Page 1

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES Teknisk information & specifikationer


4,8mm

EGENSKAPER Klart för installation och användning Fabriksförsegling garanterad av tillverkaren Liggande montering tillåten Levereras med syraflaskor för första fyllning Teknologi

AGM-GEL laddat

AGM-laddat

Torrladdat

Elektriska prestanda

Hög effekt Djupa urladdningar

Hög effekt

Standardeffekt

(1) Förseglas efter påfyllning (2) Behövs inte då syra redan finns i cellerna

* Försegling eller förseglat hänvisar till läckage- och spillsäkerhet vid normal användning. Små mängder gas kan avges vid laddning. Detta är helt normalt.

2


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

BATTERIER FÖR MOTORCYKLAR, SPORT OCH FRITID

UTMÄRKANDE

FÖRDELAR FÖR SLUTKUND

FÖRDELAR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

EGENSKAPER

FACTORY SEALED

MAINTENANCE FREE

CONVENTIONAL

- Hög effekt

- Hög effekt

- Standardbatteri

- Goda djupurladdningsegenskaper

- Stående eller liggande montering möjlig

- Endast upprätt installation

- Stående eller liggande montering möjlig - Fabriksförsegling garanterad av tillverkaren (VRLA-klass)

- Förseglat efter syrafyllning och montage av proppar/skena

- Inte förseglat (normala gasutsläpp)

- Enkel distribution utan transport restriktioner

- Enkla distributionsregler som står på förpackningen

- Enkla distributionsregler som står på förpackningen

- Syrafyllt vid leverans (tids- och arbetsbesparande)

- Levereras med sex syraflaskor för första påfyllningen

- Levereras med syraflaskor för första påfyllningen

- Ingen syrahantering (bra ur miljösynpunkt)

- Förenklad syrahantering rätt mängd medföljer

- Förenklad syrahantering rätt mängd medföljer

- Särskild märkning anger när laddning bör ske (om normal lagringstid överskrids)

- Uppladdning under lagertid inte nödvändig

- Uppladdning under lagertid inte nödvändig

- 27 varianter som täcker 50 % av fordonssortimentet.

- 68 varianter som täcker 60 % av fordonssortimentet.

- Fackman behövs inte för installation

- Kräver fackman för att tas i bruk

- Kräver fackman för att tas i bruk

- Lång livslängd

- Lång livslängd

- Normal livslängd

- Lämpligt för kallt klimat

- Standardanvändning under normala förhållanden

- 16 varianter som täcker 40 % av fordonssortimentet.

- Lämpligt för kallt klimat - Helt underhållsfritt - Godkänt för säsongsanvändning - Läck- och spillsäkert

- Helt underhållsfritt - Godkänt för säsongsanvändning - Läck- och spillsäkert

- Påfyllning av vatten kan behövas - Säsongsanvändning kan innebära behov av extra uppladdningar - Försiktighetsåtgärder krävs för att undvika spill av syra

- AGM-GEL konstruktion (syran bunden i cellerna)

- AGM-konstruktion (syran bunden i cellerna)

- Våtladdat – klart att använda - Kalciumlegerade blyplattor

- Levereras torrladdat (utan syra i cellerna)

- AGM-separator (glasfibermatta) alternativt syra i geleform

- Kalciumlegerade blyplattor

- Levereras med sex separata syraflaskor - AGM-separator (glasfibermatta)

- Standardkonstruktion - Levereras torrladdat (utan syra i cellerna) - Levereras med sex separata syraflaskor - Antimonlegerade plattor - Polyetenseparator

3


SPECIFIKATIONER 12V FACTORY SEALED Batterispecifikationer Prestanda

Dimensioner

Egenskaper

Art. nr

Kapacitet 10h(Ah)

L (mm)

B (mm)

