Page 1

P 505327/526 Afgiftekantoor : Gent X

profiel Nr. 135 oktober/november/december 2015

PB- PP B- 729

BELGIE(N) - BELGIQUE

Magazine van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

JAARLIJKS NAAR DE TANDARTS

Zorg dragen voor je tanden loont

DE TUUT VAN TEGENWOORDIG Leven met tinnitus

MAAK WERK VAN JE LUNCH! Gezond eten op het werk

BORSTKANKER Het nut van preventie

onafhankelijk ziekenfonds hulp in huis kinderopvang


Hospitalia Plus betaalt deze kosten voor jou: • verblijf in een eenpersoonskamer • alle kamersupplementen • ereloonsupplementen tot 300% • terugbetaling van remgelden voor geneeskundige verzorging 1 maand vóór en 3 maanden na de ziekenhuisopname ➜ Zonder franchise en grensbedrag! Aansluiten bij Hospitalia Plus kan tot en met 65 jaar. Eenmaal aanvaard, blijf je levenslang verzekerd.

Vraag vrijblijvend advies op maat ➜ Surf naar www.partena-ziekenfonds.be/hospitalisatie ➜ Bel naar T. 02 218 22 22 Partena, de gezonde reflex.

Voor Hospitalia en Dentalia Plus treedt Partena Onafhankelijk Ziekenfonds (nr CDZ 5006c) op als verzekeringsagent voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten (nr CDZ 750/01).

Liever in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis?

Ontdek alle voordelen van de hospitalisatieverzekering Hospitalia Plus


12

14

16

21

28

24

26

30

32

profiel

32

Nr. 135

INHOUD

COLOFON Diane Diane Albert, Karima Amrous, Aude Clève, Annemie Coëme, Wim Coppieters, Eva De Geyter, Sharon De Neve, Regina De Paepe, Ellen De Vriese, Ilse D’hoker, Ilse Hens, Christian Horemans, Claire Huyghebaert, Pascale Janssens, Agnès Leclercq, Sarah Masschelein, Annemie Mathues, Nathalie Renna, Alain Servaes, Hellen Smeets, Joeri Staessen, Olivier Stoop, Frederic VandenBroucke, Lien Vanderlinden, Emilie Vanderstichelen, Katrien Vanderstraeten, Emilie Van Isterdael, Barbara Van Ransbeeck, Patricia Verstraete, Steven Vervaet Kernredactie : Lynn Pellens, Pierre Lété www. partena-ziekenfonds . be Vormgeving : Magelaan - Fotografie : Reporters, Shutterstock - Drukwerk Roularta Verantwoordelijke uitgever : Stefaan Lauwers Sluisweg 2 bus 1 - 9000 Gent - T. 02 218 22 22 Ondernemingsnummer : NN 0411.696.011 Partena Onafhankelijk Ziekenfonds (nr CDZ 5006c) treedt op als verzekeringsmakelaar voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten (nr CDZ 750/01). Geen enkel in dit magazine gepubliceerd artikel mag (gedeeltelijk of volledig) overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de redactie. ‘Profiel’ is ondertekenaar van de Milieubeleidsovereenkomst ‘Papier in Vlaanderen’ Aangesloten bij de uitgevers van de periodiek pers.

Lid van

2 Profielnieuwtjes 4 Nieuws van je ziekenfonds 6 Zorgen voor mensen met dementie 8 Samen kiezen voor een waardig levenseinde 9 De mensen van Partena 10 Partena Extra 12 Partena is altijd bereikbaar 14 Jongeren en tandarts 16 Gezondheidshop 20 Zwanger en lekker eten? 21 Baby op komst? 22 Leeshoek 23 Hulp in huis 24 Tinnitus vechten tegen het vreselijkste geluid 26 Borstkanker: vroeg opsporen loont 28 Gezond lunchen op het werk 30 Kinder- en jongerenkampen 32 Partena Vakanties 33 Tijd voor jezelf www. facebook . be/partena

@partena profiel oktober 2015 1


PROFIELNIEUWTJES Proefproject met thuistest voor baarmoederhalskanker Dit najaar start de Vlaamse overheid een proefproject rond thuistests voor baarmoederhalskanker. Het doel: nog meer vrouwen aanzetten om mee te doen aan het preventieve onderzoek. Sinds 2013 krijgen alle Vlaamse vrouwen tussen 25 en 64 jaar om de 3 jaar een uitnodiging om gratis een uitstrijkje te laten nemen bij hun arts of gynaecoloog. Jammer genoeg doet maar 1 op de 2 vrouwen mee aan dit onderzoek. Jaarlijks worden 643 Vlaamse vrouwen getroffen door baar­moeder­halskanker en 190 sterven aan de ziekte. Nochtans is baarmoederhalskanker goed te behandelen als de ziekte tijdig wordt opgespoord.

Eet pinda’s en noten voor een hogere levensverwachting Wie minstens 10 gram noten of pinda’s per dag eet, heeft een lager risico om te overlijden aan diverse doodsoorzaken. Dat blijkt uit een studie aan de Universiteit van Maastricht. Uit het onderzoek bij 120.000 Nederlandse mannen en vrouwen van 55 tot 69 jaar blijkt dat wie dagelijks minstens 10 gram noten of pinda’s eet, minder kans heeft om te overlijden aan diverse ziektes. Het effect was het grootst voor aandoeningen aan de luchtwegen, ziektes van het zenuwstelsel en diabetes, gevolgd door kanker en hart- en vaatziekten. Het verband tussen het eten van noten en een hogere levensverwachting was bij mannen en vrouwen even groot. De onderzoekers schrijven het gunstige effect van noten en pinda’s toe aan het feit dat ze boordevol vitaminen, onverzadigde vetten, vezels en antioxidanten zitten. Voor de liefhebbers van pindakaas was er minder goed nieuws: het te veel aan zout en olie zwakt het effect van de pinda’s af. Meer info: ontdek de brochure ‘Gezonde voeding in een notendop’ op www. goedvoorjou.be/brochures.

Om meer vrouwen te bereiken, gaat dit najaar een proefproject met een thuistest van start bij 40.000 vrouwen in Antwerpen en Genk, en Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. Zij krijgen een spuitje opgestuurd, waarmee ze zelf een staaltje slijmvlies uit de vagina kunnen nemen dat ze daarna opsturen naar het labo. Wordt de aan­wezig­heid van het humaan papillomavirus vast­gesteld? Dan moeten ze naar de dokter voor een uitstrijkje. “Zo hopen we vrouwen die schroom hebben om naar de gynaeco­loog of dokter te gaan, ook te bereiken”, zegt Patrick Martens, hoofd van het Centrum voor Kankeropsporing. Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be.

Te veel cafeïne verhoogt het risico op hart- en vaatziektes. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Als volwassene is maximaal 400 mg per dag, of 4 espresso’s, een gezonde richtlijn. Zwangere vrouwen beperken zich beter tot de helft, en kinderen en jongeren richten zich best op maximum 3 mg per kilo lichaamsgewicht. Ben je geen koffiedrinker, dan ben je niet noodzakelijk veilig. Cafeïne zit niet alleen in koffie, ook energiedrankjes en fris­ dranken bevatten vaak veel cafeïne. Meer info: www.efsa.europa.eu.

Nieuwe symbolen voor gevaarlijke huishoudproducten Elk jaar gebeuren er in ons land meer dan 10.000 ongevallen met schoonmaakmiddelen. Nieuwe gevaarsymbolen moeten consumenten bewust maken van de risico’s van die producten. Het etiket van huishoudproducten lezen is heel belangrijk, want heel wat van die producten houden risico’s in. Elk jaar gebeuren er in ons land meer dan 10.000 ongevallen met huishoudproducten. Bij de helft daarvan zijn kinderen betrokken, de meeste tussen 1 en 4 jaar. Het nieuwe labelsysteem moet bijdragen tot een betere bescherming van werknemers, consumenten en het milieu. De negen nieuwe symbolen hebben een witte achtergrond met een rode rand. Ze zullen de zeven oude symbolen met een oranje achtergrond vervangen. De nieuwe symbolen zijn een gevolg van de Europese wetgeving, maar worden ook ingevoerd in de VS, Canada, Australië en Brazilië. In Europa geldt een overgangsperiode tot juni 2017. Meer info: www.gevaarsymbolen.be.

2 profiel oktober 2015


PROFIELNIEUWTJES Belg onderschat levensstijl als risicofactor voor kanker Heel wat Belgen vermoeden dat luchtvervuiling en voedingsadditieven risicofactoren zijn voor kanker. Nochtans is het de levensstijl die meer dan de helft van de kankers veroorzaakt. Dat blijkt uit de Kankerbarometer 2015 van de Stichting tegen Kanker.

Vergelijk de kwaliteit van ziekenhuizen op www.  z orgkwaliteit.be Vanaf nu worden de resultaten van kwaliteitsmetingen bij zieken­ huizen verzameld op de website www.zorgkwaliteit.be. Zo kun je als patiënt de kwaliteit van ziekenhuizen vergelijken en een weloverwogen keuze maken. Ziekenhuizen bepalen zelf of ze deelnemen, maar de meerderheid van de 63 Vlaamse ziekenhuizen doet mee.

Er bestaan nog altijd grote verschillen tussen wat mensen als kankerverwekkend beschouwen en wat echt kankerverwekkend is. Zo zetten vele mensen luchtvervuiling op de 3de plaats van kanker­ verwekkende factoren, terwijl die ‘slechts’ 2 à 4% van de kankers veroorzaakt. Nog opvallender zijn de voedingsadditieven. 64% van de Belgen denkt dat die kanker veroorzaken, hoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor bestaat. Die foute veronderstellingen zijn niet zonder gevaar. Zo denkt 78% dat een jaarlijkse lichaams­ scan genezingskansen verhoogt, maar het risico van zo’n scan is eigenlijk groter dan het voordeel. Een herhaaldelijke blootstelling aan röntgenstralen kan namelijk kankerverwekkend zijn.

Voorlopig zijn er op de site alleen resultaten beschikbaar over 13 indicatoren. 10 gaan over borstkanker en 3 over patiënt­tevreden­ heid. In de komende maanden en jaren zal de site aangevuld worden met meer cijfers, zoals bijvoorbeeld over handhygiëne en genees­middelenvoorschriften.

Toch zijn er ook positieve resultaten. Zo leggen 5% meer Belgen het verband tussen alcohol en kanker. Bovendien beseffen ook 13% meer mensen die dagelijks meer dan 1 glas alcohol drinken, dat dit risicogedrag is. Naast alcohol is ook de overdreven consumptie van rood vlees een beter bekende risicofactor. Ten opzichte van 2013 weten 6% meer Belgen dat veel rood vlees eten een verhoogd risico op darmkanker met zich meebrengt.

Meer info: www.zorgkwaliteit.be.

Meer info: www.kanker.be.

Te hoge dosissen vitamines en mineralen kunnen gevaarlijk zijn Je overdrijft best niet met de opname van vitamines en mineralen. Te hoge dosissen van deze nutriënten zijn vaak niet nuttig en houden bovendien bepaalde risico’s in. Gezond en evenwichtig eten is ruimschoots voldoende. Dat zegt de Hoge Gezondheids­ raad (HGR) in een nieuwe aanbeveling. Volgens de experten van de HGR kan een extra inname schadelijk zijn voor de gezond­ heid. Zo wordt vitamine E in verband gebracht met prostaatkanker, een teveel aan ijzer kan leverproblemen veroorzaken en een ‘overdosis’ vitamine D kan nierstenen in de hand werken. Volgens de HGR is het vooral belangrijk om een evenwichtig voedingspatroon te hebben. Bovendien worden in producten als melk (vitamine D) en brood (jodium) bij de productie al nutriënten toegevoegd. Met deze aanbeveling wil de HGR ook aan de voedingsindustrie vragen om niet te over­ drijven met deze nutriënten. In een vol­ gende fase wil de HGR ook aanbevelingen opstellen voor voedingsmiddelen. Meer info: www.health.belgium.be.

Meer nieuwtjes? Surf naar www.partena-ziekenfonds.be/nieuws. profiel oktober 2015 3


NIEUWS VAN JE ZIEKENFONDS Derde betaler verplicht vanaf 1 oktober

Generische geneesmiddelen: even veilig en efficiënt als het origineel?

Vanaf 1 oktober 2015 geldt de verplichte toepassing van de derde betaler voor de recht­ hebbenden op de verhoogde verzekerings­ tegemoetkoming (RVV). Wie als RVV een globaal medisch dossier heeft bij de huisarts zal maar 1 euro remgeld moeten betalen.

Generische of originele geneesmiddelen? Voor je gezondheid is er geen verschil! Dat benadrukt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). In vergelijking met onze buurlanden gebruiken Belgen minder snel generische geneesmiddelen. En dat terwijl er qua werking geen verschil is met de originele versies.

Vanaf 1 oktober 2015 moeten de computers van alle huis­ artsen klaar zijn voor elektronische facturatie, en dus voor de toepassing van de derde betaler. Als patiënt ont­ vang je een bewijsstuk van die elektronische factu­ratie met daarop het betaalde remgeld, de verstrekking, het bedrag dat aangerekend werd aan de ziekte­ver­zeke­ring, en eventuele supplementen.

Als een farmaceutisch bedrijf een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, mag alleen dit bedrijf het nieuwe medicijn de eerste tien jaar op de markt brengen. Na die tien jaar krijgen ook andere bedrijven de kans om het middel te produceren. In dat geval spreken we van generische geneesmiddelen. Een generisch geneesmiddel bevat dezelfde werkzame stoffen en werkt op dezelfde manier als de originele versie.

Twee groepen van patiënten hebben recht op een ver­ hoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV): 1 De automatische toekenning van RVV voor

wie het volgende geniet:

• een leefloon of gelijkwaardige bijstand, uitbetaald door het OCMW gedurende 3 opeenvolgende maanden • de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) • een tegemoetkoming voor gehandicapten (ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar) - vervangingsinkomen - integratietegemoetkoming - tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden • verhoogde kinderbijslag voor een kind met een lichamelijke of geestelijke handicap van ten minste 66% • een inschrijving bij het ziekenfonds als gerechtigde met het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling • een inschrijving bij het ziekenfonds als gerechtigde wees 2 De toekenning van het RVV op basis van

een onderzoek van de inkomsten voor:

• weduwnaar (weduwe), gepensioneerde • volledig werkloze of werkloze die arbeidsongeschikt is sedert ten minste 1 jaar (de werkloosheids- en arbeids­ ongeschiktheids­periodes mogen opgeteld worden) • erkende gehandicapte die geen tegemoetkoming ontvangt • eenoudergezin (dit wil zeggen een alleenwonende vader of moeder die samenwoont met kinderen die ingeschreven zijn te zijnen (haren) laste) • militair in vervroegde uitstap of ambtenaar die om gezondheids­redenen in disponibiliteit gesteld is sedert 12 maanden • gezinnen met een laag inkomen Informeer je bij je ziekenfonds om te weten of je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

GENERISCHE GENEESMIDDELEN: EVEN KWALITEITSVOL, VEILIG EN DOELTREFFEND Een farmaceutisch bedrijf mag niet zomaar een geneesmiddel op de markt brengen. Het moet eerst aantonen dat het medicijn kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend is. Generische en originele geneesmiddelen moeten aan dezelfde eisen voldoen. In België bewaakt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de kwaliteit, de veilig­ heid en de doeltreffendheid van een geneesmiddel.

