Page 1

Nieuwsbrief maart 2011

In deze nieuwsbrief Local Vitamines Partis zet MaS op kaart in Haaren Kinderen zijn zo vrolijk! Hoe regel ik mijn MaS-Stage? Wie kan een vrijwilliger gebruiken? Wat motiveert vrijwilligers? Verschil met beroepsstage Hoe ondersteun ik mijn kind? Vraag en Antwoord leerlingen dl 1 Stageklussen formuleren Even voorstellen Stagiaires verzekerd!

Partis gaat MaS in Haaren op de kaart zetten

B

egin 2010 heeft de gemeente Haaren contact gezocht met Partis. De gemeente Haaren wilde onderzoek doen naar een nieuw op te zetten jeugden jongerenbeleid en de maatschappelijke stages introduceren bij organisaties. Partis is uiteindelijk uit een aantal welzijnsinstellingen gekozen om dit onderzoek te gaan doen. Vanaf 1 juni t/m 31 december heeft men in Haaren onderzoek gedaan. Afgelopen 21 december is een eindrapportage gepresenteerd aan de gemeente. Een 100-tal vrijwilligers- en non-profit organisaties zijn aangeschreven om hen te informeren en uit te nodigen voor een tweetal informatieavonden. Naar aanleiding van deze informatieavonden zijn er met de geïnteresseerde organisaties gesprekken gepland. Deze gesprekken hebben al meer dan 140 stageplekken opgeleverd. In tegenstelling tot Schijndel en Sint-Michielsgestel is er in de gemeente Haaren geen voortgezet onderwijs. Leerlingen zijn aangewezen op de scholen in de regio. De aanpak in Haaren zal dan ook anders zijn dan in Sint-Michielsgestel. Partis zal in 2011 gemiddeld 6 uur per week werken om de maatschappelijke stages in Haaren op de kaart te zetten en een juiste afstemming te verkrijgen.

Local Vitamines – Jongeren maken lokale radio!

I

n de vorige nieuwsbrief informeerden we u al over de plannen rondom het nieuwe project Local Vitamines. Leerlingen die, in het kader van de maatschappelijke stage, samen met lokale omroep Lokaal7 het bekende “Arbeidsvitaminen” nieuw leven in blazen. Inmiddels zijn de Roanna Schellekens en Sophie Cooijmans achter de microfoon. Op de rug gezien zien we eerste drie uitzendinMathijs Kolkhuis Tanke die de techniek verzorgde. Verder werkten Noor Nijrolder, Sjoerd gen achter de rug. Een Aarts en Luc Roeffen mee aan het programma. zestal leerlingen van Gymnasium Beekvliet hebben drie bedrijven bezocht; Supermarkt EM-Té in Sint-Michielsgestel, Fa v.d. Steen in Berlicum en Zonwering van Leeuwen in Sint-Michielsgestel. Met een dictafoon in de hand hebben ze de bedrijfsmanagers geïnterviewd en een aantal werknemers. Ook hebben ze van alle werknemers hun persoonlijke muziek top 3 gevraagd. Hiervan is de bedrijfs TOP 25 samengesteld. Vervolgens zijn ze de studio in Berlicum in gedoken en hebben ze de interviews en de top 25 verwerkt tot een programma uitzending van 2 uur. De reacties van de bedrijven waren erg enthousiast. Ook de leerlingen hebben er veel plezier aan beleefd. Op onze website kunt u een aantal fragmenten van deze uitzendingen beluisteren. Kijk op: www.job-sjop.nl

“Kinderen zijn zo vrolijk”

