Page 1

12:06

Página 1

[ Diversitat ] Diversitat és un llibre per a nens que confia en la seva intel·ligència, en la seva inesgotable capacitat d’admiració i en la seva habilitat per observar i transformar el que els envolta. Està pensat per compartir i discutir, per investigar, per divertir-se; es tracta d’un llibre obert a la possibilitat de preguntar, i que ens invita a iniciar o a continuar el viatge cap al respecte de la diferència.

[

]

Al llarg d’aquest viatge abordarem la diversitat física, la diversitat del moviment, la diversitat de l’interior, la diversitat de la percepció, la diversitat de la família, la diversitat social i la diversitat cultural.

ISBN 978-84-342-3745-2

,!7II4D4-cdhefc!

Som diferents, únics i especials

24/2/10

[Diversitat ]

GB DIVERSIDAD CARTONE CAT.qxd

[ Diversitat ] Som diferents, únics i especials

Hi ha dues persones iguals? Es poden tenir dues mares?

Podem llegir amb els dits? Quins són els nostres drets? Et sona la paraula “bullying”?

El cor té intel·ligència?

Les formigues es mengen? Què és la biodiversitat? Has sentit a parlar dels nens soldat?


Diversidad 001 005.qxp

27/8/08

12:24

Página 2

Projecte i realització Parramón Ediciones, S.A. Direcció editorial Lluís Borràs Edició Cristina Vilella Textos Elena Angulo Antúnez Núria Bernaus Fitó Esther Hernández Godoy Adriana Sabugal Fernández Traducció Ferran Gibert Direcció d’art Mídori Disseny gràfic i maquetació Montse Montero, Pilar Cano, Soti Mas-Bagà Fotografies Age-Fotostock, Elena Angulo, Erika Arias, Getty Images, Obac, Quim Roser Il·lustracions Mariona Cabassa Agraïments Fundació Catalana Síndrome de Down Direcció de producció Rafael Marfil Producció Manel Sánchez Preimpressió Pacmer, S.A. Primera edició: octubre 2008 Diversitat ISBN: 978-84-342-3285-3 Dipòsit legal: V-3.612-2008 Imprès a Espanya © Parramón Ediciones, S.A. – 2008 Ronda de Sant Pere, 5, 4a planta 08010 Barcelona (España) Empresa del Grup Editorial Norma d’Amèrica Llatina www.parramon.com És prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra mitjançant qualsevol recurs o procediment, incloent-hi la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, sense l’autorització escrita de l’editorial.


Diversidad 001 005.qxp

22/2/08

14:14

Página 3

Presentació 3

tes? T’atreviries a menjar insec Hi ha dos flocs de neu iguals?

I dos peus?

r què som tan diferents?

I pe Per què ens assemblem?

. . . s l a i c e p s e i s Diferents, únic

?

ligència

é intel· El cor t

curiosa com balla molt bé i és tan s, tre lle de pa so la a totes les coses A la Sabina li encant als, vol saber el perquè de im an els en ion ss pa l’a ar descalça an un gatet; a l’Iv , li agrada molt camin re eg al i a os tu ec af és un plaer és Noa filar-se i per a ella en t an i xerra pels colzes!; la in sc fa a ob tr , or... rla és molt sociable inquiet, observad és a, i adora cantar; la Ca ad ir m la b am Saps quins són l’Adrià ho diu tot els teus drets? menjar plàtans; igua i somiar… l’a a ar ot fl da li agra u L la a ; r! le al i molt ri

Tots ells, més tots els altres st llibre, nens que sortim en aque som diferents, únics i especials…

COM TU.

ullying

a

Et son

ula b la para

Els dits de la m

La diversitat és un fet i

à poden llegir?

TU N´ETS UN GRAN PROTAGONISTA! Tots els nens del

?

?

món van a escola

Es pot tenir du

es mares?

*

Si vols descobrir les respostes a aquestes i a moltes altres preguntes més, uneix-te a nosaltres i comprova que les diferències, quan les coneixem, en comptes de separar-nos ens uneixen.

Què és el tilak?


