Page 1

tek s e D el

p u o r G

s r a P sis Yönetimi

Bakım etleri Araç m m Hiz ı r a n O ri

Te

i r e l i t etle r e m e l z i t m e z i m le H m H a z V i k m Hiz i e l H i z r i nv a o e y m l i m t s e T e la o ri esep r ri m e R l e t d l z t e r i e m o z m i B lik H şiv Hiz rme H

y t i l i c Fa Alarm

r ve Gö

a ve

m İlaçla

y t i r u c e S

e m e l ü t ün

ri e l t e izm

s e c i v r e S tasyo

j a z y e P

www.pars-grup.com

ri

etle m z i ek H

t

Des e m t İşle

le e d a üc

H g n i M r a l ş ı Cate ve K

eri

etl m z i H n

nfek Deze

la ş ı K e jv a z y e izm P H e l de a c ü M

i l n e üv

ri e l t e izm

H

a R i l l Enge i m i t e r Ü

Arş

y

nizas

Orga

leri

zmet on Hi

Ar

ri

m i t e n g a ö n Y a M

narım O m ı Bak Araç leri et Hizm

Ar

t n e em

n e v ü G

di

en İkliml

etle m z i iv H

etleri

n o s r e P

ate

Arıtm

C

E

E

Bakım

ı r a ş Ba

etleri

t Tesisa

B

H arım

Arı

M

i

ik n o r t k ve Ele tleri

H

ler m e t s Si

trik rım Hizme k e l E a k, ve On ekani

tB Tesisa

im t e n ö si Y

On

i s e T tma

A

akım

rım a n O ve

leri izmet

etle m z i H leri Arşjv izmet

kım raç Ba

Bo

H

M

G s i s etleri m e z i H arım

a m a l rdro

ri e l t e izm

et y i n u emn ri

i ğ i l n üve

ar

siyo p e s e R

i r e l t e

t Ba

leri

met z i H ım

e On kım v

Tesisa

etleri m z i H yon nizas a g r O

k Hizm

i m i t e i Yön

Enerj

e t i l a K

etleri

a z y e P

s

a l ş ı K j ve

i m i t ı Üre

arım

ım On k a B Araç leri et Hizm

T

E

dele

G

YÖNETİM & GÜVENLİK HİZMETLERİ FACILITY MANAGEMENT & SECURITY SERVICES


28 .K

i es omite Üy

PARS Grup yukarıdaki küresel meslek örgütlerinin üyesidir ve ISO tarafından onaylanmış Profesyonel Yönetim, İş Güvenliği, Çevre Yönetimi ve Bilgi Yönetimi başlıklarında sertifikasyonlara sahiptir.

PARS Group is proud to be a member to the above global professional associations and holds certifications under titles of Professional Management, Work Safety, Environment Management and Information Management approved by ISO.


YÖNETİM & GÜVENLİK HİZMETLERİ FACILITY MANAGEMENT & SECURITY SERVICES

Akelsan A.Ş.


Pars Grup Kentlerin modernleşmesi, bina ve tesislerin gelişmiş teknolojik altyapıya kavuşması, bu yapıların bakım ve yönetiminde ihtiyaç duyulan hizmetlerin de hızla değişimine yol açmaktadır. Bu hizmetlerin tek elden, profesyonel bir anlayışla yürütülmesi, siz müşterilerimize hem kendi işinize odaklanma, hem de operasyon maliyetlerinizi azaltma olanağı sağlamaktadır. PARS GRUP, Tesis yönetimi ve işletme destek faaliyetlerinde, oluşturduğu yeterli ve modern sistem ile topluma yakın uygulama anlayışı çerçevesinde çalışır. Modelimiz, insan ve teknolojiyi esas alır, onların sağladığı dinamizm ve katkıyı, disiplinli ve saygılı şekilde kullanarak sürekliliği sağlamayı amaçlar. İhtiyaçlarınızın ön planda tutulduğu hizmet anlayışının sistem, konsept, model ve uygulamalarını birlikte tesis ederiz. Size rağmen değil, sizinle birlikte olan bir anlayışı kesinlikle kendinize daha yakın bulursunuz…

4


Pars Group The modernization of cities as well as buildings and facilities combined with the latest technologic advancements lead to rapid change in these buildings’ new and proliferated maintenance and management needs. An exclusive professional service of these needs provides you, our customers, both an opportunity to focus on your own business and a prospect to cut your operational expenses. PARS GROUP operates in the Facility Management and Business Support Activities with an adequate and modern system, with the understanding of devoted applications to public. Our model is based on human and technology, and aims to provide sustainability by using their dynamism and supplement in an orderly and respectful fashion. We build the system, concept, model and applications with a service mentality that fulfills your needs as priorities, together with you. A better fit for yourself is an understanding along with you, not in spite of you.