WAAROM GOEDKOPER? De generische versie van een geneesmiddel is minder duur omdat het octrooi van het originele medicijn al meer dan tien jaar is vervallen. Bedrijven moeten daardoor minder geld investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo kunnen producten aan een lagere prijs verkocht worden.

IS DE GENERISCHE VERSIE IDENTIEK AAN DE ORIGINELE? De generische geneesmiddelen zijn niet 100% identiek, maar wel even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend als de originele. Een generisch genees­ middel bevat vaak andere hulpstoffen waardoor de smaak, kleur, vorm of gebruikte vulstoffen anders zijn. Patiënten die allergisch zijn aan een bepaalde stof, vragen best raad aan hun arts of apotheker voor ze een bepaald geneesmiddel kopen.

KAN EEN PATIËNT ZOMAAR OVERSCHAKELEN VAN EEN ORIGINEEL NAAR EEN GENERISCH GENEESMIDDEL? In principe is het niet gevaarlijk om van een origineel naar de generische variant over te schakelen. Wel vragen geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie, hartritmestoornissen, bloed­ stollingproblemen of genees­ middelen die het immuun­systeem onderdrukken, extra aandacht. Vraag in die gevallen raad aan je arts. Meer info op www.fagg.be en www. eengeneesmiddelisgeensnoepje.be.

Handige tool Bekijk of er een goedkoper alternatief bestaat voor een genees­middel via de tool ‘Goedkopere geneesmiddelen’ op www. partena-ziekenfonds.be/ partena-tools-gezondheid.

4 profiel oktober 2015


Jaarlijks naar de tandarts = minder remgeld Nieuw vanaf 1 januari 2016: mondzorgtraject Wie jaarlijks naar de tandarts gaat, zal vanaf 1 januari 2016 minder rem­ geld moeten betalen dan mensen die niet, of minder regelmatig, op controle gaan. Dat zogenaamde ‘mondzorgtraject’ moet mensen stimu­ leren om regelmatig hun gebit te laten controleren. Vergeet dus niet om dit jaar preventief langs te gaan bij je tandarts! Vanaf 1 januari 2016 zullen meerderjarigen die niet de verhoogde tegemoetkoming genieten meer remgeld moeten betalen als ze niet minstens één keer per jaar naar de tand­ arts gaan. Voor wie in 2015 wel bij de tandarts is langsgegaan, verhoogt het remgeld niet. De maatregel geldt niet voor preventieve verzorging, raadplegingen en orthodontische verstrekkingen, maar wel voor tandartsbezoeken om andere redenen. Een voorbeeld: • Je bent in 2015 en 2016 WEL minstens één keer langsgegaan bij je tandarts. Je gaat terug om een tand te laten trekken. Je betaalt 9 euro remgeld. • Je bent in 2015 en 2016 NIET minstens één keer langsgegaan bij je tandarts. Je gaat terug om een tand te laten trekken. Je betaalt 18 euro remgeld. Vanaf 1 december 2016 zal de maatregel ook gelden voor mensen die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Het mondzorgtraject moet mensen vooral bewust maken van het belang van een jaarlijks controlebezoek bij de tandarts. Om je gebit gezond te houden, is het essentieel om minstens één keer per jaar bij de tandarts langs te gaan. Kinderen brengen best twee keer per jaar een bezoekje aan de tandarts. De tandarts kan zo mogelijke tandproblemen vroeg­ tijdig opsporen en behandelen, waardoor je dure behandelingen in de toekomst kunt vermijden. Tijdens het controlebezoek kun je je tandarts ook om advies vragen over de verzorging van je mond. Ontdek de voordelen van onze tandverzekering op www.tandverzekering.be.

profiel oktober 2015 5


In Vlaanderen lijden ongeveer 100.000 mensen aan dementie, een cijfer dat tegen 2020 met 30% zal stijgen. Een goede begeleiding van de patiënten én hun mantelzorgers is dan ook onontbeerlijk. De maatschappelijk werkers van Partena staan klaar met hulp op maat.

ZORGEN VOOR MEN Respect voor de patiënt, aan Partena Ziekenfonds hecht veel belang aan een goede begeleiding van dementerenden en hun mantelzorgers. Daarom zijn onze maat­ ­schappelijk werkers opgeleid tot demen­tie­ kundige basiszorgverleners. Daar­naast is er ook een ‘Referentiepersoon Dementie’. Die persoon, opgeleid door het Expertisecentrum Dementie, zorgt voor een goede opvolging van alle vragen rond dementie.

KIJKEN NAAR DE MENS ACHTER DE  ZIEKTE

“Wij kijken naar de mens achter de ziekte”

Annemie Van Hijfte, Maatschappelijk werker en referentiepersoon dementie bij Partena Ziekenfonds

Annemie Van Hijfte is Referentiepersoon Dementie bij Partena Ziekenfonds. Ze kent de medische, psychosociale en juridische kant van dementie, maar heeft ook meer inzicht in de oorzaken van gedrags- en stemmingsproblemen bij mensen met dementie. Zo leert ze zorgverleners en familie­­ leden hoe ze daar het best mee kunnen omgaan. Annemie Van Hijfte: “Mijn eerste opdracht is het opleiden van collega-maatschappelijk werkers tot dementiekundigen. Ze leren op een respectvolle manier ondersteuning te bieden aan mensen met dementie, én hun mantelzorgers. Ze helpen mensen met dementie vooral om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk in stand te houden.”

De dementiekundige zorgverlening is een actiepunt uit het Transitieplan ‘dementie­ kundige basiszorg’ dat minister Jo Vandeurzen vorig jaar lanceerde. Dat plan wil mensen met dementie en hun mantel­zorgers beter begeleiden in hun thuismilieu. Annemie Van Hijfte: “Wij kijken naar de mens achter de ziekte. Dementerenden worden langzaam maar zeker afhankelijk van de zorg van anderen. Dementie is daardoor emotioneel een heel ingrijpende aan­doe­ ning. De problemen met geheugen, taal­ vaardigheid en controle over gedrag roepen gevoelens van angst, machte­loosheid, ver­ driet, en schaamte op. Het gevoel van verlies overheerst vaak. Wij proberen als hulp­ verleners ook te kijken naar de mogelijk­ heden die blijven, en zo te werken aan een goede levenskwaliteit.”

EÉN CONTACTPERSOON DIE ACTIEF MEEDENKT Dementiekundige zorg houdt niet alleen rekening met de emotionele kant van de ziekte. Er zijn ook veel praktische problemen die om oplossingen vragen. Annemie Van Hijfte: “Om alles zo over­ zichtelijk mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat mensen met dementie en hun

Hoe ga je om met een persoon met dementie? • Blijf de persoon met dementie altijd als een volwaardig persoon behandelen. • Spreek langzaam, op een rustige toon en hou de boodschap eenvoudig. • Wijs de persoon niet op het falende geheugen. Probeer je in te leven in zijn of haar wereld. • Toom een uitbarsting van woede niet onmiddellijk in. Laat even uitrazen en stel je begripvol op. • Achterdocht is een gevolg van een falend geheugen. Probeer rustig te blijven. • Probeer niet geïrriteerd te raken als handelingen moeilijk worden. Pak de zaken samen aan. • Omgaan met een persoon met dementie is een proces van vallen en opstaan. Verlies als mantelzorger jezelf niet uit het oog. Zorg voor jezelf en laat je helpen!

6 profiel oktober 2015


NSEN MET DEMENTIE dacht voor de mantelzorger mantelzorgers terecht kunnen bij één con­ tactpersoon. Die persoon geeft infor­matie, en helpt mee om belang­rijke beslissingen te nemen. Zo wordt omgaan met geld bij­ voorbeeld vaak moeilijk voor personen met dementie. Sommigen worden achter­dochtig. Anderen maken fouten en verstoppen die voor hun omge­ving, tot de situatie niet meer houd­ baar is. In zo’n gevallen stellen wij juridische maatregelen voor, zoals het systeem van ‘voorlopige bewindvoering’. Daarbij beheert iemand uit de omgeving van de patiënt het inkomen en de goederen. Onze maat­ schappelijk werkers verduide­ lijken de moge­lijk­heden van dat systeem en helpen alles op te starten.”

ZORG VOOR WIE VERZORGT Ben je mantelzorger van een familielid met dementie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Sociale Dienstverlening van Partena Ziekenfonds. Een maatschappelijk werker bekijkt je situatie en komt indien nodig gratis op huisbezoek om onder­ steuning voor te stellen. Dat kan gaan van (thuis)zorg of opvang, administratieve onder­ ­­steuning, psychosociale onder­steuning, tot langdurige begeleiding. Hulp vragen als mantelzorger is geen nederlaag, zegt Annemie Van Hijfte: “Het voelt misschien niet fijn om een beroep te moeten doen op buitenstaanders. Maar om je draag­kracht als

mantelzorger te bewaren, is het geen overbodige luxe. Zorgen voor iemand met dementie weegt zwaar, ook voor wie sterke schouders heeft. Onze maat­ schappelijk werkers denken mee en doen concrete hulp­ voorstellen om te voorkomen dat mantel­ zorgers overbelast raken. Ze laten je weten welke hulpmiddelen er bestaan, zoals bijvoor­beeld een personen­alarm­systeem met dwaaldetectie. Door een druk op de knop, kom je in verbinding met een alarm­ centrale. En naast een valdetector heeft het toestel ook een trackingsysteem waarmee je een ver­dwaalde persoon kunt opzoeken. Zo’n hulpmiddelen, en extra hulp in huis, kunnen een wereld van verschil betekenen voor patiënt én mantelzorger. En daar gaan wij voor.”

MEER INFO? • Neem contact op met de Sociale Dienst­ verlening van Partena Ziekenfonds via de contactpagina op www. partenaziekenfonds.be of bel naar T. 02 218 22 22. • Gratis brochure ‘Omgaan met dementie’ via gezondheidspromotie@mloz.be. • Websites: dementie.be, omgaanmetdementie.be en alzheimerliga.be. • Infosessies dementie: kijk op pag. 33 van deze Profiel.

• In Vlaanderen krijgen jaarlijks 6.590 mensen de diagnose ‘dementie’. • ongeveer 16 % van de patiënten is jonger dan 65 jaar.

Als mantelzorger heb je recht op verschillende steunmaatregelen: • Zorgverlof of palliatief verlof: thematische verloven die losstaan van het tijdskrediet. • Tijdskrediet: 1 jaar ‘tijdskrediet zonder motief’ + 36 maanden bijkomend ‘gemotiveerd tijdskrediet’ voor hulp aan zwaar zieke gezins- en familieleden (tot de 2de graad) of het verlenen van palliatieve zorg. • Premie zorgverzekering: 130 euro per maand voor niet-medische kosten. • Mantelzorgpremie: bepaalde gemeentes bieden deze premie aan. Het bedrag en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. • Thuiszorg: thuisverpleging, oppashulp overdag of ’s nachts, … Partena regelt dit graag voor je.

profiel oktober 2015 7


Samen kiezen voor een waardig levenseinde doe je al in goede tijden Je denkt er misschien niet meteen aan als je kerngezond bent, maar dankzij het unieke wettelijke kader hebben we in ons land de kans om vooraf onze zorg bij levenseinde vorm te geven. Neem de tijd om er met je familie over te praten, zo weten ze goed wat jouw specifieke wensen zijn.

40% van de patiënten kunnen aan het eind van hun leven hun wil niet meer uitdrukken

40% van de patiënten kunnen aan het eind van hun leven hun wil niet meer uitdrukken. Word je wat ouder, dan sta je misschien al eens stil bij de problemen die je te wachten kunnen staan als je lichaam niet meer mee wil. Maar ook als jongere volwassene heeft het zin om vooraf al eens aan je wensen rond je levenseinde na te denken. Op die manier weten je familie, huisarts en hulpverleners goed wat jouw wensen zijn, mocht je ooit in een situatie terechtkomen waarin je niet meer kunt communiceren of wilsonbekwaam wordt.

MAAK JE LEVENSEINDE BESPREEKBAAR Gesprekken over levenseinde en welke zorg je al dan niet wilt, zijn niet makkelijk. Vandaar dat men ze graag uitstelt of uit de weg gaat. Nochtans is het een goed idee om je levenseinde bespreekbaar te maken met je omgeving. Zo vermijd je dat het voor je familie extra moeilijk wordt op het moment dat ze beslissingen in jouw plaats moeten nemen.

ZET JE WENSEN OP PAPIER Naast erover te praten, kun je je wensen ook expliciet op papier vastleggen. Of je kunt een formele vertegenwoordiger aanduiden. Dat is iemand die voor jou de beslissingen mag nemen als jij dat zelf niet meer kunt. Met een wilsverklaring over zorg en levenseinde, kan je familie je wensen officieel afdwingen bij behandelende artsen. Heb je geen wilsverklaring of formele vertegenwoordiger, dan bepaalt de arts welke therapieën er al dan niet worden voortgezet of afgebroken. Die zal uiteraard je familie consulteren, maar bij onenigheid zal de arts de definitieve beslissing nemen.

DENK ERAAN IN GOEDE TIJDEN Om je levenseinde zo comfortabel mogelijk te maken is het geen overbodige luxe om met je naasten, je huisarts en eventueel andere zorgverleners al in goede tijden te bespreken wat je wensen zijn. Wil je die ook formeel neerschrijven, dan kun je alvast de nodige documenten invullen zodat je familie erop kan terugvallen mocht dat nodig zijn.

MEER WETEN? • Je vindt alle info en de formulieren voor wilsverklaring op onze website of in de brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde’ via www.partena-ziekenfonds.be/brochures. • Meer info op: www.palliatief.be en www.LEIF.be. • Onze Sociale Dienstverlening helpt je graag verder als je zorg nodig hebt.

8 profiel oktober 2015


DE MENSEN VAN PARTENA

“Wij vergeten niet dat we met en voor mensen werken.”

