Page 1

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Januari 2011

In deze nieuwsbrief Beste Lezer Jongerenwerk verhuist Verbouw accommodatie Berlicum Partis doet onderzoek Haaren Nieuwe klusservicedienst Maastchappelijke Stages Even voorstellen: meidenwerkster Cursusaanbod Partis Uitgelicht... personeel Partis

Jongerencentrum Sint-Michielsgestel verhuist

Beste lezer,

P

artis is een brede welzijnsonderneming die werkzaam is in de gemeente Sint-Michielsgestel ten behoeve van alle inwoners van deze gemeente. Een welzijnsonderneming met een breed pakket aan welzijnstaken welke zich ontwikkelt binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij de start van het nieuwe jaar 2011 kijken we vooral naar de weg voor ons. Waar liggen voor het komende jaar de uitdagingen, waar gaan we zaken anders aanpakken, welke nieuwe initiatieven komen op onze weg? De piketpalen voor het nieuwe jaar zijn uitgezet. Er is veel, heel veel te doen dit jaar. Om wat te noemen: • realisatie accommodatie Partis te Berlicum • opzet cursusaanbod te Berlicum • ontwikkeling jeugd- en jongerenwerk te Berlicum • ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin • ontwikkeling Kulturhusen

• verbreden aanbod taalonderwijs • start meidenwerk, enz. Over die ontwikkelingen willen wij u, als deelnemer, medewerker of samenwerkingspartner graag goed informeren. Partis heeft er daarom voor gekozen een nieuwsbrief te gaan uitgeven waarin wij u informeren over alle activiteiten binnen onze organisatie. Maar ook de met ons werk relevante nieuwsfeiten uit de omgeving en rest van het land. U ziet voor u het eerste exemplaar. Deze nieuwsbrief geven wij 5 keer per jaar uit. Via de link onderaan de digitale nieuwsbrief kunt u zich gratis abonneren. Of via de link op de website van Partis. Tevens zullen enkele gedrukte exemplaren verspreid worden over de diverse leestafels in de gemeente. De redactie staat ook open voor uw inbreng, waar het gaat om relevante publicaties. Wij hopen u met dit initiatief nog beter te kunnen informeren en wensen u veel leesplezier! Namens bestuur en medewerkers, Paul van den Brand, Coördinator Partis

H

et jongerencentrum van de kern Sint Michielsgestel gaat verhuizen. Het jongerenwerk zit al jaren aan de van de Kerkhoffstraat 27 samen met Peuterspeelzaal de Kabouterberg. In de jaren ’80 is men hier gestart met activiteiten voor jongeren. Destijds heette het gebouw “Den Durpel” en zo heet het in de volksmond voor veel mensen nog steeds. Het werd toen voornamelijk geleid door vrijwilligers en er werden veel activiteiten georganiseerd. In de loop van tijd is het jongerenwerk geprofessionaliseerd en zijn er jongerenwerkers gekomen. Het ging een tijdje op en neer met het jeugdwerk en na een korte sluiting is “Impuls” geboren. Toen ik z’n 8 jaar geleden binnenstapte om als jongerenwerker aan de slag te gaan was er veel werk te doen. Het gebouw was verouderd en het interieur was niet om aan te zien. Veel oude banken, kapot plafond, oude tv en afgebladderde muren. Er is toen besloten om de boel eens flink op te knappen. Er kwam een nieuwe bar en interieur. Ook het jongerenwerk kreeg een omslag in aanpak; van jongeren die een activiteitenaanbod kregen aangeboden naar jongeren die zelf activiteiten organiseerden voor de jongeren. Tegenwoordig is er een groep jongeren die, onder begeleiding van de beroepskrachten, zelf de activiteiten organiseert en zelf achter de bar staat. Dit is één van de krachten van het jongerenwerk! Jongeren weten uiteindelijk het beste wat jongeren willen. Op de huidige plek zal binnenkort gestart worden met de bouw van een nieuwe school. Reden voor het jongerenwerk om te verhuizen naar een nieuwe locatie, die we gevonden hebben in het voormalige gebouw van Jong Nederland aan de Zegenwerp 1b. Dit zal een tijdelijk onderkomen worden. Over een aantal jaren zal worden verhuisd naar het nieuw te bouwen Kulturhus. Het gebouw aan de Zegenwerp biedt het jongerenwerk veel mogelijkheden en zal de komende jaren gaan dienen als jongerencentrum. We zijn nog op zoek naar een leuke naam voor het jongerencentrum. Als deze er uiteindelijk is, en de nieuwe locatie is ingericht, zullen wij het geheel feestelijk openen samen met de andere gebruikers. U hoort nog van ons. Namens team jongerenwerk Edwin Voets