5


Ufkumuz Verdiği hizmetlerde, insana ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak müşteri ihtiyaçlarını doğru ekipman ve uzman personelle, bütüncül bakış açısıyla karşılamak, zamanı ve diğer kaynakları etkin kullanmak, aynı zamanda da ulusal ve uluslararası tecrübeleriyle bilgi birikimini arttırarak sektörde nitelikli işler yapmak vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Yaklaşımımız PARS GRUP müşteri ihtiyaçları doğrultusunda müşteri memnuniyeti sağlamayı ve meslek standartlarına uygun hareket etmeyi şirket misyonu olarak kabul eder.

6


Our Vision Our vision is, through the services we provide, delivering the best of ours to meet our customers’ needs in an integrative manner with the help of right equipment and personnel, being aware of our responsibilities for human beings and environment, making the use of time and other resources effectively, as well as serving the sector with quality work by growing know-how via our national and international experiences.

Our Mission PARS GROUP’s business mission is providing customer satisfaction in line with customer needs and acting on the basis of professional standards.

7


Hizmet Alanlarımız Core Services GÜVENLİK HİZMETLERİ Security Services

TESİS BAKIM ve YÖNETİM HİZMETLERİ

Bina ve Tesis Güvenliği Building and Facility Security

Building Maintenance and Facility Management Services

Entegre Güvenlik Sistemleri Integrated Security Systems

Tesisat Bakım ve Onarım Hizmetleri Installation Maintenance and Repair Services

Alarm ve Görüntüleme Merkezi Alarm Monitoring Center

İklimlendirme Hizmetleri Climatization Services

DESTEK HİZMETLERİ

Mekanik, Elektrik ve Elektronik Sistemler Bakımı Mechanical, Electrical and Electronic Systems Repair

Support Services

Enerji Yönetimi Energy Management

Personel Destek Hizmetleri Support Staff Services

Arıtma Tesisi Yönetimi Management Of Waste Treatment Facilities

Temizlik Hizmetleri Cleaning Services

Bilişim Bakım Hizmetleri IT Maintenance Services

Arşiv Hizmetleri Document Management Services Bordrolama Hizmetleri Payroll Services Organizasyon Hizmetleri Event Management Services Resepsiyon ve Vale Hizmetleri Reception and Valet Services İlaçlama ve Dezenfektasyon Hizmetleri Pest Control and Disinfection Services Peyzaj ve Kışla Mücadele Hizmetleri Landscape Services and Winter Services

ARAÇ BAKIM ONARIM HİZMETLERİ Vehicle Maintenance Services Kara Taşıtları Bakım ve Onarım Hizmetleri Motor Vehicle Maintenance and Repair Services Engelli Araç Sistemleri Wheelchair Access Systems Deniz Taşıtları Bakım ve İşletme Hizmetleri Boat and Marine Maintenance and Operation Services Araç Kiralama ve Filo Yönetimi Hizmetleri Car Rental and Fleet Management Services

8


9


Güvenlik Hizmetleri Security Services Bina ve Tesis Güvenliği Building and Facility Security Entegre Güvenlik Sistemleri Integrated Security Systems Alarm ve Görüntüleme Merkezi Alarm Monitoring Center


GÜVENLİK HİZMETLERİ

12

PARS GRUP, bir ihtiyaç olan ‘güvende olma’nın getirdiği pozitif etkinin gücünü bilir. Bu gücün bir dalga halinde topluma yayılarak insanların yaşam kalitelerini yükseltebileceğine inanır ve bunu gerçekleştirmeyi ilke edinir.

Kurumsal yapımız dahilinde verilen eğitimin başarısını, bünyesinde barındırdığı uzman yönetici kadrosu tarafından sağlanan periyodik denetim uygulamalarıyla kontrol eder.

Şirketimiz, yönetip organize ettiği projelerde özel güvenlik personellerini, güvenlik uygulamalarının icrasında gereken bilgi, deneyim ve beceri eğitimlerine tabi tutar. Bu genel eğitimlerin yanı sıra personelimize, temel; tamamlayıcı ve özel uzmanlık seviyesindeki hizmet içi eğitimleri verilir.

Verilen eğitimlere destek olarak, güvenlik hizmetlerinde başarının anahtarı olduğuna inandığımız, disiplin ve sahiplenme duygusu geliştirilerek ideal güvenlik hizmetlerini verir.


SECURITY SYSTEMS PARS GROUP strongly appreciates the power of the positive affect that the need to “feel safe” brings about. We believe in this power as it can exponentially promote the living standards of people like the waves spread out, and adopt that as a principle. Our company put the security personnel in our own projects that we supervise through necessary training of knowledge, experience and skills that they will need through security applications. In addition to these trainings,

we provide our personnel with basic, supplementary and special expert levels of in-service training. We evaluate the success of these in-service trainings by the help of our own management team’s regular audits. In addition to the training, we strive to develop self discipline and a sense of belonging, among the staff, which we believe is the key to the success in this profession.

13


Bina ve Tesis Güvenliği Güvenlik hizmetlerinde amaç izinsiz girişlerin ve suç girişimlerinin engellenmesidir. Personele dayalı güvenlik hizmeti, gerekli geçiş kontrol sistemleri; kamera denetimi ve fiziksel engellerle desteklenmektedir. Bu noktada en avantajlı tutum bu alanların hepsinde uzmanlaşmış, entegre bir çözüm arzına yönelmektir.