ID-KIT Wie Jan Raes Werkt met plezier als PMO Manager Want “Weten dat mensen dankzij jouw werk beter geholpen worden, geeft veel voldoening.”

Achter het ruime aanbod zorg-, comfort- en gezondheidsdiensten van Partena staat een veelzijdig team van competente en enthousiaste mede­ werkers. In elke Profiel stellen we graag iemand aan je voor. “Ik ben PMO manager. PMO staat voor Project Management Office. Wij starten nieuwe projecten op om de diensten van Partena uit te breiden en te verbeteren. Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan ons telefoonsysteem. We willen dat een klant, wanneer hij doorgeschakeld wordt, niet telkens opnieuw moet uitleggen wie hij is en waarom hij belt. Daarnaast willen we ook de terugbetalingen versnellen, en onze betalingssystemen vereenvoudigen. Wij waken er kortom over dat klanten zich bij Partena welkom voelen, en snel en efficiënt geholpen worden, zonder uit het oog te verliezen dat elke situatie een persoonlijke aanpak verdient. We leggen de lat hoog, maar we bedienen onze klanten graag zoals we zelf bediend willen worden.” “Ik zoek in mijn job graag uitdagingen. En die zijn er genoeg. Samenwerken met mensen betekent verschillende visies en karakters succesvol op elkaar afstemmen. Daarnaast zijn er ook structurele uitdagingen . We moeten spaarzaam omgaan met onze middelen, en tegelijk onze dienstverlening verbeteren. Het is vaak een hele evenwichtsoefening, maar ik hou van de dynamiek die ik daardoor in mijn job vind.” “Ik hou van mijn werk omdat het heel veelzijdig is: ik werk met veel mensen samen, aan heel diverse projecten. Ook de zorgsector ligt me goed. Weten dat je inspanningen ervoor zorgen dat mensen beter geholpen worden, geeft veel voldoening. Ik heb nog in beurs­ genoteerde bedrijven gewerkt en daar is de sfeer vaak koeler en harder. Bij Partena vergeten we niet dat we met en voor mensen werken. Vaak zelfs voor mensen die in een moeilijke periode zitten. Het is fijn om te weten dat ons werk hun administratieve zorgen kan besparen. De warmte van onze job zit volgens mij ook in de mensen die bij Partena werken. Er hangt in onze kantoren een constructieve, positieve sfeer.”

WERKEN BIJ PARTENA? Zoek je een boeiende job met opleidings- en ontwikkelings­mogelijkheden, en aan­dacht voor work-life balance? Bekijk de vacatures op www.partena-jobs. be. profiel oktober 2015 9


PARTENA EXTRA

Zorgverzekering: reken op Partena! Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25, is verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten en jaarlijks een bijdrage te betalen. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich vrijwillig aansluiten. Zo draagt iedereen bij aan de Vlaamse Zorg­verzekering. De Zorgverzekering biedt een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische kosten aan mensen die zwaar zorg­behoevend zijn of in een rustoord verblijven. De wettelijk verplichte jaarbijdrage voor de zorgkas is 50 euro. Kom je in aan­ merking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte­verzekering (voor­ keur­regeling), dan betaal je 25 euro. (Bedragen gelden voor 2015.) Betaal je de verplichte bijdrage op dit moment via een andere zorgkas, weet dan dat Partena dit ook voor je kan regelen.

3 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DE ZORGKAS VAN JE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDS 1. Handig: 1 aanspreekpunt voor ziekenfonds en zorgkas. 2. Onze maatschappelijk werkers helpen je graag verder als je een tegemoet­ koming van de Vlaamse Zorgverzekering nodig hebt. Ze onderzoeken bijvoor­beeld bij jou thuis of je in aanmerking komt voor een tegemoet­koming. 3. Voor klanten die recht hebben op een tegemoetkoming bekijkt onze Sociale Dienstenverlening ook nog of ze recht hebben op sociale voordelen. Bovendien regelen ze zorg op maat zoals gezinszorg, poetshulp, ergotherapeutisch advies, …

> Neem je Vlaamse Zorgverzekering via Partena Ziekenfonds. Overstappen kost geen moeite! Geef het door via www. partena-ziekenfonds.be/ zorgverzekering of bel naar T. 02 218 22 22.. Wij bezorgen je dan het aansluitingsdocument en regelen alles met je huidige zorgkas. > Zorg nodig? Neem contact op met onze Sociale Dienstverlening via T. 02 218 22 22 of via het contactformulier op partena-ziekenfonds.be.

Makkelijk shoppen met CaddyHome Doe je wekelijkse boodschappen voortaan van thuis uit via CaddyHome, de webshop van Delhaize. Geen tijdverlies of gesleur meer: CaddyHome levert alles netjes aan huis. En als klant van Partena Ziekenfonds geniet je maar liefst 10 euro korting bij thuis­leveringen van bestellingen vanaf 100 euro. Kijk op caddyhome.be voor info over de leveringsrondes in jouw regio. > Bestel via www.caddyhome.be en vermeld bij stap 4 in het veld ‘Uw bericht’ je lidnummer bij Partena Ziekenfonds. Bij ‘code’ hoef je niets in te vullen. > Of bestel telefonisch via T. 02 378 38 80 (ma.-vr., van 9u tot 15u30) en vermeld dat je klant bent bij Partena Ziekenfonds.

Wedstrijd PARTENA GEEFT 30 KORTINGBONNEN TER WAARDE VAN 15 EURO WEG! Waag je kans: mail snel het antwoord op onderstaande vragen, samen met je naam en adres naar: wedstrijd@partena-partners.be. De wedstrijd loopt tot 31 oktober 2015. • Vraag: wat betekent het woord “Caddy” in het Engels? • Schiftingsvraag: hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd?

10 profiel oktober 2015


PARTENA EXTRA

Babysit nodig? Reken op Sloebersit! Op zoek naar een babysit in jouw buurt? Dan kun je terecht bij onze partner Sloebersit, de betrouwbare babysitservice van Solidariteit voor het Gezin. Als klant van Partena Ziekenfonds kun je hier bovendien extra voordelig terecht!

Laagseizoenstarieven in Dunepanne! In het zorgverblijfcentrum Dunepanne in De Haan kun je het hele jaar door terecht voor een mix van kwaliteitsvolle verzorging op maat en een uitstekende hotelservice. Van november tot en met eind februari profiteer je bovendien van de laagseizoenstarieven! Je betaalt voor een eenpersoonskamer 83,80 euro, en voor een tweepersoonskamer 75,10 euro. (i.p.v. resp. 89,15 euro en 79,90 euro). Onder dat tarief valt niet alleen je overnachting en verblijf in vol pension, maar ook de dagelijkse zorg­verlening door onze polyvalente verzorgenden, en de animatie!

De babysitdienst Sloebersit is actief in heel Vlaanderen en regio Brussel. Je vindt er eenvoudig een betrouwbare babysitter in je buurt, 24/24u. Alle babysitters worden gescreend, opgeleid en verzekerd door Solidariteit van het Gezin. Een babysit kost 4 euro per begonnen uur (met een minimum van 8 euro) en 20 euro voor een overnachting (0-8u). De vergoeding voor de babysitter betaal je aan hem of haar op het einde van de opdracht. Zoek een babysit, of meld je zelf aan als babysitter, op www. sloebersit.be. Als klant van Partena Ziekenfonds betaal je geen Sloeberkit. Dit is een administratiekost t.w.v. 3 euro per opdracht.

Belangrijk: verblijf je met een tegemoetkoming van je ziekenfonds in Dunepanne? Ook dan heb je nog recht op de goedkopere tarieven! Meer info! Neem contact op met de Sociale Dienstverlening van je ziekenfonds of kijk op www.dunepanne-mloz.be. Ontdek er ook alle troeven van Dunepanne in ons nagelnieuwe filmpje!

! Ben je al naar de tandarts geweest in 2015? Vanaf 1 januari 2016 zul je meer betalen voor je tandartsbezoek als je er niet minstens een keer per jaar langsgaat. Wie dat ene bezoek overslaat, loopt het risico om tot twee keer zoveel remgeld te betalen. Je leest hier meer over op pag. 5. Ben je aangesloten bij Dentalia Plus, dan is een jaarlijks tandartsbezoek nodig om van een optimale terugbetaling te genieten!

profiel oktober 2015 11


ONLINE DIENSTVERLENING

Partena is altijd bereikbaar

Niet meteen een Partena kantoor bij jou in de buurt? Partena is dichter­bij dan je denkt. Via onze online dienstverlening bereik je ons waar en wanneer je maar wilt. Of je maakt een afspraak met een van onze medewerkers. Want per­ soonlijk contact met onze klanten blijft één van onze prioriteiten. Digitale toepassingen evolueren snel. En Partena Ziekenfonds evolueert mee. Dit najaar lanceren we een nieuwe website, waarop je de info die je zoekt nog makke­lijker terug­ vindt. In ons Online­kantoor regel je zelf je ziekenfondszaken vanop je computer. En sinds kort kan dat ook gewoon via je mobiele telefoon, dankzij onze gloednieuwe smart­ phone app. En natuurlijk blijven we persoonlijk contact met onze klanten even belangrijk vinden. Via onze online afsprakenmodule maak je snel en makkelijk een afspraak voor een per­ soonlijk gesprek met een van onze mede­werkers. Zo winnen we met onze digi­ tale toe­passingen tijd die we kunnen beste­ den aan ruim berekende persoonlijke afspra­ken met wie specifieke hulp nodig heeft.

12 profiel oktober 2015

PARTENA-ZIEKENFONDS.BE IN EEN NIEUW KLEEDJE Eind 2015 lanceren Partena Ziekenfonds, Hulp in huis en Kinder­opvang een nieuwe website. Geen verschillende websites meer, maar één geheel, om je op een over­zichtelijke manier te kunnen informeren over het totaalpakket dat Partena Zieken­fonds biedt. Je vindt er niet alleen concrete en duidelijke informatie, maar ook alle info over de extra voordelen waar je van geniet als klant. Partena inspi­ reert je ook graag om de ‘gezonde reflex’ te maken. Via de verfrissende en verrassende berichten op de nieuwe Partena blog leer je bij over een gezond en evenwichtig leven, en hoe je meer vitaliteit wint voor lichaam en geest. De nieuwe website is er voor jou, onze klant. En hij werd ook mee door onze klant uitgetekend. Ons klantenpanel werkte mee aan de ont­wikkeling van de website, waardoor we precies weten welke info je waar en wanneer nodig hebt. We hopen voor jou dat het een inspirerende kennismaking wordt met een gloednieuwe Partena wereld op het web.


DE PARTENA MOBIELE APP Dankzij onze mobiele app voor Android en iPhone, log je sinds kort makkelijk en snel in bij Partena via je mobiele toestel. Zo kun je in het Onlinekantoor terugbetalingen bekijken, kleefbriefjes bestellen en je dossier bekijken. Je zoekt via geolocalisatie een kantoor op in de buurt van waar je op dat moment bent. Via de app zie je de openingsuren, bel je het kantoor of maak je een afspraak via de online afsprakenmodule. Info nodig van ons Service Center? Via de app zie je wanneer we die dag bereikbaar zijn, of je mailt ons via het handige contactformulier. Ook in nood heb je wat aan de app: alle noodnummers zitten erin, zo binnen handbereik. Download de app gratis in de App Store vanaf november, of via Google Play.

MAAK EEN AFSPRAAK IN EEN MUISKLIK! Voor wie persoonlijk advies zoekt, lanceerden we onlangs ook een nieuwe online afsprakenmodule. Daarmee maak je online, via computer, tablet of smartphone, een persoonlijke afspraak met de klantenadviseur van je plaatselijke Partena-kantoor of met een maatschappelijk werker van onze Sociale Dienstverlening. Je kiest de plaats van de afspraak, en de reden, bv. omdat je vragen hebt over je hospitalisatieverzekering. Je ziet direct welke afspraak­ mogelijkheden er zijn in de agenda, en kiest het moment dat jou het beste uitkomt. Je voegt zelfs meteen de documenten toe die je met de adviseur wilt bespreken. De nieuwe afsprakenmodule garan­ deert je een persoonlijke service, op een moment dat jou past. Je vindt de afsprakenmodule op onze website www.partena-ziekenfonds.be.

Volg je baby online Ook de kinderdagverblijven van Partena werken met handige digitale toepassingen. Dankzij het systeem Bitcare werken onze kinderdagverblijven nog efficiënter. Maar ook communiceren met jou als ouder wordt nog makkelijker. Heen- en weerschriftjes kunnen niet meer zoek raken, want je leest digitaal wat je kind in het dagverblijf meemaakt en geeft zelf waar nodig een seintje aan de begeleiders. Ook verlof en ziekte meld je makkelijk en snel via het Bitcare systeem.

profiel oktober 2015 13


2 keer per dag je tanden poetsen, gezond eten, én minstens één keer per jaar naar de tandarts. Dat advies geldt voor iedereen. Maar vooral jonge kinderen en 25- tot 34-jarigen blijken de risicogroepen als het op een goede mond- en tandzorg aankomt.

Jongeren en de tandarts: traject met pieken en dalen Nogal wat Belgen slaan advies over goede mond- en tandzorg in de wind, maar vooral jonge kinderen, en 25- tot 34-jarigen, spannen de kroon. De evolutie van het tandartsbezoek van kind tot jongvolwassene is er één met pieken en dalen, zegt Seraf Van Den Bosch, ondervoorzitter en woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT).

Seraf Van Den Bosch, ondervoorzitter en woord­ voerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen

Kunt u de evolutie van het tandartsbezoek bij jongeren kort schetsen? Seraf Van Den Bosch: “Het tandartsbezoek is al een pijnpunt op heel jonge leeftijd. Maar 28% van de 3-jarigen is al bij de tandarts geweest en amper 29% van de kinderen tussen 5 en 7 jaar gaat regelmatig. Dat is weinig, want vanaf 6 jaar begint de wisselfase van melktanden naar definitieve tanden: een cruciaal moment om het gebit goed op te volgen. Van de 12- tot 14-jarigen gaat er een veel grotere groep naar de tandarts, zo’n 65%. Bij de 15- tot 24-jarigen stellen we een daling vast naar 56%. Maar het probleem wordt vooral nijpend bij de 25- tot 34-jarigen. In die groep zakt het tandartsbezoek naar 37%. Over het algemeen zouden meer mensen in alle leeftijdsgroepen regelmatig naar de tandarts moeten gaan, maar de echte probleemgroepen zijn heel jonge kinderen, en jongvolwassenen tussen 25 en 34.” Het komt er dus vooral op aan om kinderen zo vroeg mogelijk bij de tandarts te krijgen? Seraf Van Den Bosch: “Inderdaad! Als we jonge kinderen goed begeleiden, is de kans groter dat ze later blijven komen. Diagnoses worden vroeger gesteld, we kunnen poets- en voedings­­gewoontes bijsturen, en hun gebit gezond houden. Als ze van jongsaf langskomen, kunnen kinderen ook op een positieve manier wennen aan de tandarts. Ouders komen vaak pas met hun kind langs als er een acuut probleem is, waardoor het eerste contact met de tandarts meteen onaangenaam is.”

