách v Partnerské síti informačních profesionálů, máte několik možností, jak zajistit, aby Vám neunikla žádná novinka: •

Členství v PARTSIP je nejlepším způsobem, jak zajistit, že budete vžy včas informováni. Připravujeme pro Vás online prostředí pro spolupráci a sdílení znalostí. Uvítáme i ty z Vás, kteří budou chtít aktivně spolupracovat na jejím vytváření - ozvěte se nám.

Dále nás naleznete například zde: na Facebooku zveřejňujeme informace o dění kolem projektu i zajímavé odkazy, na Del.icio.us se podívejte na tagy PARTSIP, na Twitteru Vám doporučujeme zajímavé odkazy z oboru, na Vimeu se podívejte na videa z konference PARTSIP.

Newsletter PARTSIP 4/2010  

newsletter PARTSIP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you