14


Building and Facility Security In the security services, the purpose is to prevent unauthorized access and criminal attempts. Personnelbased Security Service should be supported with necessary access control systems, video surveillance and physical barriers. At this point, the most favorable attitude is to turn towards an integrated solution offer which is specialized in all of these fields.

15


Entegre Güvenlik Sistemleri Günümüzde mekanik ve elektronik çözümler Entegre güvenlik hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Pars Grup verdiği güvenlik hizmetlerini tespit edilen risklere uygun projelendirilen, hızlı; fonksiyonel ve aynı zamanda esnek, çok amaçlı sistemler ile bütünleştirmektedir. İlgili kanun, yönetmeliklere ve standartlara uygun teknolojik sistemlerin kullanımı entegre güvenlik anlayışımızı tamamlamaktadır.

Integrated Security Systems Today, mechanical and electronic solutions are two main components of Integrated Security Systems. We, as PARS GROUP, integrate the latest rapid, functional and at the same time flexible, multi-purpose systems to the security services we provide while regarding the requirements of the risks determined. Our notion of integrated security systems is supplemented with the utilization of technological systems in accordance with applicable law, legislation and standards.

16


Alarm ve Görüntüleme Merkezi Pars Grup, anında müdahale imkânı ve güvenlik faaliyetlerinin bütünlüğünü sağlamak, anlık ve kayıtlı görüntüye erişim avantajı sunmak ve denetimleri desteklemek için alarm merkezi ile hizmet vermektedir. Tek yerden yönetilen merkez, güvenlik organizasyonlarında tam uyum ve efektif kaynak kullanımı sağlar. Tek kaynakta toplanan verilerin yönetimi kolaylaşır ve kişilerin güven hissi tamamlanır. Pars Grup, alarm ve görüntüleme sistemi kurma ve işletme hizmetlerinde proje bazlı çözümler sunmaktadır.

Alarm Monitoring Center PARS GROUP serves customers with the help of an alarm and video monitoring center as a support to security checks as well as to provide integrity, an opportunity to act simultaneously to the emergencies, and an advantage of access to live and recorded video surveillance. The center, which is managed single-handedly, offers a harmony and an effective use of resources. This enables easy management of all data and our customers therefore feel a complete sense of security. PARS GROUP delivers project-based solutions to video surveillance systems installations and administrations.

17


Destek Hizmetleri Support Services Personel Destek Hizmetleri Support Staff Services Temizlik Hizmetleri Cleaning Services Arşiv Hizmetleri Document Management Services Bordrolama Hizmetleri Payroll Services Organizasyon Hizmetleri Event Management Services Resepsiyon ve Vale Hizmetleri Reception and Valet Services İlaçlama ve Dezenfektasyon Hizmetleri Pest Control and Disinfection Services Peyzaj ve Kışla Mücadele Hizmetleri Landscape Services and Winter Services

19


DESTEK HİZMETLERİ Günümüz piyasa şartlarında şirketler ilgili faaliyet alanlarında daha fazla uzmanlaşmak durumunda kalmaktadır. Şirketinizin kendi alanına yoğunlaşması ve diğer lojistik hizmetlerinde outsource yöntemiyle uzman bir firmadan destek alması büyük bir avantaj sağlar.

20


SUPPORT SERVICES In today’s business world, companies have to get specialized more and more in their respective professional niches. Your company’s focusing strictly on whatever profession it has and outsourcing other logistics to a professional partner will bring forth a great advantage.

21


Personel Destek Hizmetleri İşletmelerin tüm üretim aşamalarında ihtiyaç duyduğu personelin esnek çalışma şartlarında, branşlarına göre temini konusu ciddi bir ihtiyaçtır. Personel temini, oryantasyon eğitimleri, işletme organizasyonuna entegrasyonları zorlu ve maliyetli bir süreçtir. Pars Grup sahip olduğu insan kaynakları birikimi, organizasyon becerisi, iş hukuku alanındaki mevzuata hakimiyeti ile birçok hizmet alanında ihtiyaçlarınıza cevap verecektir.

Support Staff Services It is critical for commercial establishments to be provided by required qualified personnel in any manufacturing stages on flexible work conditions. Human resources supply, orientation training and integration of the new staff to the organization constitute challenging and high-cost procedures. Pars Group provides you excellence in various fields of service with its knowhow in human resources, organization capacities and competency in business law.

22


Temizlik Hizmetleri Günümüzde hijyen, bir yaşam kalitesi göstergesidir. PARS GRUP olarak hedefimiz, uzman temizlik personelimizle müşterimizin iş ve yaşam alanlarına temizlik, sağlık ve ferahlık getirerek yaşam kalitesini arttırmaktır. PARS GRUP, uzmanlık ve donanım gerektiren en karmaşık sahalarda dahi üstün hizmet vermekte, modern çağın bütün getirilerini kullanarak küresel standartlara uyumlu ve doğayla barışık temizlik hizmetleri sağlamaktadır.