AGM12-4 AGM12-5 AGM12-7F AGM12-8

04908 04910 04923 04914

3 4 7 8,6

50 70 85 145

113 113 150 150

70 70 65 87

85 105 100 93

3 3 6 4

Q Q V Q

AGM12-9 AGM12-10 AGM12-12 AGM12-12F AGM12-14 GEL12-14 GEL12-16 AGM12-18 GEL12-19 AGM12-23 GEL12-30 AGM12-31

04913 04916 04918 04924 04919 80014 80016 04584 80019 04922 80030 04990

9 10 12 12 12 14 (20h)

120 150 200 150 210 150 100 250 170 350 180 430

135 150 150 150 134 150 180 181 185 205 197 166

75 87 87 100 89 87 75 77 80 86 132 126

139 130 145 100 164 145 165 167 170 162 186 175

4 4 4 6 3 4 3 3 3 3 4 3

Q Q Q V Q S D D D Q D Q

Japannr

16 (20h) 18 19 (20h) 21 30 (20h) 30

CCA/EN Referens (A)

H (mm)

Polst채llning

Poltyp

Front

Sida

Topp

4,8mm

4,8mm

12V MAINTENANCE FREE Batterispecifikationer

Prestanda Japannr

4

Art. nr

Kapacitet 10h(Ah)

CCA/EN Referens (A)

Dimensioner L (mm)

Egenskaper

B (mm)

H (mm)

Polst채llning

Poltyp

YT4B-BS YTR4A-BS YTX4L-BS YTX5L-BS YTX7A-BS YTX7L-BS YTZ7-BS YT7B-BS YT9B-BS YTX9-BS YTZ10-BS

04992 04972 04590 04592 04593 04594 04975 04904 04903 04595 04976

2,3 2,3 3 4 6 6 6 6,5 8 8 8,6

35 35 50 70 90 100 100 85 110 120 145

113 113 113 113 150 113 113 150 150 150 150

38 48 70 70 87 70 70 65 70 87 87

85 85 85 105 93 130 105 93 105 105 93

5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4

T U Q Q Q Q Q Q Q Q Q

YTX9C-BS YT12A-BS YT12B-BS YTX12-BS YTZ14-BS YT14B-BS YTX14-BS YTX14L-BS YTX14AH-BS YTX14AHL-BS YTX15L-BS YTX16-BS YTX20H-BS YTX20HL-BS YTX20CH-BS YTX24HL-BS

04962 04905 04906 04596 04977 04907 04597 04993 04995 04996 04991 04974 04598 04599 04999 04994

9 9,5 10 10 11,2 12 12 12 12 12 13 14 18 18 18 21

120 130 160 150 205 190 200 200 210 210 210 215 270 270 230 350

135 150 150 150 150 150 150 150 134 134 175 150 175 175 150 205

75 87 70 87 87 70 87 87 89 89 87 87 87 87 87 87

139 105 130 130 110 145 145 145 164 164 130 161 155 155 161 162

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Front

Sida

Topp


SPECIFIKATIONER 12V CONVENTIONAL Batterispecifikationer

Prestanda

CCA/EN Referens (A)

Dimensioner

Egenskaper

Japannr

Art. nr

Kapacitet 10h(Ah)

B (mm)

H (mm)

YB2,5L-C YB3L-A YB3L-B YB4L-A YB4L-B 12N5-3B YB5L-B 12N5,5-3B 12N5,5A-3B 12N7-3B 12N7-4B

04575 04543 04545 04961 04516 04517 04546 04559 04518 04560 04928

2,5 3 3 4 4 5 5 5,5 5,5 7 7

20 25 25 50 50 40 65 45 40 75 75

80 98 98 120 120 120 120 135 103 135 135

70 56 56 70 70 60 60 60 90 75 75

105 110 110 92 92 130 130 130 114 133 133

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

N G G Q Q G G G G G G

YB7C-A YB7-A YB7L-B 12N9-3B 12N9-4B-1 YB9-B YB9L-A2 YB9L-B 12N10-3B YB10L-A2 YB10L-B YB10L-B2 12N12A-4A-1 YB12A-A YB12A-B YB12AL-A YB12AL-A2 YB12B-B2 YB12C-A 12N14-3A YB14-A2 YB14-B2 YB14L-A2 YB14L-B2 YB14A-A2 HYB16A-A YB16AL-A2 YB16B-A YB16B-A1 12N18-3 YB18L-A YB16-B YB16CL-B YB16L-B 12Y16A-3A 12Y16A-3B Y50-N18L-A Y50-N18L-A3 12N24-3A