Partis is de brede welzijnsinstelling voor Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Gemonde, Berlicum en Middelrode

1

www.partis-bwi.nl


Verbouw Partis-accommodatie Berlicum verloopt voorspoedig

Nieuwsbrief

S

inds september 2010 is een groep vrijwilligers druk met de verbouw van een accommodatie aan De Runweg 11 te Berlicum. In het voorjaar 2011 willen we tot afronding van deze verbouwing komen. Vanaf dat moment beschikken we over een goed geoutilleerde creatieve ruimte, computer-/theorielokaal, kookstudio en ontmoetingsruimte. De gemeente Sint-Michielsgestel steunt dit initiatief en heeft om die reden een locatie- en verbouwbudget aan Partis toegekend. Vanaf september 2011 zullen we op deze locatie een nieuw aanbod van cursussen bieden. Maar ook de andere activiteiten binnen de Brede Welzijnsinstelling Partis kunnen we met onze fysieke aanwezigheid in Berlicum gemakkelijker onder de aandacht brengen van de inwoners van Berlicum en Middelrode. De directe betrokkenheid van de inwoners bij ontwikkeling en uitvoering van activiteiten, gericht naar deze twee woonkernen, wordt hierdoor beter. Dit blijkt al uit het enthousiasme van een vijftal vrijwilligers die zich inmiddels ook vanuit Berlicum/Middelrode bij de bouwploeg hebben gevoegd. Ook voor de toekomst is die vrijwillige inzet vanuit Berlicum/Middelrode van groot belang bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Subsidie Oranje Fonds en VSBfonds voor nieuwe inrichting Een duurzame, efficiënte en sfeervolle inrichting is van groot belang bij de oprichting van een sociaal-cultureelcentrum waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken aan verbetering van de sociale samenhang in hun omgeving. Oranje Fonds en VSB-fonds hebben respectievelijk € 50.000,- en € 40.000,- subsidie toegekend om de inrichting van deze accommodatie te realiseren. Wij zijn hen zeer dankbaar voor deze inbreng en zullen deze middelen weloverwogen besteden. De inrichting wordt zo flexibel mogelijk om de ruimten steeds voor zeer uiteenlopende activiteiten te kunnen inzetten. Opening nieuwe accommodatie De officiële opening zal nog voor de zomervakantie plaats vinden om per september van dit jaar nog met een nieuw activiteitenaanbod te starten. Helaas kunnen we op dit moment nog geen concrete data en activiteiten noemen. Een en ander is nog afhankelijk van de vorderingen in de verbouw. De komende twee maanden zullen in het teken staan van ontwikkeling nieuw activiteitenaanbod en planning. In onze volgende nieuwsbrief, website of via andere media houden wij u op de hoogte. Vrijwilligers Een organisatie kan zich pas goed verankeren in een samenleving als deze breed gedragen wordt door, in dit geval, de Berlicumse en Middelrooise inwoners. In de andere kernen waar we als Partis zijn gevestigd, zijn de vele vrijwilligers een belangrijke pijler onder onze organisatie. In de toekomst zullen we meer en meer op vrijwillige inzet aangewezen zijn. Wilt u als vrijwilliger actief zijn binnen onze organisatie of eerst geïnformeerd worden, neem dan contact met ons op. Telefoon: 073-5515432, per email: info@partis-bwi.nl of bezoek onze website: www.partis-bwi.nl

Partis doet onderzoek in Haaren

B

egin 2010 heeft de gemeente Haaren contact gezocht met Partis. De gemeente Haaren wilde onderzoek doen naar een nieuw op te zetten jeugd- en jongerenbeleid en de maatschappelijke stages introduceren bij organisaties. Partis is uiteindelijk uit een aantal welzijnsinstellingen gekozen om dit onderzoek te gaan doen. Vanaf 1 juni t/m 31 december heeft men in Haaren onderzoek gedaan. Afgelopen 21 december is een eindrapportage gepresenteerd aan de gemeente. Partis heeft veel gesprekken gevoerd met jongeren en organisaties die op enigerlei wijze contact hebben met jongeren. Zo is er gesproken met jeugdverenigingen, sportverenigingen, jongerenpanel, politie, jeugdpreventieproject, onderwijs e.d. Vanuit al deze gesprekken zijn een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan omtrent een op te zetten jeugd- en jongerenbeleid en maatschappelijke stages. De gemeente zal nu de volgende stap zetten om het daadwerkelijk te gaan inpassen in het gemeentelijk beleid. We hopen als Partis de opdracht om het jeugd en jongerenwerk en de maatschappelijke stage voor de gemeente Haaren te ontwikkelen te mogen uitvoeren. Tenslotte ligt de kracht van Partis in het feit dat zij deskundig is om te werken in een gemeente met meerdere kleine kernen. De gemeente Haaren sluit daar prima op aan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Partis is de brede welzijnsinstelling voor Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Gemonde, Berlicum en Middelrode