Cleaning Services Hygiene in today’s world is an indicator of life quality. We, as PARS GROUP, by the help of our professional cleaning services personnel, aim to bring about hygiene, health and freshness to our customers’ lives so as to improve their living standards. PARS GROUP’s ambition is to make global hygiene and cleaning services standards available to their customers while benefiting from all of the modern age’s advancements even in the most intricate areas that need expertise and equipment. While doing that, we respect the environment, too.

23


Arşiv Hizmetleri Çağın getirdiği teknolojik gelişmelerle artık birçok kuruluş dosyalarla dolu odaları ufak disklere çeviren dijital arşiv hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapılan çalışmalar kurumlara, fiziksel alandan tasarruf, evrakların korunması, kolay bulunması, kolay iletimi gibi birçok avantaj sunmaktadır. Bu alanda verilen hizmetler profesyonel, teknolojik ve güvenilir arşiv merkezlerine sahip olmanızı sağlar.

Document Management Services With the advancements of the technology today, more and more institutions get the benefit of using digital archive services that transform rooms full of files to small disks. These present the advantages like saving physical space, storing documents in an accessible fashion to be easily searched, found and forwarded. These services in this area will enable you to have professional, technologic and reliable digital archive centers.

24


Bordrolama Hizmetleri İnsan kaynaklarına ait, sözleşmelerinin düzenlenmesi; özlük dosyalarının düzenlenmesi; doğru verilerin tutularak bordroların hazırlanması; kamu teşvikleri gibi avantajlardan faydalanabilmek, sigortaların takibi gibi rutinler, birçok şirket için ağır bir iş ve maliyet yüküdür. Bu işlemlerin uzman personel tarafından yürütülmesi, operasyon maliyetlerinin düşürülmesi ve ilgili yasal süreçlerin takibi bu hizmetin dış kaynaklardan sağlanması ile mümkündür. Bu noktada insan kaynağı işlemlerinizi bize bırakıp asıl işinize odaklanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Payroll Services The signing of contracts, arranging and organizing personnel files, preparation of payrolls correctly as well as keeping records of data, following up insurance payments and likewise routine drudgery of human resources are a burden for most of the companies. The reduced costs and better legal followup with professional experts on the subject is possible when it is outsourced. At that point, you can leave the burden to our company and enjoy focusing solely on your own professional occupation.

25


Organizasyon Hizmetleri Planlanan organizasyonun boyutu ve içeriği ne olursa olsun, tecrübeli planlama ekibimiz kusursuz bir etkinlik düzenlemek için ihtiyacınız olan desteği sağlayacaktır. Sistematik planlama ve uygulama ile gerçekleştirdiği, hedefine ulaşan organizasyonlarla farklı bir hizmet sunan ekibimiz size, hak ettiğiniz ayrıcalıklı hizmeti sunar.

Event Management Services Regardless of the content and complexity of the event, our experienced professional planning personnel will have it all for organizing your favorite one in a perfect way. With systematic planning and application, our team will offer you the righteously deserved exclusive service you want.

26


Resepsiyon ve Vale Hizmetleri Kişilerin değerlendirilmesinde olduğu gibi şirketlerin değerlendirilmesinde de ilk izlenim büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan güler yüzlü resepsiyon görevlilerine sahip olmak her kurum için büyük bir avantajdır. Güler yüzle karşılanıp talepleri anında çözüm bulan misafirler kendilerini özel hissedeceklerdir. Talep edilmesi halinde resepsiyon ve vale personelimiz güvenlik kadromuz içinden özel olarak seçilebilmekte, böylece bu faydaları size kazandırırken kurumunuzun güvenliğine de katkıda bulunmaktayız.

Reception and Valet Services Just like in human communication, it is vital that a company has the advantage of a good first impression. In this sense, one of these advantages is that your company has receptionists with a smiling face. Your guests and customers will feel special when their needs are satisfied in a little while with a wide smile. If requested, you can choose your receptionists and valets specifically from among our security personnel, thus you have both these advantages over and above your company’s security.

27


İlaçlama ve Dezenfektasyon Hizmetleri İlaçlama ve dezenfektasyon, temizlik ve bakım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı hizmetleridir. Bu sebeple temizlik hizmetlerimize destek olarak ilaçlama ve dezenfektasyon hizmetlerini de sunmayı eksiksiz temizlik hizmetinin bir adımı olarak kabul ederiz. Pars Grup, modern yöntemler kullanan, ilgili ulusal standartlara uygun, küresel kurumların onayladığı ürünlerle gerçekleştirilen sorunsuz ve uzun ömürlü bir çözüm için size destek olmaktadır.

Pest Control and Disinfection Services Pesticide application and disinfection are vital and integral parts of today’s hygiene and cleaning services. For that, we take these services as crucial parts of complete professional cleaning and hygiene services. Pars Group offers you flawless and long-lasting services with the help of modern methods and products that are conforming to the international standards and approved by the global institutions.