14 profiel oktober 2015


Binnen de groep 12- tot 14-jarigen is er een piek in het tandartsbezoek. Seraf Van Den Bosch: “Dat heeft vooral te maken met orthodontie. Ouders komen langs met hun kinderen omdat er een esthetisch probleem is en er bv. een beugel nodig is. Ze weten dat ze voor hun kind 15 is een aanvraag bij het ziekenfonds moeten indienen om aanspraak te maken op een terugbetaling. Het is jammer dat sommige kinderen dan pas voor het eerst in de tandartsstoel belanden. Als ze vroeger waren langsgekomen, was het misschien mogelijk geweest om problemen te voorkomen of vroeger op te sporen. Hoe vroeger we kunnen ingrijpen, hoe beter.”

Voor Dentalia Plus treedt Partena Onafhankelijk Ziekenfonds (nr CDZ 5006c) op als verzekeringsagent voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten (nr CDZ 750/01).

Wat zijn de voornaamste gevaren als kinderen te laat bij de tandarts gaan? Seraf Van Den Bosch: “Ten eerste is er cariës. Soms moeten we jonge kinderen onder narcose behandelen omdat ze zoveel gaatjes hebben. Dat is jammer. Ten tweede is er erosie, waarbij het glazuur langzaam verdwijnt door dranken met een hoge zuurtegraad. Ten derde zorgt het vroegtijdig wegvallen van melktanden ook voor problemen met de correcte door­ braak van de definitieve tanden. En laten we ook de sociale gevolgen niet vergeten: een kind met een slecht gebit wordt vaak sociaal gediscrimineerd door leeftijdsgenoten.” Hoe zit het met de tweede probleemgroep: de 25- tot 34-jarigen? Seraf Van Den Bosch: “Dit is een groep jongvolwassenen die alleen gaan wonen. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd dan naar de tandarts gaan. Sommigen zijn misschien ook wat ‘tandartsmoe’ en hebben een vals gevoel van veiligheid: ze denken dat ze een goed gebit hebben, en gaan 10 jaar lang niet meer naar de tandarts. Maar in die 10 jaar spelen ze wel met hun mondgezondheid. Want rond de leeftijd van 40 jaar stijgt het tandartsbezoek weer.” Omdat er dan nieuwe problemen opduiken? Seraf Van Den Bosch: “Rond de leeftijd van 40 jaar kun je te maken krijgen met bv. parodontitis. Dat is het verval van het bot en de weefsels rond de tanden. Een ander groot probleem is tanderosie. Die slijtage van het glazuur ontstaat niet alleen door frisdranken. Ook fruitsap, of smoothies, tasten het glazuur aan en vormen een gevaar op lange termijn.”

65% 56%

37% 28%

29%

3 jaar

5-7 jaar

12-14 jaar

15-24 jaar

25-34 jaar

Regelmatig tandartsbezoek tussen 3 en 34 jaar in België

Aan tandproblemen hangt een prijskaartje. Waarvoor betalen mensen het meest uit eigen zak? Seraf Van Den Bosch: “Voor preventie en basiszorg betalen patiënten weinig uit eigen zak. Maar eens je tanden kwijt bent, verandert de zaak. Een kunststofprothese wordt terugbetaald, maar zo’n prothese is niet meer van deze tijd. Patiënten geven nu de voorkeur aan kroon- en brugwerk en implantaten, maar die zijn heel duur. Een tand vervangen met een implantaat kost je als patiënt al snel 2.000 euro. Het is belangrijk dat mensen vaak genoeg bij de tandarts langsgaan zodat we eventuele problemen snel kunnen opsporen en doeltreffend kunnen aanpakken. Zo kun je in heel wat gevallen dure en pijnlijke behandelingen op lange termijn vermijden.”

MEER INFO Ontdek onze brochures ‘7 richtlijnen voor gezonde tanden!’ en ‘Versla de gaatjes: word een superheld!’ op www.goedvoorjou.be. Je vindt er ook een handige tandenpoetskalender voor de kleintjes.

ONTDEK DENTALIA PLUS: EEN TANDVERZEKERING VOOR HET HELE GEZIN! Kinderen tot 18 jaar (die in orde zijn met hun ziekteverzekering) krijgen een bezoek aan de (geconventioneerde) tandarts volledig terugbetaald, met uitzondering van orthodontische behandelingen. In heel wat andere gevallen komt de ziekteverzekering echter niet of slechts gedeeltelijk tegemoet in de kosten. Gelukkig bieden de Onafhankelijke Ziekenfondsen Dentalia Plus aan. Dankzij deze specifieke tandzorgverzekering krijg je voor orthodontie, protheses, implantanten, preventie en curatieve verzorging tot 1.025 euro extra terug per jaar en per persoon. Geen overbodige luxe, want een prothesebehandeling kost gemiddeld 1.648 euro en 10% betaalt meer dan 3.432 euro. Wie een beugel moet dragen, betaalt tot 3.700 euro uit eigen zak. Je kan je aansluiten bij Dentalia Plus tot en met de leeftijd van 64 jaar. Meer info op www.tandverzekering.be.

profiel oktober 2015 15


GEZONDHEIDSHOP

Zorgeloos slapen doe je zo 1 op 4 Vlamingen klaagt over slaapproblemen. Een probleem dat hun leven vaak danig overheerst. Wat kun je doen om je slaappatroon te verbeteren? 8 tips om uitgeruster op te staan. 1 REGELMAAT

Sta op en ga slapen op vaste tijdstippen. Zo ontwikkel je een vast slaap- en waakpatroon, de beste manier om elke avond snel en makkelijk in slaap te raken. Vermijd dat je biologische klok ontregeld raakt door tijdens het weekend veel later te gaan slapen. 2 EEN GOEDE SLAAPOMGEVING

Maak van je slaapkamer een rustige en gezonde slaapomgeving. Zorg voor een goed bed en een degelijke matras. Verlucht je slaapkamer regelmatig en zorg dat de temperatuur er tussen de 16 en de 20 graden is. 3 DE JUISTE VOEDING

Let op wat je eet en drinkt kort voor slapengaan. Ga niet met honger slapen, maar vermijd ook al te zware en sterk gekruide maaltijden. Qua dranken helpen koffie, cola, thee en alcohol je niet aan een goede nachtrust. 4 BEWEGING

Voldoende lichaamsbeweging overdag werkt ontspannend, en bevordert je slaapkwaliteit ‘s nachts. Probeer niet te sporten vlak voor je gaat slapen, maar las een rustpauze in tussen beweging en bedtijd. 16 profiel oktober 2015

5 MAAK JE HOOFD LEEG

Zorg dat je met een gerust gemoed gaat slapen. Merk je dat je ligt te woelen omdat je je ergens zorgen over maakt? Sta dan even op om je gedachten te verzetten en ga opnieuw slapen als je weer rustig bent. 6 WEG TOESTELLEN

Mobiele telefoon, tablet of laptop. Geen enkele van die items verdient een plek op je nachtkastje. Ook een klok staat bij slechte slapers beter niet te veel in het zicht. De uren voorbij zien tikken zorgt voor extra ergernis. 7 MAAK RUIMTE VOOR BEWUST ONTSPANNEN

Relaxatie-oefeningen kunnen je helpen om stress rond het slapengaan tegen te gaan. Misschien is een cursus mindfulness of yoga iets voor jou? De ontspanningsoefeningen en de adem­ halings­technieken die je er leert, zullen je helpen als je moeilijk in slaap raakt. Ook een beurt in de infraroodcabine kan helpen om je lichaam te ontspannen. Dankzij Partena geniet je van kortingen op yoga- en mindfulnesscursussen. 8 ZOEK HULP

Heb je alles al geprobeerd en blijft je slapeloosheid duren? Dan raadpleeg je best een arts. Voor je bij de dokter langs gaat, is het een goed idee om je slaapprobleem in kaart te brengen. Via de info die je verzamelt in een slaapdagboek kan je slapeloosheid gerichter behandeld worden. Download gratis een blanco slaap­ dagboek op www.goedvoorjou.be.


GEZONDHEIDSHOP VERMIJD CHRONISCHE NEKPIJN MET EEN SANAPUR® HOOFDKUSSEN • Een slechte slaappositie leidt vaak tot chronische nekpijn. Een goed hoofdkussen helpt dat tegen te gaan. Het Sanapur® Original hoofdkussen verlicht de symptomen van chronische nekpijn, en helpt pijnlijke nekspanning op lange termijn te bestrijden. • Het Sanapur®-kussen geeft minder druk op het achterhoofd en nekspieren omdat je hoofd in een kuiltje ligt. Je nek wordt als het ware zwevend ondersteund.

* Ledenkorting geldt mits regelmatige betaling van je ziekenfondsbijdrage voor het Voordelenpakket. De prijs vermeld voor leden van Partena Ziekenfonds is inclusief de 10% Partena-korting. Alle promoties gelden van 1 oktober 2015 t.e.m. 30 november 2015, of zolang de voorraad strekt.

• Pas de hoogte van het kussen aan volgens jouw lichaam, je type matras en je persoonlijke voorkeur. Zo ligt je hoofd in één lijn met je wervelkolom en voelt het alsof het kussen ‘op je lijf is geschreven’. • De uitsparing in het midden neemt druk weg van je oor: ideaal voor patiënten met tinnitus, Ménière, migraine, slaapapneumaskers, hoorapparaatjes, oordopjes... Deze uitsparingen zorgen dat je schouders comfortabel liggen als je op je zij slaapt.

De holte zorgt dat je gehoorgang niet afgesloten wordt.

Deze uitsparing houdt het hoofd stabiel in de natuurlijke as van de wervel­kom.

De zachte neksteun voorziet een verbeterde doorbloeding naar het hoofd.

Sanapur® hoofdkussen: Sanapur Original Med: 159 euro. Promoprijs: 135,15 euro. Ledenprijs: 121,64 euro + gratis reishoes t.w.v. 19 euro.

Test je hoofdkussen 14 dagen uit! Een juist kussen vinden is niet makkelijk. Partena geeft je raad over welk kussen ideaal is. Bovendien geven we je de kans om een testkussen 14 dagen lang uit te proberen. Zo weet je zeker of het kussen bij je past! Is het toch niet ideaal, dan kan je het na 2 weken terugbezorgen. Meer info op www.partena-gezondheidshop.be.

BETER SLAPEN, MINDER SNURKEN • Wondermiddelen tegen snurken bestaan niet. Maar er bestaan wel efficiënte hulpmiddelen, zoals het SISSEL® SILENCIUM antisnurkkussen. Dat is een ‘slim’ hoofdkussen met een druksensor, luchtkamers en microfoons. Het kussen registreert je slaapgeluiden en de positie van je hoofd. Begin je te snurken, dan brengt het kussen het je hoofd zachtjes in een andere positie. Je luchtwegen komen vrij en het snurken vermindert. • Uit proeven blijkt dat met het antisnurk­ kussen het snurken van gemiddeld 70 tot 95% vermindert bij patiënten die zacht tot luid snurken. De proefpersonen vonden het kussen comfortabel en bevestigden dat ze minder moe wakker werden. • Snurk je luid en onregelmatig raadpleeg dan eerst een arts. Die zal nagaan of je niet aan slaapapneu lijdt. Dan biedt het kussen geen oplossing.

SISSEL® SILENCIUM ORTHO PLUS: 595,00 euro. Promoprijs: 506 euro. Ledenprijs: 455,18 euro.

Slaap-dag in de Gezondheidshop Blue Towers - Sluisweg 2 in Gent Op zaterdag 21 nov van 10 tot 18 uur nodigt Partena je uit om het gamma kussens, matrassen, bedden en dons­ dekens van Tempur®, Sanapur®, Sissel® en Inatura® te ontdekken. Kom door­ lopend langs om een matras of kussen uit te testen, of voor pro­ fessioneel advies.

Of schrijf je vooraf in voor één van de infosessies: Programma

Geniet tot eind november van dubbele voor­ delen op het hele slaapassortiment: bovenop de 10% Partena-korting krijg je 15% korting.

15.00 - 15.45u: initiatie restorative yoga en kalmerende ademhalingsoefeningen 16.00 - 16.45u: initiatie restorative yoga en kalmerende ademhalingsoefeningen 16.00 - 16.45u: de effecten van voeding op slaap 17.00 - 17.45u: de effecten van voeding op slaap

Inschrijven

15% + 10%

• via www. partena-gezondheidshop.be/activiteit • of bel naar T. 09 269 32 70

KORTING

profiel oktober 2015 17


GEZONDHEIDSHOP

Pijn verlichten zonder medicatie 32% van de volwassenen heeft regelmatig tot voortdurend last van pijn. Ze nemen veel pijnstillers in. Dat lijkt onschuldig, maar pijn­ stillers zijn belastend voor je lichaam en de kosten lopen snel op. Partena Gezondheidshop laat je kennismaken met 2 producten die pijn bestrijden. Ze vervangen geen medicatie of behandeling. Wel zijn het goede comple­mentaire therapieën met een pijnstillend resultaat.

TENS-therapie bij je thuis

Biozendo® Infraroodcabine

TENS staat voor ‘Transcutanous Electronic Nerve Stimulation’. Lichte elektronische stroom­­ stootjes prikkelen de zenuwen via pads die je op de huid aanbrengt. TENStherapie werkt lokaal waar je de electroden aanbrengt. Het is geschikt voor de behande­ ling van zowel chronische- als acute pijnen en helpt bij stramme spieren.*

Het is bewezen dat infraroodwarmte pijn kan helpen verlichten en ontspannend werkt voor spieren en gewrichten. In een Biozendo® infra­ roodcabine wordt je lichaam tot in de kern opge­ warmd zonder dat de omgevingslucht in de cabine warm wordt. Mevrouw Criel, verpleeg­kundige: “Tijdens de koudere maanden gebruik ik de cabine bijna dage­ lijks om de stramheid in mijn hals en rug weg te nemen. Vroeger had ik vaak last van hoofd­pijn en spierpijn, maar na een ver­kwikkend infraroodbad is daar geen sprake meer van.”

• De gevoelszenuwen in de huid worden zo geprikkeld dat de pijnprikkels niet meer doorgestuurd worden naar de hersenen. • De zenuwen worden gestimuleerd waardoor je lichaam endorfine aanmaakt, een lichaamseigen pijnstiller.