Página 4

* *

su

m

ar

Has La vist dive mai dos rsit arb res at f exa ísic ctam ...pa rlem ent a , don igua cs, d ls? e div 10 Com ersi són l t a t 1 es te 2 ves lí nies? Egipc i o gre 1 4 c? Po linesi! 16 Multifo rme

i

18

Nen @ 2 0 A qui t’asse mbles? 22

*

La diversitat del moviment Jo dibuixo, tu escales 24 Paralímpics 26

eta 28 Esquerra - dr 30 i al tren? Qui és qu

2

any era

*

és ? rod Lle 46 ona gir am ? be 48 ls d its 50 Què dius ? 5

an ca ra erm e p p ó i n cc .Iu ior 6 stru r ècie n p o s e c t N 3 ae En n cad i a ’ r l e AD r 38 x pe e i a l d reïbl ado 40 ca t Un c a r tz sit L’in rgani del co a 42 4 r o 4 n ad ia ive ra d ny et nc g a è u l p E La àq ·lig om el m c t o a t in o un La la o S om lc l e m er v t sa o p e ’h M

no

**

r lica 2 p x er e humà? 3 p r i r d 34 sse Divi ent da é

na

14:14

La div er sit Co at m sab de eu la qu eu pe Per al m se rce què ste ar ub i no la l pc an lun a la ió yan ap b le t

22/2/08

*

Diversidad 001 005.qxp


Diversidad 001 005.qxp

22/2/08

14:14

Página 5

ics tos m s a ge ll i via r pe i els t a d aà l n v t e e r de is am L’a ar nts al c a d t 4 r o 5 To bi rec ha s m 56 l e E .., m. 58 m M ho! 60 tas a T la

t de a t i rs ills dive ares i f

62

La

ília fam

*

,m ius? ares P qui v b 64 m a I tu, 66 anvis 8 C 6

La diversitat social 70

Ésser social

72

Les regles del joc

74

I a mi què m’importa ...! 76 En Yam ú i la Marie 78 La m ama està d e guàrdia 80 An em al co l·le! 82 S er ric, ser pob re 84 E m com pres a 86 lguna Hem cosa? de m arxar

94 96

La div 88 ers L a 90 itat cul tur Ba 92 cul a rre tur ge Re s lig al io L a

ns

vid

a

na ia id s ot m qu tu s a co vid ix os La rs ore ve ab ss Di 98 ea la! 0 qu 10 Ho ua ng 2 lle 10 ra La ost 4 an 10 s Ca ret! ad 6 10 hi h No ó r... si Dive

On

viu

s?

il

a

de

lm

ón

m

or

t

*

*

108 110


Diversidad 046 059.qxp

22/2/08

15:57

Página 54

,

54 Diversitat

*

L ART DELS GESTOS

Naixem amb la capacitat per comunicar-nos i, de mica en mica, anem incorporant la llengua de la nostra comunitat. Quan no ho podem fer a través de les paraules, ho fem a través dels gestos. Així és com ens comuniquem els sords, a través del llenguatge de signes.

A veure si endevines com em dic!

T’animes a lletrejar el teu nom? Entre nosaltres no ens lletregem els noms, ja que seria molt llarg. Cadascun de nosaltres té un signe que l’identifica. Per exemple, el meu signe és aquest i, quan parlen de mi, no lletregen tot el meu nom, sinó que fan servir aquest signe. És més ràpid, oi?

A B C D E F G H I


22/2/08

15:57

Página 55

La diversitat de la percepció 55

Marta

La és sorda, el seu germà no ho és i el seu amic Joan, tampoc. La Marta i el seu germà parlen en llenguatge de signes, ja que ell també el va aprendre perquè és la millor solució per comunicar-se entre ells. En Joan fa poc que coneix la Marta, de manera que encara no l’ha après. Per sort, la Marta, com la majoria dels sords, ha desenvolupat l’habilitat de llegir els llavis. En Joan segueix aquests consells:

li toca amb ella, r a rl a p ol ✓Quan v l’espatlla. ns davant mai les ma té o N ✓ a. sempre de la boc squena, sinó l’e r e p i a m ✓No li parla quan de cara. a la boca s re r ni te ✓Intenta no parla. tges curts, amb missa a c ni u om ✓Es c .. no s’allarga za bé. r i vocalit la c t ol m ✓Parla

*

Altres llengües

Creus que una persona que parli el llenguatge de signes a Barcelona es pot entendre amb una que el parli al Quebec? Doncs no. Igual que el llenguatge oral, el llenguatge de signes comprèn moltes llengües diferents. Es calcula que almenys hi ha unes cinquanta llengües diferents entre si i moltíssims dialectes, alguns dels quals coexisteixen a la mateixa ciutat.

Tenim un signe per a cada paraula que acompanyem amb la nostra expressió facial. Per exemple, la Marta li està dient a en Joan que l’estima. Però, a vegades, cal lletrejar una paraula i, per aixo,´ tenim aquest alfabet.

J K L M N O

P

Q R S T U V W X Y Z

Diversidad 046 059.qxp


Diversidad 064 069.qxp

22/2/08

15:05

Página 64

64 Diversitat

Pares, mares i fills Tots som fills o filles d’algú.

Jo he

nascut

en una família que em cuida i m’estima.