28


Peyzaj ve Kışla Mücadele Hizmetlerİ Doğanın eşsiz güzelliklerini çevrenizde yaşatmak için peyzaj uygulamalarımızla yanınızdayız. Size en uygun çözümlerle hizmet veren deneyimli teknik kadromuz, gerçekleştirdiğimiz uygulamaları periyodik bakımlarla kalıcı kılarak uzun süren ferahlık yaşamanızı sağlar. Kış aylarında ise kar yağışı ile ortaya çıkan riskleri önlemek ve ulaşım sorunlarının giderilmesi için ilgili araç, ekipman ve tecrübeli personelimizle günlük hayatınızın aksamasına engel olur.

Landscape Services and Winter Services We are ready to be in your service with our landscape applications to help you experience nature’s unique beauties right next to you. Our expert technical personnel who serve you with best possible solutions will assist you in living the purity by making it permanent via periodical care of your landscape. This team does not allow your daily life fails during winter times with its right equipment and devices and experienced personnel working for preventing risks due to snow and eliminating transportation problems for you.

29


30


Tesis Bakım ve Yönetim Hizmetleri Building Maintenance and Facility Management Services Tesisat Bakım ve Onarım Hizmetleri Installation Maintenance and Repair Services İklimlendirme Hizmetleri Climatization Services Mekanik, Elektrik ve Elektronik Sistemler Bakımı Mechanical, Electrical and Electronic Systems Repair Enerji Yönetimi Energy Management Arıtma Tesisi Yönetimi Management Of Waste Treatment Facilities Bilişim Bakım Hizmetleri IT Maintenance Services

31


TESİS BAKIM ve YÖNETİM HİZMETLERİ İçinde çalıştığımız veya yaşadığımız tesislerin bakım işlerinin tek elden sağlanması hızla gelişen kent hayatında her geçen gün önemini artırmaktadır. Modern iş ve yaşam alanlarını oluşturan yapılar özellikleri bakımından daha da kompleks hale gelmektedir. Bu gelişmeler yapılarda bakımın bütün olarak dikkate alınmasına ve “Entegre Bina Bakımı” kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Entegre Bina Bakımı başlığı altında; yapı tesisatı, havalandırma, ısıtma, klima, asansör gibi sistemlerin bakım işleri gibi çok sayıda farklı hizmet sıralanmaktadır. Bu hizmetler; eğitimli personel, makine-ekipman desteği, istenilen kalite şartlarını sağlayan ve her müşteriye farklı seviyede hizmetler sunan çözümlerin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. PARS GRUP, beklenmedik ve maliyetli sorunlarla karşılaşmamanız için kullandığı önleyici bakım metoduyla hiçbir problemle karşı karşıya kalmamanızı sağlamayı amaçlar. Sağladığı raporlarla hem bakımla ilgili tahminler yapmaya hem de onarımla ilgili bütçe öngörülerde bulunmaya olanak sağlar.

32


FACILITY MAINTENANCE AND MANAGEMENT SERVICES The turn-key solutions to maintenance of the facilities we live or work in has a day-by-day increasing importance in the ever-growing and improving city life. And these facilities constructing our modern day professional work or home environments, become increasingly complex in terms of features by every other day. These developments result in a necessity of an “Integrated Facility Maintenance” concept. Under the Integrated Facility Maintenance title, there are a number of different services provided such as maintenance of installment and fixtures of a building, air–conditioning, elevator units and so on. These services require well-trained personnel, equipment and machinery supply, and solutions that can satisfy both the quality standards and different needs of different customers. PARS GROUP intends you feel free of nuisances with their preventative maintenance method in order to keep you away from unexpected and expensive shocks. With their provided reports, they enable forecasts for maintenance and also for budget plans for the repair costs.

33


Tesisat Bakım ve Onarım Hizmetleri Bu alandaki hizmetlerimiz basit tamirlerden detaylı dizayna ve uygulamaya, elektrik kaçakları ve su sızıntılarının önlenip tıkanıklıkların açılmasına ve periyodik tesisat bakımına kadar uzanır. Konusunda uzman personelimiz uygun ekipmanla, verimli, size özel ve uygun maliyetli tesisat bakımı almanıza imkân sağlar.

Installation Maintenance and Repair Services PARS GROUP’s services in this area range from simple repairs to detailed design and applications, from preventing electrical wiring faults and leaks to regular plumbing maintenance services. Our expert personnel will help you get an efficient, exclusive and feasible service with proper equipment.

34


İklimlendirme Hizmetleri İklimlendirme hizmetlerimiz ısıtma ve havalandırma sistemleri ile klimaların montaj, bakım ve onarımlarını içeren geniş bir yelpazeye sahiptir. Her sistem gibi iklimlendirme işlemlerinde de düzenli bakıma ihtiyaç duyulur. Bu bağlamda önleyici bakım programlarımız işlem bileşenlerinin düzenli kontrollerinin yapılarak potansiyel sorunların arızaya dönüşmeden fark edilmesine, maliyetleri düşürmenize ve ekipman ömrünün uzamasına olanak tanır.

Climatization Services Like any other system, conditioning systems also need regular maintenance. In this context, we offer services ranging from air conditioner installation to heating system maintenance and repair. Our preventive maintenance programs, by regular checks of the components of the system, stop potential problems in their tracks before leading to a serious failure, reduce the costs and extend machinery life span.