04536 04577 04583 04573 04503 04980 04581 04554 04942 04526 04562 04967 04520 04525 04563 04564 04579 04565 04968 04521 04527 04566 04529 04567 04535 04569 04530 04532 04985 04570 04531 04533 04574 04534 04997 04555 04944 04572 04501

8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 19 19 19 20 20 20 20 24

90 85 85 85 85 100 100 100 110 130 130 130 115 165 165 165 165 120 165 130 145 145 145 145 145 150 175 175 175 165 190 190 190 190 210 210 260 260 220

130 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 134 134 134 134 134 160 134 134 134 134 134 134 134 149 205 160 160 205 180 175 175 175 185 185 205 205 184

90 75 75 75 75 75 75 75 90 90 90 90 80 80 80 80 80 90 80 89 89 89 89 89 89 89 70 90 90 90 90 100 100 100 81 81 90 90 124

114 133 133 139 139 139 139 139 145 145 145 145 160 160 160 160 160 130 175 166 166 166 166 166 176 178 162 162 162 162 162 155 175 155 170 170 162 162 175

3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

D G G G G G C G G R G R G G G G Q R Q R R R R R R H C Q A H H G Q G D D H Q D

L (mm)

Polst채llning

Poltyp

Front

Sida

Topp

Kablar

5


SPECIFIKATIONER 12V CONVENTIONAL Batterispecifikationer

Prestanda Japannr

Art. nr

Kapacitet 10h(Ah)

12N24-4A U1-9 Y60-N24-A Y60-N24AL-B Y60-N24L-A Y60-N30-A Y60-N30L-A Y60-N30L-B YB30L-B U1R-11

04523 04934 04580 04538 04522 04943 04582 04998 04987 04935

24 24 28 28 28 30 30 30 30 30

Dimensioner

CCA/EN Referens (A)

L (mm)

220 240 280 280 280 300 300 300 300 300

184 196 184 184 184 185 185 185 165 196

B (mm)

Egenskaper H (mm)

124 130 124 124 124 128 128 128 130 130

175 180 169 169 169 168 168 168 176 180

Polst채llning 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3

Poltyp

Front

Sida

Topp

Front

Sida

Topp

D D D D D D D D Q D

6V CONVENTIONAL Batterispecifikationer

Prestanda Japannr 6N4-2A 6N4-2A-4 6N4B-2A 6N6-3B-1 B49-6 6N11A-1B 6N12A-2D B38-6A

6

Dimensioner

Egenskaper

Art. nr

Kapacitet 10h(Ah)

CCA/EN Referens (A)

L (mm)

B (mm)

H (mm)

04504 04557 04514 04506 04507 04542 04558 04513

4 4 4 6 10 11 12 13

35 35 35 40 90 95 100 105

70 70 101 98 90 121 155 119

70 70 47 56 82 59 56 83

95 95 95 110 160 131 115 162

Polst채llning 2 2 2 3 2 1 2 1

Poltyp N M N G G G G G

Kablar Kablar Kablar


BATTERIUTFÖRANDE

POLSTÄLLNINGAR:

AVLUFTNINGSPOSITION VID CENTRAL AVLUFTNING:

POLTYPER:

A

FRONT

SIDA

TOPP

G

FRONT

SIDA

TOPP

M

S

FRONT

SIDA

TOPP

B

FRONT

SIDA

TOPP

H

FRONT

SIDA

TOPP

N

T

FRONT

SIDA

TOPP

C

FRONT

SIDA

TOPP

I

FRONT

SIDA

TOPP

O

U

FRONT

SIDA

TOPP

D

FRONT

SIDA

TOPP

J

P

E

FRONT

SIDA

TOPP

K

Q

FRONT

SIDA

TOPP

F

FRONT

SIDA

TOPP

L

R

FRONT

SIDA

TOPP

FRONT

SIDA

TOPP

V

4,8 mm

7


BATTERIUPPGRADERINGAR Om batteriet inte fungerar som förväntat (till exempel när det gäller livslängd, pålitlighet eller säkerhet), rekommenderar vi att man föreslår kunden en uppgradering till ett mer avancerat batteri. Då får kunden en produkt som är utformad för att prestera även i de mest krävande förhållanden.

UPPGRADERING TILL FACTORY SEALED Original YB4L-A YB4L-B YT4L-BS YTX4L-BS SLA12-4 12N5-3B YB5L-A YB5L-B YT5L-BS YTX5L-BS YTZ5S SLA12-5 12N5,5-3 12N5,5-3B SLA12-6 12N7-4A 12N7-4A-1 12N7-4B 12N7E-4B YB7-A YTX7A-BS SLA12-8 12N9-4B 12N9-4B-1 YB9-B YB9A-A YTR9-BS YTX9-BS YTX9C-BS SLA12-9 YT10B-4 YTZ10-BS YTZ10S SLA12-10 YB12AL-A YB12AL-A2 YB12B-B2 YTX12-BS SLA12-12 12N14-3A 12N14-3B YB14L-A1 YB14L-A2 YB14L-B2 KMX14-BS YTX14-BS YTX14H-BS YTX14AHL-BS SLA12-14

Rekommenderad uppgradering AGM12-4 AGM12-4 AGM12-4 AGM12-4 AGM12-4 AGM12-5 AGM12-5 AGM12-5 AGM12-5 AGM12-5 AGM12-4 AGM12-5 AGM12-5 AGM12-5 AGM12-8 AGM12-9 AGM12-9 AGM12-9 AGM12-8 AGM12-9 AGM12-8 AGM12-8 AGM12-9 AGM12-9 AGM12-9 AGM12-9 AGM12-8 AGM12-8 AGM12-9 AGM12-9 AGM12-10 AGM12-8 AGM12-8 AGM12-10 AGM12-14 AGM12-14 AGM12-10 AGM12-10 AGM12-12 AGM12-14 AGM12-14 AGM12-14 AGM12-14 AGM12-14 AGM12-12 AGM12-12/GEL12-14 AGM12-12/GEL12-14 AGM12-14 AGM12-14

Anmärkningar (1) (1/5) (1/5) (5) (1/5) (1/4) (6) (1/6) (6) (6) (1) (1) (1/4/5) (1/4/5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) -

Original 12Y16A-3A 12Y16A-3B YB16CL-B YB16CL-Bs YTX16CL-B-BS 12N18-3 12N18-3-1 12N18-3A 12N18-3B Y50-N18L-A Y50-N18L-A1 Y50-N18L-A2 Y50-N18L-A3 Y50-N18L-A-CX Y50-N18L-A-LM Y50-N18L-AT SY50-N18L-A SY50-N18L-A2 SY50-N18L-AT YB18L-A YB18L-A2 YTX18L-BS SLA12-18 DIN 51814 DIN 51913 DIN 52015 SLA12-23 12N24-3A Y60-N24L-A Y60-N24AL-B YTX24HL-BS DIN 52515 DIN 52816 Y60-N30L-A Y60-N30L-B YB30L-B YIX30L DIN 53030 SLA12-31 U1-5 U1-7 U1-9

Rekommenderad uppgradering AGM12-18/GEL12-19 AGM12-18/GEL12-19 AGM12-18 AGM12-18 AGM12-18 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-23 AGM12-18 AGM12-18 AGM12-23 AGM12-18 AGM12-18/GEL12-19 AGM12-18/GEL12-19 AGM12-18/GEL12-19 AGM12-23 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-23 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 AGM12-31 GEL12-30 GEL12-30 GEL12-30

I vissa fall kan det föreslagna batteriet skilja sig något från originalbatteriet i fråga om storlek och mått. I dessa fall anges detta i kolumnen Anmärkningar. Läs och kontrollera noga innan installation.

