Page 1

GAZETË TREMUJORE

EDICIONI NR. 58

PËR NJË SHOQËRI MË TË ZHVILLUAR

Në këtë numër:

DHJETOR 2015

Njoftim

Partnerët Shqipëri ka kënaqësinë të njoftojë lançimin e faqes së internetit www.partnersalbania.org të ridizenjuar.

-Njihuni me faqen e re të internetit të Partnerëve Shqipëri faqe 1

Pamja dhe funksionet e reja e bëjnë lundrimin dhe gjetjen e informacionit më të lehtë për vizitorët.

-Krijimi i një Mjedisi Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Shqipëri

Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë ku mund të gjeni informacionet e fundit dhe njoftime mbi programet dhe aktivitetet tona, publikimet dhe galerinë vizuale që pasqyron punën tonë.

faqe 1-2

-Buxhetimi me pjesëmarrje në nivel qendor faqe 2

Gjithashtu ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter dhe Issuu.

-Akademia e OJF-ve faqe 3

-Projekti LEVIZ Albania -U Impact - Nga Pjesëmarrja Qytetare tek Ndikimi në Politikat e Bashkimit Evropian -The Albanian Crowd, një platformë interaktive e sektorit të OSHCve dhe ndërmarrjeve sociale në Shqipëri faqe 4

-Sipërmarrësit e Rinj Shqiptarë faqe 5

-Sfidat dhe mundësitë për punësimin e grupeve të margjinalizuara nëpërmjet ndërmarrjeve sociale -Programi i Lidershipit të Vizitorit Ndërkombëtar ”Sipërmarrja si motor për prosperitet dhe stabilitet: Inovacioni strategjik”

Krijimi i një Mjedisi Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Shqipëri Raporti i Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Shqipëri, 2015 Ky është viti i tretë që Partnerët Shqipëri përgatit Raportin e Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Shqipëri, si pjesë e një iniciative rajonale të rrjetit Rrjetit Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor e Turqi.

-Konferencë rajonale "Biznesi për mirëqenien e komunitetit, ekonomia sociale për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe përfshirëse në Evropën Juglindore”, Beograd

Gjatë muajit dhjetor, Partnerët Shqipëri zhvilloi një seri takimesh konsultative në Tiranë, Shkodër, Korçë e Vlorë ku u prezantuan edhe gjetjet paraprake të Matricës së Monitorimit nga intervistat e zhvilluara me 102 drejtues të organizatave në mbarë vendin.

-Për një treg pune në dobi të rinisë shqiptare

Përfaqësues të OSHC-ve, donatorëve, universiteteve etj. diskutuan rreth ndryshimeve ligjore dhe praktike të ndodhura gjatë vitit 2015, që kanë ndikuar apo pritet të ndikojnë në veprimtarinë e OSHCve.

faqe 6

faqe 7

-Fituesit e Çmimit të Filantropisë 2015

faqe 8

-Monitorimi i Aktivitetit Filantropik në Shqipëri faqe 9

Shqetësimet e ngritura gjatë këtyre takimeve do të reflektohen në raportin final për Shqipërinë i cili do të prezantohet në pranverë të vitit 2016. Gjetjet e raportit do të përdoren për monitorimin e etapave të progresit të vendit në mbështetje të shoqërisë civile, në përputhje me Udhëzuesin e BE për Mbështetjen e Shoqërise Civile në Vendet e Zgjerimit, 2014 – 2020.

-Faza e II e Programit për Qeverisjen Urbane të Grupit të Bankës Botërore

vijon në faqen 2...

-Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në proceset politike dhe vendimmarrjen vendore faqe 10

-Qeverisje më e mirë vendore përmes rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së Këshilleve Bashkiakë -Qeveria shqiptare miraton projektligjin "Për Mbrojtjen e Sinjalizuesve” faqe 11

ANËTARE E RRJETIT PARTNERS GLOBAL

1

Profile for Partners  Albania

PËR NJË SHOQËRI MË TË ZHVILLUAR  

Gazeta e Partnerëve Shqipëri, edicioni 58, dhjetor 2015

PËR NJË SHOQËRI MË TË ZHVILLUAR  

Gazeta e Partnerëve Shqipëri, edicioni 58, dhjetor 2015

Advertisement