35


Mekanik, Elektrik ve Elektronik Sistemler Bakımı Bu alandaki çalışmalarımız asansör ve yürüyen merdiven gibi taşıma sistemlerinin, otomasyon yapılarının, jeneratör, UPS cihazlarının periyodik ve acil bakımlarını içerir. Yapılan işlemler dijital ortamda takip edilmesiyle bakım hizmetinin sıklığı, tekrar eden arızaların hangileri olduğu, ekipman ekonomik ömürlerinin takibi gibi birçok önemli avantaja sahip olabilirsiniz.

Mechanical, Electrical and Electronic Systems Repair This area of our service covers regular maintenance and emergency repairs of elevators, escalators, automations, generators and UPS devices. By following up the processes digitally, you can have a lot of advantages including but not limited to frequency of maintenance service, revealing persisting problems and tracking economic lives of the components.

36


Enerji Yönetimi Ülkemizde tesislerin en önemli harcama kalemlerinden biri enerji maliyetleridir. Fakat enerji verimliliği, tasarruflu sistemlerin önemi gibi konular yeni yeni işletmelerin gündemine girmektedir. Ülkemizde de enerji verimliliği kanunu ile belli büyüklüğün üzerindeki binaların enerji yönetimi hizmeti alması öngörülmüştür. Bu konuda yürütülecek profesyonel bir çalışma ile yapılacak tasarruf sizi kesinlikle memnun edecektir. Yapılan verimlilik etüdü sonuçlarını gördüğünüzde profesyonel bir ekiple çalışmanın ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız.

Energy Management One of the most overlooked cost elements of the buildings is the energy expenditure. Being energy efficient and using energy economic systems is a relatively new level of consciousness for many people and these concepts are often missed out. These concepts are just making into the priorities list, many developing countries just started to constitute energy efficiency regulations. People are surprised when they see the proportion of energy that can be saved by simple solutions. An efficiency report will help predict long term costs and you will happily make the changes to save on the energy bills.

37


Arıtma Tesisi Yönetimi Çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan sıvı atıklar ve petrol türevi atıkların yönetimi, kuruluşların başını ağrıtan konulardan biridir. Kurulan arıtma tesislerinin yanlış yönetimi düşük verimlilik, çevresel zararlar gibi sorunlara, hatta yapılan yatırımın atıl kalmasına yol açabilmektedir. PARS GRUP, uzman personeli ile tesisin profesyonel bir şekilde ve mevcut yönetmeliklere göre işletimini sağlar. Aynı zamanda gerekli bakım ve onarımları takip ederek tesisin uzun yıllar verimli şekilde çalışarak, yapılan yatırımın değere dönüşmesine yardımcı olur. Verilen eğitimlerle yönetim personeli teknolojik gelişmeleri takip ederek uygular ve tesis güvenliğinden emin olunur.

Management Of Waste Treatment Facilities Management of liquid wastes and wastes in the form of liquid petrol derivatives is a source of heavy headache for institutions. Huge investments are made for the treatment of such wastes but poor management of treatment facilities results in low efficiency, environmental hazards and even the facility to fall short of its purpose. PARS GROUP enables professional management of these facilities in accordance with the legal policies and relevant regulations with the help of expert personnel. By simultaneously following up the required maintenance and repairs, they enable the efficient running so as to keep the facility in perfect condition. Technologic improvements are followed and applied by management staff as a result of ongoing in-service training and therefore the occupational safety of the facility is constantly ensured.

38


Bilişim Bakım Hizmetleri İşletmelerin bilgi teknolojileri yatırımların yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde planlanması gerekir. Bu bağlamda ihtiyaçların net bir biçimde ortaya konması ve olası sorunların hızlıca çözülebilmesi mevcut iş süreçlerinizin devamlılığı açısından oldukça önem arz eder. Pars Grup olarak amacımız, işletmelerin ihtiyaç duyduğu her noktada, yarına değer ve güç katan çözümler üretmek, kurumunuzun ihtiyaç duyacağı tüm bilişim çözüm ve hizmetlerine tasarımdan, kuruluma, planlamadan, entegrasyona, operasyonel destekten, bakım, onarıma, kiralamadan, dış kaynak kullanımına kadar geniş bir alanda uçtan uca hizmet verecek şekilde, bilişim yatırımlarınızın sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde dönüşmesini sağlamaktır.

IT Systems Maintenance Services Organizations should plan the information technologies investments so that they meet requirements of not only today but of the future as well. At this point it is highly important to clearly define the requirements and bring solutions to potential risks in the fastest way possible in order to ensure sustainability of the existing work procedures. As Pars Group, our aim is to produce solutions that develop value and power to the future at any point your organization needs and ensure return of your investments in information technologies in a sustainable way free from any problems and provide services on a wide spectra from one end to the other namely from design to installation, planning, integration, operational support, maintenance, repair, renting and outsourcing.