8

Anmärkningar (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1/7) (1/7) (1/7) (1) (1) (1) (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) (1) (1) -


BATTERIUPPGRADERINGAR UPPGRADERING TILL MAINTENANCE FREE

Original YB4L-A YB4L-B YT4B-5 YT4L-BS YTR4A-5 12N5-3B YB5L-A YB5L-B YT5L-BS YTX5L-BS YTZ5S 12N5,5-3 12N5,5-3B 12N5,5A-3B YT6B-BS 12N7-3A 12N7-3B 12N7-4A 12N7-4A-1 12N7-4B 12N7E-4B YB7-A YB7B-B YT7B-4 YTX7A-BS YTZ7S 12N9-4B 12N9-4B-1 12N9E-4B YB9-B YB9A-A YT9B-4 YTR9-BS YTX9-BS YB10A-A2 YTZ10S YB12AL-A YB12AL-A2 YB12B-B2 YT12B-4 YTZ12S YTZ12-BS 12N14-3A 12N14-3B YB14-A2 YB14-B2 YB14A-A1 SYB14A-A1 YB14A-A2 SYB14A-A2 YB14L-A1 YB14L-A2 YB14L-B2

Rekommenderad uppgradering

Anmärkningar

YTX4L-BS YTX4L-BS YT4B-BS YTX4L-BS YTR4A-BS YTX5L-BS YTX5L-BS YTX5L-BS YTX5L-BS YTZ7-BS YTX4L-BS YTX5L-BS YTX5L-BS YTZ7-BS YTZ7-BS YTX7L-BS YTX7L-BS YTX9C-BS YTX9C-BS YTX9C-BS YTX7A-BS YTX9C-BS YT7B-BS YT7B-BS YTZ10-BS YTZ7-BS YTX9C-BS YTX9C-BS YT12A-BS YTX9C-BS YTX9C-BS YT9B-BS YT12A-BS YT12A-BS YTX14AH-BS YTZ10-BS YTX14AHL-BS YTX14AHL-BS YTX12-BS YT12B-BS YTZ14-BS YTZ14-BS YTX14AHL-BS YTX14AHL-BS YTX14AH-BS YTX14AH-BS YTX14AH-BS YTX14AH-BS YTX14AH-BS YTX14AH-BS YTX14AHL-BS YTX14AHL-BS YTX14AHL-BS

(1) (1/5) (1/5) (5) (1/5) (1/5) (1/4) (1) (1) (6) (1/6) (6) (6) (1/5) (1) (1) (1) (1/6) (1/4/5) (1/4/5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1/7) (1) (1/7) (1) (1) (1)

Original YT14B-4 KMX14-BS YTX14H-BS YTZ14S 12N16-3B 12N16-4B 12Y16A-3A 12Y16A-3B YB16-B YB16C-B YB16CL-B YB16HL-A YB16L-A YB16L-A2 YB16L-B SYB16L-B YTH16-12 YTX16-BS YTX16-BS-1 YTX16CL-B 12N18-3 12N18-3-1 12N18-3A 12N18-3B Y50-N18L-A SY50-N18L-A Y50-N18L-A1 Y50-N18L-A2 SY50-N18L-A2 Y50-N18L-A3 Y50-N18L-AT SY50-N18L-AT YB18-A YB18L-A YB18L-A2 YTX18L-BS DIN 51814 YTX19-BS YTX19L-BS DIN 51913 YTX20-BS YTX20L-BS DIN 52015