2

www.partis-bwi.nl


Nieuwsbrief Nieuw Klusservicedienst! “Heeft u hulp nodig voor een klusje? Bel de klusservicedienst van Partis” Wat is de klusservicedienst van Partis? De klusservicedienst biedt hulp aan mensen die zelfstandig willen wonen maar daar soms wat hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld zieken, ouderen of mensen met een beperking. U moet wel woonachtig zijn binnen de gemeentelijke grenzen van SintMichielsgestel. Welke klussen en diensten vallen er bijvoorbeeld binnen de taken van klusservicedienst? U kunt ons inschakelen voor kleine reparaties, zoals het vervangen van een lamp, het vastzetten van een deurklink, sneeuwruimen of bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij. U kunt ons niet inschakelen om bijvoorbeeld iedere week de tuin bij te houden of om periodiek de ramen te lappen. Wat moet u doen als u een klusvraag heeft? U neemt telefonisch contact op met de administratie van Partis onder telefoonnummer 073-5515432. De administratie meldt vervolgens uw aanvraag bij de coördinator klusservicedienst. Deze zal z.s.m. contact met u opnemen en bekijkt dan of de klusservicedienst iets voor u kan betekenen. Vrijwilligers actief De klusservicedienst werkt met vrijwilligers. Op dit moment zijn er enkele enthousiaste vrijwilligers actief die al verschillende mensen geholpen hebben met hun hulpvraag. Om de vraag aan te kunnen zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag iets voor een ander willen betekenen. Heeft u interesse om zich voor de klusservicedienst in te zetten, dan kunt u contact opnemen met Bas Bouwens, coördinator klusservicedienst Partis. De coordinator Bas Bouwens is tijdens kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51832913 of e-mail: basbouwens@partis-bwi.nl

Even voorstellen:

M

ijn naam is Ingrid Rankenberg en ik ben sinds 1 januari 2011 werkzaam voor Partis. Ik ben 25 jaar en kom uit Uden. Mijn functie is Jeugd- en jongerenwerkster. Dit als aanvulling op het team van jongerenwerkers, wat verder uit mannen bestaat. Het is mijn taak om vorm te gaan geven aan het meidenwerk. Wekelijks zal er in het jongerencentrum een activiteit plaats gaan vinden, speciaal voor meiden tussen 12 en 15 jaar. Naast deze functie bij Partis werk ik als jongerenwerkster / opvoedondersteunster voor de gemeente Schijndel. Daar ben ik begonnen, na het afronden van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Intussen werk ik daar alweer 2 jaar met veel plezier.

Maatschappelijke Stage in Sint-Michielsgestel

H

et vorige kabinet besloot 4 jaar geleden om maatschappelijke stages te introduceren. Maatschappelijke Stages (MaS) hebben als doel om leerlingen van het voorgezet onderwijs te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. Tussen de MaS en beroepsstage zit een duidelijk verschil, dat zich het best als volgt laat omschrijven: “een beroepsstage doe je voor je zelf, een maatschappelijke stage doe je voor een ander”. Alle jongeren die in het voortgezet onderwijs zitten dienen in hun schoolloopbaan 30 uur stage te hebben gelopen. Dat kunnen zij doen bij vrijwilligersorganisaties of non-profitinstellingen. Het betekent dus geen stage bij commerciële bedrijven of organisaties. Partis is door de gemeente gevraagd om als maatschappelijke stagemakelaar de vraag en het aanbod tussen scholen en leerlingen enerzijds en stagebieders (organisaties) anderzijds op elkaar af te stemmen. Daartoe hebben zij een visie en werkplan samengesteld die door de gemeente zijn vastgesteld. Inmiddels zijn er intensieve contacten met onderwijs en organisaties gelegd. In een uitgebreide mailing zijn alle vrijwilligers- / non-profitorganisaties aangeschreven en zijn er een tweetal informatieavonden georganiseerd. Dat heeft geresulteerd in de opstart van de maatschappelijke stage in het schooljaar 2009-2010 van zo’n 100 leerlingen. Dit jaar zullen zo’n 300 leerlingen stagelopen bij organisaties als de voetbalclub, bibliotheek, kinderopvang, verzorgingshuizen, lokale omroep, parochie enz. enz. Om duidelijke informatie te verschaffen en om de vraag en het aanbod goed en doeltreffend op elkaar af te stemmen is in samenwerking met de gemeente Schijndel een eigen website opgezet met daarin een digitale vacaturebank. Hier kunnen leerlingen van Gymnasium Beekvliet, Elde College en Kentalis Compas hun stages zoeken. Bent u benieuwd hoe deze er uit ziet? Kijk dan op: www.job-sjop.nl