39


40


Taşıt Bakım Onarım Hizmetleri Vehicle Maintenance Services Kara Taşıtları Bakım ve Onarım Hizmetleri Motor Vehicle Maintenance and Repair Services Engelli Araç Sistemleri Wheelchair Access Systems Deniz Taşıtları Bakım ve İşletme Hizmetleri Boat and Marine Maintenance and Operation Services Araç Kiralama ve Filo Yönetimi Hizmetleri Car Rental and Fleet Management Services

41


TAŞIT BAKIM HİZMETLERİ PARS GRUP, kara; deniz ve raylı ulaşım araçlarının bakım, onarım, servis, yedek parça ve ar-ge hizmetlerinin sağlanmasında farklı bakış açısıyla kamu ve özel kuruluşlara hizmet etmektedir. Müşteri endeksli hizmet anlayışını benimseyen firmamız sektöründe nitelikli, dinamik, çözüm üretici ve her an gereksinimleri karşılayacak bir organizasyon yapısı ile bakım yönetim sektöründe uluslararası standartlara uygun, kaliteli hizmet üretme vizyonuna sahiptir. Sektöründe yapacağı tüm projelerinde müşteri memnuniyeti endeksli bir hizmet politikasıyla hareket eder, kesintisiz hizmet anlayışı, mobil hizmet süreçleri, eğitimli personeli, kaliteli ürün ve ekipmanları, çözüm odaklı bakış açısı ve etkili bir yönetim yaklaşımı ile hizmet üretir.

42

Hizmet kalitesinin temelinde, kalifiye personeli ile en uygun koşullarda çalıştırılan ve muhafaza edilen ekipmanlar bulunur. Müşteri odaklı çözümlerimiz, esnek çalışma saatlerimiz ve bakım yönetim sistemimizle Türkiye’nin her yerinde kaliteli hizmet alma avantajını müşterilerimize sunmaktayız. Mühendislik tecrübemizle daha güvenli, daha verimli hareket etme, işletmelerin ihtiyaçlarına çözümler getirme anlayışımızla müşteri ağımızı büyütmekteyiz.


VEHICLE MAINTENANCE SERVICES PARS GROUP serves both private and public sector companies in areas like land, sea and rail transport systems and their respective vehicle maintenances, OEM parts, and R&D services. Our company, with an understanding of customer-oriented service, has an organization structure that is qualified, dynamic, solution providing and will satisfy all kinds of needs at all times, and has vision of delivering quality service of international standards.

At the heart of its service quality lie qualified personnel and equipments operated at most proper conditions. We provide our customers with advantage of getting services anywhere & anytime with our customer based solutions, our flexible working hours and maintenance management system. We are growing our customer base with our engineering experience to provide ability to move more secure, more efficiently and providing solutions for businesses.

It operates for all of its projects with a vision to satisfy customer needs and provides uninterrupted services with mobile service processes, trained personnel, quality equipment and products, solution based approach and efficient management skills.

43


Kara Taşıtları Bakım ve Onarım Hizmetleri Şirket faaliyetleriniz önemli bir parçası olan araçların sizi yarı yolda bırakmaması ve daha uzun süre verimli olarak kullanılabilmesi, aksama olmaksızın verimli olarak çalışması aynı zamanda ciddi arızaların önlenerek tasarruf edilmesi için araçların düzenli bakımlarının yapılması bir zorunluluktur. Bu noktada ihtiyacınız olan iyi ekipmanla donatılmış bir bakım ekibidir. Pars Grup araç filolarınızın düzenli bakımlarını yaparak çok daha uzun dönemler arızasız ve yüksek verimli bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda acil servis ihtiyaçlarınızda anında müdahale ile işinizin sekteye uğramasına engel olur.

Motor Vehicle Maintenance and Repair Services Regular care is vital for motor vehicles; to help them continue operating in an efficient level, to prevent serious failures and to save on repair costs in the long run. What you need for quality maintenance is, a qualified team of technicians. PARS GROUP, with its skilled auto mechanics, helps you to keep your vehicles functioning smoothly and our mobile team is in your service when you need immediate support.

44


Engelli Araç Sistemleri Ulaşım araçlarını kullanmak engelli vatandaşlarımızın hayata katılmasının, üretken ve bağımsız bir birey olarak topluma katılabilmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. PARS GRUP bu olumsuzlukları düzeltmek için, uzun süre AR-GE çalışmaları sürdürmüş ve sonuçta farklı araçlara monte edilerek engellilerin taşıtlara her birey gibi kolay ulaşabilmesini sağlayacak rampa çözümleri üretmiştir.

Wheelchair Access Systems For people with disabilities, using transportation constitutes potential setback preventing them participate in social life, be a productive and independent individual. To help correct those; PARS GROUP, after long studies of R&D, has designed ramp solutions for those people with disabilities to benefit from vehicles just as other people.