E

lke maandagmiddag om 15.30 uur gaat Nicole Sleutjes met veel plezier naar de BSO Bolderburen in Den Dungen. Nicole zit in de 2e klas van de VMBO op het Elde College en moest vanuit school een maatschappelijke stage lopen. Zij wist zelf al dat ze later graag iets met kinderen wilde doen. Ze heeft toen via de vacaturebank van Job-Sjop de stageplek gevonden bij de Bolderburen. Die kende ze al, omdat ze daar als kind op de tussenschoolse opvang had gezeten. Nicole: “Een stageplek met kinderen en ook nog Nicole aan het knutselen met de kinderen bij mij in de straat! Daar hoefde ik niet lang over na te denken! Ik vind het fijn om met kinderen om te gaan en ze zijn altijd zo vrolijk. Ik heb hier 2 maanden stage gelopen en met veel plezier. Ik weet nu wat ik later wil worden. Ik heb zelfs al uitgezocht welke opleiding ik daarvoor moet gaan volgen. Elke maandagmiddag starten we met wat drinken en fruit voor de kinderen. Vervolgens mogen de kinderen zelf aangeven of ze mee gaan knutselen of een spelletje gaan spelen. Ik help de kinderen dan bij het knutselen.” Nicole wordt begeleidt door de leidsters Nathaly, Marie Jose en Annemijn. Marie Jose: “Nicole doet het fantastisch! Ze kan goed omgaan met de kinderen. Ze is voor ons een extra hand, wat ten goede komt aan de aandacht voor de kinderen.” Nicole vindt het zo leuk dat ze na haar stageperiode is blijven werken als vrijwilligerster. Ze ziet elke weekend weer uit naar de maandagmiddag als ze weer naar de Bolderburen gaat om samen met de kinderen te knutselen of te spelen.

1

www.job-sjop.nl


Nieuwsbrief Hoe regel ik mijn maatschappelijke stage?

Z

elf je maatschappelijke stage regelen. Misschien moet je even slikken bij het idee of ben je juist dolenthousiast. Wat je reactie ook is, je moet aan de bak. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Zowel je school als de organisatie waar je gaat stage lopen, kunnen je helpen bij het regelwerk. Aan de slag dus!

De eerste stap wordt gezet door school. Tijdens de les of op een speciale bijeenkomst op school krijg je informatie over de maatschappelijke stage. Je mentor, de stagecoördinator of stagemakelaar vertelt je hoe de maatschappelijke stage op jouw school werkt. Wat zijn de spelregels? Wat mag jij ervan verwachten en wat verwacht de school van jou? Daarvoor krijg je informatiemateriaal voor jou en je ouders.

Wie zijn belangrijk tijdens je stage? Allereerst je mentor. Tijdens je stage houd je contact met je mentor en vertel je hoe het gaat. Ook achteraf bespreek je hoe jouw MaS beviel. Daarnaast heb je tijdens je stage veel contact met je begeleider. Dat is meestal iemand van de organisatie waar je je stage doet. En dan zijn er nog de stagecoördinator van school en de stagemakelaar. Om overzicht te houden, hebben de scholen een stagecoördinator.

Hoe weet je waar vrijwilligers nodig zijn? Daarvoor kan je onder andere terecht bij een vrijwilligerscentrale of -steunpunt. Je school heeft daar contact mee en kan je er alles over vertellen. Het steunpunt weet precies waar maatschappelijke stageplekken zijn en hoeveel plaatsen ze hebben. Zij hebben een digitale vacaturebank waar je veel stageplekken in de buurt kunt vinden. Dat kan variëren van een stage bij een sportclub, helpen in een verzorgingtehuis, helpen in de bibliotheek of meehelpen bij de kinderopvang. Maar dat kan ook door geld in te zamelen voor een goed doel via een projectweek.

Wie kan wel een vrijwilliger gebruiken?

B

est veel organisaties eigenlijk. We noemen er hier een aantal, maar die lijst kan nog best langer. Bedenk zelf organisaties waar ze een vrijwilliger kunnen gebruiken. • • • • • • •

Zelf een maatschappelijke stage bedenken kan ook . Praat erover met je ouders, vrienden of bijvoorbeeld je muziekschool of sportclub. Misschien hebben zij wel een goed idee. Het leuke van een zelfbedachte stage is dat die ècht bij jou past. De school kijkt met je mee en beslist uiteindelijk of de stage geschikt is. Bron: MaS Magazine

Helpen bij korbalclub Flash

F

leur van der Heijden en Lieke van der Steen doen hun stage bij korfbalvereniging Flash. Beide zijn lid van de club. Daardoor hebben ze al veel kennis, die ze kunnen overbrengen op de kinderen. Ze lopen er met veel plezier stage!

Sportverenigingen Buurthuizen Kinderdagverblijven Bibliotheken Verzorgingstehuizen Asielzoekerscentra Goede doelen zoals het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en Amnesty International Jongerenorganisaties van politieke partijen Bron: MaS Magazine

Wat motiveert vrijwilligers?