Gairebé sempre naixem en algun tipus de família. Aquesta ens proporciona protecció, amor, menjar, etc. Hi aprenem a comunicar-nos i a relacionar-nos, a saber quins són els nostres drets i els nostres deures com a persones, i així ens anem preparant per a la vida adulta.

a Jo visc rca a Dinainm dos i t c Són papes. i em xuals homose tar quan p van ado bebè. era un


Diversidad 064 069.qxp

22/2/08

15:05

Página 65

La diversitat de la família 65

Nos

no podaltres fills, i píem tenir er aix

òv recórrer a la fecu am ndac in vitro p er pode ió r formar la nostr família. a Ella és l a Nina, la nostr a filla.

te mo La ta n ri m a du mp ia r q ev l’A Ucr ran oc 10 u a a m l a t t Av ber ïna un eni me n am u t i , o te a s jo a m i co la n e mp pap os n v ol m Ne m s a, . C om a t qu s a plei us van en vai om és e m x p v un g q m ics o v er en o viu ue ’e i ui ad ir rfe re st u t a o a im na n pt bu na a fa ys ar sc t m m i -m ar ol íl tin e t. ia c .

Jo

altres nens en un centre d’acolliment; aquesta és la meva família. Els meus educadors, la Tere i en Julián, són com els meus pares.

visc amb


Diversidad 088 101.qxp

22/2/08

15:23

Página 88

88 Diversitat

LA CULTURA La cultura és tot allò que conforma la nostra manera de viure: com pensem, les llengües que parlem i com ens relacionem. Va més enllà de quins aliments mengem, la música que escoltem o la manera com ens vestim, però alhora ho inclou. La cultura no és inamovible, sinó que tots plegats l’anem construint i enriquint cada dia, i es transmet de generació en generació a través de la societat i de la família.

e qu i ón

ica res ún s l’ ltu aé cu tur cul de r”. at tra nos millo sit r “ e la qu al” o dive m m r . eie an o gr ses , cr s “ n é na u o de s ue a u val ega q h t Av la Hi en ix o xí. i a alm ste és gu exi no ni só

m

rò Pe

al

s te to


22/2/08

15:23

Cadascun de nosaltres és únic i té la seva pròpia identitat, diferent de la dels altres. Aquesta es compon de molts aspectes; n’hi ha que es modifiquen amb el temps i amb l’experiència, sense que deixem de ser nosaltres mateixos.

Per m cult és dife ur re valo es o le nts que la p rs que s nostr siguin les n es i la d au, l molt d ostr e ntit s es a i c v llib els om ats, ers hi h dif altre itat n ertat partim a . Pe rel erèn s. Pe o sig o la r ex jus en acion cies rò sí nific em tíci e a ple t q n r a u e e p r-n tre a ge , s e . t ar v R n o e o n e d’ de eró rs l spe s o cta ser s é one . L’am saltr dir a acord r c s e s c am s i, un ept ist de est bt ar ai x ar dif at é m ots q íi ate un su ere ue t np it ot, hi ix. als nts c ha o p nt od ult alt er mo ur res e lt s: sen sòl s er se id de ixa r

Diversidad 088 101.qxp

Página 89

La diversitat cultural 89


12:06

Página 1

[ Diversitat ] Diversitat és un llibre per a nens que confia en la seva intel·ligència, en la seva inesgotable capacitat d’admiració i en la seva habilitat per observar i transformar el que els envolta. Està pensat per compartir i discutir, per investigar, per divertir-se; es tracta d’un llibre obert a la possibilitat de preguntar, i que ens invita a iniciar o a continuar el viatge cap al respecte de la diferència.

[

]

Al llarg d’aquest viatge abordarem la diversitat física, la diversitat del moviment, la diversitat de l’interior, la diversitat de la percepció, la diversitat de la família, la diversitat social i la diversitat cultural.

ISBN 978-84-342-3745-2

,!7II4D4-cdhefc!

Som diferents, únics i especials

24/2/10

[Diversitat ]

GB DIVERSIDAD CARTONE CAT.qxd

[ Diversitat ] Som diferents, únics i especials

Hi ha dues persones iguals? Es poden tenir dues mares?

Podem llegir amb els dits? Quins són els nostres drets? Et sona la paraula “bullying”?

El cor té intel·ligència?

Les formigues es mengen? Què és la biodiversitat? Has sentit a parlar dels nens soldat?

Valors i educació emocional - Diversitat, som diferents, únics i especials - Català  
Valors i educació emocional - Diversitat, som diferents, únics i especials - Català  

Es tracta d'un llibre únic en la forma d'abordar l' univers de la diversitat. Part de la diferència, en totes les seves dimensions i de man...

Advertisement