Dokter Alex Kloeck, orthopedisch chirurg: “Ik ben zelf rugpatiënt, en heb ook last van een pijnlijke schouder. Na een infraroodsessie heb ik minder pijn en zijn mijn spieren meer ontspannen. En het werkt ont­spannend: dankzij de etherische oliën en zachte achtergrondmuziek. Als dokter ben ik ervan overtuigd dat de diepe infra­ roodwarmte heil­ zaam is voor aandoeningen van de weke delen, met name chronische spier- en pees­ ontstekingen, maar evengoed voor gewrichts­ klachten, reumatoïde arthritis, fibromyalgie en ME/CVS.”

• De verhoogde bloedcirculatie zorgt voor een toename van zuurstof naar de spieren waardoor spierstramheid vermindert. OMRON® E4 met Long Life pads: 129,00 euro. Promoprijs: 116,10 euro. Ledenprijs: 104,50 euro.

Biozendo® infraroodcabine: vanaf 2.220 euro. Als klant van Partena Ziekenfonds geniet je altijd bovenop eventuele promotieprijzen een extra korting van 100 euro bij aankoop van elk model Biozendo® infraroodcabine (ook op maat gemaakte cabines voor personen met een handicap).

*Niet geschikt voor mensen met een pacemaker of andere elektronische implantaten

Aankopen bij Biozendo komen niet in aanmerking voor de 10% korting via het Voordelenpakket.

18 profiel oktober 2015

SCHRIJF NU IN VOOR EEN VAN DE INFRAROOD INFOSESSIES IN EEN PARTENA-KANTOOR IN JOUW BUURT • dinsdag 13 oktober: Oostende om 14u en Roeselare om 19u • dinsdag 20 oktober: Genk om 14u en Hasselt om 19u • dinsdag 27 oktober: Halle om 14u en Halle om 19u • dinsdag 10 november: Antwerpen om 14u en om 19u • dinsdag 24 november: Gent 14u en om 19u Of in de showroom van Biozendo in Ronse na telefonische afspraak (T. 055 20 73 42)

Inschrijven: • via www.partena-gezondheidshop.be/activiteit

• of bel naar T. 09 269 32 70

ICE POWER® DUBBEL VOORDEEL: 20ML GRATIS + 10% KORTING zolang de voorraad strekt Ice Power® Cold Gel is een koudgel op basis van natuurlijke producten die zorgt voor een snelle pijnverlichting. Aangewezen bij pijn­lijke spieren en gewrichten. Prijs: 11,95 euro. Ledenprijs: 10,76 euro.

150 ml + 20 ml GRATIS


GEZONDHEIDSHOP

Geniet tot 30 november 2015 dubbel voordeel! KERSEPITJE® 10% + 10% KORTING

REVILAX®: 20% + 10% KORTING Met Revilax® kies je voor ultiem zitcomfort. De Revilax specialist komt bij je thuis langs en brengt je zit­ houding in kaart. Je zetel wordt nadien op maat gemaakt. Na vier tot vijf weken brengt de adviseur de zetel tot bij je thuis en geeft je alle info over de bediening en het gebruik. Speciaal voor reumapatiënten is er de Remax. Die bevat speciale schuimen die druk­ punten wegnemen.

Het kersepitje is de eigentijdse versie van een eeuwenoude Zwitserse traditie. Je warmt het kussentje, gevuld met kersenpitten, snel op in de magnetron. Het kussentje vormt zich naar je lichaam en verspreidt een gelijkmatige zalige warmte die pijn kan ver­lichten. Ledenkorting geldt mits regelmatige betaling van je ziekenfondsbijdrage voor het Voordelenpakket. De prijs vermeld voor leden van Partena Ziekenfonds is inclusief de 10% Partena-korting. Alle promoties gelden van 1 oktober 2015 t.e.m. 30 november 2015, of zolang de voorraad strekt.

®

Revilax prijzen zijn afhankelijk van je wensen en noden.

Welke kersepitje® kies je? Naam

toepassing

Prijs

Ledenprijs

Classic 27x27cm

rug-, spier-, menstruatiepijn, buikkrampen

14,50 euro

11,75 euro

Cervico 13x55cm

nek- en schouderklachten

14,50 euro

11,75 euro

Picolo 13x26cm

voorverwarmen van bed/wiegje

10,00 euro

8,10 euro

Jumbo 26x55cm

opwarmen van koude voeten, voorbereiding op massage of spier- en gewrichtenbehandeling

22,35 euro

18,11 euro

Lumbo 13x55cm

genieten van warmte en verlichten van pijn terwijl je werkt, wandelt, sport, …

21,50 euro

17,42 euro

Prijsvoorbeeld: Medilax vanaf 1.855 euro. Promoprijs: 1.484 euro. Ledenprijs: 1.336 euro.

20% + 10% KORTING

Tip! Gebruik kersepitje® als koudekompres tegen builen en bloeduitstortingen.

LOUIS LE SEC®: 10% + 10% KORTING Louis Le Sec is Belgisch innoverend bedlinnen met een ademende en lekdichte laag. Zo bescherm je dekbedden, hoofdkussens en matrassen tegen alle vloeistoffen en huisstof­mijt. De prints zijn sprookjesachtig, de kleuren zacht. Ideaal om te helpen bij zindelijk­ heidstraining, ziekte, en het voorkomen van allergische reacties. Of gewoon om jouw bedden­goed te beschermen zodat het langer meegaat. Ontdek de collectie op www. partena-gezondheidshop.be.

Prijsvoorbeelden : artikel

prijs

ledenprijs

Dekbedovertrek 140x200

95,00 euro

76,95 euro

Hoeslaken 90x200

49,50 euro

40,00 euro

Kussensloop 60x60

27,50 euro

22,28 euro

ONTDEK HET VERNIEUWDE BABYGAMMA OP WWW. PARTENA-GEZONDHEIDSHOP.BE. Nu met dubbel voordeel: 10% + 10% extra korting tot en met 30 november. Gebruik actiecode 15PKG122460 (geldig voor producten in de categorie “baby en kids”).

NOG MEER PRODUCTEN VIND JE IN DE PARTENA GEZONDHEIDSHOP Shop online, contacteer ons voor persoonlijk advies, of kom langs in de winkel in Gent. • Surf naar www.partena-gezondheidshop.be. • Bel de adviseurs van Partena Gezondheidshop op T. 09 269 32 70. • Bezoek de Gezondheidshop in Gent (Sluisweg 2, 9000 Gent). profiel oktober 2015 19


Zwanger en lekker eten? Het kan!

Wie zwanger is, moet niet twee keer zoveel eten, maar wel dubbel zo gezond. Een gevarieerde voeding levert alle noodzakelijke voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde ontwikkeling van je baby. Zorg vooral voor voldoende: • Calcium: uit zuivelproducten, calciumhoudend mineraalwater, met calcium verrijkte soja/ rijst/haverproducten, amandelen, … • IJzer: uit vlees, vis en sommige groenten zoals broccoli, courgettes, linzen, … • Jodium: uit vis, zuivelproducten, volle graanproducten, … • Vitamine D: uit vette vis zoals haring, zalm, makreel, eieren en volle zuivelproducten • Omega 3-vetzuren: uit vette vis, koolzaadolie, groene groenten, lijnzaad, … Hoewel vis heel wat belangrijke voedingsstoffen levert, beperk je best het gebruik ervan tot 2 keer per week. Op dieet gaan tijdens je zwangerschap is geen goed idee. Integendeel, vanaf de tiende week is het zelfs aangewezen om wat gezonde tussendoortjes te voorzien zoals een stuk fruit, een kommetje yoghurt, wat noten. Uiteraard mag je eens toegeven aan onweerstaanbare trek, maar zonder te overdrijven natuurlijk!

EEN BOEK OP DE GROEI Toen Sofie Dumont zwanger werd, stond evenwichtig en gevarieerd eten hoog op de agenda. Veel groenten en fruit, twee keer per week vis, en veel noten en zaden. Haar boek Op de groei vertelt je wat je het best kunt eten in welk stadium van je zwangerschap, en waarom bepaalde vitaminen en mineralen zo belangrijk zijn. En ook de voeding van je ongeboren kind en je baby komen aan bod. Smaakzin wordt immers al in de buik ontwikkeld via de voeding die je als moeder via de navelstreng doorgeeft aan je kind.

Hummus van linzen “Als zwangere vrouw had ik vaak trek in tussendoortjes. Deze hummus smeer je op een dikke, bruine boterham. Zo kun je er weer even tegenaan tot de lunch of het diner.”

OP DE GROEI 1: LEKKER ETEN BEGINT IN DE BUIK ISBN 9789022331835 - 22,50 euro Uitgeverij Manteau

Te koop met 15% korting via www. partena-gezondheidshop. be (Cumuleerbaar met 10% korting via Voordelen­pakket voor klanten van Partena Ziekenfonds)

20 profiel oktober 2015

INGREDIËNTEN VOOR 1 PORTIE:

BEREIDING

• 1 kop groene gedroogde linzen • 2 koppen water • 1 sjalot • 1 teentje knoflook • 1 takje verse tijm • 1 takje verse laurier • 1 handvol dille • 5 eetlepels olijfolie • enkele eetlepels kippen- of groentebouillon (eventueel) • 1 eetlepel citroensap • peper en zeezout

1. Spoel de linzen. 2. Breng het water aan de kook. Snijd de sjalot in grove stukken en pel de knoflook. Voeg de sjalot, de knoflook en de linzen toe. 3. Leg de takjes tijm en laurier in het water. Laat ongeveer 30 minuten op een zacht vuur pruttelen. Roer af en toe. 4. Zet het vuur uit en laat de linzen afkoelen. 5. Haal de takjes tijm en laurier eruit. Schep eventueel enkele linzen in een potje om straks de hummus af te werken. 6. Doe de linzen in een blender en mix. 7. Strooi de dille in het mengsel. Houd eventueel wat dille opzij voor de afwerking. 8. Voeg de olijfolie toe. 9. Mix alles. 10. Voeg eventueel wat kookvocht van de linzen of wat kippen- of groentebouillon toe, als het niet smeuïg genoeg is. 11. Werk af met het citroensap. Kruid met peper en zeezout. Garneer eventueel met linzen en dille.


Baby op komst? Partena doet je een babyrekening cadeau! Als klant van Partena Ziekenfonds geniet je van heel wat ledenvoordelen. Ook als je mama of papa wordt, krijg je van Partena een extraatje: je krijgt een geboortepremie van 400 euro cadeau, of je kiest voor onze gloed­nieuwe babyrekening van 500 euro.

NIEUW!

Tot nu toe kon je als nieuwe mama of papa bij Partena Ziekenfonds kiezen voor een geboorte­premie of een luierrekening. De geboortepremie blijft bestaan, maar voor de luierrekening werkten we een veel flexibeler concept voor je uit: de babyrekening. Met de babyrekening krijg je een tegoedbedrag cadeau in de Partena Gezondheidshop. Dat kun je, net als vroeger, aan luiers besteden. Maar misschien kies je wel liever voor verzorgings­­producten, een loopfietsje of verantwoord speelgoed? Met de babyrekening kies je helemaal zelf hoe je je tegoedbedrag het liefst besteedt. • Kies snel en makkelijk je cadeaus uit: het systeem van de babyrekening is praktisch en eenvoudig. Je bestelt via de webshop van de Partena Gezondheidshop, of via het Onlinekantoor. • Kies uit nog meer babyproducten: kies voor luiers, maar snuister ook eens verder in de Gezondheidshop, voor een stoeltje, speelgoed, flesjes, draagdoeken, verzorgingsproducten, leuke hebbedingetjes, loopfietsjes, educatief materiaal, … Je vindt alles onder de categorieën ‘baby en kids’ en ‘gezondheid en wellness’. • Handige babyrekening met tegoedbedrag van 500 euro: in tegenstelling tot vroeger, hoef je als klant je aankoop niet voor te schieten, om daarna een terugbetaling aan te vragen. De nieuwe babyrekening werkt veel handiger: je krijgt in de Gezondheidshop een tegoedbedrag op jouw naam, waarmee je meteen spullen kunt aankopen. Op een teller in het Onlinekantoor kun je de stand van je babyrekening opvolgen. We zijn er zeker van dat jij, als mama of papa, het beste weet wat je baby precies nodig heeft. Dankzij de babyrekening kies je vanaf nu zelf een cadeau uit volledig op maat van jou, je baby en je gezin.

Partena-medewerker Ruth, mama van Nour (1,5), kiest voor borst­ voedings­pauzes op het werk “Na 4 maanden bevallings­verlof ging ik weer aan het werk. Het stond voor mij vast dat ik mijn dochtertje toch borstvoeding zou blijven geven. Intussen zijn we een jaar verder en blijf ik nog dagelijks kolven. Ik geef toe dat het soms een opgave is om elke keer je werk te onderbreken en je te gaan afzonderen. Maar het is enorm fijn om te kunnen werken bij een werkgever die ervoor open­staat dat ik borstvoeding wil blijven geven, en die mij de nodige faciliteiten aanbiedt zodat ik het makke­ lijker kan volhouden.”

Ontdek de leukste en degelijkste babyspullen via www.partena-gezondheidshop.be.

BORSTVOEDINGSPAUZE: EEN RECHT VOOR ELKE MAMA Geef je borstvoeding en ga je weer aan het werk? Dan hoef je niet noodzakelijk met de borstvoeding te stoppen. Wie werkt in de privé-sector, heeft namelijk recht op borst­voedingspauzes op het werk. Voor een werkdag van 4 uur, krijg je een half uur pauze. Werk je langer dan 7,5 uur, dan heb je recht op 2 pauzes. Je kunt voor je borstvoedingspauzes gebruik maken van een aangepaste ruimte die je werkgever je ter beschikking stelt. Tijdens je borst­voedings­ pauzes krijg je geen loon van je werkgever. Het ziekenfonds past bij met een uitkering voor die momenten. Wil je graag borstvoedingspauzes nemen? Vraag dat dan 2 maanden op voorhand aan bij je werkgever via een aan­ getekend schrijven.

profiel oktober 2015 21


LEESHOEK JULIE NATUURLIJK

Verrassend vegan en raw Dit boek toont hoe je eenvoudig met zuivere, natuurlijke ingrediënten gezonde versies van cheesecake, pasta of pizza kunt bereiden. Met prachtige foto’s en stapvoorstapgerechten deelt Julie haar recepten en toont ze hoe je gluten- en zuivelvrij, zonder vlees en met enkel natuurlijke suikers, gerechten kunt maken.

Voordelige boeken via

Bestel je favoriete boeken gemakkelijk van bij jou thuis via de webshop van Uitgeverij LANNOO.