Verschil beroepsstage

at zijn de drijfveren voor leerlingen en vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen? Motivatie voor vrijwilligerswerk kan opgedeeld worden in verschillende categorieën, zoals: → Plezier (omdat je het leuk vindt) → Carrière (omdat het goed op je CV staat en je doet ervaring op) → Normatief (om je normen en waarden uit te dragen, om te laten zien waar je voor staat) Sociaal (omdat je nieuwe mensen leert kennen en met verschillende mensen om leert gaan) → Leren (omdat je kunt oefenen met vaardigheden en nieuwe kennis opdoet) → Kwaliteit (het biedt kans voor persoonlijke groei is en een waardevolle toevoeging op je leven is)

p school doe je misschien ook een beroepsstage of snuffelstage. Wat is het verschil met maatschappelijke stage? Verschillen tussen maatschappelijke stage en andere stages: • Een beroepsstage doe je voor jezelf om je te oriënteren op een beroep, de maatschappelijke stage doe je voor een ander en de samenleving. • Voor een beroepsstage krijg je soms een vergoeding, voor maatschappelijke stage niet. • Een beroepsstage kun je bij een bedrijf doen, een maatschappelijke stage doe je meestal bij een niet-commerciële organisatie (of je doet een maatschappelijk project bij een bedrijf).

W

Fleur en Lieke in actie!

2

O

www.job-sjop.nl


Nieuwsbrief Hoe kan je als ouder je kind ondersteunen? 2. Denk mee bij het vinden van een stageplaats U kent uw kind het beste. Waar is uw kind goed in, wat vindt hij leuk en interessant? En welke stageplaats en taken passen daarbij? Via uw werkcontacten, sport- of hobbyvereniging en kennissenkring kan uw kind misschien een stageplaats vinden.

1. Zorg dat u goed geïnformeerd bent Lees de informatie vanuit school goed door en bezoek de ouderinformatieavond als die gegeven wordt. Zorg dat u weet wat de bedoeling is van de maatschappelijke stage en wat van betrokken partijen verwacht mag worden. Weet uw kind waar het terecht kan met vragen? Informeer bij de school wanneer er onduidelijkheden zijn.

3. Help bij de voorbereiding van de maatschappelijke stage Een goede voorbereiding voorkomt teleurstellingen. → Is een gesprek bij de stageplaats vooraf handig/nodig? Is het stagecontract? → Wat voor organisatie is het en wat weet uw kind al over de organisatie? Wat wil uw kind nog weten? Wat voor taken kan hij verwachten? Welke verwachtingen heeft hij zelf?

Vraag & Antwoord voor leerlingen deel 1

M

isschien heb je nog een vraag over de maatschappelijke stage. Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Wat is een maatschappelijke stage precies? Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij je door vrijwilligerswerk de samenleving beter leert kennen en er iets aan bijdraagt. Gewone stages zijn gericht op het beroep dat je later gaat doen; de maatschappelijke stage heeft als doel op een leuke manier je maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Wat zijn de eisen aan een maatschappelijke stage? Een maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een vrijwilligersorganisatie, sportvereniging, muziekvereniging, verzorgingstehuis of bedrijf. Het is werk dat niet door een betaalde kracht zou worden gedaan. Je school beslist of een stage geschikt is als maatschappelijke stage. Waarom moet ik een maatschappelijke stage doen? Door een maatschappelijke stage leer je dat je verantwoordelijk bent voor de samenleving. Je leert verder kijken dan jezelf en je school. Mensen doen minder vrijwilligerswerk dan vroeger. Daarom pleitten politici al jaren voor maatschappelijke stages. Leerlingen leren zo ‘samen te leven’. Het vorige kabinet (Balkenende IV) heeft besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

vanaf 2011 een maatschappelijke stage moeten volgen. Hoeveel uur is een maatschappelijke stage? De maatschappelijke stage duurt 30 uur voor alle leerlingen. Is een stageovereenkomst verplicht? Het is nodig om afspraken vast te leggen. Daarom is het verplicht om een stageovereenkomst af te sluiten. Ben ik verzekerd als ik op mijn stageplaats schade veroorzaak? Je school is verantwoordelijk voor de verzekering voor ongevallen en schade die jij op school of je stageplek per ongeluk veroorzaakt. Meestal is dat goed geregeld, maar checken kan geen kwaad. Ook is het verstandig om zelf (via je ouders of verzorgers) een WA-verzekering te hebben voor schade die de verzekering van school niet dekt. Wat gebeurt er als ik ziek word of mijn stage niet afmaak? Je school beslist of je maatschappelijke stage wordt goedgekeurd. Het kan zijn dat je nog uren moet inhalen, of een nieuwe stage moet volgen. Hoe kom ik aan een stageplaats? Je kan je stageplaats zoeken in de vacaturebank van Job-Sjop. Van school ontvang je een inlogcode om op de website www.job-sjop. nl in te loggen. Maar je mag ook zelf een stageplaats zoeken.