Partis is de brede welzijnsinstelling voor Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Gemonde, Berlicum en Middelrode

3

www.partis-bwi.nl


Nieuwsbrief Beheer en exploitatie Zegenwerp 1b

E

en nieuw onderdeel van Partis is het beheer en exploitatie van sociaalculturele accommodaties in de gemeente Sint-Michielsgestel. Per 1 september 2010 heeft Jong Nederland de sleutel van de accommodatie aan Zegenwerp 1b overgedragen aan de gemeente omdat deze vereniging is gestopt met al hun activiteiten. Partis verhuist met het Jeugd- en Jongerenwerk aan de Van de Kerkhoffstraat de komende maanden naar deze locatie en zal tevens het beheer en exploitatie van deze ruimten op zich nemen. Op dit moment wordt deze accommodatie voor enkele dagdelen gehuurd door Catalpa (buitenschoolse kinderopvang), Tafeltennis vereniging De Zwaantjes, Natuurgroep Gestel en Linedance. Te huur Naast de huidige gebruikers is deze mooie accommodatie, gelegen aan de Dommeloever nabij het sportpark, ook door andere organisaties of verenigingen te huren. We beschikken over de volgende ruimten; sport- en spelzaal, theorie- en vergaderzaal met centraal gelegen een sfeervolle ontmoetingsruimte voorzien van keukenfaciliteiten. Aangrenzend hebben we een groot terras met speelweide en het geheel grenst aan een bosrijk gebied in onze mooie gemeente. Bovenstaande foto geeft u een indruk van de accommodatie. Op dit moment zijn we bezig met herinrichting en verfraaiing van de binnen- en buitenboel. Hebt u interesse neem dan contact op met Paul van den Brand. Tel: 073-5515432

Uitgelicht... personeel Partis

Cursusaanbod Partis

P

artis biedt jaarlijks voor jong en oud, een 40-tal cursussen op educatief en creatief gebied aan waaronder Tai Chi, yoga/ meditatie, brandschilderen, beeldhouwen, bronsgieten, koken voor mannen, koken met kruiden, tekenen / schilderen, aquarelleren, NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), houtbewerken, meubelmaken voor vrouwen, emailleren, keramiek, mozaïek, bloemschikken, fotografie digitaal, computercursussen zoals Windows 7 / XP / Vista, digitale videobewerking, digitale fotobewerking enz.

Paul v.d. Brand Coördinator

Voor de jeugd bieden we aan: kinderatelier tekenen/schilderen en illustratietekenen, ruimtelijke vormgeving op de woensdagmiddag en op de zaterdagmorgen het jeugdtheater in de leeftijdscategorieën 6-9 jaar (TIP-groep) en 10-12 jaar (TOPgroep)! In de TIP-groep wordt gewerkt aan toneeltechnieken en is er aan het einde van het seizoen een presentatie, bij de TOP-groep wordt er gewerkt aan een toneelstuk wat opgevoerd wordt voor publiek aan het einde van het seizoen. Kortom een keur aan cursussen / workshops. Zeker de moeite waard om even binnen te lopen en u te laten informeren. Bij de volgende edities van de nieuwsbrief zullen er steeds enkele cursussen nader belicht worden zodat u beter geïnformeerd wordt over de inhoud van een cursus of workshop.

Contactgegevens Partis Telefoon: 073-5515432

Lia Foolen Secretariaat & cursussen

Gerrit v.d. Heijden Beheer

Astrid van Drongelen Financiële Administratie

Wilma van Heertum Lezen en Schrijven

Vincent Gil-Toresano Opbouwwerker

Edwin Voets Jongerenwerker

Bas Bouwens Sportwerker & klusservicedienst

Remco Aertse Jongerenwerker

Ingrid Rankenberg Meidenwerkster

Jos Druijts Beheerder

Bezoekadres

Seminarielaan 3, Sint-Michielsgestel

Hoofdgebouw Partis Seminarielaan 3 Sint-Michielsgestel

Postadres Partis

Postbus 168, 5270 AD, Sint-Michielsgestel

Partis is de brede welzijnsinstelling voor Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Gemonde, Berlicum en Middelrode

4

www.partis-bwi.nl

Nieuwsbrief Partis Januari 2011  
Nieuwsbrief Partis Januari 2011  

Nieuwsbrief Partis Januari 2011

Advertisement