Als klant van Partena Ziekenfonds krijg je 15% korting op alle

Julie natuurlijk - Julie van den Kerchove, 176 blz. - EAN 9789401426824 Van 24,99 euro voor 21,24 euro

producten die je bestelt.

Shoppen met Partena-korting doe je via www. lannooshop . be/partena.

IK WEET DUS IK EET

Voor een gezond leven Mag je vet eten of niet? Kun je jezelf gezond eten? Bio-ingenieur Jennifer Cnops geeft een wetenschappelijk onderbouwd ant­ woord. Ze gebruikt geen moeilijke termen, maar legt uit waarom bepaalde voedings­ middelen goed voor je zijn en andere niet. Aangevuld met gezonde en lekkere recepten. Ik weet dus ik eet - Jennifer Cnops, 176 blz. EAN 9789401426190 Van 22,50 euro voor 19,13 euro

MENTAAL KAPITAAL

Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out Hoe groter je mentale weerbaarheid, hoe beter je beschermd bent tegen stress en burn-out. In dit grens­ verleggende boek toont neurologe Elke Geraerts wat de belang­rijkste componenten zijn van men­ tale veer­kracht. En hoe je deze kunt trainen om je mentale kapitaal te vergroten.

HOOP. THE WORLD BOOK OF HOPE

Derde deel in de internationale successerie ‘The World Book of ...’ In het nieuwe boek van Leo Bormans delen 100 topwetenschappers uit de hele wereld hun expertise over hoop. Hoop is de ultieme menselijke kracht en het tegen­over­gestelde van angst. In deze onzekere tijden is het belang­rijk dat we hoop als bron voor succes, veerkracht en geluk goed begrijpen. Hoop. The world book of hope - Leo Bormans, 352 blz. - EAN 9789401423601 Van 24,99 euro voor 21,24 euro

LANNOOSHOP verzendt je order in België voor slechts 2,50 euro per zending, ongeacht het aantal boeken of de zwaarte. Bestel je meerdere boeken en is je pakket behoorlijk zwaar, dan nog betaal je slechts 2,50 euro! Betalen doe je online en uiterst veilig. Meer info : T. 051 42 42 11 - info@lannooshop . be.

22 profiel oktober 2015

Mentaal Kapitaal - Elke Geraerts, 208 blz. - EAN 9789401403962 Van 19,99 euro voor 16,99 euro LEKKER ZONDER SUIKER

Gezonde recepten zonder toegevoegde suikers Wie gezonder én energieker wil leven, moet zijn suiker­ inname inperken. Leerkrachten van Hotel­school Ter Groene Poorte bewijzen dat koken met minder suiker kan. Samen met de Diabetes­liga ontwikkelden ze een suikervrij kookboek voor iedereen die minder suiker wil of moet eten. Met recepten voor elke dag, feestjes en desserts. Lekker zonder suiker - Gastronomische School Ter Groene Poorte, 144 blz. EAN 9789401425674 Van 19,99 euro voor 16,99 euro


HULP IN HUIS Bij Partena Hulp in huis vinden we het belangrijk om betrouwbare en kwaliteitsvolle poets- en strijkhulp aan te bieden. Daarom investeren we voortdurend in opleiding en bijscholing van onze hulpen. Zo kunnen we iedereen die hulp in huis vraagt, aan een professionele en gemotiveerde poetshulp helpen, en gaan onze hulpen zelf met plezier aan de slag.

Investeren in enthousiasme Bijscholingsdag bij Partena Hulp in huis

Elke nieuwe poetshulp krijgt bij Partena Hulp in huis een degelijke opleiding en wordt goed gecoacht. Maar ook voor wie langer voor ons werkt, blijven we graag inspanningen leveren. Zo organiseren we regelmatig een opleidingsdag voor ervaren huishoudhulpen. Zo’n dag is voor onze medewerkers een goede gelegenheid om kennis uit te wisselen, maar ook om collega’s te ontmoeten. Voor ons als werkgever is het een mooi moment om de feedback van onze medewerkers te horen. Dat is voor ons essentieel om als organisatie onze kwaliteit te garanderen en te verbeteren waar nodig. Tijdens de gevarieerde opleidingsdag krijgen de medewerkers workshops aangeboden waarin telkens een ander werkthema aan bod komt. Met een speelse poetsquiz, en de workshop ‘veilig poetsen’ frissen we de kennis op. Maar we besteden ook aandacht aan het omgaan met feedback, en een goede communicatie met klanten. Tijdens de afsluiter, de workshop stresstheater, leren onze medewerkers hun energie op een gezonde manier te doseren, en werk en privé in balans te houden. Grote meerwaarde van alle workshops is dat we vertrekken vanuit concrete werksituaties. Iedereen heeft wel een klant waar de communicatie stroever mee verloopt, en iedereen schat de verwachtingen van een klant wel eens verkeerd in. Vanuit die situaties wisselen we ervaringen uit, en werken we aan oplossingen. Aan het eind van de dag keert elke medewerker ontspannen naar huis terug.

Isabelle werkt sinds 2010 voor Partena Hulp in huis in Aalst en was erbij op de opleidings­dag: “Speciaal naar Gent reizen voor een opleiding… Ik stond er eerlijk gezegd niet voor te springen. Maar bij aankomst begon de dag direct heel ontspannen. Op de tiende verdieping van de Blue Towers in Gent werden we eerst getrakteerd op een lekker ontbijt en konden we bijbabbelen met collega’s. Daarna was er een poetsquiz met vragen over poetstechnieken: een leuke en originele manier om bij te leren. Ons team was met de tweede plaats trouwens dicht bij de overwinning!” “Daarna kregen we tips over communicatie. Hoe reageer ik als mijn klant zich boos maakt? Hoe laat ik aan een klant weten dat mijn takenpakket te zwaar is? Minder ‘fun’ dan het eerste onderdeel, maar wel interessante informatie. Na een lekkere lunch genoten we nog wat van het uitzicht op het terras op de tiende verdieping.” “De namiddag startte met een sessie over poetstechnieken. Een enthousiaste collega vertelde hoe ze sodakristallen gebruikt als ecologisch poetsmiddel. Nieuw en leerrijk voor mij. Misschien test ik het zelf ook wel eens uit. Als afsluiter kwamen twee actrices, of ‘poetshulpen’, een toneelstuk brengen. Heel herkenbaar en grappig! Een mooie afsluiter voor een dag die leerrijk was, maar vooral veel plezanter dan ik had gedacht.”

Professionele poetshulp nodig? Of wil je zelf aan de slag als poetshulp? Contacteer ons via www.poetshulp.be.

Isabelle, poetshulp bij Partena

Op 24, 25 en 31 december werken onze poetshulpen niet. Op 31 december is Partena Hulp in huis eveneens wegens technische redenen niet bereikbaar.

profiel oktober 2015 23


Tinnitus

vechten tegen het vreselijkste geluid ter wereld

Aan 1 nachtje feesten en plezier hield student Bert Lecomte een levenslange ‘tuut’ over. Drie jaar later weet hij als geen ander dat leven met tinnitus, of oorsuizen, niet evident is. Om het probleem te helpen voorkomen, en om jongeren die tinnitus hebben te ondersteunen, richtte hij een webplatform op: de Tuut van Tegenwoordig.

“Veel jongeren zijn zich nog altijd niet voldoende bewust van de gevaren van te luide muziek.”

Bert lecomte, initiatiefnemer van de Tuut van Tegenwoordig

24 profiel oktober 2015

Waarom ‘De Tuut van Tegenwoordig’? Bert Lecomte: “Het verhaal van de ‘tuut’ begon voor mij drie jaar geleden, na een avondje uit. Wat een onvergetelijke avond moest worden, werd een regelrechte nacht­ merrie... De dag na het feestje werd ik wakker met een hoge, irritante pieptoon in mijn oren. Ik wist meteen dat het niet goed was. Ik had al vaker last gehad van een ‘tuut’ na een nachtje uit, maar die hoge pieptoon was nieuw. Ik raakte in paniek: wat als de toon nooit meer zou weggaan? Toen de tuut een week later nog altijd in mijn oren kam­ peerde, bevestigde de oorarts mijn vrees: ik heb tinnitus, of oorsuizen. De remedie? Ik moet ermee leren leven.” Hoe erg overheerst tinnitus jouw leven? Bert Lecomte: “Tinnitus heeft mijn leven in het begin tot een slagveld herleid. Van bij het opstaan tot bij het slapengaan hoor ik die tuut in mijn oren. Ik heb het daar heel lastig mee gehad: mentaal, emotioneel en sociaal. Paniek, angst, onbegrip en massa’s vragen overheersten mijn leven. De vraag ‘waarom ik?’ spookte constant door mijn hoofd. Ik ben nooit een grote feestvierder geweest en beschermde mijn oren altijd. Waarom kreeg ik dan toch tinnitus? Het maakte me gek. Een zoektocht naar tips en behandelingen bracht alleen maar meer paniek. Hoe meer ik mij tegen de pieptoon verzette, hoe erger hij werd. Tinnitus gooide

ook mijn sociale leven overhoop. De eerste maanden durfde ik niet meer uitgaan. Naar een voetbalmatch gaan, een van mijn favoriete bezigheden, was uitgesloten. Daarnaast maakte tinnitus studeren ook veel lastiger. De blokperiode is op zich al stresserend. Als je dan nog eens een tuut in je oren hebt die je uit je concentratie haalt, wordt het er niet makkelijker op. Het eerste jaar heb ik heel diep gezeten.” Hoe ben je er bovenop geraakt? Bert Lecomte: “Het was een zaak om de pieptoon te leren accepteren. Op aanraden van de oorarts heb ik relaxatietherapie gevolgd. Daar leerde ik hoe ik mijn adem kan contro­ leren en hoe ik op stressvolle momen­ten mijn oorsuizen kan verzachten. De therapie heeft me op een positieve manier leren omgaan met mijn oorsuizen. Nu gaat het, dankzij de relaxatietherapie, heel wat beter met mij. Het ging met vallen en opstaan, maar ik heb eindelijk het gevoel dat ik mijn oorsuizen zélf onder controle heb en dat tinnitus niet langer mijn leven beheerst. En dat is een wereld van verschil. De pieptoon is er nog steeds, en soms word ik er nog gek van, maar ik heb het nu een plaats kunnen geven in mijn leven. Ik kan weer uitgaan, en ik kan mijn favoriete voet­ balploeg naar de overwinning schreeuwen. Alleen ga ik nooit meer buiten zonder op maat gemaakte oordopjes.”


Bijna 1/5 van de Vlaamse middelbare scho­lieren heeft permanente tinnitus

3/4 van de jongeren tussen 14 en 18 jaar hebben regelmatig tijdelijk oorsuizen

Wat was je drijfveer om met de Tuut van Tegenwoordig te beginnen? Bert Lecomte: “Het doel is eigenlijk dubbel: ik wil jongeren met tinnitus helpen, én ik wil jongeren zonder tinnitus leren hoe ze het probleem kunnen voorkomen. Veel jongeren zijn zich, ondanks de vele campagnes, nog altijd onvoldoende bewust van de gevaren van te luide muziek. Ze gaan onbeschermd naar fuiven en concerten. Of ze weten niet dat ook MP3-spelers en koptelefoons je oren naar de vaantjes kunnen helpen. Om te vermijden dat nog meer jongeren ten prooi vallen aan tinnitus wil de Tuut van Tegen­ woordig jongeren sensibiliseren. Daarnaast wilde ik ook jongeren mét tinnitus helpen. Tijdens mijn eerste maanden met tinnitus vond ik het onbegrijpelijk dat er geen website voor jongeren bestond rond oor­ suizen. Negatieve verhalen vond ik volop, maar nergens vond ik informatie over hoe ik op een positieve manier kon omgaan met tinnitus. Net daarom ben ik met het jonge­ ren­platform begonnen. Ik wil jongeren de kracht geven om te blijven vechten tegen het vreselijkste geluid ter wereld. Zo is er een forum waar jongeren ervaringen kunnen delen. Met daarnaast ook info, getuigenissen en video’s die jongeren geleidelijk helpen omgaan met oorsuizen. Het platform is het werk van tientallen jongeren, van wie het grootste deel zelf ook oorsuizen heeft. Daardoor staat het vanzelf dicht bij de leef­ wereld van jongeren. Dat beschouw ik meteen als een van de voornaamste krachten van de Tuut van Tegenwoordig.”

Waarom is er nood aan een specifiek platform voor jongeren? Bert Lecomte: “Tinnitus is heel complex. Op het internet vind je dan ook vaak tegen­ strijdige info. Dit platform wil jongeren een begrijpelijk en tegelijk wetenschappelijk correct antwoord bieden op hun vragen. Daarom vroeg ik experts om hulp. Iedereen reageerde enthousiast en wilde mijn project graag ondersteunen. Het platform krijgt ook de steun van de opleiding Audiologie van verschillende universiteiten en hoge­ scholen. Op die manier kunnen we jongeren wetenschappelijk betrouwbare, maar toch begrijpelijke informatie aanbieden. Ik heb ook steun gevonden bij twee bekende ambassadeurs, die zelf ook last hebben van oorsuizen. Karolien Debecker en Sean Dhondt zullen het platform pro­ moten. Ik ben ook heel blij dat Partena Ziekenfonds mijn project van bij het prille begin wilde ondersteunen. Dankzij die steun kan ik het platform optimaliseren en een promotie­ campagne op poten zetten. Daarnaast ben ik dit jaar een van de vijftien laureaten die van de stichting Vocatio een financiële beurs krijgt. Die steun is er niet alleen voor mij, maar via het platform ook voor alle jongeren die last hebben van tinnitus, of voor alle jongeren die hun oren er nog tegen kunnen beschermen. En dat is meer dan de moeite waard.”

Jaarlijks komen er in Vlaanderen 20.000 jongeren bij met gehoorschade

“Ik ga nooit meer buiten zonder mijn op maat gemaakte oordopjes.”

Vanaf 15 oktober: www.detuutvantegenwoordig.be

NIEUW PARTENA-VOORDEEL

Tip

Leden van Partena Ziekenfonds genieten 15% korting op op maat gemaakte oordopjes bij Lapperre (op basis van je witte kleefzegel). Voor aankopen vanaf 1 januari 2016 krijgen leden ook een tegemoetkoming van Partena van 30 euro per jaar voor op maat gemaakte oordoppen.* Je leest meer over dit voordeel op onze website. * Deze tegemoetkoming is onder voorbehoud van de goedkeuring van CDZ.

