Page 2

Em dic... Ana Frank-1_9.qxd

12/6/08

10:37

Página 2

(TEXT BLACK plancha)

Projecte i realització Parramón Ediciones, S.A. Direcció editorial Lluís Borràs Edició Cristina Vilella Text Carmen Gil Traducció al català Ferran Alexandri i Palom Il·lustracions Mercè Galí Disseny gràfic i maquetació Zink Comunicació S.L. Direcció de producció Rafael Marfil Producció Manel Sánchez Primera edició: setembre 2008 Anna Frank ISBN: 978-84-342-3338-6 Dipòsit legal: B-29.797-2008 Imprès a Espanya © Parramón Ediciones, S.A. - 2008 Ronda de Sant Pere, 5è 4a planta 08010 Barcelona (Espanya) Empresa de Grupo Editorial Norma de América Latina www.parramon.com És prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra mitjançant qualsevol recurs o procediment, incloent-hi la impressió, la reprografia, la microfilmació, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, sense l’autorització escrita de l’editorial.

Em dic… Anna Frank - Català  
Em dic… Anna Frank - Català  

«A la casa del Darrere vaig escriure un diari que s'ha fet famós al món sencer... i que s'ha convertit en el símbol de l'holocaust. La meva...

Advertisement