Page 1

6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 1

Dewin, Doti a’r Balalãn


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 2

Dewin, Doti a’r Balalwn Cyhoeddwyd gan Mudiad Ysgolion Meithrin Argraffiad cyntaf: Awst 2009 Hawlfraint C Mudiad Ysgolion Meithrin Awdur: Meinir Lynch Darluniau: Carol Wilkins Cedwir pob hawl. Ni chaniateir unrhyw atgynhyrchu, storio, recordio, llungopio neu drosglwyddo electroneg neu beirianyddol o unrhyw ran o’r llyfr hwn heb ganiatâd y cyhoeddwyr ymlaen llaw. Cyhoeddwyd gan Mudiad Ysgolion Meithrin, Canolfan Integredig Mudiad Ysgolion Meithrin, Boulevard de Saint-Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

2


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 3

Dewin, Doti a’r Balalãn

gan Meinir Lynch Darluniau gan Carol Wilkins


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 4

Wrth fynd i’r gwely bob nos, ydych chi’n edrych allan trwy’r ffenest’ i fyny i’r awyr dywyll? Ydych chi? Os felly, efallai y gwelwch rhywbeth rhyfedd iawn ynghanol y sêr. Rhywbeth tebyg i hwn. Dyma’r Balalãn.

4


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 5


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 6

A wyddoch chi pwy sy’n byw yn y Balalãn? Pwy sy’ gan het fawr biws? Pwy sy’ gan glogyn piws? Pwy sy’ gan wên lydan gynnes? Pwy sy’n gallu gwneud pob math o driciau hud? Dyma fo – Dewin!

6


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 7


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 8

Pwy ydi’r creadur bach yna yn y gornel? Doti ydi hon! Dyma ffrind gorau Dewin. Ble bynnag mae Dewin yn mynd, mae Doti’n mynd gydag o.

8


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 9


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 10

Ac weithiau mae Doti’n cael Dewin allan o drwbwl. Stryffîg a stryffagl!

10


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 11


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 12

A wyddoch chi beth arall? Mae Dewin yn hoffi plant bach yn fawr iawn. Weithiau, wrth hedfan dros Gymru, mae’r Balal n yn saethu i lawr fel seren wib ac yn glanio yn y cylch meithrin. Yna mae Dewin yn dod allan i gael hwyl a sbort a sbri gyda’r holl blant bach.

12


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:00 Page 13


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 14

Mae o wrth ei fodd yn gwneud popeth gyda’r plant. Tynnu llun – edrychwch ar lun Dewin!

14


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 15


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 16

Chwarae ceir bach, bib bib! Gwylia, Doti!

16


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 17


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 18

Adeiladu t r blociau, o na! Dyna fo wedi disgyn!

18


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 19


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 20

Mae Dewin wrth ei fodd yn clywed plant y cylch meithrin yn siarad Cymraeg. Ond os nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg, mae o’n mynd yn drist iawn. Ac yn waeth na hynny……mae’r Balal n yn disgyn i lawr, lawr, lawr!

20


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 21


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 22

Wnewch chi helpu i gadw’r Balalãn i hedfan yn uchel? Wnewch chi geisio siarad Cymraeg yn y cylch meithrin bob amser? Da iawn chi. Yna fe fydd Dewin yn hapus – a Doti hefyd!

22


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 23


6766 :Layout 1 14/07/2009 14:01 Page 24

www.dewin.co.uk 24

Dewin 1  

Dewin & Doti, Book 1