Rekommenderad uppgradering YT14B-BS YTX14-BS YTX14-BS YTZ14-BS YTX20HL-BS YTX20H-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX20H-BS YTX20H-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX16-BS YTX20CH-BS YTX16-BS YTX20HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX24HL-BS YTX20H-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX24HL-BS YTX20HL-BS YTX20H-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS YTX20H-BS YTX20HL-BS YTX20HL-BS

Anmärkningar (1) (1) (1) (1) (1/5) (1/5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1/7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1/7) (1) (1/7) (1) (1/7) (1) (1) (1) (1/5) (1/5) (1/5)

ANMÄRKNINGAR - PASSFORM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bult/mutter/pol kan skilja sig något från originalbatteriet. Använd de gamla, befintliga batterikablarna vid installation av det nya batteriet. Placering av avluftningsventil kan skilja mellan olika batterier. Längden kan skilja sig något från originalbatteriet. Bredden kan skilja sig något från originalbatteriet. Höjden kan skilja sig något från originalbatteriet. Levereras utan sensor.

I vissa fall kan det föreslagna batteriet skilja sig något från originalbatteriet i fråga om storlek och mått. I dessa fall anges detta i kolumnen Anmärkningar. Läs och kontrollera noga innan installation.

9


ERSÄTTNINGSBATTERIER När originalbatteri eller rekommenderat batteri inte finns i lager eller för omedelbar leverans, föreslå det batteri som ligger närmast i Exides MC-sortiment.

ERSÄTTER GAMLA 12V CONVENTIONAL Original YB2,5L-C-1 YB2,5L-C-2 YB2,5L-C-3 YB2,5L-C-4 12N5-3B 12N5,5-3 12N5,5-3B 12N7-3A 12N7-3B 12N7-4A 12N7-4A-1 12N7A-3B 12N7C-3D 12N7CZ-3D 12N7D-3B YB7L-A 12N9-3A 12N9-3A-1 12N9-3B 12N9-4B 12N9-4B-1 YB9A-A 12N10-3A 12N10-3A-1 12N10-3A-2 12N10-3B YB10L-B YB10A-A2 SYB10L-A2 12N11-3A-1 12N11-3B 12N12A-4A-1 YB12AL-A2 12N14-3A 12N14-3B YB14L-A1 SYB14L-A2 SYB14L-B2 YB14A-A1 YB14A-A2 12N16-3B 12N16-4B YB16C-B YB16L-A YB16L-A2 YB16L-Bs YB16HL-A SYB16L-B SYB16L-BS

Rekommenderad ersättning YB2,5L-C YB2,5L-C YB2,5L-C YB2,5L-C YB5L-B 12N5,5-3B YB5L-B 12N7-3B YB7L-B YB7-A YB7-A 12N9-3B YB7C-A YB7C-A YB7L-B YB7L-B YB9L-A2 YB9L-A2 YB9L-B YB9-B YB9-B YB9-B YB10L-A2 YB10L-A2 YB10L-A2 YB10L-B YB10L-B2 YB12A-A YB10L-A2 YB10L-A2 YB10L-B YB12A-A YB12AL-A YB14L-A2 YB14L-B2 YB14L-A2 YB14L-A2 YB14L-B2 YB14A-A2 YB14-A2 YB16L-B YB16-B YB16-B YB16L-B YB16L-B YB16L-B YB16L-B YB16L-B YB16L-B

Anmärkning (2) (2) (2) (2) (1) (3) (1) (3) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1/6) (7) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1/3) (1/3) (1/3) (7) (7)