3

→ →

Waar moet uw kind heen (routebeschrijving) en hoe kan hij het beste reizen? Hoe laat moet hij aanwezig zijn? Waar moet hij heen met vragen of problemen? Wie zijn de contactpersonen?

4. Wees een goed voorbeeld van actief burgerschap Goed voorbeeld doet goed volgen. Bent u zelf ook actief als vrijwilliger? Betrek uw zoon of dochter bij uw ervaringen. Hoe? Door uw eigen enthousiasme en inzet, maar ook door uw goede en minder fijne ervaringen met uw kind te delen.

5. Luister naar de ervaringen van uw kind Als uw kind thuiskomt na een dag maatschappelijke stage, dan bent u zijn eerste klankbord. Als het zijn verhaal kwijt moet, zal dit waarschijnlijk thuis eerder verteld worden dan op school.

6. Toon waardering voor wat uw kind doet U laat uw kind weten dat u trots op hem bent en dat u zijn inzet waardeert. Waardering is ook van belang bij de maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld door uw kind erop te wijzen wat de ander aan zijn hulp en inzet heeft.

7. Houd uw kind een ‘spiegel’ voor Feedback en reflectie zijn belangrijke onderdelen van het leerproces en u kunt uw kind daarbij helpen. Vragen die reflectie stimuleren: → Vooraf: Waarom kies je voor deze stage? Wat wil je leren van deze stage? Wat verwacht je van de stage? → Tijdens: Wat vind je leuk aan de stage en waarom vind je juist dat leuk? Wat valt je tegen en waarom? → Achteraf: Hoe zou je het de volgende keer doen, wat zou je anders doen? Feedback → Positief formuleren: leg de nadruk op hoe het wel moet, niet op wat fout ging. → Leg nadruk op het leerproces (niet: ‘je had het nooit zo moeten doen’, maar: ‘misschien kun je het de volgende keer zo doen’). → Zeg ook wat goed gaat: complimenten en waardering zijn belangrijk.

8. Trek aan de bel wanneer u problemen signaleert Ook de school en stagebieders moeten soms ontdekken wat werkt en wat niet. U kunt daar als ouders aan bijdragen door eventuele problemen tijdig aan te kaarten. Suggesties voor oplossingen zijn vaak ook meer dan welkom.

9. Meer weten? Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.job-sjop.nl of via www.ouders.net.

www.job-sjop.nl


Nieuwsbrief Stageklussen formuleren

M

et het bedenken en formuleren van klussen kunt u daadwerkelijk leerlingen binnenhalen en projecten realiseren. Betrek een aantal (creatieve) collega’s bij het bedenken van geschikte stageklussen.Let bij het bedenken er op dat stageopdrachten leuk en nuttig moeten zijn voor de jongeren en voor de samenleving. Maar natuurlijk dienen klussen ook nuttig en leuk zijn voor uw organisatie. De klus dient u ook iets op te leveren. Denk aan mogelijkheden zoals promotie en bekendheid van uw organisatie etc. Bedenk ook dat uw organisatie niet alleen op de korte termijn maar ook op de langere termijn baat kan hebben van maatschappelijke stages. We zien bij projecten in het land dat leerlingen ook nadat hun stage is afgelopen, blijven hangen als vrijwilliger. We streven dan ook naar een win-win situatie. Geschikte stageklussen voldoen aan het principe: leuk, leerzaam, zinvol! of het ondernemen van een leuke activiteit Leerzaam betekent: leerzaam voor met kleine kinderen, ouderen of jongeren de leerling met een beperking. Een belangrijke vraag is: • De leerling ziet wat van een organisatie Wat zouden jongeren in bestaande projecten die hij/zij niet kent, dus maakt kennis van onze organisatie kunnen betekenen voor met uw organisatie en/of onze cliënten, onze leden, onze bezoekers, • De leerling maakt kennis met een nieuonze wijkbewoners? U maakt gebruik van de we doelgroep (bijvoorbeeld eenzame Leuk betekent: leuk voor de leerling capaciteiten van jongeren. Bedenk dus goed: ouderen) en/of Dat houdt in: Welke capaciteiten hebben jongeren waar u • De leerling leert samenwerken en sociHet is een afgebakende klus. specifiek gebruik van kunt maken? Jongeren ale vaardigheden aan. • Met eigen verantwoordelijkheden. zijn snel, leergierig, hebben veel kennis van • Met duidelijk resultaat. internet, computers en mobieltjes, zijn enerZinvol betekent: zinvol voor de • Met het liefst ook ruimte voor aandragiek en enthousiast en houden veelal van gen eigen ideeën. sporten en bewegen en praktische klussen. samenleving • Waarbij eigen kennis en het inzetten Jongeren houden van nieuwe dingen doen en Het werk dat gedaan wordt tijdens de stage daarvan mogelijk is. grenzen verleggen. En ze zijn creatief. Maak levert iets op voor de medemens of gemeen• En de klus zichtbaar resultaat heeft. gebruik van deze eigenschappen! schap. Denk aan het opknappen van een wijk