De gespecialiseerde audiciens van onze partner Lapperre begeleiden tinnitus­ patiënten volgens het ‘Lapperre Tinnitus Management Plan’. Meer info op www.lapperre.be.

profiel oktober 2015 25


Elk jaar krijgen meer dan 10.000 vrouwen in ons land te horen dat ze borstkanker hebben. Elke dag sterven er gemiddeld 7 vrouwen aan de ziekte. België is koploper in de wereld wat borstkanker betreft en preventie en sensibilisering zijn broodnodig. Het is de opdracht die Think-Pink, de nationale borst­kanker­campagne, voor haar rekening neemt. Partena ondersteunt die opdracht graag.

Borstkanker vroeg opsporen loont Borstbewustzijn: misschien is dat wel het woord dat het streefdoel van Think-Pink het best omschrijft. De campagne maakt gebruik van het internationaal bekende roze lintje en wil zo open mogelijk communiceren over borstkanker. “Onze opdracht is meervoudig”, vertelt voorzitster Heidi Vansevenant. “We organiseren het hele jaar door sportieve evenementen, om mensen te motiveren om in beweging te blijven en fondsen te werven voor onze cam­ pagne. We investeren in zorg en nazorg voor lotgenoten. We informeren via borstkanker. net, een online vraagplatform. En niet onbelangrijk: met het SMART Fonds financieren we wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in België.”

“Borstbewustzijn is nodig.”

Over de echte oorzaak van borstkanker is er geen duidelijkheid. De ziekte is niet leef­ tijdsgebonden en in uitzonderlijke gevallen treft ze zelfs mannen. Soms is er ook erfelijkheid mee gemoeid, maar de ‘ultieme’ trigger van borstkanker blijft onbekend. Daarom onder­ streept Think-Pink het belang van preventie en sensibilisering. Heidi Vansevenant: “Het bevolkingsonderzoek bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar is breed bekend in België, en toch gaat maar goed 50% van de doelgroep in op de uitnodiging voor een gratis mammo­grafie. Het Europese streefcijfer is 75%: er is dus nog werk aan de winkel. Met Think-Pink herhalen we ook keer op keer dat de screening nuttig en noodzakelijk is. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing: dat is de realiteit.”

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Heidi Vansevenant, voorzitster Think-Pink

Snelle opsporing, efficiënte behandeling: het zijn de elementen bij uitstek die de over­ levingskansen voor borstkankerpatiënten vergroten. Intussen staat de medische wetenschap niet stil. Zo is een onderzoeksteam van ZOL Genk (Ziekenhuis Oost-Limburg) momenteel aan de slag met ademtesten als voorspellende factor voor borstkanker. De onderzoekers hopen binnen de twee jaar de eerste resultaten uit het onderzoek te kunnen voorleggen. Think-Pink financiert dit onderzoek via het SMART Fonds. “Als vrouwen tot de risicogroep behoren maar toch passen voor mammografische screening, zijn er tal van redenen voor. Drempelvrees hoort daarbij. Hoe doeltreffender de screeningsmethodes en hoe minder ‘belastend’ voor de patiënt, hoe makkelijker ze op de screenings­uitnodiging zal uitgaan. Daar zijn we van overtuigd”, aldus Heidi Vansevenant.

NOT THE END De behandeling van en kijk op borstkanker heeft de voorbije decennia een immense evolutie doorgemaakt. De overlevings­kansen stijgen door screening en sensibilisering, maar de behan­delingsmethoden evolueren ook. Zo wordt er – als de omstandig­heden het

26 profiel oktober 2015


toelaten – steeds vaker gekozen voor borstbesparende ingrepen. Borstkanker krijgen is not the end en als patiënt kun je je uitgebreid informeren over hoe ziekenhuizen de ziekte behan­delen. Zo is de site www.zorgkwaliteit.be van de Vlaamse Overheid is sinds juni online. Ze vermeldt precies hoeveel percentage borst­ besparende ingrepen er in elk ziekenhuis worden uitgevoerd, en wat de overlevingskansen voor borstkankerpatiënten na 5 jaar zijn.

KRACHT VAN LOTGENOTEN Te midden van al deze tendensen blijft Think-Pink borstkanker permanent onder de aandacht brengen in België. Een breed draagvlak vindt de campagne hiervoor bij duizenden lotgenoten en familieleden van overleden patiënten. Het zijn die mensen die de strijd tegen borstkanker helpen voeren en in heel wat gevallen ook meelopen, -wandelen of -fietsen met Think-Pink. “Zelfs wie van de ziekte ‘geneest’, blijft alert”, besluit Heidi Vansevenant, die zelf kankerpatiënt is. “Lotgenoten weten waar (borst)kanker om draait. Die ervaring is een verrijking voor ons werk, en maakt dat we niet stoppen met dit verhaal. Preventie blijft nodig. Sensibilisering blijft nodig. Borstbewustzijn blijft nodig. Alleen zo kunnen we borstkanker echt een kopje kleiner maken.” Meer info: www.think-pink.be.

LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN!

DE OORZAKEN? Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 1 op 9 vrouwen krijgt er in de loop van haar leven mee te maken. Vooral hormonale invloeden zouden van belang zijn bij de ontwikkeling van borstkanker, zoals het gebruik van de anti­conceptiepil, of het al dan niet geven van borstvoeding. Maar ook overgewicht, en onvoldoende bewegen zijn belang­rijke risicofactoren. Erfelijkheid speelt dan weer bij circa 5% van de vrouwen een rol. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Omdat de oorzaken nog steeds niet geheel duidelijk zijn, is vroeg ontdekken van de ziekte des te belangrijker. Hoe sneller borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing.

De overheden in ons land raden vrouwen van 50-69 jaar aan om elke twee jaar een borstkankeronderzoek te doen in het kader van het Vlaams bevolkings­onderzoek naar borstkanker – kortweg ook borstkankerscreening of screening genoemd. Dat gebeurt met een gratis mammografie (röntgenfoto van de borsten) die door twee verschillende specialisten beoor­ deeld wordt. Het bevolkings­ onderzoek is opgezet volgens Europese weten­schappelijke richtlijnen. Ongeveer 50 procent van de vrouwen in Vlaanderen neemt momenteel deel aan de gratis screening. Daarnaast laat onge­veer 20% zich testen via vrije screening, op eigen kosten. Voor screening van vrouwen tussen de 40 en 49 jaar is de gezondheidswinst veel beperkter. Meer info op www.zorg-en-gezondheid.be. profiel oktober 2015 27


VITALITEIT

Gezond lunchen op het werk Drukke dagen op het werk zijn meestal ook niet de meest gezonde dagen. Je slaat de lunch over, of grist snel een paar zoetigheden mee uit de kantine-automaat. Dat het anders kan, ook op de allerdrukste dagen, bewijst Sandra Bekkari, voedingsdeskundige voor Partena Vitality. De ochtend is voor veel mensen het drukste moment van de dag: opstaan, ontbijten, kinde­ ren klaarmaken en naar school brengen, op weg naar het werk, … Het is niet verwonderlijk dat veel mensen het op dat moment niet zien zitten om een gezond lunchpakket samen te stellen. Nochtans zorgt een gezonde lunch voor een beter concentratievermogen, en vermijd je door goed te lunchen de beruchte energiedip in de namiddag. Je voelt je beter, werkt efficiënter, én je hebt minder snel zin in ongezonde zoetigheden. Op korte tijd een gezonde, en lekkere lunch klaarmaken waar je collega’s jaloers op zullen zijn: volgens Partena-voedings­deskundige Sandra Bekkari is het niet zo moeilijk als je denkt.

Sandra Bekkari, Voedingsdeskundige bij Partena Vitality en zaakvoerder Sana

• Voorzie bij de maaltijd ‘s avonds altijd een extra portie en steek de restjes onmiddellijk in een lunchbox in de koelkast. Zorg voor de nodige variatie door de restjes te ‘pimpen’ door bijvoorbeeld wat kers­tomaatjes, wat linzen of bonen toe te voegen aan je salade, een volkorenboterham te besmeren met wat hummus, … • Zorg dat je altijd rauwkost in huis hebt om een snelle salade mee te maken. Leg ’s avonds al wat gewassen kerstomaatjes, bloemkool, komkommer… in de ijskast klaar. Dan hoef je ’s morgens alleen maar paar dingen uit te kiezen en ze in een doosje te stoppen. Met wat noten, avocado en/of een gekookt ei heb je zo een vullende maaltijd. Ook een soepje bij de lunch is zeker aan te raden! • Heb je echt geen tijd, of niks in huis? Ga dan tijdens je lunchpauze op zoek naar gezonde alternatieven. De warme maaltijden en snacks uit de bedrijfskantine bevatten vaak veel zout en sterk bewerkte voedingsmiddelen. Zoek daarom naar de gezonde opties, zoals bijvoorbeeld een rauwkostsalade van de saladbar. Is er in de buurt van je werkplek een supermarkt, dan kun je daar gezonde ingrediënten kopen. Tijdens je lunchpauze mix je de ingrediënten door elkaar en je hebt een gezonde en volwaardige maaltijd. • Kies ook voor gezonde en voed­zame tussendoortjes, zoals een handvol noten, vers fruit, gedroogde vruchten met noten, natuuryoghurt met wat vers fruit, … Ze geven een verzadigd gevoel en helpen je bloedsuikerpeil stabiel houden. • Neem de tijd om ’s middags rustig te eten en eet zeker niet aan je bureau. Je bent dan niet alleen minder ontspannen, maar je zal ook te snel eten, wat niet bevorderlijk is voor de spijsvertering. Onbe­wust eten zorgt er ook voor dat je minder snel voldaan bent, waardoor je meer zult eten. • Een aantrekkelijk lunchpakket maakt het makkelijker om aan de verleiding te weerstaan van ongezonde snacks uit de bedrijfskantine. Bovendien kun je misschien een paar collega’s inspireren om hetzelfde te doen?

28 profiel oktober 2015


INSPIRATIE VOOR EEN HEERLIJKE GEZONDE LUNCH

Fruitige tabouleh van quinoa met kip INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN: • 100 g quinoa • 200 g groentebouillon • 250 g kippenfilet • cajunkruiden (supermarkt) • zwarte peper • snuifje zeezout • olijfolie • 75 g granaatappelpitten • 2 schijven ananas, in blokjes • 2 lente-uitjes, fijngesneden • platte peterselie, fijngehakt • 2 el walnoten, in stukjes • 1 el rozijnen

BEREIDING • Spoel de quinoa grondig onder stromend water en kook gaar in de groentebouillon gedurende 12 à 15 minuten. Laat nog even wellen op het vuur en laat afkoelen. • Snijd de kippenfilet in blokjes en kruid met cajunkruiden, zwarte peper en zeezout. Bak ze in olijfolie. • Meng de quinoa met de granaatappelpitten, de ananas, de lente-ui, peterselie, walnoot, rozijnen en olijfolie. Kruid af met peper en zout. • Je kunt dit gerecht perfect op voorhand klaarmaken. Tip: Granaatappelpitjes kun je tegenwoordig los kopen in sommige winkels. Als je verse granaatappel gebruikt, rol die dan eerst over een werkblad terwijl je er hard op duwt. Snijd dan de vrucht in twee en sla met een houten lepel op de schil. Zo komen de pitjes nadien makkelijk los uit de vrucht.

Wortelsoep met frisse, fruitige toets INGREDIËNTEN VOOR EEN GROTE POT: • 1,5 kg wortelen, grof gesneden • 2 grote uien, grof gesneden • 2 teentjes knoflook, in stukjes • olijfolie • 2,5 l groentebouillon • kurkuma • zwarte peper • sap van 1 sinaasappel • peterselie of koriander

BEREIDING • Stoof de wortelen, uien en knoflook aan in olijfolie. • Voeg groentebouillon, kurkuma en zwarte peper toe. • Laat ± 15 minuten doorkoken en mix. Voeg het sinaasappelsap toe en meng. • Werk net voor het opdienen af met een beetje verse peterselie of koriander. Tip: Als je wortelen goed wast hoef je ze niet eens te schillen. Dat is meteen weer tijd gewonnen.

De recepten komen uit het boek ‘Nooit meer diëten’ van Sandra Bekkari. Nu te koop via www.partena-gezondheidshop.be aan 24,95 euro. Klanten van Partena Ziekenfonds genieten van 15% extra korting, bovenop de 10% korting voor leden van Partena Ziekenfonds!

Wil je graag een workshop rond gezonde voeding organiseren op het werk? Partena Vitality helpt je hier graag bij. Bekijk op www.partena-vitaliteit.be wat Partena Vitality voor jouw bedrijf kan doen. profiel oktober 2015 29


KINDER- EN JONGERENKAMPEN MET PARTENA ZIEKENFONDS

Zo mooi was de zomer van 2015! Onvergetelijke herinneringen dankzij onze vakantiepartners Dankzij de vakantiepartners van Partena Ziekenfonds telde de zomer weer talloze ridders en prinsessen, avonturiers en bollebozen, surfers en zeilfreaks,… en heel veel tevreden kinderen en jongeren.

Koning Kevin Dollen in het museum, slapen in de natuur, ravotten aan Kasteel Heiberg, zand­ kastelen bouwen aan zee, of pret onderweg tijdens een trekvakantie… Herinne­ringen genoeg voor een heel schooljaar!

Outside Jongerenvakanties Deze zomer hebben we onze dromen waar­ gemaakt … op een quad, tijdens paintball, kook­kampen, laser­shooting, golfsurfen, girls only-kampen,… en zoveel meer!

Partena-kampen in Ghelamco arena Partena organiseerde deze zomer samen met Idee Kids voor de eerste keer zomerkampen in de Ghelamco Arena. Een 400-tal kinderen gingen op avontuur vol spannende ontdekkingen. Elk kamp was een unieke ervaring!

Chat Botté Alle kinderen werden met open armen ontvangen en genoten van de zee en 1001 activiteiten in een familiale en warme sfeer.

Roeland Zowel in België, Frankrijk als Verenigd Koninkrijk werden jongeren ondergedompeld in een creatief, speels taalbad. Na de zomer was iedereen veel mondiger en was er van een ‘vreemde’ taal geen sprake meer!

30 profiel oktober 2015

Elephant Camps Wij hebben niet stil gezeten! Skaten en surfen, slapen in oude bussen, graffiti­kunst maken: zorg dat je er volgend jaar ook bij bent!