Original HYB16A-AB YB16AL-A1 YB16B-A1 YB16B-A2 12N18-3 12N18-3-1 12N18-3A YB18L-A2 Y50-N18-A1 Y50-N18L-A2 Y50-N18L-A3 SY50-N18L-A SY50-N18L-A2 SY50-N18L-AT DIN 51814 DIN 51913 DIN 52015 12N24-3 12N24-3A 12N24-3B 12N24-4 12N24-4A Y60-N24L-A2 Y60-N24AL-B B68-12 DIN 52415 DIN 52515 Y60-N28L-A DIN 52816 YB30CL-B DIN 53030 U1-5 U1R-5 U1-7 U1R-7 U1R-9 6MK5 DIN 53211

Rekommenderad ersättning HYB16A-A YB16AL-A2 YB16B-A YB16B-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A YB18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A 12Y16A-3B 12Y16A-3A 12Y16A-3B 12N24-3A Y60-N24L-A Y60-N24AL-B Y60-N24-A Y60-N24-A Y60-N24L-A Y60-N30L-B Y60-N24-A Y60-N24L-A Y60-N24AL-B Y60-N30L-A Y60-N24L-A YB30L-B Y60-N30L-B U1-9 U1R-11 U1-9 U1R-11 U1R-11 U1R-11 U1R-11

(1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1/7) (1/7) (1/7) (1) (1) (3) (6) (3) (5) (1) (1) (1) (6)

ANMÄRKNINGAR - PASSFORM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bult/mutter/pol kan skilja sig något från originalbatteriet. Använd de gamla, befintliga batterikablarna vid installation av det nya batteriet. Placering av avluftningsventil kan skilja mellan olika batterier. Längden kan skilja sig något från originalbatteriet. Bredden kan skilja sig något från originalbatteriet. Höjden kan skilja sig något från originalbatteriet. Levereras utan sensor.

I vissa fall kan det föreslagna batteriet skilja sig något från originalbatteriet i fråga om storlek och mått. I dessa fall anges detta i kolumnen Anmärkningar. Läs och kontrollera noga innan installation.

10

Anmärkning


ERSÄTTNINGSBATTERIER

ERSÄTTER GAMLA 6V CONVENTIONAL Original 6N4-2A-1 6N4-2A-2 6N4-2A-3 6N4-2A-5 6N4-2A-6 6N4-2A-7 6N4-2A-8 6N4-2A-9 6N4-2A-10 6N4-2A-11 6N4-2A-12 6N4-2A-13 6N4B-2A-1 6N4B-2A-2 6N4B-2A-3 6N4B-2A-4 6N4B-2A-5 6N4B-2A-6 6N6-3B 6N7,5-1B 6N11-2D 6N11A-3 6N11A-3A 6N11A-3B 6N12A-2C B54-6 B54-6A

Rekommenderad ersättning

Anmärkning

6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4B-2A 6N4B-2A 6N4B-2A 6N4B-2A 6N4B-2A 6N4B-2A 6N6-3B-1 6N11A-1B 6N12A-2D 6N11A-1B 6N11A-1B 6N11A-1B 6N12A-2D 6N12A-2D 6N12A-2D

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (1) (3/4/5) (1) (1/3) (1) (3) (3) -

ANMÄRKNINGAR - PASSFORM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bult/mutter/pol kan skilja sig något från originalbatteriet. Använd de gamla, befintliga batterikablarna vid installation av det nya batteriet. Placering av avluftningsventil kan skilja mellan olika batterier. Längden kan skilja sig något från originalbatteriet. Bredden kan skilja sig något från originalbatteriet. Höjden kan skilja sig något från originalbatteriet. Levereras utan sensor.

I vissa fall kan det föreslagna batteriet skilja sig något från originalbatteriet i fråga om storlek och mått. I dessa fall anges detta i kolumnen Anmärkningar. Läs och kontrollera noga innan installation.

11


MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES

By Exide Technologies / www.exide.com Juni, 2012

EXIDE TECHNOLOGIES AB, Bultgatan 40A, 442 40 KUNGÄLV, Telefon: växel 0303-33 10 00, Order: 0303-33 12 00, Fax: 0303-33 14 00 www.exide.nu www.tudor.se

Exide Bikes SV  

Exide bikes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you