Even voorstellen:

H

allo allemaal.

Mijn naam is Paul van Osch en werk als vrijwilliger bij Partis. Op dit moment ben ik werkzoekende en vul mijn vrijetijd nuttig in door werkervaring op te doen bij Partis. Ik hou me o.a bezig met de Maatschappelijke Stages. Ik bezoek stageplaatsen waar leerlingen van het Elde College en Gymnasium Beekvliet hun stage uitoefenen om eens te bekijken of de stage voor beide partijen goed verloopt. Soms worden tijdens zo’n bezoek foto’s genomen, mits er toestemming voor is, die dan gebruikt worden voor een informatief artikel in de Job-Sjop nieuwsbrief. Het ontmoeten van verschillende mensen tijdens deze bezoeken vind ik zeer inspirerend en leuk om te doen. Wie weet kom ik je wel eens tegen om te kijken hoe het op jouw stageplaats gaat. Graag tot ziens!!

Alle stagiaires verzekerd via de gemeente

D

e gemeente Sint-Michielsgestel heeft voor alle Gestelse vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten via de Lumens groep. Zij breiden de Vrijwilligersverzekering voor Nederlandse gemeenten uit met een volledige dekking voor maatschappelijk stagiairs. Daarmee zijn maatschappelijk stagiairs van gemeenten met deze verzekering automatisch verzekerd tijdens hun maatschappelijke stage. Hoe zijn de maatschappelijk stagiairs verzekerd met een Vrijwilligersverzekering? • Leerlingen die maatschappelijke stage lopen in de gemeente waarin zij wonen, vallen volledig onder de verzekering van die gemeente; • Leerlingen die maatschappelijke stage lopen in een andere gemeente dan waarin zij wonen, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente – mits die gemeente verzekerd is. Als de woonge-

meente niet verzekerd is, valt de leerling onder de polis van de gemeente waarin hij of zij maatschappelijke stage loopt (stagegemeente). Moeten maatschappelijk stagiairs zich aanmelden voor deze verzekering? Nee, er is geen registratie nodig. Alle maatschappelijk stagiairs van een verzekerde gemeente zijn verzekerd.

Stagemakelaar Sint-Michielsgestel

U

w stagemakelaar in Sint-Michielsgestel is Vincent Gil-Toresano. Vincent is werkzaam bij Partis als opbouwwerker en heeft diverse projecten onder zijn hoede, waaronder de Maatschappelijke Stages. Voor al uw vragen over de maatschappelijke stage kunt u bij hem terecht.

Contactpersonen Stagecoördinatoren Gymnasium Beekvliet Annemarie v.d. Aa - a.vanderaa@gymnasiumbeekvliet Eva Roefs - e.roefs@gymnasiumbeekvliet.nl

Stagemakelaar Sint-Michielsgestel Vincent Gil-Toresano - info@job-sjop.nl 06-51135002

4

Stagecoördinatoren Elde College Ger van Ballegooijen - g.ballegooijen@eldecollege.nl

www.job-sjop.nl

Nieuwsbrief Job-Sjop maart 2011  

Nieuwsbrief Job-Sjop maart 2011

Advertisement