Diabetes en toch op kamp? Het kan met Top Vakantie! Een kind met diabetes op kamp sturen doe je niet zomaar. Daarom organiseerde Top Vakantie deze zomer een kampweek voor kinderen met diabetes. Met professionele medische omkadering, én het nodige doordeweekse zomerkamp-plezier natuurlijk! Een weekje weg van huis, dat is met vrienden genieten en plezier maken. Maar voor veel kinderen met diabetes is het ook een grote stap. Voor het eerst alleen van huis weg, zonder de hulp van zorgzame ouders. Maar weg zijn met andere kinderen met dezelfde aandoening, schept ook een unieke band. De steun en begrip voor elkaar zorgde dat het voor één week eens niet zo bijzonder was om diabetes te hebben. De ‘fun’ kon gewoon centraal staan! Op het programma stonden actieve duinenspelen, strandplezier, knutselactiviteiten, zwemmen in zee, een uitstap naar een pretpark, en veel meer. En dankzij de medische omkadering hoefde niemand zich zorgen te maken. Een medisch team van de Diabetes Liga, met dokter, diëtist, verpleegkundigen en educatoren stonden continu paraat om de gezondheid van de kinderen op te volgen en bij te sturen waar nodig. Het resultaat van die samenwerking is aan het einde van de week een uitgelaten groep doorwinterde zomerkampgangers, nu al uitkijkend naar de volgende editie. Meer info over dit en de andere kampen op www.topvakantie.be.

Iedereen telt mee, bij Partena en Idee Kids Onder het motto ‘Iedereen Telt Mee’ lieten Idee Kids vzw en Partena Ziekenfonds deze zomer voor de zesde keer meer dan 14.000 kinderen actief kennismaken met het leven met een beperking. Gewapend met een lading rolstoelen, koptelefoons, krukken en ander materiaal gingen we langs op 14 kampplaatsen van Idee Kids. Iedereen Telt Mee liet kinderen spelenderwijs ontdekken hoe het is om in een rolstoel te rijden en hindernissen te nemen, of op krukken te lopen. Typische kampactiviteiten worden zo al snel minder van­ zelf­ sprekend: spring eens geblinddoekt op een springkasteel, probeer eens te voetballen met een koptelefoon op, of speel tikkertje als je niks kunt zien. Het was telkens weer een verhel­ derende ervaring.

IEDEREEN OP KAMP, OOK MET EEN BEPERKING Isabelle De Nil, coördinator van Idee Kids, legt uit waarom dit project zo belangrijk is : “Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de kinderen met een beperking deelneemt aan vakantieactiviteiten. Met onze actie willen we duidelijk maken dat iedereen welkom is bij ons. En we leren de kinderen om tolerant te zijn, door ze zelf te laten ervaren hoe het is om doof of blind te zijn, of om vanuit een rolstoel de kampactiviteiten mee te doen. Welke obstakels kom je tegen? Hoe kunnen we ze samen uit de weg krijgen? We benadrukken daarbij vooral wat wél kan, en willen

kinderen mogelijkheden tonen, en niet alleen beperkingen. We gaan ook samen met de kinderen op zoek naar oplossingen om onze kampen nog toegankelijker te maken.”

BEGRIP VOOR ELKAAR Bij Partena Ziekenfonds ondersteunen we de actie met plezier. We vinden het heel belangrijk dat kinderen leren hoe het is om met een beperking te leven. Door de ervaring die ze spelenderwijs opdoen op kamp, leren ze rekening te houden met mensen met een beperking. We helpen daarmee meteen ook pestgedrag te voor­ komen. Kinderen leren begrip te tonen voor elkaar en leren dat iedereen meetelt. Iemand met een handicap, zorgbehoevend of in armoede, moet alle kansen krijgen. Die boodschap brengen we, samen met Idee Kids, graag op een speelse manier aan kinderen over. Meer info over alle kampen van Idee Kids op www.ideekids.be.

profiel oktober 2015 31


PARTENA VAKANTIES VAKANTIEPARK MOLENHEIDE Gezellig genieten met de familie! Beleef een unieke vakantie op park Molenheide in Limburg. Het meest kindvriendelijke vakantiepark van de Benelux heeft een aantal spectaculaire Partena-aanbiedingen. Je beleeft er een heerlijke vakantie, waar alle dromen van kinderen uitkomen. Geniet van het binnenzwembad Aquapolis met 4 spectaculaire glijbanen en de binnenspeeltuin Kids Valley van 7.500 m2 groot. Zie hoe je kinderen genieten van de wereld die speciaal voor hen is gemaakt. Zeker wanneer je ook nog eens de unieke indoor minigolf “De Mijn” bezoekt. Partena-voordeel: Van 04/01/16 tot 21/03/16 genieten leden van Partena Zieken­ fonds 25 % korting op de huurprijzen van types Comfort Plus, Greenhouse en Villa. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere voordelen en is geldig tot 15/12/15.

RESERVEREN OF MEER INFO Surf naar www.molenheide.be/nl/aanbiedingen/ code/259ar of bel T. 011 60 37 52 en vermeld code 259ar.

SENIOR DEPARTMENT Vakanties voor levensgenieters vanaf 50 jaar

Geniet van de voordelige aanbiedingen van Partena Ziekenfonds i.s.m. onze partner Sen!or Department (Lic. A 1802).

Ontdek authentiek Cuba De hoogtepunten van Cuba in 13 dagen/11 nachten Van 25 april tot 7 mei 2016 Vlucht van Brussel naar Varadero. Rondreis per autocar naar Havana (3n), Viñales (2n), Cienfuegos (1n), Trinidad (2n), Santa Clara (1n), Varadero (2n). Terugvlucht naar Brussel. Enkele hoogtepunten: ontdekking van het oude stadscentrum en het Havana uit de tijd van Ernest Hemingway. Bezoek aan natuurpark Las Terrazas en de vruchtbare vlakte van Viñales. De Grot van de Indiaan voor een boottocht op een ondergrondse rivier. Bezoek aan een Cubaanse sigarenfabriek. Rit in open vrachtwagen doorheen het berglandschap. Rit doorheen de Vallei van Los Ingenios. Trinidad en Remedios. Treinrit naar Finca. Bezoek aan Santa Clara, met het mausoleum van Che Guevara. Inbegrepen: vluchten Brussel - Varadero - Brussel en luchthaven­ taksen, transfers en transport ter plaatse met autocar, volpension tijdens rondreis en All-in formule in Trinidad en Varadero, entrees en bezoeken uit programma, lokale gids en Senior Department begeleider die voor de vertaling zorgt.

Klanten van Partena Ziekenfonds betalen 2.870 euro

per persoon in tweepersoonskamer. Toeslag eenpersoonskamer: 173 euro Uiterste boekingsdatum: 8 januari 2016. Cuba is bijzonder in trek als reisdoel. Boek tijdig!

Genieten van de zon Lanzarote - Puerto Del Carmen, Hotel Riu Paraiso 4* All-In Van 25 november tot 05 december 2015 Lanzarote staat bekend voor zijn indrukwekkende natuur, zon, stranden en een aangenaam klimaat. Hotel Riu Paraiso ligt aan het strand op 400m van winkeltjes en terrasjes. Als je op zoek bent naar een ontspannen vakantie en paradijselijke stranden, dan is dit absoluut je volgende bestemming. Hier geniet je van de ken­ merkende Riu sfeer en service! Excursies: dagexcursie ‘ontdekking van de mooiste plaatsjes van het eiland’ en ½ dagexcursie ‘markt van Teguise’. Inbegrepen: vluchten Brussel - Arecife - Brussel, transfers naar en van het hotel naar luchthaven, verblijf in All-in volpension in hotel Riu Paraiso, excursies uit het programma, begeleider AEP Senior Department, bijstandsverzekering.

Klanten van Partena Ziekenfonds betalen 1.175 euro per

persoon in tweepersoonskamer Klanten van Partena Ziekenfonds betalen 1.400 euro per persoon in eenpersoonskamer

MEER INFO OVER DEZE OF ANDERE REIZEN? WIL JE RESERVEREN? T. 02 648 98 23 - partena@ seniordepartment. be www. seniordepartment. be. 32 profiel oktober 2015


TIJD VOOR JEZELF

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS EN INFOSESSIES VOOR JOU! Partena Ziekenfonds denkt aan jouw gezondheid. Wil je (meer) bewegen? Zoek je hulp en advies bij ziekte, wil je bijleren over gezond eten en leven? Ben je zwanger of net bevallen? Laat je inspireren tijdens een van deze workshops of infosessies!

Baby’s en jonge kinderen

Actief en gezond leven

EHBO BABY’S EN KINDEREN

FIT FREE BEWEGINGSLESSEN VOOR ALLE NIVEAUS

Antwerpen: 6/10 en 4/12 Brugge: 5/10, 19/11 en 15/12 Gent: 3/11 en 14/12 Jette: 3/10 Ieper: 3/10 en 23/11 Izegem: 24/10 en 14/12 Mechelen: 10/12 Oostende: 1/10 en 26/11 Waregem: 1/10 en 10/12

op verschillende locaties: www.iedereenatleet.be

WONDVERZORGING BIJ BABY’S EN KINDEREN Gent: 2/12 Izegem: 16/11

OMGAAN MET AGRESSIE BIJ KINDEREN Gent: 20/10 Izegem: 19/10 Kortrijk: 5/11 Oostende: 27/10 Waregem: 31/10

ZIEKTES BIJ KINDEREN Gent:23/11

Zwangerschap PRENATALE LESSEN DOOR SOLIDARITEIT VAN HET GEZIN. Reeks van 5 lessen, met startdatum: Bilzen: 13/10 Brugge: 6/10 Sint-Truiden: 5/10 Tienen: 6/10 Leuven op 9/11 Hasselt: 18/11

KRAAMTIJD, VOORBEREIDING OP VERZORGING EN OMGAAN MET JE BABY: Antwerpen: 27/10 en 8/12

Geestelijke gezondheid • Mindfulnesstraining door ITAM: Sint-Amandsberg. 8 sessies, met startdatum 20/10 • Assertiviteit: Boom op 18/11 • Angsten bij volwassenen: Sint-Denijs-Westrem op 6/10 en 1/12 • Relax, Ook mét stress: Boom op 14/10 • Stress en burn-out: Sint-Denijs-Westrem op 3/11 • Burn-out kan je voorkomen: Boom op 18/11 • Depressie: Sint-Denijs-Westrem op 13/10 en 8/12 • Slaapproblemen bij volwassenen: Sint-Denijs-Westrem op 10/11 • Slaapstoornissen en slaaptraining: Bilzen op 14/10 en Maaseik op 15/10

Partena kan niet garanderen dat aangekondigde workshops, infosessies of trainingen effectief doorgaan. Organisatoren behouden zich het recht om hun activiteit te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Als er meer aanvragen dan beschikbare plaatsen zijn, kan je inschrijving geweigerd worden. Neem dan contact met ons op. Soms kunnen we je een alternatief aanbieden.

SPORT VOOR MENSEN MET EEN FYSIEKE HANDICAP: Night to walk again: Knokke op 28/11 Run to walk again: Tongerlo op 3/10

LACHYOGA Heusden-Zolder op 15/10

Bij ziekte of gezondheidsproblemen DEMENTIE • Wat is dementie?: Brussel op 10/10 • Dementie, een dialoog over moeilijke beslissingen: Deinze op 22/10 • Dementie, informatie voor de mantelzorger: Roeselare op 3/11 • Dementie, als eten een zorg wordt: Gent op 16/11 • Omgaan met dementie: Jette op 30/11

DIABETES • Diabetessymposium 2015: Gent op 9/11 en 10/11 • Diabetes, nieuwe medicatie en tips bij ziekenhuisopname: Overpelt op 20/10 • Diabetes en de ogen: Roeselare op 14/11 • Medicatie bij diabetes: Dendermonde op 4/12 • Diabetes, omgaan en reageren op onvoorzienbare omstandigheden: Sint-Truiden op 5/12

MENOPAUZE Antwerpen op 14/10 en Brugge op 2/12

BORSTKANKER EN NIEUWE INZICHTEN Antwerpen op 14/11 Borstreconstructie Jette op 12/10

ZELFREDZAAMHEID BIJ LYMFOEDEEM Leuven op 12/11

VITAMINE D, EEN WONDERVITAMINE Zottegem op 9/10

REUMA Hoboken op 10/10

DRAAG ZORG VOOR JE RUG EN NEK Boom op 14/10

GENERISCHE GENEESMIDDELEN Jette op 14/12

HOU DE GEZONDHEIDSAGENDA IN DE GATEN! We hebben hier slechts een kleine selectie opgesomd. Partena Ziekenfonds maakt nog meer interessante workshops en infosessies bekend! Alle info over deze infosessies en work­ shops en recente toevoegingen aan onze agenda vind je op www. goedvoorjou . be/activiteiten.

profiel oktober 2015 33


Partena, de gezonde reflex. • Onafhankelijk ziekenfonds • Hospitalia & Dentalia Plus • Ambulant • Poets- en strijkhulp met dienstencheques • Gezondheidshop • Kinderopvang

Hoe bereik je ons?

• Thuis- & kraamzorg

Partena Onlinekantoor Online met je ziekenfonds… 7 dagen op 7! Kleefzegels bestellen of printen, aanvraagformulieren downloaden, je dossier opvolgen… Het kan allemaal waar en wanneer jij het wil, vanop www. partena-onlinekantoor . be

www. partena-ziekenfonds . be/contact Stel je vraag via het contactformulier op onze website.

Partena mobiele app Bereik ons altijd en overal met je smartphone of tablet. Download de app gratis in de App Store vanaf november, of via Google Play. Zo heb je onze diensten meteen bij de hand.

Klantendienst Vragen? Stel ze aan onze medewerkers via T. 02 218 22 22. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 8 tot 18u, op vrijdag van 8 tot 17u. En zelfs op zaterdag, van 9 tot 12u.

Kantoren: ook op afspraak Kom je graag persoonlijk langs? Ook dat kan. Spring binnen tijdens de kantooruren of maak een afspraak op een voor jou geschikt moment. Een overzicht van onze kantoren en brievenbussen vind je op www. partena-kantoren . be. Afspraak in een muisklik: maak een afspraak via je PC, tablet of smartphone. Ontdek hoe makkelijk het is op www.partena-ziekenfonds.be/afspraak-maken.

Meldpunt Tevreden? Vertel het iedereen! Ontevreden? Vertel het ons! Dit kan via www. partena-ziekenfonds . be/meldpunt of T. 0800 21 040. Wij onderzoeken alle reacties en vinden samen met jou de meest geschikte oplossing.

Facebook Word fan via www. facebook.com/partena en ontdek onze gezondheidstips en nog veel meer.

Twitter Ook op Twitter zijn we actief als @Partena.

TIP Ben je geïnteresseerd in onze activiteiten of wil je snel en stipt op de hoogte blijven van de voortdurend evoluerende gezondheidssector? Surf naar www. partena-ziekenfonds . be en abonneer je op onze nieuwsbrief!

Profiel 135 - oktober 2015  
Profiel 135 - oktober 2015  

Driemaandelijks magazine van Partena Ziekenfonds