Page 1

SANT VICENÇ DELS HORTS Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 25-Juliol-2010

RESUM ECONÒMIC 1er. SEMESTRE 2010

Situació a 31-12-2009

6.217,69 €

SALDOS A 30-06-2010 * Caixa de Pensions * Caixa Penedès * Banc Sabadell

Despeses 1er. Semestre 2010 Ingressos 1er. Semestre 2010

3.981,25 € 1.752,15 € 1.151,84 €

56.892,59 € 57.550,08 €

INGRESSOS CERA: són la venda o auto-servei de llantions i els vostres donatius.

CREU DELS MÀRTIRS

MANS UNIDES: L'AMPOCAVA I EL SOPAR DE LA FAM, és el resultat de l'intères posat pels nostres joves, monitors i infants-adolescents..

DESPESES

(1) Subministres:llum.aigua,gas,gas-oil,.... (2) S'adjunta detall al costat. (3) Col.lectes en diumenges normals (4) Ampo Cava i Sopar de la fam

MANTENIMENT I REPARACIONS. Ens referim a l'Església, casal i la mateixa rectoria. QUOTA GERMANOR: la nostra aportació mensual al fons diocesá.


INGRESS0S

DESPESES 2010

2009 2010

Cera o llantions 9.820,00 € Càritas 15.147,88 € Parròquia / Obra Parròquial (3) 18.875,50 € Full diocesá i Catalunya Cristiana 2.153,00 € Catequesi 655,00 € Col.lectes manades 4.011,00 € Col.lectes solidàries 6.887,70 € TOTAL: 57.550,08 €

DETALL DE LES COL.LECTES MANADES Pro seminari Sants Llocs Mans Unides (col.lecta) Col.lecta Corpus

990,00 480,00 1.331,00 1.210,00

TOTAL:

4.011,00 €

€ € € €

23.127,22 € 18.942,79 € 2.892,50 € 2.770,00 € 4.485,00 € 5.193,52 € 66.674,91 €

Revistes i subscripcions 1.270,01 € Cera (llantions) 2.834,29 € Subministres(1) 5.651,27 € Retribució preveres/seminaristes 502,00 € Manteniments i reparacions 4.117,86 € Quota germanor 11.108,74 € Material de culte 180,00 € material d'oficina 265,00 € Full diocesà i Cat. Cristiana 1.522,33 € Col.lectes manades(2) 4.011,00 € Col.lectes solidàries(2) 6.887,70 € Taxes, Impostos, Assegu. 1.555,04 € Càritas Parroquial 15.524,95 € Càritas Diocesana 1.442,40 € Adq. Bens 20,00 €

TOTAL: DETALL DE LES COL.LECTES SOLIDÀRIES Campanya Mans Unides(4) Pro-misions i Ordes Religioses

3.367,70 € 1.500,00 € 2.020,00 €

TOTAL:

6.887,70 €

Nens 1ª Comunió (OBA)

2009

9.263,88 €

56.892,59 €

1.145,69 € 5.562,97 € 7.655,94 € 997,00 € 1.817,20 € 10.484,52 € 514,00 € 1.725,00 € 1.538,54 € 4.485,00 € 5.193,52 € 1.837,01 € 20.979,28 € 1.442,40 € 116,00 €

65.494,07 €

resum economic 2010  

resum parroquia economic 2010