45


Deniz Taşıtları Bakım ve İşletme Hizmetleri Yolcu Gemileri, Arabalı Vapur, Ro-Ro Gemileri, Deniz Otobüsleri, Ferrycat vb. tüm yüzer taşıtların planlı veya plansız ana Makine ve jeneratör bakım ve onarım işleri grubumuz faaliyet alanları içindedir. Gemi omurga, kaver, türbin ve genel bakım onarım işleri iş tecrübesi yüksek teknik personellerimiz tarafından gemi üzerinde, atölye ya da tersane ortamında gerçekleştirmektedir. Ayrıca deniz araçları işletmeciliğinde gemi adamları çalıştırma ve pilotaj hizmetleri de verilmektedir.

Maintenance and Operational Services For Sea Crafts High precision service understanding of our group includes periodic and non-periodic machine and generator maintenance and repair operations for all sea crafts; passenger boats, ferries and Ro-Ro boats. Vessel keel, cylinder cover, turbines and general maintenance and repair works are handled by highly experienced technical staff either on the board or in a workshop or shipyard environment. Besides, our group also provides seamen deployment and pilotage services for sea craft operation.

46


Araç Kiralama ve Filo Yönetimi Hizmetleri Günümüzün dinamik iş hayatında şirket ihtiyaçları hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebilmektedir. Kimi zaman şirket araçları atıl kalmakta, kimi zaman da envanterdeki araç sayısı talebi karşılayamamaktadır. PARS GRUP size, ihtiyaç duyduğunuz her türlü araç ve iş makinalarını, marka ve model sınırlaması gözetmeden, ihtiyacınız duyduğunuz sürece kullanma avantajı sağlar. Sözleşme dahilinde kiralanan araçların yakıt ödemeleri, resmi işlemleri ve servis işleri şirketimiz dahilinde yürütülür, siz de kendi işinize yoğunlaşma imkanı bulursunuz. Ayrıca size kiraladığımız yada şirketinize ait araç filonuzu 7/24 internet aracılığı ile takip edebilir, istenilen kriterlerde anlık durum raporlarına ulaşabilirsiniz.

Car Rental and Fleet Management Services In the dynamic business life today, company requirements show rapid changes; and therefore resources in a company sometimes stay idle, but sometimes the number of vehicles in the inventory is not enough to meet requirements. At this point, PARS Group offers you any vehicles and/or heavy duty machines that you may need during the time and in the number you need them regardless what model, brand and/or made you prefer. Payments for fuel of the vehicles contracted, any official procedures for them and any servicing are handled by ourselves so you have an opportunity to focus on your own business. All the vehicles rented, and the vehicles you already own, if requested, are tracked 7/24 to give you an easy access to take instant status report any time you wish.

47


Referanslar覺m覺z References


YÖNETİM & GÜVENLİK HİZMETLERİ FACILITY MANAGEMENT & SECURITY SERVICES

Akelsan A.Ş.

www.pars-grup.com


s r a P sis Yönetimi

Bakım etleri Araç m m Hiz ı r a n O ri

Te

Alarm

r ve Gö

a ve

m İlaçla

ri e l t e izm

s e c i v r e S tasyo

nfek Deze

y t i r u c e S

e m e l ü t ün

eri

etl m z i H n

ri

t

Des e m t İşle

le e d a üc

H g n i M r a l ş ı Cate ve K j a z y e P

etle m z i ek H

G

Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:11 No:39 34235 Esenler - İSTANBUL Tel: +90 212 438 63 50 (pbx) Fax: +90 212 438 63 53 E-Posta: info@pars-grup.com

www.pars-grup.com

i l n e üv

ri e l t e izm

H

a R i l l Enge i m i t e r Ü

Arş

y t i l i c Fa

la ş ı K e jv a z y e izm P H e l de a c ü M

ri

y

nizas

Orga

leri

zmet on Hi

Ar

etle m z i iv H

m i t e n g a ö n Y a M

narım O m ı Bak Araç leri et Hizm

Ar

t n e em

n e v ü G

di

en İkliml

etleri

p u o r G

i r e l i t etle r e m e l z i t m e z i m le H m H a z V i k m Hiz i e l H i z r i nv a o e y m l i m t s e T e la o ri esep r ri m e R l e t d l z t e r i e m o z m i B lik H şiv Hiz rme H etleri

n o s r e P

ate

Arıtm

C

E

E

Bakım

H arım

tek s e D el

t Tesisa

B

ı r a ş Ba

www.sudesign.biz

Arı

M

i

ik n o r t k ve Ele tleri

H

ler m e t s Si

trik rım Hizme k e l E a k, ve On ekani

tB Tesisa

im t e n ö si Y

On

i s e T tma

A

akım

rım a n O ve

leri izmet

etle m z i H leri Arşjv izmet

kım raç Ba

Bo

H

M

G s i s etleri m e z i H arım

a m a l rdro

ri e l t e izm

et y i n u emn ri

i ğ i l n üve

ar

siyo p e s e R

i r e l t e

t Ba

leri

met z i H ım

e On kım v

Tesisa

etleri m z i H yon nizas a g r O

k Hizm

i m i t e i Yön

Enerj

e t i l a K

etleri

a z y e P

s

a l ş ı K j ve

i m i t ı Üre

arım

ım On k a B Araç leri et Hizm

T

E

dele

Pars Group  

Pars Group

Pars Group  

Pars Group

Advertisement